wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth af.po


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth af.po
Date: Sun, 18 Sep 2005 16:49:09 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/09/18 20:49:09

Modified files:
    po/wesnoth   : af.po 

Log message:
    update Afrikaans translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/af.po.diff?tr1=1.52&tr2=1.53&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.52 wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.53
--- wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.52    Sun Sep 18 19:57:19 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/af.po  Sun Sep 18 20:49:07 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-09-14 23:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-18 20:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-18 22:49+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1310,7 +1310,7 @@
 "hulle deur die woud kan beweeg sonder om baie spoed te verloor, veroorsaak "
 "hulle vreemdheid met die omgewing dat hulle geen verdedigingsbonus kry nie.\n"
 "\n"
-". Die meeste eenhede het 50% verdediging in woude, maar kavallarie word "
+"Die meeste eenhede het 50% verdediging in woude, maar kavallarie word "
 "beperk tot 40%. Elwe aan die ander kant geniet 'n 60% tot 70% verdediging "
 "selfs vir die Elfse Ruiters. Dwerge ontvang gewoonlik slegs 'n 30% "
 "verdediging in woude."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]