www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu-linux-faq.pl.html gnu/po/gnu-linux-...


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/gnu-linux-faq.pl.html gnu/po/gnu-linux-...
Date: Sun, 07 Aug 2011 08:37:12 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/07 08:37:12

Modified files:
    gnu      : gnu-linux-faq.pl.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.pl.po 
    licenses    : licenses.pl.html translations.pl.html 
    licenses/po  : licenses.pl.po translations.pl.po 
    philosophy   : free-sw.pl.html philosophy.pl.html 
             public-domain-manifesto.pl.html 
    philosophy/po : free-sw.pl.po public-domain-manifesto.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.pl.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.pl.html?cvsroot=www&r1=1.52&r2=1.53
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/translations.pl.html?cvsroot=www&r1=1.85&r2=1.86
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.pl.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.pl.html?cvsroot=www&r1=1.68&r2=1.69
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.pl.html?cvsroot=www&r1=1.157&r2=1.158
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/public-domain-manifesto.pl.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: gnu/gnu-linux-faq.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.pl.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- gnu/gnu-linux-faq.pl.html  14 Jul 2011 16:41:32 -0000   1.22
+++ gnu/gnu-linux-faq.pl.html  7 Aug 2011 08:36:42 -0000    1.23
@@ -158,8 +158,11 @@
 w&nbsp;systemie Windows, czy&nbsp;to oznacza, że&nbsp;pracuję
 w&nbsp;systemie GNU/Windows?</a></li>
 
-<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy
-Linuksa bez&nbsp;GNU?</a></li>
+<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Czy&nbsp;Linux nie może być 
używany
+bez&nbsp;GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxsyswithoutgnu" id="TOClinuxsyswithoutgnu">Czy&nbsp;istnieją
+kompletne systemy Linuksowe bez&nbsp;GNU?</a></li>
 
 <li><a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Czemu jednak&nbsp;nie nazwać 
systemu
 &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocnić w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa
@@ -1114,12 +1117,26 @@
 w&nbsp;przypadku GNU/Linuksa.
 </dd>
 
-<dt id="justlinux">Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linuksa bez&nbsp;GNU? 
<span
+<dt id="justlinux">Czy&nbsp;Linux nie może być używany bez&nbsp;GNU? <span
 class="anchor-reference-id">(<a href="#justlinux">#justlinux</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Istnieją systemy, w&nbsp;skład których wchodzi Linux bez&nbsp;GNU. Android
-jest tego przykładem.
+Linux jest sam w&nbsp;sobie, lub&nbsp;z&nbsp;małymi innymi programami,
+używany w&nbsp;niektórych urządzeniach. Te małe systemowe oprogramowania 
nie
+mają praktycznie nic wspólnego z&nbsp;systemami GNU/Linux. Użytkownicy nie
+instalują ich na&nbsp;przykład na&nbsp;pecetach; byliby nimi
+rozczarowani. Można powiedzieć, że&nbsp;te małe urządzenia uruchamiają 
tylko
+Linuksa by pokazać, jak różne są od&nbsp;GNU/Linuksa.
+</dd>
+
+<dt id="linuxsyswithoutgnu">Czy&nbsp;istnieją kompletne systemy Linuksowe 
bez&nbsp;GNU? <span
+class="anchor-reference-id">(<a
+href="#linuxsyswithoutgnu">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Istnieją kompletne systemy, w&nbsp;skład których wchodzi Linux
+bez&nbsp;GNU. Android jest tego przykładem. Ale&nbsp;nazywanie tego systemem
+&bdquo;Linux&rdquo; jest nieporozumieniem.
 <p>
 Android jest systemem bardzo różniącym się od&nbsp;systemu GNU/Linux. Jest
 to spowodowane tym, iż nie posiada GNU, jedynie Linuksa. W&nbsp;efekcie
@@ -1128,7 +1145,8 @@
 &bdquo;Android zawiera Linuksa, ale&nbsp;to nie jest Linux,
 ponieważ&nbsp;nie posiada zwykłych linuksowych [sic] bibliotek
 oraz&nbsp;narzędzi [chodzi o system GNU].&rdquo; Android zawiera tak dużo
-Linuksa, jak GNU/Linux. To, czego nie zawiera, to GNU.</p>
+Linuksa, jak GNU/Linux. To, czego nie zawiera, to GNU. W&nbsp;zamian posiada
+bardzo dużo oprogramowania dostarczanego przez Google.</p>
 </dd>
 
 <dt id="helplinus">Czemu jednak&nbsp;nie nazwać systemu &bdquo;Linux&rdquo; 
i&nbsp;wzmocnić
@@ -1474,7 +1492,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/07/14 16:41:32 $
+$Date: 2011/08/07 08:36:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po 7 Aug 2011 00:53:38 -0000    1.14
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po 7 Aug 2011 08:36:47 -0000    1.15
@@ -430,9 +430,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
-#| "without GNU?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without GNU?</"
 "a>"
@@ -442,9 +439,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
-#| "without GNU?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there "
 "complete Linux systems without GNU?</a>"
@@ -2563,9 +2557,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Can't there be Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
-#| "id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 msgid ""
 "Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
@@ -2590,9 +2581,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Can't there be Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
-#| "id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 msgid ""
 "Are there complete Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
@@ -2603,8 +2591,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "There are systems that contain Linux and not GNU; Android is an example."
 msgid ""
 "There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is an "
 "example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
@@ -2615,14 +2601,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#| msgid ""
-#| "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
-#| "doesn't contain GNU, only Linux. In effect, it's a totally different "
-#| "system. If you think of the whole system as &ldquo;Linux&rdquo;, you "
-#| "find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but "
-#| "it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries "
-#| "and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as "
-#| "much of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is GNU."
 msgid ""
 "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
 "contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a "

Index: licenses/licenses.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.pl.html,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -b -r1.52 -r1.53
--- licenses/licenses.pl.html  15 Jul 2011 00:30:25 -0000   1.52
+++ licenses/licenses.pl.html  7 Aug 2011 08:36:52 -0000    1.53
@@ -243,13 +243,16 @@
 
 <h3 id="VerbatimCopying">Wykonywanie i&nbsp;dystrybucja wiernych kopii</h3>
 
-<p>
-Domyślna notatka o prawach autorskich na stronach GNU to: <em><span
-class="highlight">Ten utwór jest dostępny na <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
-Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
-Zjednoczone</a></span></em>.
-</p>
+<p>Prawa autorskie stron GNU jest domyślnie licencja <a
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>Creative
+Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
+Zjednoczone</a>. Wcześniej była (i dla niektórych stron nadal jest)
+<em><span class="highlight">Verbatim copying and distribution of this entire
+article is permitted in any medium, provided this notice is
+preserved. [<em>Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych
+kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem
+zachowania niniejszego zezwolenia.</em>]</span></em> Prosimy
+o&nbsp;zapoznanie się z&nbsp;poniższym komentarzem Ebena Moglena:</p>
 
 <p>
 &bdquo;Przez użycie sformułowania &sbquo;wierna kopia, niezależnie
@@ -455,7 +458,7 @@
 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
 <p>
-Ten utwór jest dostępny na <a rel="license"
+Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
 Zjednoczone</a>.
@@ -471,7 +474,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/07/15 00:30:25 $
+$Date: 2011/08/07 08:36:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/translations.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/translations.pl.html,v
retrieving revision 1.85
retrieving revision 1.86
diff -u -b -r1.85 -r1.86
--- licenses/translations.pl.html    25 Jul 2011 08:36:10 -0000   1.85
+++ licenses/translations.pl.html    7 Aug 2011 08:36:52 -0000    1.86
@@ -51,7 +51,8 @@
 unikać.</li>
 
 <li>Strona powinna informować, że&nbsp;tekst jest dostępny na&nbsp;warunkach
-jednej z&nbsp;licencji Creative Commons Attribution Noderivs.</li>
+jednej z&nbsp;licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów
+zależnych.</li>
 
 <li>Może przyjmiemy drobne wyjątki do&nbsp;tych reguł w&nbsp;istniejących
 tłumaczeniach, które będzie trudno naprawić.</li>
@@ -193,7 +194,7 @@
 <li><code>[hu]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a
 href="http://gnu.hu/gplv3.html";>węgierski</a></li>
 
- <li><code>[it]</code> Italian translation of the GPL - <a
+ <li><code>[it]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;włoski - <a
 href="http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.html";>HTML</a>, <a
 href="http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.ps";>PS</a>, <a
 href="http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.pdf";>PDF</a>, <a
@@ -450,7 +451,7 @@
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010,
 2011 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
-<p>Ten utwór jest dostępny na <a rel="license"
+<p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
 Zjednoczone</a>.
@@ -466,7 +467,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/07/25 08:36:10 $
+$Date: 2011/08/07 08:36:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/licenses.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- licenses/po/licenses.pl.po 7 Aug 2011 01:08:09 -0000    1.13
+++ licenses/po/licenses.pl.po 7 Aug 2011 08:36:57 -0000    1.14
@@ -573,12 +573,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The standard copyright notice for GNU webpages reads: <em><span class="
-#| "\"highlight\">Verbatim copying and distribution of this entire article "
-#| "are permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this "
-#| "notice is preserved</span>.</em> Please note the following commentary by "
-#| "Eben Moglen:"
 msgid ""
 "The standard copyright terms for GNU web pages is now the <a href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"

Index: licenses/po/translations.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.pl.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- licenses/po/translations.pl.po   7 Aug 2011 01:38:43 -0000    1.31
+++ licenses/po/translations.pl.po   7 Aug 2011 08:36:57 -0000    1.32
@@ -129,9 +129,6 @@
 "unikać."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-#| msgid ""
-#| "The page should say it is released under some version of the Creative "
-#| "Commons Attribution Noderivs license."
 msgid ""
 "The page should say it is released under some version of the Creative "
 "Commons Attribution-NoDerivs license."

Index: philosophy/free-sw.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.pl.html,v
retrieving revision 1.68
retrieving revision 1.69
diff -u -b -r1.68 -r1.69
--- philosophy/free-sw.pl.html 15 Jul 2011 00:30:31 -0000   1.68
+++ philosophy/free-sw.pl.html 7 Aug 2011 08:37:02 -0000    1.69
@@ -3,8 +3,8 @@
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Czym jest Wolne Oprogramowanie? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego
-Oprogramowania (FSF)</title>
+<title>Czym jest Wolne Oprogramowanie? - Projekt GNU - Fundacja wolnego
+oprogramowania (FSF)</title>
 
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Wolne
 Oprogramowanie, System Operacyjny, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd" />
@@ -44,9 +44,9 @@
 
 <ul>
  <li>Wolność do&nbsp;uruchamiania programu, w&nbsp;dowolnym celu (wolność 
0).</li>
- <li>Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa program, 
i&nbsp;dostosowywania go
-do&nbsp;swoich potrzeb (wolność 1). Warunkiem koniecznym jest dostęp
-do&nbsp;kodu źródłowego.
+ <li>Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa program, i&nbsp;zmieniania go
+aby&nbsp;robił co i&nbsp;jak potrzebujecie (wolność 1). Warunkiem koniecznym
+jest dostęp do&nbsp;kodu źródłowego.
  </li>
  <li>Wolność do&nbsp;rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc innym 
ludziom
 (wolność 2).
@@ -114,11 +114,12 @@
 oryginału. Jeśli program jest dostarczany w&nbsp;produkcie zaprojektowany
 tak, by umożliwiał uruchamianie czyjejś zmodyfikowanej wersji lecz&nbsp;nie
 pozwala na&nbsp;uruchomienie waszej &ndash; praktyka znana jako
-&bdquo;tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;(w perwersyjnej mowie praktykujących te
-taktyki) &bdquo;bezpieczne uruchamianie&rdquo; &ndash; wolność 1 staje się
-teoretyczną fikcją, a&nbsp;nie praktyczną swobodą. To nie wystarczy. 
Inaczej
-mówiąc, ta postać binarna nie jest wolnym oprogramowaniem nawet jeśli jej
-kod źródłowy jest wolny.
+&bdquo;tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;&bdquo;zablokowanie&rdquo; lub&nbsp;(w
+perwersyjnej mowie praktykujących te taktyki) &bdquo;bezpieczne
+uruchamianie&rdquo; &ndash; wolność 1 staje się teoretyczną fikcją,
+a&nbsp;nie praktyczną swobodą. To nie wystarczy. Inaczej mówiąc, ta postać
+binarna nie jest wolnym oprogramowaniem nawet jeśli jej kod źródłowy jest
+wolny.
 </p>
 
 <p>
@@ -355,6 +356,11 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.103&amp;r2=1.104";>Version
+1.104</a>: Wyjaśnienie, że&nbsp;w wolności 1. (już opisanej w&nbsp;wersji
+1.80), że&nbsp;to wlicza uruchamianie zmodyfikowanej wersji programu.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92";>Wersja
 1.92</a>: Wyjaśnienie, że&nbsp;zaciemniony kod nie kwalifikuje się jako kod
 źródłowy.</li>
@@ -488,7 +494,7 @@
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006,
 2007, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
-<p>Ten utwór jest dostępny na <a rel="license"
+<p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
 Zjednoczone</a>.
@@ -498,12 +504,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Mariusz Libera, Tomasz Kozłowski 2010; poprawki: Jan Owoc 
2010.</div>
+Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Mariusz
+Libera 2010, Tomasz Kozłowski 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/07/15 00:30:31 $
+$Date: 2011/08/07 08:37:02 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/philosophy.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.pl.html,v
retrieving revision 1.157
retrieving revision 1.158
diff -u -b -r1.157 -r1.158
--- philosophy/philosophy.pl.html    3 Aug 2011 16:38:01 -0000    1.157
+++ philosophy/philosophy.pl.html    7 Aug 2011 08:37:02 -0000    1.158
@@ -17,8 +17,8 @@
 <p>Na&nbsp;gorąco, poniżej najświeższe artykuły dotyczące wolnego
 oprogramowania i&nbsp;projektu GNU.</p>
 <ul>
- <li><a href="/philosophy/keep-control-of-your-computing.html">Keep control of
-your computing, so it doesn't control you!</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/keep-control-of-your-computing.html">Zatrzymaj 
kontrolę
+nad&nbsp;Twoim komputerem, aby&nbsp;to on Ciebie nie kontrolował!</a></li>
  <li><a href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">Niebezpieczeństwo
 E-booków</a></li>
  <li><a href="/philosophy/practical.html">Zalety wolnego 
oprogramowania</a></li>
@@ -144,7 +144,7 @@
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
-<p>Ten utwór jest dostępny na <a rel="license"
+<p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
 Zjednoczone</a>.
@@ -160,7 +160,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/03 16:38:01 $
+$Date: 2011/08/07 08:37:02 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/public-domain-manifesto.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/public-domain-manifesto.pl.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/public-domain-manifesto.pl.html 11 May 2010 08:25:39 -0000   
1.2
+++ philosophy/public-domain-manifesto.pl.html 7 Aug 2011 08:37:02 -0000    
1.3
@@ -16,80 +16,82 @@
 się praw autorskich. Niestety nie mogę go poprzeć, gdyż nie porusza
 wszystkich istotnych zagadnień.</p>
 
-<p>Niektóre wady są na poziomie założeń nie wyrażonych wprost. Manifest 
często
-używa <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">terminów propagandowych</a>
-stosowanych przez wytwórnie praw autorskich, takich jak <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html#Protection">&bdquo;ochrona praw
-autorskich&rdquo;</a>. Te terminy były dopasowane tak, aby ludzie
-przychylnie podchodzili do wytwórni praw autorskich i ich chęci 
zawładnięcia
-rynkiem.</p>
-
-<p>Manifest i osoby, które się pod nim podpisały, używają słów 
&bdquo;właśność
-intelektualna&rdquo;, które w niejasny sposób podchodzą do praw autorskich
-ponieważ wrzucają do jednej beczki prawa autorskie i inne niepowiązane z
-nimi prawa. (Strona <a
+<p>Niektóre wady są na&nbsp;poziomie założeń nie wyrażonych wprost. 
Manifest
+często używa <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">terminów
+propagandowych</a> stosowanych przez wytwórnie praw autorskich, takich jak
+<a href="/philosophy/words-to-avoid.html#Protection">&bdquo;ochrona praw
+autorskich&rdquo;</a>. Te terminy były dopasowane tak, aby&nbsp;ludzie
+przychylnie podchodzili do&nbsp;wytwórni praw autorskich i&nbsp;ich chęci
+zawładnięcia rynkiem.</p>
+
+<p>Manifest i&nbsp;osoby, które się pod&nbsp;nim podpisały, używają słów
+&bdquo;właśność intelektualna&rdquo;, które w&nbsp;niejasny sposób 
podchodzą
+do&nbsp;praw autorskich ponieważ&nbsp;wrzucają do&nbsp;jednej beczki prawa
+autorskie i&nbsp;inne niepowiązane z&nbsp;nimi prawa. (Strona <a
 href="/philosophy/not-ipr.html">http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html</a>
-ma więcej informacji na ten temat.) Już w pierwszym zdaniu manifest
-podkreśla, że dotyczy wyłącznie praw autorskich, a nie tych innych praw. 
Owe
-inne prawa nie dotyczą powielania i wykorzystywania opublikowanych
-prac. Jeśli chcemy, aby społeczeństwo rozróżniało różne prawa, 
powinniśmy
-unikać mieszania ich ze sobą.</p>
+ma więcej informacji na&nbsp;ten temat.) Już w&nbsp;pierwszym zdaniu
+manifest podkreśla, że&nbsp;dotyczy wyłącznie praw autorskich, a&nbsp;nie
+tych innych praw. Owe inne prawa nie dotyczą powielania
+i&nbsp;wykorzystywania opublikowanych prac. Jeśli chcemy,
+aby&nbsp;społeczeństwo rozróżniało różne prawa, powinniśmy unikać 
mieszania
+ich ze sobą.</p>
 
 <p>&bdquo;General Principle 2&rdquo; powtarza często spotykane błędne
-założenie, że prawa autorskie powinny dbać zarówno o dobro publiczne jak i
-&bdquo;chronienie i wynagradzanie autora&rdquo;.Według konstytucji
-amerkańskiej, prawa autorskie powinny wynikać wyłącznie z troski o dobro
-publiczne. Natomiast nadmierne martwienie się o &bdquo;dobro autora&rdquo;
-sprawia że ostatecznie ludzie popierają niekorzystne dla siebie ustawy. <a
+założenie, że&nbsp;prawa autorskie powinny dbać zarówno o dobro publiczne
+jak i&nbsp;&bdquo;chronienie i&nbsp;wynagradzanie autora&rdquo;.Według
+konstytucji amerkańskiej, prawa autorskie powinny wynikać wyłącznie
+z&nbsp;troski o dobro publiczne. Natomiast&nbsp;nadmierne martwienie się o
+&bdquo;dobro autora&rdquo; sprawia że&nbsp;ostatecznie ludzie popierają
+niekorzystne dla siebie ustawy. <a
 
href="/philosophy/misinterpreting-copyright.html">http://www.gnu.org/philosophy/misinterpreting-copyright.html</a>
-objaśnia ten błąd i sugeruje jak go unikać.</p>
+objaśnia ten błąd i&nbsp;sugeruje jak go unikać.</p>
 
-<p>Nie mógłbym zignorować kampanii ze szlachetnym celem tylko dlatego, że 
używa
-niejasnego słownictwa. Innym problemem jest bowiem to, że manifest ma zbyt
-krótkowzroczne cele. Nie jestem całkowicie przeciwny manifestowi &mdash;
-uważam, że każdy z postulatów byłby krokiem we właściwym kierunku, 
pomijając
-fakt, że sformułowanie niektórych z nich zniechęca mnie do ich 
podpisania.</p>
-
-<p>Raczej problemem jest to, że nie wspomina o najważniejszym. Nie mogę
-powiedzieć &bdquo;stoję za tym manifestem&rdquo;, ani &bdquo;popieram co w
-tym manifeście,&rdquo; chyba że od razu dodam &bdquo;ale ten manifest pomija
-to, co najważniejsze.&rdquo;</p>
+<p>Nie mógłbym zignorować kampanii ze szlachetnym celem tylko dlatego,
+że&nbsp;używa niejasnego słownictwa. Innym problemem jest bowiem to,
+że&nbsp;manifest ma zbyt krótkowzroczne cele. Nie jestem całkowicie
+przeciwny manifestowi &mdash; uważam, że&nbsp;każdy z&nbsp;postulatów 
byłby
+krokiem we właściwym kierunku, pomijając fakt, że&nbsp;sformułowanie
+niektórych z&nbsp;nich zniechęca mnie do&nbsp;ich podpisania.</p>
+
+<p>Raczej problemem jest to, że&nbsp;nie wspomina o najważniejszym. Nie mogę
+powiedzieć &bdquo;stoję za&nbsp;tym manifestem&rdquo;,
+ani&nbsp;&bdquo;popieram co w&nbsp;tym manifeście,&rdquo; chyba że&nbsp;od
+razu dodam &bdquo;ale ten manifest pomija to, co najważniejsze.&rdquo;</p>
 
 <p>&bdquo;General Principle 5&rdquo; jest przeciwny kontraktom, które
-ograniczają możliwość wykorzystywania prac należących już do domeny
-publicznej. Powinniśmy być jednak również przeciwni kontraktom
-ograniczającym wykorzystywanie w specyficznych formach prac nadal objętych
-prawami autorskimi (przykładowo Amazon próbuje wmówić, że nie jest się
-właścicielem e-booka, którego się kupiło). Podobnie &bdquo;General 
Principle
-5&rdquo; potępia <acronym title="Digital Restrictions
-Management">DRM</acronym>, ale tylko gdy dotyczy ono prac w domenie
-publicznej. W efekcie, nie krytykując DRMu jako całości, przyzwala na
-większość jego działań.</p>
-
-<p>Na koniec zostawiłem największe zaniedbanie. &bdquo;General Recommendation
-9&rdquo; popiera zezwalanie na &bdquo;osobiste powielanie&rdquo; prac
-objętych prawami autorskimi. Jednakże nie postuluje dzielenia się
-dozwolonymi prawnie kopiami prac z innymi, nie sprzeciwiając się tym samym
-okrutnej <a
+ograniczają możliwość wykorzystywania prac należących już do&nbsp;domeny
+publicznej. Powinniśmy być jednak&nbsp;również przeciwni kontraktom
+ograniczającym wykorzystywanie w&nbsp;specyficznych formach prac nadal
+objętych prawami autorskimi (przykładowo Amazon próbuje wmówić, 
że&nbsp;nie
+jest się właścicielem e-booka, którego się kupiło). Podobnie 
&bdquo;General
+Principle 5&rdquo; potępia <acronym title="Digital Restrictions
+Management">DRM</acronym>, ale&nbsp;tylko gdy dotyczy ono prac
+w&nbsp;domenie publicznej. W&nbsp;efekcie, nie krytykując DRMu jako całości,
+przyzwala na&nbsp;większość jego działań.</p>
+
+<p>Na&nbsp;koniec zostawiłem największe zaniedbanie. &bdquo;General
+Recommendation 9&rdquo; popiera zezwalanie na&nbsp;&bdquo;osobiste
+powielanie&rdquo; prac objętych prawami autorskimi. Jednakże nie postuluje
+dzielenia się dozwolonymi prawnie kopiami prac z&nbsp;innymi, nie
+sprzeciwiając się tym samym okrutnej <a
 href="http://www.fsf.org/blogs/community/war-on-sharing-riaa-lawsuits";>War
 on Sharing</a>.</p>
 
-<p>Postulaty i zalecenia Public Domain Manifesto byłyby krokiem we właściwym
-kierunku. Mogą być pożyteczne, jeśli zainspirują do zmiany zdania tych,
-którzy już pogodzili się ze statusem rządzących na rynku
-korporacji. Jednakże jeśli manifest uznamy za nasz cel, to odwróci to naszą
-uwagę od tego, o co powinniśmy naprawdę walczyć.</p>
+<p>Postulaty i&nbsp;zalecenia Public Domain Manifesto byłyby krokiem we
+właściwym kierunku. Mogą być pożyteczne, jeśli zainspirują 
do&nbsp;zmiany
+zdania tych, którzy już pogodzili się ze statusem rządzących na&nbsp;rynku
+korporacji. Jednakże jeśli manifest uznamy za&nbsp;nasz cel, to odwróci to
+naszą uwagę od&nbsp;tego, o co powinniśmy naprawdę walczyć.</p>
 
 <p>Public Domain Mainfesto próbuje chronić naszą wolność wewnątrz 
ogrodzonego
-ogródka domeny publicznej, ale rezygnuje z wolności poza nią. To jest
-niewystarczające.</p>
-
-<p>Proszę autorów Public Domain Manifesto i innych ludzi, by dołączyli do 
walki
-o możliwość niekomercyjnego dzielenia się wszystkimi opublikowanymi
-pracami. Przyłącz się do <a
-href="http://defectivebydesign.org";>DefectiveByDesign.org</a> i pomóż nam
-walczyć z DRM wszędzie.</p>
+ogródka domeny publicznej, ale&nbsp;rezygnuje z&nbsp;wolności poza nią. To
+jest niewystarczające.</p>
 
+<p>Proszę autorów Public Domain Manifesto i&nbsp;innych ludzi, by dołączyli
+do&nbsp;walki o możliwość niekomercyjnego dzielenia się wszystkimi
+opublikowanymi pracami. Przyłącz się do&nbsp;<a
+href="http://defectivebydesign.org";>DefectiveByDesign.org</a> i&nbsp;pomóż
+nam walczyć z&nbsp;DRM wszędzie.</p>
 
 <div style="font-size: small;">
 
@@ -99,40 +101,41 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
-
 <p>
-Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a
-href="mailto:address@hidden";><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>. Istnieją 
także
-<a href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z
-FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub
-propozycje) prosimy wysyłać na adres <a
-href="mailto:address@hidden";><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>.
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
+<br />
+Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
+propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
 Proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a> po
-informacje dotyczące koordynowania i wysyłania tłumaczeń tego artykułu.
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>
+po&nbsp;informacje dotyczące koordynowania i&nbsp;wysyłania tłumaczeń tego
+artykułu.
 </p>
 
 <p>Copyright &copy; 2010 Richard Stallman</p>
 
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
-utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby zobaczyć kopię niniejszej
-licencji przejdź na stronę <a
+utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
+licencji przejdź na&nbsp;stronę <a
 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>
-lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
+lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
 Francisco, California 94105, USA.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Jan Owoc 2010.</div>
+Tłumaczenie: Jan Owoc 2010, 2011.</div>
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/05/11 08:25:39 $
+$Date: 2011/08/07 08:37:02 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -156,6 +159,8 @@
   use the 3-letter ISO 639-2.
   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- German -->
+<li><a 
href="/philosophy/public-domain-manifesto.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a 
href="/philosophy/public-domain-manifesto.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Polish -->

Index: philosophy/po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- philosophy/po/free-sw.pl.po 7 Aug 2011 01:38:47 -0000    1.31
+++ philosophy/po/free-sw.pl.po 7 Aug 2011 08:37:07 -0000    1.32
@@ -13,10 +13,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2011-08-06 19:32-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -112,10 +112,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "The freedom to study how the program works, and change it to make it do "
-#| "what you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition "
-#| "for this."
 msgid ""
 "The freedom to study how the program works, and change it so it does your "
 "computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a "
@@ -237,15 +233,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
-#| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
-#| "someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a "
-#| "practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or (in its practitioners' "
-#| "perverse terminology) as &ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; freedom 1 "
-#| "becomes a theoretical fiction rather than a practical freedom. This is "
-#| "not sufficient. In other words, these binaries are not free software "
-#| "even if the source code they are compiled from is free."
 msgid ""
 "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the "
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
@@ -676,10 +663,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.";
-#| "html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Version 1.89</a>: Freedom 3 "
-#| "includes the right to release modified versions as free software."
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.103&amp;r2=1.104\">Version 1.104</a>: Reflect, in the "

Index: philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po 7 Aug 2011 01:38:47 -0000    
1.5
+++ philosophy/po/public-domain-manifesto.pl.po 7 Aug 2011 08:37:07 -0000    
1.6
@@ -223,12 +223,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -240,12 +234,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]