www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy philosophy.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy philosophy.nl.html
Date: Mon, 10 Dec 2007 20:07:29 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/10 20:07:29

Modified files:
    philosophy   : philosophy.nl.html 

Log message:
    Brought in line with v1.261 of the original + minor fixes.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.nl.html?cvsroot=www&r1=1.55&r2=1.56

Patches:
Index: philosophy.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.nl.html,v
retrieving revision 1.55
retrieving revision 1.56
diff -u -b -r1.55 -r1.56
--- philosophy.nl.html 9 Dec 2007 16:41:03 -0000    1.55
+++ philosophy.nl.html 10 Dec 2007 20:07:06 -0000   1.56
@@ -44,11 +44,11 @@
  <LI><A HREF="/philosophy/shouldbefree.nl.html">Waarom software vrij zou 
moeten zijn</A>.
    (Dit is een ouder, uitgebreider stuk over hetzelfde onderwerp als 
hiervoor)
  <LI><A HREF="/philosophy/free-doc.nl.html">Vrije Software en Vrije 
Handleidingen</A>.
- <LI>Met <A HREF="/philosophy/selling.nl.html">het verkopen van vrije 
software</A> is op zich niets mis!
+ <LI>Het <A HREF="/philosophy/selling.nl.html">verkopen van vrije 
software</A> is OK!
  <LI><A HREF="/philosophy/categories.nl.html">Indeling van Vrije en 
Niet-Vrije Software</A>
  <LI>Vrije software is <A 
HREF="/software/reliability.html">betrouwbaarder</A>!
- <li><a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">Is `Open
-    Bron' Synoniem Met `Vrije Software'?</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">Is &ldquo;Open
+    Bron&rdquo; Synoniem Met &ldquo;Vrije Software&rdquo;?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/linux-gnu-freedom.nl.html">Linux, GNU, en
    Vrijheid</a></li>
  <li><a href="/philosophy/gnutella.nl.html"
@@ -57,9 +57,11 @@
     Zouden Moeten Gebruiken</a></li>
  <li><a href="/philosophy/my_doom.nl.html">MyDoom en Jij</a></li>
  <li><a href="/philosophy/15-years-of-free-software.nl.html">15 Jaar Vrije 
Software</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/free-software-intro.html">Vrije Software 
beweging</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html">Jouw 
Vrijheid Heeft Vrije Software Nodig</a></li>
 </UL>
 
-<H3>Over het GNU project</H3>
+<H3 id="aboutgnu">Over het GNU project</H3>
 
 <UL>
  <LI><A HREF="/gnu/initial-announcement.html">De oorspronkelijke aankondiging
@@ -73,13 +75,14 @@
  <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Waarom GNU/Linux?</a></li>
 </UL>
 
-<H3>Het licenseren van vrije software</H3>
+<H3 id="LicensingFreeSoftware">Het in licentie geven van vrije software</H3>
 
 <UL>
  <li><a href="/licenses/licenses.html">Algemene informatie over vergunningen 
en copyleft</a></li>
  <LI><A HREF="/licenses/license-list.html">Vergunningen voor vrije 
software</A></LI>
- <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Meestgestelde Vragen Over De GNU 
General Public License (GPL)</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Meestgestelde Vragen Over De GNU 
licenties</a></li>
  <LI><A HREF="/philosophy/why-not-lgpl.nl.html">Waarom je voor je volgende 
bibliotheek beter niet de Library GPL kunt gebruiken.</A>.</LI>
+ <li><a href="/copyleft/copyleft.html">Copyleft</a></li>
  <LI><A HREF="/philosophy/why-copyleft.nl.html">Waarom Copyleft?</A></LI>
  <li><a href="/philosophy/university.nl.html">Vrije software uitbrengen 
wanneer je op een universiteit werkt.</a></li>
  <LI><A HREF="/philosophy/pragmatic.nl.html">Het pragmatisch idealisme van 
copyleft</A></LI>
@@ -117,21 +120,23 @@
  </li>
 </UL>
 
-<!--==========================================================================
-             Laws and Issues
-===========================================================================-->
-
-<h3>Wetten en Geschillen</h3>
+<h3 id="Laws">Wetten en Geschillen</h3>
 
 <UL>
+ <li><a href="/philosophy/computing-progress.html">&ldquo;Vooruitgang&rdquo;
+ bij computers: goed and slecht</a>, door Richard M. Stallman.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/why-audio-format-matters.html">Waarom het Soort 
Audio
+   Formaat van Belang is</a> door Karl Fogel</li>
+
  <li><a href="/philosophy/no-ip-ethos.nl.html">
-   Laat Je Niet Corrumperen Door 'Intellectueel Eigendom'</a>, 
+   Laat Je Niet Corrumperen Door &ldquo;Intellectueel Eigendom&rdquo;</a>,
   door Richard M. Stallman.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/sun-in-night-time.nl.html">Het Merkwaardige 
Incident van Sun in de Nacht</a>, 
   door Richard M. Stallman.</li>
 
- <li><a href="/philosophy/opposing-drm.nl.html">Strijden Tegen 'Digital 
Rights Mismanagement'</a>, 
+ <li><a href="/philosophy/opposing-drm.nl.html">Strijden Tegen &ldquo;Digital 
Rights Mismanagement&rdquo;</a>,
   door Dr. Richard M. Stallman, beantwoordt veelgestelde vragen over 
DRM.</li>
 
  <li><a href="http://counterpunch.org/baker08192004.html";>
@@ -140,14 +145,14 @@
  <li><a href="/philosophy/wsis.nl.html">Wereldtop Over de 
Informatie-maatschappij</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/w3c-patent.nl.html">Het standpunt van de FSF over 
het
-   kosteloze patent-beleid bij het W3 Consortium</a>
-   herschreven</li>
+   kostenloze patent-beleid bij het W3 Consortium</a> herschreven</li>
 
  <li>Kanttekeningen van Richard Stallman bij <a 
href="/philosophy/ipjustice.nl.html">
    de afwijzing van het &ldquo;IP Enforcement Directive&rdquo; door de 
ICLC.</a></li>
 
  <li>Richard Stallman heeft een <a href="/philosophy/boldrin-levine.nl.html">
-   recensie geschreven over het artikel "The case against intellectual 
property." van Boldrin en Levine</a></li>
+   recensie geschreven over het artikel &ldquo;The case against intellectual
+   property.&rdquo; van Boldrin en Levine</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/sco/sco-gnu-linux.nl.html">SCO, GNU, en Linux</a>, 
    door Richard Stallman, bespreekt hoe de rechtszaak van SCO tegen IBM van
@@ -180,8 +185,8 @@
  <li><a href="/philosophy/eldred-amicus.html">Een korte &ldquo;Amicus 
Curiae&rdquo;
    in de hogere rechtzaak Eldred v. Ashcroft</a></li>
 
- <li><a href="/philosophy/push-copyright-aside.nl.html">De Wetenschap Moet 
'Het
-   Auteursrecht Terzijde Schuiven'</a>, nog een artikel van <a 
href="http://www.stallman.org";>Richard
+ <li><a href="/philosophy/push-copyright-aside.nl.html">De Wetenschap Moet 
&ldquo;Het
+   Auteursrecht Terzijde Schuiven&rdquo;</a>, nog een artikel van <a 
href="http://www.stallman.org";>Richard
    Stallman</a> verschenen in 
    <a 
href="http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html";>
    Nature Webdebates</a> in 2001. Hierin wordt uitgelegd hoe het 
auteursrecht
@@ -204,14 +209,18 @@
    als aangeboden aan het amerikaanse ministerie van justitie onder de wet
    van Tunney.</a></li>
 
+ <li><a href="/philosophy/new-monopoly.html">Het Amerikaanse Congres Dreigt 
een
+   Nieuw Soort Monopolie te Cre&euml;ren</a>, een poging van het Congres om
+   een monopolie te cre&euml;ren voor het publiceren van openbare 
informatie.</li>
+
  <li>In <a 
href="http://www.eff.org/IP/DMCA/Felten_v_RIAA/20010606_eff_felten_pr.html";>Felten
    v. RIAA</a>, wetenschappers hebben het gerechtshof gevraagd een uitspraak
    te doen over de &ldquo;Digital Millennium Copyright Act (DMCA)&rdquo;
    opdat deze wet hen niet verbiedt hun wetenschappelijke resultaten te 
publiceren.</li>
 
  <li><a href="http://www.eff.org/IP/Video/MPAA_DVD_cases/";>
-   EFF "Intellectueel Eigendom: MPAA (Motion Picture Association of 
America) DVD Rechtzaken" 
-   Archief</a></li>
+   EFF &ldquo;Intellectueel Eigendom: MPAA (Motion Picture Association of
+   America) DVD Rechtzaken&rdquo; Archief</a></li>
 
  <!-- This link is broken 
    <li><a href="http://www.humaninfo.org/copyrigh.htm";>Examples of 
Excellent Copyright Policies</a></li>
@@ -227,7 +236,7 @@
    tegen Reno</A> gaat over een rechtszaak die een wet, die auteursrecht 
met
    20 jaar verlengt, moet tegenhouden.</li>
 
- <li><a href="/philosophy/wassenaar.html">Er zijn vrijwilligers nodig
+ <li><a href="/philosophy/wassenaar.nl.html">Er zijn vrijwilligers nodig
    voor het schrijven van encryptie-software in landen waar
    het exporteren van dit soort software niet aan wetten gebonden 
is</a>.</li>
 
@@ -240,6 +249,13 @@
    <A HREF="/philosophy/basic-freedoms.html">vrijheid van meningsuiting,
    pers en vereniging</A> te verdedigen op het internet.</li>
 
+ <li><a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Het Censureren van mijn 
Software</a>,
+   door <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/privacyaction.html">Bescherm je Recht op 
Priv&eacute;post</a>,
+   Een campagne om weerstand te bieden aan een voorstel van de Amerikaanse 
post
+   om privacygevoelige informatie vast te houden van klanten.</li>
+
  <li><a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html">Hervorming van het
    patentsysteem is niet genoeg</a></li>
 
@@ -273,23 +289,24 @@
  
  <li><a 
href="http://www.oii.ox.ac.uk/resources/feedback/OIIFB_GPL2_20040903.pdf";>
    Een engelse vertaling</a> van de beroemde uitspraak van het gerechtshof
-    in M^uuml;nchen aangaande de rechtsgeldigheid van de GPL. Vertaling door
+    in M&uuml;nchen aangaande de rechtsgeldigheid van de GPL. Vertaling door
    het Oxford Internet Institute.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/not-ipr.nl.html">Zei Je &ldquo;Intellectueel 
Eigendom&rdquo;?
    Da's een Verleidelijke Luchtspiegeling</a>. Een korte studie over de
    daadwerkelijke betekenis van de term &ldquo;Intellectueel 
Eigendom&rdquo;,
-    door Richard M. Stallman</li>
+    door Richard M. Stallman (oorspronkelijk verschenen onder de titel
+    &ldquo;Second Sight&rdquo;).</li>
 
  <li><a href="/philosophy/second-sight.html">Op Het Tweede Gezicht</a>. Een
    artikel in de Guardian van Richard M. Stallman</li>
 
  <li><a 
href="http://www.virtueel.com/upd/ins_opinions.rxml?cust=212&amp;id=967";>
    Vrije Software en Duurzame Softwareontwikkeling</a> - Een kort artikel 
van
-    Dr. Stallman over het gebruik van private software in culturele
+    Richard Stallman over het gebruik van private software in culturele
    ontwikkelingen.</li>
 
-  <li><a 
href="http://technology.guardian.co.uk/online/comment/story/0,12449,1540984,00.html";>
+  <li><a 
href="http://technology.guardian.co.uk/technology/2005/jun/23/onlinesupplement.insideit";>
    Soft sell</a>. Een artikel van Richard M. Stallman gepubliceerd in 
    <a href="http://www.guardian.co.uk";>The Guardian</a>.</li>
 
@@ -301,11 +318,12 @@
    door Richard M. Stallman.</li>
 </UL>
 
-<H3>Terminologi&euml;en en definities</H3>
+<H3 id="terminology">Terminologi&euml;en en definities</H3>
 
 <UL>
  <LI><A HREF="/philosophy/words-to-avoid.html">Termen die verwarring zaaien 
en vermeden dienen te worden.</A></LI>
- <LI><A HREF="/philosophy/free-software-for-freedom.html">"Open Source 
Software" of "vrije software"</A>?</LI>
+ <LI><A HREF="/philosophy/free-software-for-freedom.html">&ldquo;Open Source
+   Software&rdquo; of &ldquo;vrije software&rdquo;</A>?</LI>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.nl.html">Waarom
    &ldquo;Open Bron&rdquo; de essentie van Vrije Software niet begrijpt</a>
  <li>Richard Stallman schreef een
@@ -315,12 +333,14 @@
  <LI><A HREF="/philosophy/categories.nl.html">Categori&euml;en van vrije en 
onvrije software (21 KiB groot)</A></LI>
 </UL>
 
-<h3>De Verdediging van Vrijheid in Software</h3>
+<h3 id="upholding">De Verdediging van Vrijheid in Software</h3>
 
 <ul>
  <li><a href="/philosophy/use-free-software.html">De Vrije Software Beweging 
na 20 jaar</a>,
    Met groot maar gedeeltelijk succes, wat nu?</li>
  <li><a href="/philosophy/mcvoy.html">Bedankt, Larry McVoy</a> door Richard 
M. Stallman</li>
+ <li><a href="/philosophy/social-inertia.html">Het Overwinnen van Sociale 
Inertie</a>,
+   door Richard M. Stallman</li>
 </ul>
 
 <H3>GIF-bestanden</H3>
@@ -341,13 +361,12 @@
    beloning vaak niet motiverend werkt.</A>
 </UL>
 
-<!--==========================================================================
-             Speeches and Interviews
-===========================================================================-->
-
-<h3>Toespraken en interviews (in omgekeerd-chronologische volgorde)</h3>
+<h3 id="speeches">Toespraken en interviews (in omgekeerd-chronologische 
volgorde)</h3>
 
 <UL>
+ <li><a href="/philosophy/rms-kol.html">Uitgeschreven toespraak</a> van <a 
href="http://www.stallman.org";>
+ Richard Stallman</a> in Kolkata (formerly Calcutta) in Augustus 2006.</li>
+
  <li><a href="http://questionsplease.org/Questions_please_1.ogg";>Jonathan
  Roberts heeft een vraaggesprek met Richard Stallman en anderen</a> over 
vrije software.</li>
  
@@ -362,8 +381,8 @@
   of the Internet Society</li>
 
 <li><a 
href="http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=13&amp;ItemID=9350";>
-  Richard Stallman ondervraagd</a> door Justin Podur over "Free Software as 
a Social Movement", 
-  01 December 2005</li>
+  Richard Stallman ondervraagd</a> door Justin Podur over &ldquo;Free 
Software
+  as a Social Movement&rdquo;, 01 December 2005</li>
 
  <li><a href="http://www.oreillynet.com/lpt/a/6222";>Richard Stallman 
ondervraagd</a> 
    door Federico Biancuzzi voor ONLamp.com, 22 September 2005</li>
@@ -424,6 +443,11 @@
   <a 
href="http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/stallman-patents.html";>uitgeschreven
   versie van de toespraak</a> is ook beschikbaar.</li>
 
+<li><a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a> interview uit 2002,
+  een gesprek over <a href="/philosophy/rms-hack.html">de gemeenschap van
+  hackers en hun ethiek</a>, dit interview is ook <a href=
+  "http://www.uta.fi/~fiteva/rms_int_fi.html";>beschikbaar in het 
Fins</a>.</li>
+
 <li><a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a>'s
   <a href="http://www.mytech.it/mytech/internet/art006010045404.jsp";>
   interview, <cite>Perch&eacute; l'open source non &egrave; tutto</cite>,
@@ -440,7 +464,8 @@
   communaut&eacute; des logiciels libres, les t&acirc;ches &agrave; accomplir
   et les risques &agrave; envisager</cite>, gegeven door
   Richard M. Stallman bij CNIT &agrave; la D&eacute;fense, Parijs, 
Frankrijk.</a>
-  27 Januari 2002.</li>
+  27 Januari 2002 (een aantal andere toespraken zijn ook te verkrijgen in 
diverse
+  talen op <a 
href="http://audio-video.gnu.org/";>audio-video.gnu.org</a>).</li>
 
 <li><a 
href="http://www.april.org/actions/rms/20011120/stream.html";>Geluidsopnames
   en gedeeltelijk op schrift gestelde </a>toespraak gegeven door
@@ -511,7 +536,7 @@
    aan de Universiteit van Parijs uit 1998.</LI>
  <LI><A HREF="/philosophy/greve-clown.en.html">Vertalng van een
    toespraak </A> uit 1988 van Georg Greve, gehouden op de GNU/Linux 
cluster
-    "CLOWN" in Duitsland.
+    &ldquo;CLOWN&rdquo; in Duitsland.
    (<A HREF="/philosophy/greve-clown.de.html">Het Duitse 
origineel</A>)</LI>
  <LI><A HREF="/gnu/byte-interview.html">Interview uit BYTE</A>
    van juli 1986 met <A HREF="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</A></LI>
@@ -522,7 +547,7 @@
    opnames bij audio-video.gnu.org</a> is ook beschikbaar.</li>
 </UL>
 
-<H3>Ide&euml;en van anderen</H3>
+<H3 id="ThirdPartyIdeas">Ide&euml;en van anderen</H3>
 <p>
 De artikelen hier genoemd zijn niet van het GNU project, maar
 ze gaan over vrije software, of aanverwante zaken, en we zijn
@@ -537,11 +562,16 @@
 </p>
 
 <UL>
+ <li><a href="http://questioncopyright.org";>QuestionCopyright.org</a> is een 
site
+   over de geschiedenis en invloed van het auteursrecht met de bedoeling te
+   wijzen op de gevaren en gevolgen van het hedendaagse 
auteursrechtensysteem.</li>
  <li><a 
href="http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=196601781";>
    How Vista Lets Microsoft Lock Users In</a> door Cory Doctorow. 
-   <b>Notabene</b>: Wij geloven dat het fout is om verbloemende
+   <b>Notabene:</b> Wij geloven dat het fout is om verbloemende
    woorden als &ldquo;trusted computing&rdquo; te gebruiken om een 
kwaadwillend
    plan te beschrijven.</li>
+ <li><a href="http://www.movingtofreedom.org/";>movingtofreedom.org</a>, een 
blog
+   van Scott Carpenter met veel artikelen over vrijheid.</li>
  <li><a href="http://lwn.net/Articles/194701/";>A couple of lessons on the 
hazards
    of proprietary software</a>, beschrijft de gevaren van private 
software.</li>
  <li><a 
href="http://southflorida.bizjournals.com/southflorida/stories/2006/07/03/story8.html";>
@@ -571,11 +601,11 @@
    brief van Darl McBride, CEO van SCO, aan de Open Bron Gemeenschap.</li>
  <li><a 
href="http://www.hardwarecentral.com/hardwarecentral/editorials/4788/1,";>Hardware
 Central</a>.
    We zijn het met &eacute;&eacute;n conclusie van dit artikel niet eens:
-   Het is niet gerechtvaardigd dat Microsoft Disney en de RIAA helpt met het
+   Het is niet juist dat Microsoft Disney en de RIAA helpt met het
    opdringen van Digital Restrictions Management (het beheren van digitale
    beperkingen) aan jou, netzomin als het rechtmatig is van Disney en de 
RIAA
    om dit te proberen. Alle kracht van de computer dient ter
-   beschikking te staan van jou en niet alleen van de eigenaren van 
informatie.</li>
+   beschikking te staan van jou en niet van de eigenaren van 
informatie.</li>
  <li><a href="http://portal.softwarelivre.org/news/1185";>De Braziliaanse 
regering
    steunt de nationale beweging voor vrije software</a> in Brazili&euml;. 
Het
    artikel is in het Portugees/Braziliaans.</li>
@@ -611,14 +641,6 @@
    visie, zonder oog voor de ethische gevolgen die mensen belet informatie
    te delen, wat zijn dan wel niet de conclusies als de ethiek <em>wel</em>
    mee wordt genomen?</p></li>
- <li><a href="http://www.sincerechoice.org/";>Sincere Choice</a> legt uit hoe
-   oneerlijk het &ldquo;Software Choice&rdquo; programma van Microsoft is.
-   <p>
-   We zijn het niet helemaal eens met Sincere Choice omdat ze beweren dat
-   private software net zo gerechtvaardigd is als vrije software. Daar zijn 
we
-   het grondig mee oneens: <em>software moet vrij zijn</em>.
-   Wanneer je echter mensen kent die bedrogen zijn door de &ldquo;Software
-   Choice&rdquo;, verwijs ze dan alsjeblieft naar de site van Sincere 
Choice.</p></li>
 
  <li>Twee artikelen van Duncan Campbell beschrijven hoe in private programma's
    achterdeurtjes voor de NSA (&ldquo;National Security Agency&rdquo;, het
@@ -659,12 +681,13 @@
    Thomas Macaulay</a> behandelde het auteursrecht reeds in 1841 en deze
    idee&euml;n zijn nog steeds geldig.</li>
 
+ <!-- Removed temporarily until we find out why it's not available, RT #330232
  <li><a href="http://www.openrevolt.org/";>openrevolt.org</a> is een site
    gewijd aan de europses richtlijn over het auteursrecht en aanverwante
    wetgeving. Het gaat daarbij om twee fundamentele problemen van deze
    richtlijn, die het makkelijker moet maken voor auteursrechthouders om
    websites via ISPs te censureren en auteursrechten wettelijke bescherming
-   probeert te geven.</li>
+   probeert te geven.</li> -->
 
  <li><a href="http://www.chillingeffects.org";>Chilling Effects</a> is een
    verzamelpunt voor juridische dwangbevelen (of dreigingen daarmee)
@@ -690,19 +713,10 @@
    steeds meer plaatsen op het Internet de toegang voor het publiek te
    beperken.</li>
 
- <li><a href="http://www.wipout.net/";>Wipout</a> houd een wedstrijd als 
-   alternatief voor de wedstrijd van het WIPO (World Intellectual Property
-   Organization). Doel is om een studie uit te brengen die duidelijk maakt
-   hoe het auteurs- en patentrecht ons dagelijks leven negatief
-   e&iuml;nvloed.</li>
-
- <li><a 
href="http://techupdate.zdnet.com/techupdate/stories/main/0,14179,2770541,00.html";>Technology
-   and the corruption of copyright</a>, van Joshua S. Bauchner</li>
-
- <li><a 
href="http://www.utexas.edu/law/faculty/nnetanel/Netanel.pdf";>&ldquo;Locating
-   Copyright Within the First Amendment Skein&rdquo;</a>, van Neil W. 
Netanel,
+ <li><a 
href="http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=267848#PaperDownload";>&ldquo;Locating
+   Copyright Within the First Amendment Skein,&rdquo;</a>, door Neil W. 
Netanel,
    betoogt dat de amerikaanse rechtbank een fout maakt door aan te nemen dat
-   het zogenaamde &ldquo;rdelijk gebruik&rdquo; een oplossing is voor het
+   het zogenaamde &ldquo;redelijk gebruik&rdquo; een oplossing is voor het
    probleem tussen het auteursrecht en eerste amendement.</li>
 
  <li>Richard Stallman was mede-ondertekenaar van
@@ -762,17 +776,6 @@
    Samudrala.</li>
  <li><a href="/philosophy/self-interest.html">Is Eigenbelang Voldoende Basis
    Voor een Vrije Economie?</a> door Loyd Fueston.</li>
- <li><a href="http://ethology.intercult.su.se/freescience/";>The Free
-   Science Campaign</a> is een aktie tot behoud van de vrijheid om
-   wetenschappelijk werk te publiceren.</li>
-
-    <!-- This next article should be moved to a media page if and -->
-    <!-- when we get more related articles            -->
-<!-- Link broken. mohit 2001/02/09
- <li>Article (in German) in the Swiss paper Neue Zuercher Zeitung about the
-    <a 
href="http://www.nzz.ch/online/01_nzz_aktuell/internet/internet1998/nzz980306kommunismus.htm";>Netscape
-    decision to release source code</a></li>
-                  -->
  <li><a href="/philosophy/kragen-software.html">Mensen, plaatsen, dingen en
    idee&euml;n</a> door Kragen Sitaker</li>
  <li><a href="http://libertariannation.org/a/f31l1.html";>The Libertarian Case
@@ -795,7 +798,7 @@
 
  <li><a href="http://www.coe.ilstu.edu/rpriegle/wwwdocs/plagiari.htm";>The 
Death
    and Rebirth of Plagiarism</a> door Rodney Riegle.
-   (We zijn het niet helemaal eens met dit artikel -- wij vinden dat het 
geen
+   (We zijn het niet helemaal eens met dit artikel &mdash; wij vinden dat 
het geen
    kwaad kan om mensen te vragen een extra inspanning te doen met het 
plaatsen
    van voetnoten voor het vermelden van bijdragen).</li>
  <li><a href="http://www.savetheweb.org";>Save the Web</a> is een Europese
@@ -823,7 +826,7 @@
  <li><a id="Copyrightfire" href="/philosophy/fire.html">Het patenteren van 
vuur!
   (Humor)</a> door Ian Clarke.</li>
  <li><a 
href="http://www.praxagora.com/andyo/professional/infirmation_technology.html"; 
id="INFOTECH">The
-   Future Brings "Infirmation Technology"</a> van Andy Oram.</li>
+   Future Brings &ldquo;Information Technology&rdquo;</a> van Andy 
Oram.</li>
 <!-- Re: Free Protocols Foundation - it's a maintainance nightmare -->
 <!-- to have full descriptions in more then one place. -len -->
 <!-- RMS requests that this link is put back, 14 Dec 2000, paulv -->
@@ -883,13 +886,13 @@
    verwijzend naar vrijheid):
    <blockquote>
     <p>
-    ... het is duidelijk dat hier de ontwikkeling van het programma
+    &hellip; het is duidelijk dat hier de ontwikkeling van het programma
     in rekening wordt gebracht, en hoewel ik vooral boos ben over het feit
     dat dit van een universiteit afkomt, ben ik ook van mening dat dit
     een slechte zaak is voor de hele beroepsgroep. Er is geen operationeel
     704 systeem te bedenken dat niet rechtstreeks voordeel heeft gehad van
     de vrije uitwisseling van programma's zoals dat door het SHARE systeem
-    mogelijk werdt gemaakt. Wanneer we onze programma's gaan verkopen 
schept
+    mogelijk werd gemaakt. Wanneer we onze programma's gaan verkopen schept
     dat een zeer ongewenst precedent.
     </p>
    </blockquote>
@@ -914,11 +917,11 @@
  <LI><A HREF="/philosophy/fs-translations.html">Vertalingen van de term
    &ldquo;free software&rdquo;</A>
  <LI><A HREF="/copyleft/copyleft.html#translations">
-   Vertalingen van het GNU GPL</A>
+   Vertalingen van de GNU GPL</A>
  <LI><A HREF="/copyleft/copyleft.html#translationsLGPL">
-   Vertalingen van het GNU LGPL</A>
+   Vertalingen van de GNU LGPL</A>
  <LI><A HREF="/copyleft/copyleft.html#translationsFDL">
-   Vertalingen van het GNU FDL</A>
+   Vertalingen van de GNU FDL</A>
 </UL>
 
 </div>
@@ -927,7 +930,7 @@
 
 <div id="footer">
 <p>
-Vragen over de FSF &amp; GNU (in het engels!) naar
+Vragen over de FSF &amp; GNU naar
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
 Andere <a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>manieren</a> om contact
 op te nemen met de FSF.
@@ -935,7 +938,10 @@
 Gelieve verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties) op te sturen 
aan
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
-
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
 <p>
 Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
@@ -948,7 +954,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/12/09 16:41:03 $ $Author: tuijldert $
+$Date: 2007/12/10 20:07:06 $ $Author: tuijldert $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -959,7 +965,7 @@
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 
 <div id="translations">
-<h4>Vertalingen van deze pagina</h4>
+<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
 <!-- language if possible, otherwise default to English -->
@@ -975,30 +981,60 @@
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 
 <ul class="translations-list">
- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a></li>
 <!-- Arabic -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Catal&#x00e0;</a></li>  <!-- 
Catalan -->
- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a></li>
   <!-- Chinese (Traditional) -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.cs.html">&#x010c;esky</a></li>  <!-- 
Czech -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.da.html">Dansk</a></li>  <!-- Danish -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.de.html">Deutsch</a></li> 
- <li><a href="/philosophy/philosophy.html">English</a></li>
- <li><a href="/philosophy/philosophy.es.html">Espa&#x00f1;ol</a></li> <!-- 
Spanish -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a></li> <!-- 
French -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.gl.html">Galego</a></li> <!-- Galician 
-->
- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a></li>
        <!-- Hebrew -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.id.html">Bahasa Indonesia</a></li>    
<!-- Indonesian -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.it.html">Italiano</a></li>    <!-- 
Italian -->
- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a></li>    
<!-- Japanese -->
- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a></li>    
<!-- Korean -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.hu.html">Magyar</a></li> <!-- Hungarian 
-->
- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a></li>
    <!-- Macedonian -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.nl.html">Nederlands</a></li>   <!-- 
Dutch -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">Polski</a></li> <!-- Polish -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a></li> <!-- 
Portuguese -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a></li>  
<!-- Romanian -->
- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a></li>
    <!-- Russian -->
- <li><a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a></li>
 <!-- Serbian -->
- <li><a href="/philosophy/philosophy.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a></li>  
<!-- Turkish -->
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Bosnian -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- Danish -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.da.html">Dansk</a>&nbsp;[da]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Finnish -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.fi.html">Suomi</a>&nbsp;[fi]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Galician -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.gl.html">Galego</a>&nbsp;[gl]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Hungarian -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.hu.html">Magyar</a>&nbsp;[hu]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Macedonian -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/philosophy.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]