wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt eu.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt eu.po
Date: Sun, 14 Aug 2005 09:06:38 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/14 13:06:38

Modified files:
    po/wesnoth-httt: eu.po 

Log message:
    Updated Basque translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.44 Sat Aug 13 14:03:11 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po    Sun Aug 14 13:06:38 2005
@@ -10,8 +10,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-12 14:59+0100\n"
-"Last-Translator: Alfredo Beaumont Sainz <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-14 14:59+0100\n"
+"Last-Translator: Alfredo Beaumont <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Basque\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -691,22 +691,24 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:386
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Heriotza orkoentzat! Etorri, borroka ditzagun, gizonak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:401
 msgid ""
 "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
-msgstr ""
+msgstr "Azkenean, mermen askatu ditugu. Itzuli ozeanoetara eta bakean bizi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:409
 msgid ""
 "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
 "future. We would like to offer you help, and come with you."
 msgstr ""
+"Ene jauna! Itsasoan erreztasuna dugunon laguntzaren behara izan dezakezu "
+"etorkizunean. Gure laguntza eskaini nahiko genizuke, eta zurekin joan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:413
 msgid "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Orain non da Delfador? Ondo egotea espero dut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:420
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:575
@@ -717,12 +719,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:429
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
-msgstr ""
+msgstr "Oso ondo nago, lagun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:433
 msgid ""
 "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
 msgstr ""
+"Hor zaude! Pozten naiz zu ondo egoteaz! Orain atseden pixkat har dezakegu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:437
 msgid ""
@@ -731,21 +734,27 @@
 "city-state. If the city falls, there is no telling how many other lands she "
 "may swallow up!"
 msgstr ""
+"Ez dut uste atsedenerako denborarik dagoen, Konrad. Ashevierek Elsenfar-i "
+"setioa ezarrio dio, Wesnoth eta Elense hiri-estatu arteko tratatu zaharra "
+"apurtuz. Hiria erortzen bada, ezin dugu jakin zenbat lur jarraituko diote!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:442
 msgid "Oh no! What shall we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Oh, ez! Zer egin dezakegu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:447
 msgid ""
 "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if it "
 "falls before you arrive."
 msgstr ""
+"Gure gizonak hirira eraman behar dituzu, eta defentsan lagundu. Edo berriz "
+"hartu heldu baino lehen erortzen bada."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:452
 msgid ""
 "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
 msgstr ""
+"Hori egin behar dut nik? Eta zuk zer, Delfador? Nirekin etorriko zara, ezta?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:457
 msgid ""
@@ -753,53 +762,64 @@
 "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
 "stop Asheviere is shorter than I had thought."
 msgstr ""
+"Ezetz uste dut, Konrad. Dokumentu garrantzitsuekin topatu naiz eta ahalik "
+"eta lehen Kontseilu Elfikora eraman behar ditut. Dirudienez Asheviere "
+"geldiarazteko denbora pentsatu baino motzagoa da"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:462
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
-msgstr ""
+msgstr "Baina Delfador! Nik bakarrik ezin dut egin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:471
 msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
-msgstr ""
+msgstr "Zuk bakarrik? Ene jauna! Guk, zure gerlari leialak, lagunduko dizugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:475
 msgid ""
 "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
 "days travel if you make haste."
 msgstr ""
+"Bizirik irtengo zara. Zutan dut fede. Joan iparraldera. Elensefar hiru "
+"egunetara dago azkar bazoaz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:479
 msgid "Very well. But how do I get there?"
-msgstr ""
+msgstr "Oso ondo. Baina nola heltzen naiz hara?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:483
 msgid ""
 "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, by "
 "ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
 msgstr ""
+"Hemendik iparmendebaldera dago, kostaldetik legoa batzutara. Bi bide daude "
+"heltzeko, itsasontzia ala oinez. Bakoitzak bere arriskuak ditu. Bien artean "
+"hautatu behar duzu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:485
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
 msgstr ""
+"Itsasontziak? Ugh! Azken aldiz egon naiz zorabiatuta. Oinez joango gara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:489
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
-msgstr ""
+msgstr "Bidai salbu izan, Konrad. Berriz elkartu arte!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
 msgid ""
 "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
-msgstr ""
+msgstr "Itsasontziz joanez atseden pixkat har dezakegu gutxienez. Itsasoz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:507
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
-msgstr ""
+msgstr "Bidai salbu izan, Konrad. Eguraldi ona izan dezazun."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:600
 msgid ""
 "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
 "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
 msgstr ""
+"Ez zara etsaiak garaitzeko kapaza izan egun guztietan? Laguntza lortu dute. "
+"Ziur asko hau gure bukaera da!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:613
 msgid ""
@@ -807,12 +827,16 @@
 "defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business calls "
 "us!"
 msgstr ""
+"Konrad! Ezin dugu denbora gehiago galdu hemen. Orkoak garaitzea eta haien "
+"preso gehiago askatzea ona izan arren, premia gehiagozko gauzak ditugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:617
 msgid ""
 "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
 "but why can we not finish it? Why must we leave?"
 msgstr ""
+"Delfador, Jainkoari eskerrak bizirik zaudela! Borroka latza izan da, baina "
+"zergatik ezin dugu bukatu? Zergatik joan behar dugu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:621
 msgid ""
@@ -861,36 +885,36 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:24
 msgid "Defeat the enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Arerioen nagusia gainditu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:27
 msgid "Resist until the end of the turns"
-msgstr ""
+msgstr "Bizirik iraun txanden bukaerara arte"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:41
 msgid "Death of Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Kaylan Jaunaren heriotza"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:69
 msgid "Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Kaylan Jauna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:90
 msgid "Mokolo Qimur"
-msgstr ""
+msgstr "Mokolo Qimur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:112
 msgid "Veocyn"
-msgstr ""
+msgstr "Veocyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
 msgid "Yran"
-msgstr ""
+msgstr "Yran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:133
 msgid "Haldiel"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:152
 msgid ""
@@ -996,27 +1020,27 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:225
 msgid "Yredd"
-msgstr ""
+msgstr "Yredd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:237
 msgid "Tarcyn"
-msgstr ""
+msgstr "Tarcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:249
 msgid "Syryn"
-msgstr ""
+msgstr "Syryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:261
 msgid "Cicyn"
-msgstr ""
+msgstr "Cicyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:273
 msgid "Ginvan"
-msgstr ""
+msgstr "Ginvan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:285
 msgid "Simyr"
-msgstr ""
+msgstr "Simyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:303
 msgid ""
@@ -1049,15 +1073,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:16
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Kojum Herolm gainditu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:145
 msgid "Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Kojun Herolm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:159
 msgid "Mokho Kimer"
-msgstr ""
+msgstr "Mokho Kimer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
@@ -1080,7 +1104,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:226
 msgid "Niodien"
-msgstr ""
+msgstr "Niodien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:230
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
@@ -1088,7 +1112,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:246
 msgid "Loflar"
-msgstr ""
+msgstr "Loflar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:250
 msgid ""
@@ -1126,15 +1150,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:60
 msgid "Knafa-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:78
 msgid "Urug-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:97
 msgid "Shuuga-Mool"
-msgstr ""
+msgstr "Shuuga-Mool"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:127
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
@@ -1188,7 +1212,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:321
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:88
 msgid "Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:196
 msgid "Royal Guard"
@@ -1278,7 +1302,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:375
 msgid "Uncle Somf"
-msgstr ""
+msgstr "Somf osaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:379
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
@@ -1290,11 +1314,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
-msgstr ""
+msgstr "Uradredia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:66
 msgid "Parandra"
-msgstr ""
+msgstr "Parandra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:84
 msgid ""
@@ -1813,7 +1837,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:78
 msgid "Gaga-Breuk"
-msgstr ""
+msgstr "Gaga-Breuk"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:176
 msgid ""
@@ -1985,7 +2009,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:67
 msgid "Robert"
-msgstr ""
+msgstr "Robert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:81
 msgid "Mother Gryphon"
@@ -1993,19 +2017,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:101
 msgid "Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Graak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:102
 msgid "Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Grook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:103
 msgid "Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:110
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Zer da leku hau? Hori mendi handi bat da!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:114
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
@@ -2050,7 +2074,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:177
 msgid "Quickly, men! Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Azkar gizonak! Aurrera!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:185
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
@@ -2097,7 +2121,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:75
 msgid "Haaf-Garga"
-msgstr ""
+msgstr "Haaf-Garga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:108
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
@@ -2206,15 +2230,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:71
 msgid "Sir Alric"
-msgstr ""
+msgstr "Alric Jauna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:97
 msgid "Sir Ruga"
-msgstr ""
+msgstr "ruga Jauna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:123
 msgid "Sir Daryn"
-msgstr ""
+msgstr "Daryn Jauna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:149
 msgid "Lord Bayar"
@@ -2401,15 +2425,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
-msgstr ""
+msgstr "Kior-Dal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:93
 msgid "Herbert"
-msgstr ""
+msgstr "Herbert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:136
 msgid "El'rien"
-msgstr ""
+msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
 msgid ""
@@ -2451,7 +2475,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
-msgstr ""
+msgstr "Eonihar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid "My lords! I have found you at last."
@@ -2563,7 +2587,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:63
 msgid "Usadar Q'kai"
-msgstr ""
+msgstr "Usadar Q'kai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:105
 msgid ""
@@ -2598,7 +2622,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:204
 msgid "Elrian"
-msgstr ""
+msgstr "Elrian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:208
 msgid "I found someone hiding in the village!"
@@ -2620,7 +2644,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
-msgstr ""
+msgstr "Seimus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
@@ -2666,7 +2690,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:5
 msgid "Isle of the Damned"
-msgstr ""
+msgstr "Madarikatuen Irla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:44
 msgid ""
@@ -2684,19 +2708,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
 msgid "Haf-Mal"
-msgstr ""
+msgstr "Haf-Mal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:82
 msgid "Jarmal-Gorg"
-msgstr ""
+msgstr "Jarmal-Gorg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:102
 msgid "Kalba"
-msgstr ""
+msgstr "Kalba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:103
 msgid "Gnaba"
-msgstr ""
+msgstr "Gnaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:157
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -2724,7 +2748,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:178
 msgid "Urlaf"
-msgstr ""
+msgstr "Urlaf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:182
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
@@ -2745,7 +2769,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:214
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:241
 msgid "Moremirmu"
-msgstr ""
+msgstr "Moremirmu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:238
 msgid ""
@@ -2755,7 +2779,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:259
 msgid "Xakae"
-msgstr ""
+msgstr "Xakae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
@@ -2815,11 +2839,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:61
 msgid "Ro'Arthian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Arthian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:95
 msgid "Ro'Sothian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Sothian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:127
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
@@ -2854,19 +2878,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:159
 msgid "Stalrag"
-msgstr ""
+msgstr "Stalrag"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:161
 msgid "Gomdrsil"
-msgstr ""
+msgstr "Gomdrsil"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:162
 msgid "Duldurus"
-msgstr ""
+msgstr "Duldurus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:164
 msgid "Peldril"
-msgstr ""
+msgstr "Peldril"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:168
 msgid ""
@@ -2931,7 +2955,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:61
 msgid "Muff Malal"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Malal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:105
 msgid ""
@@ -2953,7 +2977,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:117
 msgid "To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Armetara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:121
 msgid ""
@@ -2963,7 +2987,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:139
 msgid "To Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Elensefar-era"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:163
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
@@ -2988,7 +3012,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:64
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:87
 msgid "Halgar Du'nar"
-msgstr ""
+msgstr "Halgar Du'nar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:127
 msgid ""
@@ -3070,12 +3094,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:107
 msgid "Hywyn"
-msgstr ""
+msgstr "Hywyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:112
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:54
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:280
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
@@ -3164,7 +3188,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:367
 msgid "I am, sir."
-msgstr ""
+msgstr "Ni naiz, jauna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:372
 msgid ""
@@ -3233,7 +3257,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoth-eko Printzesa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
 msgid ""
@@ -3254,7 +3278,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Elbridge"
-msgstr ""
+msgstr "Elbridge"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:158
 msgid ""
@@ -3285,15 +3309,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:186
 msgid "Jibb"
-msgstr ""
+msgstr "Jibb"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:187
 msgid "Monry"
-msgstr ""
+msgstr "Monry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:188
 msgid "Gleran"
-msgstr ""
+msgstr "Gleran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:192
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
@@ -3301,15 +3325,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:197
 msgid "Rogerus"
-msgstr ""
+msgstr "Rogerus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:198
 msgid "Rurcyn"
-msgstr ""
+msgstr "Rurcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:199
 msgid "Blyr"
-msgstr ""
+msgstr "Blyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:203
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
@@ -3326,7 +3350,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
 msgid "Let me go!"
-msgstr ""
+msgstr "Utzidazu joaten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:225
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
@@ -3371,19 +3395,19 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:317
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:370
 msgid "Ronry"
-msgstr ""
+msgstr "Ronry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:324
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:327
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:384
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:387
 msgid "Ligwyn"
-msgstr ""
+msgstr "Ligwyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:328
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:388
 msgid "Owaryn"
-msgstr ""
+msgstr "Owaryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:333
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
@@ -3407,15 +3431,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:64
 msgid "Josephus"
-msgstr ""
+msgstr "Josephus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:80
 msgid "Dwar-Ni"
-msgstr ""
+msgstr "Dwar-Ni"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:95
 msgid "Malatus"
-msgstr ""
+msgstr "Malatus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
@@ -3444,15 +3468,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Dacayan"
-msgstr ""
+msgstr "Dacayan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:148
 msgid "Ceomyr"
-msgstr ""
+msgstr "Ceomyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:149
 msgid "Gwellyn"
-msgstr ""
+msgstr "Gwellyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:154
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
@@ -3471,7 +3495,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
 msgid "The Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Suaren Zetroa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
@@ -3487,7 +3511,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:301
 msgid "Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Suaren Zetroa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:304
 msgid ""
@@ -3545,7 +3569,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:61
 msgid "Urag-Tifer"
-msgstr ""
+msgstr "Urag-Tifer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:102
 msgid ""
@@ -3565,23 +3589,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:79
 msgid "Clarustus"
-msgstr ""
+msgstr "Clarustus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:95
 msgid "Merlunius"
-msgstr ""
+msgstr "Merlunius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:108
 msgid "Aimucasur"
-msgstr ""
+msgstr "Aimucasur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:121
 msgid "Secadius"
-msgstr ""
+msgstr "Secadius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:137
 msgid "Dafeis"
-msgstr ""
+msgstr "Dafeis"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:160
 msgid ""
@@ -3601,11 +3625,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:65
 msgid "Brugg"
-msgstr ""
+msgstr "Brugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:79
 msgid "Lionel"
-msgstr ""
+msgstr "Lionel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:106
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
@@ -3716,11 +3740,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:63
 msgid "Agadla"
-msgstr ""
+msgstr "Agadla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:96
 msgid "Muff Jaanal"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Jaanal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:156
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]