serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] I josh nekoliko stvari...


From: Urke MMI
Subject: [Serbiangnome-lista] I josh nekoliko stvari...
Date: Sun, 4 May 2003 18:51:02 +0200

Uzeo sam da odradim MIME tipove, i sad se kopkam da li 'audio' da prevedem
kao 'zvučni zapis', recimo kod tipa 'AIFF audio', ili da ostavim kao
audio?

Drugo, pošto već dugo vremena radim lokalizaciju za Sylpheed Claws, ona je
kompletno urađena u UTF-8 ćirilici, pa ako postoji interesovanje možete je
pokupiti od mene i koristiti kao bazu reči, jer se trudim da Claws izgleda
zaista 'profi' na srpskom.

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]