www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www graphics/graphics.html graphics/graphics.pl...


From: Jan Owoc
Subject: www graphics/graphics.html graphics/graphics.pl...
Date: Mon, 27 Dec 2010 16:33:27 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/27 16:33:26

Modified files:
    graphics    : graphics.html graphics.pl.html 
    licenses    : why-gfdl.html why-gfdl.pl.html 
    licenses/old-licenses: gpl-2.0-faq.pl.html 
    philosophy   : motif.pl.html using-gfdl.pl.html 

Log message:
    fix a handful of broken links

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/graphics.html?cvsroot=www&r1=1.100&r2=1.101
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/graphics.pl.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/why-gfdl.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/why-gfdl.pl.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.pl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/motif.pl.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/using-gfdl.pl.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11

Patches:
Index: graphics/graphics.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/graphics.html,v
retrieving revision 1.100
retrieving revision 1.101
diff -u -b -r1.100 -r1.101
--- graphics/graphics.html   17 Dec 2010 18:27:11 -0000   1.100
+++ graphics/graphics.html   27 Dec 2010 16:33:07 -0000   1.101
@@ -140,7 +140,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2010/12/17 18:27:11 $
+$Date: 2010/12/27 16:33:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -179,7 +179,7 @@
 <!-- French -->
 <li><a href="/graphics/graphics.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/graphics/graphics.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/graphics/graphics.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portugese -->
 <li><a href="/graphics/graphics.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->

Index: graphics/graphics.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/graphics.pl.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- graphics/graphics.pl.html  7 Dec 2006 11:29:07 -0000    1.26
+++ graphics/graphics.pl.html  27 Dec 2010 16:33:07 -0000   1.27
@@ -66,7 +66,7 @@
    <li><a href="/graphics/bwcartoon.html">Dynamiczny duet: GNU i pingwin w 
locie</a></li>
    <li><a href="/graphics/reiss-gnuhead.html">Kolorowa g³owa Gnu</a></li>
    <li><a href="/graphics/gnu-ascii.html">Gnu ASCII</a></li>
-    <li><a href="/graphics/gnu-ascii2.xhtml">Gnu ASCII do sygnaturek w 
poczcie elektronicznej</a></li>
+    <li><a href="/graphics/gnu-ascii2.html">Gnu ASCII do sygnaturek w 
poczcie elektronicznej</a></li>
    <li><a href="/graphics/supergnu-ascii.html">ASCII SuperGNU</a></li>
    <li><a href="/graphics/alternative-ascii.html">Inna ASCII GNU</a></li>
    <li><a href="/graphics/gnusvgart.html">Grafika GNU w formacie 
svg</a></li>
@@ -77,7 +77,7 @@
    <li><a href="/graphics/3dbabygnutux.html">Trójwymiarowa ma³a GNU i ma³y 
Tux</a></li>
    <li><a href="/graphics/fromagnulinux.html">Fromagnulinux</a></li>
    <li><a href="/graphics/groff-head.html">G³owa Groff</a></li>
-    <li><a href="/graphics/fsfsociety/">Ilustracje z ksi±¿ki <i>Free 
Software, Free Society</i></a></li>
+    <li><a href="/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html">Ilustracje z ksi±¿ki 
<i>Free Software, Free Society</i></a></li>
    <li><a href="/graphics/gnu-slash-linux.html">GNU/Linux</a></li>
 </ul>
 
@@ -103,8 +103,8 @@
 | <a href="/graphics/graphics.html">English</a>
 | <a href="/graphics/graphics.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
 | <a href="/graphics/graphics.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
-| <a href="/graphics/graphics.pl.html">Polski</a>
-| <a href="/graphics/graphics.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>
+| <a href="/graphics/graphics.pl.html">polski</a>
+| <a href="/graphics/graphics.pt-br.html">português do Brasil</a>
 | <a href="/graphics/graphics.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>
 | <a 
href="/graphics/graphics.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
 | <a href="/graphics/graphics.sq.html">Shqip</a>
@@ -151,7 +151,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/12/07 11:29:07 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2010/12/27 16:33:07 $ $Author: jsowoc $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: licenses/why-gfdl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/why-gfdl.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- licenses/why-gfdl.html   1 Dec 2008 17:04:01 -0000    1.20
+++ licenses/why-gfdl.html   27 Dec 2010 16:33:12 -0000   1.21
@@ -75,7 +75,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/12/01 17:04:01 $
+$Date: 2010/12/27 16:33:12 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -112,7 +112,7 @@
 <!-- Korean -->
 <li><a 
href="/licenses/why-gfdl.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/licenses/why-gfdl.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/licenses/why-gfdl.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Chinese (Simplified) -->
 <li><a 
href="/licenses/why-gfdl.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 <!-- Chinese (Traditional) -->

Index: licenses/why-gfdl.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/why-gfdl.pl.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- licenses/why-gfdl.pl.html  23 Oct 2008 11:58:16 -0000   1.18
+++ licenses/why-gfdl.pl.html  27 Dec 2010 16:33:12 -0000   1.19
@@ -46,14 +46,14 @@
 <p><a id="translations"></a>
 <b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
 [
- <a href="why-gfdl.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>
-| <a href="why-gfdl.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>
-| <a href="why-gfdl.ca.html">Catal&#x00e0;</a> 
-| <a href="why-gfdl.html">English</a>
-| <a href="why-gfdl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
-| <a href="why-gfdl.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>
-| <a href="why-gfdl.ja.html">&#26085;&#26412;&#35486;</a>
-| <a href="why-gfdl.pl.html">Polski</a>
+ <a href="/licenses/why-gfdl.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>
+| <a href="/licenses/why-gfdl.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>
+| <a href="/licenses/why-gfdl.ca.html">Catal&#x00e0;</a> 
+| <a href="/licenses/why-gfdl.html">English</a>
+| <a href="/licenses/why-gfdl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
+| <a href="/licenses/why-gfdl.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>
+| <a href="/licenses/why-gfdl.ja.html">&#26085;&#26412;&#35486;</a>
+| <a href="/licenses/why-gfdl.pl.html">polski</a>
 ]
 </p>
 </div>
@@ -66,7 +66,7 @@
 Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 Istniej± tak¿e
-<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania siê</a> 
z&nbsp;FSF.
+<a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>inne sposoby skontaktowania 
siê</a> z&nbsp;FSF.
 <br />
 Uwagi dotycz±ce naszych stron internetowych prosimy wysy³aæ na adres <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>, natomiast inne 
pytania na adres <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
@@ -89,7 +89,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/10/23 11:58:16 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2010/12/27 16:33:12 $ $Author: jsowoc $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.pl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.pl.html  28 Jun 2007 20:04:37 -0000   
1.1
+++ licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.pl.html  27 Dec 2010 16:33:17 -0000   
1.2
@@ -861,7 +861,7 @@
 GPL zezwala na takie po³±czenie pod warunkiem, ¿e wynik zostanie wydany na 
warunkach GNU GPL. Inna licencja jest zgodna z&nbsp;GPL je¶li zezwala tak¿e na 
to.</p>
 </dd>
 
-<dt><b><a href="TOCFSWithNFLibs" name="FSWithNFLibs">
+<dt><b><a href="#TOCFSWithNFLibs" name="FSWithNFLibs">
  Czy mogê pisaæ wolne oprogramowanie korzystaj±ce z bibliotek,
  które nie s± wolne?</a></b></dt>
 
@@ -2189,7 +2189,7 @@
 (objêtym warunkami typu copyleft), a&nbsp;kodem u¿ytkownika (zwykle
 udostêpnianym na warunkach niezgodnych z&nbsp;warunkami copyleft).</p>
 
-<p><a href="template-diagram.png"><img src="template-diagram.png" alt="Schemat 
powy¿szej zawarto¶ci"></a></p>
+<p><a href="/licenses/template-diagram.png"><img 
src="/licenses/template-diagram.png" alt="Schemat powy¿szej zawarto¶ci"></a></p>
 
 <p>Oto wyj±tek licencyjny dla kodu Javascript, dziêki któremu mo¿na
 to uzyskaæ:</p>
@@ -2435,8 +2435,8 @@
 | <a href="/licenses/gpl-faq.it.html">Italiano</a>
 | <a href="/licenses/gpl-faq.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>
 | <a href="/licenses/gpl-faq.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>
-| <a href="/licenses/gpl-faq.pl.html">Polski</a>
-| <a href="/licenses/gpl-faq.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>
+| <a href="/licenses/gpl-faq.pl.html">polski</a>
+| <a href="/licenses/gpl-faq.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do Brasil</a>
 ]
 </p>
 </div>
@@ -2449,7 +2449,7 @@
 Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 Istniej± tak¿e
-<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania siê</a> 
z&nbsp;FSF.
+<a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>inne sposoby skontaktowania 
siê</a> z&nbsp;FSF.
 <br />
 Uwagi dotycz±ce naszych stron internetowych prosimy wysy³aæ na adres <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>, natomiast inne 
pytania na adres <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
@@ -2472,7 +2472,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/06/28 20:04:37 $ $Author: johnsu01 $
+$Date: 2010/12/27 16:33:17 $ $Author: jsowoc $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/motif.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/motif.pl.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/motif.pl.html  26 Apr 2008 09:28:59 -0000   1.4
+++ philosophy/motif.pl.html  27 Dec 2010 16:33:22 -0000   1.5
@@ -65,8 +65,8 @@
 [
  <a href="/philosophy/motif.ca.html">Catal&#x00e0;</a>
 | <a href="/philosophy/motif.html">English</a>
-| <a href="philosophy/motif.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
-| <a href="philosophy/motif.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
+| <a href="/philosophy/motif.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
+| <a href="/philosophy/motif.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
 | <a href="/philosophy/motif.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>
 | <a href="/philosophy/motif.pl.html">Polski</a>
 ]
@@ -82,7 +82,7 @@
 Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 Istniej± tak¿e
-<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania siê</a>
+<a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>inne sposoby skontaktowania 
siê</a>
 z&nbsp;FSF.
 <br />
 Informacje o niedzia³aj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
@@ -111,7 +111,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/04/26 09:28:59 $ $Author: yavor $
+$Date: 2010/12/27 16:33:22 $ $Author: jsowoc $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/using-gfdl.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/using-gfdl.pl.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/using-gfdl.pl.html    31 Mar 2007 15:30:37 -0000   1.10
+++ philosophy/using-gfdl.pl.html    27 Dec 2010 16:33:22 -0000   1.11
@@ -44,7 +44,7 @@
 <p>
 <b><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">Inne teksty</a></b>
 <br />
-Tekst bezpo¶rednio powi±zany: <a href="/philosophy/free-doc.plhtml">Wolne 
oprogramowanie i&nbsp;wolna dokumentacja</a>
+Tekst bezpo¶rednio powi±zany: <a href="/philosophy/free-doc.pl.html">Wolne 
oprogramowanie i&nbsp;wolna dokumentacja</a>
 </p>
 <hr />
 
@@ -74,7 +74,7 @@
 Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 Istniej± tak¿e
-<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania siê</a>
+<a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>inne sposoby skontaktowania 
siê</a>
 z&nbsp;FSF.
 <br />
 Informacje o niedzia³aj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
@@ -101,7 +101,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 15:30:37 $ $Author: yavor $
+$Date: 2010/12/27 16:33:22 $ $Author: jsowoc $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]