www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy free-sw.ro.html loyal-computers....


From: GNUN
Subject: www/philosophy free-sw.ro.html loyal-computers....
Date: Fri, 17 May 2019 14:00:47 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/05/17 14:00:47

Modified files:
    philosophy   : free-sw.ro.html loyal-computers.nl.html 
             loyal-computers.sq.html 
    philosophy/po : free-sw.ro.po 
Added files:
    philosophy/po : free-sw.ro-en.html loyal-computers.nl-diff.html 
             loyal-computers.sq-diff.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.ro.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/loyal-computers.nl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/loyal-computers.sq.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.ro.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.ro-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/loyal-computers.nl-diff.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/loyal-computers.sq-diff.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: free-sw.ro.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.ro.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- free-sw.ro.html   2 May 2017 14:07:25 -0000    1.11
+++ free-sw.ro.html   17 May 2019 18:00:46 -0000   1.12
@@ -1,18 +1,18 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/free-sw.ro.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/free-sw.ro.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/free-sw.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2004-02-17" -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/free-sw.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ro.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Definiția software-ului liber - Proiectul GNU - Fundația pentru 
Software
 Liber</title>
-
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+.note { margin-left: 6%; margin-right: 6%; }
address@hidden (min-width: 48em) {
+  .note { margin-top: .8em; }
+}
+-->
+</style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Fundatia pentru Software Liber, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, software
 liber, sistem de operare, nucleul GNU, HURD, GNU HURD, Hurd" />
 <meta http-equiv="Description" content="Din 1983, dezvoltând sistemul de 
operare liber GNU stil Unix, pentru ca
@@ -21,31 +21,70 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/free-sw.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ro.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ro.html" -->
-<h2>Definiția software-ului liber</h2>
+<h2>Ce este software-ul liber?</h2>
+
+<div class="article">
+<h3>Definiția software-ului liber</h3>
+
+<blockquote class="note" id="fsf-licensing"><p style="font-size: 80%">
+Aveți o întrebare despre licențierea software-ului liber care nu are 
răspuns
+aici? Vedeți și celelalte <a href="http://www.fsf.org/licensing";> resurse pe
+tema licenței</a>, și dacă necesar contactați FSF Compliance Lab la <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
+</blockquote>
 
-<blockquote>
+<div class="comment">
 <p>
-Formulăm această definiție a software-ului liber pentru a explica cu
-claritate ce caracteristici trebuie să aibă un anumit program de calculator
-pentru a fi considerat software liber.
+Definiția software-ului liber prezintă criteriul acord căruia un anume
+program e clasificat drept software liber. Din când în când revizuim 
această
+definitie, pentru a clarifica sau a rezolva discuții pe tema aceasta. Vedeți
+<a href="#History">Secția de istorie</a> mai jos pentru a lista de
+modificări care afectează definiția software-ului liber.
 </p>
-</blockquote>
 
 <p>
-„Software-ul liber” e caracterizat de libertate, și nu de preț. Pentru a
-înțelege conceptul, trebuie să vă gandiți la „libertate” în sens de
-„libertate de expresie” și nu în sens de „intrare liberă” (la un 
spectacol,
-film, ș.a.m.d.).
+&ldquo;Open source&rdquo; e ceva diferit: are o filosofie bazată pe alte
+valori. Definiția ei practică e de asemenea diferită, dar aproape toate
+programele open source sunt de fapt libere. Noi explicăm diferența în <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> De ce &ldquo;Open
+Source&rdquo; nu împlinește același țel că și Software-ul Liber</a>.
 </p>
+</div>
+
+<p>
+&ldquo;Software-ul liber&rdquo; înseamnă Software care respectă libertatea
+și comunitatea utilizatorului. Pe scurt, înseamnă că <b> utilizatori au
+libertatea de a rula, copia, distrubui, studia, schimba și îmbunătăți
+software-ul </b>. Astfel, &ldquo;software-ul liber&rdquo; e o tema de
+liberate, nu preț. Pentru a înțelege acest concept, va puteți gândi la ce
+înseamnă &ldquo;liber&rdquo; în sensul de &ldquo;liberatate de
+exprimare,&rdquo; și nu în sensul de &ldquo;intrare liberă(la un spectacol,
+film, ș.a.m.d.)&rdquo;. Noi îl mai numim câteodată &ldquo;software
+libre,&rdquo;, împrumutând cuvîntul francez sau spaniol pentru liber, ca în
+libertate, pentru a arăta că nu ne referim că software-ul e gratis .
+</p>
+
+<p>
+Noi susținem aceste libertăți pentru că toată lumea le merită. Cu aceste
+libertăți, utilizatorii (atât individual cât și în colectiv) controlează
+programul și ce acesta face pentru ei. Când utilizatorii nu controlează
+programul, noi îl numim program &ldquo;închis (neliber)&rdquo; sau
+&ldquo;brevetat&rdquo;. Programele nelibere controlează utilizatorii, și
+programatorii controlează programul; acest fapt transformând programul
+într-un <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">
+instrument injust de putere</a>.
+</p>
+
+<h4> Cele patru libertăți esențiale</h4>
 
 <p>
 Software-ul liber e caracterizat de libertatea acordată utilizatorilor săi
 de a-l utiliza, copia, distribui, studia, modifica și îmbunătăți. Mai 
exact,
-e vorba de patru forme de libertate a utilizatorilor săi: 
+e vorba de patru forme de libertate a utilizatorilor săi: <a
+href="#f1">[1]</a>
 </p>
 
-<ul>
+<ul class="important">
  <li>Libertatea de a utiliza programul dupa cum doriți, în orice scop 
(libertatea
 0).</li>
  <li>Libertatea de a studia modul de funcționare a programului, și de a-l 
adapta
@@ -61,56 +100,144 @@
  </li>
 </ul>
 
-<p>Un program este software liber dacă întrunește toate aceste
-libertăți. Astfel, ar trebui să fiți liberi să redistribuiți copii,
-modificate sau nu, gratuit sau contra unei sume pentru costurile de
-desfacere, <a href="#exportcontrol">oricui, oriunde</a>. Libertatea de a
-face aceste lucruri înseamnă (printre altele) că nu e necesar să cereți 
sau
-să plătiți pentru a primi permisiune în acest scop.
+<p>
+Un program este considerat software liber dacă oferă utilizatorilor aceste
+libertăți. Dacă nu, nu este software liber. Atâta timp cât putem 
identifica
+diverse methode de distribuire nelibere care nu ating țelul de software
+liber, le considerăm pe toate neetice.</p>
+
+<p>În orice situație, aceste libertăți trebuie aplicate oricărui cod 
sursă pe
+care intenționăm să-l folosim, or să-i indrumam pe alții să le aplice. De
+exemplu, considerați un program A care lansează în mod automat programul B
+pentru a procesa anumite situații. Dacă intenționăm să distribui 
programul A
+în starea lui actuală, utilizatorii ar avea nevoie de programul B implicit,
+in acest caz trebuie să determinăm dacă atât A cât și B sunt programe
+libere. Pe de altă partă, dacă intenționăm să modificăm programul A 
astfel
+ca acesta să nu folosească programul B, doar A trebuie să fie liber;
+programul B nu este relevant acestui plan.</p>
+
+<p>
+&ldquo;Software liber&rdquo; nu înseamnă &ldquo;non-comercial&rdquo;. Un
+program liber trebuie să fie utilizabil în scop comercial, și disponibil
+pentru dezvoltare și distribuție comercială. Dezvoltarea comercială a
+software-ului liber nu mai este ceva neobișnuit; iar software-ul comercial
+liber este foarte important. Astfel, se poate întâmpla să plătiți pentru a
+dobândi cópii ale unor programe GNU, ori, la fel de bine, puteți obține
+cópii fără a plăti pentru ele. Indiferent de modul în care obțineți
+programele, veți avea libertatea de a le copia și modifica, și chiar de <a
+href="/philosophy/selling.html">a vinde cópii</a> ale acestora.
 </p>
 
 <p>
-Trebuie de asemenea să aveți libertatea de a face modificări și de a le
-folosi pentru uz personal, cu titlu profesional sau în scop recreativ, fără
-a menționa cuiva că aceste modificări există. Dacă totuși faceți publice
-aceste modificări, trebuie să nu fiți obligat să notificați pe cineva în 
mod
-special, sub nici o formă.
+Un program liber trebuie să ofere cele 4 libertăți oricărui utilizator care
+obține o copie a software-ului, cu condiția că utilizatorul s-a conformat
+condițiilor licenței libere care acoperă software-ul. Lăsarea la o parte a
+unor libertăți unor utilizatori, sau solicitarea unei plăți, în bani sau
+altă formă, pentru a putea exercita aceste libertăți, este echivalent cu
+neacordare libertăților sus menționate, și astfel programul este considerat
+neliber.
 </p>
 
+<p>Restul acestei pagini clarifică anumite puncte legate de ce caracteristici
+definesc o libertate anume drept adecvată sau nu.</p>
+
+<h4>Libertatea de a utiliza programul după cum doriți</h4>
+
 <p>
 Libertatea de a utiliza un program presupune că acesta să poată fi folosit
 de orice persoană sau organizație, pe orice tip de sistem computerizat,
-pentru orice formă de activitate, și fără a trebui să comunice aceasta
-autorului programului sau altei entități juridice.
+pentru orice formă de activitate, și fără a trebui să comunice această
+autorului programului sau altei entități juridice. În această libertate 
este
+important scopul <em>utilizatorului</em>, și nu cel al
+<em>programatorului</em>; dvs. că utilizator sunteți liber să rulați acest
+program in folosul scopurilor dvs., și dacă îl distribuiți altcuiva, 
această
+persoană este și ea liberă să îl utilizeze în folosul scopurilor ei, dar
+dvs. nu aveți dreptul să va impuneți scopurile dvs. asupra acestei persoane.
 </p>
 
 <p>
-Libertatea de a redistribui copii trebuie să includă forme binare sau
-executabile ale programului, ca și codul sursă, atât în versiunile 
originale
-cât și în cele modificate. (Distribuirea programelor în formă 
executabilă e
-necesară pentru ușurința instalării sistemelor de operare libere). Putem
-chiar trece cu vederea faptul că nu există concret posibilitatea de a
-produce formă binară sau executabilă pentru un anumit program (anumite
-limbaje de calculator nu suportă acest mod de lucru), dacă se acordă dreptul
-de a le distribui și sub aceste forme (în caz că găsiți sau dezvoltați o
-metodă prin care să le produceți).
-</p>
+Liberatea de a rula un program așa cum dvs. doriți înseamnă că dvs. nu 
sunt
+restricționat sau oprit din al rula. Acest fapt nu are nimic de a face cu
+funcționalitatea programului, dacă este capabil technic de a funcționa
+într-un domeniu dat, sau dacă este folositor pentru o activitate anume.</p>
+
+<h4>Libertatea de a studia codul sursă și de a face schimbări</h4>
 
 <p>
 Pentru a avea libertatea de a opera modificări, și de a publica versiuni
 îmbunătățite, trebuie să aveți acces la codul-sursă al
 programului. Accesibilitatea codului-sursă este deci o condiție necesară
-pentru a califica un program ca „liber”.
+pentru a califica un program ca „liber&rdquo;. Codul sursă &ldquo;obfuscat
+&rdquo; nu poate fi considerat drept cod sursă real.
 </p>
 
 <p>
-Pentru ca aceste libertăți să fie reale, ele trebuie să fie irevocabile 
atât
-timp cât utilizatorii nu comit vreo faptă ilegală; dacă autorul programului
-are prerogativa de a revoca licența fără a-și întemeia această decizie pe
-comiterea unei anumite fapte de către utilizator, software-ul nu este liber.
+Libertatea 1 include liberatea de a utiliza versiunea dvs. modificată în
+locul originalului. Dacă programul este livrat într-un product menit să
+ruleze versiunea altcuiva modificată dar refuze să ruleze versiunea
+dvs. &mdash; o methoda cunoscută sub numele de &ldquo;tivoizare&rdquo; sau
+&ldquo;blocare&rdquo;, libertatea 1 devine o amăgire lipsită de suflet decât
+o realitate practică. Aceste fișiere binare nu sunt software liber chiar
+dacă codul sursă din care sunt compilate este liber.
 </p>
 
 <p>
+O variantă importantă de a modifica un program este contopirea acestuia în
+subrutine și module disponibile liber. Dacă licența programului spune că nu
+aveți dreptul de a contopi programul într-un modul licențiat &mdash; de
+exemplu, dacă necesită ca dvs. să deveniți deținătorul oricărui cod 
sursă pe
+care îl adăugați &mdash; atunci această licență este prea restrictivă 
pentru
+a putea fi numită liberă.
+</p>
+
+<p>
+Dacă o modificare constituie o îmbunătățire este o tema subiectivă. Dacă
+dreptul dvs. de a modifica un program este limitat, în esență, în raport cu
+modificări pe care altcineva le consideră o îmbunătățire, atunci 
programul
+nu este liber.
+</p>
+
+<h4>Libertatea de a redistribui copii, așa cum doriți: cerințe 
elementare</h4>
+
+<p>Libertatea de a distribui (libertatea 2 și 3) înseamnă că dvs. sunteți 
liber
+să redistribuiți copii, cu sau fără modificări, fie gratis sau contra 
cost,
+<a href="#exportcontrol">oricui, oriunde</a>. Libertatea de a face aceste
+lucruri înseamnă (printre altele) că nu e necesar să cereți sau să 
plătiți
+pentru a primi permisiune în acest scop.
+</p>
+
+<p>
+Trebuie de asemenea să aveți libertatea de a face modificări și de a le
+folosi pentru uz personal, cu titlu profesional sau în scop recreativ, fără
+a menționa cuiva că aceste modificări există. Dacă totuși faceți publice
+aceste modificări, trebuie să nu fiți obligat să notificați pe cineva în 
mod
+special, sub nici o formă.
+</p>
+
+<p>
+Libertatea 3 include libertatea de a publică versiunea dvs. drept software
+liber. O licență liberă vă poate de asemenea permite alte metode de a
+publică aceste versiuni; cu alte cuvinte, nu trebuie să fie o licență <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>. Totuși, o licență care 
necesită
+că versiunile modificate să fie considerate software neliber nu poate fi
+clasificată drept o licență liberă.
+</p>
+
+<p>
+Libertatea de a redistribui copii trebuie să includă forme binare sau
+executabile ale programului, cât și codul sursă, atât în versiunile
+originale cât și în cele modificate. (Distribuirea programelor în formă
+executabilă e necesară pentru ușurința instalării sistemelor de operare
+libere). Putem chiar trece cu vederea faptul că nu există concret
+posibilitatea de a produce formă binară sau executabilă pentru un anumit
+program (anumite limbaje de calculator nu suportă acest mod de lucru), dacă
+se acordă dreptul de a le distribui și sub aceste forme (în caz că găsiți
+sau dezvoltați o metodă prin care să le produceți).
+</p>
+
+<h4>Copyleft</h4>
+
+<p>
 Totuși, există și anumite reguli acceptabile privind distribuirea de
 software liber, atunci când aceste reguli nu afectează libertățile
 centrale. Spre exemplu, <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> (pe
@@ -121,80 +248,159 @@
 </p>
 
 <p>
-În cadrul proiectului GNU, utilizăm conceptul de „copyleft” pentru a 
proteja
-juridic aceste libertăți pentru public. Există însă și <a
+În cadrul proiectului GNU, utilizăm conceptul de &ldquo;copyleft&rdquo;
+pentru a proteja juridic aceste libertăți pentru public. Există însă și 
<a
 href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">software liber
-în afara copyleft-ului</a>. Considerăm că există motive serioase pentru
-care <a href="/philosophy/pragmatic.html">e preferabilă utilizarea
-copyleft-ului</a>, dar dacă programul d-voastră este software liber în afara
-copyleft-ului, vom putea în continuare să îl utilizăm. Citiți articolul 
„<a
-href="/philosophy/categories.html">Categoriile de software liber</a>” pentru
-a vedea relațiile și diferențele dintre „software-ul liber”, 
„software-ul
-sub copyleft” și alte categorii de software.
+în afara copyleft-ului</a> care poate fi considerat etic. Considerăm că
+există motive serioase pentru care <a href="/philosophy/pragmatic.html">e
+preferabilă utilizarea copyleft-ului</a>, dar dacă programul d-voastră este
+software liber în afara copyleft-ului, vom putea în continuare să îl
+utilizăm. Citiți articolul &ldquo;<a
+href="/philosophy/categories.html">Categoriile de software liber</a>&rdquo;
+pentru a vedea relațiile și diferențele dintre &ldquo;software-ul
+liber&rdquo;, &ldquo;software-ul sub copyleft&rdquo; și alte categorii de
+software.
 </p>
 
-<p>
-„Software liber” nu înseamnă „non-comercial”. Un program liber 
trebuie să
-fie utilizabil în scop comercial, și disponibil pentru dezvoltare și
-distribuție comercială. Dezvoltarea comercială a software-ului liber nu mai
-este ceva neobișnuit; iar software-ul comercial liber este foarte
-important. Astfel, se poate întâmpla să plătiți pentru a dobândi cópii 
ale
-unor programe GNU, ori, la fel de bine, puteți obține cópii fără a plăti
-pentru ele. Indiferent de modul în care obțineți programele, veți avea
-libertatea de a le copia și modifica, și chiar de <a
-href="/philosophy/selling.html">a vinde cópii</a> ale acestora.
-</p>
+<h4>Reguli privind împachetarea și distribuirea de detalii</h4>
 
 <p>
 Instituirea de condiții privind modul de a pune pe piață o versiune
 modificată este acceptabilă, dacă acestea nu anulează libertatea d-voastră
-de a lansa versiuni modificate. Clauzele conform cărora „dacă publicați un
-program în forma X, trebuie să îl publicați și în forma Y” sunt de 
asemenea
-acceptabile, sub aceeași condiție. (Observați că o asemenea clauză vă 
lasă
-în continuare opțiunea de a publica sau nu programul). Este de asemenea
-acceptabil ca o licență să stipuleze obligativitatea ca în cazul lansării
-unei versiuni modificate, la cererea unui autor anterior al programului, să
-îi trimiteți o copie.
+de a lansa versiuni modificate. Astfel, este acceptabil dacă o licență
+necesită ca dvs. să schimbați numele versiunii modificate, să 
îndepărtați
+logo-ul, sau să va asumați modificările. Atâta timp cât acesta cerințe nu
+sunt prea complicate în așa măsură incât previn publicare efectivă a
+modificărilor dvs, acestea sunt acceptabile, dvs. modificați programul deja,
+nu ar trebuie să va încurce câteva modificări în plus.
 </p>
 
 <p>
-Uneori <a id="exportcontrol">reglementările vamale</a> și sancțiunile
+Reguli precum &ldquo;idacă publicați versiunea în acest mod, ea trebuie
+publicată deasemenea și în acel mod&rdquo; sunt de asemenea permise, pe baza
+condițiilor menționate. Un exemplu pentru o astfel de regulă acceptabilă
+este dacă ați distribuit o versiune modificată și un programator anterior 
vă
+cere o copie, dvs. trebuie să o trimiteți. (Important de ținut minte este 
că
+o astfel de regulă va oferă libertatea de a decide dacă doriți să va
+distribuiți versiunea sau nu.) Reguli care necesită publicarea codului sursă
+alături de versiunile pe care pe publicați sunt de asemenea acceptabile.
+</p>
+
+<p>
+O problemă specială apare atunci când o licență necesită schimbarea 
numelui
+prin care programul va fi invocat din alte programe. Acest lucru împiedică
+în mod eficient să vă eliberați versiunea schimbată, astfel încât să 
poată
+înlocui originalul atunci când invocat de către aceste alte programe. Acest
+tip de cerință este acceptabil numai dacă există o metoda de creere a unui
+alias adecvat, care vă permite să specificați numele programului original ca
+un alias pentru versiunea modificată.</p>
+
+<h4>Reglementări privind exportul</h4>
+
+<p>
+Uneori <a id="exportcontrol">reglementările vamale</a> și sancțiuni
 comerciale internaționale vă pot limita libertatea de a distribui în lume
 cópii ale programelor. Autorii de software nu au puterea de a elimina sau de
 a depăși aceste restricții, dar pot, și trebuie să refuze să impună
 restricțiile utilizatorilor programelor create de ei. În acest mod,
 restricțiile nu vor afecta activitățile utilizatorilor aflați în afara
-jurisdicției statelor care le impun.
+jurisdicției statelor care le impun. Astfel, licențele de software liber nu
+trebuie să necesite supunerea față de reglementările de export nontriviale
+ca o condiție de exercitare a oricăror libertăți esențiale.
+</p>
+
+<p>
+Doar menționând existența reglementărilor de export, fără a le face o
+condiție a licenței în sine, este acceptabil, deoarece nu restricționează
+utilizatorii. În cazul în care un regulament de export este de fapt banal
+pentru software-ul liber, atunci necesitatea acestuia ca o condiție nu este
+o problemă reală; cu toate acestea, este o potențială problemă, deoarece o
+schimbare ulterioară a legislației în materie de export ar putea face
+cerința netrivială și, astfel, face software-ul neliber.
+</p>
+
+<h4>Considerații juridice</h4>
+
+<p>
+Pentru ca aceste libertăți să fie reale, ele trebuie să fie irevocabile 
atât
+timp cât utilizatorii nu comit vreo faptă ilegală; dacă autorul programului
+are puterea de a revoca licența fără a-și întemeia această decizie pe
+comiterea unei anumite fapte de către utilizator, software-ul nu este liber.
 </p>
 
 <p>
-Discutând despre software-ul liber, este indicat să evitați termeni ca
-„gratuit” sau „pe gratis”, întrucât acești termeni pot conduce la 
ideea că
-principala caracteristică a softului liber ar fi prețul, și nu libertatea
-sa. Alți termeni uzuali ca „piraterie” reprezintă expresia unor opinii pe
-care sperăm că nu le imbratișați. Citiți articolul „<a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html">Termeni vagi sau înșelători și
-expresii care ar trebui evitate</a>” pentru o analiză a acestor termeni. De
-asemenea avem o listă cu <a
-href="/philosophy/fs-translations.html">traduceri ale conceptului de „free
-software” (software liber)</a> în mai multe limbi.
+O licență gratuită poate să nu necesite conformitatea cu licența unui
+program negratuit. Astfel, de exemplu, în cazul în care o licență 
necesită
+să vă conformati cu licențele &ldquo;tuturor programele pe care le
+utilizați&rdquo;, în cazul unui utilizator care rulează programe nelibere
+acest lucru ar necesită respectarea licențelor acestor programe nelibere;
+care face că licența să fie neliberă.
 </p>
 
 <p>
+Este acceptabil pentru o licență liberă să precizeze care lege a
+jurisdicției este aplicabilă, sau în cazul în care trebuiesc făcute 
litigii
+(conflicte), sau ambele.
+</p>
+
+<h4>Licențe bazate pe contract</h4>
+
+<p>
+Cele mai multe licențe de software liber se bazează pe dreptul de autor, și
+există limite cu privire la ce tipuri de cerințe pot fi impuse prin dreptul
+de autor. În cazul în care o licență bazată pe drepturile de autor 
respectă
+libertatea în modurile descrise mai sus, este puțin probabil ca aceasta să
+creeze o alt fel de problemă pe care nu am anticipat-o (deși acest lucru se
+întâmplă ocazional). Cu toate acestea, unele licențe de software liber se
+bazează pe contracte, iar contractele pot impune o gamă mult mai largă de
+restricții posibile. Asta înseamnă că există multe modalități posibile 
ca o
+astfel de licență ar putea fi inacceptabil de restrictivă și neliberă.
+</p>
+
+<p>
+Noi nu putem lista toate modalitățile posibile prin care asta pe poate
+întâmpla. Dacă o licență bazată pe un contract restricționează 
utilizatorul
+într-un mod neobișnuit în care licențele bazate pe drepturi de autor nu 
pot,
+și care nu este numit aici drept legitim, atunci o să trebuiască să mai
+gândim această temă, și probabil am ajunge la concluzia că această este
+nelibera.
+</p>
+
+<h4>Folosiți cuvintele potrivite atunci când vorbiți despre software-ul 
liber</h4>
+
+<p>
+Discutând despre software-ul liber, este indicat să evitați termeni precum
+&ldquo;gratuit&rdquo; sau &ldquo;pe gratis&rdquo;, întrucât acești termeni
+pot conduce la ideea că principala caracteristică a softului liber ar fi
+prețul, și nu libertatea sa. Alți termeni uzuali ca &ldquo;piraterie&rdquo;
+reprezintă expresia unor opinii pe care sperăm că nu le imbratișați. 
Citiți
+articolul <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Termeni vagi sau
+înșelători și expresii care ar trebui evitate</a> pentru o analiză a 
acestor
+termeni. De asemenea avem o listă adecvată cu <a
+href="/philosophy/fs-translations.html">traduceri ale conceptului de
+&ldquo;software liber&rdquo;</a> în mai multe limbi.
+</p>
+
+<h4>Cum interpretăm noi aceste criterii</h4>
+
+<p>
 În fine, trebuie observat că acele condiții enumerate in definiția
 software-ului liber necesită o analiză atentă pentru a se constata
 întrunirea lor. Pentru a decide dacă un anumit program este într-adevăr
-„software liber”, îl vom analiza în baza acestor criterii, pentru a vedea
-dacă respectă atât litera, cât și spiritul definiției. Dacă o licență 
de
-utilizare a unui program include restricții excesive, nu o vom accepta,
-chiar dacă acele restricții nu au fost anticipate în enunțarea criteriilor
-de definire. Uneori prevederile incluse într-o licență conduc la situații 
ce
-trebuie analizate minuțios, inclusiv prin discuții cu avocați, înainte de a
-decide dacă acele prevederi sunt acceptabile. Când ajungem la o concluzie
-asupra unei situații noi, adeseori trebuie să actualizăm criteriile după
-care decidem dacă anumite licențe sunt, sau nu, licențe libere.
+&ldquo;software liber&rdquo;, îl vom analiza în baza acestor criterii,
+pentru a vedea dacă respectă atât litera, cât și spiritul definiției. 
Dacă o
+licență de utilizare a unui program include restricții excesive, nu o vom
+accepta, chiar dacă acele restricții nu au fost anticipate în enunțarea
+criteriilor de definire. Uneori prevederile incluse într-o licență conduc la
+situații ce trebuie analizate minuțios, inclusiv prin discuții cu avocați,
+înainte de a decide dacă acele prevederi sunt acceptabile. Când ajungem la o
+concluzie asupra unei situații noi, adeseori trebuie să actualizăm
+criteriile după care decidem dacă anumite licențe sunt, sau nu, licențe
+libere.
 </p>
 
+<h4>Cereți ajutor cu licențele libere</h4>
+
 <p>
 Dacă vă interesează dacă o anumită licență de utilizare este 
într-adevăr o
 licență de software liber, examinați <a
@@ -203,18 +409,229 @@
 trimis la <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p> 
 
+<p>
+Dacă vă gânditi a scrie o nouă licență, va rugăm să contactați 
Fundația
+Software-ului Liber la aceea adresa. Răspândirea de licențe de software
+liber diferite înseamnă mai multă muncă pentru utilizatori pentru a 
înțelege
+aceste licențe; s-ar putea să vă putem ajuta în a găsi o licență 
existentă
+care va întrunește nevoile.
+</p>
+
+<p>
+Dacă acest lucru nu este posibil, dacă chiar aveți nevoie de o nouă 
licență,
+cu ajutorul nostru puteți stabili că aceea licență este o licență pentru
+software liber și puteți evita anumite probleme practice.
+</p>
+
+<h3 id="beyond-software">Mai mult decât software</h3>
+
+<p>
+<a href="/philosophy/free-doc.html">Manualele de software ar trebui să fie
+libere</a>, pentru aceeleasi motive pentru care software-ul ar trebui să fie
+liber, și pentru că manualele sunt de fapt o parte din software.
+</p>
+
+<p>
+Aceeleasi argumente sunt rezonabile și pentru alt fel de lucrări cu caracter
+practic &mdash; cu alte cuvinte, lucrări care conțin informații folositoare,
+cum ar fi lucrări educaționale și lucrări de referință. <a
+href="http://wikipedia.org";>Wikipedia</a> este cel mai bine cunoscut
+exemplu.
+</p>
+
+<p>
+Orice fel de lucrare <em>poate</em> fi liberă, și definiția software-ului
+liber a fost extinsă într-o definiție a <a
+href="http://freedomdefined.org/";>lucrărilor culturale libere</a>, care
+poate fi aplicată oricărui tip de lucrare.
+</p>
 
 <h3 id="open-source">Sursă deschisă?</h3>
 
 <p>
-Un alt grup utilizează noțiunea de „open source (sursă deschisă)” 
pentru a
-face referire la ceva similar (dar nu identic) software-ului liber. Noi
-preferăm „software liber” deoarece, odată ce s-a înțeles că este 
vorba de
-libertate și nu de preț, conceptul stimulează <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">libertatea de
-gândire</a>. 
+Un alt grup utilizează noțiunea de &ldquo;open source (sursă
+deschisă)&rdquo; pentru a face referire la ceva similar (dar nu identic)
+&ldquo;software-ului liber&rdquo;. Noi preferăm &ldquo;software liber&rdquo;
+deoarece, odată ce s-a înțeles că este vorba de libertate și nu de preț,
+conceptul stimulează gândirea liberă. Cuvântul &ldquo;deschis&rdquo; <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">nu se referă la
+liberatate</a>.
 </p>
+</div>
+
+<h3 id="History">Istorie</h3>
+
+<p>Din când în când revizuim Definiția Software-ului Liber. Aici se află o
+lista cu modificări semnificative, precum și link-uri care va arată exact ce
+a fost modificat.</p>
+
+<ul>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.162&amp;r2=1.163";>Versiunea
+1.163</a>: Clarifică că cele patru libertăți se aplică tuturor
+utilizatorilor, și necesitarea unei plăți din partea utilizatorilor pentru
+a-și putea exercită aceste libertăți este egal cu negarea acestor 
libertăți
+utilizatorilor.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153";>Versiunea
+1.153</a>: Clarifică că libertatea de a executa un program înseamnă că 
nimic
+nu vă oprește din a executa programul.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141";>Versiunea
+1.141</a>: Clarifică care cod trebuie să fie liber.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135";>Versiunea
+1.135</a>: Spune că liberatea 0 este libertatea de a executa programul așa
+cum doriți.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134";>Versiunea
+1.134</a>: Libertatea 0 nu este legată de funcționalitatea unui program.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131";>Versiunea
+1.131</a>: O licență gratuită poate să nu necesite conformitatea cu o
+licență negratuită a altui program.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129";>Versiunea
+1.129</a>:Alegerea unori legi si a unor specificatii unui Forum sunt
+permise. (Aceasta a fost întotdeauna politica noastră.)</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122";>Versiunea
+1.122</a>: Necesitatea unui control al exportului este o problema reală doar
+dacă cerința nu este trivială; în caz contrar, este doar o potențială
+problemă.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118";>Versiunea
+1.118</a>: Clarificare: problema e numărul de limitări care previn
+modificările, nu pe ce au fost făcut modificările. Și modificările nu se
+rezumă doar la &ldquo;îmbunătățiri&rdquo;</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Versiunea
+1.111</a>: Clarifică 1.77, menționând că doar <em>restricțiile</em>
+retroactive sunt inacceptabile. Dețînătorii drepturilor de autor pot 
oricând
+să ofere o <em>autorizație</em> adițională pentru folosirea lucrării prin
+publicarea lucrării într-un alt mod în paralel.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105";>Versiunea
+1.105</a>: Reflectează, în scurtă declarație de libertate 1, punctul (deja
+menționat în versiunea 1.80) că acesta include într-adevăr versiunea
+modificată pentru rularea programului.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92";>Versiunea
+1.92</a>: Codul obfuscat nu poate fi considerat cod sursă.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Versiunea
+1.90</a>: Clarifică faptul că libertatea 3 înseamnă dreptul de a 
redistribui
+copii a versiunii dvs. modificată sau îmbunătățită, și nu dreptul de a
+participa în proiectul altcuiva.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Versiunea
+1.89</a>: Libertatea 3 include dreptul de a publica versiuni modificate
+drept software liber.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Versiunea
+1.80</a>: Libertatea 1 trebuie să fie practică, și nu doar teoretică; cu
+alte cuvinte nu o tivoizare (metode care restricționează executarea unei
+versiuni modificate a software-ului).</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77";>Versiunea
+1.77</a>: Clarifica faptul ca toate schimbarile retroactive ale licentei
+sunt inacceptabile.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74";>Versiunea
+1.74</a>: Patru clarificări a unor puncte neexplicate îndeajuns, sau
+menționate în unele locuri dar neimplementate peste tot:
+<ul>
+<li>"Îmbunătățiri" înseamnă că licență nu vă poate limita masiv în 
privința
+versiunilor modificate pe care le puteți publică. Libertatea 3 include
+distribuirea versiunilor modificate, nu doar a unor schimbări.</li>
+<li>Dreptul de a contopi în module existente se referă la cei care sunt
+corespunzător licențiați.</li>
+<li>Menționează explicit concluzia referitoare la controlul exportului.</li>
+<li>Impunerea unei schimbări de licență constituie revocare licenței 
anterioare.</li>
+</ul>
+</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57";>Versiunea
+1.57</a>: Secția &quot;Mai mult decât software&quot; a fost adăugată.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46";>Versiunea
+1.46</a>: Clarifică scopul cui e important în libertatea de a executa
+programul în orice scop.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41";>Versiunea
+1.41</a>: Clarifică exprimarea legată de licențele pe baza unui 
contract.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40";>Versiunea
+1.40</a>: Explică faptul că o licență liberă trebuie să vă permită să
+utilizați software liber pentru a va crea modificările.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39";>Versiunea
+1.39</a>: Este notat faptul că este acceptabil ca o licență să solicite
+sursele versiunilor software-ului liber pe care dvs. îl publicați.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31";>Versiunea
+1.31</a>: Menționează faptul că este acceptabil pentru o licență să 
necesite
+să va identificați că autorul modificărilor dvs. Alte clarificări minore
+răspândite prin text.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23";>Versiunea
+1.23</a>: Adresează potențiale probleme legate de licențele pe baza de
+contract.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16";>Versiunea
+1.16</a>: Explică de ce distribuirea fișierelor binare e importantă.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11";>Versiunea
+1.11</a>: Evidențiază faptul că o licență liberă ar putea necesita
+trimiterea unei copii a versiunii dvs. programatorilor anteriori, la cererea
+acestora.</li>
+
+</ul>
 
+<p>Sunt prezente goluri în versiunile menționate mai sus deoarece există și
+alte modificări prezente în această pagină care nu afectează definiția
+software-ului liber sau interpretările acestuia. De exemplu, această listă
+nu conține modificări legate de formatare, punctuație, exprimare sau alte
+părți ale paginii. Puteți consulta lista completă a modificarilo acestei
+pagini cu ajutorul <a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>interfeței
+web cvs</a>.</p>
+
+<h3 style="font-size:1em">Notă de subsol</h3>
+<ol>
+<li id="f1">Motivul pentru care acestea sunt numerotate 0, 1, 2 și 3 este unul
+istoric. În jurul anului 1990 existau trei libertăți, numerotate 1, 2 și
+3. După aceea am realizat că libertatea de a executa programul trebuie
+menționată explicit. Era evident că aceasta este mai rudimentară decât
+celalalte trei, așa că trebuia să fie menționată înaintea acestora. 
Decât să
+le numerotăm pe primele 3, am numit această libertate libertatea&nbsp;0.</li>
+</ol>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -229,7 +646,7 @@
 
 <p>Pentru întrebări generale legate de FSF și GNU, vă rugăm să scrieți 
la <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Există și <a
-href="/contact/">alte moduri de a contacta</a> FSF. Legăturile stricate și
+href="/contact/">alte moduri de a contacta</a> FSF. Link-urile stricate și
 alte corecturi sau sugestii pot fi trimise la <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
@@ -260,7 +677,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -274,26 +691,30 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1996-2002 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2019 Free Software Foundation,
+Inc.</p>
 
 <p>Această pagină este licențiată sub licența <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Atribuire - Fără modificări 3.0 Statele Unite</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ro";>Creative
+Commons Atribuire - Fără modificări 4.0 Licență Internațională </a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ro.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tradus de Octavian Curelea</div>
+<p>Tradus de Octavian Curelea</p>
+<p>Tradus de Denis Cherean, <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></p></div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Actualizat la:
 
-$Date: 2017/05/02 14:07:25 $
+$Date: 2019/05/17 18:00:46 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: loyal-computers.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/loyal-computers.nl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- loyal-computers.nl.html   13 Jan 2017 20:58:56 -0000   1.1
+++ loyal-computers.nl.html   17 May 2019 18:00:46 -0000   1.2
@@ -1,4 +1,9 @@
-<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/loyal-computers.en.html" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="/philosophy/po/loyal-computers.nl.po">
+ https://www.gnu.org/philosophy/po/loyal-computers.nl.po</a>'
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/loyal-computers.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/philosophy/po/loyal-computers.nl-diff.html"
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2019-03-18" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/loyal-computers.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
@@ -8,6 +13,7 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/loyal-computers.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
+<!--#include virtual="/server/outdated.nl.html" -->
 <h2>Wat maakt jouw computer loyaal?</h2>
 
 <p>door <a href="https://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
@@ -230,7 +236,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2017/01/13 20:58:56 $
+$Date: 2019/05/17 18:00:46 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: loyal-computers.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/loyal-computers.sq.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- loyal-computers.sq.html   13 Feb 2015 16:57:40 -0000   1.4
+++ loyal-computers.sq.html   17 May 2019 18:00:46 -0000   1.5
@@ -1,4 +1,9 @@
-<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/loyal-computers.en.html" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="/philosophy/po/loyal-computers.sq.po">
+ https://www.gnu.org/philosophy/po/loyal-computers.sq.po</a>'
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/loyal-computers.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/philosophy/po/loyal-computers.sq-diff.html"
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2019-03-18" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/loyal-computers.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
@@ -9,6 +14,7 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/loyal-computers.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/server/outdated.sq.html" -->
 <h2>Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?</h2>
 
 <p>nga <a href="https://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
@@ -233,7 +239,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2015/02/13 16:57:40 $
+$Date: 2019/05/17 18:00:46 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/free-sw.ro.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.ro.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- po/free-sw.ro.po  17 May 2019 17:46:08 -0000   1.19
+++ po/free-sw.ro.po  17 May 2019 18:00:46 -0000   1.20
@@ -16,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2004-02-17 12:12+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -143,8 +142,8 @@
 msgstr ""
 "Software-ul liber e caracterizat de libertatea acordată utilizatorilor săi "
 "de a-l utiliza, copia, distribui, studia, modifica și îmbunătăți. Mai 
exact, "
-"e vorba de patru forme de libertate a utilizatorilor săi: <a href="
-"\"#f1\">[1]</a>"
+"e vorba de patru forme de libertate a utilizatorilor săi: <a 
href=\"#f1\">[1]"
+"</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
@@ -802,13 +801,13 @@
 "open&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> never "
 "refers to freedom</a>."
 msgstr ""
-"Un alt grup utilizează noțiunea de &ldquo;open source (sursă "
-"deschisă)&rdquo; pentru a face referire la ceva similar (dar nu identic) "
-"&ldquo;software-ului liber&rdquo;. Noi preferăm &ldquo;software "
-"liber&rdquo; deoarece, odată ce s-a înțeles că este vorba de libertate 
și "
-"nu de preț, conceptul stimulează gândirea liberă. Cuvântul &ldquo;"
-"deschis&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">nu "
-"se referă la liberatate</a>."
+"Un alt grup utilizează noțiunea de &ldquo;open source (sursă deschisă)"
+"&rdquo; pentru a face referire la ceva similar (dar nu identic) &ldquo;"
+"software-ului liber&rdquo;. Noi preferăm &ldquo;software liber&rdquo; "
+"deoarece, odată ce s-a înțeles că este vorba de libertate și nu de 
preț, "
+"conceptul stimulează gândirea liberă. Cuvântul &ldquo;deschis&rdquo; <a 
href="
+"\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">nu se referă la "
+"liberatate</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "History"

Index: po/free-sw.ro-en.html
===================================================================
RCS file: po/free-sw.ro-en.html
diff -N po/free-sw.ro-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/free-sw.ro-en.html    17 May 2019 18:00:46 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,651 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<title>What is free software?
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+.note { margin-left: 6%; margin-right: 6%; }
address@hidden (min-width: 48em) {
+  .note { margin-top: .8em; }
+}
+--></style>
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/free-sw.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<h2>What is free software?</h2>
+
+<div class="article">
+<h3>The Free Software Definition</h3>
+
+<blockquote class="note" id="fsf-licensing"><p style="font-size: 80%">
+Have a question about free software licensing not answered here?
+See our other <a href="http://www.fsf.org/licensing";>licensing resources</a>,
+and if necessary contact the FSF Compliance Lab
+at <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
+</blockquote>
+
+<div class="comment">
+<p>
+The free software definition presents the criteria for whether a
+particular software program qualifies as free software. From time to
+time we revise this definition, to clarify it or to resolve questions
+about subtle issues. See the <a href="#History">History section</a>
+below for a list of changes that affect the definition of free
+software.
+</p>
+
+<p>
+&ldquo;Open source&rdquo; is something different: it has a very
+different philosophy based on different values. Its practical
+definition is different too, but nearly all open source programs are
+in fact free. We explain the
+difference in <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
+Why &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>.
+</p>
+</div>
+
+<p>
+&ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users'
+freedom and community. Roughly, it means that <b>the users have the
+freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the
+software</b>. Thus, &ldquo;free software&rdquo; is a matter of
+liberty, not price. To understand the concept, you should think of
+&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech,&rdquo; not as in
+&ldquo;free beer&rdquo;. We sometimes call it &ldquo;libre
+software,&rdquo; borrowing the French or Spanish word for
+&ldquo;free&rdquo; as in freedom, to show we do not mean the software
+is gratis.
+</p>
+
+<p>
+We campaign for these freedoms because everyone deserves them. With
+these freedoms, the users (both individually and collectively) control
+the program and what it does for them. When users don't control the
+program, we call it a &ldquo;nonfree&rdquo; or
+&ldquo;proprietary&rdquo; program. The nonfree program controls the
+users, and the developer controls the program; this makes the
+program <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">
+an instrument of unjust power</a>.
+</p>
+
+<h4> The four essential freedoms</h4>
+
+<p>
+A program is free software if the program's users have the
+four essential freedoms: <a href="#f1">[1]</a>
+</p>
+
+<ul class="important">
+ <li>The freedom to run the program as you wish,
+   for any purpose (freedom 0).</li>
+ <li>The freedom to study how the program works, and change it so it
+   does your computing as you wish (freedom 1). Access to the source
+   code is a precondition for this.
+ </li>
+ <li>The freedom to redistribute copies so you can help others
+   (freedom 2).
+ </li>
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions
+   to others (freedom 3). By doing this you can give the whole
+   community a chance to benefit from your changes.
+   Access to the source code is a precondition for this.
+ </li>
+</ul>
+
+<p>
+A program is free software if it gives users adequately all of these
+freedoms. Otherwise, it is nonfree. While we can distinguish various
+nonfree distribution schemes in terms of how far they fall short of
+being free, we consider them all equally unethical.</p>
+
+<p>In any given scenario, these freedoms must apply to whatever code
+we plan to make use of, or lead others to make use of. For instance,
+consider a program A which automatically launches a program B to
+handle some cases. If we plan to distribute A as it stands, that
+implies users will need B, so we need to judge whether both A and B
+are free. However, if we plan to modify A so that it doesn't use B,
+only A needs to be free; B is not pertinent to that plan.</p>
+
+<p>
+&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial&rdquo;. A free
+program must be available for commercial use, commercial development,
+and commercial distribution. Commercial development of free software
+is no longer unusual; such free commercial software is very important.
+You may have paid money to get copies of free software, or you may have
+obtained copies at no charge. But regardless of how you got your copies,
+you always have the freedom to copy and change the software, even to 
+<a href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
+</p>
+
+<p>
+A free program must offer the four freedoms to any user that obtains a
+copy of the software, provided the user has complied thus far with the
+conditions of the free license covering the software. Putting some of
+the freedoms off limits to some users, or requiring that users pay, in
+money or in kind, to exercise them, is tantamount to not granting the
+freedoms in question, and thus renders the program nonfree.
+</p>
+
+<p>The rest of this page clarifies certain points about what makes
+specific freedoms adequate or not.</p>
+
+<h4>The freedom to run the program as you wish</h4>
+
+<p>
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person
+or organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it
+with the developer or any other specific entity. In this freedom, it is
+the <em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em>
+purpose; you as a user are free to run the program for your purposes,
+and if you distribute it to someone else, she is then free to run it
+for her purposes, but you are not entitled to impose your purposes on her.
+</p>
+
+<p>
+The freedom to run the program as you wish means that you are not
+forbidden or stopped from making it run. This has nothing to do with what
+functionality the program has, whether it is technically capable of
+functioning in any given environment, or whether it is useful for any
+particular computing activity.</p>
+
+<h4>The freedom to study the source code and make changes</h4>
+
+<p>
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the
+freedom to publish the changed versions) to be meaningful, you must have
+access to the source code of the program. Therefore, accessibility of
+source code is a necessary condition for free software. Obfuscated
+&ldquo;source code&rdquo; is not real source code and does not count
+as source code.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of
+the original. If the program is delivered in a product designed to
+run someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a
+practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or &ldquo;lockdown&rdquo;,
+or (in its practitioners' perverse terminology) as &ldquo;secure
+boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes an empty pretense rather than a
+practical reality. These binaries are not free
+software even if the source code they are compiled from is free.
+</p>
+
+<p>
+One important way to modify a program is by merging in available free
+subroutines and modules. If the program's license says that you
+cannot merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Whether a change constitutes an improvement is a subjective matter.
+If your right to modify a program is limited, in substance, to changes that
+someone else considers an improvement, that program is not free.
+</p>
+
+<h4>The freedom to redistribute if you wish: basic requirements</h4>
+
+<p>Freedom to distribute (freedoms 2 and 3) means you are free to
+redistribute copies, either with or without modifications, either
+gratis or charging a fee for distribution, to
+<a href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these
+things means (among other things) that you do not have to ask or pay
+for permission to do so.
+</p>
+
+<p>
+You should also have the freedom to make modifications and use them
+privately in your own work or play, without even mentioning that they
+exist. If you do publish your changes, you should not be required to
+notify anyone in particular, or in any particular way.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions
+as free software. A free license may also permit other ways of
+releasing them; in other words, it does not have to be
+a <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a
+license that requires modified versions to be nonfree does not qualify
+as a free license.
+</p>
+
+<p>
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable
+forms of the program, as well as source code, for both modified and
+unmodified versions. (Distributing programs in runnable form is necessary
+for conveniently installable free operating systems.) It is OK if there
+is no way to produce a binary or executable form for a certain program
+(since some languages don't support that feature), but you must have the
+freedom to redistribute such forms should you find or develop a way to
+make them.
+</p>
+
+<h4>Copyleft</h4>
+
+<p>
+Certain kinds of rules about the manner of distributing free
+software are acceptable, when they don't conflict with the central
+freedoms. For example, <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>
+(very simply stated) is the rule that when redistributing the program,
+you cannot add restrictions to deny other people the central freedoms.
+This rule does not conflict with the central freedoms; rather it
+protects them.
+</p>
+
+<p>
+In the GNU project, we use copyleft to protect the four freedoms
+legally for everyone. We believe there are important reasons why
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use
+copyleft</a>. However,
+<a href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">
+noncopylefted free software</a> is ethical
+too. See <a href="/philosophy/categories.html">Categories of Free
+Software</a> for a description of how &ldquo;free software,&rdquo;
+&ldquo;copylefted software&rdquo; and other categories of software
+relate to each other.
+</p>
+
+<h4>Rules about packaging and distribution details</h4>
+
+<p>
+Rules about how to package a modified version are acceptable,
+if they don't substantively limit your freedom to release modified
+versions, or your freedom to make and use modified versions privately.
+Thus, it is acceptable for the license to require that you change the
+name of the modified version, remove a logo, or identify your
+modifications as yours. As long as these requirements are not so
+burdensome that they effectively hamper you from releasing your
+changes, they are acceptable; you're already making other changes to
+the program, so you won't have trouble making a few more.
+</p>
+
+<p>
+Rules that &ldquo;if you make your version available in this way, you
+must make it available in that way also&rdquo; can be acceptable too,
+on the same condition. An example of such an acceptable rule is one
+saying that if you have distributed a
+modified version and a previous developer asks for a copy of it, you
+must send one. (Note that such a rule still leaves you the choice of
+whether to distribute your version at all.) Rules that require release
+of source code to the users for versions that you put into public use
+are also acceptable.
+</p>
+
+<p>
+A special issue arises when a license requires changing the name by
+which the program will be invoked from other programs. That
+effectively hampers you from releasing your changed version so that it
+can replace the original when invoked by those other programs. This
+sort of requirement is acceptable only if there's a suitable aliasing
+facility that allows you to specify the original program's name as an
+alias for the modified version.</p>
+
+<h4>Export regulations</h4>
+
+<p>
+Sometimes government <a id="exportcontrol">export control regulations</a>
+and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of
+programs internationally. Software developers do not have the power to
+eliminate or override these restrictions, but what they can and must do
+is refuse to impose them as conditions of use of the program. In this
+way, the restrictions will not affect activities and people outside the
+jurisdictions of these governments. Thus, free software licenses
+must not require obedience to any nontrivial export regulations as a
+condition of exercising any of the essential freedoms.
+</p>
+
+<p>
+Merely mentioning the existence of export regulations, without making
+them a condition of the license itself, is acceptable since it does
+not restrict users. If an export regulation is actually trivial for
+free software, then requiring it as a condition is not an actual
+problem; however, it is a potential problem, since a later change in
+export law could make the requirement nontrivial and thus render the
+software nonfree.
+</p>
+
+<h4>Legal considerations</h4>
+
+<p>
+In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
+irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the
+software has the power to revoke the license, or retroactively add
+restrictions to its terms, without your doing anything wrong to give
+cause, the software is not free.
+</p>
+
+<p>
+A free license may not require compliance with the license of a
+nonfree program. Thus, for instance, if a license requires you to
+comply with the licenses of &ldquo;all the programs you use&rdquo;, in
+the case of a user that runs nonfree programs this would require
+compliance with the licenses of those nonfree programs; that makes the
+license nonfree.
+</p>
+
+<p>
+It is acceptable for a free license to specify which jurisdiction's
+law applies, or where litigation must be done, or both.
+</p>
+
+<h4>Contract-based licenses</h4>
+
+<p>
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits
+on what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it
+is unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
+</p>
+
+<p>
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a
+contract-based license restricts the user in an unusual way that
+copyright-based licenses cannot, and which isn't mentioned here as
+legitimate, we will have to think about it, and we will probably conclude
+it is nonfree.
+</p>
+
+<h4>Use the right words when talking about free software</h4>
+
+<p>
+When talking about free software, it is best to avoid using terms
+like &ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms 
imply that
+the issue is about price, not freedom. Some common terms such
+as &ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See 
+<a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that
+are Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have
+a list of proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of
+&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages.
+</p>
+
+<h4>How we interpret these criteria</h4>
+
+<p>
+Finally, note that criteria such as those stated in this free software
+definition require careful thought for their interpretation. To decide
+whether a specific software license qualifies as a free software license,
+we judge it based on these criteria to determine whether it fits their
+spirit as well as the precise words. If a license includes unconscionable
+restrictions, we reject it, even if we did not anticipate the issue
+in these criteria. Sometimes a license requirement raises an issue
+that calls for extensive thought, including discussions with a lawyer,
+before we can decide if the requirement is acceptable. When we reach
+a conclusion about a new issue, we often update these criteria to make
+it easier to see why certain licenses do or don't qualify.
+</p>
+
+<h4>Get help with free licenses</h4>
+
+<p>
+If you are interested in whether a specific license qualifies as a free
+software license, see our <a href="/licenses/license-list.html">list
+of licenses</a>. If the license you are concerned with is not
+listed there, you can ask us about it by sending us email at 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p> 
+
+<p>
+If you are contemplating writing a new license, please contact the
+Free Software Foundation first by writing to that address. The
+proliferation of different free software licenses means increased work
+for users in understanding the licenses; we may be able to help you
+find an existing free software license that meets your needs.
+</p>
+
+<p>
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our
+help you can ensure that the license really is a free software license
+and avoid various practical problems.
+</p>
+
+<h3 id="beyond-software">Beyond Software</h3>
+
+<p>
+<a href="/philosophy/free-doc.html">Software manuals must be free</a>,
+for the same reasons that software must be free, and because the
+manuals are in effect part of the software.
+</p>
+
+<p>
+The same arguments also make sense for other kinds of works of
+practical use &mdash; that is to say, works that embody useful knowledge,
+such as educational works and reference
+works. <a href="http://wikipedia.org";>Wikipedia</a> is the best-known
+example.
+</p>
+
+<p>
+Any kind of work <em>can</em> be free, and the definition of free software
+has been extended to a definition of <a href="http://freedomdefined.org/";>
+free cultural works</a> applicable to any kind of works.
+</p>
+
+<h3 id="open-source">Open Source?</h3>
+
+<p>
+Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean
+something close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We
+prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that
+it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The
+word &ldquo;open&rdquo; <a 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
+never refers to freedom</a>.
+</p>
+</div>
+
+<h3 id="History">History</h3>
+
+<p>From time to time we revise this Free Software Definition. Here is
+the list of substantive changes, along with links to show exactly what
+was changed.</p>
+
+<ul>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.162&amp;r2=1.163";>Version
+1.163</a>: Clarify that the four freedoms apply to any and all users,
+and that requiring users to pay to exercise some of these freedoms is
+a way of denying them.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153";>Version
+1.153</a>: Clarify that freedom to run the program means nothing stops
+you from making it run.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141";>Version
+1.141</a>: Clarify which code needs to be free.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135";>Version
+1.135</a>: Say each time that freedom 0 is the freedom to run the program
+as you wish.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134";>Version
+1.134</a>: Freedom 0 is not a matter of the program's functionality.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131";>Version
+1.131</a>: A free license may not require compliance with a nonfree license
+of another program.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129";>Version
+1.129</a>: State explicitly that choice of law and choice of forum
+specifications are allowed. (This was always our policy.)</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122";>Version
+1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the
+requirement is nontrivial; otherwise it is only a potential problem.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118";>Version
+1.118</a>: Clarification: the issue is limits on your right to modify,
+not on what modifications you have made. And modifications are not limited
+to &ldquo;improvements&rdquo;</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Version
+1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only
+retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The copyright
+holders can always grant additional <em>permission</em> for use of the
+work by releasing the work in another way in parallel.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105";>Version
+1.105</a>: Reflect, in the brief statement of freedom 1, the point
+(already stated in version 1.80) that it includes really using your modified
+version for your computing.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92";>Version
+1.92</a>: Clarify that obfuscated code does not qualify as source code.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies
+of your own modified or improved version, not a right to participate
+in someone else's development project.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as
+free software.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
+1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical;
+i.e., no tivoization.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77";>Version
+1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are
+unacceptable, even if it's not described as a complete
+replacement.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74";>Version
+1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated
+in some places but not reflected everywhere:
+<ul>
+<li>"Improvements" does not mean the license can
+substantively limit what kinds of modified versions you can release.
+Freedom 3 includes distributing modified versions, not just changes.</li>
+<li>The right to merge in existing modules
+refers to those that are suitably licensed.</li>
+<li>Explicitly state the conclusion of the point about export controls.</li>
+<li>Imposing a license change constitutes revoking the old license.</li>
+</ul>
+</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57";>Version
+1.57</a>: Add &quot;Beyond Software&quot; section.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46";>Version
+1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run
+the program for any purpose.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41";>Version
+1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40";>Version
+1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other
+available free software to create your modifications.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39";>Version
+1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to
+provide source for versions of the software you put into public
+use.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31";>Version
+1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to
+identify yourself as the author of modifications. Other minor
+clarifications throughout the text.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23";>Version
+1.23</a>: Address potential problems related to contract-based
+licenses.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16";>Version
+1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11";>Version
+1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of
+versions you distribute to previous developers on request.</li>
+
+</ul>
+
+<p>There are gaps in the version numbers shown above because there are
+other changes in this page that do not affect the definition or its
+interpretations. For instance, the list does not include changes in
+asides, formatting, spelling, punctuation, or other parts of the page.
+You can review the complete list of changes to the page through
+the <a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
+interface</a>.</p>
+
+<h3 style="font-size:1em">Footnote</h3>
+<ol>
+<li id="f1">The reason they are numbered 0, 1, 2 and 3 is historical. Around
+1990 there were three freedoms, numbered 1, 2 and 3. Then we realized that
+the freedom to run the program needed to be mentioned explicitly.
+It was clearly more basic than the other three, so it properly should
+precede them. Rather than renumber the others, we made it freedom&nbsp;0.</li>
+</ol>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2019
+Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2019/05/17 18:00:46 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: po/loyal-computers.nl-diff.html
===================================================================
RCS file: po/loyal-computers.nl-diff.html
diff -N po/loyal-computers.nl-diff.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/loyal-computers.nl-diff.html   17 May 2019 18:00:46 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,239 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
+<!-- Generated by GNUN -->
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en" lang="en">
+<head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
+<title>/philosophy/loyal-computers.html-diff</title>
+<style type="text/css">
+span.removed { background-color: #f22; color: #000; }
+span.inserted { background-color: #2f2; color: #000; }
+</style></head>
+<body><pre>
+&lt;!--#include virtual="/server/header.html" --&gt;
+&lt;!-- Parent-Version: 1.77 --&gt;
+&lt;title&gt;What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
+- GNU Project - Free Software Foundation&lt;/title&gt;
+ &lt;!--#include virtual="/philosophy/po/loyal-computers.translist" --&gt;
+&lt;!--#include virtual="/server/banner.html" --&gt;
+
+&lt;h2&gt;What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?&lt;/h2&gt;
+
+&lt;p&gt;by &lt;a href="https://www.stallman.org/"&gt;Richard 
Stallman&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;We say that running &lt;a href="/philosophy/free-sw.html"&gt;free
+software&lt;/a&gt; on your computer means that its operation is &lt;a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html"&gt;under your
+control&lt;/a&gt;. Implicitly this presupposes that your computer will do
+what your programs tell it to do, and no more. In other words, that
+your computer will be loyal to you.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;In 1990 we took that for granted; nowadays, many computers are
+designed to be disloyal to their users. It has become necessary to
+spell out what it means for your computer to be a loyal platform that
+obeys your decisions, which you express by telling it to run certain
+programs.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;Our tentative definition consists of these principles.&lt;/p&gt;
+
+&lt;dl&gt;
+&lt;dt&gt;Installability&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;Any software that can be replaced by someone else,
+the user must be empowered to replace.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;Thus, if the computer requires a password or some other secret in
+order to replace some of the software in it, whoever sells you the
+computer must tell you that secret as well.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Neutrality towards software&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;The computer will run, without prejudice, whatever software you
+install in it, and let that software do whatever its code says to
+do.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;A feature to check for signatures on the programs that run is
+compatible with this principle provided the signature checking is
+fully under the user's control. When that is so, the feature helps
+implement the user's decisions about which programs to run, rather than
+thwarting the user's decisions. By contrast, signature checking that
+is not fully under the user's control violates this principle.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Neutrality towards protocols&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;The computer will communicate, without prejudice, through whatever
+protocol your installed software implements, with whatever users and
+whatever other networked computers you direct it to communicate
+with.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;This means that computer does not impose one particular service rather
+than another, or one protocol rather than another. It does not
+require the user to get anyone else's permission to communicate via a
+certain protocol.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Neutrality towards implementations&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;When the computer communicates using any given protocol, it will
+support doing so, without prejudice, via whatever code you choose
+(assuming the code implements the intended protocol), and it will do
+nothing to help any other part of the Internet to distinguish which
+code you are using or what changes you may have made in it, or to
+discriminate based on your choice.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;This entails that the computer rejects remote attestation, that is,
+that it does not permit other computers to determine over the network
+whether your computer is running one particular software load. Remote
+attestation gives web sites the power to compel you to connect to them
+only through an application with DRM that you can't break, denying you
+effective control over the software you use to communicate with them.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;We can comprehend remote attestation as a general scheme to allow
+any web site to impose tivoization or &ldquo;lockdown&rdquo; on the
+local software you connect to it with. Simple tivoization of a
+program bars modified versions from functioning properly; that makes
+the program nonfree. Remote attestation by web sites bars modified
+versions from working with those sites that use it, which makes the
+program effectively nonfree when using those sites. If a computer
+allows web sites to bar you from using a modified program with them,
+it is loyal to them, not to you.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Neutrality towards data communicated&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;When the computer receives data using whatever protocol, it will
+not limit what the program can do with the data received through that
+communication.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;Any hardware-level DRM violates this principle. For instance, the
+hardware must not deliver video streams encrypted such that only the
+monitor can decrypt them.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Debugability&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;The computer always permits you to analyze the operation of a
+program that is running.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Completeness&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;The principles above apply to all the computer's software
+interfaces and all communication the computer does. The computer must
+not have any disloyal programmable facility or do any disloyal
+communication.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;For instance, the AMT functionality in recent Intel processors runs
+nonfree software that can talk to Intel remotely. Unless disabled,
+this makes the system disloyal.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+&lt;/dl&gt;
+
+&lt;p&gt;For a computer to be fully at your service, it should come with
+documentation of all the interfaces intended for software running in
+the computer to use to control the computer. A documentation gap as
+such doesn't mean the computer is actively disloyal, but does mean
+there are some aspect of it that are not at your service. Depending
+on what that aspect does, this might or might not be a real problem.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;We ask readers to send criticisms and suggestions about this
+definition to &lt;a href="mailto:address@hidden"&gt;
+&lt;address@hidden&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
+
+<span class="inserted"><ins><em>&lt;p&gt;Loyalty as defined here is the most 
basic criterion we could think
+of that is meaningful. It does not require that all the software in
+the computer be free. However, the presence
+of &lt;a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html"&gt;nonfree
+software in the computer&lt;/a&gt; is an obstacle to verifying that the
+computer is loyal, or making sure it remains so.&lt;/p&gt;</em></ins></span>
+
+&lt;h3 id="History"&gt;History&lt;/h3&gt;
+
+&lt;p&gt;Here is the list of substantive changes in this page.&lt;/p&gt;
+
+&lt;ul&gt;
+
+&lt;li&gt;&lt;a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/loyal-computers.html?root=www&amp;r1=1.5&amp;r2=1.6"&gt;Version
 1.6&lt;/a&gt;:
+Add installability requirement.
+&lt;/li&gt;
+
+&lt;li&gt;&lt;a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/loyal-computers.html?root=www&amp;r1=1.3&amp;r2=1.4"&gt;Version
+1.4&lt;/a&gt;: Full documentation is not a requirement for loyalty.
+&lt;/li&gt;
+&lt;/ul&gt;
+
+&lt;/div&gt;&lt;!-- for id="content", starts in the include above --&gt;
+&lt;!--#include virtual="/server/footer.html" --&gt;
+&lt;div id="footer"&gt;
+&lt;div class="unprintable"&gt;
+
+&lt;p&gt;Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+&lt;a href="mailto:address@hidden"&gt;&lt;address@hidden&gt;&lt;/a&gt;.
+There are also &lt;a href="/contact/"&gt;other ways to contact&lt;/a&gt;
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to &lt;a 
href="mailto:address@hidden"&gt;&lt;address@hidden&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;&lt;!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to &lt;a href="mailto:address@hidden"&gt;
+    &lt;address@hidden&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
+
+    &lt;p&gt;For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see &lt;a
+    href="/server/standards/README.translations.html"&gt;Translations
+    README&lt;/a&gt;. --&gt;
+Please see the &lt;a
+href="/server/standards/README.translations.html"&gt;Translations
+README&lt;/a&gt; for information on coordinating and submitting translations
+of this article.&lt;/p&gt;
+&lt;/div&gt;
+
+&lt;!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND <span class="removed"><del><strong>3.0 
US.</strong></del></span> <span 
class="inserted"><ins><em>4.0.</em></ins></span> Please do NOT change or 
remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. --&gt;
+
+&lt;p&gt;Copyright &copy; <span 
class="removed"><del><strong>2015</strong></del></span> <span 
class="inserted"><ins><em>2015, 2019</em></ins></span> Free Software 
Foundation, Inc.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;This page is licensed under a &lt;a rel="license"
+<span 
class="removed"><del><strong>href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/"&gt;Creative</strong></del></span>
+<span 
class="inserted"><ins><em>href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"&gt;Creative</em></ins></span>
+Commons <span class="removed"><del><strong>Attribution-NoDerivs 3.0 United 
States</strong></del></span> <span 
class="inserted"><ins><em>Attribution-NoDerivatives 4.0 
International</em></ins></span> License&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
+
+&lt;!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" --&gt;
+
+&lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
+&lt;!-- timestamp start --&gt;
+$Date: 2019/05/17 18:00:46 $
+&lt;!-- timestamp end --&gt;
+&lt;/p&gt;
+&lt;/div&gt;
+&lt;/div&gt;
+&lt;/body&gt;
+&lt;/html&gt;
+</pre></body></html>

Index: po/loyal-computers.sq-diff.html
===================================================================
RCS file: po/loyal-computers.sq-diff.html
diff -N po/loyal-computers.sq-diff.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/loyal-computers.sq-diff.html   17 May 2019 18:00:46 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,239 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
+<!-- Generated by GNUN -->
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en" lang="en">
+<head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
+<title>/philosophy/loyal-computers.html-diff</title>
+<style type="text/css">
+span.removed { background-color: #f22; color: #000; }
+span.inserted { background-color: #2f2; color: #000; }
+</style></head>
+<body><pre>
+&lt;!--#include virtual="/server/header.html" --&gt;
+&lt;!-- Parent-Version: 1.77 --&gt;
+&lt;title&gt;What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
+- GNU Project - Free Software Foundation&lt;/title&gt;
+ &lt;!--#include virtual="/philosophy/po/loyal-computers.translist" --&gt;
+&lt;!--#include virtual="/server/banner.html" --&gt;
+
+&lt;h2&gt;What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?&lt;/h2&gt;
+
+&lt;p&gt;by &lt;a href="https://www.stallman.org/"&gt;Richard 
Stallman&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;We say that running &lt;a href="/philosophy/free-sw.html"&gt;free
+software&lt;/a&gt; on your computer means that its operation is &lt;a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html"&gt;under your
+control&lt;/a&gt;. Implicitly this presupposes that your computer will do
+what your programs tell it to do, and no more. In other words, that
+your computer will be loyal to you.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;In 1990 we took that for granted; nowadays, many computers are
+designed to be disloyal to their users. It has become necessary to
+spell out what it means for your computer to be a loyal platform that
+obeys your decisions, which you express by telling it to run certain
+programs.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;Our tentative definition consists of these principles.&lt;/p&gt;
+
+&lt;dl&gt;
+&lt;dt&gt;Installability&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;Any software that can be replaced by someone else,
+the user must be empowered to replace.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;Thus, if the computer requires a password or some other secret in
+order to replace some of the software in it, whoever sells you the
+computer must tell you that secret as well.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Neutrality towards software&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;The computer will run, without prejudice, whatever software you
+install in it, and let that software do whatever its code says to
+do.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;A feature to check for signatures on the programs that run is
+compatible with this principle provided the signature checking is
+fully under the user's control. When that is so, the feature helps
+implement the user's decisions about which programs to run, rather than
+thwarting the user's decisions. By contrast, signature checking that
+is not fully under the user's control violates this principle.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Neutrality towards protocols&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;The computer will communicate, without prejudice, through whatever
+protocol your installed software implements, with whatever users and
+whatever other networked computers you direct it to communicate
+with.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;This means that computer does not impose one particular service rather
+than another, or one protocol rather than another. It does not
+require the user to get anyone else's permission to communicate via a
+certain protocol.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Neutrality towards implementations&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;When the computer communicates using any given protocol, it will
+support doing so, without prejudice, via whatever code you choose
+(assuming the code implements the intended protocol), and it will do
+nothing to help any other part of the Internet to distinguish which
+code you are using or what changes you may have made in it, or to
+discriminate based on your choice.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;This entails that the computer rejects remote attestation, that is,
+that it does not permit other computers to determine over the network
+whether your computer is running one particular software load. Remote
+attestation gives web sites the power to compel you to connect to them
+only through an application with DRM that you can't break, denying you
+effective control over the software you use to communicate with them.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;We can comprehend remote attestation as a general scheme to allow
+any web site to impose tivoization or &ldquo;lockdown&rdquo; on the
+local software you connect to it with. Simple tivoization of a
+program bars modified versions from functioning properly; that makes
+the program nonfree. Remote attestation by web sites bars modified
+versions from working with those sites that use it, which makes the
+program effectively nonfree when using those sites. If a computer
+allows web sites to bar you from using a modified program with them,
+it is loyal to them, not to you.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Neutrality towards data communicated&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;When the computer receives data using whatever protocol, it will
+not limit what the program can do with the data received through that
+communication.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;Any hardware-level DRM violates this principle. For instance, the
+hardware must not deliver video streams encrypted such that only the
+monitor can decrypt them.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Debugability&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;The computer always permits you to analyze the operation of a
+program that is running.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+
+&lt;dt&gt;Completeness&lt;/dt&gt;
+
+&lt;dd&gt;
+&lt;p&gt;The principles above apply to all the computer's software
+interfaces and all communication the computer does. The computer must
+not have any disloyal programmable facility or do any disloyal
+communication.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;For instance, the AMT functionality in recent Intel processors runs
+nonfree software that can talk to Intel remotely. Unless disabled,
+this makes the system disloyal.&lt;/p&gt;
+&lt;/dd&gt;
+&lt;/dl&gt;
+
+&lt;p&gt;For a computer to be fully at your service, it should come with
+documentation of all the interfaces intended for software running in
+the computer to use to control the computer. A documentation gap as
+such doesn't mean the computer is actively disloyal, but does mean
+there are some aspect of it that are not at your service. Depending
+on what that aspect does, this might or might not be a real problem.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;We ask readers to send criticisms and suggestions about this
+definition to &lt;a href="mailto:address@hidden"&gt;
+&lt;address@hidden&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
+
+<span class="inserted"><ins><em>&lt;p&gt;Loyalty as defined here is the most 
basic criterion we could think
+of that is meaningful. It does not require that all the software in
+the computer be free. However, the presence
+of &lt;a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html"&gt;nonfree
+software in the computer&lt;/a&gt; is an obstacle to verifying that the
+computer is loyal, or making sure it remains so.&lt;/p&gt;</em></ins></span>
+
+&lt;h3 id="History"&gt;History&lt;/h3&gt;
+
+&lt;p&gt;Here is the list of substantive changes in this page.&lt;/p&gt;
+
+&lt;ul&gt;
+
+&lt;li&gt;&lt;a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/loyal-computers.html?root=www&amp;r1=1.5&amp;r2=1.6"&gt;Version
 1.6&lt;/a&gt;:
+Add installability requirement.
+&lt;/li&gt;
+
+&lt;li&gt;&lt;a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/loyal-computers.html?root=www&amp;r1=1.3&amp;r2=1.4"&gt;Version
+1.4&lt;/a&gt;: Full documentation is not a requirement for loyalty.
+&lt;/li&gt;
+&lt;/ul&gt;
+
+&lt;/div&gt;&lt;!-- for id="content", starts in the include above --&gt;
+&lt;!--#include virtual="/server/footer.html" --&gt;
+&lt;div id="footer"&gt;
+&lt;div class="unprintable"&gt;
+
+&lt;p&gt;Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+&lt;a href="mailto:address@hidden"&gt;&lt;address@hidden&gt;&lt;/a&gt;.
+There are also &lt;a href="/contact/"&gt;other ways to contact&lt;/a&gt;
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to &lt;a 
href="mailto:address@hidden"&gt;&lt;address@hidden&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;&lt;!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to &lt;a href="mailto:address@hidden"&gt;
+    &lt;address@hidden&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
+
+    &lt;p&gt;For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see &lt;a
+    href="/server/standards/README.translations.html"&gt;Translations
+    README&lt;/a&gt;. --&gt;
+Please see the &lt;a
+href="/server/standards/README.translations.html"&gt;Translations
+README&lt;/a&gt; for information on coordinating and submitting translations
+of this article.&lt;/p&gt;
+&lt;/div&gt;
+
+&lt;!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND <span class="removed"><del><strong>3.0 
US.</strong></del></span> <span 
class="inserted"><ins><em>4.0.</em></ins></span> Please do NOT change or 
remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. --&gt;
+
+&lt;p&gt;Copyright &copy; <span 
class="removed"><del><strong>2015</strong></del></span> <span 
class="inserted"><ins><em>2015, 2019</em></ins></span> Free Software 
Foundation, Inc.&lt;/p&gt;
+
+&lt;p&gt;This page is licensed under a &lt;a rel="license"
+<span 
class="removed"><del><strong>href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/"&gt;Creative</strong></del></span>
+<span 
class="inserted"><ins><em>href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"&gt;Creative</em></ins></span>
+Commons <span class="removed"><del><strong>Attribution-NoDerivs 3.0 United 
States</strong></del></span> <span 
class="inserted"><ins><em>Attribution-NoDerivatives 4.0 
International</em></ins></span> License&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
+
+&lt;!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" --&gt;
+
+&lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
+&lt;!-- timestamp start --&gt;
+$Date: 2019/05/17 18:00:46 $
+&lt;!-- timestamp end --&gt;
+&lt;/p&gt;
+&lt;/div&gt;
+&lt;/div&gt;
+&lt;/body&gt;
+&lt;/html&gt;
+</pre></body></html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]