www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po copyright-versus-community.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po copyright-versus-community.pl.po
Date: Wed, 08 Aug 2012 14:09:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    12/08/08 14:09:28

Modified files:
    philosophy/po : copyright-versus-community.pl.po 

Log message:
    validation fix

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/copyright-versus-community.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: copyright-versus-community.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/copyright-versus-community.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- copyright-versus-community.pl.po  8 Aug 2012 00:34:00 -0000    1.4
+++ copyright-versus-community.pl.po  8 Aug 2012 14:09:14 -0000    1.5
@@ -550,7 +550,7 @@
 msgstr ""
 "Było łatwe do&nbsp;wyegzekwowana, ponieważ&nbsp;dotyczyło wyłącznie "
 "wydawców. A&nbsp;łatwo jest znaleźć nieautoryzowanych wydawców ksią
żki&nbsp;"
-"&ndash; idziecie do&nbsp;sklepu i&nbsp;pytacie &bdqup;skąd pochodzą te 
kopie?"
+"&ndash; idziecie do&nbsp;sklepu i&nbsp;pytacie &bdquo;skąd pochodzą te 
kopie?"
 "&rdquo;. Nie musicie przeszukiwać wszystkich domów i&nbsp;wszystkich "
 "komputerów, żeby to zrobić."
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]