serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Apel za prevodioce


From: Urke MMI
Subject: [Serbiangnome-lista] Apel za prevodioce
Date: Sun, 4 May 2003 18:34:03 +0200

Poštovana gospodo,

Kako već postoji potpuno prevedena GNU GPL na srpski, i to u ćiriličnoj
verziji, molio bih vas sve da pogledate ulix.sf.net stranu i preuzmete GNU
GPL (kod nas OJL), te da se u prevođenju termina u vezi sa licencama
pridržavate iste.

Takođe, Molio bih vas sve da umesto ostavljanja izvornog Copyright pišemo
'autorska prava'.

bacio sam pogled na često korišćeni gFTP i na prvoj strani uočio neke
stvari koje mi ne leže BAŠ :)

Recimo u obaveštenju stoji:

Ako imate pitanja, komentare, [nepotreban zarez] ili predloge, osećajte se
slobodno [trebalo bi 'pozvanim'] da mi pošaljete emejl poruku [trebalo bi
samo 'e-poruku']. Najnovije informacije o gFTPu [zar nebi trebalo da ide
'gFTP-u'] možete saznati na mojoj internet [hoćemo li Internet sa malim
'I'?] lokaciji na adresi...

Gorane, i ostali, samo sam malo zakeralo, ali recite treba li to ispraviti
ili grešim ii preterujem :)

Onda, hoćemo li progres ostaviti kao 'progres' samo ćirilicom, ili ga
prevesti kao 'napredak', 'razvoj'... u zavisnosti od konteksta?

Ostatak termina za prevod u drugoj replici :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]