serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] ... (bilo: po.vim dodatak i Urketov odgovor)


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] ... (bilo: po.vim dodatak i Urketov odgovor)
Date: Thu, 1 May 2003 17:32:36 +0200

Autor: Danilo Segan <address@hidden> [DS]
MsgID: address@hidden
Datum: Thu, 01 May 2003 16:37:50 +0200

DS> Zato cu koristiti ASCII u mom tekstu, a ostalo ce biti onako kako sam
DS> ja video

Ovo je jedan deo, a drugi se odnosi u nfunkcionalnost prečica (F5, F6,
F12...) jer kad učitam po.vim skriptu i kad recimo pritisnem u modu za
uređivanje (tzv. insert mod) F12 umesto da dobijem statistiku prevedenog
materijala na kome se radi, ispiše se na mestu kurzora <F12>. U čemu je
problem?

Pošto sumnjam u binarni gVim koji je došao uz Slackware 9.0, sada skidam
6.2b2 source, pa ću videti kad ga sam konfigurišem i kompajliram kako će se
ponašati. U međuvremenu je svaki savet dobrodošao.


DS> Probaj da ga smestis tamo gde je Gnome instaliran: npr. u 
DS> /opt/gnome/share/locale/sr/LC_MESSAGES

Hmmm, ajde videću pa javim kasnije...

DS> Takodje, ukoliko prevodis gnome-games, idi na 
DS> prevod.org/programi/gnome/2.2/desktop/gnome-games  i izaberi "preuzmi 
DS> posao" kako neko drugi ne bi poceo da to isto prevodi.

To sam juče kad sam se učlanio i preuzeo .po i uradio, ali se nije
primalo logovanje. Sada sam dobio poruku:

Urke MMI
neovlašćeni prevodilac

A ispod piše:

Prevodi u toku: 1

I imam rok od 7 dana da ga završim. Verovatno je sada prihvaćeno 'uzimanje'
posla :)

DS> Nadam se da je pomoglo, a preporucujem da ponovis poruku.

Videćemo... uskoro :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]