www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy protecting.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy protecting.nl.html
Date: Tue, 11 Dec 2007 18:23:31 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/11 18:23:31

Modified files:
    philosophy   : protecting.nl.html 

Log message:
    Brought in line with v1.19 of the original + minor fixes.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/protecting.nl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: protecting.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/protecting.nl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- protecting.nl.html 4 May 2006 17:14:33 -0000    1.3
+++ protecting.nl.html 11 Dec 2007 18:23:26 -0000   1.4
@@ -1,95 +1,142 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<TITLE>Help om het recht om zowel niet-vrije als vrije software te schrijven 
te beschermen 
-- GNU project - Free Software Foundation (FSF)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>Help om het recht om zowel niet-vrije als vrije software te schrijven te 
beschermen.</H3>
-
-
-<A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [afbeelding van een filosofisch kijkende gnoe] "
-  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
-
-[ <A HREF="/philosophy/protecting.ca.html">Catalan</A>
-| <A href="/philosophy/protecting.nl.html">Dutch</A>
-| <A HREF="/philosophy/protecting.html">English</A>
-| <A HREF="/philosophy/protecting.ko.html">Korean</A>
-| <A HREF="/philosophy/protecting.ru.html">Russian</A>
-]
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<TITLE>Help Vechten voor je Recht om zowel Vrije als Niet-vrije Software te 
+Schrijven - GNU project - Free Software Foundation (FSF)</TITLE>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<H2>Help Vechten voor je Recht om zowel Vrije als Niet-vrije Software te 
+Schrijven.</H2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
 
 <P>
-
 Het recht om zowel niet-vrije als vrije software te schrijven wordt
 bedreigd door 
 <A HREF="http://lpf.ai.mit.edu/Patents/patents.html";>patenten op software</A>
-en zgn.
-<A HREF="http://lpf.ai.mit.edu/Copyright/copyright.html";>"look-and-feel"
-copyright lawsuits</A>.
-
-<P>
-
-De Free Software Foundation bestrijdt deze dreigingen op vele manieren,
-zoals het ondersteunen en lidmaadschap van de 
-<A HREF="http://lpf.ai.mit.edu/";>League for Programming Freedom</A>.
-
-<P>
-
-De League is een midden in de maatschappij staande organizatie van 
professoren, studenten,
-zakenlieden, programmeurs, gebruikers, en zelfs softwarehuizen, gericht op het
-hertellen van de vrijheid om programma's te schrijven. De League is niet 
t&egrave;gen
-het juridisch systeem dat het (amerikaanse) congres voor ogen stond - namelijk
-copyright op individuele programma's. De League probeert echter recente 
wijzigingen
-in dit recht ongedaan te maken - wijzigingen die aangebracht zijn door 
rechters,
-en die inspeelden op belangen van bepaalde groepen.
-<P>
-De FSF moedigt je aan om mee te helpen in het bestrijden van deze dreigingen.
-Twee goede manieren zijn om
-<A HREF="http://lpf.ai.mit.edu/Join/join.html";>lid te worden</A>
-en/of de League
-<A HREF="http://lpf.ai.mit.edu/Help/help.html";>te helpen</A>.
-
-<P>
-
-<STRONG>De League is niet verbonden met de Free Software Foundation,
-en heeft geen belang in het concept van vrije software.</STRONG>
-De FSF steunt de League omdat, zoals elke softwareontwikkelaar
-kleiner dan Microsoft, bedreigd wordt door patenten of software en
-copyrights op interfaces. En jij wordt eveneens bedreigd. Het zou
-gemakkelijk zijn om het probleem te negeren totdat je werkgever
-wordt aangeklaagd, maar het is wijzer om actie te ondernemen v&oacute;&oacute;r
-dit gebeurt.
+en zogenaamde <A HREF="http://lpf.ai.mit.edu/Copyright/copyright.html";>
+processen over auteursrecht op &ldquo;look-and-feel&rdquo;</A>.</p>
 
 <P>
+De Free Software Foundation bestrijdt deze dreigingen op vele manieren, zoals 
+via ondersteuning en lidmaatschap van de 
+<A HREF="http://lpf.ai.mit.edu/";>League for Programming Freedom</A>.</p>
+
+<P>
+De League is een maatschappelijke organisatie van professoren, studenten, 
+zakenlieden, programmeurs, gebruikers, en zelfs softwarebedrijven, met als 
+doel het herstellen van de vrijheid om programma's te schrijven. De League is 
+niet t&eacute;gen het juridisch systeem dat het (Amerikaanse) congres voor 
+ogen stond&mdash;namelijk auteursrecht op individuele programma's. De League 
+probeert echter recente wijzigingen in dit recht ongedaan te maken die waren 
+aangebracht door gerechtelijke uitspraken die inspeelden op belangen van 
+bepaalde groepen.</p>
+
+<P>
+De FSF moedigt je aan om te helpen in de strijd door <A HREF=
+"http://lpf.ai.mit.edu/Help/help.html";>de League te helpen</A>.</p>
+
+<P>
+<STRONG>De League is onafhankelijk van de Free Software Foundation, en heeft 
+geen belang in het concept van vrije software.</STRONG> De FSF steunt de 
+League omdat deze vrijheid, zoals elke softwareontwikkelaar kleiner dan 
+Microsoft, bedreigd wordt door patenten op software en auteursrechten op 
+koppelings-programma's. En jij wordt ook bedreigd! Het zou gemakkelijk zijn 
+om het probleem te negeren totdat je werkgever wordt aangeklaagd, maar het is 
+verstandiger om actie te ondernemen v&oacute;&oacute;rdat dit gebeurt.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer-short.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook nog <a href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a>
+met de FSF.
+<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan:
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+
+<p>
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
 
-<HR>
-
-<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.nl.html">Andere teksten om te 
lezen.</A></H4>
-
-<HR>
-
-Return to <A HREF="/home.nl.html">GNU's home page</A>.
-<P>
-FSF &amp; GNU inquiries &amp; questions to
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Other <A HREF="/home.html#ContactInfo">ways to contact</A> the FSF.
-<P>
-Comments on these web pages to
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-send other questions to
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.<P>
+<p>
 Updated:
-<!-- hhmts start -->
-03 Mar 2000 Prashant
-<!-- hhmts end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/11 18:23:26 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Chinese(Simplified) -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese(Traditional) -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]