serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Imena firmi i skracenice


From: Goran Rakić
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Imena firmi i skracenice
Date: Sat, 24 May 2003 01:10:18 +0200
User-agent: KMail/1.5

On Friday 23 May 2003 21:47, Sasa Maric wrote:
> Da, tako sam i mislio - kao ilustracija moze da posluzi npr www.gnome.ru,
> ili http://www.oracle.com/ru/

Onda možda treba uvesti sledeće pravilo:

 1) kako je mnogo nezgrapno izvoditi nasilne padeže sa crticom iz neprevedenog 
imena, kada je god moguće prevesti ime na ćirilicu tipa (gedit, gftp...) i 
normalno izvoditi oblike padeža

2) kada to nije moguće (mysql, ili slično) onda pisati to na latinici, bez 
transkribovanja

U duhu ovoga trebalo bi ponovo razmisliti o malom vilenjaku koji je svuda a 
niko ga ne vidi.

Pozdrav,
Goran


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]