wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jordŗ Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Sun, 19 Jun 2005 11:54:22 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/06/19 15:54:22

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.85&tr2=1.86&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.85 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.86
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.85    Tue Jun 14 10:44:57 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Sun Jun 19 15:54:21 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-14 12:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-09 12:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-19 17:42+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1304,8 +1304,7 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
 msgid "A duel map for super fast play. Recommended setting of 2g per village."
-msgstr ""
-"Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
+msgstr "Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per 
llogaret."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:7
 msgid "2p - Charge"
@@ -1365,8 +1364,7 @@
 msgstr "Aig√ɬľes gelades"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:5
-msgid ""
-"Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North Wesnoth."
+msgid "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North 
Wesnoth."
 msgstr ""
 "Combat en aquesta badia d'aig√ɬľes gelades del nord de Wesnoth i pels seus "
 "voltants."
@@ -1567,7 +1565,7 @@
 msgid ""
 "Who will remain standing as King of the Hill? Best played as a free-for-all "
 "(with everyone fighting everyone else)."
-msgstr ""
+msgstr "Qui conseguirà mantenir-se al capdamunt de la muntanya? Mapa 
recomanable per a partides de tots contra tots."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:3
 msgid "4p - Lagoon"
@@ -1587,7 +1585,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:9
 msgid "Take control of this huge river delta."
-msgstr ""
+msgstr "Preneu el control del delta d'aquest riu."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:3
 msgid "4p - The Valley of Death"
@@ -1595,7 +1593,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:5
 msgid "Can you defeat all enemies and declare victory in this desolate valley?"
-msgstr ""
+msgstr "Podreu derrotar tots els enemics i declarar la victòria en aquesta 
vall desolada?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:3
 msgid "4p - The Wilderlands"
@@ -1616,7 +1614,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:5
 msgid "In this mixed landscape, five armies battle for supremacy."
-msgstr ""
+msgstr "En aquesta terra de característiques variades, cinc exèrcits lluiten 
per la supremacia."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:3
 msgid "6p - Hexcake"
@@ -1631,9 +1629,8 @@
 msgstr "Batalla mundial"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
-msgid ""
-"Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long battle."
-msgstr ""
+msgid "Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long 
battle."
+msgstr "Fins a set exèrcits s'enfronten en aquesta pacífica terra. 
Prepareu-vos per a una llarga batalla."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:17
@@ -1641,14 +1638,13 @@
 msgstr "Mapa aleatori"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Randomly generated map. Note: random maps are often unbalanced, but if you "
 "have time, you can regenerate them until you get a good one."
 msgstr ""
-"Un mapa aletori amb la sorra com a principal terreny. Nota: els mapes "
+"Mapa generat aleatòriament. Nota: els mapes "
 "aleatoris poden ser desequilibrats, però si teniu temps, podeu regenerar-lo "
-"fins que sigui prou bo."
+"fins a obtenir-ne un de bo."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:17
@@ -1663,7 +1659,7 @@
 msgstr ""
 "Un mapa aletori amb la sorra com a principal terreny. Nota: els mapes "
 "aleatoris poden ser desequilibrats, però si teniu temps, podeu regenerar-lo "
-"fins que sigui prou bo."
+"fins a obtenir-ne un de bo."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:17
@@ -1678,7 +1674,7 @@
 msgstr ""
 "Un mapa aletori on el terreny destacat és el pantà. Nota: els mapes "
 "aleatoris poden ser desequilibrats, però si teniu temps, podeu regenerar-lo "
-"fins que sigui prou bo."
+"fins a obtenir-ne un de bo."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:17
@@ -1693,7 +1689,7 @@
 msgstr ""
 "Un mapa aletori que té lloc entre l'hivern i la primavera, majoritariment "
 "amb terrenys nevats. Nota: els mapes aleatoris poden ser desequilibrats, "
-"però si teniu temps, podeu regenerar-lo fins que sigui prou bo."
+"però si teniu temps, podeu regenerar-lo fins a obtenir-ne un de bo."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
 msgid "2p - Across The River"
@@ -1890,8 +1886,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:299
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:249
 msgid "Do you want to review any of the skills learned in this scenario?"
-msgstr ""
-"Voleu revisar alguna de les habilitats que heu après en aquest escenari?"
+msgstr "Voleu revisar alguna de les habilitats que heu après en aquest 
escenari?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:302
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:252
@@ -1921,8 +1916,7 @@
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
-msgstr ""
-"Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una batalla."
+msgstr "Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una 
batalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:50
 msgid ""
@@ -2027,8 +2021,7 @@
 "les unitats."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
-msgid ""
-"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
+msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
 msgstr ""
 "Moltes unitats tenen alguna característica que canvia les regles del joc "
 "d'alguna manera."
@@ -2059,8 +2052,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
-msgstr ""
-"Ara potser voldreu començar una campanya, o fer una partida multijugador."
+msgstr "Ara potser voldreu començar una campanya, o fer una partida 
multijugador."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
@@ -3113,8 +3105,7 @@
 "tiradors, que tenen un 60%."
 
 #: data/tips.cfg:9
-msgid ""
-"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
+msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
 msgstr ""
 "Les unitats que descansen als llogarets recuperen 8 punts de vida al "
 "començament del seu torn."
@@ -3182,8 +3173,7 @@
 "tropes prescindibles per retrasar l'atac."
 
 #: data/tips.cfg:17
-msgid ""
-"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
+msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
 msgstr ""
 "No tingueu por de retirar-vos i tornar-vos a agrupar, aquesta pot ser la "
 "clau de la victòria."
@@ -3585,6 +3575,8 @@
 "Steadfast:\n"
 "This unit's resistance is doubled, up to a maximum of 50%, when defending."
 msgstr ""
+"Fermesa:\n"
+"Aquesta unitat rep la meitat de mal quan no ha iniciat l'atac."
 
 #: data/translations/english.cfg:83 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:16
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:18 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:18
@@ -3749,8 +3741,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr ""
-"Pont de $river,El pont de $river,Pont de $river,Roda de $name,Pont $name"
+msgstr "Pont de $river,El pont de $river,Pont de $river,Roda de $name,Pont 
$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:141
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
@@ -3765,8 +3756,7 @@
 msgstr "$name de mar,$name de dalt,$name,$name,$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
-msgid ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr "$name,$name,$name,$name,$name,$name,$name"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
@@ -5765,8 +5755,7 @@
 msgstr "Bola de foc"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid ""
-"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
+msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
 msgstr "Una bola de foc. Només usat per 'Move_Unit_Fake'."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
@@ -7031,8 +7020,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
-"Els proscrits lluiten millor de nit. Les proscrites, a més, ho fan amb 
estil."
+msgstr "Els proscrits lluiten millor de nit. Les proscrites, a més, ho fan 
amb estil."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
@@ -7411,10 +7399,8 @@
 msgstr "Serp marina"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-msgid ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
-msgstr ""
-"La serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
+msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
+msgstr "La serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
@@ -8298,8 +8284,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:115
 msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
-msgstr ""
-"El vostre líder ha d'estar en una torre per reclutar o reincorporar unitats."
+msgstr "El vostre líder ha d'estar en una torre per reclutar o reincorporar 
unitats."
 
 #: src/actions.cpp:135
 msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
@@ -8348,9 +8333,8 @@
 msgstr "vulnerabilitat del defensor contra"
 
 #: src/actions.cpp:599
-#, fuzzy
 msgid " (+steadfast)"
-msgstr "fermesa"
+msgstr " (+fermesa)"
 
 #: src/actions.cpp:661
 msgid "(both should survive)"
@@ -8734,10 +8718,9 @@
 msgstr "Servidor remot desconnectat."
 
 #: src/game.cpp:1007
-msgid ""
-"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
+msgid "There was a problem creating the files necessary to install this 
campaign."
 msgstr ""
-"S'ha produit un error creant els fitxers necessaris per instal√ā¬∑lar aquesta "
+"S'ha produ√ɬĮt un error creant els fitxers necessaris per instal√ā¬∑lar aquesta "
 "campanya."
 
 #: src/game.cpp:1019 src/game.cpp:1059 src/game.cpp:1084
@@ -8807,7 +8790,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1156
 msgid "Error while playing the game: "
-msgstr "S'ha produit un error durant la partida:"
+msgstr "S'ha produ√ɬĮt un error durant la partida: "
 
 #: src/game.cpp:1168
 msgid "The game map could not be loaded: "
@@ -8822,14 +8805,13 @@
 msgstr "Trieu el vostre idioma:"
 
 #: src/game.cpp:1305
-#, fuzzy
 msgid "The following add-on campaign(s) had errors and could not be loaded:"
-msgstr "No ha estat possible carregar la partida:"
+msgstr "S'ha produ√ɬĮt un error en carregar les seg√ɬľents campanyes 
addicionals:"
 
 #: src/game.cpp:1317
 msgid "Warning: Errors occurred while loading game configuration files: '"
 msgstr ""
-"Avís: s'ha produit un error en carregar els fitxers de configuració del 
joc: "
+"Av√ɬ≠s: s'ha produ√ɬĮt un error en carregar els fitxers de configuraci√ɬ≥ del 
joc: "
 "'"
 
 #: src/game.cpp:1366
@@ -8918,8 +8900,7 @@
 
 #: src/help.cpp:1307
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
-msgstr ""
-"Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la defensa."
+msgstr "Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la 
defensa."
 
 #: src/help.cpp:1309
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically."
@@ -8953,16 +8934,15 @@
 
 #: src/help.cpp:2286
 msgid "Reference to unknown topic: "
-msgstr ""
+msgstr "Referència a un tema desconegut: "
 
 #: src/help.cpp:2661
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
 msgstr "Ajuda de Batalla per Wesnoth"
 
 #: src/help.cpp:2708
-#, fuzzy
 msgid "Parse error when parsing help text: "
-msgstr "S'ha produit un error durant la partida:"
+msgstr "S'ha produ√ɬĮt un error en analitzar el text d'ajuda: "
 
 #: src/intro.cpp:94
 msgid "Next"
@@ -9459,7 +9439,7 @@
 "A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do you "
 "want to save the game?"
 msgstr ""
-"S'ha produit una desconnexió de la xarxa i la partida no pot continuar. "
+"S'ha produ√ɬĮt una desconnexi√ɬ≥ de la xarxa i la partida no pot continuar. "
 "Voleu desar la partida?"
 
 #: src/playturn.cpp:87
@@ -9491,8 +9471,7 @@
 msgstr "Trieu l'arma:"
 
 #: src/playturn.cpp:1309
-msgid ""
-"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
 msgstr ""
 "No heu començat a moure les unitats. Segur de que voleu finalitzar el vostre 
"
 "torn?"
@@ -9529,8 +9508,7 @@
 msgid ""
 "Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please choose a "
 "different name."
-msgstr ""
-"Els noms no poden contindre comes ni barres. Si us plau, trieu un altre nom."
+msgstr "Els noms no poden contindre comes ni barres. Si us plau, trieu un 
altre nom."
 
 #: src/playturn.cpp:1636
 msgid "Saved"
@@ -9580,8 +9558,7 @@
 msgid ""
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
-msgstr ""
-"Senyor, aquesta unitat és experimentada. Segur que voleu acomiadar a $noun?"
+msgstr "Senyor, aquesta unitat és experimentada. Segur que voleu acomiadar a 
$noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1985
 msgid ""
@@ -9709,8 +9686,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2531
 msgid "New theme will take effect on next new or loaded game."
-msgstr ""
-"Els canvis de tema tenen efecte en carregar o iniciar una nova partida."
+msgstr "Els canvis de tema tenen efecte en carregar o iniciar una nova 
partida."
 
 #: src/playturn.cpp:2632
 msgid "Place Label"
@@ -9792,8 +9768,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr ""
-"Aquesta unitat ha estat convertida en pedra. No es pot moure ni atacar."
+msgstr "Aquesta unitat ha estat convertida en pedra. No es pot moure ni 
atacar."
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "stone: "
@@ -9987,12 +9962,3 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Steadfast:\n"
-#~ "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fermesa:\n"
-#~ "Aquesta unitat rep la meitat de mal quan no ha iniciat l'atac."
-
-#~ msgid "Halved"
-#~ msgstr "A la meitat"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]