wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Thu, 09 Jun 2005 06:30:27 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/06/09 10:30:26

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.82&tr2=1.83&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.82 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.83
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.82    Tue Jun 7 08:06:42 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Thu Jun 9 10:30:25 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-05 17:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-07 10:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-09 12:24+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4680,15 +4680,14 @@
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:4
 msgid "Drake Blademaster"
-msgstr ""
+msgstr "Mestre espadatxí drac"
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Blademasters wield swords with great skill, and possess the fire "
 "breathing skills of their ancestors."
 msgstr ""
-"Els guerrers dracs empunyen les seves espases amb gran habilitat, i "
+"Els mestres espadatxins empunyen les seves espases amb gran habilitat, i "
 "posseeixen l'habilitat per dominar el foc pròpia dels seus ancessors."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:45 data/units/Drake_Burner.cfg:53
@@ -4721,7 +4720,6 @@
 msgstr "Drac de xoc"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4733,16 +4731,14 @@
 "Amb les seves ales poc desenvolupades i la discapacitat de desprendre el seu "
 "foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però possiblement "
 "s'equivoquen. Els dracs de xoc compensen aquests punts febles fabricant-se "
-"armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb armadures pesades. Per "
+"armes amb la punxa d'esmeralda i equipant-se amb armadures pesades. Per "
 "atacar, prefereixen l'espasa o la llança."
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Drake Enforcer"
-msgstr "Cremador drac"
+msgstr "Imposador drac"
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4752,8 +4748,8 @@
 msgstr ""
 "Amb les seves ales no del tot desenvolupades i la discapacitat de desprendre "
 "el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però "
-"possiblement s'equivoquen. Els gladiadors dracs compensen aquests punts "
-"febles fabricant-se armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb "
+"possiblement s'equivoquen. Els imposadors dracs compensen aquests punts "
+"febles fabricant-se armes amb la punxa d'esmeralda i equipant-se amb "
 "armadures pesades per tal de defensar-se de qualsevol adversari."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
@@ -4779,7 +4775,6 @@
 msgstr "Drac de foc"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The great fire drakes equip themselves with silver plated armor to defend "
 "themselves from serious injuries. Although their melee technique is "
@@ -4787,8 +4782,7 @@
 "most ferocious Fire Drakes become the flying configurations known as Drake "
 "Infernos."
 msgstr ""
-"Els grans dracs de foc van equipats amb una armadura platejada per defensar-"
-"se de les ferides més serioses. Encara que la seva tècnica de lluita cos a "
+"Els dracs de foc van equipats amb una armadura platejada per defensar-se de 
les ferides més serioses. Encara que la seva tècnica de lluita cos a "
 "cos és primitiva, són uns mestres en el domini del seu foc interior, pel "
 "qual són molt temuts."
 
@@ -4804,8 +4798,8 @@
 "between their crackling flames and their wicked swords, few who meet them "
 "survive to confirm this saying."
 msgstr ""
-"Hi ha una frase feta que diu: \"Els generals dels dracs tenen foc i no sang "
-"a les seves venes\". Ningú ho posaria en dubte després d'enfrontar-se a una 
"
+"Hi ha una frase feta que diu: 'Els generals dels dracs tenen foc i no sang "
+"a les seves venes'. Ningú ho posaria en dubte després d'enfrontar-se a una "
 "d'aquestes criatures. Ara que, d'altra banda, són ben pocs els que han "
 "sobreviscut per confirmar-ho."
 
@@ -4814,7 +4808,6 @@
 msgstr "Flamarada"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of "
 "their internal fire is not as great as some of their kin, these Drakes have "
@@ -4822,15 +4815,13 @@
 "greatest of their kind."
 msgstr ""
 "Aquests dracs es convertiran algun dia en els líders dels de la seva raça. "
-"Tot i que el seu foc interior no és tan poderós com el d'altres dracs, les "
-"seves aspiracions són més àmplies."
+"Tot i que el seu foc interior no és tan poderós com el d'altres dracs, són 
hàbils amb l'espasa, i les seves aspiracions són més àmplies."
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:3
 msgid "Drake Gladiator"
 msgstr "Gladiador drac"
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4841,7 +4832,7 @@
 "Amb les seves ales no del tot desenvolupades i la discapacitat de desprendre "
 "el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però "
 "possiblement s'equivoquen. Els gladiadors dracs compensen aquests punts "
-"febles fabricant-se armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb "
+"febles fabricant-se armes amb la punxa d'esmeralda i equipant-se amb "
 "armadures pesades per tal de defensar-se de qualsevol adversari."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:3
@@ -4849,7 +4840,6 @@
 msgstr "Planejador drac"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Gliders wear as little armor as possible so they can quickly escape "
 "their foes when they leave their caves. These Drakes are competent fighters, "
@@ -4870,23 +4860,21 @@
 msgstr "cop"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Hurricane Drake"
-msgstr "Drac de foc"
+msgstr "Huracà drac"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:18
 msgid ""
 "Masters of the aerial realm, the Hurricane Drakes are the elite amongst "
 "those drakes which are gifted with flight. Soaring high in the air, they can "
 "see past most defensive cover and spit fire at their foes with impunity."
-msgstr ""
+msgstr "Els huracans dracs són els mestres del cel, l'elit entre els dracs 
que tenen el do de volar. Des de l'aire, ben amunt, poden veure més enllà de 
les defenses dels enemics i llançar el seu foc amb impunitat."
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:3
 msgid "Inferno Drake"
 msgstr "Drac infernal"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The flying configurations known as Drake Infernos wear massive gold armor "
 "that is almost impenetrable. These drakes are also practically immune to "
@@ -4905,7 +4893,6 @@
 msgstr "Drac del cel"
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sky drakes are truly the kings of the sky. Using their momentum and fire "
 "breath as weapons these drakes are the bane of many. They can swiftly swoop "
@@ -4920,7 +4907,6 @@
 msgstr "Tallador drac"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4931,7 +4917,7 @@
 "Amb les seves ales no del tot desenvolupades i la discapacitat de desprendre "
 "el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però "
 "possiblement s'equivoquen. Els talladors dracs compensen aquests punts "
-"febles fabricant-se armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb "
+"febles fabricant-se armes amb la punxa d'esmeralda i equipant-se amb "
 "armadures pesades. Per atacar, prefereixen l'alabarda, que dominen a la "
 "perfecció."
 
@@ -4943,12 +4929,10 @@
 msgstr "primer atac"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Warden"
-msgstr "Flamarada"
+msgstr "Guarda drac"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4958,8 +4942,8 @@
 msgstr ""
 "Amb les seves ales no del tot desenvolupades i la discapacitat de desprendre "
 "el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però "
-"possiblement s'equivoquen. Els talladors dracs compensen aquests punts "
-"febles fabricant-se armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb "
+"possiblement s'equivoquen. Els guardes dracs compensen aquests punts "
+"febles fabricant-se armes amb la punxa d'esmeralda i equipant-se amb "
 "armadures pesades. Per atacar, prefereixen l'alabarda, que dominen a la "
 "perfecció."
 
@@ -5421,13 +5405,12 @@
 msgstr "Alt Senyor elf"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of frost at long range."
 msgstr ""
 "Els Alts Senyors elfs són uns combatents ferotges, hàbils amb l'espasa i "
-"temibles per les boles de foc que són capaços de llançar."
+"temibles per les boles de fred que són capaços de llançar."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "female^Elvish Lady"
@@ -5454,13 +5437,12 @@
 msgstr "Senyor elf"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of frost at long range."
 msgstr ""
 "El Senyor elf és temible en combat, ja sigui utilitzant la seva espasa en la 
"
-"lluita cos a cos o amb les seves devastadores boles de foc a distància."
+"lluita cos a cos o amb les seves devastadores boles de fred a distància."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
@@ -6677,6 +6659,9 @@
 "their victims, they simply shrug off all damage sustained as if they had "
 "been freshly summoned, to begin their search for flesh again."
 msgstr ""
+"Els necròfags són éssers conduits voraçment per una gana diabòlica de 
carn"
+"morta. Ataquen sense miraments qualsevol presa possible amb les seves garres"
+"verinoses. Quan estan tips d'una víctima, regeneren les seves ferides com si 
no hagués passat res, i comencen la cerca d'una nova presa."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]