www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/po/translations.pl.po philosophy/p...


From: Jan Owoc
Subject: www licenses/po/translations.pl.po philosophy/p...
Date: Mon, 29 Aug 2011 15:40:47 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/29 15:40:47

Modified files:
    licenses/po  : translations.pl.po 
    philosophy/po : compromise.pl.po philosophy.pl.po 
             pirate-party.pl.po 
    po       : home.pl.po 
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.pl.po?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.pl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.pl.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/pirate-party.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.101&r2=1.102
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.61&r2=1.62

Patches:
Index: licenses/po/translations.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.pl.po,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- licenses/po/translations.pl.po   28 Aug 2011 08:35:32 -0000   1.36
+++ licenses/po/translations.pl.po   29 Aug 2011 15:40:10 -0000   1.37
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: translations.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-28 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-15 09:03-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-29 09:20-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -257,7 +257,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.txt\";> "
 #| "French</a> translation of the GPL"
@@ -265,8 +264,8 @@
 "<code>[fr]</code> <a href=\"http://dachary.org/loic/gpl-french.pdf\";> "
 "French</a> translation of the GPL (PDF)"
 msgstr ""
-"<code>[fr]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://www.rodage.org/";
-"gpl-3.0.fr.txt\">francuski</a>"
+"<code>[fr]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://dachary.org/loic/";
+"gpl-french.pdf\">francuski</a> (PDF)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>

Index: philosophy/po/compromise.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/compromise.pl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/compromise.pl.po   21 Jul 2011 00:39:13 -0000   1.6
+++ philosophy/po/compromise.pl.po   29 Aug 2011 15:40:16 -0000   1.7
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-20 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-29 18:41-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-29 09:23-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,15 +17,15 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Avoiding Ruinous Compromises - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Unikając Zgubnych Kompromisów - Projekt GNU - Fundacja wolnego "
-"oprogramowania (FSF)"
+"Unikać zgubnych kompromisów - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania 
"
+"(FSF)"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -56,7 +56,7 @@
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Avoiding Ruinous Compromises"
-msgstr "Unikając Zgubnych Kompromisów"
+msgstr "Unikać zgubnych kompromisów"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -429,6 +429,9 @@
 "guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change"
 "\">\"'Nudge' is not enough\"</a>."
 msgstr ""
+"Podobny punkt widzenia, ale&nbsp;w innej dziedzinie życia znajdziecie 
w&nbsp;"
+"<a href=\"http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-";
+"enough-behaviour-change\">\"'Nudge' is not enough\"</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: philosophy/po/philosophy.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.pl.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/po/philosophy.pl.po   29 Aug 2011 08:36:37 -0000   1.26
+++ philosophy/po/philosophy.pl.po   29 Aug 2011 15:40:16 -0000   1.27
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: philosophy.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-29 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-24 18:57-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-29 09:24-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -61,7 +61,6 @@
 "oprogramowania i&nbsp;projektu GNU."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">Europe&#8217;s &#8220;"
 #| "unitary patent&#8221; could mean unlimited software patents</a>"

Index: philosophy/po/pirate-party.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/pirate-party.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/pirate-party.pl.po  3 Aug 2011 00:36:42 -0000    1.3
+++ philosophy/po/pirate-party.pl.po  29 Aug 2011 15:40:16 -0000   1.4
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/pirate-party.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Paweł Różański <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pirate-party.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-31 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-15 10:03+0200\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-29 09:26-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -45,9 +45,10 @@
 "podstwą jest redukcja restrykcji nakładanych przez prawa autorskie: Partii "
 "Piratów. Jej podstawy zakładają zakazanie cyfrowego zarządzania "
 "ograniczeniami (DRM), legalizację niekomercyjnego dzielenia się "
-"opublikowanymi dziełami oraz skrócenie okresu ochrony praw autorskich dla "
-"zastosowań komercyjnych do okresu pięciu lat. Pięć lat po publikacji, 
każde "
-"opublikowane dzieło miałoby przechodzić do domeny publicznej."
+"opublikowanymi dziełami oraz&nbsp;skrócenie okresu ochrony praw autorskich "
+"dla zastosowań komercyjnych do&nbsp;okresu pięciu lat. Pięć lat po&nbsp;"
+"publikacji, każde opublikowane dzieło miałoby przechodzić do&nbsp;domeny "
+"publicznej."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -57,10 +58,10 @@
 "software. I'm sure that they did not intend to hurt free software, but "
 "that's what would happen."
 msgstr ""
-"Popieram te zmiany, w&nbsp;większości; jednak specyficzna kombinacja 
wybrana "
-"przez szwedzką Partię Piratów ironicznie w&nbsp;szczególnym przypadku "
-"szkodzi wolnemu oprogramowaniu. Jestem pewien, że nie mieli intencji "
-"zaszkodzić wolnemu oprogramowaniu, ale to właśnie by się stało."
+"Popieram te zmiany, w&nbsp;większości; jednak&nbsp;specyficzna kombinacja "
+"wybrana przez szwedzką Partię Piratów ironicznie w&nbsp;szczególnym "
+"przypadku szkodzi wolnemu oprogramowaniu. Jestem pewien, że&nbsp;nie mieli "
+"intencji zaszkodzić wolnemu oprogramowaniu, ale&nbsp;to właśnie by się 
stało."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -72,11 +73,11 @@
 "give users access to the software's source code."
 msgstr ""
 "Powszechna Licencja Publiczna GNU i&nbsp;inne licencje copyleft wykorzystują 
"
-"prawa autorskie do obrony wolności każdego użytkownika. GPL pozwala 
każdemu "
-"na publikowanie zmodyfikowanych utworów, ale wyłącznie na tej samej "
-"licencji. Redystrybucja niezmodyfikowanego utworu musi także zachowywać "
-"licencję. I&nbsp;wszyscy redystrybutorzy muszą dać użytkownikom dostęp 
do "
-"kodu źródłowego oprogramowania."
+"prawa autorskie do&nbsp;obrony wolności każdego użytkownika. GPL pozwala "
+"każdemu na&nbsp;publikowanie zmodyfikowanych utworów, ale&nbsp;wyłącznie "
+"na&nbsp;tej samej licencji. Redystrybucja niezmodyfikowanego utworu musi "
+"także zachowywać licencję. I&nbsp;wszyscy redystrybutorzy muszą dać "
+"użytkownikom dostęp do&nbsp;kodu źródłowego oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -86,11 +87,11 @@
 "and proprietary software developers would be able to include it in their "
 "programs. But what about the reverse case?"
 msgstr ""
-"W&nbsp;jaki sposób postulaty szwedzkiej Partii Piratów wpływają na wolne "
-"oprogramowanie typu copyleft? Po pięciu latach, jego kod źródłowy 
przejdzie "
-"do domeny publicznej, a&nbsp;deweloperzy oprogramowania własnościowego 
będą "
-"mogli wykorzystywać je w swoich programach. A&nbsp;co w&nbsp;przypadku "
-"odwrotnym?"
+"W&nbsp;jaki sposób postulaty szwedzkiej Partii Piratów wpływają na&nbsp;"
+"wolne oprogramowanie typu copyleft? Po&nbsp;pięciu latach, jego kod 
źródłowy "
+"przejdzie do&nbsp;domeny publicznej, a&nbsp;deweloperzy oprogramowania "
+"własnościowego będą mogli wykorzystywać je w&nbsp;swoich programach. 
A&nbsp;"
+"co w&nbsp;przypadku odwrotnym?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -103,12 +104,12 @@
 "over you."
 msgstr ""
 "Oprogramowanie własnościowe jest ograniczone także przez EULA, nie tylko "
-"przez prawa autorskie, a&nbsp;użytkownicy nie posiadają dostępu do kodu "
-"źródłowego. Nawet jeśli prawa autorskie zezwalają na niekomercyjne "
+"przez prawa autorskie, a&nbsp;użytkownicy nie posiadają dostępu 
do&nbsp;kodu "
+"źródłowego. Nawet jeśli prawa autorskie zezwalają na&nbsp;niekomercyjne "
 "dzielenie, to EULA może go zabraniać. W&nbsp;dodatku, użytkownicy, nie 
mając "
-"kodu źródłowego, nie mają kontroli nad tym co robi program kiedy go "
+"kodu źródłowego, nie mają kontroli nad&nbsp;tym co robi program kiedy go "
 "uruchamiają. Uruchomienie takiego programu to oddanie Waszej wolności 
i&nbsp;"
-"oddanie deweloperowi kontroli nad Wami."
+"oddanie deweloperowi kontroli nad&nbsp;Wami."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -120,13 +121,14 @@
 "have a &ldquo;time bomb&rdquo; in it to make it stop working after 5 years, "
 "in which case the &ldquo;public domain&rdquo; copies would not run at all."
 msgstr ""
-"Zatem jaki będzie efekt zakończenia ochrony praw autorskich tego programu 
po "
-"5 latach? Nie będzie przymusu udostępnienia kodu źródłowego przez "
-"dewelopera, i&nbsp;przypuszczalnie większość nigdy tego nie zrobi. "
-"Użytkownicy, wciąż bez kodu źródłowego, nadal nie będą w stanie 
używać "
-"programu w sposób wolny. Program może nawet mieć w&nbsp;sobie 
&bdquo;bombę "
-"zegarową&rdquo;, żeby przestał działać po upływie 5 lat, a w tym 
przypadku "
-"kopie w &bdquo;domenie publicznej&rdquo; nie będą działać w&nbsp;ogóle."
+"Zatem&nbsp;jaki będzie efekt zakończenia ochrony praw autorskich tego "
+"programu po&nbsp;5 latach? Nie będzie przymusu udostępnienia kodu 
źródłowego "
+"przez dewelopera, i&nbsp;przypuszczalnie większość nigdy tego nie zrobi. "
+"Użytkownicy, wciąż bez&nbsp;kodu źródłowego, nadal nie będą 
w&nbsp;stanie "
+"używać programu w&nbsp;sposób wolny. Program może nawet mieć 
w&nbsp;sobie "
+"&bdquo;bombę zegarową&rdquo;, żeby przestał działać po&nbsp;upływie 5 
lat, "
+"a&nbsp;w tym przypadku kopie w&nbsp;&bdquo;domenie publicznej&rdquo; nie "
+"będą działać w&nbsp;ogóle."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -141,13 +143,14 @@
 "share."
 msgstr ""
 "Zatem, propozycja Partii Piratów da deweloperom oprogramowania "
-"własnościowego możliwość użycia kodów źródłowych objętych licencją
 GPL po 5 "
-"latach, ale nie da deweloperom wolnego oprogramowania możliwości użycia "
-"własnościowych kodów źródłowych, ani po 5, ani po 50 latach. Wolny 
Świat "
-"otrzyma wszystko co złe, ale nic co dobre. Różnica pomiędzy kodem 
źródłowym "
-"i kodem obiektowym oraz praktyka używania EULA da oprogramowaniu "
-"własnościowemu efektywny wyjątek od ogólnej zasady pięcioletniego prawa "
-"autorskiego &mdash; którego to wyjątku wolne oprogramowanie nie posiada."
+"własnościowego możliwość użycia kodów źródłowych objętych licencją
 GPL "
+"po&nbsp;5 latach, ale&nbsp;nie da deweloperom wolnego oprogramowania "
+"możliwości użycia własnościowych kodów źródłowych, ani&nbsp;po 5, 
ani&nbsp;"
+"po 50 latach. Wolny Świat otrzyma wszystko co złe, ale&nbsp;nic co dobre. "
+"Różnica pomiędzy kodem źródłowym i&nbsp;kodem obiektowym 
oraz&nbsp;praktyka "
+"używania EULA da oprogramowaniu własnościowemu efektywny wyjątek od&nbsp;"
+"ogólnej zasady pięcioletniego prawa autorskiego &mdash; którego to wyją
tku "
+"wolne oprogramowanie nie posiada."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -160,15 +163,15 @@
 "done, this issue would go away. But until that is achieved, we must not "
 "lose our only defense for protection from patents."
 msgstr ""
-"Wykorzystujemy także prawa autorskie do częściowego uchylenia "
+"Wykorzystujemy także prawa autorskie do&nbsp;częściowego uchylenia "
 "niebezpieczeństwa patentów oprogramowania. Nie możemy uczynić naszych "
-"programów bezpiecznymi od nich &mdash; żaden program nie jest bezpieczny od 
"
-"patentów na oprogramowanie w&nbsp;kraju, który na nie zezwala &mdash; ale "
-"przynajmniej zapobiegamy ich użyciu do uczynienia programu efektywnie "
-"niewolnym. Szwedzka Partia Piratów proponuje obalenie patentów na "
-"oprogramowanie, i&nbsp;jeśli to zostanie osiągnięte, ten aspekt odpadnie. "
-"Ale dopóki nie zostanie to osiągnięte, nie wolno nam stracić naszej 
jedynej "
-"obrony przed patentami."
+"programów bezpiecznymi od&nbsp;nich &mdash; żaden program nie jest "
+"bezpieczny od&nbsp;patentów na&nbsp;oprogramowanie w&nbsp;kraju, który "
+"na&nbsp;nie zezwala &mdash; ale&nbsp;przynajmniej zapobiegamy ich użyciu "
+"do&nbsp;uczynienia programu efektywnie niewolnym. Szwedzka Partia Piratów "
+"proponuje obalenie patentów na&nbsp;oprogramowanie, i&nbsp;jeśli to 
zostanie "
+"osiągnięte, ten aspekt odpadnie. Ale&nbsp;dopóki nie zostanie to osią
gnięte, "
+"nie wolno nam stracić naszej jedynej obrony przed patentami."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -184,13 +187,13 @@
 msgstr ""
 "Gdy szwedzka Partia Piratów ogłosiła swoje postulaty, deweloperzy wolnego "
 "oprogramowania zauważyli ten efekt i&nbsp;zaproponowali specjalną zasadę 
dla "
-"wolnego oprogramowania: sprawienie, by prawa autorskie na wolne "
-"oprogramowanie trwały dłużej, tak, aby mogło pozostać ono copyleft. Ten "
+"wolnego oprogramowania: sprawienie, by prawa autorskie na&nbsp;wolne "
+"oprogramowanie trwały dłużej, tak, aby&nbsp;mogło pozostać ono copyleft. 
Ten "
 "dosłowny wyjątek dla wolnego oprogramowania równoważyłby efektywny wyją
tek "
-"dla oprogramowania własnościowego. Uważam, że nawet dziesięć lat 
powinno "
-"wystarczyć. Jednakże propozycja spotkała się z&nbsp;oporem 
u&nbsp;przywódców "
-"Partii Piratów, którzy sprzeciwili się pomysłowi dłuższej ochrony praw "
-"autorskich w&nbsp;wyjątkowym przypadku."
+"dla oprogramowania własnościowego. Uważam, że&nbsp;nawet dziesięć lat "
+"powinno wystarczyć. Jednakże propozycja spotkała się z&nbsp;oporem 
u&nbsp;"
+"przywódców Partii Piratów, którzy sprzeciwili się pomysłowi dłuższej 
ochrony "
+"praw autorskich w&nbsp;wyjątkowym przypadku."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -201,12 +204,12 @@
 "means to an end (users' freedom), not an end in itself. And I'd rather not "
 "be an advocate for a stronger copyright."
 msgstr ""
-"Mógłbym poprzeć prawo, które sprawiłoby, że kod źródłowy 
oprogramowania na "
-"licencji GPL byłby dostępny w domenie publicznej po 5 latach, zakładając, 
że "
-"byłby taki sam efekt dla kodu źródłowego oprogramowania własnościowego. 
"
-"Ostatecznie copyleft to środek do efektu końcowego (wolności 
użytkowników), "
-"nie koniec sam w sobie. I&nbsp;raczej nie chciałbym być obrońcą 
silniejszych "
-"praw autorskich."
+"Mógłbym poprzeć prawo, które sprawiłoby, że&nbsp;kod źródłowy 
oprogramowania "
+"na&nbsp;licencji GPL byłby dostępny w&nbsp;domenie publicznej po&nbsp;5 "
+"latach, zakładając, że&nbsp;byłby taki sam efekt dla kodu źródłowego "
+"oprogramowania własnościowego. Ostatecznie copyleft to środek 
do&nbsp;efektu "
+"końcowego (wolności użytkowników), nie koniec sam w&nbsp;sobie. I&nbsp;"
+"raczej nie chciałbym być obrońcą silniejszych praw autorskich."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -218,13 +221,13 @@
 "copyright rule, this would eliminate proprietary software's unofficial "
 "exception. Either way, the result is fair."
 msgstr ""
-"Zatem zaproponowałem, żeby postulaty Partii Piratów wymagały złożenia 
kodu "
-"źródłowego oprogramowania własnościowego w depozycie, gdy binarki są "
-"publikowane. Zdeponowany kod źródłowy byłby wówczas wypuszczany do 
domeny "
-"publicznej po 5 latach. Zamiast robienia z&nbsp;wolnego oprogramowania "
-"oficjalnego wyjątku od zasady pięcioletniej ochrony praw autorskich, "
-"eliminowałoby to nieoficjalny wyjątek oprogramowania własnościowego. 
W&nbsp;"
-"każdym wypadku, rezultat jest sprawiedliwy."
+"Zatem&nbsp;zaproponowałem, żeby postulaty Partii Piratów wymagały 
złożenia "
+"kodu źródłowego oprogramowania własnościowego w&nbsp;depozycie, gdy 
binarki "
+"są publikowane. Zdeponowany kod źródłowy byłby wówczas wypuszczany 
do&nbsp;"
+"domeny publicznej po&nbsp;5 latach. Zamiast robienia z&nbsp;wolnego "
+"oprogramowania oficjalnego wyjątku od&nbsp;zasady pięcioletniej ochrony 
praw "
+"autorskich, eliminowałoby to nieoficjalny wyjątek oprogramowania "
+"własnościowego. W&nbsp;każdym wypadku, rezultat jest sprawiedliwy."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -238,8 +241,8 @@
 "Zwolennik Partii Piratów zaproponował bardziej ogólny wariant pierwszej "
 "sugestii: ogólny schemat dłuższego trwania ochrony praw autorskich gdy "
 "publika otrzymuje więcej wolności w&nbsp;wykorzystywaniu dzieł. Zaletą 
tego "
-"podejścia jest, że wolne oprogramowanie staje się częścią ogólnego 
wzorca "
-"różnicowania terminu ochrony praw autorskich, niż samotnym wyjątkiem."
+"podejścia jest, że&nbsp;wolne oprogramowanie staje się częścią 
ogólnego "
+"wzorca różnicowania terminu ochrony praw autorskich, niż samotnym wyją
tkiem."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -250,11 +253,12 @@
 "of Sweden should avoid placing a handicap on a movement to defend the public "
 "from marauding giants."
 msgstr ""
-"Preferowałbym rozwiązanie z&nbsp;depozytem, ale każda z&nbsp;tych metod "
+"Preferowałbym rozwiązanie z&nbsp;depozytem, ale&nbsp;każda z&nbsp;tych 
metod "
 "unika stronniczego efektu nastawionemu specyficznie przeciwko wolnemu "
 "oprogramowaniu. Mogą istnieć także inne rozwiązania, które załatwią 
sprawę. "
-"W&nbsp;ten czy inny sposób, Partia Piratów Szwecji powinna unikać 
tworzenia "
-"utrudnień dla ruchu, który chroni społeczeństwo przed grasującymi 
gigantami."
+"W&nbsp;ten czy&nbsp;inny sposób, Partia Piratów Szwecji powinna unikać "
+"tworzenia utrudnień dla ruchu, który chroni społeczeństwo przed grasują
cymi "
+"gigantami."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -264,7 +268,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -276,16 +279,12 @@
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -296,12 +295,9 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -310,12 +306,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -332,19 +328,19 @@
 "Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA."
 msgstr ""
 "Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
-"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby zobaczyć kopię niniejszej "
-"licencji przejdź na stronę <a 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub "
-"napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, "
-"California 94105, USA."
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a href=\"http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</"
+"a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, "
+"San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Paweł Różański 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, Jan 
Wieremjewicz "
-"2010."
+"Tłumaczenie: Paweł Różański 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, Jan "
+"Wieremjewicz 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.101
retrieving revision 1.102
diff -u -b -r1.101 -r1.102
--- po/home.pl.po    27 Aug 2011 00:29:41 -0000   1.101
+++ po/home.pl.po    29 Aug 2011 15:40:25 -0000   1.102
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-26 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-08 18:43-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-29 09:30-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -394,7 +394,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
 #| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
@@ -431,17 +430,17 @@
 "\">nieutrzymywany pakiet GNU</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
 "\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
 "\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/"
-"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
-"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
-"\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
 "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
 "<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
 "quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
 "\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a> i&nbsp;<a href=\"/"
-"software/trueprint/\">trueprint</a>wszystkie czekają na&nbsp;opiekuna. <a "
+"software/trueprint/\">trueprint</a> wszystkie czekają na&nbsp;opiekuna. <a "
 "href=\"http://www.gnu.org/server/takeaction.pl.html#unmaint\";>Więcej "
-"informacji</a>."
+"informacji</a>. Także potrzebujemy <a href=\"/server/takeaction."
+"html#python_configure\">GNU configure dla pakietów Python</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.61
retrieving revision 1.62
diff -u -b -r1.61 -r1.62
--- server/po/takeaction.pl.po 27 Aug 2011 16:37:40 -0000   1.61
+++ server/po/takeaction.pl.po 29 Aug 2011 15:40:31 -0000   1.62
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/server/takeaction.html
-# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2004, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2004.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-26 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-19 19:06-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-29 09:38-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,7 +18,7 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -37,6 +37,9 @@
 "\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
 "\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
 msgstr ""
+"Na&nbsp;tej stronie są propozycje dla <a href=\"#act\">działaczy</a> - <a "
+"href=\"#dev\">deweloperów</a> - <a href=\"#sys\">administratorów 
systemów</"
+"a> - <a href=\"#web\">webmasterów</a> - <a href=\"#xlate\">tłumaczy</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -195,7 +198,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
 #| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
@@ -240,23 +242,20 @@
 "Następujące pakiety potrzebują opiekuna: <a 
href=\"/software/alive/\">alive</"
 "a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/"
 "software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</"
-"a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/"
-"\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/"
-"software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</"
-"a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
-"\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/"
-"software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
-"\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, "
-"<a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/"
-"\">trueprint</a>. Poszukujemy także współopiekuna narzędzia CASE <a 
href=\"/"
-"software/ferret/\">ferret</a> oraz&nbsp;narzędzia do&nbsp;śledzenia bugów 
<a "
-"href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Sprawdź strony konkretnego pakietu "
-"oraz&nbsp;<a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">ogólnej informacji "
-"o&nbsp;pakietach GNU i&nbsp;ich utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila "
-"na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> "
-"jeśli masz czas i&nbsp;zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych "
-"projektów. Oczywiście, wiele <a href=\"http://savannah.gnu.org/people";
-"\">projektów GNU szuka pomocy</a> różnego rodzaju."
+"a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/"
+"\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/"
+"software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, "
+"<a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
+"href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/"
+"\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. Poszukujemy "
+"także współopiekuna narzędzia CASE <a 
href=\"/software/ferret/\">ferret</a> "
+"oraz&nbsp;narzędzia do&nbsp;śledzenia bugów <a href=\"/software/gnats/"
+"\">gnats</a>. Sprawdźcie strony konkretnego pakietu oraz&nbsp;<a href=\"/"
+"help/evaluation.html#whatmeans\">ogólnej informacji o&nbsp;pakietach GNU "
+"i&nbsp;ich utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila na&nbsp;adres <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> jeśli masz czas "
+"i&nbsp;zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych projektów."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -274,10 +273,9 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "<strong>Make your program a GNU package</strong>"
 msgid "<strong>GNU configure for Python packages</strong>"
-msgstr "<strong>Zróbcie ze&nbsp;swojego programu pakiet GNU</strong>"
+msgstr "<strong>GNU configure dla pakietów Python</strong>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -287,6 +285,11 @@
 "href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> and <a href=\"/software/"
 "mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
 msgstr ""
+"Potrzebujemy <a href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration"
+"\">standardowy GNU configure</a> oraz&nbsp;system make dla pakietów Python, "
+"które używają metody <tt>build.py</tt>. To by było od&nbsp;ręki 
przydatne "
+"dla <a href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> i&nbsp;<a href=\"/software/"
+"mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -363,7 +366,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Finally, visit <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the GNU "
 #| "Project</a> for more information."
@@ -371,8 +373,9 @@
 "Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the "
 "GNU Project</a> has more details and additional items."
 msgstr ""
-"Na&nbsp;koniec odwiedź <a href=\"/help/help.html\">Jak możesz pomóc "
-"Projektowi GNU</a>."
+"Na&nbsp;koniec jest osobna strona <a href=\"/help/help.html\">Jak możesz "
+"pomóc Projektowi GNU</a>, która ma więcej szczegółów i&nbsp;dodatkowe "
+"zadania."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -380,6 +383,9 @@
 "\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
 "\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
 msgstr ""
+"Cele działań dla: <a href=\"#act\">działaczy</a> - <a href=\"#dev"
+"\">deweloperów</a> - <a href=\"#sys\">administratorów systemów</a> - <a 
href="
+"\"#web\">webmasterów</a> - <a href=\"#xlate\">tłumaczy</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -433,17 +439,17 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2004, Jan Owoc 2010; poprawki: Jan Owoc 2011, "
-"Marcin Wolak 2010, Daniel Oźminkowski 2010."
+"Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2004, Jan Owoc 2010, 2011; poprawki: Marcin "
+"Wolak 2010, Daniel Oźminkowski 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]