www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po free-sw.ro.po


From: Ineiev
Subject: www/philosophy/po free-sw.ro.po
Date: Fri, 17 May 2019 13:46:08 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ineiev <ineiev> 19/05/17 13:46:08

Modified files:
    philosophy/po : free-sw.ro.po 

Log message:
    Update, RT #1370215.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.ro.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: free-sw.ro.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.ro.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- free-sw.ro.po    14 May 2019 17:29:16 -0000   1.18
+++ free-sw.ro.po    17 May 2019 17:46:08 -0000   1.19
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free.sw.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-03-20 10:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-05-14 17:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-05-17 19:15+0200\n"
 "Last-Translator: Denis Cherean <address@hidden>\n"
 "Language-Team: web-translators <address@hidden>\n"
 "Language: ro\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2004-02-17 12:12+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "What is free software? - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -143,8 +143,8 @@
 msgstr ""
 "Software-ul liber e caracterizat de libertatea acordată utilizatorilor săi "
 "de a-l utiliza, copia, distribui, studia, modifica și îmbunătăți. Mai 
exact, "
-"e vorba de patru forme de libertate a utilizatorilor săi: <a 
href=\"#f1\">[1]"
-"</a>"
+"e vorba de patru forme de libertate a utilizatorilor săi: <a href="
+"\"#f1\">[1]</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
@@ -242,6 +242,13 @@
 "exercise them, is tantamount to not granting the freedoms in question, and "
 "thus renders the program nonfree."
 msgstr ""
+"Un program liber trebuie să ofere cele 4 libertăți oricărui utilizator 
care "
+"obține o copie a software-ului, cu condiția că utilizatorul s-a conformat "
+"condițiilor licenței libere care acoperă software-ul. Lăsarea la o parte 
a "
+"unor libertăți unor utilizatori, sau solicitarea unei plăți, în bani sau 
"
+"altă formă, pentru a putea exercita aceste libertăți, este echivalent cu "
+"neacordare libertăților sus menționate, și astfel programul este 
considerat "
+"neliber."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -795,13 +802,13 @@
 "open&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> never "
 "refers to freedom</a>."
 msgstr ""
-"Un alt grup utilizează noțiunea de &ldquo;open source (sursă deschisă)"
-"&rdquo; pentru a face referire la ceva similar (dar nu identic) &ldquo;"
-"software-ului liber&rdquo;. Noi preferăm &ldquo;software liber&rdquo; "
-"deoarece, odată ce s-a înțeles că este vorba de libertate și nu de 
preț, "
-"conceptul stimulează gândirea liberă. Cuvântul &ldquo;deschis&rdquo; <a 
href="
-"\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">nu se referă la "
-"liberatate</a>."
+"Un alt grup utilizează noțiunea de &ldquo;open source (sursă "
+"deschisă)&rdquo; pentru a face referire la ceva similar (dar nu identic) "
+"&ldquo;software-ului liber&rdquo;. Noi preferăm &ldquo;software "
+"liber&rdquo; deoarece, odată ce s-a înțeles că este vorba de libertate 
și "
+"nu de preț, conceptul stimulează gândirea liberă. Cuvântul &ldquo;"
+"deschis&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">nu "
+"se referă la liberatate</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "History"
@@ -817,11 +824,6 @@
 "a fost modificat."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.";
-#| "html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153\">Version 1.153</a>: Clarify that "
-#| "freedom to run the program means nothing stops you from making it run."
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.162&amp;r2=1.163\">Version 1.163</a>: Clarify that the "
@@ -829,9 +831,10 @@
 "exercise some of these freedoms is a way of denying them."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153\">Versiunea 1.153</a>: Clarifică că "
-"libertatea de a executa un program înseamnă că nimic nu vă oprește din a 
"
-"executa programul."
+"root=www&amp;r1=1.162&amp;r2=1.163\">Versiunea 1.163</a>: Clarifică că cele 
"
+"patru libertăți se aplică tuturor utilizatorilor, și necesitarea unei 
plăți "
+"din partea utilizatorilor pentru a-și putea exercită aceste libertăți 
este "
+"egal cu negarea acestor libertăți utilizatorilor."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1226,15 +1229,11 @@
 "html\">ghidul de traduceri</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2018 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2019 Free Software Foundation, "
 "Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2018 Free Software Foundation, "
+"Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2019 Free Software Foundation, "
 "Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]