www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/graphics/po license-logos.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/graphics/po license-logos.ca.po
Date: Wed, 22 Oct 2008 14:54:05 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/10/22 14:54:05

Modified files:
    graphics/po  : license-logos.ca.po 

Log message:
    Minor correction

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/license-logos.ca.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: license-logos.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/license-logos.ca.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- license-logos.ca.po 13 Oct 2008 08:28:29 -0000   1.3
+++ license-logos.ca.po 22 Oct 2008 14:54:02 -0000   1.4
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-logos.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-13 08:53+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-22 16:52+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "GNU License Logos - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -47,7 +47,7 @@
 msgstr ""
 "Si publiqueu els vostres treballs sota la versió 3 de les llicències de GNU 
"
 "(ja sigui la <a href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, la <a href=\"/licenses/"
-"lgpl.html\">LGPL</a>, o la <a href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, podeu "
+"lgpl.html\">LGPL</a> o la <a href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>), podeu "
 "posar al vostre web o al vostre programa aquests botons per indicar la "
 "llicència. Aquests logotips són fàcilment identificables i indicaran als "
 "vostres usuaris que les seves llibertats estan protegides."
@@ -170,3 +170,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]