serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] ono nefunkcionisanje nadogradnje bazere_nika...


From: Urke MMI
Subject: [Serbiangnome-lista] ono nefunkcionisanje nadogradnje bazere_nika...
Date: Sat, 24 May 2003 10:06:16 +0200

Rešeno! :)

Naime, kao korisnik nisam imao dozvole za pisanje u
/usr/local/share/recnik/recnik.db na koji je linkovan
/usr/local/bin/recnik.db, pošto mi se opvde nalazi recnik. E sad,
kad sam stavio da i svi ostali mogu da pišu u ovaj fajl, sve radi
kako treba.

Tako da ako nekome zapne, da zna gde koči :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]