www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po copyright-versus-community.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po copyright-versus-community.pl.po
Date: Mon, 06 Aug 2012 21:18:58 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    12/08/06 21:18:58

Added files:
    philosophy/po : copyright-versus-community.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Mariusz Libera, Paweł Różański and Jan 
Owoc

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/copyright-versus-community.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: copyright-versus-community.pl.po
===================================================================
RCS file: copyright-versus-community.pl.po
diff -N copyright-versus-community.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ copyright-versus-community.pl.po  6 Aug 2012 21:18:33 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,2200 @@
+# Polish translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/copyright-versus-community.html
+# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Mariusz Libera, 2010.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: copyright-versus-community.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-02 16:25-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-06 12:55-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Copyright versus Community in the Age of Computer Networks - GNU Project - "
+"Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Prawo autorskie kontra społeczność w&nbsp;Erze Sieci Komputerowych - 
Projekt "
+"GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Copyright versus Community in the Age of Computer Networks"
+msgstr "Prawo autorskie kontra społeczność w&nbsp;Erze Sieci Komputerowych"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<b>Keynote speech at LIANZA conference, Christchurch Convention Centre, 12 "
+"October 2009</b>"
+msgstr ""
+"<b>Przemówienie inauguracyjne na&nbsp;konferencji LIANZA [Library and "
+"Information Association of New Zealand Aotearoa - Stowarzyszenie "
+"bibliotekarzy i&nbsp;pracowników informacyjnych Nowej Zelandii] w&nbsp;"
+"Christchurch Convention Centre, 12 października 2009</b>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "BC:"
+msgstr "BC:"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa. Today I have the privilege of "
+"introducing Richard Stallman, whose keynote speech is being sponsored by the "
+"School of Information Management at Victoria University of Wellington."
+msgstr ""
+"Tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa [Witamy, witamy, witamy was "
+"wszystkich]. Dzisiaj mam zaszczyt przedstawić Richarda Stallmana, którego "
+"przemowa inauguracyjna sponsorowana jest przez Szkołę Zarządzania 
Informacją "
+"Uniwersytetu Wiktorii w&nbsp;Wellington."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Richard has been working to promote software freedom for over 25 years. In "
+"1983 he started the GNU project to develop a free operating system [the GNU "
+"system], and in 1985 he set up the Free Software Foundation. Every time you "
+"read or send a message to nz-libs, you use the Mailman software which is "
+"part of the GNU project. So whether you realize it or not, Richard's work "
+"has touched all of your lives."
+msgstr ""
+"Richard przez przeszło 25 lat pracował na&nbsp;rzecz promocji wolności "
+"oprogramowania. W&nbsp;roku 1983 rozpoczął Projekt GNU mający na&nbsp;celu 
"
+"stworzenie wolnego systemu operacyjnego [systemu GNU], a&nbsp;w 1985 "
+"utworzył Fundację Wolnego Oprogramowania. Za&nbsp;każdym razem gdy 
czytacie "
+"lub&nbsp;wysyłacie wiadomość do&nbsp;nz-libs, używacie programu Mailman, "
+"który jest częścią Projektu GNU. Więc&nbsp;czy zdajecie sobie 
z&nbsp;tego "
+"sprawę, czy&nbsp;nie, praca Richarda miała wpływ na&nbsp;życie was "
+"wszystkich."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"I like to describe him as the most influential person most people have never "
+"heard of, although he tells me that that cannot possibly be true because it "
+"cannot be tested."
+msgstr ""
+"Lubię go opisywać jako najbardziej wpływową osobę, o której 
większość ludzi "
+"nigdy nie słyszała, chociaż on sam mówi mi, że&nbsp;to nie może być 
prawdą "
+"ponieważ&nbsp;nie może zostać sprawdzone."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "RMS:"
+msgstr "RMS:"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We can't tell."
+msgstr "Nie wiemy tego."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"I said that&mdash;I still like it. His ideas about software freedom and "
+"free access to information were used by Tim Berners-Lee when he created the "
+"world's first web server, and in 1999 his musings about a free online "
+"encyclopedia inspired Jimmy Wales to set up what is now Wikipedia."
+msgstr ""
+"Odparłem, że&nbsp;i tak to lubię. Jego pomysły dotyczące wolności "
+"oprogramowania i&nbsp;swobodnego dostępu do&nbsp;informacji zostały "
+"wykorzystane przez Tima Bernersa-Lee kiedy tworzył pierwszy na&nbsp;świecie 
"
+"serwer sieciowy, a&nbsp;w 1999 jego rozważania na&nbsp;temat wolnej "
+"internetowej encyklopedii zainspirowały Jimmiego Walesa do&nbsp;stworzenia "
+"tego co obecnie jest Wikipedią."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Today Richard will be talking to us about copyright vs community in the age "
+"of computer networks, and their implications for libraries. Richard."
+msgstr ""
+"Dzisiaj Richard będzie mówił na&nbsp;temat prawa autorskiego 
w&nbsp;opozycji "
+"do&nbsp;społeczności w&nbsp;erze sieci komputerowych oraz&nbsp;"
+"konsekwencjach dla bibliotek. Richard."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+# fern-iture - jakaś gra słów, czy tylko meble?
+msgid ""
+"I've been in New Zealand for a couple of weeks, and in the North Island it "
+"was raining most of the time. Now I know why they call gumboots &ldquo;"
+"Wellingtons&rdquo;. And then I saw somebody who was making chairs and "
+"tables out of ponga wood, and he called it fern-iture. Then we took the "
+"ferry to get here, and as soon as we got off, people started mocking and "
+"insulting us; but there were no hard feelings, they just wanted to make us "
+"really feel Picton."
+msgstr ""
+"Byłem w&nbsp;Nowej Zelandii kilka tygodni, i&nbsp;na Północnej Wyspie 
przez "
+"większość czasu padało. Teraz już wiem dlaczego kalosze nazywa się 
&bdquo;"
+"Wellingtonami&rdquo;. I&nbsp;wtedy zobaczyłem kogoś, kto robił krzesła "
+"i&nbsp;stoły z&nbsp;drewna ponga, i&nbsp;nazywał je meblami. Potem "
+"wsiedliśmy na&nbsp;prom, żeby tu dotrzeć, a&nbsp;kiedy tylko zeszliśmy "
+"z&nbsp;pokładu, ludzie zaczęli szydzić i&nbsp;obrażać nas; ale&nbsp;nie "
+"czuliśmy urazy, oni po&nbsp;prostu chcieli dać nam poczuć jak jest w&nbsp;"
+"Picton."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The reason people usually invite me to give speeches is because of my work "
+"on free software. This is not a talk about free software; this talk answers "
+"the question whether the ideas of free software extend to other kinds of "
+"works. But in order for that to make sense, I'd better tell you briefly "
+"what free software means."
+msgstr ""
+"Powodem dla którego ludzie zazwyczaj zapraszają mnie bym dawał przemowy 
jest "
+"moja praca nad&nbsp;wolnym oprogramowaniem. To nie jest przemowa na&nbsp;"
+"temat wolnego oprogramowania; ta przemowa odpowiada na&nbsp;pytanie czy&nbsp;"
+"idee wolnego oprogramowania rozciągają się na&nbsp;inne rodzaje dzieł. "
+"Ale&nbsp;żeby to miało sens, lepiej będzie jeśli krótko opowiem wam co "
+"znaczy wolne oprogramowanie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Free software is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;free "
+"speech&rdquo;, not &ldquo;free beer&rdquo;. Free software is software that "
+"respects the user's freedom, and there are four specific freedoms that the "
+"user deserves always to have."
+msgstr ""
+"Wolne oprogramowanie jest kwestią wolności, nie ceny, więc&nbsp;myślcie o 
"
+"&bdquo;wolności słowa&rdquo;, a&nbsp;nie o &bdquo;darmowym piwie&rdquo;. "
+"Wolne oprogramowanie to oprogramowanie, które szanuje wolność 
użytkownika, "
+"a&nbsp;istnieją cztery specyficzne wolności, które zawsze należą się "
+"użytkownikowi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid "Freedom 0 is the freedom to run the program as you wish."
+msgstr ""
+"Wolność 0 to wolność do&nbsp;uruchamiania programu w&nbsp;sposób jaki "
+"chcecie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"Freedom 1 is the freedom to study the source code of the program and change "
+"it to make the program do what you wish."
+msgstr ""
+"Wolność 1 to wolność do&nbsp;analizowania kodu źródłowego programu 
i&nbsp;"
+"zmieniania go tak by robił to co chcecie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"Freedom 2 is the freedom to help your neighbour; that is, the freedom to "
+"redistribute copies of the program, exact copies when you wish."
+msgstr ""
+"Wolność 2 to wolność do&nbsp;pomagania innym ludziom; oznacza to, 
wolność "
+"do&nbsp;rozpowszechniania kopii programu, wiernych kopi kiedy chcecie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"And Freedom 3 is the freedom to contribute to your community. That's the "
+"freedom to publish your modified versions when you wish."
+msgstr ""
+"I&nbsp;Wolność 3, to jest wolność do&nbsp;wspomagania waszych 
społeczności. "
+"Wolność do&nbsp;publikowania zmodyfikowanych przez was wersji kiedy tego "
+"chcecie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If the program gives you these four freedoms then it's free software, which "
+"means the social system of its distribution and use is an ethical system, "
+"one which respects the user's freedom and the social solidarity of the "
+"user's community. But if one of these freedoms is missing or insufficient, "
+"then it's proprietary software, nonfree software, user-subjugating "
+"software. It's unethical. It's not a contribution to society, it's a power "
+"grab. This unethical practice should not exist; the goal of the free "
+"software movement is to put an end to it. All software should be free, so "
+"that all users can be free."
+msgstr ""
+"Jeśli program daje wam te cztery wolności, to jest to wolne oprogramowanie, 
"
+"co oznacza, że&nbsp;społeczny system jego redystrybucji i&nbsp;użycia jest 
"
+"systemem etycznym, takim który szanuje wolność użytkownika 
i&nbsp;społeczną "
+"solidarność jego wspólnoty. Ale&nbsp;jeśli jednej z&nbsp;tych wolności "
+"brakuje, lub&nbsp;jest niewystarczająca, to jest to oprogramowanie "
+"własnościowe, niewolne, nakładające jarzmo na&nbsp;użytkownika. Jest to "
+"nieetyczne. Nie stanowi wkładu do&nbsp;wspólnoty, jest zagarnianiem 
władzy. "
+"Ta nieetyczna praktyka nie powinna mieć miejsca; celem ruchu wolnego "
+"oprogramowania jest położenie jej kresu. Całe oprogramowanie powinno być "
+"wolne, żeby wszyscy użytkownicy mogli być wolni."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Proprietary software keeps the users divided and helpless: divided, because "
+"they're forbidden to share it, and helpless, because they don't have the "
+"source code so they can't change it. They can't even study it to verify "
+"what it's really doing to them, and many proprietary programs have malicious "
+"features which spy on the user, restrict the user, even back doors to attack "
+"the user."
+msgstr ""
+"Oprogramowanie własnościowe utrzymuje użytkowników podzielonych i&nbsp;"
+"bezbronnych: podzielonych, ponieważ&nbsp;nie wolno im się nim dzielić 
i&nbsp;"
+"bezbronnych, ponieważ&nbsp;nie mając kodu źródłowego nie mogą go 
zmienić. "
+"Nie mogą go nawet przeanalizować, by sprawdzić, co tak na&nbsp;prawdę 
robi, "
+"a&nbsp;wiele programów własnościowych ma złośliwe funkcje, które 
szpiegują "
+"użytkownika, ograniczają go, a&nbsp;nawet umożliwiają ataki 
na&nbsp;niego."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For instance, Microsoft Windows has a back door with which Microsoft can "
+"forcibly install software changes, without getting permission from the "
+"supposed owner of the computer. You may think it's your computer, but if "
+"you've made the mistake of having Windows running in it, then really "
+"Microsoft has owned your computer. Computers need to be defenestrated, "
+"which means either throw Windows out of the computer, or throw the computer "
+"out the window."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;przykład Microsoft Windows posiada back door (tylne drzwi), za&nbsp;"
+"pomocą których Microsoft może wymusić instalację zmian w&nbsp;"
+"oprogramowaniu, bez&nbsp;uzyskania zgody rzekomego właściciela komputera. "
+"Może wam się wydawać, że&nbsp;to wasz komputer, ale&nbsp;jeśli 
popełniliście "
+"błąd uruchamiając na&nbsp;nim Windows, to tak na&nbsp;prawdę Microsoft 
stał "
+"się posiadaczem waszego komputera. Komputery powinny podlegać 
defenestracji, "
+"co znaczy albo&nbsp;wyrzućcie Windows z&nbsp;waszego komputera, albo&nbsp;"
+"wyrzućcie komputer przez okno (gra słów, windows &ndash; okna)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But any proprietary software gives the developers unjust power over the "
+"users. Some of the developers abuse this power more, and some abuse it "
+"less, but none of them ought to have it. You deserve to have control of "
+"your computing, and not be forcibly dependent on a particular company. So "
+"you deserve free software."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;każde oprogramowanie własnościowe daje jego twórcy "
+"nieusprawiedliwioną władzę nad&nbsp;użytkownikami. Niektórzy twórcy "
+"nadużywają tej władzy bardziej, inni mniej, ale&nbsp;żaden nie powinien 
jej "
+"posiadać. Zasługujecie na&nbsp;to by mieć kontrolę nad&nbsp;waszym "
+"komputerem, a&nbsp;nie być siłą uzależniani od&nbsp;określonej firmy. 
A&nbsp;"
+"więc zasługujecie na&nbsp;wolne oprogramowanie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"At the end of speeches about free software, people sometimes ask whether "
+"these same freedoms and ideas apply to other things. If you have a copy of "
+"a published work on your computer, it makes sense to ask whether you should "
+"have the same four freedoms&mdash;whether it's ethically essential that you "
+"have them or not. And that's the question that I'm going to address today."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;końcu wykładów na&nbsp;temat wolnego oprogramowania, ludzie 
czasami "
+"pytają czy&nbsp;te same wolności i&nbsp;idee odnoszą się również 
do&nbsp;"
+"innych rzeczy. Jeśli macie na&nbsp;waszym komputerze kopię opublikowanej "
+"pracy, to nabiera sensu pytanie o to, czy&nbsp;powinniście mieć te same "
+"cztery wolności&mdash;czy ze względu etycznego ich posiadanie jest 
niezbędne "
+"czy&nbsp;też nie. I&nbsp;to właśnie jest pytanie, na&nbsp;które postaram 
się "
+"dzisiaj odpowiedzieć."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you have a copy of something that's not software, for the most part, the "
+"only thing that might deny you any of these freedoms is copyright law. With "
+"software that's not so. The main ways of making software non-free are "
+"contracts and withholding the source code from the users. Copyright is a "
+"sort of secondary, back up method. For other things there's no such "
+"distinction as between source code and executable code."
+msgstr ""
+"Jeśli posiadacie kopię czegoś co nie jest oprogramowaniem, to w&nbsp;"
+"zasadzie jedyną rzeczą, która może pozbawić was którejkolwiek 
z&nbsp;tych "
+"wolności jest prawo autorskie. Z&nbsp;oprogramowaniem jest inaczej. 
Głównymi "
+"metodami tworzenia niewolnego oprogramowania są kontrakty i&nbsp;ukrywanie "
+"kodu źródłowego przed użytkownikami. Prawo autorskie jest rodzajem "
+"drugorzędnego, dodatkowego sposobu. W&nbsp;przypadku innych rzeczy nie "
+"obowiązuje rozróżnienie na&nbsp;kod źródłowy i&nbsp;kod wykonywalny."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For instance, if we're talking about a text, if you can see the text to read "
+"it, there's nothing in the text that you can't see. So it's not the same "
+"kind of issue exactly as software. It's for the most part only copyright "
+"that might deny you these freedoms."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;przykład, jeśli mówimy o tekście, to jeśli tylko możecie go 
zobaczyć "
+"i&nbsp;przeczytać, nie ma w&nbsp;nim niczego do&nbsp;ukrycia. Więc&nbsp;nie 
"
+"jest to problem tego samego rodzaju co z&nbsp;oprogramowaniem. W&nbsp;"
+"zasadzie jedynie prawo autorskie może wam odmówić tych wolności."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So the question can be restated: &ldquo;What should copyright law allow you "
+"to do with published works? What should copyright law say?&rdquo;"
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;pytanie może zostać przeformułowane: &bdquo;Na co powinno wam "
+"zezwalać prawo autorskie w&nbsp;stosunku do&nbsp;opublikowanych prac? Co "
+"powinno być w&nbsp;nim zawarte?&rdquo;"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Copyright has developed along with copying technology, so it's useful to "
+"review the history of copying technology. Copying developed in the ancient "
+"world, where you'd use a writing instrument on a writing surface. You'd "
+"read one copy and write another."
+msgstr ""
+"Prawo autorskie rozwijało się równocześnie z&nbsp;technologią 
powielania, "
+"zatem&nbsp;warto jest prześledzić historię tej technologii. Tworzenie 
kopii "
+"miało swój początek w&nbsp;świecie starożytnym, gdzie używano narzędzi 
"
+"pisarskich na&nbsp;powierzchni do&nbsp;zapisania. Czytało się jedną kopię 
"
+"i&nbsp;pisało kolejną."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This technology was rather inefficient, but another interesting "
+"characteristic was that it had no economy of scale. To write ten copies "
+"would take ten times as long as to write one copy. It required no special "
+"equipment other than the equipment for writing, and it required no special "
+"skill other than literacy itself. The result was that copies of any "
+"particular book were made in a decentralized manner. Wherever there was a "
+"copy, if someone wanted to copy it, he could."
+msgstr ""
+"Ta technologia była raczej mało wydajna, ale&nbsp;inną interesującą jej "
+"własnością było to, że&nbsp;nie miała ekonomii skali. Napisanie 
dziesięciu "
+"kopii zajmowało dziesięć razy więcej czasu niż napisanie jednej. Nie "
+"wymagało żadnego specjalnego wyposażenie, poza tym do&nbsp;pisania, tak 
samo "
+"jak nie były wymagane żadne specjalne umiejętności, poza czytaniem 
i&nbsp;"
+"pisaniem. W&nbsp;rezultacie kopie konkretnej książki tworzone były w&nbsp;"
+"sposób zdecentralizowany. Gdziekolwiek znajdowała się kopia i&nbsp;ktoś "
+"chciał ją powielić, mógł to zrobić."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There was nothing like copyright in the ancient world. If you had a copy "
+"and wanted to copy it, nobody was going to tell you you weren't "
+"allowed&mdash;except if the local prince didn't like what the book said, in "
+"which case he might punish you for copying it. But that's not copyright, "
+"but rather something closely related, namely censorship. To this day, "
+"copyright is often used in attempts to censor people."
+msgstr ""
+"W&nbsp;świecie starożytnym nie było czegoś takiego jak prawo autorskie. "
+"Jeśli mieliście kopię i&nbsp;chcieliście wykonać kolejną, nikt nie 
mówił "
+"wam, że&nbsp;nie macie prawa&nbsp;&ndash chyba, że&nbsp;lokalnemu władcy 
nie "
+"podobało się to, co zawierała książka, wtedy mógł on was ukarać 
za&nbsp;jej "
+"powielanie. Ale&nbsp;to nie prawo autorskie, lecz&nbsp;coś blisko "
+"spokrewnionego, mianowicie&nbsp;cenzura. Do&nbsp;dnia dzisiejszego, prawo "
+"autorskie jest często stosowane przy próbach nakładania na&nbsp;ludzi "
+"cenzury."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"That went on for thousands of years, but then there was a big advance in "
+"copying technology, namely the printing press. The printing press made "
+"copying more efficient, but not uniformly. [This was] because mass "
+"production copying became a lot more efficient, but making one copy at a "
+"time didn't benefit from the printing press. In fact, you were better off "
+"just writing it by hand; that would be faster than trying to print one copy."
+msgstr ""
+"Działo się tak przez tysiące lat, lecz&nbsp;w&nbsp;pewnym momencie nastą
pił "
+"olbrzymi postęp w&nbsp;technologii powielania, a&nbsp;konkretnie wynaleziono 
"
+"prasę drukarską. Prasa drukarska sprawiła, że&nbsp;powielanie stało się 
o "
+"wiele wydajniejsze, lecz&nbsp;nie jednolicie. Masowa produkcja książek 
stała "
+"się o wiele wydajniejsza, ale&nbsp;tworzenie pojedynczych kopii wcale nie "
+"skorzystało na&nbsp;wprowadzeniu prasy drukarskiej. Wręcz przeciwnie, "
+"szybciej było przepisać książkę ręcznie, niż próbować wydrukować 
pojedynczą "
+"kopię."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The printing press has an economy of scale: it takes a lot of work to set "
+"the type, but then you can make many copies very fast. Also, the printing "
+"press and the type were expensive equipment that most people didn't own; and "
+"the ability to use them, most literate people didn't know. Using a press "
+"was a different skill from writing. The result was a centralized manner of "
+"producing copies: the copies of any given book would be made in a few "
+"places, and then they would be transported to wherever someone wanted to buy "
+"copies."
+msgstr ""
+"Prasa drukarska posiadała ekonomię skali: ustawienie czcionek zajmowało "
+"sporo czasu, lecz&nbsp;potem możecie bardzo szybko wykonać wiele kopii. 
Poza "
+"tym prasa drukarska i&nbsp;czcionki były drogim wyposażeniem, którego "
+"większość ludzi nie posiadała, co więcej, większość ludzi potrafią
cych "
+"czytać i&nbsp;pisać nie umiało ich używać. Używanie prasy było czymś 
innym "
+"od&nbsp;pisania. Rezultatem było scentralizowanie powielania: kopie "
+"konkretnej książki wykonywane były tylko w&nbsp;kilku miejscach, a&nbsp;"
+"potem transportowane gdziekolwiek ktoś chciał je nabyć."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Copyright began in the age of the printing press. Copyright in England "
+"began as a system of censorship in the 1500s. I believe it was originally "
+"meant to censor Protestants, but it was turned around and used to censor "
+"Catholics and presumably lots of others as well. According to this law, in "
+"order to publish a book you had to get permission from the Crown, and this "
+"permission was granted in the form of a perpetual monopoly to publish it. "
+"This was allowed to lapse in the 1680s, I believe [it expired in 1695 "
+"according to the Wikipedia entry]. The publishers wanted it back again, but "
+"what they got was something somewhat different. The Statute of Anne gave "
+"authors a copyright, and only for 14 years, although the author could renew "
+"it once."
+msgstr ""
+"Prawo autorskie miało swój początek w&nbsp;epoce prasy drukarskiej. Prawo "
+"autorskie w&nbsp;Anglii miało swój początek jako system cenzury w&nbsp;XVI 
"
+"wieku. Wydaje mi się, że&nbsp;początkowo miało ono służyć cenzurowaniu 
"
+"protestantów, lecz&nbsp;obróciło się w&nbsp;cenzurę katolików i&nbsp;"
+"przypuszczalnie wielu innych. Zgodnie z&nbsp;tym prawem, żeby opublikować "
+"książkę musieliście dostać pozwolenie od&nbsp;Korony, a&nbsp;owo 
pozwolenie "
+"było udzielane w&nbsp;formie wieczystego monopolu na&nbsp;jej publikację. "
+"Wydaje mi się, że&nbsp;to się skończyło w&nbsp;latach 1680-tych [według 
"
+"wpisu na&nbsp;Wikipedii wygasło w&nbsp;1695]. Wydawcy chcieli to z&nbsp;"
+"powrotem, lecz&nbsp;to co dostali było zgoła czymś innym. Statut Anny "
+"przyznawał autorom prawo autorskie, ale&nbsp;tylko na&nbsp;14 lat, 
choć&nbsp;"
+"mogli oni odnowić je jednokrotnie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This was a totally different idea&mdash;a temporary monopoly for the author, "
+"instead of a perpetual monopoly for the publisher. The idea developed that "
+"copyright was a means of promoting writing."
+msgstr ""
+"To był zupełnie inny pomysł&nbsp;&ndash; tymczasowy monopol dla autora, "
+"zamiast wieczystego monopolu dla wydawcy. Ta idea rozwinęła przekonanie, "
+"że&nbsp;prawo autorskie było sposobem na&nbsp;promocję pisarstwa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When the US constitution was written, some people wanted authors to be "
+"entitled to a copyright, but that was rejected. Instead, the US "
+"Constitution says that Congress can optionally adopt a copyright law, and if "
+"there is a copyright law, its purpose is to promote progress. In other "
+"words, the purpose is not benefits for copyright holders or anybody they do "
+"business with, but for the general public. Copyright has to last a limited "
+"time; publishers keep hoping for us to forget about this."
+msgstr ""
+"Kiedy pisano konstytucję Stanów Zjednoczonych, niektórzy ludzie chcieli "
+"przyznać autorom prawo autorskie, lecz&nbsp;propozycję odrzucono. W&nbsp;"
+"zamian, Konstytucja Stanów Zjednoczonych mówi, że&nbsp;Kongres może "
+"opcjonalnie przyjąć prawo autorskie, a&nbsp;jeśli je przyjmie, to jego 
celem "
+"ma być promocja postępu. Innymi słowy, jego celem nie jest przynoszenie "
+"zysków posiadaczom prawa autorskiego, czy&nbsp;komuś z&nbsp;kim robią "
+"interesy, lecz&nbsp;ogółowi społeczeństwa. Prawo autorskie musi trwać 
przez "
+"ograniczony czas; wydawcy wciąż mają nadzieję, że&nbsp;o tym zapomnimy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Here we have an idea of copyright which is an industrial regulation on "
+"publishers, controlled by authors, and designed to provide benefits to the "
+"public at large. It functioned this way because it didn't restrict the "
+"readers."
+msgstr ""
+"Mamy tu ideę prawa autorskiego, które stanowi regulację przemysłu 
nakładaną "
+"na&nbsp;wydawców, kontrolowaną przez autorów i&nbsp;pomyślaną tak, by "
+"przynosić korzyści społeczeństwa w&nbsp;całości. Funkcjonowało 
w&nbsp;ten "
+"sposób ponieważ&nbsp;nie nakładała ograniczeń na&nbsp;czytelników."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Now in the early centuries of printing, and still I believe in the 1790s, "
+"lots of readers wrote copies by hand because they couldn't afford printed "
+"copies. Nobody ever expected copyright law to be something other than an "
+"industrial regulation. It wasn't meant to stop people from writing copies, "
+"it was meant to regulate the publishers. Because of this it was easy to "
+"enforce, uncontroversial, and arguably beneficial for society."
+msgstr ""
+"We wczesnych wiekach drukarstwa i, jak mi się wydaje, jeszcze w&nbsp;latach "
+"1790-tych, wielu czytelników ręcznie sporządzało kopie, 
ponieważ&nbsp;nie "
+"stać ich było na&nbsp;wersje drukowane. Nikt nie przypuszczał, 
że&nbsp;prawo "
+"autorskie stanie się czymś innym niż regulacja przymysłu. Nie miało ono "
+"powstrzymywać ludzi przed kopiowaniem książek, miało obowiązywać 
wydawców. "
+"Z&nbsp;tego powodu było łatwe do&nbsp;wyegzekwowania, niekontrowersyjne "
+"i&nbsp;przypuszczalnie korzystne dla społeczeństwa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It was easy to enforce, because it only had to be enforced against "
+"publishers. And it's easy to find the unauthorized publishers of a "
+"book&mdash;you go to a bookstore and say &ldquo;where do these copies come "
+"from?&rdquo;. You don't have to invade everybody's home and everybody's "
+"computer to do that."
+msgstr ""
+"Było łatwe do&nbsp;wyegzekwowana, ponieważ&nbsp;dotyczyło wyłącznie "
+"wydawców. A&nbsp;łatwo jest znaleźć nieautoryzowanych wydawców ksią
żki&nbsp;"
+"&ndash; idziecie do&nbsp;sklepu i&nbsp;pytacie &bdqup;skąd pochodzą te 
kopie?"
+"&rdquo;. Nie musicie przeszukiwać wszystkich domów i&nbsp;wszystkich "
+"komputerów, żeby to zrobić."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It was uncontroversial because, as the readers were not restricted, they had "
+"nothing to complain about. Theoretically they were restricted from "
+"publishing, but not being publishers and not having printing presses, they "
+"couldn't do that anyway. In what they actually could do, they were not "
+"restricted."
+msgstr ""
+"Było niekontrowersyjne, bo&nbsp;skoro czytelnicy nie podlegali "
+"ograniczeniom, to nie mieli na&nbsp;co narzekać. Teoretycznie nie wolno im "
+"było publikować, ale&nbsp;nie będąc wydawcami i&nbsp;nie posiadając 
prasy "
+"drukarskiej i&nbsp;tak nie mogli tego robić. A&nbsp;to co faktycznie mogli "
+"robić, nie było ograniczane."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It was arguably beneficial because the general public, according to the "
+"concepts of copyright law, traded away a theoretical right they were not in "
+"a position to exercise. In exchange, they got the benefits of more writing."
+msgstr ""
+"Przypuszczalnie było korzystne, ponieważ&nbsp;według idei prawa 
autorskiego, "
+"ogół społeczeństwa oddawał teoretyczne prawo, którego i&nbsp;tak nie 
był "
+"w&nbsp;stanie wykorzystać. W&nbsp;zamian otrzymywał korzyść 
w&nbsp;postaci "
+"większej ilości pisania."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Now if you trade away something you have no possible use for, and you get "
+"something you can use in exchange, it's a positive trade. Whether or not "
+"you could have gotten a better deal some other way, that's a different "
+"question, but at least it's positive."
+msgstr ""
+"A&nbsp;teraz, jeśli oddajesz coś z&nbsp;czego nie masz pożytku, a&nbsp;w "
+"zamian otrzymujesz coś przydatnego, to jest to pozytywna wymiana. To "
+"czy&nbsp;umowa mogła być zawarta na&nbsp;lepszych warunkach jest osobną "
+"kwestią, ale&nbsp;przynajmniej jest czymś pozytywnym."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So if this were still in the age of the printing press, I don't think I'd be "
+"complaining about copyright law. But the age of the printing press is "
+"gradually giving way to the age of the computer networks&mdash;another "
+"advance in copying technology that makes copying more efficient, and once "
+"again not uniformly so."
+msgstr ""
+"Zatem&nbsp;nie sądzę bym w&nbsp;epoce prasy drukarskiej narzekał na&nbsp;"
+"prawo autorskie. Lecz&nbsp;epoka prasy drukarskiej stopniowo oddaje pola "
+"epoce sieci komputerowych&nbsp;&ndash; kolejnemu postępowi w&nbsp;"
+"technologii powielania, które sprawia, że&nbsp;kopiowanie jest bardziej "
+"wydajne, i&nbsp;po raz kolejny nie dzieje się to w&nbsp;sposób jednorodny."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Here's what we had in the age of the printing press: mass production very "
+"efficient, one at a time copying still just as slow as the ancient world. "
+"Digital technology gets us here: they've both benefited, but one-off copying "
+"has benefited the most."
+msgstr ""
+"Oto co mieliśmy w&nbsp;epoce prasy drukarskiej: bardzo wydajna produkcja "
+"masowa, ale&nbsp;tworzenie pojedynczych kopii wciąż tak powolne jak w&nbsp;"
+"świecie starożytnym. Technologia cyfrowa sprowadza nas tutaj: obie formy "
+"powielania skorzystały, lecz&nbsp;jednorazowe kopiowanie skorzystało "
+"najbardziej."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We get to a situation much more like the ancient world, where one at a time "
+"copying is not so much worse [i.e., harder] than mass production copying. "
+"It's a little bit less efficient, a little bit less good, but it's perfectly "
+"cheap enough that hundreds of millions of people do it. Consider how many "
+"people write CDs once in a while, even in poor countries. You may not have "
+"a CD-writer yourself, so you go to a store where you can do it."
+msgstr ""
+"Docieramy do&nbsp;sytuacji podobnej jak w&nbsp;świecie starożytnym, gdzie "
+"sporządzanie pojedynczej kopii nie jest o wiele gorsze [tzn. trudniejsze], "
+"niż produkcja masowa. Jest nieco mniej wydajne, trochę mniej dobre, 
ale&nbsp;"
+"jest tak tanie, że&nbsp;setki milionów ludzi to robi. Zastanów się ilu 
ludzi "
+"od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu nagrywa płyty CD, nawet w&nbsp;biednych krajach. 
"
+"Możesz nie posiadać własnej nagrywarki CD, ale&nbsp;możesz pójść 
do&nbsp;"
+"sklepu gdzie możesz nagrać płytę."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This means that copyright no longer fits in with the technology as it used "
+"to. Even if the words of copyright law had not changed, they wouldn't have "
+"the same effect. Instead of an industrial regulation on publishers "
+"controlled by authors, with the benefits set up to go to the public, it is "
+"now a restriction on the general public, controlled mainly by the "
+"publishers, in the name of the authors."
+msgstr ""
+"Oznacza to, że&nbsp;prawo autorskie przestało pasować do&nbsp;używanej "
+"technologii w&nbsp;stopniu w&nbsp;jakim pasowało dotychczas. Nawet jeśli "
+"zapisy prawa autorskiego nie uległyby zmianie, to nie miałyby już tego "
+"samego efektu. Zamiast regulacji przemysłowych dotyczących wydawców, "
+"kontrolowanych przez autorów, która przynosi korzyści ogółowi, jest 
teraz "
+"ograniczeniem nałożonym na&nbsp;cały ogół, kontrolowanym przez 
wydawców, "
+"w&nbsp;imieniu autorów."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In other words, it's tyranny. It's intolerable and we can't allow it to "
+"continue this way."
+msgstr ""
+"Innymi słowy, to tyrania. Jest to nie do&nbsp;zaakceptowania i&nbsp;nie "
+"możemy pozwolić by było tak dalej."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"As a result of this change, [copyright] is no longer easy to enforce, no "
+"longer uncontroversial, and no longer beneficial."
+msgstr ""
+"W&nbsp;rezultacie tej zmiany [prawo autorskie] nie jest już łatwe w&nbsp;"
+"egzekwowaniu, nie jest już niekontrowersyjne, i&nbsp;nie przynosi już "
+"korzyści."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's no longer easy to enforce because now the publishers want to enforce it "
+"against each and every person, and to do this requires cruel measures, "
+"draconian punishments, invasions of privacy, abolition of our basic ideas of "
+"justice. There's almost no limit to how far they will propose to go to "
+"prosecute the War on Sharing."
+msgstr ""
+"Nie jest już łatwe w&nbsp;egzekwowaniu, ponieważ&nbsp;teraz wydawcy chcą "
+"narzucić je na&nbsp;każdą jedną osobę, a&nbsp;zrobienie tego wymaga "
+"okrutnych środków, drakońskich kar, inwazji na&nbsp;prywatność, 
pogwałcenia "
+"naszych podstawowych ideałów prawnych. Praktycznie nie ma ograniczeń 
w&nbsp;"
+"tym, jak daleko zaproponują się posunąć w&nbsp;Wojnie przeciwko dzieleniu 
"
+"się."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's no longer uncontroversial. There are political parties in several "
+"countries whose basic platform is &ldquo;freedom to share&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nie jest już niekontrowersyjne. W&nbsp;niektórych krajach istnieją już "
+"partie polityczne, których podstawą jest &bdquo;wolność dzielenia 
się&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's no longer beneficial because the freedoms that we conceptually traded "
+"away (because we couldn't exercise them), we now can exercise. They're "
+"tremendously useful, and we want to exercise them."
+msgstr ""
+"Nie jest już korzystne, ponieważ&nbsp;swobody, które konceptualnie 
oddaliśmy "
+"(ponieważ nie mogliśmy ich wykorzystać), teraz są możliwe do&nbsp;"
+"wykorzystania. Są niezmiernie użyteczne, i&nbsp;chcemy z&nbsp;nich 
korzystać."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "What would a democratic government do in this situation?"
+msgstr "Co zrobiłby demokratyczny rząd w&nbsp;tej sytuacji?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It would reduce copyright power. It would say: &ldquo;The trade we made on "
+"behalf of our citizens, trading away some of their freedom which now they "
+"need, is intolerable. We have to change this; we can't trade away the "
+"freedom that is important.&rdquo; We can measure the sickness of democracy "
+"by the tendency of governments to do the exact opposite around the world, "
+"extending copyright power when they should reduce it."
+msgstr ""
+"Ograniczyłby moc prawa autorskiego. Powiedziałby: &bdquo;Umowa, którą "
+"zawarliśmy w&nbsp;imieniu naszych obywateli, oddając część z&nbsp;ich "
+"wolności, których teraz potrzebują, jest nie do&nbsp;zaakceptowania. 
Musimy "
+"to zmienić; nie możemy oddawać wolności, które są ważne.&rdquo; 
Możemy "
+"zmierzyć poziom choroby demokracji poprzez&nbsp;tendencję rządów na&nbsp;"
+"całym świecie do&nbsp;robienia czegoś zupełnie przeciwnego, rozszerzania "
+"mocy prawa autorskiego, gdy powinny ją ograniczać."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"One example is in the dimension of time. Around the world we see pressure "
+"to make copyright last longer and longer and longer."
+msgstr ""
+"Jeden przykład odnosi się do&nbsp;wymiaru czasu. Na&nbsp;całym świecie "
+"obserwujemy nacisk na&nbsp;to, by prawa autorskie obowiązywały dłużej, "
+"i&nbsp;dłużej, i&nbsp;dłużej."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A wave of this started in the US in 1998. Copyright was extended by 20 "
+"years on both past and future works. I do not understand how they hope to "
+"convince the now dead or senile writers of the 20s and 30s to write more "
+"back then by extending copyright on their works now. If they have a time "
+"machine with which to inform them, they haven't used it. Our history books "
+"don't say that there was a burst of vigor in the arts in the 20s when all "
+"the artists found out that their copyrights would be extended in 1998."
+msgstr ""
+"Fala tego zjawiska zaczęła się w&nbsp;Stanach Zjednoczonych w&nbsp;1998. "
+"Czas obowiązywania prawa autorskiego wydłużono o 20 lat zarówno na&nbsp;"
+"dzieła istniejące jak i&nbsp;przyszłe. Nie rozumiem jak mają nadzieję "
+"za&nbsp;pomocą wydłużenia czasu obowiązywania prawa autorskiego 
przekonać "
+"nieżyjących już lub&nbsp;podstarzałych pisarzy z&nbsp;lat dwudziestych "
+"i&nbsp;trzydziestych do&nbsp;większej aktywności twórczej w&nbsp;tamtych "
+"czasach. Jeśli mają wehikuł czasu za&nbsp;pomocą którego zamierzają im 
to "
+"zakomunikować, to go nie użyli. Nasze podręczniki historii nie mówią nic 
o "
+"nagłym wybuchu zapału twórczego w&nbsp;latach dwudziestych, kiedy to 
artyści "
+"dowiedzieli się, że&nbsp;ich prawa autorskie zostaną wydłużone 
w&nbsp;roku "
+"1998."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's theoretically conceivable that 20 years more copyright on future works "
+"would convince people to make more effort in producing those works. But not "
+"anyone rational, because the discounted present value of 20 more years of "
+"copyright starting 75 years in the future&mdash;if it's a work made for "
+"hire&mdash;and probably even longer if it's a work with an individual "
+"copyright holder, is so small it couldn't persuade any rational person to do "
+"anything different. Any business that wants to claim otherwise ought to "
+"present its projected balance sheets for 75 years in the future, which of "
+"course they can't do because none of them really looks that far ahead."
+msgstr ""
+"Jest teoretycznie możliwe, że&nbsp;dwadzieścia lat więcej trwania prawa "
+"autorskiego na&nbsp;przyszłe dzieła przekonałoby ludzi do&nbsp;włożenia "
+"większego wysiłku w&nbsp;tworzenie tych dzieł. Ale&nbsp;nikogo 
racjonalnego, "
+"ponieważ&nbsp;zdyskontowana wartość bieżąca dodatkowych dwudziestu lat "
+"trwania prawa autorskiego, licząc od&nbsp;75 lat w&nbsp;przyszłości&nbsp;"
+"&ndash; jeśli jest to praca wykonana na&nbsp;zlecenie&nbsp;&ndash; a&nbsp;"
+"prawdopodobnie nawet dłużej, jeśli jest to dzieło indywidualnego 
posiadacza "
+"praw autorskich, jest tak niewielka, że&nbsp;nie przekonałby żadnej "
+"racjonalnej osoby do&nbsp;zrobienia czegokolwiek inaczej. Każdy biznes, "
+"który chce twierdzić inaczej powinien przedstawić swój zakładany plan "
+"wydatkowy na&nbsp;kolejne 75 lat, czego oczywiście zrobić nie może, "
+"ponieważ&nbsp;żaden z&nbsp;nich nie patrzy tak daleko naprzód."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The real reason for this law, the desire that prompted various companies to "
+"purchase this law in the US Congress, which is how laws are decided on for "
+"the most part, was they had lucrative monopolies and they wanted those "
+"monopolies to continue."
+msgstr ""
+"Prawdziwym powodem powstania tego prawa, pożądaniem, które skłoniło 
różne "
+"przedsiębiorstwa do&nbsp;przekupstwa tego prawa w&nbsp;Kongresie Stanów "
+"Zjednoczonych, bo&nbsp;tak się zwykle decyduje o prawach, było to, 
że&nbsp;"
+"posiadały one lukratywne monopole i&nbsp;chciały, by te monopole trwały."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For instance, Disney was aware that the first film in which Mickey Mouse "
+"appeared would go into the public domain in a few years, and then anybody "
+"would be free to draw that same character as part of other works. Disney "
+"didn't want that to happen. Disney borrows a lot from the public domain, "
+"but is determined never to give the slightest thing back. So Disney paid "
+"for this law, which we refer to as the Mickey Mouse Copyright Act."
+msgstr ""
+"Dla przykładu, Disney miał świadomość, że&nbsp;pierwszy film 
w&nbsp;którym "
+"pojawiła się Myszka Mickey w&nbsp;ciągu kilku lat przejdzie do&nbsp;domeny 
"
+"publicznej, a&nbsp;wtedy każdy będzie mógł bez&nbsp;przeszkód rysować 
tę "
+"postać jako część innych dzieł. Disney nie chciał, by tak się stało. 
Disney "
+"pożycza wiele z&nbsp;domeny publicznej, lecz&nbsp;jest zdeterminowany nigdy "
+"nie oddać nawet najmniejszej rzeczy. Więc&nbsp;Disney zapłacił za&nbsp;to 
"
+"prawo, o którym mówimy teraz Prawo Autorskie Myszki Mickey."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The movie companies say they want perpetual copyright, but the US "
+"Constitution won't let them get that officially. So they came up with a way "
+"to get the same result unofficially: &ldquo;perpetual copyright on the "
+"installment plan&rdquo;. Every 20 years they extend copyright for 20 more "
+"years. So that at any given time, any given work has a date when it will "
+"supposedly fall into the public domain. But that date is like tomorrow, it "
+"never comes. By the time you get there they will have postponed it, unless "
+"we stop them next time."
+msgstr ""
+"Przedsiębiorstwa filmowe mówią, że&nbsp;chcą wieczystego prawa 
autorskiego, "
+"lecz&nbsp;Kongres Stanów Zjednoczonych oficjalnie im na&nbsp;to nie pozwoli. 
"
+"Więc&nbsp;wpadli na&nbsp;pomysł jak uzyskać ten sam rezultat 
nieoficjalnie: "
+"&bdquo;wieczyste prawo autorskie na&nbsp;raty&rdquo;. Co 20 lat wydłużają "
+"okres obowiązywania prawa autorskiego o kolejnych 20 lat. Więc&nbsp;w&nbsp;"
+"danej chwili, każde dzieło ma ustaloną datę kiedy podobno powinno 
przejść "
+"do&nbsp;domeny publicznej. Ale&nbsp;ta data jest jak dzień jutrzejszy, nigdy 
"
+"nie nadchodzi. Zanim dotrzemy do&nbsp;tego momentu, okazuje się, że&nbsp;ją
 "
+"odroczyli, chyba że&nbsp;następnym razem ich powstrzymamy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"That's one dimension, the dimension of duration. But even more important is "
+"the dimension of breadth: which uses of the work does copyright cover?"
+msgstr ""
+"To jeden wymiar, wymiar okresu obowiązywania. Ale&nbsp;nawet bardziej "
+"istotny jest wymiar zakresu: jakie wykorzystanie dzieła obejmuje prawo "
+"autorskie?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In the age of the printing press, copyright wasn't supposed to cover all "
+"uses of a copyrighted work, because copyright regulated certain uses that "
+"were the exceptions in a broader space of unregulated uses. There were "
+"certain things you were simply allowed to do with your copy of a book."
+msgstr ""
+"W&nbsp;epoce prasy drukarskiej, prawo autorskie nie miało na&nbsp;celu "
+"obejmowania wszystkich sposobów użytkowania dzieła, ponieważ&nbsp;prawo "
+"autorskie regulowało określone sposoby użytkowania, które stanowiły wyją
tek "
+"w&nbsp;szerszym spektrum nieregulowanych użytkowań. Były pewne rzeczy, 
które "
+"po&nbsp;prostu mogłeś robić ze swoją kopią książki."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Now the publishers have got the idea that they can turn our computers "
+"against us, and use them to seize total power over all use of published "
+"works. They want to set up a pay-per-view universe. They're doing it with "
+"DRM (Digital Restrictions Management)&mdash;the intentional features of "
+"software that's designed to restrict the user. And often the computer "
+"itself is designed to restrict the user."
+msgstr ""
+"Teraz wydawcy wpadli na&nbsp;pomysł, że&nbsp;mogą obrócić nasze 
komputery "
+"przeciwko nam, i&nbsp;użyć ich do&nbsp;przejęcia całkowitej władzy 
nad&nbsp;"
+"wszystkimi wykorzystaniami opublikowanych dzieł. Chcą stworzyć 
wszechświat "
+"pay-per-view. Robią to stosując DRM (Digital Restrictions Management&nbsp;"
+"&ndash; Cyfrowe Zarządzanie Ograniczeniami)&nbsp;&ndash; celowe funkcje "
+"oprogramowania opracowane by ograniczyć użytkownika. A&nbsp;często sam "
+"komputer jest zaprojektowany by ograniczać użytkownika."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The first way in which the general public saw this was in DVDs. A movie on "
+"a DVD was usually encrypted, and the format was secret. The DVD conspiracy "
+"kept this secret because they said anyone that wants to make DVD players has "
+"to join the conspiracy, promise to keep the format secret, and promise to "
+"design the DVD players to restrict the users according to the rules, which "
+"say it has to stop the user from doing this, from doing that, from doing "
+"that&mdash;a precise set of requirements, all of which are malicious towards "
+"us."
+msgstr ""
+"Pierwszym sposobem, w&nbsp;jaki ujrzało to społeczeństwo, było DVD. Film "
+"na&nbsp;DVD był zwykle zaszyfrowany, a&nbsp;jego format tajemnicą. Spisek "
+"DVD utrzymywał ten sekret, ponieważ&nbsp;mówili, że&nbsp;każdy kto chce "
+"wytwarzać odtwarzacze DVD musi dołączyć do&nbsp;spisku, obiecać 
zachowanie "
+"formatu w&nbsp;tajemnicy, i&nbsp;obiecać projektować odtwarzacze DVD tak, "
+"aby&nbsp;ograniczały użytkownika według reguł powstrzymujących 
użytkownika "
+"od&nbsp;robienia tego, od&nbsp;robienia tamtego, od&nbsp;robienia owego&nbsp;"
+"&ndash; precyzyjny zbiór wymagań, z&nbsp;których wszystkie są dla nas 
złe."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It worked for a while, but then some people figured out the secret format, "
+"and published free software capable of reading the movie on a DVD and "
+"playing it. Then the publishers said &ldquo;since we can't actually stop "
+"them, we have to make it a crime&rdquo;. And they started that in the US in "
+"1998 with the Digital Millennium Copyright Act, which imposed censorship on "
+"software capable of doing such jobs."
+msgstr ""
+"Działało to przez pewien czas, lecz&nbsp;w końcu pewni ludzie rozpracowali 
"
+"tajny format i&nbsp;opublikowali wolne oprogramowanie zdolne odczytać film "
+"z&nbsp;płyty DVD i&nbsp;odtworzyć go. Wtedy wydawcy powiedzieli 
&bdquo;skoro "
+"nie możemy ich powstrzymać, musimy uczynić z&nbsp;tego 
przestępstwo&rdquo;. "
+"Swoje starania rozpoczęli w&nbsp;Stanach Zjednoczonych w&nbsp;1998 roku "
+"poprzez&nbsp;Digital Millennium Copyright Act, który nakładał cenzurę "
+"na&nbsp;oprogramowanie potrafiące robić takie rzeczy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So that particular piece of free software was the subject of a court case. "
+"Its distribution in the US is forbidden; the US practices censorship of "
+"software."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;ten konkretny program stał się przedmiotem sprawy sądowej. Jego 
"
+"dystrybucja w&nbsp;Stanach Zjednoczonych jest zakazana; Stany Zjednoczone "
+"praktykują cenzurę na&nbsp;oprogramowanie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The movie companies are well aware that they can't really make that program "
+"disappear&mdash;it's easy enough to find it. So they designed another "
+"encryption system, which they hoped would be harder to break, and it's "
+"called AACS, or the axe."
+msgstr ""
+"Przedsiębiorstwa filmowe doskonale zdają sobie sprawę z&nbsp;tego, 
że&nbsp;"
+"nie mogą sprawić by ten program zniknął&nbsp;&ndash; znalezienie go nie "
+"stanowi wyzwania. Więc&nbsp;opracowały inny system szyfrowania, który 
mieli "
+"nadzieję byłby trudniejszy do&nbsp;złamania, nazywa się AACS, 
lub&nbsp;axe "
+"[<em>ang. siekiera<em>]."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The AACS conspiracy makes precise rules about all players. For instance, in "
+"2011 it's going to be forbidden to make analog video outputs. So all video "
+"outputs will have to be digital, and they will carry the signal encrypted "
+"into a monitor specially designed to keep secrets from the user. That is "
+"malicious hardware. They say that the purpose of this is to &ldquo;close "
+"the analog hole&rdquo;. I'll show you a couple of analog holes (Stallman "
+"takes off his glasses): here's one and here's another, that they'd like to "
+"poke out permanently."
+msgstr ""
+"Konspiracja AACS posiada dokładne zasady dotyczące wszystkich odtwarzaczy. "
+"Przykładowo, w&nbsp;2011 zakazane będzie wytwarzanie analogowych wyjść "
+"wideo. W&nbsp;ten sposób wszystkie wyjścia wideo będą musiały być 
cyfrowe "
+"i&nbsp;będą przesyłać zaszyfrowany sygnał do&nbsp;specjalnie "
+"zaprojektowanego monitora, żeby utrzymać wszystkie sekrety w&nbsp;tajemnicy 
"
+"przed użytkownikiem. To jest złośliwy sprzęt. Mówią, że&nbsp;celem 
tego jest "
+"&bdquo;zatkanie dziury analogowej&rdquo;. Pokażę wam parę analogowych 
dziur "
+"(Stallman zdejmuje swoje okulary): tu jest jedna a&nbsp;tutaj druga, które "
+"chcieli by wydłubać na&nbsp;zawsze."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"How do I know about these conspiracies? The reason is they're not "
+"secret&mdash;they have websites. The AACS website proudly describes the "
+"contracts that manufacturers have to sign, which is how I know about this "
+"requirement. It proudly states the names of the companies that have "
+"established this conspiracy, which include Microsoft and Apple, and Intel, "
+"and Sony, and Disney, and IBM."
+msgstr ""
+"Skąd wiem o tych zmowach? Z&nbsp;powodu tego, że&nbsp;nie są one "
+"tajemnicą&nbsp;&ndash; mają swoje strony internetowe. Strona AACS z&nbsp;"
+"dumą opisuje umowy, które producenci muszą podpisać, i&nbsp;właśnie stą
d "
+"wiem o tym wymogu. Z&nbsp;dumą wymienia nazwy przedsiębiorstw, które "
+"współtworzą tę zmowę, wśród nich Microsoft, Apple, Intel, Sony, Disney 
"
+"i&nbsp;IBM."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A conspiracy of companies designed to restrict the public's access to "
+"technology ought to be prosecuted as a serious crime, like a conspiracy to "
+"fix prices, except it's worse, so the prison sentences for this should be "
+"longer. But these companies are quite confident that our governments are on "
+"their side against us. They have no fear against being prosecuted for these "
+"conspiracies, which is why they don't bother to hide them."
+msgstr ""
+"Zmowa przedsiębiorstw, której celem jest ograniczenie publicznego dostępu "
+"do&nbsp;technologii, powinna być postawiona w&nbsp;stan oskarżenia za&nbsp;"
+"poważne przestępstwo, podobnie jak zmowy cenowe, tylko, że&nbsp;jest to "
+"jeszcze gorsze, więc&nbsp;wyrok powinien być wyższy. Lecz&nbsp;te "
+"przedsiębiorstwa są całkiem pewne tego, że&nbsp;nasze rządy stoją 
po&nbsp;"
+"ich stronie a&nbsp;nie po&nbsp;naszej. Nie obawiają się bycia oskarżonymi 
o "
+"te zmowy, i&nbsp;dlatego nawet nie starają się ich ukryć."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In general DRM is set up by a conspiracy of companies. Once in a while a "
+"single company can do it, but generally it requires a conspiracy between "
+"technology companies and publishers, so [it's] almost always a conspiracy."
+msgstr ""
+"Ogólnie DRM jest dziełem zmowy przedsiębiorstw. Od&nbsp;czasu 
do&nbsp;czasu "
+"pojedyncze przedsiębiorstwo jest w&nbsp;stanie coś takiego zrobić, 
ale&nbsp;"
+"generalnie wymaga to zmowy pomiędzy przedsiębiorstwami technologicznymi "
+"oraz&nbsp;wydawcami, więc&nbsp;[jest to] niemal zawsze zmowa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"They thought that nobody would ever be able to break the AACS, but about "
+"three and a half years ago someone released a free program capable of "
+"decrypting that format. However, it was totally useless, because in order "
+"to run it you need to know the key."
+msgstr ""
+"Myśleli, że&nbsp;nikt nigdy nie będzie w&nbsp;stanie złamać AACS, 
ale&nbsp;"
+"jakieś trzy i&nbsp;pół roku temu, ktoś opublikował wolny program zdolny "
+"rozszyfrować ten format. Jednakże, był on zupełnie bezużyteczny, "
+"ponieważ&nbsp;aby go uruchamiać musieliście znać klucz."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"And then, six months later, I saw a photo of two adorable puppies, with 32 "
+"hex digits above them, and I wondered: &ldquo;Why put those two things "
+"together? I wonder if those numbers are some important key, and someone "
+"could have put the numbers together with the puppies, figuring people would "
+"copy the photo of the puppies because they were so cute. This would protect "
+"the key from being wiped out.&rdquo;"
+msgstr ""
+"A&nbsp;potem, jakieś sześć miesięcy później, zobaczyłem zdjęcie 
dwóch "
+"uroczych szczeniaków, z&nbsp;trzydziestoma dwoma szesnastkowymi cyframi "
+"nad&nbsp;nimi i&nbsp;pomyślałem &bdquo;po co zestawiać te dwie rzeczy 
razem? "
+"A&nbsp;może te cyfry są jakimś ważnym kluczem i&nbsp;ktoś mógł 
umieścić je "
+"razem ze szczeniakami, zakładając że&nbsp;ludzie będą kopiować zdjęcie 
tych "
+"słodkich szczeniaków. To chroniłoby klucz przed wymazaniem.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"And that's what it was&mdash;that was the key to break the axe. People "
+"posted it, and editors deleted it, because laws in many countries now "
+"conscript them to censor this information. It was posted again, they "
+"deleted it; eventually they gave up, and in two weeks this number was posted "
+"in over 700,000 web sites."
+msgstr ""
+"I&nbsp;tak właśnie było&nbsp;&ndash; był to klucz do&nbsp;złamania axe "
+"[siekiery]. Ludzie go zamieszczali, a&nbsp;edytorzy usuwali, ponieważ&nbsp;"
+"prawo w&nbsp;wielu krajach zobowiązuje ich do&nbsp;cenzurowania tych "
+"informacji. Zamieszczano go ponownie, a&nbsp;oni ponownie go usuwali; w&nbsp;"
+"końcu poddali się i&nbsp;w ciągu dwóch tygodni został zamieszczony 
na&nbsp;"
+"przeszło 700.000 stron internetowych."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"That's a big outpouring of public disgust with DRM. But it didn't win the "
+"war, because the publishers changed the key. Not only that: with HD DVD, "
+"this was adequate to break the DRM, but not with Blu-ray. Blu-ray has an "
+"additional level of DRM and so far there is no free software that can break "
+"it, which means that you must regard Blu-ray disks as something incompatible "
+"with your own freedom. They are an enemy with which no accommodation is "
+"possible, at least not with our present level of knowledge."
+msgstr ""
+"To wielki wylew publicznego zohydzenia DRM-em. Ale&nbsp;to nie wygrało "
+"wojny, ponieważ&nbsp;wydawcy zmienili klucz. Ale&nbsp;nie tylko to: w&nbsp;"
+"HD DVD wystarczyło złamać DRM, ale&nbsp;nie w&nbsp;przypadku Blu-ray. Blu-"
+"ray posiada dodatkowy poziom DRM i&nbsp;do tej pory nie istnieje wolne "
+"oprogramowanie, które potrafi go złamać, co oznacza, że&nbsp;musicie "
+"postrzegać dyski Blu-ray jako coś nieprzystającego do&nbsp;waszej 
wolności. "
+"Są wrogiem z&nbsp;którym współżycie nie jest możliwe, przynajmniej nie "
+"z&nbsp;naszym obecnym poziomem wiedzy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Never accept any product designed to attack your freedom. If you don't have "
+"the free software to play a DVD, you mustn't buy or rent any DVDs, or accept "
+"them even as gifts, except for the rare non-encrypted DVDs, which there are "
+"a few of. I actually have a few [of these]&mdash;I don't have any encrypted "
+"DVDs, I won't take them."
+msgstr ""
+"Nigdy nie akceptujcie żadnych produktów zaprojektowanych tak, by nastawać "
+"na&nbsp;waszą wolność. Jeśli nie posiadacie wolnego oprogramowania 
do&nbsp;"
+"odtwarzania DVD, nie możecie kupować ani&nbsp;wypożyczać żadnych płyt 
DVD, "
+"ani&nbsp;przyjmować ich w&nbsp;formie podarunku, z&nbsp;wyjątkiem rzadkich "
+"niezaszyfrowanych płyt DVD, których jest zaledwie garść. Ja osobiście 
mam "
+"ich kilka&nbsp;&ndash; nie mam natomiast&nbsp;żadnych zaszyfrowanych płyt "
+"DVD, i&nbsp;nie przyjmuję ich."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "So this is how things stand in video, but we've also seen DRM in music."
+msgstr ""
+"Tak oto wygląda sytuacja w&nbsp;wideo, ale&nbsp;z DRM mamy do&nbsp;czynienia 
"
+"także w&nbsp;muzyce."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For instance, about ten years ago we started to see things that looked like "
+"compact disks, but they weren't written quite like compact disks. They "
+"didn't follow the standard. We called them 'corrupt disks', and the idea of "
+"them was that they would play in an audio player, but it was impossible to "
+"read them on a computer. These different methods had various problems."
+msgstr ""
+"Dla przykładu, jakieś dziesięć lat temu zaczęliśmy mieć 
do&nbsp;czynienia "
+"z&nbsp;czymś co wyglądało jak płyty CD, ale&nbsp;nie były one zapisane "
+"zupełnie w&nbsp;ten sam sposób co CD. Nie trzymały się standardu. 
Nazwaliśmy "
+"je 'corrupt disks' [zepsute dyski], a&nbsp;ich pomysł opierał się na&nbsp;"
+"tym, że&nbsp;działały w&nbsp;odtwarzaczu muzycznym, ale&nbsp;nie dało 
się "
+"ich odczytać na&nbsp;komputerze. Różne metody miały różne problemy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Eventually Sony came up with a clever idea. They put a program on the disk, "
+"so that if you stuck the disk into a computer, the disk would install the "
+"program. This program was designed like a virus to take control of the "
+"system. It's called a 'root kit', meaning that it has things in it to break "
+"the security of the system so that it can install the software deep inside "
+"the system, and modify various parts of the system."
+msgstr ""
+"W&nbsp;końcu Sony wyszło ze sprytnym rozwiązaniem. Umieścili 
na&nbsp;dysku "
+"program, więc&nbsp;kiedy włożyliście dysk do&nbsp;komputera, to program 
się "
+"instalował. Ten program był zaprojektowany jak wirus by przejąć kontrolę 
"
+"nad&nbsp;systemem. Nazywa się to 'root kit', co oznacza, że&nbsp;posiada on 
"
+"pewne właściwości pozwalające mu przełamać zabezpieczenia systemu, 
żeby móc "
+"instalować oprogramowanie głęboko w&nbsp;systemie i&nbsp;modyfikować 
różne "
+"jego części."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For instance, it modified the command you could use to examine the system to "
+"see if the software was present, so as to disguise itself. It modified the "
+"command you could use to delete some of these files, so that it wouldn't "
+"really delete them. Now all of this is a serious crime, but it's not the "
+"only one Sony committed, because the software also included free software "
+"code&mdash;code that had been released under the GNU General Public License."
+msgstr ""
+"Przykładowo, modyfikował on polecenie za&nbsp;pomocą którego mogliście 
go "
+"wykryć w&nbsp;systemie, tak żeby się ukryć. Modyfikował polecenie 
za&nbsp;"
+"pomocą którego mogliście go usunąć, tak żeby nie można było się go 
pozbyć. "
+"Więc&nbsp;wszystko to są poważne przestępstwa, ale&nbsp;nie jedyne 
których "
+"dopuściło się Sony, ponieważ&nbsp;ten program zawierał także kod 
wolnego "
+"oprogramowania&nbsp;&ndash; kod, który został opublikowany na&nbsp;licencji 
"
+"GNU GPL."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Now the GNU GPL is a copyleft license, and that means it says &ldquo;Yes, "
+"you're free to put this code into other things, but when you do, the entire "
+"program that you put things into you must release as free software under the "
+"same license. And you must make the source code available to users, and to "
+"inform them of their rights you must give them a copy of this license when "
+"they get the software.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Otóż, licencja GNU GPL jest licencją typu copyleft, co oznacza, 
że&nbsp;mówi "
+"ona &bdquo;Tak, wolno ci wykorzystać ten kod w&nbsp;innych programach, "
+"ale&nbsp;jeśli to zrobisz, to program w&nbsp;którym użyłeś tego kodu 
musi "
+"zostać w&nbsp;całości wydany jako wolne oprogramowanie na&nbsp;tej samej "
+"licencji. I&nbsp;musisz udostępnić kod źródłowy użytkownikom, 
a&nbsp;żeby "
+"poinformować ich o przysługujących im prawach wraz z&nbsp;oprogramowaniem "
+"musisz wręczyć im kopię tej licencji.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Sony didn't comply with all that. That's commercial copyright infringement, "
+"which is a felony. They're both felonies, but Sony wasn't prosecuted "
+"because the government understands that the purpose of the government and "
+"the law is to maintain the power of those companies over us, not to help "
+"defend our freedom in any way."
+msgstr ""
+"Sony nie spełniło tych wymogów. To naruszenie komercyjnego prawa "
+"autorskiego, które jest przestępstwem. Oba są przestępstwami, 
ale&nbsp;Sony "
+"nie zostało oskarżone ponieważ&nbsp;rząd rozumuje, że&nbsp;celem jego "
+"istnienia i&nbsp;istnienia prawa jest utrzymywanie władzy tych "
+"przedsiębiorstw nad&nbsp;nami, a&nbsp;nie pomoc w&nbsp;obronie naszej "
+"wolności w&nbsp;jakikolwiek sposób."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"People got angry and they sued Sony. However, they made a mistake. They "
+"focused their condemnation not on the evil purpose of this scheme, but only "
+"on the secondary evils of the various methods that Sony used. So Sony "
+"settled the lawsuits and promised that in the future, when it attacks our "
+"freedom, it will not do those other things."
+msgstr ""
+"Ludzie się wściekli i&nbsp;pozwali Sony. Jednak&nbsp;popełnili błąd. 
Skupili "
+"swoje potępienie nie na&nbsp;złym celu tego schematu, lecz&nbsp;na "
+"drugorzędnych grzeszkach różnych metod, których użyło Sony. 
Więc&nbsp;Sony "
+"rozliczyło pozew poza sądami i&nbsp;obiecało, że&nbsp;w przyszłości, 
kiedy "
+"zaatakuje naszą wolność, nie będzie stosowało tych innych metod."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Actually, that particular corrupt disk scheme was not so bad, because if you "
+"were not using Windows it would not affect you at all. Even if you were "
+"using Windows, there's a key on the keyboard&mdash;if you remembered every "
+"time to hold it down, then the disk wouldn't install the software. But of "
+"course it's hard to remember that every time; you're going to slip up some "
+"day. This shows the kind of thing we've had to deal with."
+msgstr ""
+"Właściwie, ten konkretny schemat 'corrupt disk' nie był taki zły, 
ponieważ, "
+"jeśli nie używaliście Windows, wcale by was nie dotyczył. A&nbsp;nawet 
jeśli "
+"używaliście Windows, to jest pewien przycisk na&nbsp;klawiaturze&nbsp;"
+"&ndash; jeśli za&nbsp;każdym razem pamiętalibyście by go przytrzymać, to 
"
+"dysk nie zainstalowałby programu. Ale&nbsp;oczywiście trudno pamiętać o 
tym "
+"za&nbsp;każdym razem; któregoś dnia się pomylicie. To pokazuje 
z&nbsp;czym "
+"mieliśmy do&nbsp;czynienia."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Fortunately music DRM is receding. Even the main record companies sell "
+"downloads without DRM. But we see a renewed effort to impose DRM on books."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;szczęście DRM w&nbsp;muzyce jest w&nbsp;odwrocie. Nawet główne "
+"przedsiębiorstwa fonograficzne sprzedają pliki do&nbsp;pobrania bez&nbsp;"
+"DRM. Ale&nbsp;obserwujemy wznowienie wysiłków by nakładać DRM na&nbsp;"
+"książki [ebooki &ndash; przyp. tłum.]."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"You see, the publishers want to take away the traditional freedoms of book "
+"readers&mdash;freedom to do things such as borrow a book from the public "
+"library, or lend it to a friend; to sell a book to a used book store, or buy "
+"it anonymously paying cash (which is the only way I buy books&mdash;we've "
+"got to resist the temptations to let Big Brother know everything that we're "
+"doing.)"
+msgstr ""
+"Bo&nbsp;widzicie, wydawcy chcą odebrać czytelnikom tradycyjne 
wolności&nbsp;"
+"&ndash; wolność do&nbsp;robienia takich rzeczy jak wypożyczenie książki "
+"z&nbsp;biblioteki publicznej, albo&nbsp;pożyczanie jej przyjacielowi; "
+"sprzedanie książki do&nbsp;antykwariatu, albo&nbsp;anonimowy zakup płacąc 
"
+"gotówką (co jest jedynym sposobem w&nbsp;jaki ja kupuję ksią
żki&nbsp;&ndash; "
+"musimy oprzeć się pokusie pozwolenia Wielkiemu Bratu na&nbsp;to by 
wiedział "
+"wszystko o tym co robimy.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Even the freedom to keep the book as long as you wish, and read it as many "
+"times as you wish, they plan to get rid of."
+msgstr ""
+"Nawet wolność do&nbsp;trzymania książki tak długo jak chcecie, i&nbsp;"
+"czytania jej tyle razy ile chcecie, planują zabronić."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The way they do it is with DRM. They knew that so many people read books "
+"and would get angry if these freedoms were taken away that they didn't "
+"believe they could buy a law specifically to abolish these freedoms&mdash;"
+"there would be too much opposition. Democracy is sick, but once in a while "
+"people manage to demand something. So they came up with a two-stage plan."
+msgstr ""
+"Robią to za&nbsp;pomocą DRM. Wiedzieli, że&nbsp;mnóstwo ludzi czyta ksią
żki "
+"i&nbsp;że rozzłościło by ich jeśli te wolności zostały by im odebrane, 
"
+"więc&nbsp;nie łudzili się, że&nbsp;przekupią prawo aby&nbsp;te wolności 
"
+"zabrać&nbsp;&ndash; sprzeciw był by zbyt duży. Demokracja jest chora, "
+"ale&nbsp;od czasu do&nbsp;czasu ludzie zdołają czegoś zażądać. 
Więc&nbsp;"
+"ruszyli z&nbsp;dwuetapowym planem."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"First, take away these freedoms from ebooks, and second, convince people to "
+"switch from paper books to ebooks. They've succeeded with stage 1."
+msgstr ""
+"Najpierw odebrać te wolności ebookom, a&nbsp;następnie przekonać ludzi "
+"do&nbsp;porzucenia papierowych książek na&nbsp;rzecz ebooków. Udało im 
się "
+"wykonać etap pierwszy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In the US they did it with the Digital Millennium Copyright Act, and in New "
+"Zealand, that was part of the year-ago Copyright Act; censorship on software "
+"that can break DRM was part of that law. That's an unjust provision; it's "
+"got to be repealed."
+msgstr ""
+"W&nbsp;Stanach Zjednoczonych dokonali tego za&nbsp;pomocą Digital Millennium 
"
+"Copyright Act, a&nbsp;w&nbsp;Nowej Zelandii była to część zeszłorocznego 
"
+"Copyright Act; cenzura na&nbsp;oprogramowanie mogące złamać DRM była 
częścią "
+"tego prawa. To niesprawiedliwe przepisy; muszą zostać uchylone."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The second stage is convince people to switch from printed books to ebooks; "
+"that didn't go so well."
+msgstr ""
+"Drugim etapem jest przekonanie ludzi do&nbsp;porzucenia papierowych książek 
"
+"na&nbsp;rzecz ebooków; to nie poszło tak dobrze."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"One publisher in 2001 had the idea they would make their line of ebooks "
+"really popular if they started it with my biography. So they found an "
+"author and the author asked me if I'd cooperate, and I said &ldquo;Only if "
+"this ebook is published without encryption, without DRM&rdquo;. The "
+"publisher wouldn't go along with that, and I just stuck to it&mdash;I said "
+"no. Eventually we found another publisher who was willing to do this&mdash;"
+"in fact willing to publish the book under a free license giving you the four "
+"freedoms&mdash;so the book was then published, and sold a lot of copies on "
+"paper."
+msgstr ""
+"Jeden z&nbsp;wydawców w&nbsp;2001 wpadł na&nbsp;pomysł, że&nbsp;jeśli "
+"rozpocznie swoją serię ebooków moją biografią, seria zyska na&nbsp;"
+"popularności. Więc&nbsp;znaleźli autora i&nbsp;ten autor zapytał mnie "
+"czy&nbsp;będę współpracował, odpowiedziałem &bdquo;Tylko jeśli ten 
ebook "
+"zostanie opublikowany bez&nbsp;szyfrowania, bez&nbsp;DRM&rdquo;. Wydawca nie "
+"przystał na&nbsp;to, a&nbsp;ja twardo postawiłem na&nbsp;swoim&nbsp;&ndash; 
"
+"powiedziałem nie. Ostatecznie znaleźliśmy innego wydawcę, który był 
skłonny "
+"się zgodzić&nbsp;&ndash; rzeczywiście był skłonny wydać książkę 
na&nbsp;"
+"wolnej licencji, dającej wam cztery wolności&nbsp;&ndash; więc&nbsp;ksią
żka "
+"została wydana i&nbsp;sprzedało się wiele papierowych kopii."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But in any case, ebooks failed at the beginning of this decade. People just "
+"didn't want to read them very much. And I said, &ldquo;they will try "
+"again&rdquo;. We saw an amazing number of news articles about electronic "
+"ink (or is it electronic paper, I can never remember which), and it occurred "
+"to me probably the reason there's so many is the publishers want us to think "
+"about this. They want us to be eager for the next generation of ebook "
+"readers."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;w&nbsp;wielu przypadkach, ebooki zawiodły na&nbsp;początku tej "
+"dekady. Ludzie po&nbsp;prostu nie bardzo chcieli je czytać. Mówiłem 
&bdquo;"
+"oni znowu spróbują&rdquo;. Widzieliśmy niesamowitą ilość nowych 
artykułów "
+"na&nbsp;temat elektronicznego tuszu (albo elektronicznego papieru, nigdy nie "
+"pamiętam który), i&nbsp;trafiło do&nbsp;mnie, że&nbsp;prawdopodobnie 
powodem "
+"dla którego jest ich tak wiele jest to, że&nbsp;wydawcy chcą żebyśmy 
się "
+"nad&nbsp;tym zastanowili. Chcą żebyśmy byli entuzjastycznie nastawieni "
+"na&nbsp;przyjście nowej generacji czytników ebooków."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Now they're upon us. Things like the Sony Shreader (its official name is "
+"the Sony Reader, but if you put on 'sh' it explains what it's designed to do "
+"to your books), and the Amazon Swindle, designed to swindle you out of your "
+"traditional freedoms without your noticing. Of course, they call it the "
+"Kindle which is what it's going to do to your books."
+msgstr ""
+"Teraz nas dorwali. Rzeczy takie jak Sony Shreader (oficjalna nazwa brzmi "
+"Sony Reader, ale&nbsp;jeśli umieścisz 'sh' na&nbsp;początku, nazwa 
wyjaśnia "
+"co ma robić to urządzenie z&nbsp;waszymi książkami) 
[shredder&nbsp;&ndash; "
+"niszczarka do&nbsp;papieru&nbsp;&ndash; przyp. tłum.], i&nbsp;Amazon Swindle 
"
+"[swindle&nbsp;&ndash; szwindel&nbsp;&ndash; przyp. tłum.], zaprojektowane by 
"
+"okantować was z&nbsp;tradycyjnych wolności, tak, że&nbsp;nawet nie "
+"zauważysz. Oczywiście nazywają to Kindle, i&nbsp;to właśnie będzie 
robić "
+"z&nbsp;waszymi książkami [kindle&nbsp;&ndash; zapalać&nbsp;&ndash; przyp. "
+"tłum.]."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The Kindle is an extremely malicious product, almost as malicious as "
+"Microsoft Windows. They both have spy features, they both have Digital "
+"Restrictions Management, and they both have back doors."
+msgstr ""
+"Kindle jest produktem ekstremalnie złośliwym, prawie tak złośliwym, jak "
+"Microsoft Windows. Oba posiadają funkcje szpiegujące, oba posiadają DRM, "
+"i&nbsp;oba posiadają backdoory [tylne wejścia&nbsp;&ndash; przyp. tłum]."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In the case of the Kindle, the only way you can buy a book is to buy it from "
+"Amazon, and Amazon requires you to identify yourself, so they know "
+"everything that you've bought."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przypadku Kindle'a, jedynym sposobem na&nbsp;kupienie książki jest "
+"kupienie jej od&nbsp;Amazona, a&nbsp;Amazon wymaga od&nbsp;was "
+"identyfikacji, więc&nbsp;wiedzą wszystko o waszych zakupach."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Then there is Digital Restrictions Management, so you can't lend the book or "
+"sell it to a used bookstore, and the library can't lend it either."
+msgstr ""
+"Następnie mamy Digital Restrictions Management [DRM, Cyfrowe Zarządzanie "
+"Ograniczeniami&nbsp;&ndash; przyp. tłum.], wiec nie możecie pożyczyć 
komuś "
+"książki ani&nbsp;sprzedać jej do&nbsp;antykwariatu, biblioteka również 
nie "
+"może jej wypożyczyć."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"And then there's the back door, which we found out about about three months "
+"ago, because Amazon used it. Amazon sent a command to all the Kindles to "
+"erase a particular book, namely 1984 by George Orwell. Yes, they couldn't "
+"have picked a more ironic book to erase. So that's how we know that Amazon "
+"has a back door with which it can erase books remotely."
+msgstr ""
+"Jest jeszcze backdoor, o którym dowiedzieliśmy się jakieś trzy miesiące "
+"temu, ponieważ&nbsp;Amazon z&nbsp;niego skorzystał. Amazon przesłał "
+"wszystkim urządzeniom Kindle polecenie wykasowania konkretnej książki, "
+"mianowicie&nbsp;Rok 1984 George'a Orwella. Tak, nie mogli wybrać bardziej "
+"ironicznej książki do&nbsp;skasowania. W&nbsp;taki oto sposób 
dowiedzieliśmy "
+"się, że&nbsp;Amazon posiada back door, za&nbsp;pomocą którego może 
usuwać "
+"książki zdalnie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"What else it can do, who knows? Maybe it's like Microsoft Windows. Maybe "
+"Amazon can remotely upgrade the software, which means that whatever "
+"malicious things are not in it now, they could put them in it tomorrow."
+msgstr ""
+"Co jeszcze może zrobić, któż to wie? Być może jest jak Microsoft 
Windows. "
+"Być może Amazon jest w&nbsp;stanie zdalnie aktualizować oprogramowanie, co 
"
+"oznacza, że&nbsp;nawet jeśli dzisiaj nie ma ono złośliwych funkcji, to 
mogą "
+"je tam umieścić jutro."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This is intolerable&mdash;any one of these restrictions is intolerable. "
+"They want to create a world where nobody lends books to anybody anymore."
+msgstr ""
+"Jest to nie do&nbsp;zaakceptowania&nbsp;&ndash; każde z&nbsp;tych 
ograniczeń "
+"jest nie do&nbsp;zaakceptowania. Chcą stworzyć świat, gdzie już nikt 
nikomu "
+"nie pożycza książek."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Imagine that you visit a friend and there are no books on the shelf. It's "
+"not that your friend doesn't read, but his books are all inside a device, "
+"and of course he can't lend you those books. The only way he could lend you "
+"any one of those books is to lend you his whole library, which is obviously "
+"a ridiculous thing to ask anybody to do. So there goes friendship for "
+"people who love books."
+msgstr ""
+"Wyobraźcie sobie, że&nbsp;odwiedzacie przyjaciela, a&nbsp;na jego półce 
nie "
+"ma książek. Nie chodzi o to, że&nbsp;wasz przyjaciel nie czyta, ale&nbsp;"
+"wszystkie jego książki znajdują się w&nbsp;urządzeniu i&nbsp;oczywiście 
nie "
+"może ich wam pożyczyć. Jedyny sposób w&nbsp;jaki mógłby pożyczyć "
+"którąkolwiek z&nbsp;tych książek, to wypożyczenie wam całej swojej "
+"biblioteki, a&nbsp;niedorzecznością jest proszenie kogoś o coś takiego. 
Tak "
+"więc&nbsp;zaniknie przyjaźń osób, które kochają książki."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Make sure that you inform people what this device implies. It means other "
+"readers will no longer be your friends, because you will be acting like a "
+"jerk toward them. Spread the word preemptively. This device is your "
+"enemy. It's the enemy of everyone who reads. The people who don't "
+"recognize that are the people who are thinking so short-term that they don't "
+"see it. It's our job to help them see beyond the momentary convenience to "
+"the implications of this device."
+msgstr ""
+"Upewnijcie się, że&nbsp;poinformowaliście ludzi o tym co niesie ze sobą 
to "
+"urządzenie. Ono oznacza, że&nbsp;inni czytelnicy nie będą już waszymi "
+"przyjaciółmi, ponieważ&nbsp;będziecie się w&nbsp;stosunku do&nbsp;nich "
+"zachowywać jak kretyni. Szerzcie słowo zapobiegawczo. To urządzenie jest "
+"waszym wrogiem. To wróg każdego, kto czyta. Ludzie którzy tego nie "
+"dostrzegają, myślą bardzo krótkowzrocznie. Waszym zadaniem jest pomóc im 
"
+"wyjrzeć poza chwilową wygodę, by dostrzegli implikacje tego urządzenia."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"I have nothing against distributing books in digital form, if they are not "
+"designed to take away our freedom. Strictly speaking, it is possible to "
+"have an ebook reader:"
+msgstr ""
+"Nie mam nic przeciwko dystrybucji książek w&nbsp;formie cyfrowej, o ile nie 
"
+"są one zaprojektowane tak, by odebrać nam naszą wolność. Dokładniej 
mówiąc, "
+"możliwe jest posiadanie czytnika ebooków:"
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid "that is not designed to attack you,"
+msgstr "który nie jest zaprojektowany by was atakować,"
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid "which runs free software and not proprietary software,"
+msgstr ""
+"który działa w&nbsp;oparciu o wolne, a&nbsp;nie własnościowe 
oprogramowanie,"
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid "which doesn't have DRM,"
+msgstr "który nie ma DRM,"
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid "which doesn't make people identify yourself to get a book,"
+msgstr "który nie wymaga od&nbsp;ludzi identyfikacji, żeby dostać ksią
żkę,"
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid "which doesn't have a back door, [and]"
+msgstr "który nie ma backdoorów, i"
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid "which doesn't restrict what you can do with the files on your machine."
+msgstr ""
+"który nie ogranicza tego co możecie zrobić z&nbsp;plikami w&nbsp;waszym "
+"urządzeniu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's possible, but the big companies really pushing ebooks are doing it to "
+"attack our freedom, and we mustn't stand for that. This is what governments "
+"are doing in cahoots with big business to attack our freedom, by making "
+"copyright harsher and nastier, more restrictive than ever before."
+msgstr ""
+"Jest to możliwe, lecz&nbsp;duże przedsiębiorstwa promujące ebooki robią 
to, "
+"by nastawać na&nbsp;naszą wolność, a&nbsp;my nie możemy się temu 
poddawać. "
+"To właśnie robią rządy w&nbsp;konszachtach z&nbsp;dużym biznesem, by "
+"nastawać na&nbsp;naszą wolność, przez robienie prawa autorskiego 
surowszym "
+"i&nbsp;brzydszym, bardziej restrykcyjnym niż kiedykolwiek przedtem."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But what should they do? Governments should make copyright power less. Here "
+"are my specific proposals."
+msgstr ""
+"Co wiec powinny robić? Rządy powinny osłabić prawo autorskie. Oto moje "
+"konkretne propozycje."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"First of all, there is the dimension of time. I propose copyright should "
+"last ten years, starting from the date of publication of a work."
+msgstr ""
+"Po&nbsp;pierwsze, istnieje wymiar czasu. Proponuję by okres obowiązywania "
+"prawa autorskiego wynosił dziesięć lat, począwszy od&nbsp;daty publikacji 
"
+"dzieła."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Why from the date of publication? Because before that, we don't have "
+"copies. It doesn't matter to us whether we would have been allowed to copy "
+"our copies that we don't have, so I figure we might as well let the authors "
+"have as much time as it takes to arrange publication, and then start the "
+"clock."
+msgstr ""
+"Dlaczego od&nbsp;daty publikacji? Ponieważ&nbsp;przed tą datą nie 
posiadamy "
+"kopii. Nie ma dla nas znaczenia czy&nbsp;pozwolono by nam powielać nasze "
+"kopie, skoro ich nie mamy, więc&nbsp;sądzę, że&nbsp;możemy równie 
dobrze dać "
+"autorowi tyle czasu ile potrzebuje na&nbsp;zaaranżowanie publikacji, i&nbsp;"
+"wtedy uruchomić zegar."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But why ten years? I don't know about in this country, but in the US, the "
+"publication cycle has got shorter and shorter. Nowadays almost all books "
+"are remaindered within two years and out-of-print within three. So ten "
+"years is more than three times the usual publication cycle&mdash;that should "
+"be plenty comfortable."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;dlaczego dziesięć lat? Nie wiem jak jest w&nbsp;tym kraju, 
ale&nbsp;"
+"w Stanach Zjednoczonych cykl publikacji staje się coraz to krótszy. W&nbsp;"
+"dzisiejszych czasach niemal wszystkie książki przestają się sprzedawać "
+"w&nbsp;ciągu dwóch lat i&nbsp;znikają z&nbsp;druku w&nbsp;ciągu trzech. "
+"Więc&nbsp;dziesięć lat to więcej niż trzykrotność przeciętnego cyklu "
+"publikacji&nbsp;&ndash; to powinno być w&nbsp;zupełności wystarczające."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But not everybody agrees. I once proposed this in a panel discussion with "
+"fiction writers, and the award-winning fantasy writer next to me said &ldquo;"
+"Ten years? No way. Anything more than five years is intolerable.&rdquo; You "
+"see, he had a legal dispute with his publisher. His books seemed to be out "
+"of print, but the publisher wouldn't admit it. The publisher was using the "
+"copyright on his own book to stop him from distributing copies himself, "
+"which he wanted to do so people could read it."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;nie każdy się zgadza. Kiedyś zaproponowałem to w&nbsp;panelu "
+"dyskusyjnym z&nbsp;pisarzami fantastyki, i&nbsp;ceniony pisarz fantastyki "
+"siedzący obok powiedział: &bdquo;Dziesięć lat? Nie ma mowy. Cokolwiek "
+"dłuższe niż pięć lat jest nie do&nbsp;przyjęcia.&rdquo; 
Bo&nbsp;widzicie, "
+"wszedł on w&nbsp;spór prawny ze swoim wydawcą. Jego książki zdawały 
się być "
+"wycofane z&nbsp;druku, ale&nbsp;wydawca nie chciał tego przyznać. Wydawca "
+"wykorzystywał prawa autorskie do&nbsp;jego własnej książki by 
powstrzymać go "
+"przed samodzielnym dystrybuowaniem kopii, co chciał robić, by ludzie mogli "
+"je czytać."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This is what every artist starts out wanting&mdash;wanting to distribute her "
+"work so it will get read and appreciated. Very few make a lot of money. "
+"That tiny fraction face the danger of being morally corrupted, like J.K. "
+"Rowling."
+msgstr ""
+"Oto od&nbsp;czego zaczyna chcieć każdy artysta&nbsp;&ndash; chce "
+"rozpowszechniać swoje prace, żeby zostały przeczytane i&nbsp;docenione. "
+"Bardzo niewielu z&nbsp;nich dorabia się dużych pieniędzy. Ten maleńki "
+"odsetek staje przed niebezpieczeństwem moralnego zepsucia, jak J.K. Rowling."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"J.K. Rowling, in Canada, got an injunction against people who had bought her "
+"book in a bookstore, ordering them not to read it. So in response I call "
+"for a boycott of Harry Potter books. But I don't say you shouldn't read "
+"them; I leave that to the author and the publisher. I just say you "
+"shouldn't buy them."
+msgstr ""
+"J.K. Rowling, w&nbsp;Kanadzie, wystosowała zakaz przeciw ludziom, którzy "
+"kupili jej książkę w&nbsp;księgarni, zakazujący im czytania jej. 
Więc&nbsp;"
+"w&nbsp;odpowiedzi wezwałem do&nbsp;bojkotu książek o&nbsp;Harrym Potterze. 
"
+"Ale&nbsp;nie mówię ludziom, żeby ich nie czytali; zostawiam to autorce "
+"i&nbsp;wydawcy. Mówię tylko, że&nbsp;nie powinni ich kupować."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's few authors that make enough money that they can be corrupted in this "
+"way. Most of them don't get anywhere near that, and continue wanting the "
+"same thing they wanted at the outset: they want their work to be appreciated."
+msgstr ""
+"Niewielu autorów zarabia wystarczająco dużo pieniędzy, by pozwolić sobie 
"
+"na&nbsp;takie zepsucie. Większość nie dociera nawet w&nbsp;te okolice, "
+"i&nbsp;wciąż pragnie tego samego co na&nbsp;początku: chcą, żeby ich 
praca "
+"została doceniona."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"He wanted to distribute his own book, and copyright was stopping him. He "
+"realized that more than five years of copyright was unlikely to ever do him "
+"any good."
+msgstr ""
+"Ów autor chciał rozpowszechniać swoją własną książkę, 
a&nbsp;powstrzymywało "
+"go prawo autorskie. Zrozumiał, że&nbsp;dłuższe niż pięcioletnie "
+"obowiązywania prawa autorskiego raczej nigdy nie przyniesie mu żadnej "
+"korzyści."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If people would rather have copyright last five years, I won't be against "
+"it. I propose ten as a first stab at the problem. Let's reduce it to ten "
+"years and then take stock for a while, and we could adjust it after that. I "
+"don't say I think ten years is the exact right number&mdash;I don't know."
+msgstr ""
+"Gdyby ludzie woleli żeby prawo autorskie obowiązywało przez pięć lat, 
nie "
+"będę się sprzeciwiał. Proponuję dziesięć jako pierwsze podejście 
do&nbsp;"
+"problemu. Zredukujmy je do&nbsp;dziesięciu lat i&nbsp;zatrzymajmy się "
+"na&nbsp;chwilę, a&nbsp;potem możemy dalej dostosować. Nie mówię, 
że&nbsp;"
+"uważam dziesięć lat za&nbsp;dokładnie właściwy okres&nbsp;&ndash; nie 
wiem."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"What about the dimension of breadth? Which activities should copyright "
+"cover? I distinguish three broad categories of works."
+msgstr ""
+"A&nbsp;co z&nbsp;wymiarem zakresu? Jakie działania powinny być objęte 
prawem "
+"autorskim? Rozróżniam trzy szerokie kategorie dzieł."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"First of all, there are the functional works that you use to do a practical "
+"job in your life. This includes software, recipes, educational works, "
+"reference works, text fonts, and other things you can think of. These works "
+"should be free."
+msgstr ""
+"Przede wszystkim, istnieją dzieła funkcjonalne, które wykorzystujecie 
w&nbsp;"
+"swojej codziennej pracy. Obejmują one oprogramowanie, przepisy, dzieła "
+"edukacyjne, encyklopedyczne, fonty i&nbsp;inne rzeczy, które przyjdą wam "
+"na&nbsp;myśl. Te dzieła powinny być wolne."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you use the work to do a job in your life, then if you can't change the "
+"work to suit you, you don't control your life. Once you have changed the "
+"work to suit you, then you've got to be free to publish it&mdash;publish "
+"your version&mdash;because there will be others who will want the changes "
+"you've made."
+msgstr ""
+"Jeśli wykorzystujecie dzieło w&nbsp;swojej codziennej pracy i&nbsp;jeśli 
nie "
+"możecie dostosować go do&nbsp;swoich wymagań, to nie majcie kontroli "
+"nad&nbsp;swoim życiem. Kiedy już dostosowałeś dzieło do&nbsp;swoich 
potrzeb, "
+"musisz mieć wolność by je upublicznić&nbsp;&ndash; opublikować swoją "
+"wersję&nbsp;&ndash; ponieważ&nbsp;znajdą się inni, którzy będą chcieli 
"
+"zmian, których dokonałeś."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This leads quickly to the conclusion that users have to have the same four "
+"freedoms [for all functional works], not just for software. And you'll "
+"notice that for recipes, practically speaking, cooks are always sharing and "
+"changing recipes just as if the recipes were free. Imagine how people would "
+"react if the government tried to stamp out so-called &ldquo;recipe "
+"piracy&rdquo;."
+msgstr ""
+"To szybko prowadzi do&nbsp;wniosku, że&nbsp;użytkownicy muszą mieć te 
same "
+"cztery wolności [w stosunku do&nbsp;wszystkich dzieł funkcjonalnych], nie "
+"tylko do&nbsp;oprogramowania. I&nbsp;zauważycie, że&nbsp;jeśli chodzi o "
+"przepisy, praktycznie mówiąc, kucharze zawsze dzielą się i&nbsp;zmieniają
 "
+"przepisy dokładnie tak, jakby były one wolne. Wyobraźcie sobie jak ludzie "
+"zareagowaliby jeśli rząd próbowałby wyeliminować tak zwane 
&bdquo;piractwo "
+"przepisowe&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;pirate&rdquo; is pure propaganda. When people ask me what I "
+"think of music piracy, I say &ldquo;As far as I know, when pirates attack "
+"they don't do it by playing instruments badly, they do it with arms. So "
+"it's not music &ldquo;piracy&rdquo;, because piracy is attacking ships, and "
+"sharing is as far as you get from being the moral equivalent of attacking "
+"ships&rdquo;. Attacking ships is bad, sharing with other people is good, so "
+"we should firmly denounce that propaganda term &ldquo;piracy&rdquo; whenever "
+"we hear it."
+msgstr ""
+"Określenie &bdquo;pirat&rdquo; jest czystą propagandą. Kiedy ludzie pytają
 "
+"mnie co myślę na&nbsp;temat piractwa w&nbsp;muzyce, odpowiadam &bdquo;O ile 
"
+"mi wiadomo, kiedy piraci atakują nie robią tego grając brzydko na&nbsp;"
+"instrumentach, robią to używając broni. Więc&nbsp;nie jest to &bdquo;"
+"piractwo&rdquo; muzyczne, ponieważ&nbsp;piractwo polega na&nbsp;atakowaniu "
+"statków, a&nbsp;dzielenie się jest dokładnym przeciwieństwem atakowania "
+"statków pod&nbsp;względem moralnym&rdquo;. Atakowanie statków jest złe, "
+"dzielenie się z&nbsp;innymi ludźmi jest dobre, więc&nbsp;powinniśmy "
+"stanowczo potępić propagandowe określenie &bdquo;piractwo&rdquo; za&nbsp;"
+"każdym razem, gdy je usłyszymy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"People might have objected twenty years ago: &ldquo;If we don't give up our "
+"freedom, if we don't let the publishers of these works control us, the works "
+"won't get made and that will be a horrible disaster.&rdquo; Now, looking at "
+"the free software community, and all the recipes that circulate, and "
+"reference works like Wikipedia&mdash;we are even starting to see free "
+"textbooks being published&mdash;we know that that fear is misguided."
+msgstr ""
+"Dwadzieścia lat temu ludzie mogli mieć zastrzeżenia: &bdquo;Jeśli nie 
oddamy "
+"naszej wolności, jeśli nie pozwolimy wydawcom tych dzieł na&nbsp;"
+"kontrolowanie nas, te dzieła nie powstaną, a&nbsp;to będzie ogromna "
+"katastrofa.&rdquo; Obecnie, patrząc na&nbsp;społeczność wolnego "
+"oprogramowania, na&nbsp;wszystkie te przepisy kulinarne które krążą, 
i&nbsp;"
+"dzieła encyklopedyczne takie jak Wikipedia&nbsp;&ndash; zaczynamy się nawet 
"
+"spotykać z&nbsp;publikacją wolnych książek&nbsp;&ndash; wiemy 
że&nbsp;ten "
+"strach jest bezpodstawny."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is no need to despair and give up our freedom thinking that otherwise "
+"the works won't get made. There are lots of ways to encourage them to get "
+"made if we want more&mdash;lots of ways that are consistent with and respect "
+"our freedom. In this category, they should all be free."
+msgstr ""
+"Nie ma potrzeby rozpaczania i&nbsp;oddawania naszej wolności sądząc, 
że&nbsp;"
+"w przeciwnym wypadku te dzieła nie powstaną. Istnieje wiele sposobów "
+"zachęcania by powstawały, jeśli chcemy ich więcej&nbsp;&ndash; wiele "
+"sposobów, które pozostają w&nbsp;zgodzie i&nbsp;respektują naszą 
wolność. "
+"W&nbsp;tej kategorii, wszystkie one powinny być wolne."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But what about the second category, of works that say what certain people "
+"thought, like memoirs, essays of opinion, scientific papers, and various "
+"other things? To publish a modified version of somebody else's statement of "
+"what he thought is misrepresenting [that] somebody. That's not particularly "
+"a contribution to society."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;co z&nbsp;drugą kategorią, dzieł które przekazują nam myśli "
+"konkretnych ludzi, jak wspomnienia, eseje przedstawiające ich opinie, prace "
+"naukowe i&nbsp;różne inne rzeczy? Opublikowanie zmodyfikowanej wersję "
+"czyichś poglądów oznacza błędne przedstawienie tej osoby. Nie jest to 
raczej "
+"pożyteczne dla społeczeństwa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Therefore it is workable and acceptable to have a somewhat reduced copyright "
+"system where all commercial use is covered by copyright, all modification is "
+"covered by copyright, but everyone is free to non-commercially redistribute "
+"exact copies."
+msgstr ""
+"Zatem&nbsp;do zaakceptowania i&nbsp;do wypracowania pozostaje system w&nbsp;"
+"pewnym stopniu ograniczonego prawa autorskiego, gdzie każde komercyjne "
+"użycie jest objęte prawem autorskim, wszystkie modyfikacje są objęte 
prawem "
+"autorskim, lecz&nbsp;każdy może w&nbsp;sposób niekomercyjny 
rozpowszechniać "
+"wierne kopie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"That freedom is the minimum freedom we must establish for all published "
+"works, because the denial of that freedom is what creates the War on "
+"Sharing&mdash;what creates the vicious propaganda that sharing is theft, "
+"that sharing is like being a pirate and attacking ships. Absurdities, but "
+"absurdities backed by a lot of money that has corrupted our governments. We "
+"need to end the War on Sharing; we need to legalize sharing exact copies of "
+"any published work."
+msgstr ""
+"Ta wolność stanowi minimum wolności, jakie musimy zabezpieczyć dla "
+"wszelkiego rodzaju dzieł, ponieważ&nbsp;odmowa tej wolności stanowi "
+"przyczynę Wojny o Dzielenie się&nbsp;&ndash; co tworzy błędną 
propagandę o "
+"tym, że&nbsp;dzielenie się jest kradzieżą, że&nbsp;dzielenie się jest 
jak "
+"bycie piratem i&nbsp;napadanie na&nbsp;statki. Absurdy, lecz&nbsp;absurdy "
+"wspierane dużą sumą pieniędzy, która skorumpowała nasze rządy. 
Powinniśmy "
+"zakończyć Wojnę o Dzielenie się; musimy zalegalizować dzielenie się 
wiernymi "
+"kopiami każdego opublikowanego dzieła."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In the second category of works, that's all we need; we don't need to make "
+"them free. Therefore I think it's OK to have a reduced copyright system "
+"which covers commercial use and all modifications. And this will provide a "
+"revenue stream to the authors in more or less the same (usually inadequate) "
+"way as the present system. You've got to keep in mind [that] the present "
+"system, except for superstars, is usually totally inadequate."
+msgstr ""
+"W&nbsp;drugiej kategorii dzieł, tylko tego potrzebujemy; nie musimy czynić "
+"ich wolnymi. Zatem&nbsp;uważam, że&nbsp;posiadanie systemu ograniczonego "
+"prawa autorskiego obejmującego komercyjny użytek i&nbsp;wszelkie 
modyfikacje "
+"jest OK. Zapewni to strumień wynagrodzeń dla autorów, w&nbsp;bardziej "
+"lub&nbsp;mniej zbliżony (najczęściej adekwatny) sposób jak obecny system. 
"
+"Musicie pamiętać, że&nbsp;obecny system, za&nbsp;wyjątkiem supergwiazd, 
jest "
+"zazwyczaj nieadekwatny."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"What about works of art and entertainment? Here it took me a while to decide "
+"what to think about modifications."
+msgstr ""
+"A&nbsp;co z&nbsp;dziełami sztuki i&nbsp;rozrywki? Podjęcie decyzji, co "
+"myśleć o zmianach w&nbsp;tych kwestiach, zajęło mi trochę czasu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"You see, on one hand, a work of art can have an artistic integrity and "
+"modifying it could destroy that. Of course, copyright doesn't necessarily "
+"stop works from being butchered that way. Hollywood does it all the time. "
+"On the other hand, modifying the work can be a contribution to art. It "
+"makes possible the folk process which leads to things which are beautiful "
+"and rich."
+msgstr ""
+"Bo&nbsp;widzicie, z&nbsp;jednej strony, dzieło sztuki może posiadać "
+"artystyczną spójność i&nbsp;modyfikowanie go mogło by ją zniszczyć. "
+"Oczywiście prawo autorskie nie koniecznie powstrzymuje przed uprawianiem "
+"tego typu rzeźnictwa. Hollywood robi to bez&nbsp;przerwy. Z&nbsp;drugiej "
+"strony, modyfikowanie dzieła może stanowić wkład do&nbsp;sztuki. 
Umożliwia "
+"proces który prowadzi do&nbsp;pięknych i&nbsp;bogatych rzeczy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Even if we look at named authors only: consider Shakespeare, who borrowed "
+"stories from other works only a few decades old, and did them in different "
+"ways, and made important works of literature. If today's copyright law had "
+"existed then, that would have been forbidden and those plays wouldn't have "
+"been written."
+msgstr ""
+"Nawet jeśli spojrzymy tylko na&nbsp;znanych autorów: rozważmy 
Shakespeare'a, "
+"który zapożyczał historie z&nbsp;innych dzieł, zaledwie kilka dekad "
+"starszych, i&nbsp;przekazywał je w&nbsp;inny sposób, i&nbsp;stworzył 
ważne "
+"dzieła literatury. Jeśli dzisiejsze prawo autorskie istniałoby wtedy, 
byłoby "
+"to zabronione a&nbsp;te sztuki nie zostałyby napisane."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But eventually I realized that modifying a work of art can be a contribution "
+"to art, but it's not desperately urgent in most cases. If you had to wait "
+"ten years for the copyright to expire, you could wait that long. Not like "
+"the present-day copyright that makes you wait maybe 75 years, or 95 years. "
+"In Mexico you might have to wait almost 200 years in some cases, because "
+"copyright in Mexico expires a hundred years after the author dies. This is "
+"insane, but ten years, as I've proposed copyright should last, that people "
+"can wait."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;w końcu zdałem sobie sprawę, że&nbsp;modyfikowanie dzieł sztuki 
"
+"może być wkładem do&nbsp;sztuki, ale&nbsp;w większości przypadków nie 
jest "
+"ogromnie pilne. Jeśli musielibyście zaczekać dziesięć lat na&nbsp;"
+"wygaśnięcie prawa autorskiego, moglibyście tyle zaczekać. Nie jak w&nbsp;"
+"przypadku obecnego prawa autorskiego, które zmusza was do&nbsp;czekania "
+"jakichś 75, czy&nbsp;95 lat. W&nbsp;Meksyku w&nbsp;niektórych przypadkach "
+"musielibyście czekać niemal 200 lat, ponieważ&nbsp;prawo autorskie w&nbsp;"
+"Meksyku wygasa sto lat po&nbsp;śmierci autora. To jest szalone, ale&nbsp;"
+"dziesięć lat, które zaproponowałem jako okres obowiązywania prawa "
+"autorskiego, ludzie byliby w&nbsp;stanie zaczekać."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So I propose the same partly reduced copyright that covers commercial use "
+"and modification, but everyone's got to be free to non-commercially "
+"redistribute exact copies. After ten years it goes into the public domain, "
+"and people can contribute to art by publishing their modified versions."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;proponuję to samo częściowo ograniczone prawo autorskie, które 
"
+"obejmuje komercyjne użytki i&nbsp;modyfikacje, lecz&nbsp;każdy musi mieć "
+"wolność do&nbsp;niekomercyjnego rozpowszechniania wiernych kopi. Po&nbsp;"
+"upływie dziesięciu lat, przechodzi do&nbsp;domeny publicznej, a&nbsp;ludzie 
"
+"mogą wnosić swój wkład do&nbsp;sztuki publikując własne zmienione 
wersje."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"One other thing: if you're going to take little pieces out of a bunch of "
+"works and rearrange them into something totally different, that should just "
+"be legal, because the purpose of copyright is to promote art, not to "
+"obstruct art. It's stupid to apply copyright to using snippets like "
+"that&mdash;it's self-defeating. It's a kind of distortion that you'd only "
+"get when the government is under the control of the publishers of the "
+"existing successful works, and has totally lost sight of its intended "
+"purpose."
+msgstr ""
+"Jeszcze jedna sprawa: jeśli zamierzacie zebrać fragmenty kilku dzieł 
i&nbsp;"
+"przerobić je w&nbsp;coś zupełnie innego, to powinno być to legalne, "
+"ponieważ&nbsp;celem prawa autorskiego jest promocja sztuki, a&nbsp;nie jej "
+"utrudnianie. Nakładanie prawa autorskiego na&nbsp;takie wycinki jest "
+"głupie&nbsp;&ndash; jest wbrew idei. Jest to zniekształcenie będące 
skutkiem "
+"tego, że&nbsp;rząd znajduje się pod&nbsp;kontrola wydawców popularnych "
+"dzieł, i&nbsp;zupełnie stracił z&nbsp;oczu cel tego prawa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"That's what I propose, and in particular, this means that sharing copies on "
+"the Internet must be legal. Sharing is good. Sharing builds the bonds of "
+"society. To attack sharing is to attack society."
+msgstr ""
+"Oto co proponuję, a&nbsp;w szczególności, oznacza to, że&nbsp;dzielenie 
się "
+"kopiami w&nbsp;Internecie musi być legalne. Dzielenie się jest dobre. "
+"Dzielenie się buduje więzy społeczne. Atakowanie dzielenia się jest "
+"atakowaniem społeczeństwa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So any time the government proposes some new means to attack people who "
+"share, to stop them from sharing, we have to recognize that this is evil, "
+"not just because the means proposed almost invariably offend basic ideas of "
+"justice (but that's not a coincidence). The reason is because the purpose "
+"is evil. Sharing is good and the government should encourage sharing."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;za każdym razem, gdy rząd proponuje jakieś nowe środki ataku "
+"na&nbsp;ludzi którzy się dzielą, by powstrzymać ich przed dzieleniem 
się, "
+"musimy wiedzieć, że&nbsp;jest to złe, nie tylko ze względu na&nbsp;to, "
+"że&nbsp;zaproponowane środki prawie niezmiennie naruszają podstawowe 
ideały "
+"sprawiedliwości (ale to nie jest zbieg okoliczności). Powodem jest to, "
+"że&nbsp;cel jest zły. Dzielenie się jest dobre i&nbsp;rząd powinien 
do&nbsp;"
+"niego zachęcać."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But copyright did after all have a useful purpose. Copyright as a means to "
+"carry out that purpose has a problem now, because it doesn't fit in with the "
+"technology we use. It interferes with all the vital freedoms for all the "
+"readers, listeners, viewers, and whatever, but the goal of promoting the "
+"arts is still desirable. So in addition to the partly reduced copyright "
+"system, which would continue to be a copyright system, I propose two other "
+"methods."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;prawo autorskie mimo wszystko miało użyteczny cel. Prawo autorskie 
"
+"jako środek do&nbsp;tego celu ma jednak&nbsp;teraz problem, ponieważ&nbsp;"
+"nie pasuje do&nbsp;technologii, której używamy. Stoi w&nbsp;sprzeczności 
ze "
+"wszystkimi istotnymi wolnościami wszystkich czytelników, słuchaczy, 
widzów, "
+"i&nbsp;kogokolwiek, ale&nbsp;cel jakim jest promowanie sztuki wciąż jest "
+"pożądany. Więc&nbsp;w dodatku do&nbsp;systemu częściowo ograniczonego 
prawa "
+"autorskiego, który nadal byłby systemem prawa autorskiego, proponuję dwie "
+"inne metody."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"One is taxes&mdash;distribute tax money directly to artists. This could be "
+"a special tax, perhaps on Internet connectivity, or it could come from "
+"general revenue, because it won't be that much money in total, not if it's "
+"distributed in an efficient way. To distribute it efficiently to promote "
+"the arts means not in linear proportion to popularity. It should be based "
+"on popularity, because we don't want bureaucrats to have the discretion to "
+"decide which artists to support and which to ignore, but based on popularity "
+"does not imply linear proportion."
+msgstr ""
+"Pierwszą są podatki&nbsp&ndash; rozpowszechnianie pieniędzy 
z&nbsp;podatków "
+"wprost do&nbsp;artystów. Mógłby to być specjalny podatek, prawdopodobnie "
+"na&nbsp;połączenia internetowe, lub&nbsp;mógłby pochodzić 
z&nbsp;ogólnego "
+"dochodu, ponieważ&nbsp;nie byłyby to wielkie kwoty, o ile byłyby 
efektywnie "
+"dystrybuowane. Efektywna dystrybucja w&nbsp;celu promocji sztuki nie oznacza "
+"liniowej proporcji względem popularności. Powinna bazować na&nbsp;"
+"popularności, ponieważ&nbsp;nie chcemy by biurokraci dyskretnie podejmowali 
"
+"decyzje o tym, którego artystę wspomóc, a&nbsp;którego zignorować, 
lecz&nbsp;"
+"bazowanie na&nbsp;popularności nie musi oznaczać proporcji liniowej."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"What I propose is measure the popularity of the various artists, which you "
+"could do through polling (samples) in which nobody is required to "
+"participate, and then take the cube root. The cube root looks like this: it "
+"means basically that [the payment] tapers off after a while."
+msgstr ""
+"To co proponuję to pomiary popularności różnych artystów, których 
można "
+"dokonać za&nbsp;pomocą głosowania (sondaży) w&nbsp;których nikt nie 
będzie "
+"zobowiązany uczestniczyć, a&nbsp;wtedy skorzystać z&nbsp;pierwiastka "
+"sześciennego. Pierwiastek sześcienny wygląda w&nbsp;ten sposób: przede "
+"wszystkim oznacza, że&nbsp;[świadczenia] zmniejszają się po&nbsp;jakimś "
+"czasie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If superstar A is a thousand times as popular as successful artist B, with "
+"this system A would get ten times as much money as B, not a thousand times."
+msgstr ""
+"Jeśli gwiazda A&nbsp;jest tysiąc razy popularniejsza i&nbsp;odnosi tysiąc "
+"razy większe sukcesy niż artysta B, to według tego systemu A&nbsp;"
+"otrzymałaby dziesięć razy więcej pieniędzy niż B, nie tysiąc razy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linearly would give A a thousand times as much as B, which means that if we "
+"wanted B to get enough to live on we're going to have to make A tremendously "
+"rich. This is wasteful use of the tax money&mdash;it shouldn't be done."
+msgstr ""
+"Liniowość dała by A&nbsp;tysiąc razy tyle co B, co oznacza, 
że&nbsp;jeśli "
+"chcielibyśmy by B dostał wystarczająco na&nbsp;przeżycie to musimy 
uczynić "
+"A&nbsp;niesamowicie bogatym. To marnowanie pieniędzy z&nbsp;podatków&nbsp;"
+"&ndash; nie powinno się tego robić."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"But if we make it taper off, then yes, each superstar will get handsomely "
+"more than an ordinary successful artist, but the total of all the superstars "
+"will be a small fraction of the [total] money. Most of the money will go to "
+"support a large number of fairly successful artists, fairly appreciated "
+"artists, fairly popular artists. Thus the system will use money a lot more "
+"efficiently than the existing system."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;jeśli sprawimy, że&nbsp;przyrost będzie malał, to wtedy tak, 
każda "
+"gwiazda otrzyma nieco więcej niż przeciętny odnoszący sukcesy artysta, "
+"lecz&nbsp;całość pobierana przez supergwiazdy będzie zaledwie niewielkim "
+"ułamkiem [całości] pieniędzy. Większość pieniędzy zostanie 
przeznaczona "
+"na&nbsp;wsparcie wielu umiarkowanie popularnych artystów. Więc&nbsp;system "
+"wykorzysta pieniądze znacznie efektywniej niż ten obecny."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The existing system is regressive. It actually gives far, far more per "
+"record, for instance, to a superstar than to anybody else. The money is "
+"extremely badly used. The result is we'd actually be paying a lot less this "
+"way. I hope that's enough to mollify some of these people who have a knee-"
+"jerk hostile reaction to taxes&mdash;one that I don't share, because I "
+"believe in a welfare state."
+msgstr ""
+"Istniejący system jest regresywny. Przykładowo, w&nbsp;rzeczywistości daje 
"
+"on dużo, dużo więcej za&nbsp;nagranie supergwieździe niż komukolwiek 
innemu. "
+"Pieniądze są wykorzystywane ekstremalnie źle. W&nbsp;rezultacie 
płacilibyśmy "
+"w&nbsp;ten sposób znacznie mniej. Mam nadzieję, że&nbsp;to wystarczy by "
+"ułagodzić niektórych z&nbsp;tych ludzi, którzy mają reakcję odruchu "
+"kolanowego w&nbsp;stosunku do&nbsp;podatków&nbsp;&ndash; ja tego nie "
+"podzielam, ponieważ&nbsp;wierzę w&nbsp;państwo opiekuńcze."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"I have another suggestion which is voluntary payments. Suppose every player "
+"had a button you could push to send a dollar to the artist who made the work "
+"you're currently playing or the last one you played. This money would be "
+"delivered anonymously to those artists. I think a lot of people would push "
+"that button fairly often."
+msgstr ""
+"Mam kolejną sugestię, którą są dobrowolne opłaty. Przypuśćmy, 
że&nbsp;każdy "
+"odtwarzać posiadałby przycisk, który moglibyście nacisnąć by przesłać 
dolara "
+"artyście który stworzył aktualnie odtwarzany utwór lub&nbsp;ten, którego 
"
+"przed chwilą słuchaliście. Pieniądze te byłyby anonimowo dostarczane tym 
"
+"artystom. Myślę, że&nbsp;wielu ludzi byłoby skłonnych naciskać ten 
przycisk "
+"dość często."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For instance, all of us could afford to push that button once every day, and "
+"we wouldn't miss that much money. It's not that much money for us, I'm "
+"pretty sure. Of course, there are poor people who couldn't afford to push "
+"it ever, and it's OK if they don't. We don't need to squeeze money out of "
+"poor people to support the artists. There are enough people who are not "
+"poor to do the job just fine. I'm sure you're aware that a lot of people "
+"really love certain art and are really happy to support the artists."
+msgstr ""
+"Przykładowo, każdy z&nbsp;nas mógłby sobie pozwolić 
na&nbsp;naciśnięcie tego "
+"przycisku raz dziennie, i&nbsp;nie stracilibyśmy tak dużo pieniędzy. 
Jestem "
+"przekonany, że&nbsp;dla nas nie jest to tak dużo pieniędzy. Oczywiście, 
są "
+"biedni ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na&nbsp;naciśnięcie tego "
+"przycisku choćby raz, w&nbsp;porządku jeśli tego nie zrobią. Nie musimy "
+"wyciskać pieniędzy z&nbsp;biednych ludzi po&nbsp;to, by wspierać 
artystów. "
+"Jest wystarczająco dużo ludzi którzy nie są biedni by wszystko "
+"zafunkcjonowało. Jestem pewny, że&nbsp;zdajecie sobie sprawę z&nbsp;tego, "
+"że&nbsp;wielu ludzi naprawdę uwielbia pewne dziedziny sztuki i&nbsp;z 
chęcią "
+"wspiera artystów."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"An idea just came to me. The player could also give you a certificate of "
+"having supported so-and-so, and it could even count up how many times you "
+"had done it and give you a certificate that says &ldquo;I sent so much to "
+"these artists&rdquo;. There are various ways we could encourage people who "
+"want to do it."
+msgstr ""
+"Właśnie przyszła mi do&nbsp;głowy myśl. Odtwarzacz mógłby dawać wam "
+"certyfikat, mówiący o tym, że&nbsp;udzieliliście wsparcia danej osobie, "
+"i&nbsp;mógłby nawet liczyć ile razy to zrobiliście i&nbsp;dawać wam "
+"certyfikat głoszący &bdquo;przesłałem tyle pieniędzy tym 
artystom&rdquo;. "
+"Jest wiele sposobów na&nbsp;które moglibyśmy zachęcać do&nbsp;tego 
ludzi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For instance, we could have a PR campaign which is friendly and kind: &ldquo;"
+"Have you sent a dollar to some artists today? Why not? It's only a "
+"dollar&mdash;you'll never miss it and don't you love what they're doing? "
+"Push the button!&rdquo; It will make people feel good, and they'll think "
+"&ldquo;Yeah, I love what I just watched. I'll send a dollar.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Przykładowo, moglibyśmy przeprowadzić przyjazną i&nbsp;uprzejmą 
kampanię PR: "
+"&bdquo;Czy przesłałeś dzisiaj dolara jakiemuś artyście? Czemu nie? To 
tylko "
+"dolar&nbsp;&ndash; nie będziesz żałował, a&nbsp;czy nie podoba ci się to 
co "
+"oni robią? Naciśnij przycisk!&rdquo; Sprawiłoby to, że&nbsp;ludzie 
poczują "
+"się lepiej i&nbsp;pomyślą &bdquo;No tak, uwielbiam to co przed chwila "
+"obejrzałem. Prześlę dolara.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This is already starting to work to some extent. There's a Canadian singer "
+"who used to be called Jane Siberry. She put her music on her website and "
+"invited people to download it and pay whatever amount they wished. She "
+"reported getting an average of more than a dollar per copy, which is "
+"interesting because the major record companies charge just under a dollar "
+"per copy. By letting people decide whether and how much to pay, she got "
+"more&mdash;she got even more per visitor who was actually downloading "
+"something. But this might not even count whether there was an effect of "
+"bringing more people to come, and [thus] increasing the total number that "
+"this average was against."
+msgstr ""
+"To już zaczyna funkcjonować do&nbsp;pewnego stopnia. Jest kanadyjska "
+"piosenkarka, którą zwykło się nazywać Jane Siberry. Zamieściła swoją 
muzykę "
+"na&nbsp;swojej stronie internetowej i&nbsp;zachęcała ludzi do&nbsp;ścią
gania "
+"i&nbsp;płacenia tyle ile zechcą. Ogłosiła, że&nbsp;średnio dostawała 
ponad "
+"dolara za&nbsp;kopię, co jest interesujące ponieważ&nbsp;wielkie koncerny "
+"płytowe liczą sobie prawie dolara za&nbsp;kopię. Pozwalając ludziom "
+"decydować czy&nbsp;i ile zapłacić, otrzymała więcej&nbsp;&ndash; 
otrzymała "
+"nawet więcej przeliczając na&nbsp;osobę odwiedzającą, która 
w&nbsp;ogóle coś "
+"ściągała. Ale&nbsp;może się nawet nie liczyć to, czy&nbsp;wystąpił 
efekt "
+"przyciągania większej ilości ludzi, a&nbsp;przez to zwiększania ogólnej "
+"liczby na&nbsp;podstawie której wyliczono średnią."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So it can work, but it's a pain in the neck under present circumstances. "
+"You've got to have a credit card to do it, and that means you can't do it "
+"anonymously. And you've got to go find where you're going to pay, and the "
+"payment systems for small amounts, they're not very efficient, so the "
+"artists are only getting half of it. If we set up a good system for this, "
+"it would work far, far better."
+msgstr ""
+"Zatem&nbsp;może to zadziałać, ale&nbsp;w obecnych warunkach jest bardzo "
+"uciążliwe. Musisz posiadać kartę kredytową, żeby móc to zrobić, 
a&nbsp;to "
+"oznacza, że&nbsp;nie możesz zrobić tego anonimowo. Musisz także znaleźć 
"
+"miejsce gdzie zapłacić, a&nbsp;systemy niewielkich opłat nie są zbyt "
+"efektywne, więc&nbsp;artyści dostają tylko połowę tego. Jeśli urzą
dzilibyśmy "
+"do&nbsp;tego dobry system, działałoby to o wiele lepiej."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "So these are my two suggestions."
+msgstr "Tak więc&nbsp;to są moje dwie sugestie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"And in mecenatglobal.org, you can find another scheme that combines aspects "
+"of the two, which was invented by Francis Muguet and designed to fit in with "
+"existing legal systems better to make it easier to enact."
+msgstr ""
+"A&nbsp;na mecenatglobal.org możecie znaleźć kolejny schemat, który łą
czy "
+"aspekty tych dwóch, wynaleziony przez Francis Muguet i&nbsp;zaprojektowany "
+"tak, by lepiej pasował do&nbsp;obecnych systemów prawnych co ułatwi jego "
+"wdrożenie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Be careful of proposals to &ldquo;compensate the rights holders&rdquo;, "
+"because when they say &ldquo;compensate&rdquo;, they're trying to presume "
+"that if you have appreciated a work, you now have a specific debt to "
+"somebody, and that you have to &ldquo;compensate&rdquo; that somebody. When "
+"they say &ldquo;rights holders&rdquo;, it's supposed to make you think it's "
+"supporting artists while in fact it's going to the publishers&mdash;the same "
+"publishers who basically exploit all the artists (except the few that you've "
+"all heard of, who are so popular that they have clout)."
+msgstr ""
+"Uważajcie na&nbsp;propozycje &bdquo;odwdzięczania się posiadaczom praw "
+"autorskich&rdquo;, ponieważ&nbsp;kiedy mówią &bdquo;odwdzięczać 
się&rdquo;, "
+"zakładają, że&nbsp;skoro podobało wam się dzieło, to teraz macie wobec 
kogoś "
+"dług, i&nbsp;że musicie mu się &bdquo;odwdzięczyć&rdquo;. Kiedy mówią 
&bdquo;"
+"posiadacze praw autorskich&rdquo;, to miałoby to skłonić was do&nbsp;"
+"myślenia, że&nbsp;chodzi o wsparcie dla artystów, kiedy w&nbsp;"
+"rzeczywistości chodzi o&nbsp;wydawców&nbsp;&ndash; tych samych wydawców, "
+"którzy żerują na&nbsp;wszystkich artystach (z&nbsp;wyjątkiem tych kilku "
+"o&nbsp;których wszyscy słyszeliście, tych którzy są tak popularni, 
że&nbsp;"
+"mają siłę przebicia)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We don't owe a debt; we have nobody that we have to &ldquo;"
+"compensate&rdquo;. [But] supporting the arts is still a useful thing to "
+"do. That was the motivation for copyright back when copyright fit in with "
+"the technology of the day. Today copyright is a bad way to do it, but it's "
+"still good to do it other ways that respect our freedom."
+msgstr ""
+"Względem nikogo nie mamy długu, za&nbsp;który musielibyśmy się &bdquo;"
+"odwdzięczać&rdquo;. [Ale] wspieranie sztuki wciąż jest pożyteczną 
rzeczą. To "
+"była motywacją, która stała za&nbsp;prawem autorskim, wtedy gdy jeszcze "
+"prawo autorskie pasowało do&nbsp;panującej technologii. Dzisiaj prawo "
+"autorskie jest złym rozwiązaniem, ale&nbsp;wciąż dobrze jest robić to "
+"na&nbsp;inne sposoby, które szanują naszą wolność."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Demand that they change the two evil parts of the New Zealand Copyright "
+"Act. They shouldn't replace the three strikes punishment, because sharing "
+"is good, and they've got to get rid of the censorship for the software to "
+"break DRM. Beware of ACTA&mdash;they're trying to negotiate a treaty "
+"between various countries, for all of these countries to attack their "
+"citizens, and we don't know how because they won't tell us."
+msgstr ""
+"Domagajcie się, by zmienili te dwie szkodliwe części ustawy o prawa "
+"autorskiego w&nbsp;Nowej Zelandii. Nie powinni wprowadzać zasady trzech "
+"ostrzeżeń, ponieważ&nbsp;dzielenie się jest dobre, i&nbsp;muszą pozbyć 
się "
+"cenzury na&nbsp;oprogramowanie łamiące DRM. Strzeżcie się 
ACTA&nbsp;&ndash; "
+"oni próbują wynegocjować traktat pomiędzy różnymi państwami, żeby 
wszystkie "
+"one zaatakowały swoich obywateli, a&nbsp;my nie wiemy w&nbsp;jaki sposób, "
+"bo&nbsp;nie chcą nam powiedzieć."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">Click here</a> "
+"for an older version of this talk from 2000."
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">Kliknij tu</a> "
+"żeby przeczytać starszą wersję tej przemowy z&nbsp;roku 2000."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Mariusz Libera 2010, Jan Owoc 2012, Paweł Różański 
2011."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]