serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] измена по.вим ск рипте и упутства


From: Slobo
Subject: [Serbiangnome-lista] измена по.вим ск рипте и упутства
Date: Thu, 1 May 2003 06:29:54 +0200
User-agent: KMail/1.5.1

Данило,

У додатку поруке је po.vim скрипта. Ништа посебно, видео сам да се нејасни 
преводи обележавају са #,fuzzy и #, fuzzy па сам покрио и ту ситуацију. 
Интересантно kbabel у  нејасне преводе убраја само fuzzy "са размаком" док 
msgfmt покрива и једне и друге. То је мали додатак F4 функцији. F12 функција 
сада прво сними .po датотеку а онда позива msgfmt --statistics ...

Што се тиче index.html-а можеш ли само избацити реченицу при крају:
Оно што треба да додам је да скрипта ... програм.

Иначе, текст између <code>tekst</code> не приказује љњшђћч слова како треба.
Можеш ли то исправити?

Пуно поздрава,
Слобо, address@hidden


Attachment: po.vim
Description: Text document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]