www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy philosophy.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy philosophy.nl.html
Date: Sun, 09 Dec 2007 16:41:08 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/09 16:41:08

Modified files:
    philosophy   : philosophy.nl.html 

Log message:
    Additional dutch translation "rightl..."

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.nl.html?cvsroot=www&r1=1.54&r2=1.55

Patches:
Index: philosophy.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.nl.html,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -b -r1.54 -r1.55
--- philosophy.nl.html 30 Nov 2007 21:13:23 -0000   1.54
+++ philosophy.nl.html 9 Dec 2007 16:41:03 -0000    1.55
@@ -220,11 +220,11 @@
  <li><a href="/philosophy/reevaluating-copyright.nl.html">Het Auteursrecht 
Opnieuw
    Bekeken: Voorrang aan de Gemeenschap</a></li>
 
- <li><a href="/philosophy/right-to-read.html">Het recht van lezen: Een kort
-   dystopisch verhaal</a> door <a href="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/right-to-read.nl.html">Het recht van lezen: Een kort
+   verhaal</a> van <a href="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></li>
 
  <li><a href=" 
http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/cyber/complaint_orig.html";>Eldred
-    tegen Reno</A> gaat over een rechtszaak die een wet, die copyright met
+    tegen Reno</A> gaat over een rechtszaak die een wet, die auteursrecht 
met
    20 jaar verlengt, moet tegenhouden.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/wassenaar.html">Er zijn vrijwilligers nodig
@@ -948,7 +948,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/11/30 21:13:23 $ $Author: tuijldert $
+$Date: 2007/12/09 16:41:03 $ $Author: tuijldert $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]