www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.uk.html philosophy/free-sw.uk.html phi...


From: GNUN
Subject: www home.uk.html philosophy/free-sw.uk.html phi...
Date: Thu, 24 May 2018 02:30:23 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   18/05/24 02:30:22

Modified files:
    .       : home.uk.html 
    philosophy   : free-sw.uk.html 
             surveillance-vs-democracy.uk.html 
    philosophy/po : free-sw.uk-en.html 
             surveillance-vs-democracy.uk-en.html 
             surveillance-vs-democracy.uk.po 
    po       : home.uk-en.html home.uk.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.uk.html?cvsroot=www&r1=1.192&r2=1.193
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.uk.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.uk.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.uk-en.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk-en.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk.po?cvsroot=www&r1=1.70&r2=1.71
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.uk-en.html?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.uk.po?cvsroot=www&r1=1.304&r2=1.305

Patches:
Index: home.uk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.uk.html,v
retrieving revision 1.192
retrieving revision 1.193
diff -u -b -r1.192 -r1.193
--- home.uk.html    29 Apr 2018 12:03:42 -0000   1.192
+++ home.uk.html    24 May 2018 06:30:21 -0000   1.193
@@ -157,7 +157,7 @@
 <p class="button"><a href="/distros/free-distros.html">Спробувати 
GNU/Linux</a></p>
 <p class="button"><a
 
href="https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Free_software_replacements";>
-Try parts of GNU</a></p>
+Спробуйте частини GNU</a></p>
 <a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/distros/screenshots/trisquel-medium.jpg"
  alt="Вигляд екрану GNU"/></a>
@@ -239,14 +239,15 @@
 <div class="second-column">
 
 <div id="Flashes" class="emph-box white">
-<h3><a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a> <a
+<h3><a href="http://planet.gnu.org/";>GNU на планеті</a> <a
 href="http://planet.gnu.org/rss20.xml";><img src="/feed-icon-10x10.png" 
alt="Стрічка новин" /></a></h3>
 <div class="ltr">
 
 <!--#include virtual="/planetfeeds.uk.html" -->
 </div>
-<p>For more news, see <a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a> and the
-list of <a href="/software/recent-releases.html">recent GNU releases</a>.</p>
+<p>Інші новини&nbsp;&mdash; на сайті <a 
href="http://planet.gnu.org/";>GNU на
+планеті</a> та у списку <a 
href="/software/recent-releases.html"> останніх
+випусків GNU</a>.</p>
 </div>
 
 <div id="Action" class="emph-box">
@@ -402,7 +403,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Оновлено:
 
-$Date: 2018/04/29 12:03:42 $
+$Date: 2018/05/24 06:30:21 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-sw.uk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.uk.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- philosophy/free-sw.uk.html 3 Feb 2018 10:36:19 -0000    1.29
+++ philosophy/free-sw.uk.html 24 May 2018 06:30:22 -0000   1.30
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/free-sw.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.uk.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.84 -->
+<!-- Parent-Version: 1.85 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Що таке вільна програма? - Проект GNU - 
Фонд вільного програмного
@@ -34,6 +34,16 @@
 визначення вільної програми, див. <a 
href="#History">розділ історії</a> у
 нижній частині сторінки.
 </p>
+
+<p>
+&ldquo;Відкритий джерельний код&rdquo; 
становить собою дещо інше: у нього
+зовсім інша філософія, заснована на інших 
цінностях. Його практичне
+визначення також інше, але майже всі 
програми із відкритим джерельним кодом
+справді є вільними. Різницю ми пояснюємо у 
статті <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Чому &ldquo; 
відкритий
+джерельний код&rdquo; не передає суть поняття 
&ldquo;вільна
+програма&rdquo;</a>.
+</p>
 </blockquote>
 
 <p>
@@ -62,7 +72,8 @@
 <h4> Чотири неодмінні свободи</h4>
 
 <p>
-Програма вільна, якщо у її користувачів є 
чотири свободи: 
+Програма вільна, якщо у її користувачів є 
чотири свободи: <a
+href="#f1">[1]</a>
 </p>
 
 <ul>
@@ -71,7 +82,7 @@
 ваші обчислення, як ви побажаєте (свобода 
1). Це передбачає доступ до
 початкового тексту.
  </li>
- <li>Свобода передавати копії, щоб 
допомогти своєму ближньому (свобода 2).
+ <li>Свобода передавати копії, щоб 
допомогти іншим (свобода 2).
  </li>
  <li>Свобода передавати копії змінених 
версій іншим (свобода 3). Цим ви можете
 дати всьому співтовариству можливість 
отримувати вигоду від ваших змін. Це
@@ -143,24 +154,24 @@
 Свобода 1 поширюється на свободу 
застосування зміненої версії програми. 
Якщо
 програма постачається у складі продукту, 
розробленого так, що він виконує
 версії із змінами когось іншого, але 
відмовляється виконувати версії з
-вашими змінами&nbsp;&nbsp; практика, звана 
&ldquo;тівоїзацією&rdquo; або (у
+вашими змінами&nbsp;&mdash; практика, звана 
&ldquo;тівоїзацією&rdquo; або (у
 вивернутих термінах тих, хто це практикує) 
&ldquo;безпечним
-завантаженням&rdquo;,&mdash; свобода &nbsp;1 стає 
теоретичної фікцією, а не
+завантаженням&rdquo;,&mdash; свобода&nbsp;1 стає 
теоретичної фікцією, а не
 практичною свободою. Цього не досить. 
Іншими словами, ці двійкові файли не є
 вільними програмами, навіть якщо вихідні 
тексти, з яких вони отримані,
 вільні.
 </p>
 
 <p>
-Один з важливих способів зміни 
програми&nbsp;&nbsp; приєднання доступних
+Один з важливих способів зміни 
програми&nbsp;&mdash; приєднання доступних
 підпрограм і модулів. Якщо у ліцензії 
програми сказано, що приєднувати
 модулі з відповідною ліцензією не 
можна,&mdash; наприклад, якщо для цього
-потрібно бути правовласником всіх 
текстів, які ви додаєте &nbsp;&mdash; то
+потрібно бути правовласником всіх 
текстів, які ви додаєте&nbsp;&mdash; то
 ліцензія занадто обмежувальна, щоб 
вважатися вільною.
 </p>
 
 <p>
-Покращує зміна програму&nbsp;&nbsp; питання 
суб'єктивне. Якщо ваше право
+Покращує зміна програму&nbsp;&mdash; питання 
суб'єктивне. Якщо ваше право
 змінювати програму по суті обмежена лише 
змінами, які хтось інший вважає
 поліпшеннями, то ця програма не вільна.
 </p>
@@ -502,7 +513,7 @@
 висловлювалися в деяких місцях, але не 
були відображені скрізь:
 <ul>
 <li>"Покращення" не означають, що ліцензія 
може істотно обмежувати те, якого
-роду модифікації ви можете випускати. 
Свобода &nbsp;3 включає поширення
+роду модифікації ви можете випускати. 
Свобода&nbsp;3 включає поширення
 змінених версій, а не просто змін.</li>
 <li>Право об'єднання з існуючими модулями 
відноситься до модулів з відповідною
 ліцензією.</li>
@@ -564,6 +575,14 @@
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>системи
 cvsweb</a>.</p>
 
+<h3 style="font-size:1em">Виноска</h3>
+<ol>
+<li id="f1">Вони пронумеровані 0, 1, 2 і 3 через 
історичні причини. Близько
+1990&nbsp;року було три свободи під номерами 1, 2 
і 3. Потім ми зрозуміли,
+що свободавиконувати програму потрібно 
згадати явно. Вона була явно
+простішою, ніжтри інших, тому правильно 
було розташувати її перед
+ними. Замість того,щоб перенумерувати їх, 
ми зробили її свободою&nbsp;0.</li>
+</ol>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -640,7 +659,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Оновлено:
 
-$Date: 2018/02/03 10:36:19 $
+$Date: 2018/05/24 06:30:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/surveillance-vs-democracy.uk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.uk.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/surveillance-vs-democracy.uk.html    18 Apr 2018 21:28:53 
-0000   1.26
+++ philosophy/surveillance-vs-democracy.uk.html    24 May 2018 06:30:22 
-0000   1.27
@@ -1,9 +1,4 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" 
value="/philosophy/surveillance-vs-democracy.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2018-02-17" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/surveillance-vs-democracy.en.html" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/surveillance-vs-democracy.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.uk.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.84 -->
@@ -12,7 +7,7 @@
 <title>Скільки стежень може витримати 
демократія? - Проект GNU - Фонд вільного
 програмного забезпечення</title>
 <style type="text/css" media="print,screen"><!--
-#intro { margin: 1.5em auto; }
+#intro { margin: 2em auto 1.5em; }
 .pict.wide { width: 23em; }
 .pict p { margin-top: .2em; }
 @media (min-width: 55em) {
@@ -25,7 +20,6 @@
 <!-- GNUN: localize URL /graphics/dog.small.jpg -->
 <!--#include virtual="/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.uk.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.uk.html" -->
 <h2 class="center">Скільки стежень може витримати 
демократія?</h2>
 
 <p class="byline center"><a href="http://www.stallman.org/";>Річард 
Столмен</a></p>
@@ -33,7 +27,11 @@
 <!-- rms: I deleted the link because of Wired's announced
   anti-ad-block system -->
 <blockquote class="center"><p>Перша версія цієї статті 
була опублікована в жовтні 2013&nbsp;року на
-&ldquo;Wired&rdquo;.</p></blockquote>
+<cite>Wired</cite>.<br />
+Також прочитайте <a
+href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance";>Ð
 Ð°Ð´Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°
+пропозиція по надійному збереженню ваших 
особистих даних</a>,опублікована в
+&ldquo;Ґардіан&rdquo; у квітні 
2018&nbsp;року.</p></blockquote>
 
 <div class="article">
 
@@ -95,7 +93,7 @@
 з журналістом, занадто велике&nbsp;&mdash; 
занадто велика, аби демократія
 могла його витримати.</p>
 
-<p>Якась посадова особа адміністрації США 
зловісно заявило журналістам у
+<p>Якась посадова особа адміністрації США 
зловісно заявила журналістам у
 2011&nbsp;році, що <a
 
href="http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river";>
 США не будуть допитувати журналістів, тому 
що &ldquo;ми знаємо, хто з вами
@@ -306,10 +304,13 @@
 
 <p>Камери відеоспостереження стали 
камерами стеження: вони підключені до
 Інтернету, тому записи можна збирати в 
інформаційному центрі і зберігати
-вічно. Це вже небезпечно, але становище 
погіршуватиметься. Прогрес в
-розпізнаванні осіб може призвести до того, 
що в один прекрасний день
-підозрюваних журналістів зможуть 
постійно відслідковувати на вулиці, щоб
-побачити, з ким вони спілкуються.</p>
+вічно. В Детройті поліцаї тиснуть на 
підприємців, щоби отримати <a
+href="http://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2018/01/23/detroit-green-light/109524794/";>
+необмежений доступ до їхніх камер 
спостереження</a> для можливості дивитися
+через них у будь-яку мить. вже небезпечно, 
але становище
+погіршуватиметься. Прогрес в 
розпізнаванні осіб може призвести до того, 
що в
+один прекрасний день підозрюваних 
журналістів зможуть постійно
+відслідковувати на вулиці, щоб побачити, з 
ким вони спілкуються.</p>
 
 <p>Камери, під'єднані до Інтернету, часто зах
ищені в цифровому відношенні
 досить погано, тому що <a
@@ -630,7 +631,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Оновлено:
 
-$Date: 2018/04/18 21:28:53 $
+$Date: 2018/05/24 06:30:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.uk-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.uk-en.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/po/free-sw.uk-en.html  3 Feb 2018 10:36:20 -0000    1.22
+++ philosophy/po/free-sw.uk-en.html  24 May 2018 06:30:22 -0000   1.23
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.84 -->
+<!-- Parent-Version: 1.85 -->
 <title>What is free software?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
@@ -29,6 +29,15 @@
 below for a list of changes that affect the definition of free
 software.
 </p>
+
+<p>
+&ldquo;Open source&rdquo; is something different: it has a very
+different philosophy based on different values. Its practical
+definition is different too, but nearly all open source programs are
+in fact free. We explain the
+difference in <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
+Why &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>.
+</p>
 </blockquote>
 
 <p>
@@ -59,7 +68,7 @@
 
 <p>
 A program is free software if the program's users have the
-four essential freedoms:
+four essential freedoms: <a href="#f1">[1]</a>
 </p>
 
 <ul>
@@ -69,7 +78,7 @@
    does your computing as you wish (freedom 1). Access to the source
    code is a precondition for this.
  </li>
- <li>The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor
+ <li>The freedom to redistribute copies so you can help others
    (freedom 2).
  </li>
  <li>The freedom to distribute copies of your modified versions
@@ -545,6 +554,14 @@
 the <a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
 interface</a>.</p>
 
+<h3 style="font-size:1em">Footnote</h3>
+<ol>
+<li id="f1">The reason they are numbered 0, 1, 2 and 3 is historical. Around
+1990 there were three freedoms, numbered 1, 2 and 3. Then we realized that
+the freedom to run the program needed to be mentioned explicitly.
+It was clearly more basic than the other three, so it properly should
+precede them. Rather than renumber the others, we made it freedom&nbsp;0.</li>
+</ol>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
@@ -604,7 +621,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/02/03 10:36:20 $
+$Date: 2018/05/24 06:30:22 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk-en.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk-en.html 3 Feb 2018 10:36:20 
-0000    1.19
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk-en.html 24 May 2018 06:30:22 
-0000   1.20
@@ -3,7 +3,7 @@
 <title>How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <style type="text/css" media="print,screen"><!--
-#intro { margin: 1.5em auto; }
+#intro { margin: 2em auto 1.5em; }
 .pict.wide { width: 23em; }
 .pict p { margin-top: .2em; }
 @media (min-width: 55em) {
@@ -20,8 +20,12 @@
 
 <!-- rms: I deleted the link because of Wired's announced
   anti-ad-block system -->
-<blockquote class="center"><p>A version of this article was first published in 
Wired
-in October 2013.</p></blockquote>
+<blockquote class="center"><p>A version of this article was first published in
+<cite>Wired</cite> in October&nbsp;2013.<br />
+Also consider reading &ldquo;<a
+href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance";>A
+radical proposal to keep your personal data safe</a>,&rdquo; published in
+<cite>The Guardian</cite> in April&nbsp;2018.</p></blockquote>
 
 <div class="article">
 
@@ -93,7 +97,7 @@
 phone call records are subpoenaed</a> to find this out, but Snowden
 has shown us that in effect they subpoena all the phone call records
 of everyone in the U.S., all the
-time, <a 
href="https://web.archive.org/web/20131226044537/http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order";>from
+time, <a 
href="https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order";>from
 Verizon</a>
 and <a 
href="http://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07";>from
 other companies too</a>.</p>
@@ -294,7 +298,11 @@
 
 <p>Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they
 are connected to the Internet so recordings can be collected in a data
-center and saved forever. This is already dangerous, but it is going
+center and saved forever. In Detroit, the cops pressure businesses to
+give
+them <a 
href="http://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2018/01/23/detroit-green-light/109524794/";>unlimited
+access to their surveillance cameras</a> so that they can look through
+them at any and all times. This is already dangerous, but it is going
 to get worse. Advances in face recognition may bring the day when
 suspected journalists can be tracked on the street all the time to see
 who they talk with.</p>
@@ -601,7 +609,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/02/03 10:36:20 $
+$Date: 2018/05/24 06:30:22 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk.po,v
retrieving revision 1.70
retrieving revision 1.71
diff -u -b -r1.70 -r1.71
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk.po    23 May 2018 18:06:50 
-0000   1.70
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.uk.po    24 May 2018 06:30:22 
-0000   1.71
@@ -14,9 +14,8 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-02-17 21:25+0000\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
-"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -36,14 +35,12 @@
 msgstr "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Річард Столмен</a>"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#| msgid ""
-#| "A version of this article was first published in Wired in October 2013."
 msgid ""
 "A version of this article was first published in <cite>Wired</cite> in "
 "October&nbsp;2013."
 msgstr ""
-"Перша версія цієї статті була 
опублікована в жовтні 2013&nbsp;року на <cite"
-">Wired</cite>."
+"Перша версія цієї статті була 
опублікована в жовтні 2013&nbsp;року на "
+"<cite>Wired</cite>."
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
@@ -52,10 +49,10 @@
 "surveillance\">A radical proposal to keep your personal data safe</a>,"
 "&rdquo; published in <cite>The Guardian</cite> in April&nbsp;2018."
 msgstr ""
-"Також прочитайте <a href=\"https://www.theguardian.com/";
-"commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-"
-"surveillance\">Радикальна пропозиція по 
надійному збереженню ваших особистих "
-"даних</a>,опублікована в &ldquo;Ґардіан&rdquo; у 
квітні 2018&nbsp;року."
+"Також прочитайте <a 
href=\"https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/";
+"apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance\">Р
адикальна "
+"пропозиція по надійному збереженню ваших 
особистих даних</a>,опублікована в "
+"&ldquo;Ґардіан&rdquo; у квітні 2018&nbsp;року."
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><a>
@@ -182,20 +179,6 @@
 "могла його витримати."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#| msgid ""
-#| "An unnamed U.S. government official ominously told journalists in 2011 "
-#| "that the <a href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-";
-#| "media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\">U.S. would "
-#| "not subpoena reporters because &ldquo;We know who you're talking to."
-#| "&rdquo;</a> Sometimes <a href=\"http://www.theguardian.com/media/2013/";
-#| "sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-press\">journalists' phone "
-#| "call records are subpoenaed</a> to find this out, but Snowden has shown "
-#| "us that in effect they subpoena all the phone call records of everyone in "
-#| "the U.S., all the time, <a href=\"https://web.archive.org/";
-#| "web/20131226044537/http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/";
-#| "jun/06/verizon-telephone-data-court-order\">from Verizon</a> and <a href="
-#| "\"http://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-";
-#| "beyond-verizon-2013-06-07\">from other companies too</a>."
 msgid ""
 "An unnamed U.S. government official ominously told journalists in 2011 that "
 "the <a href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/";
@@ -617,13 +600,6 @@
 "потім переглядати або копіювати їх."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#| msgid ""
-#| "Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are "
-#| "connected to the Internet so recordings can be collected in a data center "
-#| "and saved forever. This is already dangerous, but it is going to get "
-#| "worse. Advances in face recognition may bring the day when suspected "
-#| "journalists can be tracked on the street all the time to see who they "
-#| "talk with."
 msgid ""
 "Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are "
 "connected to the Internet so recordings can be collected in a data center "
@@ -640,11 +616,11 @@
 "вічно. В Детройті поліцаї тиснуть на 
підприємців, щоби отримати <a href="
 "\"http://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2018/01/23/";
 "detroit-green-light/109524794/\"> необмежений доступ до 
їхніх камер "
-"спостереження</a> для можливості дивитися 
через них у будь-яку мить. вже"
-" небезпечно, але становище 
погіршуватиметься. Прогрес в "
-"розпізнаванні осіб може призвести до 
того, що в один прекрасний день "
-"підозрюваних журналістів зможуть 
постійно відслідковувати на вулиці, щоб "
-"побачити, з ким вони спілкуються."
+"спостереження</a> для можливості дивитися 
через них у будь-яку мить. вже "
+"небезпечно, але становище 
погіршуватиметься. Прогрес в 
розпізнаванні осіб "
+"може призвести до того, що в один 
прекрасний день підозрюваних журналістів "
+"зможуть постійно відслідковувати на 
вулиці, щоб побачити, з ким вони "
+"спілкуються."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""

Index: po/home.uk-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.uk-en.html,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- po/home.uk-en.html 3 Feb 2018 10:36:20 -0000    1.30
+++ po/home.uk-en.html 24 May 2018 06:30:22 -0000   1.31
@@ -150,10 +150,10 @@
 <p class="button"><a
  href="/distros/free-distros.html">Try GNU/Linux!</a></p>
 <p class="button"><a
-  href="#parts-of-gnu">Try parts of GNU</a></p>
-
-<a href="/distros/screenshot-gnewsense.html"><img
-  src="/distros/screenshots/gnewsense2-medium.jpg"
+  
href="https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Free_software_replacements";>
+  Try parts of GNU</a></p>
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/distros/screenshots/trisquel-medium.jpg"
  alt="Screenshot of GNU"/></a>
 </div>
 
@@ -233,6 +233,17 @@
 
 <div class="second-column">
 
+<div id="Flashes" class="emph-box white">
+<h3><a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a>
+<a href="http://planet.gnu.org/rss20.xml";><img src="/feed-icon-10x10.png" 
alt="RSS Feed" /></a></h3>
+<div class="ltr">
+<!--#include virtual="/planetfeeds.html" -->
+</div>
+<p>For more news, see <a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a>
+and the list of <a href="/software/recent-releases.html">recent GNU
+releases</a>.</p>
+</div>
+
 <div id="Action" class="emph-box">
 <h3>Take Action</h3>
 
@@ -302,16 +313,6 @@
 </div>
 </div>
 
-<div id="parts-of-gnu" class="emph-box">
- <h3>Try some parts of GNU</h3>
- <p>Do you use Windows or iOS? Take a first step towards freedom by 
installing some
-  free software on your current operating system:</p>
- <ul>
-  <li><a href="/software/for-windows.html">Free Software for Windows</a></li>
-  <li><a href="/software/for-ios.html">Free Software for iOS</a></li>
- </ul>
-</div>
-
 </div><!-- /second-column -->
 </div><!-- /home -->
 <div class="clear"></div>
@@ -383,7 +384,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/02/03 10:36:20 $
+$Date: 2018/05/24 06:30:22 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/home.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.uk.po,v
retrieving revision 1.304
retrieving revision 1.305
diff -u -b -r1.304 -r1.305
--- po/home.uk.po    23 May 2018 18:06:50 -0000   1.304
+++ po/home.uk.po    24 May 2018 06:30:22 -0000   1.305
@@ -14,9 +14,8 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-03-15 11:56+0000\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
-"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -93,7 +92,6 @@
 "Free_software_replacements\"> Спробуйте частини GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><a>
-#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot-gnewsense.html\">"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
@@ -270,25 +268,18 @@
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Інші відомості</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h3><a>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
-#| "gnu.org/rss20.xml\">"
 msgid ""
 "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
 "gnu.org/rss20.xml\">"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>GNU на планеті</a> <a 
href=\"http://planet.";
-"gnu.org/rss20.xml\">"
+"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>GNU на планеті</a> <a 
href=\"http://";
+"planet.gnu.org/rss20.xml\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><h3><a><img>
 msgid "RSS Feed"
 msgstr "Стрічка новин"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-#| msgid ""
-#| "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> and "
-#| "the list of <a href=\"/software/recent-releases.html\">recent GNU "
-#| "releases</a>."
 msgid ""
 "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> and the "
 "list of <a href=\"/software/recent-releases.html\">recent GNU releases</a>."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]