www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po licenses.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/licenses/po licenses.pl.po
Date: Sun, 07 Aug 2011 01:08:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/07 01:08:53

Modified files:
    licenses/po  : licenses.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.pl.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: licenses.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.pl.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- licenses.pl.po   22 Jul 2011 00:36:57 -0000   1.12
+++ licenses.pl.po   7 Aug 2011 01:08:09 -0000    1.13
@@ -8,9 +8,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: licenses.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-21 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 11:52-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-06 19:07-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -573,7 +573,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The standard copyright notice for GNU webpages reads: <em><span class="
 #| "\"highlight\">Verbatim copying and distribution of this entire article "
@@ -590,13 +589,15 @@
 "following commentary about this &ldquo;verbatim license&rdquo; by Eben "
 "Moglen:"
 msgstr ""
-"Standardowa informacja o&nbsp;prawach autorskich dla stron internetowych GNU "
-"głosi: <em><span class=\"highlight\">Verbatim copying and distribution of "
-"this entire article is permitted in any medium, provided this notice is "
-"preserved. [<em>Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych 
"
-"kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem "
-"zachowania niniejszego zezwolenia.</em>]</span></em> Prosimy o&nbsp;"
-"zapoznanie się z&nbsp;poniższym komentarzem Ebena Moglena:"
+"Prawa autorskie stron GNU jest domyślnie licencja <a href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">Creative Commons Uznanie "
+"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>. Wcześniej była 
(i "
+"dla niektórych stron nadal jest) <em><span class=\"highlight\">Verbatim "
+"copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, "
+"provided this notice is preserved. [<em>Zezwala się na&nbsp;wykonywanie "
+"i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie 
od&nbsp;nośnika, "
+"pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.</em>]</span></em> "
+"Prosimy o&nbsp;zapoznanie się z&nbsp;poniższym komentarzem Ebena Moglena:"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -950,9 +951,9 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -979,11 +980,11 @@
 #~ "\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
 #~ "Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a></span></em>."
 #~ msgstr ""
-#~ "Domyślna notatka o prawach autorskich na stronach GNU to: <em><span 
class="
-#~ "\"highlight\">Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-#~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
-#~ "Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</"
-#~ "a></span></em>."
+#~ "Domyślna notatka o prawach autorskich na&nbsp;stronach GNU to: <em><span "
+#~ "class=\"highlight\">Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" "
+#~ "href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";
+#~ "\">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 
"
+#~ "Stany Zjednoczone</a></span></em>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #~ msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]