wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth af.po


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth af.po
Date: Wed, 07 Sep 2005 13:49:21 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/09/07 17:49:20

Modified files:
    po/wesnoth   : af.po 

Log message:
    update Afrikaans translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/af.po.diff?tr1=1.45&tr2=1.46&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.45 wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.46
--- wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.45    Tue Sep 6 21:04:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/af.po  Wed Sep 7 17:49:19 2005
@@ -3178,6 +3178,11 @@
 "and are thus likely to advance. You should recall units that will be useful "
 "for the scenario you are in; for example in a forest scenario, recall elves."
 msgstr ""
+"Jy behoort normaalweg eenhede te herroep wat reeds tot die volgende vlak "
+"bevorder is. Jy mag dalk egter ook eenhede wat reeds baie ervaring het wil "
+"herroep en heel waarskynlik bevorder gaan word. Jy moet eenhede herroep wat "
+"nuttig gaan wees vir die scenario waarin jy verkeer; byvoorbeeld herroep "
+"elwe vir 'n woud scenario."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:110
 msgid ""
@@ -5075,6 +5080,11 @@
 "woodsman, bowmen have reasonable prowess with both a bow and a short sword, "
 "and are very common on the battlefield."
 msgstr ""
+"Die gebruik van boogskiet om dinge anders as wild te skiet is al bekend "
+"sedert dit begin het en is boogskutters sedert menseheugenis 'n onmisbare "
+"element in oorlogvoering. Boogskutters is gewoonlik van nederige afkoms en "
+"kom uit die gewone mense of soms houtkappers en is redelik vaardig met beide "
+"'n boog en 'n kort swaard en word algemeen op 'n slagveld aangetref."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -5087,6 +5097,11 @@
 "allows them to strike at many a foe with impunity, and their mettle has "
 "turned the tide of some of the greatest battles in known history."
 msgstr ""
+"Kavaliere is 'n triomfantelike gesig op 'n slagveld en hulle is meesters met "
+"die gebruik van beide die swaard en boog vanaf 'n perd se rug. Hulle vermoë "
+"om afstandswapens te gebruik laat hulle toe om sonder vrees vir vergelding "
+"op baie vyande toe te slaan en hulle dapperheid het al die gang van die "
+"grootste gevegte in die geskiedenis omgekeer."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:62 data/units/Death_Knight.cfg:51
 #: data/units/Dragoon.cfg:66 data/units/Duelist.cfg:83
@@ -5147,6 +5162,9 @@
 "civilization, the skeletal Chocobones can move faster than most cavalry "
 "units."
 msgstr ""
+"Terwyl hul op die geraamtes van volstruis-agtige voëls ry, wat eens gebruik "
+"is as rygoed vir 'n langvergeete nasie, is die Chocobones vinniger as meeste "
+"berede eenhede."
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:33 data/units/Drake_Clasher.cfg:53
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:61 data/units/Drake_Gladiator.cfg:42
@@ -5187,6 +5205,9 @@
 "to turn the living to stone. Needless to say, this makes them extremely "
 "dangerous."
 msgstr ""
+"Ook genoem 'basiliks', word daar vertel dat hierdie kreature enige lewende "
+"wese in klip kan verander. Dit is seker nie nodig om te sê dat dit hulle "
+"baie gevaarlike wesens maak nie."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:33
 msgid "gaze"
@@ -5220,6 +5241,10 @@
 "distance. The best way to survive an encounter with these monsters is to "
 "remain ashore."
 msgstr ""
+"Inkvisse is reusagtige kreature van die see. Hulle gryp hulle opponente vas "
+"met hulle sterk tentakels, of spoeg giftige swart ink vanaf 'n distansie. "
+"Die beste manier om 'n geveg met hierdie monsters te oorleef is om aan land "
+"te bly."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:33 data/units/Tentacle.cfg:21
 msgid "tentacle"
@@ -5312,11 +5337,13 @@
 "dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
 "seen in Wesnoth."
 msgstr ""
+"Duistere Geeste is boodskappers vanuit die dode, en 'n angswekkende vrees in "
+"hierdie wêreld. Gelukkig word die wesens maar min gesien in Wesnoth."
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:32 data/units/Spectre.cfg:52
 #: data/units/Wraith.cfg:28
 msgid "baneblade"
-msgstr ""
+msgstr "Dodelem"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:49 data/units/Ghost.cfg:35
 #: data/units/Spectre.cfg:69 data/units/Wraith.cfg:45
@@ -5431,6 +5458,8 @@
 "The drakes who master the use of a sword are sworn into a special order. The "
 "mark of this is the black and white warpaint they display in battle."
 msgstr ""
+"Hierdie drake watr swaarde bemeester word besweer to 'n spesiale orde. Die "
+"wesens se merk is die swart en wit oorlogsverf wat hulle wys in 'n stryd."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:46 data/units/Drake_Burner.cfg:53
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:56 data/units/Drake_Fire.cfg:54
@@ -5455,7 +5484,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
-msgstr ""
+msgstr "Drake Kletter"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:20
 msgid ""
@@ -5835,6 +5864,8 @@
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yield "
 "under even the strongest of enemy attacks."
 msgstr ""
+"Die Wag, met sy reuse-skild en dapperhied, weier om terug te staan onder "
+"selfs die sterkste vyandige aanval."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
@@ -5846,6 +5877,9 @@
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
+"Staatmakers, na jare se oorlog, het nuwe skilde en beskerming gemaak van "
+"oorblyfsels van hulle slag-offers. Alhoewel hulle stadig is, word hulle nog "
+"steeds gevrees vir hul volharding en krag."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
@@ -5856,6 +5890,8 @@
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
 msgstr ""
+"Die meer ervare Dwergse Steelcad vegters dra swaar chainmail en plaat-"
+"pantser, waarvoor hulle baie beroemd is."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
@@ -6652,6 +6688,11 @@
 "Special Notes: the Grand Knight's charging lance attack doubles both damage "
 "dealt and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+" Spesiale Nota's: Die Opper Ridder se stromende lans aanval verdubbel beide "
+"skade aangerig en skade ontvang. Dit affekteer nie sy verdedigings "
+"terugaanval nie."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:42 data/units/Knight.cfg:40
 #: data/units/Lancer.cfg:25 data/units/Paladin.cfg:47
@@ -6726,6 +6767,9 @@
 "both dangerous and wary of other intelligent creatures, and thus should not "
 "be disturbed without a good reason."
 msgstr ""
+"Hierdie majestieuse en kragtige wesens is meesters in die lug. Grifone is "
+"beide gevaarlik en versigtig vir ander intelligente wesens, en moet dus nie "
+"gepla word sonder goeie rede nie."
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
@@ -6737,6 +6781,9 @@
 "an extension of themselves. This special relationship makes the heart of the "
 "earth-bound tremble, for these mighty pairs may strike from anywhere."
 msgstr ""
+"Grifon Meesters het baie ervaring as dit kom by Grifone vlieg en later voel "
+"dit soos tweede natuur vir hulle. Hierdie spesiale verhouding maak die mense "
+"op die grond skrikkerig, wnat hierdie pare kan van enige plek aanval."
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
@@ -6748,6 +6795,8 @@
 "become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of "
 "these flying beasts."
 msgstr ""
+"Net 'n paar kan met Grifone versoen word. Hulle word dan later die Grifon "
+"Ryers en verken die wêreld deur rond te vlieg op die Grifon se rug."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
 msgid "Halberdier"
@@ -6798,6 +6847,10 @@
 "their houses and are respected by all, friend or foe. Their sword can kill "
 "most ordinary enemies, and their morning star crushes those who are left."
 msgstr ""
+"Die beste van die manne van die pleine, die Perde Here, is aan die hoof van "
+"die ordes en word respekteer deur almal, vriend of vyand. Hulle swaarde kan "
+"meeste va die gewone vyande verslaan en hul OggendSter knuppels vermorsel "
+"die wat oorbly."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:44 data/units/Mounted_Fighter.cfg:44
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:44
@@ -7118,7 +7171,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
-msgstr ""
+msgstr "Meermin Verleidster"
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:20
 msgid ""
@@ -7140,7 +7193,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Initiate"
-msgstr ""
+msgstr "Meermin Nuweling"
 
 #: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:22
 msgid ""
@@ -7157,7 +7210,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Priestess"
-msgstr ""
+msgstr "Meermin Priesteres"
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:23
 msgid ""
@@ -7208,6 +7261,8 @@
 "Skilled creatures of the sea, Mermen are powerful and quick in any watery "
 "environment, but struggle greatly to move on land."
 msgstr ""
+"Vaardige wesens van die see, is Meermanne sterk en vinnig in enige water-"
+"agtige omgewing, maar hulle sukkel om op land te beweeg."
 
 #: data/units/Merman.cfg:23 data/units/Merman_Fighter.cfg:23
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:37 data/units/Merman_Triton.cfg:24
@@ -7262,7 +7317,7 @@
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
-msgstr ""
+msgstr "Meerman Spiesvegter"
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:18
 msgid ""
@@ -7307,7 +7362,7 @@
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
 msgid "Merman Triton"
-msgstr ""
+msgstr "Meerman Triton"
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:21 data/units/Triton.cfg:23
 msgid ""
@@ -7359,6 +7414,8 @@
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "belching lumps of mud at their foes."
 msgstr ""
+"Modderkrupers is magiese skeppings van grond en water. Hulle val aan deur "
+"modder oor hule vyande op te gooi."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
 msgid "Naga Fighter"
@@ -7379,7 +7436,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
-msgstr ""
+msgstr "Naga Mirmidoon"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:23
 msgid ""
@@ -7430,6 +7487,9 @@
 "Like the Mermen, Nagas are inhabitants of the seas. Smaller and more nimble "
 "than their counterparts, they share a distaste for dry land."
 msgstr ""
+"Soos die Meermanne is Naga's ook inwoners van die see. Kleiner en meer "
+"beweeglik as hulle teenstaanders, het hulle in gemeen dat hulle nie van droë 
"
+"land hou nie."
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:3
 msgid "Necromancer"
@@ -7451,7 +7511,7 @@
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
-msgstr ""
+msgstr "Nekromante"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:20
 msgid ""
@@ -7467,7 +7527,7 @@
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
-msgstr ""
+msgstr "Nag Gaunt"
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:19
 msgid ""
@@ -8135,7 +8195,7 @@
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:17
 msgid ""
 "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
-msgstr ""
+msgstr "See Slange is reusagtige mosters wat maklik bote alleen kan omkeer."
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
@@ -8355,6 +8415,8 @@
 "Tentacles of the Deep are the appendages of some larger monster that lurks "
 "below the waves."
 msgstr ""
+"Tentakels van die Dieptes is die arms van 'n groter monster wat onder die "
+"golwe skuil."
 
 #: data/units/Thief.cfg:3
 msgid "Thief"
@@ -8401,6 +8463,8 @@
 "Transport Galleons are well-armed ships that carry troops. If they reach the "
 "shore, they can deposit the troops to attack."
 msgstr ""
+"Vervoer Seilskepe is goed bewapende skepe wat manskappe dra. Sodra soos dit "
+"die kus bereik, dan laai hulle die troepe af, reg vir aanval."
 
 #: data/units/Trapper.cfg:3
 msgid "Trapper"
@@ -8538,6 +8602,10 @@
 "Although weak in combat, these zombies can spread their curse to those they "
 "kill, increasing the army of undead."
 msgstr ""
+"Wandelende Lyke is die lywe van die dood, wakker gemaak deur duistere "
+"towerkuns. Alhoewel nie baie sterk in 'n geveg nie, kan hierdie zombies "
+"hulle vloek oordra aan die wat hule doodmaak, en sodoende die mag van die "
+"wandelende dooies vergroot."
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:45
 msgid "plague"
@@ -8627,7 +8695,7 @@
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Wose"
 
 #: data/units/Wose.cfg:21
 msgid ""
@@ -8648,7 +8716,7 @@
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
-msgstr ""
+msgstr "Wraith"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:25
 msgid ""
@@ -8677,6 +8745,9 @@
 "snow-covered mountains. Few profess to have seen one, and their existence is "
 "doubted by many."
 msgstr ""
+"Nie veel is bekend omtrent die Yeti's nie. Daar word vertel dat hulle aap-"
+"sortige wesens was wat in afgeleë berge gewoon het. Baie min mense het al "
+"een gesien, en baie betwyfel dat hul wel bestaan."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
@@ -8688,6 +8759,9 @@
 "trained. They cannot manage weapons skillfully, but that is of little "
 "concern given their strength."
 msgstr ""
+"Terwyl hulle nog jonk is word Ogres partykeer gevan en in die weermag "
+"opgelui. Hulle kan nie wapens goed hanteer nie, maar maak hiervoor op met "
+"hulle brute krag."
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
@@ -8698,6 +8772,8 @@
 "Today almost a boy, by his devotion to the crown he is seeking to become a "
 "Lord -- to join the elite of human fighters."
 msgstr ""
+"Vandag amper nog 'n seun, deur sy toewyding aan die kroon wil hy graag 'n "
+"Heer word -- om deel te word van die elite vegters."
 
 #: src/about.cpp:33
 msgid "+Core Developers"
@@ -8721,7 +8797,7 @@
 
 #: src/about.cpp:63
 msgid "+Artwork and graphics designers"
-msgstr ""
+msgstr "+Kunswerk en grafiese ontwerpers"
 
 #: src/about.cpp:91
 msgid "+Music"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]