www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/po/translations.pl.po philosophy/p...


From: Jan Owoc
Subject: www licenses/po/translations.pl.po philosophy/p...
Date: Sun, 07 Aug 2011 01:38:52 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/07 01:38:52

Modified files:
    licenses/po  : translations.pl.po 
    philosophy/po : free-sw.pl.po philosophy.pl.po 
             public-domain-manifesto.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.pl.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.pl.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: licenses/po/translations.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.pl.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- licenses/po/translations.pl.po   6 Aug 2011 08:37:11 -0000    1.30
+++ licenses/po/translations.pl.po   7 Aug 2011 01:38:43 -0000    1.31
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: translations.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-05 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-12 08:13-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-06 19:19-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -129,7 +129,6 @@
 "unikać."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The page should say it is released under some version of the Creative "
 #| "Commons Attribution Noderivs license."
@@ -138,7 +137,8 @@
 "Commons Attribution-NoDerivs license."
 msgstr ""
 "Strona powinna informować, że&nbsp;tekst jest dostępny na&nbsp;warunkach "
-"jednej z&nbsp;licencji Creative Commons Attribution Noderivs."
+"jednej z&nbsp;licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów "
+"zależnych."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -298,6 +298,11 @@
 "homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.pdf\">PDF</a>, <a href=\"http://katolaz.";
 "homeunix.net/gplv3/gplv3-it.tex\">LaTeX</a>"
 msgstr ""
+"<code>[it]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;włoski - <a 
href=\"http://katolaz.";
+"homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.html\">HTML</a>, <a href=\"http://katolaz.";
+"homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.ps\">PS</a>, <a href=\"http://katolaz.";
+"homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.pdf\">PDF</a>, <a href=\"http://katolaz.";
+"homeunix.net/gplv3/gplv3-it.tex\">LaTeX</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -532,9 +537,9 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: philosophy/po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- philosophy/po/free-sw.pl.po 4 Aug 2011 08:42:25 -0000    1.30
+++ philosophy/po/free-sw.pl.po 7 Aug 2011 01:38:47 -0000    1.31
@@ -1,33 +1,33 @@
 # Polish Translation of http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 Free Software 
Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
-# Grupa tłumaczy witryny Projektu GNU <address@hidden>, 2008.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
 # Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2010
 # Mariusz Libera <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-04 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-15 11:06+0200\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-06 19:32-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "The Free Software Definition - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Czym jest Wolne Oprogramowanie? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
-"Oprogramowania (FSF)"
+"Czym jest Wolne Oprogramowanie? - Projekt GNU - Fundacja wolnego "
+"oprogramowania (FSF)"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
@@ -112,7 +112,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The freedom to study how the program works, and change it to make it do "
 #| "what you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition "
@@ -122,9 +121,9 @@
 "computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a "
 "precondition for this."
 msgstr ""
-"Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa program, i&nbsp;dostosowywania go 
"
-"do&nbsp;swoich potrzeb (wolność 1). Warunkiem koniecznym jest dostęp 
do&nbsp;"
-"kodu źródłowego."
+"Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa program, i&nbsp;zmieniania go "
+"aby&nbsp;robił co i&nbsp;jak potrzebujecie (wolność 1). Warunkiem 
koniecznym "
+"jest dostęp do&nbsp;kodu źródłowego."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -238,7 +237,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
 #| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
@@ -262,11 +260,11 @@
 "oryginału. Jeśli program jest dostarczany w&nbsp;produkcie zaprojektowany "
 "tak, by umożliwiał uruchamianie czyjejś zmodyfikowanej wersji 
lecz&nbsp;nie "
 "pozwala na&nbsp;uruchomienie waszej &ndash; praktyka znana jako &bdquo;"
-"tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;(w perwersyjnej mowie praktykujących te taktyki) "
-"&bdquo;bezpieczne uruchamianie&rdquo; &ndash; wolność 1 staje się "
-"teoretyczną fikcją, a&nbsp;nie praktyczną swobodą. To nie wystarczy. 
Inaczej "
-"mówiąc, ta postać binarna nie jest wolnym oprogramowaniem nawet jeśli jej 
"
-"kod źródłowy jest wolny."
+"tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;&bdquo;zablokowanie&rdquo; lub&nbsp;(w "
+"perwersyjnej mowie praktykujących te taktyki) &bdquo;bezpieczne "
+"uruchamianie&rdquo; &ndash; wolność 1 staje się teoretyczną fikcją, 
a&nbsp;"
+"nie praktyczną swobodą. To nie wystarczy. Inaczej mówiąc, ta postać 
binarna "
+"nie jest wolnym oprogramowaniem nawet jeśli jej kod źródłowy jest wolny."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -678,7 +676,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.";
 #| "html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Version 1.89</a>: Freedom 3 "
@@ -690,8 +687,9 @@
 "that it includes really using your modified version for your computing."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Wersja 1.89</a>: Wolność 3 zawiera prawo 
"
-"do&nbsp;udostępniania zmodyfikowanej wersji jako wolnego oprogramowania."
+"root=www&amp;r1=1.103&amp;r2=1.104\">Version 1.104</a>: Wyjaśnienie, 
że&nbsp;"
+"w wolności 1. (już opisanej w&nbsp;wersji 1.80), że&nbsp;to wlicza "
+"uruchamianie zmodyfikowanej wersji programu."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -977,16 +975,17 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Mariusz Libera, Tomasz Kozłowski 2010; poprawki: Jan Owoc 
2010."
+"Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Mariusz "
+"Libera 2010, Tomasz Kozłowski 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: philosophy/po/philosophy.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.pl.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/po/philosophy.pl.po   3 Aug 2011 16:39:03 -0000    1.22
+++ philosophy/po/philosophy.pl.po   7 Aug 2011 01:38:47 -0000    1.23
@@ -8,9 +8,9 @@
 "Project-Id-Version: philosophy.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-03 12:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-07 10:42-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-06 19:26-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -65,6 +65,9 @@
 "<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">Keep control of "
 "your computing, so it doesn't control you!</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">Zatrzymaj "
+"kontrolę nad&nbsp;Twoim komputerem, aby&nbsp;to on Ciebie nie 
kontrolował!</"
+"a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -368,9 +371,9 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po 3 Aug 2011 00:36:42 -0000    
1.4
+++ philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po 7 Aug 2011 01:38:47 -0000    
1.5
@@ -1,17 +1,21 @@
 # Polish translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/public-domain-manifesto.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: public-domain-mainfesto.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-31 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-10 23:52+0300\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-06 19:24-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -48,13 +52,13 @@
 "were chosen to lead people to sympathize with the copyright industry and its "
 "demands for power."
 msgstr ""
-"Niektóre wady są na poziomie założeń nie wyrażonych wprost. Manifest 
często "
-"używa <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">terminów propagandowych</"
-"a> stosowanych przez wytwórnie praw autorskich, takich jak <a href=\"/"
-"philosophy/words-to-avoid.html#Protection\">&bdquo;ochrona praw "
-"autorskich&rdquo;</a>. Te terminy były dopasowane tak, aby ludzie "
-"przychylnie podchodzili do wytwórni praw autorskich i ich chęci 
zawładnięcia "
-"rynkiem."
+"Niektóre wady są na&nbsp;poziomie założeń nie wyrażonych wprost. 
Manifest "
+"często używa <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">terminów "
+"propagandowych</a> stosowanych przez wytwórnie praw autorskich, takich jak "
+"<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Protection\">&bdquo;ochrona praw "
+"autorskich&rdquo;</a>. Te terminy były dopasowane tak, aby&nbsp;ludzie "
+"przychylnie podchodzili do&nbsp;wytwórni praw autorskich i&nbsp;ich chęci "
+"zawładnięcia rynkiem."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -70,15 +74,16 @@
 "works. If we seek to teach the public to distinguish between these laws, we "
 "should avoid setting an example which spuriously lumps them together."
 msgstr ""
-"Manifest i osoby, które się pod nim podpisały, używają słów 
&bdquo;właśność "
-"intelektualna&rdquo;, które w niejasny sposób podchodzą do praw autorskich 
"
-"ponieważ wrzucają do jednej beczki prawa autorskie i inne niepowiązane z "
-"nimi prawa. (Strona <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">http://www.gnu.org/";
-"philosophy/not-ipr.html</a> ma więcej informacji na ten temat.) Już w "
-"pierwszym zdaniu manifest podkreśla, że dotyczy wyłącznie praw 
autorskich, a "
-"nie tych innych praw. Owe inne prawa nie dotyczą powielania i "
-"wykorzystywania opublikowanych prac. Jeśli chcemy, aby społeczeństwo "
-"rozróżniało różne prawa, powinniśmy unikać mieszania ich ze sobą."
+"Manifest i&nbsp;osoby, które się pod&nbsp;nim podpisały, używają słów 
&bdquo;"
+"właśność intelektualna&rdquo;, które w&nbsp;niejasny sposób podchodzą "
+"do&nbsp;praw autorskich ponieważ&nbsp;wrzucają do&nbsp;jednej beczki prawa "
+"autorskie i&nbsp;inne niepowiązane z&nbsp;nimi prawa. (Strona <a href=\"/"
+"philosophy/not-ipr.html\">http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html</a> ma "
+"więcej informacji na&nbsp;ten temat.) Już w&nbsp;pierwszym zdaniu manifest "
+"podkreśla, że&nbsp;dotyczy wyłącznie praw autorskich, a&nbsp;nie tych 
innych "
+"praw. Owe inne prawa nie dotyczą powielania i&nbsp;wykorzystywania "
+"opublikowanych prac. Jeśli chcemy, aby&nbsp;społeczeństwo rozróżniało 
różne "
+"prawa, powinniśmy unikać mieszania ich ze sobą."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -91,14 +96,14 @@
 "misinterpreting-copyright.html</a> explains this error and how to avoid it."
 msgstr ""
 "&bdquo;General Principle 2&rdquo; powtarza często spotykane błędne "
-"założenie, że prawa autorskie powinny dbać zarówno o dobro publiczne jak 
i "
-"&bdquo;chronienie i wynagradzanie autora&rdquo;.Według konstytucji "
-"amerkańskiej, prawa autorskie powinny wynikać wyłącznie z troski o dobro "
-"publiczne. Natomiast nadmierne martwienie się o &bdquo;dobro autora&rdquo; "
-"sprawia że ostatecznie ludzie popierają niekorzystne dla siebie ustawy. <a "
-"href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">http://www.gnu.org/";
-"philosophy/misinterpreting-copyright.html</a> objaśnia ten błąd i sugeruje 
"
-"jak go unikać."
+"założenie, że&nbsp;prawa autorskie powinny dbać zarówno o dobro 
publiczne "
+"jak i&nbsp;&bdquo;chronienie i&nbsp;wynagradzanie autora&rdquo;.Według "
+"konstytucji amerkańskiej, prawa autorskie powinny wynikać wyłącznie 
z&nbsp;"
+"troski o dobro publiczne. Natomiast&nbsp;nadmierne martwienie się o &bdquo;"
+"dobro autora&rdquo; sprawia że&nbsp;ostatecznie ludzie popierają "
+"niekorzystne dla siebie ustawy. <a href=\"/philosophy/misinterpreting-"
+"copyright.html\">http://www.gnu.org/philosophy/misinterpreting-copyright.";
+"html</a> objaśnia ten błąd i&nbsp;sugeruje jak go unikać."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -109,11 +114,12 @@
 "Any one of its demands, individually, would be a step forward, even though "
 "the wording of some of them discourages me from signing my name to them."
 msgstr ""
-"Nie mógłbym zignorować kampanii ze szlachetnym celem tylko dlatego, że 
używa "
-"niejasnego słownictwa. Innym problemem jest bowiem to, że manifest ma zbyt "
-"krótkowzroczne cele. Nie jestem całkowicie przeciwny manifestowi &mdash; "
-"uważam, że każdy z postulatów byłby krokiem we właściwym kierunku, 
pomijając "
-"fakt, że sformułowanie niektórych z nich zniechęca mnie do ich 
podpisania."
+"Nie mógłbym zignorować kampanii ze szlachetnym celem tylko dlatego, 
że&nbsp;"
+"używa niejasnego słownictwa. Innym problemem jest bowiem to, że&nbsp;"
+"manifest ma zbyt krótkowzroczne cele. Nie jestem całkowicie przeciwny "
+"manifestowi &mdash; uważam, że&nbsp;każdy z&nbsp;postulatów byłby 
krokiem we "
+"właściwym kierunku, pomijając fakt, że&nbsp;sformułowanie niektórych 
z&nbsp;"
+"nich zniechęca mnie do&nbsp;ich podpisania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -124,10 +130,10 @@
 "visibly, &ldquo;But it fails to mention the most important points of all."
 "&rdquo;"
 msgstr ""
-"Raczej problemem jest to, że nie wspomina o najważniejszym. Nie mogę "
-"powiedzieć &bdquo;stoję za tym manifestem&rdquo;, ani &bdquo;popieram co w "
-"tym manifeście,&rdquo; chyba że od razu dodam &bdquo;ale ten manifest 
pomija "
-"to, co najważniejsze.&rdquo;"
+"Raczej problemem jest to, że&nbsp;nie wspomina o najważniejszym. Nie mogę "
+"powiedzieć &bdquo;stoję za&nbsp;tym manifestem&rdquo;, ani&nbsp;&bdquo;"
+"popieram co w&nbsp;tym manifeście,&rdquo; chyba że&nbsp;od razu dodam 
&bdquo;"
+"ale ten manifest pomija to, co najważniejsze.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -141,14 +147,15 @@
 "most real DRM by omitting it from criticism."
 msgstr ""
 "&bdquo;General Principle 5&rdquo; jest przeciwny kontraktom, które "
-"ograniczają możliwość wykorzystywania prac należących już do domeny "
-"publicznej. Powinniśmy być jednak również przeciwni kontraktom "
-"ograniczającym wykorzystywanie w specyficznych formach prac nadal objętych "
-"prawami autorskimi (przykładowo Amazon próbuje wmówić, że nie jest się "
-"właścicielem e-booka, którego się kupiło). Podobnie &bdquo;General 
Principle "
-"5&rdquo; potępia <acronym title=\"Digital Restrictions Management\">DRM</"
-"acronym>, ale tylko gdy dotyczy ono prac w domenie publicznej. W efekcie, "
-"nie krytykując DRMu jako całości, przyzwala na większość jego 
działań."
+"ograniczają możliwość wykorzystywania prac należących już 
do&nbsp;domeny "
+"publicznej. Powinniśmy być jednak&nbsp;również przeciwni kontraktom "
+"ograniczającym wykorzystywanie w&nbsp;specyficznych formach prac nadal "
+"objętych prawami autorskimi (przykładowo Amazon próbuje wmówić, 
że&nbsp;nie "
+"jest się właścicielem e-booka, którego się kupiło). Podobnie 
&bdquo;General "
+"Principle 5&rdquo; potępia <acronym title=\"Digital Restrictions Management"
+"\">DRM</acronym>, ale&nbsp;tylko gdy dotyczy ono prac w&nbsp;domenie "
+"publicznej. W&nbsp;efekcie, nie krytykując DRMu jako całości, przyzwala "
+"na&nbsp;większość jego działań."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -160,12 +167,12 @@
 "href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/war-on-sharing-riaa-lawsuits\";>War "
 "on Sharing</a> that the entertainment companies are now waging."
 msgstr ""
-"Na koniec zostawiłem największe zaniedbanie. &bdquo;General Recommendation "
-"9&rdquo; popiera zezwalanie na &bdquo;osobiste powielanie&rdquo; prac "
-"objętych prawami autorskimi. Jednakże nie postuluje dzielenia się "
-"dozwolonymi prawnie kopiami prac z innymi, nie sprzeciwiając się tym samym "
-"okrutnej <a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/war-on-sharing-riaa-";
-"lawsuits\">War on Sharing</a>."
+"Na&nbsp;koniec zostawiłem największe zaniedbanie. &bdquo;General "
+"Recommendation 9&rdquo; popiera zezwalanie na&nbsp;&bdquo;osobiste "
+"powielanie&rdquo; prac objętych prawami autorskimi. Jednakże nie postuluje "
+"dzielenia się dozwolonymi prawnie kopiami prac z&nbsp;innymi, nie "
+"sprzeciwiając się tym samym okrutnej <a href=\"http://www.fsf.org/blogs/";
+"community/war-on-sharing-riaa-lawsuits\">War on Sharing</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -176,11 +183,11 @@
 "manifesto as our goal, it will distract us from what we really need to fight "
 "for."
 msgstr ""
-"Postulaty i zalecenia Public Domain Manifesto byłyby krokiem we właściwym "
-"kierunku. Mogą być pożyteczne, jeśli zainspirują do zmiany zdania tych, "
-"którzy już pogodzili się ze statusem rządzących na rynku korporacji. "
-"Jednakże jeśli manifest uznamy za nasz cel, to odwróci to naszą uwagę od 
"
-"tego, o co powinniśmy naprawdę walczyć."
+"Postulaty i&nbsp;zalecenia Public Domain Manifesto byłyby krokiem we "
+"właściwym kierunku. Mogą być pożyteczne, jeśli zainspirują 
do&nbsp;zmiany "
+"zdania tych, którzy już pogodzili się ze statusem rządzących 
na&nbsp;rynku "
+"korporacji. Jednakże jeśli manifest uznamy za&nbsp;nasz cel, to odwróci to 
"
+"naszą uwagę od&nbsp;tego, o co powinniśmy naprawdę walczyć."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -190,8 +197,8 @@
 "not enough."
 msgstr ""
 "Public Domain Mainfesto próbuje chronić naszą wolność wewnątrz 
ogrodzonego "
-"ogródka domeny publicznej, ale rezygnuje z wolności poza nią. To jest "
-"niewystarczające."
+"ogródka domeny publicznej, ale&nbsp;rezygnuje z&nbsp;wolności poza nią. To 
"
+"jest niewystarczające."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -202,10 +209,11 @@
 "\">DefectiveByDesign.org</a> and help our fight against DRM wherever it may "
 "be found."
 msgstr ""
-"Proszę autorów Public Domain Manifesto i innych ludzi, by dołączyli do 
walki "
-"o możliwość niekomercyjnego dzielenia się wszystkimi opublikowanymi 
pracami. "
-"Przyłącz się do <a 
href=\"http://defectivebydesign.org\";>DefectiveByDesign."
-"org</a> i pomóż nam walczyć z DRM wszędzie."
+"Proszę autorów Public Domain Manifesto i&nbsp;innych ludzi, by dołączyli "
+"do&nbsp;walki o możliwość niekomercyjnego dzielenia się wszystkimi "
+"opublikowanymi pracami. Przyłącz się do&nbsp;<a href=\"http://";
+"defectivebydesign.org\">DefectiveByDesign.org</a> i&nbsp;pomóż nam walczyć 
"
+"z&nbsp;DRM wszędzie."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -215,7 +223,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -227,16 +234,12 @@
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> "
-"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub 
propozycje) "
-"prosimy wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";><em>&lt;"
-"address@hidden&gt;</em></a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -247,12 +250,9 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> "
-"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub 
propozycje) "
-"prosimy wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";><em>&lt;"
-"address@hidden&gt;</em></a>."
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -262,8 +262,8 @@
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">tłumaczeń</a> po informacje dotyczące koordynowania i wysyłania 
tłumaczeń "
-"tego artykułu."
+"\">tłumaczeń</a> po&nbsp;informacje dotyczące koordynowania 
i&nbsp;wysyłania "
+"tłumaczeń tego artykułu."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -280,17 +280,17 @@
 "Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA."
 msgstr ""
 "Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
-"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby zobaczyć kopię niniejszej "
-"licencji przejdź na stronę <a 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub "
-"napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, "
-"California 94105, USA."
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a href=\"http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</"
+"a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, "
+"San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Tłumaczenie: Jan Owoc 2010."
+msgstr "Tłumaczenie: Jan Owoc 2010, 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]