www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy philosophy.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy philosophy.nl.html
Date: Tue, 11 Dec 2007 18:26:49 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/11 18:26:49

Modified files:
    philosophy   : philosophy.nl.html 

Log message:
    Updated & linked dutch translation "protecting..."

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.nl.html?cvsroot=www&r1=1.56&r2=1.57

Patches:
Index: philosophy.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.nl.html,v
retrieving revision 1.56
retrieving revision 1.57
diff -u -b -r1.56 -r1.57
--- philosophy.nl.html 10 Dec 2007 20:07:06 -0000   1.56
+++ philosophy.nl.html 11 Dec 2007 18:26:44 -0000   1.57
@@ -240,8 +240,8 @@
    voor het schrijven van encryptie-software in landen waar
    het exporteren van dit soort software niet aan wetten gebonden 
is</a>.</li>
 
- <li>Hoe het <A HREF="/philosophy/protecting.html">recht om software te 
schrijven</A>
-   te verdedigen (of het nou vrij is of niet-vrij)</li>
+ <li><A HREF="/philosophy/protecting.nl.html">Help Vechten voor je Recht om 
zowel
+    Vrije als Niet-vrije Software te Schrijven</A>.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/dat.html">De juiste manier om D.A.T. te 
belasten</a></li>
 
@@ -954,7 +954,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/12/10 20:07:06 $ $Author: tuijldert $
+$Date: 2007/12/11 18:26:44 $ $Author: tuijldert $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]