www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/graphics/po license-logos.ca.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/graphics/po license-logos.ca.po
Date: Mon, 13 Oct 2008 05:54:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/13 05:54:26

Modified files:
    graphics/po  : license-logos.ca.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/license-logos.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: license-logos.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/license-logos.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- license-logos.ca.po 12 Oct 2008 11:01:37 -0000   1.1
+++ license-logos.ca.po 13 Oct 2008 05:53:43 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-logos.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-12 12:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-13 08:53+0300\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,19 +16,21 @@
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "GNU License Logos - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Logotips de les llicències de GNU - Projecte GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Logotips de les llicències de GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation "
+"(FSF)"
 
 # type: Content of: <style>
 msgid ""
 "table#license-logos { border: none; text-align: center; margin: 0 auto; "
-"width: 90%; clear: both; } table#license-logos td, table#license-logos th { "
-"text-align: center; vertical-align: middle; } table#license-logos th { "
-"font-weight: bold; }"
+"width: 90%; clear: both; } table#license-logos td, table#license-logos th "
+"{ text-align: center; vertical-align: middle; } table#license-logos th "
+"{ font-weight: bold; }"
 msgstr ""
 "table#license-logos { border: none; text-align: center; margin: 0 auto; "
-"width: 90%; clear: both; } table#license-logos td, table#license-logos th { "
-"text-align: center; vertical-align: middle; } table#license-logos th { "
-"font-weight: bold; }"
+"width: 90%; clear: both; } table#license-logos td, table#license-logos th "
+"{ text-align: center; vertical-align: middle; } table#license-logos th "
+"{ font-weight: bold; }"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "GNU License Logos"
@@ -36,26 +38,27 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"If you are releasing work under version 3 of the GNU <a "
-"href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, <a "
-"href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, or <a "
-"href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, feel free to use these buttons on "
-"your site or in your application to advertise the license. These logos are "
+"If you are releasing work under version 3 of the GNU <a href=\"/licenses/gpl."
+"html\">GPL</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, or <a href=\"/"
+"licenses/agpl.html\">AGPL</a>, feel free to use these buttons on your site "
+"or in your application to advertise the license. These logos are "
 "immediately recognizable, and will assure your users that their freedom is "
 "being protected."
 msgstr ""
-"Si publiqueu els vostres treballs sota la versió 3 de les llicències de GNU 
(ja sigui la <a "
-"href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, la <a "
-"href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, o la <a "
-"href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, podeu posar al vostre web o al vostre 
programa aquests botons per indicar la llicència. Aquests logotips són fà
cilment identificables i indicaran als vostres usuaris que les seves llibertats 
estan protegides."
+"Si publiqueu els vostres treballs sota la versió 3 de les llicències de GNU 
"
+"(ja sigui la <a href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, la <a href=\"/licenses/"
+"lgpl.html\">LGPL</a>, o la <a href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, podeu "
+"posar al vostre web o al vostre programa aquests botons per indicar la "
+"llicència. Aquests logotips són fàcilment identificables i indicaran als "
+"vostres usuaris que les seves llibertats estan protegides."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Here are some vector versions: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 SVG</a>, <a "
 "href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 and AGPLv3 SVG</a>."
 msgstr ""
-"Aquí teniu algunes versions vectorials: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 
SVG</a>, <a "
-"href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 i AGPLv3 SVG</a>."
+"Aquí teniu algunes versions vectorials: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 "
+"SVG</a>, <a href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 i AGPLv3 SVG</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><th>
 msgid "51 pixels tall"
@@ -70,7 +73,6 @@
 msgstr "[Logotip gran de la GPLv3]"
 
 # type: Content of: <table><tr><td>
-#:   
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
@@ -118,20 +120,24 @@
 msgid "[Small GNU AGPLv3 logo]"
 msgstr "[Logotip petit de la AGPLv3 de GNU]"
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
-"broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres "
+"formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els enllaços trencats i "
+"d'altres correccions (o suggeriments) a <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -145,19 +151,22 @@
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
 "medium, provided this notice is preserved."
-msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+msgstr ""
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Traducció: <a href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 12 
d'octubre de 2008."
+msgstr ""
+"Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 12 d'octubre de "
+"2008."
 
-#. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]