serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Navodnici


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Navodnici
Date: Sun, 4 May 2003 18:40:30 +0200

Autor: Danilo Segan <address@hidden> [DS]
MsgID: address@hidden
Datum: Fri, 02 May 2003 17:28:07 +0200

DS> Da, to su ispravni navodnici (v. deo za unos istih u Emacs-u, tu imas 
DS> kao decimalne brojeve '8222, '8223).

Samo koliko da kažem da je sada OK. Dorađeno :)

P.S. Ja zbog navika ne mogu da koristim DUNAV još uvek već koristim xmodmap
i predefinisane gVim tastature (ascii/cyr/lat) sa kojima radim već više od
pola godine :) Pa da se sada ne bih baktao sa doradom i/ili privikavanjem
na novi raspored tastera, ostaće ovako do daljnjeg, pa mi treba za gvim
kako da podesim tastature, zato i pitam ovo :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]