wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt eu.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt eu.po
Date: Fri, 12 Aug 2005 10:50:24 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/12 14:50:24

Modified files:
    po/wesnoth-httt: eu.po 

Log message:
    Updated Basque translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.42 Mon Aug 1 11:43:49 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po    Fri Aug 12 14:50:24 2005
@@ -1,16 +1,16 @@
-# #-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#
-# Basque translations for Battle for Wesnoth package.
-# vim:set encoding=utf-8:
-# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
-# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Alfredo Beaumont Sainz <address@hidden>, 2004.
-#
+# #-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#
+# Basque translations for Battle for Wesnoth package.
+# vim:set encoding=utf-8:
+# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
+# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
+# Alfredo Beaumont Sainz <address@hidden>, 2004.
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-20 23:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-12 14:59+0100\n"
 "Last-Translator: Alfredo Beaumont Sainz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Basque\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,7 +55,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Arerioren bat gainditu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -84,7 +84,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:28
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:28
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad-en heriotza"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:31
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:71
@@ -109,7 +109,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:32
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador-en heriotza"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:35
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:75
@@ -122,7 +122,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:91
 msgid "Death of Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar-en heriotza"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:39
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:79
@@ -145,7 +145,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:95
 msgid "Death of Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz-en heriotza"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:50
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:96
@@ -177,30 +177,32 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:47
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:142
 msgid "Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:60
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:139
 msgid "Urug-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:78
 msgid "Unan-Ka'tall"
-msgstr ""
+msgstr "Unan-Ka'tall"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:138
 msgid ""
 "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must take "
 "what is mine!"
 msgstr ""
+"Bai, eskerrak azalera itzultzen laguntzeagatik, baina orain nirea dena hartu "
+"beharra dut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr ""
+msgstr "Oraindik nirekin borrokatu nahi duzu, ezta Printzesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr ""
+msgstr "Jolasten nenbilela uste zenuen? Nire oinordetza hartu behar dut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:150
 msgid ""
@@ -208,31 +210,40 @@
 "barely know where we are. Look to the north... there are orcs about! Look to "
 "the south... there are the hordes of the undead!"
 msgstr ""
+"Ez da horren erreza! Azalean gaude berriz, baina ez gaude salbu. Ia ez "
+"dakigu non gauden. Begira iparraldera... orkoak daude han! Begira "
+"hegoaldera... ez-hilen hordak daude han!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:154
 msgid ""
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
 msgstr ""
+"Noski han daudela. Gure bidea borrokatu beharko dugu. Gurekin al zaude, "
+"Printzesa, ala gure kontra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
 msgid ""
 "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
 "little longer... but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
 msgstr ""
+"Agian guztion onerako izango da aliatu moduan jarraitzea pixkat gehiago... "
+"baina Zetroa nahi dut, eta egunen batean nik izango dut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:162
 msgid "Then let us devise a battle plan."
-msgstr ""
+msgstr "Orduan utsiguzu bataila planeatzea."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:171
 msgid "Well, we got out alive."
-msgstr ""
+msgstr "Ufa!, bizirik irten gara."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
 msgid ""
 "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
+"Bai, hala izan da. Orain nire aurka erabili nahiko duzu Zetroa, ezta, "
+"Printzesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
 msgid ""
@@ -240,16 +251,20 @@
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
 "your life."
 msgstr ""
+"Ez, pentsatzen egon naiz... Ez dut zu hil nahi. Badaukat bilatzen nengoena. "
+"Beraz, ibai handiaren hegoaldera ez joateko hitza ematen badidazu, zure "
+"bizitza barkatuko dizut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:183
 msgid ""
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
+"Errespetu osoz Pritzesa, gu gara barkatzen dugunok, Zetro o Zetrorik gabe"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:187
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
-msgstr ""
+msgstr "Hitz horiek errealtasunaren aurrean! Zu frijitzea nahi al duzu, Elfo?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:191
 msgid ""
@@ -258,12 +273,18 @@
 "the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with one "
 "another, or else all perish!"
 msgstr ""
+"Bakea, lagunak! Tuneletik irten garen arren, ez gaude salbu. Iparraldeko lur "
+"basati eta aridoetako lekuren batean gaude, hori da dakigun guztia. Kontuz! "
+"Iparraldean, orkoak, hegoaldean, horda ilunak. Bakean jarraitu behar dugu, "
+"bertzela guztiak hilak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
 msgid ""
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
 msgstr ""
+"Pixkat gehiago elkar laguntzen jarraitzea guztiontzat ona izango dela uste "
+"dut. Baina zer egin dezakegu? Nola defenda gaitezke?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:202
 msgid ""
@@ -271,12 +292,17 @@
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
 "lies to the east."
 msgstr ""
+"Non gauden esan dezaket. Hori gizakientzat Longlier izena duen ibaia da, "
+"gure hizkuntza zaharrean Arkan-thoria deitutakoa. Gure herrialdea ekialdera "
+"dago."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:206
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
 msgstr ""
+"Orduan agian ekialdera joan beharko genuke, ibaian zehar, eta bertan aterpe "
+"eta atsedena bilatu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid ""
@@ -398,7 +424,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:63
 msgid "Defeat Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Asheviere gainditu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:83
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:35
@@ -410,23 +436,23 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:32
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Txanden bukaera"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:109
 msgid "Haliel-Maga"
-msgstr ""
+msgstr "Haliel-Maga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:124
 msgid "Heford"
-msgstr ""
+msgstr "Heford"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:138
 msgid "Sir Kalm"
-msgstr ""
+msgstr "Kalm Jauna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:153
 msgid "Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Asheviere"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:178
 msgid ""
@@ -468,7 +494,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Irabazi dugu azkenean! Li'sar! Erregina izango zara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
@@ -478,7 +504,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
-msgstr ""
+msgstr "Perlen Badia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:23
@@ -488,38 +514,40 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Arerioen nagusi guztiak gainditu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
-msgstr ""
+msgstr "Arerioen nagusi bat gainditu, eta denbora bukatu arte iraun"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:59
 msgid "Dwaba-Kukai"
-msgstr ""
+msgstr "Dwaba-Kukai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:75
 msgid "Managa'Gwin"
-msgstr ""
+msgstr "Managa'Gwin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:108
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:232
 msgid "Bugg"
-msgstr ""
+msgstr "Bugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:120
 msgid "Xnamas"
-msgstr ""
+msgstr "Xnamas"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:132
 msgid "Inalai"
-msgstr ""
+msgstr "Inalai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:165
 msgid ""
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
 msgstr ""
+"Beraz hauxe da Perlen Badia. Dirudienez mermen horiek gogor lan egiten "
+"dauzkate!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:169
 msgid ""
@@ -529,29 +557,31 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:173
 msgid "Very well. Be careful!"
-msgstr ""
+msgstr "Oso ondo. Kontuz ibili!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:194
 msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
-msgstr ""
+msgstr "Baina nagusi, zergatik gaude erabiltzen soilik saguzar eta nagak?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:200
 msgid ""
 "Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and bats "
 "are best for doing that!"
 msgstr ""
+"Itsaso eta merman-ak kontrolpean eduki behar dugulako, eta nagak eta "
+"saguzarrak dira onenak hori egiteko!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:205
 msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
-msgstr ""
+msgstr "Baina orkoena da arraza indartsuena guztien... "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:211
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
-msgstr ""
+msgstr "Isildu zizare! Neu naiz nagusia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:236
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha ha! Orain orkoak lurra eta itsasoaren nagusi izango dira!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:242
 msgid "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
@@ -683,7 +713,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:62
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:522
 msgid "Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:429
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
@@ -1542,23 +1572,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad iparmendebaldeko adierazlera eraman"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:158
 msgid "Knafa-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:177
 msgid "Maga-Knafa"
-msgstr ""
+msgstr "Maga-Knafa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:197
 msgid "Galdrad"
-msgstr ""
+msgstr "Galdrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:211
 msgid "Chantal"
-msgstr ""
+msgstr "Chantal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:227
 msgid ""
@@ -1566,26 +1596,33 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
+"Hamalau urte boterean zeramatzanean, Ashevierek arreta Elfoengan jarri zuen, "
+"eta ez zituen batere gogoko. Orko mertzenariak alokatu eta bidali zituen, "
+"bere hondamena eramateko."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:231
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
 msgstr ""
+"Delfador Maisua! Begira, Orkoak norabide guztietatik etortzen ari dira! Zer "
+"egin dezakegu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:235
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Gehiegi dira borrokatzeko, oso. Ihesi behar dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:239
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
+msgstr "Baina nora? Hau da dugun etxe bakarra! Eta Elfoak, zer?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:243
 msgid ""
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
 msgstr ""
+"Guk borrokatuko ditugu, baina zuk ihes egin behar duzu, Konrad. Beharrezkoa "
+"da zure ihesa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:247
 msgid ""
@@ -1594,16 +1631,22 @@
 "us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
 "protect you!"
 msgstr ""
+"Iparraldera joango gara. Agian Anduingo Irlara hel gaitezke. Haraino heltzen "
+"bagara, ziur asko salbu izango gara. Konrad, Elfo batzuk bildu behar ditugu "
+"gu laguntzeko, eta gero iparmendebaldeko adierazlera heldu behar dugu. Nik "
+"zainduko zaitut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:251
 msgid "Very well, let us hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Oso ondo, azkar gaitezen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:256
 msgid ""
 "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
 "for the Queen!"
 msgstr ""
+"Elfoak eraso, mutilak, eta haien herrixkak hartu. Har dezagun lur hau "
+"erreginarako!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:264
 msgid ""
@@ -1617,89 +1660,95 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:275
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
-msgstr ""
+msgstr "Utzi etortzen. Dugun guztiarekin borrokatuko ditugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:279
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-msgstr ""
+msgstr "Kontuz ibili, Konrad! Ondo zaindu, Delfador!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:283
 msgid "And so it has begun!"
-msgstr ""
+msgstr "Eta horrela hasi da dena!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:298
 msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
-msgstr ""
+msgstr "Ondo, honaino heldu gara! Baina nora jo orain?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:302
 msgid ""
 "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
 "will find refuge there."
 msgstr ""
+"Iparraldera egin behar dugu bidaia, eta Anduingo Irlara heltzea saiatuko "
+"dugu. Zoriontsu bagara aterpe aurkituko dugu han."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:306
 msgid ""
 "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
-msgstr ""
+msgstr "Bai, zuzen zaude Delfador. Baina zer gertatuko zaie Elfoei hemen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:310
 msgid ""
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
 msgstr ""
+"Elfoak borrokatuko dute. Agian irabaziko dute. Baina ez dut gauza onik "
+"espero beraientzat. Ez dezagun horretaz hitzegin orain. Aurrera!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:314
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
 msgstr ""
+"Zorte on, Konrad! Ez zaitez gugaz arduratu, ahalik eta hoberen borrokatuko "
+"dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:329
 msgid "I... I don't think I can make it anymore."
-msgstr ""
+msgstr "Ez... ez dut uste aurrera jarrai dezakedan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:333
 msgid "Prince... you must keep fighting! Nooooooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Printzea... borrokatzen jarraitu behar duzu! Eeeeeez!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:337
 msgid "It is over, I am doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Bukatu egin da, akaatuta nago..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:351
 msgid "I have... have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Printzearen zaintzan huts egin dut! Gainditua izan naiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:355
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez hil, Delfador! Mesedez, bizirik jarraitu behar duzu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:359
 msgid "Ugh"
-msgstr ""
+msgstr "Ugh"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:370
 msgid ""
 "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
-msgstr ""
+msgstr "Oh, ez! Denborarik gabe gelditu gara, indar berriekin heldu dira..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:382
 msgid "Die, Villain, die!"
-msgstr ""
+msgstr "Hil, Gaizkile, hil!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:393
 msgid "Only the foolish oppose me!"
-msgstr ""
+msgstr "Burugabeak baino ez dira nire aurka jartzen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:404
 msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
-msgstr ""
+msgstr "Galdrad naiz. Nirekin borrokatu beharko duzu aurrera jo baino lehen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:415
 msgid "Only a fool would dare to attack me!"
-msgstr ""
+msgstr "Burugabe bat baino ez luke ni erasotuko!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:426
 msgid "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador Handia naiz. Hiltzeko prest!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:437
 msgid "Let me through, you rogue!"
@@ -1707,11 +1756,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:452
 msgid "They are destroying our home!"
-msgstr ""
+msgstr "Gure etxea suntsitzen ari dira!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:456
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
-msgstr ""
+msgstr "Ezin dugo atzera egin. Azkar joan behar dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
@@ -3948,15 +3997,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:72
 msgid "Galga"
-msgstr ""
+msgstr "Galga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:113
 msgid "Na-alga"
-msgstr ""
+msgstr "Na-alga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:144
 msgid "Selda-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Selda-Mana"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:202
 msgid ""
@@ -4093,43 +4142,43 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:374
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
-msgstr ""
+msgstr "Bai horixe! Hemendir irten dezagun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
+msgstr "Estatuen harana"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad-en heriotza, edo harkaitz bilakatzea"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:87
 msgid "Death of Delfador, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador-en heriotza, edo harkaitz bilakatzea"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:121
 msgid "A Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "Yeti bat"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Kontuz, monstruo ikaragarri bat bizi da aurreko mendate horietan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:155
 msgid "Haldiel-Aga"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel-Aga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:176
 msgid "Maldiel-Haga"
-msgstr ""
+msgstr "Maldiel-Haga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:204
 msgid "Urug-Halaki"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Halaki"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "Begiratu hor aurrean, Orko eta Troll-ak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:303
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
@@ -4146,15 +4195,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:315
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Geldi! Ez duzue hemendik pasako!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
 msgstr ""
+"Haranean zehar pasabide libre bat baino ez gaude bilatzen. Ez dugu kalterik "
+"egin nahi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
 msgstr ""
+"Inork ez du hemendik pasatzen. Guk arautzen dugu hemen, eta ezin gaituzue "
+"gainditu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:327
 msgid ""
@@ -4171,6 +4224,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:335
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
 msgstr ""
+"Hor gure aurrean daudenak egun batean Orko biziak zirela esan nahi du berak?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:339
 msgid ""
@@ -4194,7 +4248,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "Ikus dezakedan guztia ispilu handi bat da!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:372
 msgid ""
@@ -4224,7 +4278,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:419
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad estatua bihurtuta, dena galduta dago!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:433
 msgid ""
@@ -4234,7 +4288,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:444
 msgid "What happened there?"
-msgstr ""
+msgstr "Zer gertatu da hor?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:448
 msgid ""
@@ -4248,11 +4302,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:38
 msgid "Argh! I am finished!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Akaatuta nago!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:51
 msgid "No! This is the end! We have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez! Hau bukaera da! Irabaziak izan gara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:5
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]