www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po why-copyleft.tr.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy/po why-copyleft.tr.po
Date: Sun, 12 Oct 2008 19:43:13 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/12 19:43:13

Modified files:
    philosophy/po : why-copyleft.tr.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-copyleft.tr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: why-copyleft.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-copyleft.tr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- why-copyleft.tr.po 11 Oct 2008 09:41:23 -0000   1.1
+++ why-copyleft.tr.po 12 Oct 2008 19:42:34 -0000   1.2
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-copyleft.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-11 11:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-12 22:42+0300\n"
 "Last-Translator: Sönmez Kartal <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -50,7 +50,7 @@
 "olmayan lisanslara karşı sert tartışmalara girmiyoruz; aslında, bu "
 "yazılımları ara sıra özel durumlar için öneriyoruz&mdash; ancak bu "
 "lisansların savunucuları <acronym title=\"Genel Kamu Lisansı\">GPL</"
-"title>'ye karşı sert bir tartışmaya giriyor."
+"acronym>'ye karşı sert bir tartışmaya giriyor."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]