www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po words-to-avoid.cs.po


From: GNUN
Subject: www/philosophy/po words-to-avoid.cs.po
Date: Tue, 23 May 2017 11:58:46 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   17/05/23 11:58:46

Modified files:
    philosophy/po : words-to-avoid.cs.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.cs.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: words-to-avoid.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.cs.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- words-to-avoid.cs.po    23 May 2017 15:35:07 -0000   1.2
+++ words-to-avoid.cs.po    23 May 2017 15:58:46 -0000   1.3
@@ -17,10 +17,10 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2002-02-25 16:07\n"
 
-#. type: Content of: <title>
 # | [-Confusing-]Words [-and Phrases that are Worth Avoiding-] {+to Avoid (or
 # | Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing+} - GNU Project - Free
 # | Software Foundation
+#. type: Content of: <title>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Confusing Words and Phrases that are Worth Avoiding - GNU Project - Free "
@@ -32,21 +32,21 @@
 "Matoucí slova a fráze, jichž je lepší se vyvarovat - GNU projekt - 
Nadace "
 "svobodného software"
 
-#. type: Content of: <h2>
 # | [-Some Confusing or Loaded-]Words [-and Phrases that are Worth Avoiding-]
 # | {+to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing+}
+#. type: Content of: <h2>
 #, fuzzy
 #| msgid "Some Confusing or Loaded Words and Phrases that are Worth Avoiding"
 msgid "Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing"
 msgstr ""
 "Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se 
vyhnout"
 
-#. type: Content of: <p>
 # | There are a number of words and phrases [-which-] {+that+} we recommend
 # | avoiding, [-either because they-] {+or avoiding in certain contexts and
 # | usages. Some+} are ambiguous or [-because they imply an opinion-]
 # | {+misleading; others presuppose a viewpoint+} that we {+disagree with, and
 # | we+} hope you [-may not entirely agree with.-] {+disagree with it too.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "There are a number of words and phrases which we recommend avoiding, "
@@ -62,11 +62,11 @@
 "dvojznačné, nebo proto, že v sobě obsahují názory, se kterými, jak 
doufáme, "
 "nemůžete plně souhlasit."
 
-#. type: Content of: <div><blockquote><p>
 # | Also note <a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free
 # | [-Software</a>.-] {+Software</a>, <a
 # | href=\"/philosophy/why-call-it-the-swindle.html\">Why Call It The
 # | Swindle?</a>+}
+#. type: Content of: <div><blockquote><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Also note <a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free "
@@ -561,7 +561,6 @@
 "prosím nepoužívejte slovo „komerční“ jako synonymum pro 
„nesvobodný“. Tím se "
 "pletou dohromady dvě zcela rozdílné věci."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | A program is commercial if it is developed as a business activity. A
 # | commercial program can be free or nonfree, depending on its [-license.-]
 # | {+manner of distribution.+} Likewise, a program developed by a school or
@@ -569,6 +568,7 @@
 # | {+manner of distribution.+} The two questions&mdash;what sort of entity
 # | developed the program and what freedom its users have&mdash;are
 # | independent.
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "A program is commercial if it is developed as a business activity. A "
@@ -591,12 +591,12 @@
 "nesvobodný, v závislosti na jeho licenci. Tyto dvě otázky – který 
subjekt "
 "vyvíjí program a svobody uživatle programu jsou – na sobě nezávislé."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | In the first decade of the free software movement, free software packages
 # | were almost always noncommercial; the components of the GNU/Linux
 # | operating system were developed by individuals or by nonprofit
 # | organizations such as the FSF and universities. [-But-] {+Later,+} in
 # | the 1990s, free commercial software started to appear.
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In the first decade of the free software movement, free software packages "
@@ -617,7 +617,6 @@
 "univerzitami. Ale v devadesátých letech se začal objevovat i komerční "
 "svobodný software."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | Free commercial software is a contribution to our community, so we should
 # | encourage it. But people who think that &ldquo;commercial&rdquo; means
 # | &ldquo;nonfree&rdquo; [-are likely-] {+will tend+} to [-assume-] {+think
@@ -625,6 +624,7 @@
 # | self-contradictory, and [-reject it based on a misunderstanding.-]
 # | {+dismiss the possibility.+} Let's be careful not to use the word
 # | &ldquo;commercial&rdquo; in that way.
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Free commercial software is a contribution to our community, so we should "
@@ -1040,8 +1040,8 @@
 "zero price.&rdquo; Free software is a matter of freedom, not price."
 msgstr ""
 "Pokud chcete říct že program je svobodný software <i>[v originále 
„free "
-"software“– pozn. překl.]</i>, prosím neříkejte že je dostupný 
„zadarmo“ "
-"<i>[v originále „for free“ – pozn. překl.]</i> Tento termín má 
význam „za "
+"software“– pozn. překl.]</i>, prosím neříkejte že je dostupný 
„zadarmo“ <i>"
+"[v originále „for free“ – pozn. překl.]</i> Tento termín má význam 
„za "
 "nulovou cenu“. Svobodný software je otázkou svobody, ne ceny."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -1108,7 +1108,6 @@
 "programy uvolněné jen jako spustitelné soubory, bez zdrojového kódu. V "
 "dnešní době nejsou tyto termíny shodné."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | [-Also, if you use other-]{+When using+} languages {+other+} than English,
 # | please [-try to-] avoid borrowing English [-words-] {+terms+} such as
 # | &ldquo;free software&rdquo; or &ldquo;freeware.&rdquo; [-Try-] {+It is
@@ -1117,6 +1116,7 @@
 # | [-href=\"/philosophy/fs-translations.html\">that your language
 # | offers</a>.-] {+href=\"/philosophy/fs-translations.html\">your
 # | language</a>.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Also, if you use other languages than English, please try to avoid "
@@ -1134,7 +1134,6 @@
 "raději použít některé slovo, často méně dvojznačné, <a 
href=\"/philosophy/fs-"
 "translations.html\">které nabízí váš jazyk jako např</a>."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | By [-forming-] {+using+} a word in [-your-] {+<a
 # | href=\"/philosophy/fs-translations.html\">your+} own [-language,-]
 # | {+language</a>,+} you show that you are really referring to freedom and
@@ -1144,6 +1143,7 @@
 # | {+see that+} it [-soon and thereby find out about-] {+means exactly what
 # | it says, they will really understand what+} the [-real message behind free
 # | software.-] {+issue is.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "By forming a word in your own language, you show that you are really "
@@ -1169,12 +1169,12 @@
 msgid "&ldquo;Give away software&rdquo;"
 msgstr "„Rozdávání software“"
 
-#. type: Content of: <p>
 # | It's misleading to use the term &ldquo;give away&rdquo; to mean
 # | &ldquo;distribute a program as free software.&rdquo; [-It-] {+This
 # | locution+} has the same problem as &ldquo;for free&rdquo;: it implies the
 # | issue is price, not freedom. One way to avoid the confusion is to say
 # | &ldquo;release as free software.&rdquo;
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "It's misleading to use the term &ldquo;give away&rdquo; to mean &ldquo;"
@@ -1235,7 +1235,6 @@
 msgid "&ldquo;Intellectual property&rdquo;"
 msgstr "„Intelektuální vlastnictví“"
 
-#. type: Content of: <p>
 # | Publishers and lawyers like to describe copyright as &ldquo;intellectual
 # | [-property.&rdquo; This-] {+property&rdquo;&mdash;a+} term [-carries a
 # | hidden assumption&mdash;that the most natural way-] {+also applied+} to
@@ -1245,6 +1244,7 @@
 # | common, and differ so much, that it is ill-advised to generalize about
 # | them. It is best to talk specifically about &ldquo;copyright,&rdquo; or
 # | about &ldquo;patents,&rdquo; or about &ldquo;trademarks.&rdquo;+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Publishers and lawyers like to describe copyright as &ldquo;intellectual "
@@ -1264,7 +1264,6 @@
 "způsob o přemýšlení o předmětu kopírování je založen na podobnosti 
s "
 "fyzickými objekty a že o nich máme přemýšlet jako o majetku."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | [-But this analogy overlooks-]{+The term &ldquo;intellectual
 # | property&rdquo; carries a hidden assumption&mdash;that+} the [-crucial
 # | difference between material objects and information: information can be
@@ -1273,6 +1272,7 @@
 # | based+} on [-this-] {+an+} analogy [-is tantamount to ignoring that
 # | difference.-] {+with physical objects, and our conception of them as
 # | physical property.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "But this analogy overlooks the crucial difference between material "
@@ -1290,12 +1290,12 @@
 "námahy, zatímco materiální objekty ne. Založit svoje smýšlení na 
této "
 "analogii se rovná ignorování těchto rozdílů."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | [-Even the US legal system does not entirely accept this analogy,
 # | since-]{+When+} it [-does not treat copyrights just like physical object
 # | property rights.-] {+comes to copying, this analogy disregards the crucial
 # | difference between material objects and information: information can be
 # | copied and shared almost effortlessly, while material objects can't be.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Even the US legal system does not entirely accept this analogy, since it "
@@ -1308,13 +1308,13 @@
 "Dokonce i americký právní systém zcela nepřijal tuto analogii, 
poněvadž "
 "nejedná s copyrightem stejně jako s vlastnickými právy na fyzické 
objekty."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | [-If you don't want to limit yourself to this way of thinking, <a
 # | href=\"/philosophy/not-ipr.html\">it-]{+To avoid spreading unnecessary
 # | bias and confusion, it+} is best to [-avoid using the term
 # | &ldquo;intellectual property&rdquo;</a>-] {+adopt a firm policy <a
 # | href=\"/philosophy/not-ipr.html\"> not to speak or even think+} in [-your
 # | words and thoughts.-] {+terms of &ldquo;intellectual property&rdquo;</a>.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you don't want to limit yourself to this way of thinking, <a href=\"/"
@@ -1329,7 +1329,6 @@
 "philosophy/not-ipr.html\">je nejlepší vyhnout se používání termínu "
 "„intelektuální vlastnictví“</a> ve vašich slovech a myšlenkách."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | [-Another problem with &ldquo;intellectual property&rdquo; is that it is
 # | an attempt to generalize about several legal systems, including copyright,
 # | patents, and trademarks, which are much more different than similar. 
@@ -1342,6 +1341,7 @@
 # | property.&rdquo; Instead, talk about copyright, patents, or whichever
 # | specific legal system is-] {+make+} the [-issue.-] {+World
 # | &ldquo;Intellectual Property&rdquo; Organization embarrassed</a>.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Another problem with &ldquo;intellectual property&rdquo; is that it is an "
@@ -1522,7 +1522,6 @@
 msgid "&ldquo;Piracy&rdquo;"
 msgstr "„Pirátství“"
 
-#. type: Content of: <p>
 # | Publishers often refer to [-prohibited-] copying {+they don't approve of+}
 # | as &ldquo;piracy.&rdquo; In this way, they imply that [-illegal copying-]
 # | {+it+} is ethically equivalent to attacking ships on the high seas,
@@ -1530,6 +1529,7 @@
 # | propaganda, they have procured laws in most of the world to forbid copying
 # | in most (or sometimes all) circumstances. (They are still pressuring to
 # | make these prohibitions more complete.)+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Publishers often refer to prohibited copying as &ldquo;piracy.&rdquo; In "
@@ -1548,7 +1548,6 @@
 "způsobem naznačují že nezákoné kopírování je eticky stejné jako 
zaútočení na "
 "loďi na moři, vraždění a unášení lidí na nich."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | If you don't believe that [-illegal-] copying {+not approved by the
 # | publisher+} is just like kidnapping and murder, you might prefer not to
 # | use the word &ldquo;piracy&rdquo; to describe it. Neutral terms such as
@@ -1557,6 +1556,7 @@
 # | illegal)+} are available for use instead. Some of us might even prefer to
 # | use a positive term such as &ldquo;sharing information with your
 # | neighbor.&rdquo;
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you don't believe that illegal copying is just like kidnapping and "
@@ -1621,11 +1621,11 @@
 "mají z copyrightu prospěch, spíš než aby cítili s uživateli, kteří 
jsou "
 "copyrightem omezováni."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | It is easy to avoid &ldquo;protection&rdquo; and use neutral terms
 # | instead. For example, instead of {+saying,+} &ldquo;Copyright protection
 # | lasts a very long time,&rdquo; you can say, &ldquo;Copyright lasts a very
 # | long time.&rdquo;
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "It is easy to avoid &ldquo;protection&rdquo; and use neutral terms "
@@ -1648,11 +1648,11 @@
 "say, &ldquo;covered by copyright&rdquo; or just &ldquo;copyrighted.&rdquo;"
 msgstr ""
 
-#. type: Content of: <p>
 # | If you want to criticize copyright [-instead of supporting it,-] {+rather
 # | than be neutral,+} you can use the term &ldquo;copyright
 # | restrictions.&rdquo; {+Thus, you can say, &ldquo;Copyright restrictions
 # | last a very long time.&rdquo;+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you want to criticize copyright instead of supporting it, you can use "
@@ -1746,7 +1746,6 @@
 msgid "&ldquo;Sell software&rdquo;"
 msgstr "„Prodej softwaru“"
 
-#. type: Content of: <p>
 # | The term &ldquo;sell software&rdquo; is ambiguous. Strictly speaking,
 # | exchanging a copy of a free program for a sum of money is
 # | [-&ldquo;selling&rdquo;; but-] {+<a href=\"/philosophy/selling.html\">
@@ -1758,6 +1757,7 @@
 # | program for a fee&rdquo; or &ldquo;imposing proprietary restrictions on
 # | the use of a [-program,&rdquo; depending on what you mean.-]
 # | {+program.&rdquo;+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The term &ldquo;sell software&rdquo; is ambiguous. Strictly speaking, "
@@ -1785,9 +1785,9 @@
 "kopií programu za poplatek“ nebo „uvalení proprietárních restrikcí 
na "
 "používání programu“ v závislosti na tom, co máte na mysli."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | See <a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> for
 # | [-more-] {+further+} discussion of this issue.
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "See <a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> for "
@@ -1894,13 +1894,13 @@
 msgid "&ldquo;Theft&rdquo;"
 msgstr "„Krádež“"
 
-#. type: Content of: <p>
 # | [-Copyright apologists-]{+The supporters of a too-strict, repressive form
 # | of copyright+} often use words like &ldquo;stolen&rdquo; and
 # | &ldquo;theft&rdquo; to [-describe-] {+refer to+} copyright infringement. 
 # | [-At the same time,-] {+This is spin, but+} they [-ask us-] {+would like
 # | you+} to [-treat the legal system as an authority on ethics: if copying is
 # | forbidden,-] {+take+} it [-must be wrong.-] {+for objective truth.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright apologists often use words like &ldquo;stolen&rdquo; and &ldquo;"
@@ -1918,7 +1918,6 @@
 "právní systém za autoritu na etiku: jestliže je kopírování zakázáno 
- musí "
 "být špatné."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | [-So it is pertinent to mention that-]{+Under+} the {+US+} legal
 # | [-system&mdash;at least in the US&mdash;<a
 # | 
href=\"http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&amp;vol=473&amp;invol=207\";>
@@ -1930,6 +1929,7 @@
 # | supporters of repressive copyright+} are {+making an appeal to
 # | authority&mdash;and+} misrepresenting [-the-] {+what+} authority [-that
 # | they appeal to.-] {+says.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "So it is pertinent to mention that the legal system&mdash;at least in the "
@@ -1958,7 +1958,6 @@
 "which shows what can properly be described as &ldquo;copyright theft.&rdquo;"
 msgstr ""
 
-#. type: Content of: <p>
 # | [-The idea that laws decide what is right or wrong-]{+Unauthorized
 # | copying+} is [-mistaken-] {+forbidden by copyright law+} in [-general. 
 # | Laws are,-] {+many circumstances (not all!), but being forbidden doesn't
@@ -1967,6 +1966,7 @@
 # | justice. If the+} laws [-define justice or ethical conduct is turning
 # | things upside down.-] {+(the implementation) don't fit our ideas of right
 # | and wrong (the spec), the laws are what should change.+}
+#. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The idea that laws decide what is right or wrong is mistaken in general. "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]