wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt eu.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt eu.po
Date: Thu, 25 Aug 2005 07:17:45 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/25 11:17:44

Modified files:
    po/wesnoth-httt: eu.po 

Log message:
    Updated Basque translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po.diff?tr1=1.47&tr2=1.48&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.47 wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.48
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.47 Tue Aug 23 14:25:52 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po    Thu Aug 25 11:17:44 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-23 16:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-24 13:52+0100\n"
 "Last-Translator: Alfredo Beaumont <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Basque\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1033,10 +1033,12 @@
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
+"Dirudienez orkoak ere etorri dira hona, portua gure eskuetatik kendu nahian. "
+"Gure defentsak ahulak dira oraindik, baina laguntza helduko da laister!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:172
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-msgstr ""
+msgstr "Lagunduko dizuegu borrokan laguntza heldu arte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:176
 msgid ""
@@ -1045,6 +1047,10 @@
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
 msgstr ""
+"Zorte pixka batekin arrastoan sartuta mantenduko ditugu. Baina ezin zarete "
+"hemen luze gelditu, zuen bizitza portuaren indarra baino garrantzitsuago "
+"bait da. Ontzi bat helduko da bi egunetan, ziur asko zuek leku salbu batera "
+"eramateko kapaza izango da."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:180
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
@@ -1284,49 +1290,55 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:127
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
-msgstr ""
+msgstr "Ateak itxita daude eta barrutik trangatuta"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:131
 msgid "We can't get in! What should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "Ezin gara sartu! Zer egingo dugu orain?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:135
 msgid ""
 "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
 "must be that one in the north-east."
 msgstr ""
+"Diotenez orkoak meatze zahar bateko tunela erabiltzen zuten nanoak "
+"ustekabean harrapatzeko. Hor iparekialdean dagoenak izan behar du."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:139
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr ""
+msgstr "Orduan tuneleraino heldu behar dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
-msgstr ""
+msgstr "Meatze zahar honek tunel nagusietara lotuta dagoela dirudi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Sartzeko zalantzak ditut. Oso zaila izango da iluntasunean!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:161
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez dago berbatarako edo atzerapenerako denborarik. Aurrera!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
+"Lur hau zaintzen zuten Orko madarikatuak gainditu ditugu, baina atsedenik "
+"gabe jarraitu behar dugu. Gehiago etorriko dira ziur!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:183
 msgid ""
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
 msgstr ""
+"Ezin atzeratu bai. Orain oroitzen naiz, iparekialdeko meatzeak sartzeko "
+"lekurik onenak dira."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:187
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
-msgstr ""
+msgstr "Baina Konrad-en taldea ez zen bakarra meatzetan sartzen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:193
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:58
@@ -1346,81 +1358,97 @@
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
+"Uau! Mendietako laino arriskutsutik bidea egiten dugu eta orain kaos guzti "
+"hau gure aurrean! Goazen gizonak! Gure aurrean ditugun meatzetara heldu "
+"behar dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:218
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
 msgstr ""
+"Nanoen defentsa ikaragarria izan behar du. Ikusi dorre horien hondakinak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:222
 msgid ""
 "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the battles "
 "inside the tunnels were worse."
 msgstr ""
+"Kanpoko borroka ankerra izan zen, eta urte erdia iraun zuen. Baina tunel "
+"barruko borrokak latzagoak izan ziren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Txibia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:238
 msgid "Ruarrrrr!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruarrrrr!!!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:242
 msgid "A monster was hiding in that lake!"
-msgstr ""
+msgstr "Monstruo bat zegoen ezkutatuta laku horretan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:250
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms."
 msgstr ""
+"Kondaira egia zen! Beti daude izaki garrodun Nanoen Erresumetatik hurbil "
+"dauden lakuetan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:264
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-msgstr ""
+msgstr "Azkenean, hau da Nanoen Erresumetako sarrera."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:268
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr ""
+msgstr "Ikusi dezakedan guztia hondakinak eta herrixka gaixoak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:272
 msgid ""
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
+"Aspaldian hemen bizi eta nanoekin merkataritza egiten zuten baserritar "
+"gaixoak orain orkoen morroiak dira."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:276
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-msgstr ""
+msgstr "Orko gaizkileen morroiak? Askatu behar ditugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:280
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
+"Hori ez luke aukera zuhurra izango, gure helburua Suaren Zetroa lortzea bait "
+"da. Hemen gelditzen bagara, orko tropelek inguratuko gaituzte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:284
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Delfador. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
 msgstr ""
+"Konrad, egin kasu Delfador-i. Itzuliko gara lur hauetan orkoen uztarriak "
+"suntsitzera"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:288
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
-msgstr ""
+msgstr "Hau ez da nire gustokoa, baina zure gomendioa entzungo dut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:306
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
+"Nire osabak Nanoentzako janaria kontraban... err... esan nahi dut... "
+"merkatatzen zuen. Ale gurdiak eraman zitzakeen orko itsusien sudur azpitik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr ""
+msgstr "Herrixka horietako batean ezkutatua egon behar du."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:375
 msgid "Uncle Somf"
@@ -1428,7 +1456,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:379
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Nire ilobaren lagunak nire lagunak dira ere"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
@@ -1448,34 +1476,46 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
+"Agurrak, eta ongietorri gure hiriburura. Ohoratuak sentitu zaitezkete. Mende "
+"erdia igaro da - belaunaldi bat zure arrazak denbora zenbatzen duen moduan - "
+"azken aldiz gizon bat aski Elfo-laguntzat hartu genuela hemen egoteko."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:88
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr ""
+msgstr "Ohoretuak sentitzen gara oso."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:92
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Zuek zaretela ohoratuak esango nuke nik. Denbora luzea igaro da Wesnoth-eko "
+"printzesaren presentziarekin sarituak izan geroztik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
+"Isildu, neska ergela! Harrokeria horrekin, ustekabea al da Wesnoth-eko "
+"familia errealaren aliantza zaharrak aspaldian apurtuak izatea?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
 msgid ""
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
 msgstr ""
+"Bai... arrazoi duzu, jauna. Ni naiz ohoratua hemen egoteagatik, barakatu ene "
+"oieskeria."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:104
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
+"Delfador Handia. Jakintsua bere mihigainarekin aholkuan eta era berean "
+"indartsua bere makuluarekin borrokan. Konbinazio arraroa, batez ere gizakien "
+"artean."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:108
 msgid ""
@@ -1483,26 +1523,33 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
+"Zein azkar heltzen da gizakien arraza! Hamazazpi negu pasa dira soilik zutan "
+"begiak jarri nituen azkenetik, Konrad, eta orain gizon heldua zara. Gudari "
+"ausart daukat ene aurrean!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:112
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-msgstr ""
+msgstr "Barkaidazu, Elfo, baina ez dut gogoratzen zurekin elkartu izana."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
 msgstr ""
+"Konrad, hau Parandra da. Berak lagundu zidan Asheviere-ren hatzaparretatik "
+"zu salbatzea."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
-msgstr ""
+msgstr "Ez nekien! Milesker, ene andrea. Atsegin handia da zu berriz ikustea."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:124
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Nire amarengandik salbatua? Baina duela hamazazpi urte Konrad ume bat izan "
+"behar zuen! Zertaz ari zarete hitzegiten?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
 msgid ""
@@ -1510,22 +1557,29 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could seize control."
 msgstr ""
+"Zure amak odol asko du bere eskuetan, ume. Asko hil ditu bidegabekeriaz. "
+"Konrad umea zenena, printze guztiak hiltzea agindu zuen, bera kontrola har "
+"zezan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:132
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
+"Berak hil zituen? Gehiago al zeuden, Konrad aparte? Ziur asko ez duzu egia "
+"esaten! Parandra, zer diozu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
+"Printzesa, Delfador Handiak Ama Erreginak , Ashevierek, Wesnoth-eko "
+"printzeak hiltzeaz mintzatzen denean, egia esaten du."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr ""
+msgstr "Eta zer diozu zuk, Elfo errege?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:144
 msgid ""
@@ -1534,6 +1588,9 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
+"Nik ez nuen ene kabuz ikusi, Printzesa, baina historia fidagarri ugari "
+"entzun ditut. Ashevierek printzeen odola du bere eskuetan. Hark Orkoei "
+"lurrak birrintzea utzi die, bere inguruko jendearekiko errespetu osoa galduz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:154
 msgid ""
@@ -1541,12 +1598,18 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
+"Beno, horregatik hartu behar dut nik Zetroa. Itzuliko naiz, eta jendeak "
+"Erregin bezala onartuko nau. Zuzen eta zintzo aginduko dut. Nire ama Ama "
+"Erregina baino ez da. Tronoua ene eskubidea da, eta Zetroarekin froga "
+"dezaket."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:158
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
 msgstr ""
+"Printzesa, zutan ongia badago, baina tronua ez da zure eskubidea. Konrad-ek "
+"du Zetroa. Hark hartuko du tronua."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
 msgid ""
@@ -1555,32 +1618,41 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "adviser and counselor, Delfador."
 msgstr ""
+"Beno, Nik dut Zetroa! Itzuliko naiz eta jendeak Erregina bezala onartuko "
+"nau! Ene ama Ama Erregina baino ez da. Niri dagokit Tronoa, eta zuzen eta "
+"zintzo aginduko dut. Agian ene aholkulari eta kontseilari moduan hartuko "
+"zaitut, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:168
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
 msgstr ""
+"Zetroa izan arren, Printzesa, Konrad-ena da eskubidez. Zuk daukazu guk "
+"lagundu zaitugulako soilik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr ""
+msgstr "Eta ez badiot eman nahi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:176
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
+"Beharrezkoa bada, printzesa, zu dueluan borrokatzea eskatuko diot Konrad-i."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:180
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
+"Delfador! Li'sar gure laguna bihurtu da. Ez dut bere aurka borrokatu nahi. "
+"Ondo agintzen duen bitartean, zer axola du bera erregina bihurtzea?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-msgstr ""
+msgstr "Zu zara eskubideko oinordekoa. Zu izan beharko zenuke errege, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:191
 msgid ""
@@ -1588,16 +1660,21 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
+"Delfador, Konrad trebea eta jakintsua, ohoredun eta zuzena izatera eraman "
+"duzu. Errespetua duen gudaria, eta bakea balioztatzen duena. Baina tronoa ez "
+"da bere lekua. Badakizu zertaz ari naiz mintzatzen, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:195
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr ""
+msgstr "Baina nik ez! Zertaz ari zara, Parandra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Denborarekin gauzak argituko dira, Printzesa zintzoa. Momentuz, jarrai ezazu "
+"eta Wesnoth-eko tronua eskatu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
 msgid ""
@@ -1605,6 +1682,8 @@
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
 "have the throne."
 msgstr ""
+"Parandra, zuk diozuna zuzen iruditu daiteke, baina zuk eta nik dakigunaz "
+"mintzatzen ez bagara, ez dut ikusten arrazoirik Konrad tronua izan ez dezan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:207
 msgid ""
@@ -1612,10 +1691,13 @@
 "the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
+"Hainbeste gauzetan zuzen zaude, Delfador, eta zure jakintasunak gizakien "
+"munduan parekorik ez du. Baina honetan, oker zaude. Li'sar da oinordeko. "
+"Berak hartu beharko luke tronua. Orain ezagutu dut, eta ziur nago."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:211
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr ""
+msgstr "Berak eskatuko du tronoa eta ez nik? Zer egin beharko nuke?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:215
 msgid ""
@@ -1623,11 +1705,15 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
+"Li'sar izan behar du Erregina, baina zu joango zara berarekin. Izan ere, ez "
+"dut uste bestelakorik onartuko zenukenik. Ikusi dut nola begiratzen duzun, "
+"Konrad. Uste dut orain lurraren bukaeraraino jarraituko zenuela."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
+"Errespetu osoz, ene andrea, nire lehengusina da! Ez dago ezer gure artean!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:223
 msgid ""
@@ -1635,27 +1721,32 @@
 "would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
 "amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
+"Orduan hala bada, agian gurekin gera zintezke. Zuretzat seguruago izango "
+"litzateke. Elfoak gauza harrigarriak erakutsi ahal dizute, gizakiek inoiz "
+"ikusi ez dituzten gauak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
+"Eskaintza eskuzabala da hori, ene andrea, baina zuzen zaude, Li'sar-ekin "
+"joango naiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:231
 msgid "And what say you, Uradredia?"
-msgstr ""
+msgstr "Eta zuk zer diozu, Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
-msgstr ""
+msgstr "Esaidazu, Li'sar, tronuagatik zure ama borrokatzeko prest zaude?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:239
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
-msgstr ""
+msgstr "Herriaren onerako da. Beharrezkoa bada, borrokatuko dut, Elfo errege."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:243
 msgid ""
@@ -1663,11 +1754,16 @@
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
+"Neska honek egia diola sentitzen dut. Delfador, nahiz eta jakin ez zaudela "
+"ados, Parandra, Elandriaren alabaren hitzak jakintsuak dira. Atsenden pixkat "
+"hartu hemen, eta ondoren beraiekin joan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
 msgstr ""
+"Eta zuk gurekin egon zara denboraldi batean, Kalenz Kliadaren semea, zer "
+"diozu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
 msgid ""
@@ -1676,6 +1772,11 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
+"Jakintasunak hitzegin du hemen gaur, Delfador. Li'sar-ekin egon gara momentu "
+"zailenetan, eta bizitza eta gorputza arriskatu dugu berarekin. Baina "
+"oraindik bai gorputzak bai bizitzak ditugu. Esperientzia falta du, eta "
+"gaztetasunaren lotsagabekeri gehiegi du, baina Erregin ona izatera helduko "
+"da."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:255
 msgid ""
@@ -1683,6 +1784,9 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
+"Beraz, Elfoen Kontseiluak hitzegin du. Baina zein bide hartu beharko genuke "
+"gure bidaian? Abez-eko Ibia ez da igarotzeko moduan egongo, gizaki asko "
+"begiratu eta zainduko bait dute."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:259
 msgid ""
@@ -1691,12 +1795,17 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
+"Wesnoth-era itzultzeko beste bide bat dago: dragoien mendiak igaroz eta "
+"haran ilunetik pasatuz. Ekialdeko lurrara, non Wesnoth-era itzuli eta "
+"Itzaletako Erregina ustekabean harrapa dezakezu, zaintzarik gabe harrapatuz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:263
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
+"Dragoien mendiak? Hori oso arriskutsua dirudi! Ez nuen uste dragoirik "
+"existitzen zirenik ere!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
@@ -1704,6 +1813,9 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
+"Ez da dragoirik ikusi mendi horietan urte askotan, baina bere izena "
+"aintzinetatik mantentzen dute. Hala ere, bide hori arriskutsua izango da "
+"guretzat. Ez dago beste biderik hartzeko?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
 msgid ""
@@ -1711,6 +1823,10 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
+"Bide guztiak dira arriskutsuak, baina bide honetatik ixaropena badago. "
+"Atseden hartu, eta gero jarraitu aurrera, lagunak. Zorionak zuekin izan da "
+"orain arte, nahiz eta arriskutsu handiak bizi izan. Agian zuekin jarraituko "
+"du."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
@@ -1799,10 +1915,12 @@
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
+"Gogora ezazue, esaten da mago higuingarria eta berak zaintzen duen bat "
+"hemendik daudela. Horiek dira nahi ditugunak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:270
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha! Elfo higuingarriak zatituko ditugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:275
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
@@ -1898,7 +2016,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:437
 msgid "Let me through, you rogue!"
-msgstr ""
+msgstr "Akaatuko zaitut, alproja!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:452
 msgid "They are destroying our home!"
@@ -1918,16 +2036,23 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
+"Eta horrela Itzaletako Erreginaren erregealdia bukatu zen, eta Li'sar, "
+"Haldric-en alaba Wesnoth-eko Erregina koroatuta izan zen, eta bere "
+"ondoengoei pasatuko zien Suaren Zetroaren jabea bihurtu zen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
 msgstr ""
+"Bere agindupea luzea izan zen, eta bere amaren eginkizun txarrak desegin "
+"zituen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
+"Konrad Li'sar-en gortean noble bilakatu zen. Li'sar-ekin ezkondu zen eta "
+"bion artean bi seme eta alaba bat izan zuten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -1935,6 +2060,9 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
+"Konrad printze gaztearen hezurrak Elfoengandik ekarri zituzten, eta Weldyn-"
+"eko Kripta Errealan lurperatu zuten. Konrad astero bisitatzen zuen omenaldi "
+"moduan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1942,12 +2070,17 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
+"Delfador Li'sar-en Kontseilari Handia bihurtu zen, estatuaren gai "
+"garrantzitsuenentan aholkatuz. Adin oso zahar arte bizi zen, eta Hileta "
+"Erreala izan zuen, ondoren Weldyn-eko Kripta Errealan lurperatua izan zen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
+"Kalenz Iparraldeko bere etxera itzuli zen, eta ez zen berriz itzuli gizakien "
+"lurrara."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
@@ -3029,7 +3162,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid "What do you say, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Zertaz ari zara Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:180
 msgid ""
@@ -3396,7 +3529,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:61
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Elmar-eko gurutxea"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Elbridge"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]