wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei ca.po
Date: Thu, 09 Jun 2005 06:57:43 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/06/09 10:57:43

Modified files:
    po/wesnoth-ei : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po.diff?tr1=1.38&tr2=1.39&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.38 wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.39
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.38  Tue May 31 20:29:45 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po Thu Jun 9 10:57:42 2005
@@ -1,17 +1,16 @@
-# translation of ca.po to Català
 # Catalan translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
-# Nix <address@hidden>, 2005.
 # Grup de traducció de LinUV <Açò falta>, 2005
+# Nix <address@hidden>, 2005.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: ca_ei\n"
+"Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-10 18:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-09 12:54+0200\n"
 "Last-Translator: Grup de traducció de LinUV <Açò falta>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -175,8 +174,7 @@
 "Hem de trencar les seues formacions per tal d'arribar fins al rei!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:161
-msgid ""
-"We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
+msgid "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do 
next."
 msgstr ""
 "Hem aplegat a Weldyn. Ara hem de celebrar un consell per tal de decidir què "
 "fer."
@@ -206,7 +204,7 @@
 "After crossing over the dangerous Lake Vrug, Gweddry and his men had been "
 "captured by northern orcs. They were being taken to the orcish king, Dra-"
 "Nak, but, of course, they wished to escape before that happened..."
-msgstr ""
+msgstr "Després de travessar el perillós llac Vruk, Gweddry i els seus homes 
van ser capturats pels orcs del nord. Els portaven davant del rei orc, Dra-Nak. 
Però tenien intenció d'evitar-ho escapant abans..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:36
 msgid "Prison"
@@ -217,9 +215,8 @@
 msgstr "Cambra de Tortura"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid "Throne Room"
-msgstr "Magatzem"
+msgstr "Sala del Tron"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:48
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:52
@@ -242,53 +239,51 @@
 msgid ""
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
-msgstr ""
+msgstr "Crec que en Dacyn i l'Owaec ja han escapat. Ara jo ho he de fer 
també... aquells guardes semblen despistats, potser puc passar sense que se 
n'adonin..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:288
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
-msgstr ""
+msgstr "Ah! Aquí hi ha una petita escletxa a la paret de la cova."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid ""
 "So, Gweddry, you escaped too? Good. I think they have the rest of our troops "
 "captive, we should be able to rescue them."
-msgstr ""
+msgstr "Per tant, tu també has escapat, Gweddry? Molt bé. Crec que tenen 
encara captius a la resta dels nostres homes, però em penso que podrem 
rescatar-los."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:313
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
-msgstr ""
+msgstr "On són? És impossible orientar-se en aquestes coves!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:317
 msgid ""
 "Somewhere south of us. We are in a hidden passage in the north. Oh, and some "
 "others escaped too, along with Owaec."
-msgstr ""
+msgstr "En alguna part al sud d'aquí. Ara som dins un passatge secret al 
nord. Alguns han pogut escapar, juntament amb Owaec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:321
-#, fuzzy
 msgid "Well, where are the prisoners?"
-msgstr "Per què? Sou presoners dels no-morts?"
+msgstr "I bé, on són els presoners?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:325
 msgid "Right here, boss."
-msgstr ""
+msgstr "Just aquí, senyor."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Well, where's their leader? I don't see him."
-msgstr ""
+msgstr "I on és el seu líder? No el veig."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm... ho sé. Em penso que ha escapat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:337
-msgid ""
-"You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
-msgstr ""
+msgid "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on 
sight."
+msgstr "Foll! Troveu-lo i porteu-me'l! No, espera, millor mateu-lo tan aviat 
com el veieu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:350
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
-msgstr ""
+msgstr "Mireu, els presoners que havien escapat han tornat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:354
 msgid "Kill them."
@@ -300,11 +295,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:396
 msgid "Huh? Who's there, who said that?"
-msgstr "Qui està ahí? Qui ha dit això?"
+msgstr "Huh? Qui hi ha aquí? Qui ha dit això?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:424
 msgid "So, you want to resist me? Fine, but prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Em plantaràs cara? Està bé, però prepara't per morir!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:448
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:181
@@ -318,8 +313,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:375
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
-msgstr ""
-"Aquesta aigua farà sagrades totes les nostres armes sagrades per sempre!"
+msgstr "Aquesta aigua farà sagrades totes les nostres armes sagrades per 
sempre!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:452
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:185
@@ -338,8 +332,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:488
 msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
-msgstr ""
-"Aniré amb vosaltres i us ajudaré en la vostra busca, passe el què passe."
+msgstr "Aniré amb vosaltres i us ajudaré en la vostra busca, passe el què 
passe."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -365,8 +358,7 @@
 msgid ""
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
-msgstr ""
-"Hem arribat a un gran riu. Què deuríem fer? Deuríem provar a creuar-lo?"
+msgstr "Hem arribat a un gran riu. Què deuríem fer? Deuríem provar a 
creuar-lo?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:117
 msgid ""
@@ -416,10 +408,8 @@
 msgstr "Mal-Hakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:198
-msgid ""
-"The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
-msgstr ""
-"Els reforços dels no-morts han arribat! Hem de creuar el riu immediatament!"
+msgid "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river 
immediately!"
+msgstr "Els reforços dels no-morts han arribat! Hem de creuar el riu 
immediatament!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:236
 msgid ""
@@ -489,8 +479,7 @@
 msgstr "Què? Eixos pestil·lents orcs! Ells són els intrusos, no nosaltres!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:142
-msgid ""
-"They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
+msgid "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move 
on."
 msgstr "Estan en la senda què va cap al nord. Habrem de lluitar per a 
avançar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:147
@@ -786,8 +775,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:110
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
-msgstr ""
-"La senda acaba prompte. Mira aquelles muntanyes que barren el nostre pas."
+msgstr "La senda acaba prompte. Mira aquelles muntanyes que barren el nostre 
pas."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:115
 msgid ""
@@ -883,8 +871,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:140
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
-msgstr ""
-"Aquests humans han osat a aplegar tan lluny en la meua terra. Esclafeu-los!"
+msgstr "Aquests humans han osat a aplegar tan lluny en la meua terra. 
Esclafeu-los!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:158
 msgid "Terraent"
@@ -1030,12 +1017,10 @@
 msgid ""
 "So, you have found my hiding place. Very well, I guess I will have to kill "
 "you!"
-msgstr ""
-"Així que heu trobat el meu amagatall. Molt bé, crec que habré de 
matar-vos!"
+msgstr "Així que heu trobat el meu amagatall. Molt bé, crec que habré de 
matar-vos!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:256
-msgid ""
-"That's the bandit leader! Kill him, and we will have fulfilled our duty!"
+msgid "That's the bandit leader! Kill him, and we will have fulfilled our 
duty!"
 msgstr "És el líder dels bandits! Mateu-lo, i habrem complit el nostre 
deure!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:264
@@ -1047,11 +1032,8 @@
 msgstr "M'heu matat! No podré atemorir més als vil·latans..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:290
-#, fuzzy
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
-msgstr ""
-"Encara hem de matar aquests no-morts si volem que els llogarets siguen "
-"segurs."
+msgstr "Encara hem de matar aquests no-morts si volem que els habitants 
estiguin segurs."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:296
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:339
@@ -1074,11 +1056,10 @@
 "anar al nord i provar d'arribar a Weldyn per un camí diferent."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:333
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
-msgstr "Encara hem de preocupar-nos pels saltejadors què queden."
+msgstr "Encara hem de preocupar-nos pels saltejadors que queden. Hem de 
continuar lluitant aquí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1096,8 +1077,7 @@
 "torns."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:104
-msgid ""
-"Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to train."
+msgid "Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to 
train."
 msgstr ""
 "Mireu, hem trobat un grup d'Ogres. Veiem si podem capturar-ne algun per "
 "entrenar-lo."
@@ -1203,8 +1183,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:187
 msgid "They killed Konrad... now, even if we save Weldyn, Wesnoth has fallen."
-msgstr ""
-"Han matat a Konrad... ara, inclús si salvem Weldyn, Wesnoth habrà caigut."
+msgstr "Han matat a Konrad... ara, inclús si salvem Weldyn, Wesnoth habrà 
caigut."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
@@ -1236,17 +1215,16 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:160
 msgid "There are still humans in this village! They can help us."
-msgstr ""
+msgstr "Encara queden humans en aquest poble! Poden ajudar-nos."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:167
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:174
 msgid "Villager"
-msgstr ""
+msgstr "Vilatà"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:193
-msgid ""
-"The undead have killed all the villagers here, but they left their valuables."
-msgstr ""
+msgid "The undead have killed all the villagers here, but they left their 
valuables."
+msgstr "Els no-morts han matat a tothom aquí, però han deixat els objectes 
de valor."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:235
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
@@ -1266,31 +1244,29 @@
 msgid ""
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
-msgstr ""
+msgstr "Suposs' que t'ndre'm qu' vorej'r-l'... ugh. I am' 'questa boir' al 
p'ntà, no pod'm veur' 'ls 'nemics. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:247
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
-msgstr ""
+msgstr "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:251
 msgid "What is that?!?"
 msgstr "Què és això?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:255
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Eastern Mountains. It "
 "must have fled when the Undead came."
 msgstr ""
-"Ah, el drac Khrakrahs. Quan estava viu era la criatura més poderosa que mai "
+"No sé, semblava el drac Khrakrahs. Quan estava viu era la criatura més 
poderosa que mai "
 "ha viscut en les muntanyes de l'est. Deu haver fugit quan arribaren els no-"
 "morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:320
-#, fuzzy
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
-msgstr "Senyor, els no-morts estan sortint de les clivelles del sòl!"
+msgstr "S-se-senyor, els no-morts estan sortint de les clivelles del sòl!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
@@ -1305,8 +1281,7 @@
 msgstr "Pregoner dels no-morts"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:92
-msgid ""
-"These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
+msgid "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best 
minions."
 msgstr ""
 "Aquestes són les regles: cada equip pot reclutar un màxim de sis dels seus "
 "subordinats."
@@ -1334,7 +1309,6 @@
 msgstr "Trampa! No pot fer això!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Actually he is. The rules say he can only bring six of his minions, they "
 "didn't say he couldn't summon more after the duel started. However, Gweddry "
@@ -1342,9 +1316,9 @@
 "not summoning."
 msgstr ""
 "Sí que pot. Les regles diuen que només pot reclutar sis dels seus "
-"servidors , però no què no podria cridar-ne més després de què el duel "
-"començara. De totes formes, Gweddry no pot reclutar més tropes, perquè 
això "
-"seria reclutar, no cridar."
+"servidors, però no què no pugui invocar-ne més després de que el duel "
+"començara. De totes formes, en Gweddry no pot portar més tropes, perquè 
això "
+"seria reclutar, no invocar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:171
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
@@ -1355,8 +1329,7 @@
 msgstr "No puc creure que haja perdut el duel..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:188
-msgid ""
-"What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr poweerrrrrr......."
+msgid "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr 
poweerrrrrr......."
 msgstr ""
 "Què? Ha perdut? Ara començarem a peeerdre tottttt eellllllllssssss "
 "nostressss poooodeerrrss....."
@@ -1390,8 +1363,7 @@
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these humans that stop us from entering "
 "Wesnoth!"
-msgstr ""
-"Vinga, germans, destruïm aquests humans que ens impedïxen entrar en 
Wesnoth!"
+msgstr "Vinga, germans, destruïm aquests humans que ens impedïxen entrar en 
Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:136
 msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
@@ -1423,22 +1395,20 @@
 "lloc del soterrani del castell."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:170
-msgid ""
-"Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
+msgid "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the 
castle!"
 msgstr "Ajà! Ara podem escapar d'ací! He trobat una trapa junt al castell!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:174
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr ""
+msgstr "Merda! No podrem resistir aquests no-morts per molta estona més."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
-msgstr "Mou Gweddry al final del camí"
+msgstr "Mou Gweddry fins a la trapa"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:191
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:210
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
@@ -1683,18 +1653,15 @@
 "ajudaríeu vosaltres ara?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:128
-msgid ""
-"Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
+msgid "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a 
human!"
 msgstr "Impossible! No puc creure que els meus camarades ajudaren un humà!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:132
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
-msgstr ""
-"Per què deuria un de nosaltres ajudar algú que no és de la nostra gent?"
+msgstr "Per què deuria un de nosaltres ajudar algú que no és de la nostra 
gent?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
-msgid ""
-"Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
+msgid "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our 
own?"
 msgstr ""
 "Aleshores ens deixareu passar, però habrem de lluitar nosaltres mateixos "
 "contra els orcs."
@@ -1717,8 +1684,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:152
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
-msgstr ""
-"Oh, ara són terres èlfiques? Moriu, gossos elfs! I vosaltres també, 
humans!"
+msgstr "Oh, ara són terres èlfiques? Moriu, gossos elfs! I vosaltres també, 
humans!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:156
 msgid ""
@@ -1998,16 +1964,14 @@
 "servir en les hordes del meu mestre!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:117
-msgid ""
-"I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
+msgid "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy 
you!"
 msgstr "Convoque les bèsties que us destruiran a les profunditats del riu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:149
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this Lich has learned to call "
 "up demons!"
-msgstr ""
-"Sembla què amés d'alçar no-morts aquest lich ha aprés a cridar dimonis!"
+msgstr "Sembla què amés d'alçar no-morts aquest lich ha aprés a cridar 
dimonis!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
@@ -2353,175 +2317,3 @@
 "cautelosos. Aleshores, un dia a l'alba, Gweddry i els seus homes es van "
 "despertar pels crits del vigilants nocturns..."
 
-#~ msgid "The Cells"
-#~ msgstr "Les Cel·les"
-
-#~ msgid "Guard Room"
-#~ msgstr "Habitació del guarda"
-
-#~ msgid "Why have you entered my lands?!?"
-#~ msgstr "Per què heu entrat en les meues terres?!?"
-
-#~ msgid "We were traveling-"
-#~ msgstr "Estàvem viatjant-"
-
-#~ msgid "Silence! Did I ask you?"
-#~ msgstr "Silenci! T'ho he preguntat?"
-
-#~ msgid "Um... yes."
-#~ msgstr "Um...sí."
-
-#~ msgid "That's enough! I'm putting you in the high-security cave!"
-#~ msgstr "Ja hi ha prou! Et posaré en la cova d'alta seguretat!"
-
-#~ msgid "Ugh..."
-#~ msgstr "Ugh..."
-
-#~ msgid "Huh? Where am I? I'm tied to the ground!"
-#~ msgstr "Huh? On estic? Estic nugat al sòl!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very "
-#~ "well. I can escape from these knots."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dec estar en alguna mena de presó... hmm el guarda no m'ha nugat molt 
bé. "
-#~ "Puc desfer-me d'aquests nusos."
-
-#~ msgid ""
-#~ "That's better! I wonder how many other prisoners have been captured that "
-#~ "I will have to rescue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Així està millor! Em pregunte quants altres presoners han sigut 
capturats "
-#~ "i habré de rescatar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Since they are probably tied down like I was, I will have to get into "
-#~ "their cells in order to see them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Com probablement estaran nugats com jo ho estava, habré d'entrar a les "
-#~ "seues cel·les per a veure'ls."
-
-#~ msgid "The high security prisoners are escaping!"
-#~ msgstr "Els presoners d'alta seguretat s'escapen!"
-
-#~ msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
-#~ msgstr "Així que estàs en aquesta cel·la! Vinga, hem d'escapar!"
-
-#~ msgid "Very well. I think the rest of the cells are further down this path."
-#~ msgstr "Molt bé. Pense que la resta de les cel·les estan més avall."
-
-#~ msgid ""
-#~ "So, they have captured some of our best fighters as well as me, Dacyn and "
-#~ "Owaec. $R2.user_description, follow me! We must get out of this dungeon."
-#~ msgstr ""
-#~ "Han capturat alguns dels nostres millors lluitadors, així com a Dacyn, "
-#~ "Owaec i jo. $R2.user_description. Seguiu-me! Hem de sortir d'aquest "
-#~ "calabós!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Interesting, they put the most powerful of us in the high security "
-#~ "prisons. Where are the others, I wonder?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Interessant: han posat als més poderosos de nosaltres en la presó d'alta 
"
-#~ "seguretat. Em pregunte on està la resta."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dacyn! This looks like the last cell, so we should just get out of here "
-#~ "now. But how can we do that?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dacyn! Aquesta sembla ser l'última cel·la, així que es deuria poder "
-#~ "sortir per ací. Però com?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Well, we could try going out the way we came in, but that door is "
-#~ "probably locked."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bé, podríem intentar sortir per on hem vingut, però la porta està "
-#~ "bloquejada."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The guard who took us down here went into a hidden room when he closed "
-#~ "this door. It was right outside this cell. If we can find and kill this "
-#~ "guard, the key should be nearby."
-#~ msgstr ""
-#~ "El guàrdia què ens va portar ací anà a una habitació oculta. [Estic 
segur "
-#~ "de què està fora d'aquesta cel·la]. Si podem trobar-lo i matar-lo, la "
-#~ "clau no pot estar molt lluny."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Here is the thin spot in the wall. Well, actually, no- it's not a thin "
-#~ "spot at all! It's really a door!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ací sembla estar buit. Ara mateix- espereu un segon- no és un buit! És "
-#~ "una porta!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Huh! A guard. Once we kill him, we should be able to get out of these "
-#~ "cells..."
-#~ msgstr "Un guarda! Una vegada estiga mort, podrem sortir d'ací."
-
-#~ msgid "I have found the key! Let's get out of here!"
-#~ msgstr "He trobat la clau! Sortim d'ací!"
-
-#~ msgid "This is the right key! come on, let's open the door, quick!"
-#~ msgstr "Aquesta és la clau correcta! Obri la porta, ràpid!"
-
-#~ msgid "Valand"
-#~ msgstr "Valand"
-
-#~ msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
-#~ msgstr "Ajudeu-nos! Els guardes planegen executar-nos demà!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that "
-#~ "long."
-#~ msgstr "Ja! Demà? Cometeu un gran error si penseu què viureu tant."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them "
-#~ "now before they escape!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Correcte, cap, especialment ja que són invasors i hem de matar-los ara "
-#~ "abans de què escapen."
-
-#~ msgid "Argh! Oh well, at least my vast hordes will defeat you!"
-#~ msgstr "Argh! Bé, finalment les meues enormes hordes us derrotaran!"
-
-#~ msgid "Mal-Rhazal"
-#~ msgstr "Mal-Rhazal"
-
-#~ msgid "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh."
-#~ msgstr "Supose que habrem de travessar-lo... ugh."
-
-#~ msgid "Rise... kill... my master is calling you... Rise!"
-#~ msgstr "Alça't...mata...el meu mestre et crida...Alça't!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, the dragon fled, but not even the mightiest can escape the all-"
-#~ "powerful clutches of the great lich Mal-Ravanal. You remember the "
-#~ "prophecy, Dacyn. You will meet your doom!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sí, el drac fugí, però inclús els més poderosos són incapaços 
d'escapar "
-#~ "de les tot poderoses urpes del gran lich Mal-Ravanal. Recorda la "
-#~ "profecia, Dacyn. Estàs sentenciat!"
-
-#~ msgid "Prophecy?"
-#~ msgstr "Profecia?"
-
-#~ msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
-#~ msgstr "Els no-morts estan sortint del sòl! Hem de destruïr-los, ràpid!"
-
-#~ msgid "This might be more difficult than I thought."
-#~ msgstr "Açò pot ser més difícil del què havia pensat."
-
-#~ msgid "Now let's get out of this bog!"
-#~ msgstr "[Sortim d'aquest pantà!]"
-
-#~ msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-#~ msgstr "Oops... Estic al nord del pont! Deuria haver-ho previst."
-
-#~ msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-#~ msgstr "Idiotes! M'heu deixat al nord del pont!"
-
-#~ msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
-#~ msgstr "Encara estic al nord del pont, Gweddy! Per què l'has destruït!?!"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]