wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt eu.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt eu.po
Date: Mon, 22 Aug 2005 14:28:49 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/22 18:28:48

Modified files:
    po/wesnoth-httt: eu.po 

Log message:
    Updated Basque translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po.diff?tr1=1.45&tr2=1.46&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.45 wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.46
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.45 Sun Aug 14 13:06:38 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po    Mon Aug 22 18:28:47 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-14 14:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-22 20:16+0100\n"
 "Last-Translator: Alfredo Beaumont <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Basque\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -798,7 +798,6 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:485
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
 msgstr ""
-"Itsasontziak? Ugh! Azken aldiz egon naiz zorabiatuta. Oinez joango gara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:489
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
@@ -878,7 +877,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:49
 msgid "Blackwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Urbeltz Portua"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:25
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:19
@@ -962,13 +961,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:180
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
-msgstr ""
+msgstr "Eta ontziak Anduin-era eramango gaitu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many magi."
 msgstr ""
+"Bai, Anduin-eko Irlara nabigatuko dugu, nire etxera Konrad, eta mago askoren "
+"etxea."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
 msgid ""
@@ -976,12 +977,17 @@
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
+"Nire zaldunen bat zure zerbitzupean bidaliko dut. Nire laguntza eskaintzen "
+"dizut Konrad, eta nire gizonen laguntza - hemendik aurrera zaldunak biltzeko "
+"aukera izango duzu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:192
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
 msgstr ""
+"Eskerrik asko, jauna. Baina nola erabil ditzaket zaldun hauek hoberen? Nola "
+"bereizten dira Elfoetatik?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:197
 msgid ""
@@ -992,6 +998,12 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
+"Elfoena arraza boteretsua da, Konrad, nire jendeak normalean onartzen duen "
+"baino boteretsuago. Baina zaldunak beste modu batera dira boteretsu. Ez dute "
+"tiramen luzeko erasorik, baina borrokan oldar dezakete, kalte normala baino "
+"bikoitza eginez, bikoitza jasanez ere. Legezkoak dira ere, hau da, hobeak "
+"dira egunean eta txarragoak gauean. Zaldunak ezin hobeak dira lautadan, eta "
+"elfoak hobeto zerbitzatuko dute lur maldatsuan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:202
 msgid ""
@@ -999,24 +1011,33 @@
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
 msgstr ""
+"Elfoak basoaren jaunak izan daitezke, baina zaldunak ere boteretsuak dira. "
+"Lautadetan eguerdiko eguzkiaren azpian arerio gogorrenak gaindi ditzake bere "
+"lantza zorrotz eta apo astunekin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:207
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
+"Tropak zuhur bildu, Konrad, eta gogoratu iraganeko borroketako unitate "
+"esperientziadun deitu ditzakezula, berriz zure borrokan laguntzeko."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:215
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
 msgstr ""
+"Sorospenak heldu dira! Aurrera gizonak! Zuetako bakoitzak orko baten burua "
+"ekarriko didala espero dut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:220
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
 msgstr ""
+"Hainbeste gizaki kirasdun beraien zaldiak gidatzen! Ezinezkoa dugu "
+"garaipena. Azkar, ihesa prestatu behar dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:225
 msgid "Yredd"
@@ -1047,29 +1068,34 @@
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
 msgstr ""
+"Eskerrik asko zuen laguntzagatik lagunak. Ontziak laister heldu beharko "
+"luke, Anduin-era eramango zaituzte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:315
 msgid "We should embark now."
-msgstr ""
+msgstr "Ontziratu beharko genuke orain."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:319
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
+"Bidai salbu zuentzat, lagunak. Inoiz ez dugula Itzaletako Erregina-ren "
+"indarren aurrean amore emango jakinez atseden har dezakezue."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:330
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
-msgstr ""
+msgstr "Oinordeko Zuzena eta portua babesteko ene zereginan huts egin dut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:334
 msgid ""
 "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
 msgstr ""
+"Bere laguntzarik gabe ezingo dugu ontziak erabili. Ez dago itxaropenik..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
-msgstr ""
+msgstr "Bidegurutzea"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:16
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
@@ -1086,6 +1112,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
 msgstr ""
+"Hona bidegurutxe handira heldu gara. Iparekialdera joan beharko genuke."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:187
 msgid ""
@@ -1093,14 +1120,17 @@
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
 msgstr ""
+"Kontuz ibili! Mendilerro hauek ez dira seguruak! Bideak Asheviere-ren "
+"estrategiarako garrantzitsuak dira, eta orkoak alokatu ditu hauek zaintzeko. "
+"Borrokatu beharko dugu igarotzeko."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:191
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr ""
+msgstr "Orduan borrokatuko dugu. Has dezala!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:210
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-msgstr ""
+msgstr "Garaipena gurea da, gizonak. Iparekialdera joan gaitezen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:226
 msgid "Niodien"
@@ -1108,7 +1138,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:230
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Bidean ibili! Mendilerroak ez dira seguruak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:246
 msgid "Loflar"
@@ -1118,35 +1148,40 @@
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
 msgstr ""
+"Kontuz mendilerroekin! Orko ugari daude ezkutu, zuei segada egiteko prest!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:268
 msgid ""
 "NE - Dan'Tonk\n"
 "SE - Fort Tahn"
 msgstr ""
+"IE - Dan'Tonk\n"
+"HE - Tahn Fortea"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:272
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Dan'Tonk, Weldyn-etik hain hurbil gaude."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:276
 msgid ""
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
 msgstr ""
+"Ezin dugu Asheviere-ren aurka egitera arriskatu oraindik. Suaren Zetroa "
+"lortu eta lagun gehiago bildu behar ditugu iparraldean."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:330
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:415
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Segada batean harrapatuta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
-msgstr ""
+msgstr "Nano Ateak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad Nano Erresumako sarrera eraman"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:60
 msgid "Knafa-Telfar"
@@ -1216,7 +1251,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:196
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Zaindari Erreala"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:208
 msgid ""
@@ -1310,7 +1345,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
-msgstr ""
+msgstr "Elfoen Kontseilua"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
@@ -1592,7 +1627,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Elfoak Setiatuak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
@@ -1788,7 +1823,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "Azken Hitza"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:11
 msgid ""
@@ -1829,11 +1864,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
-msgstr ""
+msgstr "Abez-eko Ibia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
 msgid "Move Konrad to the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad ibaiaren iparraldera eraman"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:78
 msgid "Gaga-Breuk"
@@ -1894,7 +1929,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:216
 msgid "What do you mean?"
-msgstr ""
+msgstr "Zer esan nahi duzu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:220
 msgid ""
@@ -1956,7 +1991,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:279
 msgid "Sea Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Itsas sugea"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
@@ -1964,7 +1999,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:306
 msgid "What is that?"
-msgstr ""
+msgstr "Zer da hori?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:310
 msgid ""
@@ -2001,7 +2036,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
-msgstr ""
+msgstr "Grifo Mendia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
@@ -2013,7 +2048,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:81
 msgid "Mother Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Grifo ama"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:101
 msgid "Graak"
@@ -2078,7 +2113,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:185
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Gainditu ditugu! Zer eginten dugu orain?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:189
 msgid ""
@@ -2101,7 +2136,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid "Let us continue onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Aurrera jarrai dezagun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:228
 msgid "Rampant Graak"
@@ -2117,7 +2152,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Presakako Aliantza"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:75
 msgid "Haaf-Garga"
@@ -2133,7 +2168,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:165
 msgid "En garde!"
-msgstr ""
+msgstr "Erne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:169
 msgid "What in the world are you doing here?"
@@ -2159,11 +2194,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 msgid "Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Troll-a"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:219
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Goblin gerlaria"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:271
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
@@ -2205,7 +2240,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:304
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "200 urre txanpon jasotzen dituzu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:314
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
@@ -2214,11 +2249,11 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:340
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:24
 msgid "I can't believe it should end like this!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez nuen uste horrela buka zezakeenik!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
 msgid "Test of the Clan"
-msgstr ""
+msgstr "Taldearen Froga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:24
 msgid "Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)"
@@ -2226,7 +2261,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
 msgid "Defeat All Clan Leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Talde guztien nagusiak gainditu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:71
 msgid "Sir Alric"
@@ -2242,11 +2277,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:149
 msgid "Lord Bayar"
-msgstr ""
+msgstr "Bayar jauna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:172
 msgid "A Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Gerlari bat"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:178
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
@@ -2261,7 +2296,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:186
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Sekretu? Zein sekretu Delfador? Zertaz ari zara hitzegiten?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:190
 msgid ""
@@ -2321,7 +2356,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:298
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Agurrak, lautadatako gizonak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
 msgid ""
@@ -2353,7 +2388,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
-msgstr ""
+msgstr "Oso ondo. Zu borrokatuko zaitugu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:326
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
@@ -2413,7 +2448,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Ipar Elfoen Etxea"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
@@ -2442,7 +2477,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Hor daude! Eraso!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:181
 msgid ""
@@ -2493,7 +2528,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:254
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Arazoak? Zer motako arazoak?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:259
 msgid ""
@@ -2583,7 +2618,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
-msgstr ""
+msgstr "Anduin-eko Irla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:63
 msgid "Usadar Q'kai"
@@ -2826,7 +2861,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
-msgstr ""
+msgstr "Mendiaren Pasabidea"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
@@ -2835,7 +2870,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
 msgid "Defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Arerio guztiak gainditu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:61
 msgid "Ro'Arthian"
@@ -2935,7 +2970,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
 msgid "Let us move onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Aurrera jarrai dezagun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:232
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
@@ -3007,7 +3042,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
-msgstr ""
+msgstr "Iparraldeko Negua"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:64
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:87
@@ -3086,11 +3121,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
-msgstr ""
+msgstr "Itzaletan Murgiltzen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
 msgid "Find the Dwarves"
-msgstr ""
+msgstr "Nanoak Aurkitu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:107
 msgid "Hywyn"
@@ -3160,7 +3195,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
 msgid "Well, we... we..."
-msgstr ""
+msgstr "Beno, gu... gu..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:347
 msgid ""
@@ -3427,7 +3462,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoth Itzulera"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:64
 msgid "Josephus"
@@ -3443,7 +3478,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Geldi! Nor dabil hor?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
@@ -3541,7 +3576,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
 msgid "At last! I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Azkenean! Zetroa daukat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:360
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
@@ -3565,7 +3600,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Elur Lautada"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:61
 msgid "Urag-Tifer"
@@ -3585,7 +3620,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
-msgstr ""
+msgstr "Zingira Ikaragarria"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:79
 msgid "Clarustus"
@@ -3621,7 +3656,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
-msgstr ""
+msgstr "Jeneral Galdua"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:65
 msgid "Brugg"
@@ -3736,7 +3771,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:4
 msgid "The Siege of Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Elensefar-eko Setioa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:63
 msgid "Agadla"
@@ -4321,7 +4356,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:398
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "Beraien gainera gizonak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:419
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]