wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/cs wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/cs wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...
Date: Sun, 12 Sep 2004 17:20:14 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/12 21:14:48

Modified files:
    po/cs     : wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wesnoth.po 
             wesnoth-sotbe.po wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Czech translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po:1.5 wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po:1.6
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po:1.5   Sun Sep 12 18:22:38 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po Sun Sep 12 21:14:47 2004
@@ -4,36 +4,29 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-06 00:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 13:22+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:5
 msgid "The Eastern Invasion"
-msgstr "Východní invaze"
+msgstr ""
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:9
 msgid ""
 "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;&human-"
 "royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
 msgstr ""
-"&human-spearman.png,Pěšák,(nejsnažší);*&human-swordman.png,Š
ermíř;&human-"
-"royalguard.png,Královská garda,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
@@ -64,7 +57,7 @@
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
-"Konečně jsme se přiblížili k Weldynu, ale zdá se, že ho obklíčili 
nemrtví. "
+"Konečně jsme se přiblížili k Weldynu, ale zdá se, že jej obklíčili 
nemrtví. "
 "Musíme prorazit, abychom se dostali ke králi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:136
@@ -81,7 +74,7 @@
 "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you know "
 "of what he spoke."
 msgstr ""
-"Počkej. Předně, co to bylo za proroctví, o němž ten lich mluvil? 
Myslím, že "
+"Počkej. Předně: co to bylo za proroctví, o němž ten lich mluvil? 
Myslím, že "
 "víš, o čem hovořil."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:161
@@ -140,7 +133,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:401
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
-msgstr "Proč jste vstoupili do mé země?!?"
+msgstr "Proč jste vstoupili do mé země?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:406
 msgid "We were traveling-"
@@ -171,7 +164,7 @@
 "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very well. I "
 "can escape from these knots."
 msgstr ""
-"Vypadá to, že jsem v jakémsi vězení... hm, stráže mě příliš dobře 
"
+"Vypadá to, že jsem v jakémsi vězení... Hm, stráže mě příliš dobře 
"
 "nespoutaly. Dokáži se z těch uzlů vymotat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:454
@@ -192,15 +185,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:473
 msgid "The high security prisoners are escaping!"
-msgstr "Ti dobře střežení vězni utíkají!"
+msgstr "Ti vězni nejvyšší důležitosti utíkají!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:478
 msgid "Kill them."
-msgstr "Zabijte je."
+msgstr "Zabte je."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:504
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
-msgstr "Stáže jsou nepozorné. Nyní je čas uprchnout!"
+msgstr "Stráže jsou nepozorné. Nyní je čas uprchnout!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:509
 msgid "What the...? Who said that?"
@@ -253,7 +246,7 @@
 "thinner than everywhere else. I think there is a hidden door there. Come, "
 "let us see!"
 msgstr ""
-"Zeď na severní straně mé kobky, a přímo na její vnější straně je 
tenčí než "
+"Zeď v severní části mé kobky a zeď přímo na její vnější straně 
je tenčí než "
 "všude jinde. Myslím, že jsou tam skryté dveře. Pojďme, podíváme se!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:646
@@ -261,8 +254,8 @@
 "Here is the thin spot. Actually- wait a second- its not a thin spot at all! "
 "Its really a door!"
 msgstr ""
-"Zde je to ztenčené místo. Vlastně... počkejte chvilku... není to vůbec 
"
-"ztenčené místo, ale skutečné dveře!"
+"Zde je to ztenčené místo. Vlastně, počkejte chvilku, není to vůbec 
ztenčené "
+"místo, ale skutečné dveře!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:656
 msgid "Huh! A guard. Lets see how quickly we can kill it."
@@ -301,7 +294,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:393
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:235
 msgid "Holy Water"
-msgstr "Posvěcená voda"
+msgstr "Svěcená voda"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:813
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:167
@@ -315,7 +308,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:397
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
-msgstr "Nedokáži použít tento předmět! Ať ho vezme někdo jiný."
+msgstr "Nedokáži použít tento předmět! Ať jej vezme někdo jiný."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:848
 msgid ""
@@ -365,7 +358,7 @@
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. we must be across the river before that happens."
 msgstr ""
-"Musíme ji přebrodit. Nemrtví nás dostihují. Brzy dorazí posily 
nemrtvých; "
+"Musíme ji přebrodit. Nemrtví nás dostihují. Brzy dorazí jejich posily; "
 "musíme se dostat na druhou stranu, než k tomu dojde."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:103
@@ -382,7 +375,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:113
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
-msgstr "A ve wesnothštině to znamená?..."
+msgstr "A ve wesnothštině to znamená...?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:118
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
@@ -455,7 +448,7 @@
 "Hello. I am wondering if you can help he fight these undead beasts that "
 "attack us."
 msgstr ""
-"Buď zdráv. Rád bych věděl, můžeš-li mi pomoci v boji s těmi 
nemrtvými "
+"Buď zdráv. Rád bych zvěděl, můžeš-li mi pomoci v boji s těmi 
nemrtvými "
 "neřády, kteří na nás útočí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:96
@@ -483,7 +476,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:127
 msgid "Bring forth the assassins, we may be able to poison them!"
-msgstr "Pošlete na ně vrahy, možná je dokážem otrávit!"
+msgstr "Pošlete na ně vrahy, možná je dokážeme otrávit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:151
 msgid ""
@@ -549,12 +542,12 @@
 "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
-"Netuším. Jsou tu kolem trolové; mohou se s námi pokoušet bojovat.Nyní "
-"pospěšte, musíme se jít rychle, lichové jsou nám stále za patami."
+"Netuším. Jsou tu kolem trolové; mohou se s námi pokoušet bojovat. Nyní "
+"pospěšte, musíme jít rychle, lichové jsou nám stále v patách."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:120
 msgid "This sign says 'Dead End'"
-msgstr "Značka říká: Slepá cesta."
+msgstr "Značka říká: Slepá cesta. Tudy dál neprojdeme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:133
 msgid "Who goes there?"
@@ -629,19 +622,19 @@
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
 "Vše je ztraceno! Musíme utéci ze severních zemí tak rychle, jak to jen "
-"půjde. Běžte... co to...?!? A kdo ji ty?"
+"půjde. Běžte... Co to...?! A kdo jsi ty?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:115
 msgid ""
 "I'm a engineer. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
 msgstr ""
-"Sem inžinýr. A řek bych, že 'cete kapku píchnout. Se vsadím, že by se 
vám "
+"Sem ženista. A řek bych, že 'cete kapku píchnout. Se vsadím, že by se 
vám "
 "šiklo odbouchnout támhleten most."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:120
 msgid "Why would we want to do that?!?"
-msgstr "Proč bychom to měli chtít?!?"
+msgstr "Proč bychom to měli chtít?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:125
 msgid ""
@@ -653,11 +646,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:130
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
-msgstr "Gweddry, on má vlastně pravdu... musíme ho najmout. Kolik si 
žádáš?"
+msgstr "Gweddry, on má vlastně pravdu -- musíme ho najmout. Kolik si 
žádáš?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:135
 msgid "Fifty gold pieces."
-msgstr "Padesát zlatejch."
+msgstr "Padesát zlaťachů."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:140
 msgid "Very well, but you only get it once the bridge is down."
@@ -669,14 +662,14 @@
 "eq'pment is."
 msgstr ""
 "Jasnačka. Akorát to můžu odpálit, až se dostanu k támhleté značce. 
Mám tam "
-"nářadíčko."
+"vercajk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:150
 msgid ""
 "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when the "
 "bridge is exploded will be left to their own devices!"
 msgstr ""
-"Ujdenáno. A teď všichni přes most! Kdokoli, kdo zůstane na této straně 
řeky, "
+"Ujednáno. A teď všichni přes most! Kdokoli, kdo zůstane na této straně 
řeky, "
 "až most vyletí do povětří, bude ponechán svému osudu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:175
@@ -685,7 +678,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:182
 msgid "I believe you owe me some money first."
-msgstr "Řek bych, že bys mi moh nejdřív zaplatit."
+msgstr "Řek bych, že bys mi moh' nejdřív zaplatit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:187
 msgid "Yeah, here you go. Now blow this thing up."
@@ -697,21 +690,21 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:231
 msgid "BOOM!!!"
-msgstr "BUM!!"
+msgstr "BUM!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:247
 msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
 msgstr ""
-"A sakra... zůstal jsem na sever od mostu. To jsem to příliš dobře "
+"A sakra -- zůstal jsem na sever od mostu. To jsem to příliš dobře "
 "nenaplánoval."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:266
 msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-msgstr "Idiote! Nechal jsi mě na severní straně řeky!"
+msgstr "Hlupče! Nechal jsi mě na severní straně řeky!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:282
 msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
-msgstr "Gwedry, jsem stále na severní straně. Proč jsi dal ten most 
odpálit?!?"
+msgstr "Gwedry, jsem stále na severní straně. Proč jsi dal ten most 
odpálit?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:296
 msgid ""
@@ -719,9 +712,8 @@
 "undead probably aren't as densely populated this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
-"Výborně, unikli jsme těm skřetům. Teď se musíme vydat na jih. Myslím, 
že "
-"nemrtví tak daleko na západně snad nebudou tak hustě, a nebudeme tedy v "
-"mžiku zabiti."
+"Výborně, unikli jsme těm skřetům. Teď se musíme vydat na jih. Myslím, 
že tak "
+"daleko na západně nebude nemrtvých tak moc, a nebudeme tedy v mžiku 
zabiti."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:320
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
@@ -843,8 +835,8 @@
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. We cannot kill "
 "Mal-Ravanal. We must turn back!"
 msgstr ""
-"Ano, však pohleď! Síly nemrtvých nás obkličují. Nemůžeme zabít 
Mal-Ravanala, "
-"musíme se vrátit!"
+"Ano, avšak pohleď! Síly nemrtvých nás obkličují. Nemůžeme zabít 
Mal-"
+"Ravanala, musíme se vrátit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:126
 msgid ""
@@ -940,11 +932,10 @@
 "Hello. We have been forced from our positions. Do you think you can help us "
 "regain our outpost?"
 msgstr ""
-"Nazdar. Byli jsme vytlačeni z našich pozic. Myslíš, že nám můžeš 
pomoci "
+"Nazdar. Byli jsme vytlačeni z našich posic. Myslíš, že nám můžeš 
pomoci "
 "získat zpět naši základnu?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:160
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
 "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come out "
@@ -952,9 +943,11 @@
 "keep. The thieves hide in the villages when we come out in groups, and pick "
 "us off when we separate."
 msgstr ""
-"Nejsem si jist. V této zemi jsou banditi. To oni, nikoli král, zemi 
vládnou. "
-"Mí muži se jich bojí a odmítají vyjít ven a bojovat. Jak vidíš, 
ačkoli mám "
-"mnoho mužů, zůstávají zavření v pevnosti. Zloději se skrývají ve 
vesnicích."
+"Nejsem si jist. V této zemi jsou loupeživí lotři. To oni, nikoli král, 
zemi "
+"vládnou. Mí muži se jich bojí a odmítají vyjít ven a bojovat. Jak 
vidíš, "
+"ačkoli mám mnoho mužů, zůstávají zavření v pevnosti. Zloději se 
skrývají ve "
+"vesnicích, vycházíme-li ven ve větších skupinách, a odstřelují nás, 
vyjdeme-"
+"li ven samostatně."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
@@ -970,14 +963,14 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:210
 msgid "We have defeated these bandits. Dacyn, where should we go now?"
-msgstr "Zničili jsme ty bandity! Co budeme nyní dělat, Dacyne?"
+msgstr "Zničili jsme ty lotry! Co budeme nyní dělat, Dacyne?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:215
 msgid ""
 "Well, our outpost has been overrun by undead, and we can't go back there "
 "safely. What about yours, Owaec? Have you encountered them?"
 msgstr ""
-"Tedy, naši základnu zaplavili nemrtví a nemůžeme se tam bezpečně 
vrátit. A "
+"Nuže, naši základnu zaplavili nemrtví a nemůžeme se tam bezpečně 
vrátit. A "
 "co vaše, Owaecu? Setkali jste se s nějakými?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:220
@@ -987,7 +980,7 @@
 "so we will come with you."
 msgstr ""
 "Ne, nemrtvé jsme tu zatím neviděli. Ale věřím ti, když říkáš, že 
přicházejí. "
-"Nemyslím, že bychom já a mí muži s nimi byli schopni pojovat, půjdeme 
proto "
+"Nemyslím, že bychom já a mí muži s nimi byli schopni bojovat, půjdeme 
proto "
 "s tebou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:225
@@ -1113,15 +1106,15 @@
 "find him and kill him! There are seven of us, and only ONE of us is the real "
 "leader! ha ha ha ha! To be fair about it, we will all tell you our names."
 msgstr ""
-"Jste hlupáci, lidé! Rozhodli jste se odmítnout souboj s mým pánem... 
dobrá "
-"tedy, všichni CHCÍPNETE! A vězte, že můj pán je zde a pozoruje váši 
zkázu. "
+"Jste hlupáci, lidé! Rozhodli jste se odmítnout souboj s mým pánem... 
Dobrá "
+"tedy, všichni CHCÍPNETE! A vězte, že můj pán je zde a pozoruje vaši 
zkázu. "
 "Protože on se vás nebojí a ví, že ho nikdy nedokážete najít a zabít. 
Je nás "
 "tu sedm, a jen JEDEN z nás je ten pravý vůdce! Hahahaha! Budeme tak 
slušní, "
 "že se vám všichni představíme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:131
 msgid "Remember, we have to kill Mal-Ravanal. He's here somewhere..."
-msgstr "Pamatuj, musíme zabít Mal-Ravanala. Někde tu je..."
+msgstr "Pamatuj: musíme zabít Mal-Ravanala. Někde tu je..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:143
 msgid "How did you know...?"
@@ -1133,7 +1126,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:167
 msgid "They killed Konrad... now, even if save Weldyn, Wesnoth has fallen."
-msgstr "Zabili Konráda... i když teď zachráníme Weldyn, Wesnoth padl."
+msgstr "Zabili Konráda... I když teď zachráníme Weldyn, Wesnoth padl."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
@@ -1161,23 +1154,23 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:64
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
-msgstr "Co to... močály? Když jsem tu byl naposledy, byly to úrodné 
pláně!"
+msgstr "Co to -- močály? Když jsem tu byl naposledy, byly to úrodné 
pláně!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:68
 msgid ""
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
-"Pán lichů Mal-Ravanal musel údolí zatopit. Nemrtvým močály líbí. 
Znamenají "
-"smrt, rozklad, všechno, čím jsou oni."
+"Pán lichů Mal-Ravanal musel údolí zatopit. Nemrtvým se močály líbí. "
+"Znamenají smrt, rozklad, všechno, čím jsou oni."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:72
 msgid "I suppose we will have to wade across it... ugh."
-msgstr "Předpokládám, že se jimi budeme muset přebrodit... uh."
+msgstr "Předpokládám, že se jimi budeme muset přebrodit -- Uch."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:76
 msgid "Die... die... my master is calling you... Die!"
-msgstr "Zemři... zemři... můj pán tě volá... Zemři!"
+msgstr "Zemři, zemři, můj pán tě volá, zemři!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:88
 msgid "What is that?!?"
@@ -1190,7 +1183,8 @@
 "Undead came."
 msgstr ""
 "Ach, drak Khrakrahs. Když byl naživu, bylo to jedno z nejmocnějších 
stvoření "
-"vůbec; žil ve východních horách. Musel odtam uprchnout, když přišli 
nemrtví. "
+"vůbec; žil ve východních horách. Musel odtamtud uprchnout, když 
přišli "
+"nemrtví. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:96
 msgid ""
@@ -1251,11 +1245,11 @@
 msgid ""
 "After this, the keeps will be taken away from the sides, and the battle will "
 "commence!"
-msgstr "Potom budou odstraněny tvrze každé strany a bitva začne!"
+msgstr "Potom budou každé straně odňaty její tvrze a bitva začne!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:89
 msgid "The first leader to fall loses the duel."
-msgstr "První vůdce, který padne, prohrál souboj."
+msgstr "Souboj prohraje první vůdce, který padne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:94
 msgid ""
@@ -1268,7 +1262,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:154
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:177
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
-msgstr "Faul! Tohle není povoleno!"
+msgstr "Nebojuješ čestně! Tohle není povoleno!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:159
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:182
@@ -1322,7 +1316,7 @@
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these humans that stop us from entering "
 "Wesnoth!"
-msgstr "Pojďme, bratři, zničíme ty lidi, kteří nám brání vstoupit do 
Wesnothu."
+msgstr "Pojďme, bratří, zničíme ty lidi, kteří nám brání vstoupit do 
Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:122
 msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
@@ -1395,8 +1389,8 @@
 "The seer told him that the only way to stop the evil was to appoint a mage, "
 "versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's advisor."
 msgstr ""
-"Ten prorok mu řekl, že jediný způsob, jak zlo zastavit, je jmenovat mága 
"
-"zběhlého v boji s duchy temnout královým rádcem."
+"Ten prorok mu řekl, že jediný způsob, jak zlo zastavit, je jmenovat 
královým "
+"rádcem mága zběhlého v boji s duchy temnot."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
 msgid ""
@@ -1475,8 +1469,7 @@
 "We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
 "mere Lich!"
 msgstr ""
-"Musíme bojovat, samozřejmě. Mocní Wesnothu jistě dokáží zvítězit 
nad pouhým "
-"lichem!"
+"Musíme arci bojovat. Mocní Wesnothu jistě dokáží zvítězit nad pouhým 
lichem!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
 msgid ""
@@ -1505,19 +1498,19 @@
 "these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
 "V každém případě již víme, že nemůžeme nepřátelské hordy porazit 
v přímém "
-"boji. Zdá se proto, že jedinou cestou k vítěžství bude zničení hlavy 
těchto "
+"boji. Zdá se proto, že jedinou cestou k vítězství bude zničit hlavu 
těchto "
 "nekromantů, licha Mal-Ravanala."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:139
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
-msgstr "Ale zatím nemáme žádný nápad jak to uskutečnit!"
+msgstr "Ale zatím nevíme jak to uskutečnit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:143
 msgid ""
 "Well, we do know that he is very arrogant, and can be easily tricked. That "
 "is how he fell in the first place."
 msgstr ""
-"Tedy, víme, že je velmi domýšlivý, a může být snadno obelstěn. To 
byl "
+"Tedy: víme, že je velmi domýšlivý, a může být snadno obelstěn. To 
byl "
 "ostatně hlavní důvod jeho pádu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:147
@@ -1525,8 +1518,8 @@
 "So maybe we can trick him into exposing himself to us? Dacyn, does he know "
 "we know who he is?"
 msgstr ""
-"Můžeme ho tak snad vylákat, aby se nám odhalil nechráněný? Dacyne, ví 
on, že "
-"víme, kdo je?"
+"Můžeme ho tak snad vylákat, aby se nám odhalil nechráněný? Dacyne, 
tuší on "
+"vůbec, že víme, kdo je?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:151
 msgid ""
@@ -1596,7 +1589,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:126
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
-msgstr "Skřeti, zabte je všechny! Lidi, elfové, trpaslíci ... na tom 
nesejde!"
+msgstr "Skřeti, zabte je všechny! Lidi, elfové, trpaslíci, na tom nesejde!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:131
 msgid ""
@@ -1735,7 +1728,7 @@
 "fight later. (hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
-"Hm... Už vím. Spojme se ke zničení těch lidí, a náš boj může 
pokračovat "
+"Hm -- už vím. Spojme se ke zničení těch lidí, a náš boj může 
pokračovat "
 "poté. (Doufám, že zemřeš, protože tím naši bitvu vyhraji bez 
jakékoli "
 "námahy.)"
 
@@ -1811,7 +1804,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:107
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
-msgstr "Pojďme, vrátíme se do Wesnothu a pomůžeme serverní předsunuté 
hlídce."
+msgstr "Pojďme, vrátíme se do Wesnothu a pomůžeme severní předsunuté 
hlídce."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:124
 msgid ""
@@ -2007,8 +2000,8 @@
 "don't know how far we will get, though."
 msgstr ""
 "Zabijeme-li Mal-Skraata, otevřeme si tím cestu do Wesnothu, pakli zabijeme "
-"Mal-Kallata, dokážeme proniknout hlouběji do zemí nemrtvých. Nevím 
však, "
-"jak daleko se dostaneme."
+"Mal-Kallata, dokážeme proniknout hlouběji do zemí nemrtvých. Nevím 
však, jak "
+"daleko se dostaneme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:151
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
@@ -2049,7 +2042,7 @@
 "We need to fight soon, my lord. Look, night approaches- they will soon "
 "attack. I hope we can hold them off."
 msgstr ""
-"Musíme brzy zahájit boj, můj pane. Noc přichází, brzy zaútočí. 
Dofuám, že je "
+"Musíme brzy zahájit boj, můj pane. Noc přichází, brzy zaútočí. 
Doufám, že je "
 "dokážeme zadržovat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:241
@@ -2081,15 +2074,14 @@
 "Peace, my sons! We are fighting the enemy, there is no need for rivalry "
 "within our camp."
 msgstr ""
-"Klid, mí synové. Bojujeme s nepřítelem, nepotřebujeme soupeření v 
našem "
+"Klid, mí synové. Bojujeme s nepřítelem, nepotřebujeme soupeření ve 
svém "
 "táboře."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:261
 msgid ""
 "In any case, the undead are attacking now. Let us hope we can last out the "
 "night."
-msgstr ""
-"Nemrtví už v každém případě útočí. Doufejme, že dokážeme 
přečkat tuto noc."
+msgstr "Nemrtví už tak i tak útočí. Doufejme, že dokážeme přečkat 
tuto noc."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:273
 msgid "No! These undead have defeated me!"
@@ -2101,7 +2093,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:291
 msgid "Time to defeat these pesky humans, in my new body."
-msgstr "Čas zničit ty otravné lidi. V mém novém těle."
+msgstr "Čas zničit ty otravné lidi. Ve svém novém těle."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:302
 msgid ""
@@ -2122,7 +2114,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:329
 msgid ""
 "Its difficult to defeat these undead. It will be much easier to join them."
-msgstr "Je těžké porazit ty nemrtvé. Bude snažší se k nim přidat."
+msgstr "Je těžké porazit ty nemrtvé. Bude snazší se k nim přidat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:334
 msgid "Huh?"
@@ -2130,7 +2122,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:339
 msgid "You idiot, I'm defecting!"
-msgstr "Dezertuji, ty idiote!"
+msgstr "Přebíhám k nepříteli, ty hlupáku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:344
 msgid "You traitor!"
@@ -2170,7 +2162,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:424
 msgid "What is your point?"
-msgstr "O co ti jde?"
+msgstr "Oč ti jde?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:429
 msgid ""
@@ -2194,7 +2186,7 @@
 "power, not the power of my legions. And that brings me to my second point. "
 "You, Gweddry, as a commander, are a coward."
 msgstr ""
-"Můj pán předvídal tvé vrtochy. Říká: Drž hubu, pitomče! Myslel jsem 
svoji "
+"Můj pán předvídal tvé vrtochy. Říká: Drž hubu, hlupáku! Myslel jsem 
svoji "
 "vlastní sílu, nikoli sílu svých legií. A to nás přivádí k druhému 
bodu. Ty, "
 "Gweddry, jako velitel, jsi kus zbabělce."
 
@@ -2207,14 +2199,14 @@
 "Yes, you, a coward. He says: You claim to have defeated my lord's captains, "
 "but it was really your hordes, not you."
 msgstr ""
-"Ano, ty, a zbabělec. Říká: Sice tvrdíš, žes porazil kapitána mého 
pána, ale "
-"byly to ve skutečnosti tvé hordy, ne ty."
+"Ano -- ty, a zbabělec. Říká: Sice tvrdíš, žes porazil kapitána mého 
pána, "
+"ale byly to ve skutečnosti tvé hordy, ne ty."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:454
 msgid "Hordes is a name used for undead. We prefer to call ourselves an army."
 msgstr ""
 "Hordy jsou jméno, které užíváme pro nemrtvé. Dáváme přednost tomu 
říkat si "
-"admáda."
+"armáda."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:459
 msgid ""
@@ -2264,7 +2256,7 @@
 "and otherwise we will have to face the whole undead army."
 msgstr ""
 "Řekl bych, že bys měl přijmout. Přinejmenším nám to zajišťuje 
trochu čestný "
-"boj, a v opačném případě bychom čelili celé té armádě nemrtvých."
+"boj; v opačném případě bychom čelili celé té armádě nemrtvých."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:494
 msgid ""
@@ -2276,7 +2268,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction!"
-msgstr "Ne! Sehlal jsem ve své poslání zachránit Wesnoth před zničením!"
+msgstr "Ne! Selhal jsem ve svém poslání zachránit Wesnoth před 
zničením!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:24
 msgid "Wesnoth is doomed! Without me, Gweddry has no hope!"
@@ -2299,7 +2291,7 @@
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "events happening on the eastern border of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Byl třináctý rok vlády Konráda II. a na východní hranici Wesnothu se 
začaly "
+"Byl třináctý rok vlády Konráda II., a na východní hranici Wesnothu se 
začaly "
 "dít podivné věci."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:9
@@ -2338,40 +2330,37 @@
 "The King received news of the problem, and, with the help of the White Mage "
 "Dacyn, decided upon a plan to save the eastern settlers."
 msgstr ""
-"Král vyslechl zprávu o potížích, a s pomocí bílého mága Dacyna 
naplánoval "
+"Král vyslechl zprávu o potížích a s pomocí bílého mága Dacyna 
naplánoval "
 "záchranu východních osadníků."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering Wesnoth. "
 "Since that time, the lands beyond the mountains had turned to marsh, and the "
 "orcs had left the mountains for the lands in the North."
 msgstr ""
-"Ve dnech krále Gararda I. byly podél severní hranice vystavěny tři 
pevnosti, "
-"aby bránily skřetím nájezdníkům z východu ve vstupu do Wesnothu. Od 
těch "
-"časů se země na východě proměnily v močály, a skřeti, kteří 
zůstali v "
-"horách, nepředstavovali skutečnou hrozbu."
+"Král Garard I. nechal vystavět podél východních hranic tři pevnosti, 
aby "
+"bránily skřetím nájezdníkům z východu ve vstupu do Wesnothu. Od těch 
časů se "
+"země na východě proměnily v močály, a skřeti odešli z hor do 
severních zemí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:33
 msgid ""
 "Konrad II decided to re-man these outposts. He sent three of the most "
 "promising young officers to protect the settlers."
 msgstr ""
-"Konrád II se rozhodl tyto výspy znovu opatřit posádkou. Vyslal tři ze 
svých "
+"Konrád II. se rozhodl tyto výspy znovu opatřit posádkou. Vyslal tři ze 
svých "
 "nejnadějnějších mladých důstojníků, aby osadníky chránili."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 " In the north he sent Owaec, a leader from the clans. In the south, he sent "
 "Sudoc, an accomplished fencer. And in the middle, in the place most likely "
 "to be attacked, he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage."
 msgstr ""
-"Na sever vyslal Owaeca, v minulosti kapitána těžkooděnců. Na jih poslal "
-"Sudoka zkušeného ve velení jízdě. A doprostřed, na místo "
-"nejpravděpodobnějšího útoku poslal Gweddry, kterého doprovázel mág 
Dacyn."
+"Na sever vyslal Owaeca, velitele zastupujícího rody. Na jih poslal Sudoka, "
+"uznávaného šermíře. A doprostřed, na místo nejpravděpodobnějšího 
útoku, "
+"poslal Gweddryho, kterého doprovázel mág Dacyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:41
 msgid ""
@@ -2382,10 +2371,9 @@
 "nedošlo k žádnému útoku, a Gweddryho muži začali být neopatrní."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, at dawn one day, Gweddry and his men were roused by startled cry of "
 "the night watchmen..."
 msgstr ""
 "Potom, za svítání dne přesně rok po prvním útoku, probudil Gweddryho a 
jeho "
-"vyděšený křik noční hlídky."
+"muže vyděšený křik noční hlídky..."
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po:1.4 wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po:1.5
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po:1.4  Sun Sep 12 18:22:38 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po    Sun Sep 12 21:14:47 2004
@@ -4,36 +4,29 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-06 00:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 14:05+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
-msgstr "Dědic trůnu"
+msgstr ""
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid ""
 "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
 "champion.png,Champion,(hardest)"
 msgstr ""
-"&elvish-fighter.png,Bojovník,(nejsnažší);*&elvish-hero.png,Hrdina;&elvish-"
-"champion.png,Přeborník,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
@@ -56,7 +49,7 @@
 "Porážka:\n"
 "#Smrt Konráda\n"
 "#Smrt Delfadora\n"
-"#Smrt Li'sar\n"
+"#Smrt Lisar\n"
 "#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:115
@@ -327,7 +320,7 @@
 "Porážka:\n"
 "#Smrt Konráda\n"
 "#Smrt Delfadora\n"
-"#Smrt Li'sar\n"
+"#Smrt Lisar\n"
 "#Smrt Kalenze\n"
 "Vyčerpání počtu kol"
 
@@ -1204,7 +1197,7 @@
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
-"Delfadore! Li'sar se stala naší spojenkyní. Nechci se s ní utkat! Proč 
by "
+"Delfadore! Lisar se stala naší spojenkyní. Nechci se s ní utkat! Proč by 
"
 "neměla být královnou, bude-li vládnout dobře?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:204
@@ -1247,7 +1240,7 @@
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
 "V tolika věcech máš pravdu, Delfadore, a tvoje moudrost nemá ve světě 
lidí "
-"sobě rovné. Ale v tomto ses zmýlil. Nástupcem je Li'sar. To ona by měla "
+"sobě rovné. Ale v tomto ses zmýlil. Nástupcem je Lisar. To ona by měla "
 "převzít trůn. Teď když jsem se s ní setkala, jsem si tím jista."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:237
@@ -1260,7 +1253,7 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
-"Li'sar se stane královnou, ale ty půjdeš s ní. Však ty bys na nic 
jiného ani "
+"Lisar se stane královnou, ale ty půjdeš s ní. Však ty bys na nic jiného 
ani "
 "nepřistoupil. Viděla jsem způsob, jakým se na ni díváš, Konráde. 
Dokonce si "
 "myslím, že bys ji následoval i na konec světa."
 
@@ -1285,7 +1278,7 @@
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
 "To je velkorysá nabídka, moje paní, ale máš skutečně pravdu, raději 
bych Å¡el "
-"s Li'sar."
+"s Lisar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:262
 msgid "And what say you, Uradredia?"
@@ -1294,7 +1287,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
-msgstr "Pověz mi, Li'sar, chceš bojovat se svou vlastní matkou o trůn?"
+msgstr "Pověz mi, Lisar, chceš bojovat se svou vlastní matkou o trůn?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:272
 msgid ""
@@ -1326,7 +1319,7 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
-"Moudrá slova zde dnes byla pronesena, Delfadore. Přečkali jsme s Li'sar "
+"Moudrá slova zde dnes byla pronesena, Delfadore. Přečkali jsme s Lisar "
 "nejtěžší chvíle a riskovali jsme s ní svoje zdraví i život. Má sice 
velmi "
 "málo zkušeností a příliš mnoho mladické nerozvážnosti, ale jednou se 
z ní "
 "stane dobrá královna."
@@ -1969,7 +1962,7 @@
 "#Smrt Konráda\n"
 "#Smrt Delfadora\n"
 "#Smrt Kalenze\n"
-"#Smrt Li'sar"
+"#Smrt Lisar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:85
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
@@ -2097,7 +2090,7 @@
 "#Smrt Konráda\n"
 "#Smrt Delfadora\n"
 "#Smrt Kalenze\n"
-"#Smrt Li'sar\n"
+"#Smrt Lisar\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:117
@@ -2246,7 +2239,7 @@
 "#Smrt Konráda\n"
 "#Smrt Delfadora\n"
 "#Smrt Kalenze\n"
-"#Smrt Li'sar\n"
+"#Smrt Lisar\n"
 "#Vyčerpání počtu kol před dosažením lesa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:132
@@ -3230,6 +3223,14 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Přiměj Lisar kapitulovat\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:45
 msgid "Elmar's Crossing"
@@ -3251,7 +3252,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:126
 msgid ""
 "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
-msgstr "Tamto je princezna Li'sar. Dcera královny a její následnice!"
+msgstr "Tamto je princezna Lisar. Dcera královny a její následnice!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:131
 msgid "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
@@ -3356,7 +3357,7 @@
 "#Smrt Konráda\n"
 "#Smrt Delfadora\n"
 "#Smrt Kalenze\n"
-"#Smrt Li'sar"
+"#Smrt Lisar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:92
 msgid "Halt! Who goes there?"
@@ -3409,12 +3410,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Úkol:\n"
-"@Konrád nebo Li'sar musí získat Ohnivé žezlo\n"
+"@Konrád nebo Lisar musí získat Ohnivé žezlo\n"
 "Porážka:\n"
 "#Smrt Konráda\n"
 "#Smrt Delfadora\n"
 "#Smrt Kalenze\n"
-"#Smrt Li'sar"
+"#Smrt Lisar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:49
 msgid "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
@@ -3465,7 +3466,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:343
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
 msgstr ""
-"Vskutku. Podařilo se ti ho dosáhnout, Li'sar. Doufám, že budeš 
používat "
+"Vskutku. Podařilo se ti ho dosáhnout, Lisar. Doufám, že budeš používat 
"
 "moudře."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:348
@@ -3509,7 +3510,7 @@
 "Porážka:\n"
 "#Smrt Konráda\n"
 "#Smrt Delfadora\n"
-"#Smrt Li'sar\n"
+"#Smrt Lisar\n"
 "#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:79
@@ -3548,7 +3549,7 @@
 "#Smrt Konráda\n"
 "#Smrt Delfadora\n"
 "#Smrt Kalenze\n"
-"#Smrt Li'sar"
+"#Smrt Lisar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:133
 msgid ""
@@ -4117,7 +4118,7 @@
 "#Smrt Konráda, nebo jeho změna v kámen\n"
 "#Smrt Delfadora, nebo jeho změna v kámen\n"
 "#Smrt Kalenze\n"
-"#Smrt Li'sar"
+"#Smrt Lisar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:124
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-sotbe.po:1.5 wesnoth/po/cs/wesnoth-sotbe.po:1.6
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-sotbe.po:1.5 Sun Sep 12 18:22:38 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-sotbe.po   Sun Sep 12 21:14:48 2004
@@ -4,36 +4,29 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-06 00:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 13:30+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr "Syn Černého Oka (kapitola I)"
+msgstr ""
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid ""
 "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
 "warlord.png,Warlord,(hardest)"
 msgstr ""
-"&orcish-grunt.png,Bručoun,(nejsnažší);*&orcish-warrior.png,Rváč;&orcish-"
-"warlord.png,Válečník,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
@@ -289,12 +282,9 @@
 msgstr "Je jich příliš mnoho! Ústup!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was begining to think they would never come."
-msgstr ""
-"Vojsko spojených kmenů. Mocná horda, konečně! Už jsem se začínal 
bát, že "
-"nikdy nedorazí."
+msgstr "Mocná horda, konečně! Už jsem se začínal bát, že nikdy 
nedorazí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:419
 msgid ""
@@ -460,15 +450,13 @@
 msgstr "A co bude dál, veliteli?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and pledge the the Great Council for "
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
 "tribes. We must leave, now!"
 msgstr ""
-"Musíme chránit náš lid. Sami toho moc nezmůžeme, a proto musíme 
požádat o "
-"pomoc Velký sněm. Nekteří jeho členové žijí v Barag Gor, v zemi 
svobodných "
-"kmenů. Teď odtud musíme zmizet."
+"Musíme odvést náš lid do bezpečí požádat o pomoc Velký sněm. 
Nekteří jeho "
+"členové žijí v Barag Gor, v zemi svobodných kmenů. Teď odtud musíme 
zmizet."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:149
 msgid ""
@@ -1242,7 +1230,6 @@
 msgstr "Bez Inarixe, který by vedl své ještěráky, nemáme naději."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in the 4th year of his "
 "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. A "
@@ -1251,8 +1238,8 @@
 msgstr ""
 "Král Wesnothu Rahul I. nastolil se skřety mír ve čtvrtém roce své 
vlády. "
 "Ukončil tím patnáct let trvající válku s vůdcem skřetů Karunem, 
zvaným též "
-"Černé oko. Když byla toho památného dne mezi lidmi a skřety uzavřena 
mírová "
-"dohoda, přišla léta míru plná blahobytu."
+"Černé oko. Mírová dohoda stanovila, které země patří lidem, a které 
skřetům. "
+"Následující léta míru byla plná blahobytu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:11
 msgid ""
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po:1.5 wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po:1.6
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po:1.5  Sun Sep 12 18:22:38 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po    Sun Sep 12 21:14:48 2004
@@ -4,36 +4,29 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-06 00:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 13:30+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth-tdh.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
-msgstr "Temné hordy"
+msgstr ""
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid ""
 "&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
 "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
 msgstr ""
-"&undead-initiate.png,Učeň,(nejsnažší);*&undead-necromancer.png,Mistr;&undead-"
-"lich.png,Temný pán,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
@@ -237,9 +230,8 @@
 "početné, ale netrénované."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
-msgstr "Vidím, že tvé titěrné království řadí svou armádu až na 
konec."
+msgstr "Vidím, že tvé titěrné království nakonec sešikovalo své 
houfy."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:91
 msgid ""
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po:1.5 wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po:1.6
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po:1.5  Sun Sep 12 18:22:38 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po    Sun Sep 12 21:14:48 2004
@@ -4,22 +4,17 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-06 00:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-05 10:21+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth-trow.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
@@ -32,12 +27,10 @@
 "&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;&noble-"
 "lord.png,Lord,(hardest)"
 msgstr ""
-"&noble-fighter.png,Bojovník,(nejsnažší);*&noble-commander.png,Velitel;&noble-"
-"lord.png,Lord,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
-msgstr ""
+msgstr "Ještěráčí pláž"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:26
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:21
@@ -335,6 +328,12 @@
 "#Death of Prince Haldric or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič oba nepřítele\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt prince Haldrika nebo\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:125
 msgid ""
@@ -342,20 +341,25 @@
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
 msgstr ""
+"Klatě! Skřetí předvoj nás musel obejít ještě dál na východ! Již 
drží vstup "
+"do průsmyku. Musíme ze z dostat z hor dříve, než přijde zima, nebo si 
nás "
+"všechny skřeti dají ke svačině."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:131
 msgid "Father, I wish you were here. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Otče, přál bych si, abys byl zde..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:137
 msgid ""
 "I'd drop the sentiment, and pick up your sword. There's plenty of fighting "
 "ahead of us!"
 msgstr ""
+"Být tebou, opustím tu přecitlivělost, a raději pořádně uchopím meč! 
Před "
+"námi je spousta boje!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
 msgid "You won't get much further boy. Grrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Nedostaneš se o moc dál, chlapečku! Grr!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:158
 msgid "Who goes there?"
@@ -363,13 +367,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:166
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
-msgstr ""
+msgstr "Burin, Burin ztracený. A tys kdo?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:172
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass. . . What are you?"
 msgstr ""
+"Jsem princ Haldrik, nemáme přiliš čas si povídat. Musíme si pospíšit 
skrz "
+"průsmyk... Co jsi zač?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:178
 msgid ""
@@ -377,35 +383,42 @@
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
 "seems nice enough here."
 msgstr ""
+"Jsem trpaslík, zatracený hloupý kluku! Ztratil jsem se při průzkumu "
+"hlubokého podzemí, témeř před stovkou let. Nikdy jsem nenašel cestu 
domů. "
+"Ale tady to vypadá vcelku pěkně."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:184
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
-msgstr ""
+msgstr "Pěkně? Přišli skřeti a my musíme uprchnout!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:190
 msgid ""
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
 msgstr ""
+"Skřeti! Už je to dávno, co jsem naposledy pocítil to uspokojující 
křupnutí "
+"jednoho z nich pod mou sekerou. Čas bojovat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:196
 msgid "You've fought Orcs before?"
-msgstr ""
+msgstr "Ty už jsi někdy se skřety bojoval?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
 msgid ""
 "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Hloupý kluku! Kdes vyrostl? Už toho bylo dost, pojďme na skřety!!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that. . . Is that snow. . . We're so dead!"
 msgstr ""
+"Jsme chyceni v průsmyku! Vidím jejich posily. Vše je ztraceno! Je to... Je 
"
+"to sníh... Jsme mrtví!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
 msgid "SE - The River Road. SW - The Midlands."
-msgstr ""
+msgstr "Jihovýchod -- Říční cesta. Jihozápad -- Střední oblast."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:240
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
@@ -418,51 +431,57 @@
 "Orcs would go there. The Midlands were nice, but who knows what's going on "
 "there now."
 msgstr ""
+"A teď bych měl jít na jihovýchod říční cestou, nebo na jihozápad 
skrz "
+"střední část země? Říční cesta prochází bažinou Estenu, proto 
pochybuji, že "
+"by tam skřeti šli. Střední oblast bývala pěkná, ale kdo ví, co se tam 
"
+"odehrává teď."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:252
 msgid "I think I'll take the River Road. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že půjdu říční cestou..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:257
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
-msgstr ""
+msgstr "Výborně. Ze středozemí teď nejspíš budou trosky obývané 
skřety."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
 msgid ""
 "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
-msgstr ""
+msgstr "BAŽINA! Nejsem ani pět stop vysoký -- a neplavu! Ále, ať je po 
vašem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:274
 msgid "We'll go through the Midlands. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Půjdeme skrz střední část země..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:279
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
-msgstr ""
+msgstr "Obávám se, že z ní teď už mohou být trosky."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
 msgid ""
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
 msgstr ""
+"Je to lepší, než bažina. Nemám ani pět stop -- a neplavu! Krom toho 
bych si "
+"setkání s dalšími skřety pěkně užil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:344
 msgid "Come and get it!"
-msgstr ""
+msgstr "Pojď a dostaň co proto!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:349
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:412
 msgid "Die human."
-msgstr ""
+msgstr "Chcípni, člověče."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:354
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:417
 msgid "Uh-oh!"
-msgstr ""
+msgstr "Uch, ach!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:407
 msgid "I'll not go so easily!"
-msgstr ""
+msgstr "Nedám se tak snadno!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:428
 msgid ""
@@ -470,6 +489,8 @@
 "Hmmm, I guess that this is the last I'll see of my home. . . and my Father. "
 "(Sigh)"
 msgstr ""
+"Unikli jsme z průsmyku. Budiž, alespoň teď vím, že ty skřety lze 
pobít. Hm, "
+"hádám, že toto je naposled, co vidím svůj domov... a svého otce 
(povzdech)."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:433
 msgid ""
@@ -477,6 +498,9 @@
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Musíme prorazit do Jižního zátoky. Je to největší město na ostrově. 
Měli "
+"bychom se jim tam dokázat podstavit na odpor. Pokud se to nezdaří, ještě 
je "
+"tu Přístav jasných vod."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 msgid "A New Land"
@@ -695,7 +719,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
-msgstr ""
+msgstr "Bouřlivé léto"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:27
 msgid ""
@@ -707,66 +731,83 @@
 "#Death of King Eldaric IV or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič vůdce Wesanů\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt prince Haldrika nebo\n"
+"#Smrt krále Eldarika IV. nebo\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:87
 msgid ""
 "The trouble seems to have finally reached to the heart of the Isle, to the "
 "isolated lands of King Eldaric IV."
 msgstr ""
+"Problémy zřejmě nakonec dosáhly i do srdce ostrova, do izolovaných zemí 
"
+"krále Eldarika IV."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:92
 msgid ""
 "It looks like an Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
+"Vypadá to, že Wesanská chátra obsadila severní tvrz! Haldriku, připrav 
se k "
+"bitvě!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:97
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
-msgstr ""
+msgstr "Otče, jsem již plnoletý, mohu vést v bitvě naše síly?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:102
 msgid ""
 "You're showing initiative son! I'm proud of you! You may lead our forces to "
 "battle, but I'll stay near to keep an eye on you."
 msgstr ""
+"Ukazuješ iniciativu, synu! Jsem na tebe hrdý! Můžeš vést naše síly do 
bitvy, "
+"ale zůstanu poblíž a dohlédnu na tebe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:107
 msgid "Onward to victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Kupředu k vítězství!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:112
 msgid ""
 "Look a little prince-ling, and his merry men! We'll teach you a lesson for "
 "what your kind did to us!"
 msgstr ""
+"Podíveme, princátko a jeho veselí muži! My ti ukážeme, zač je toho 
loket, "
+"pro to, co nám provedli tobě podobní!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:121
 msgid ""
 "Don't forget about some of the more isolated the villages, we'll need the "
 "gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Nezapomínej na některé osamělejší vesnice, potřebujeme to 
zlato!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:130
 msgid "Make haste Son! We must win before the summer crop is in ruin."
-msgstr ""
+msgstr "Pospěš, synu! Musíme zvítězit, než bude letní úroda zničena."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:142
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Připomínám své právo na kapitulaci! Nezabíjejte mě..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:147
 msgid "Why have you come to trouble our lands?"
-msgstr ""
+msgstr "Proč jsi přišla působit potíže do našich zemí?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:152
 msgid ""
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice. . . They opened a gate. . . and. . ."
 msgstr ""
+"Dělat potíže ve vašich zemích! Pche! Váš pošetilý princ z Jižního 
zálivu "
+"zaútočil na naše země. Lordi-lichové neměl na výběr... Otevřeli 
bránu... a..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:157
 msgid "And what?"
-msgstr ""
+msgstr "A co?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:162
 msgid ""
@@ -774,10 +815,13 @@
 "built a great stone gate to the heart of the homeland of the Orcs in the "
 "distant West! Now even us Wesfolk must flee or be slaves."
 msgstr ""
+"Slíbili, že na ostrov sešlou všechny hrůzy pekel. Postavili obrovskou "
+"kamennou bránu do srdce skřetí domoviny na dalekém západě. Teď i my 
Wesané "
+"musíme prchnout, nebo být otroky."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:167
 msgid "Orcs are just creatures of tall tales!"
-msgstr ""
+msgstr "Skřeti jsou jen příšery z pohádek!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:172
 msgid ""
@@ -785,16 +829,20 @@
 "there are probably a half dozen gates to the orcish homeland. There is no "
 "hope."
 msgstr ""
+"Byli jste na tomto ostrově přiliš dlouho. Ujišťuji vás, že skřeti 
existují. "
+"Teď už tam může být tak půl tuctu bran do skřetí země. Není 
žádná naděje. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:177
 msgid ""
 "We must prepare the defences! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
 msgstr ""
+"Musíme připravit obranu! Haldriku, zůstaň v tvrzi, musím jít a posílit 
naše "
+"hranice."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:182
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
-msgstr ""
+msgstr "Moje síly jsou zničeny, podle vašich zvyků o kapitulaci teď 
odejdu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:187
 msgid ""
@@ -802,23 +850,26 @@
 "that you may evoke surrender but once. If we meet again, I won't be so "
 "merciful."
 msgstr ""
+"Můžeš jít. Protože náš zvyk říká, že můžeš využít práva na 
kapitulaci jen "
+"jednou, čekám, že už nebudeš dělat potíže. Střetneme-li se znovu, 
nebudu už "
+"tak milosrdný."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:201
 msgid "We have run out of time. . . The crops shall spoil, we'll starve!"
-msgstr ""
+msgstr "Nestihli jsme to včas... úroda shnije, budeme hladovět!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:214
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Zemři, Wesanský neřáde!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:226
 msgid "Feel my wrath you fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Teď pocítíš moji zlobu, ďáble!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:435
 msgid "Clearwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Přístav jasných vod"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:31
 msgid ""
@@ -2340,7 +2391,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
 msgid "Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Výpad!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:356
 msgid ""
@@ -3087,7 +3138,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:4
 msgid "The Fall"
-msgstr ""
+msgstr "Podzim"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:26
 msgid ""
@@ -3100,12 +3151,22 @@
 "#Orcs Kill the Wesfolk Leader or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič vůdce Wesanů\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt prince Haldrika nebo\n"
+"#Smrt krále Eldarika IV. nebo\n"
+"#Skřeti zabijí vůdce Wesanů nebo\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:157
 msgid ""
 "Summer passes into fall, and King Eldaric fortifies his frontiers. It is not "
 "long before the first orcish scouts are spotted. War has come to the valley."
 msgstr ""
+"Léto prošlo do podzimu, a král Eldarik opevnil své hranice. Zanedlouho 
poté "
+"byli spatřeni první skřetí průzkumníci. Do údolí přišla válka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:163
 msgid ""
@@ -3114,12 +3175,18 @@
 "in the mountains. I have my personal guards holding the pass to the North, "
 "but they won't be able to last long. . . We must evacuate our home."
 msgstr ""
+"Haldriku, nevyvíjí se to dobře! Skřeti přišli. Utkali jsme se s nimi u "
+"severní tvrze, ale bylo jich zkrátka příliš mnoho. Zatlačili nás na 
východ "
+"do hor. Zanechal jsem svou osobní stráž držet průsmyk na severu, ale 
nebudou "
+"schopni odolávat příliš dlouho... Musíme náš domov vystěhovat do 
bezpečí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:169
 msgid ""
 "That's awful! And it only gets worse. That Wesfolk rabble has set up shop "
 "again in the South Pass. . ."
 msgstr ""
+"To je strašné! A jen se to zhoršuje. Wesanská chátra se opět usadila v "
+"jižním průsmyku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:175
 msgid ""
@@ -3127,108 +3194,117 @@
 "that Wesfolk scum and flee to the South. Our home is lost. . . We must make "
 "haste."
 msgstr ""
+"To je jediná cesta z údolí! To je pohroma! Musíme zničit ty Wesanské 
neřády "
+"a prchnout na jih. Náš domov je ztracen... musíme si pospíšit."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:181
 msgid "So HUMAN, care to make your final stand?"
-msgstr ""
+msgstr "Tak, LIDI, staráte se o poslední obranu?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:187
 msgid "Die! Die! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Chcípni! Chcípni! Chcípni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:193
 msgid "This is going to get ugly. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Tohle začíná vypadat ošklivě..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:202
 msgid "Hurry! Only death awaits in this valley!"
-msgstr ""
+msgstr "Pospěšte! V tomto údolí čeká jen smrt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:246
 msgid "Ummm, I evoke surrender. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Ehm, připomínám právo na kapitu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:252
 msgid "Nay! Off with your hea- - -"
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Dolů s tvou hlavou..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:258
 msgid ""
 "But I can help! Really! You could use me and my men's skills on the long "
 "road ahead!"
 msgstr ""
+"Mohu vám pomoci! Opravdu! Můžete využít schopnosti mých mužů a mé na 
dlouhé "
+"cestě, jež vás čeká!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:264
 msgid "Haldric, what say you on this matter?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldriku, co ty říkáš k této záležitosti?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:274
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že tvé schopnosti mohou být užitečné. Můžeš se k 
nám přidat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:280
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
-msgstr ""
+msgstr "Uzavřeme tedy přímeří, závisí na tom naše přežití."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:306
 msgid "So what shall I call you?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak tě mám oslovovat?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:311
 msgid "The Lady Outlaw will do."
-msgstr ""
+msgstr "Paní zbojníků bude stačit."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:327
 msgid "Your word can't be trusted. Prepare to meet your Gods!"
-msgstr ""
+msgstr "Ná tvé slovo se nelze spolehnout. Připrav se na setkání se svými 
bohy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:332
 msgid "Arrogant fools! (Reaches into pocket) POOF!"
-msgstr ""
+msgstr "Nadutí hlupáci! (sahá do kapsy) Puf!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:338
 msgid "Argh, she's gone. Next time, more sword, less chat."
-msgstr ""
+msgstr "Ale, je pryč. Příště -- méně tlachání a více meče."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:344
 msgid ""
 "She's clever! Maybe I made the wrong choice. Well, at least she left some of "
 "her gold behind. . ."
 msgstr ""
+"Je chytrá! Možná jsem nezvolil správně. No, alespoň tu nechala nějaké 
"
+"zlato..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:368
 msgid ""
 "Son, you must lead our people through the South Pass. I will remain behind "
 "to hold off these vile monsters for as long as I can."
 msgstr ""
+"Synu, musíš vésti náš lid skrz Jižní průsmyk. Zůstanu zde zadržovat 
ty "
+"ohavné nestvůry, jak dlouho budu moci."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:373
 msgid "But Father!"
-msgstr ""
+msgstr "Ale otče!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:378
 msgid "It's the only way. Go now, and don't look back! Luck be with you!"
 msgstr ""
+"To je jediná možnost. Jdi, a neohlížej se zpět! Ať tě provází 
štěstěna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:401
 msgid "We're surrounded! The Orcs have taken the southern pass! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Jsme obklíčeni! Skřeti obsadili jižní průsmyk. Vše je ztraceno!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:414
 msgid "We're surrounded! I can see their re-enforcements! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Jsme obklíčeni. Vidím jejich posily. Vše je ztraceno!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:428
 msgid "Our Home! Where shall we go!"
-msgstr ""
+msgstr "Náš domov! Kam teď půjdeme!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:433
 msgid "There can be no looking back! We must go South."
-msgstr ""
+msgstr "Nesmíme se ohlížet zpět! Musíme jít na jih."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:4
 msgid "The Midlands"
-msgstr ""
+msgstr "Středozemí"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:27
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:27
@@ -3240,12 +3316,19 @@
 "#Death of Prince Haldric or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič všechny nepřátele\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt prince Haldrika nebo\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:157
 msgid ""
 "Prince Haldric leads his refugee band into the Midlands and smoke is in the "
 "air."
 msgstr ""
+"Princ Haldrik vede svou skupinu uprchlíků středozemím a ve vzduchu je 
kouř."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:163
 msgid ""
@@ -3253,51 +3336,54 @@
 "civilised way to fight a war! Look there, there are still Orcs about.. . To "
 "arms!"
 msgstr ""
+"Je to, jak jsem se bál: skřeti vydrancovali středozemí. Takhle se "
+"civilizovaný boj nevede! Podívejte, skřeti jsou stále kolem... do 
zbraně!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:169
 msgid "Alright! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "V pořádku! Výpad!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:175
 msgid "Feel my wrath you Orcish scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Teď pocítíš moji zlobu, skřetí neřáde!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:181
 msgid "HUMANS. . . I see humans!"
-msgstr ""
+msgstr "LIDI... vidím lidi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:187
 msgid ""
 "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
 msgstr ""
+"Ha, Hogare! A tos říkal, že takhle daleko za frontou neuvidíme žádnou 
akci."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:193
 msgid "Shut yer mouth! Let's just get 'em."
-msgstr ""
+msgstr "Sklapni zobák! Prostě je dostaňte!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:208
 msgid "SE - The Oldwood. Enter at Your Own Risk!"
-msgstr ""
+msgstr "Jihovýchod -- Starý les. Vstup na vlastní nebezpečí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:222
 msgid "SW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "Jihozápad -- Jižní zátoka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:244
 msgid "What? More humans here? Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Cože? Další lidi? Do nich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:272
 msgid "How'd they get behind us? I hate to miss such tasty meat."
-msgstr ""
+msgstr "Jak se dostali za nás? Nesnáším, když přijdu o takové chutné 
maso."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:295
 msgid "Better him than me! Reserves!"
-msgstr ""
+msgstr "Raději on než já! Zálohy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:317
 msgid "Holgar was a fool! Reserves!"
-msgstr ""
+msgstr "Hogar byl pitomec! Zálohy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:339
 msgid ""
@@ -3305,28 +3391,36 @@
 "guard. The main body of their forces is on the road to Southbay. It is an "
 "army of nightmarish size."
 msgstr ""
+"Zadržte! Nemůžete projít. Už jste vrazili do skřetí zadní hlídky. 
Hlavní "
+"část jejich sil je na cestě do Jižní zátoky. Je to armáda děsivé 
velikosti."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:345
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier, aren't you on the wrong side of the lines?"
 msgstr ""
+"Jsem Haldrik, můj otec byl král Eldarik IV. v zemi na severozápad odtud. "
+"Nejsi na špatné straně bitevní linie, vojáku?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:351
 msgid ""
 "They overran my post. I got hit on the head pretty good, when I came to the "
 "Orcish army had already passed my position."
 msgstr ""
+"Přeběhli přes moje stanoviště. Dostale jsem pěknou rádnu do hlavy, a 
než "
+"přišel k sobě, skřetí armáda mezitím prošla kolem mého stanoviště."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:357
 msgid "Tell me, how fares Southbay?"
-msgstr ""
+msgstr "Pověz mi, jak si vede Jižní zátoka?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:363
 msgid ""
 "Southbay won't fall without one hell of a fight, sir. They'll stand to the "
 "last! I only wish I was there!"
 msgstr ""
+"Jižní zátoka nepadne bez pekelného odporu, pane. Budou se bránit až do 
konce!"
+"Přál bych si tam být."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:369
 msgid ""
@@ -3334,32 +3428,35 @@
 "have to risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Tak tedy, vrátit se nemůžeme, a cesta vpřed je znemožněna... Myslím, 
že se "
+"musíme odvážit projít skrz Starý les, a pak prorazit k Přístavu 
jasných vod."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:375
 msgid ""
 "Oh great, now a forest. I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "No báječně, teď zase les. Měl jsem zůstat doma a zkusit to se 
skřety!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:381
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:487
 msgid "Sir, if you don't mind, I'll go with you."
-msgstr ""
+msgstr "Pane, nebudeš-li proti, půjdu s tebou."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:387
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:493
 msgid "On we go. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Pokračujme..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:400
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in the midlands when winter "
 "comes!"
 msgstr ""
+"Nestihli jsme to včas... zůstaneme uvězněni ve středozemí, až přijde 
zima!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:4
 msgid "The Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Starý les"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:26
 msgid ""
@@ -3371,6 +3468,13 @@
 "#Death of Elilmaldur-Rithrandil or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič oba nepřátele\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt prince Haldrika nebo\n"
+"#Smrt Elilmaldura-Rithrandila nebo\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:203
 msgid ""
@@ -3379,30 +3483,37 @@
 "overhead, blocking almost all of the light. . . The ominous noises of the "
 "deep woods echo all around."
 msgstr ""
+"Haldrikova skupina se ocitla v srdci Starého lesa. Cesta se rychle úží a "
+"stává se z ní stěží víc než pěšina. Větve visí vysoko nad 
hlavami, blokujíce "
+"téměř všechno světlo... Zlověstné zvuky z hloubi lesa se ozývají 
všude okolo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:208
 msgid ""
 "Will this evil forest ever end! There are mosquitoes as big as my fist in "
 "here, and these nasty old trees are giving me the creeps."
 msgstr ""
+"Copak ten odporný les nikdy neskončí?! Jsou tu komáři velcí jako moje 
pěst a "
+"ty šeredné staré stromy mi nahánějí husí kůži."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:213
 msgid ""
 "This isn't so bad. Haldric's kind are such a suspicious lot when it comes to "
 "these sorts of things."
 msgstr ""
+"To není tak zlé. Lidé jako Haldrik jsou tak podezřívaví, když dojde na 
tyto "
+"věci."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:218
 msgid "Quiet. Listen, I think I hear something."
-msgstr ""
+msgstr "Tiše. Poslouchejte, myslím, že něco slyším."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:223
 msgid "All I hear are more tree-foes!"
-msgstr ""
+msgstr "Všechno, co slyším, jsou další stromokazi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:228
 msgid "That tree, it speaks! No- No- We are tree-friends, really!"
-msgstr ""
+msgstr "To ten strom, on mluví! Ne... Ne... My jsme přátelé stromů, 
opravdu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:233
 msgid ""
@@ -3410,48 +3521,57 @@
 "must be less worse than these new monsters that have come to plague us. They "
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
+"Váš druh dlouho přicházel se svými sekerami, takoví přátelé stromů 
jste. "
+"Stále ale musíte být menší škůdci než ty nové obludy, které nás 
přišly "
+"soužit. Porážejí stromy a spalují je úplně bez důvodu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:238
 msgid ""
 "You claim to be a tree-friend, so be a tree-friend now. For we are in dire "
 "need, or you may meet your fate with the rest of these monsters."
 msgstr ""
+"Říkáš o sobě, že jsí přítel stromů, tak jím nyní buď. Protože 
jsme v zoufalé "
+"nouzi; nebo se můžeš setkat se svým osudem společně se zbytkem těch 
oblud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:243
 msgid "We will help. (Quietly) Be careful with the trees."
-msgstr ""
+msgstr "Pomůžeme ti. (tiše) Dávejte pozor na stromy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:248
 msgid "What! What are you looking at me for?"
-msgstr ""
+msgstr "Co? Co si na mě prohlížíte?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:262
 msgid ""
 "The temple has already been looted, however the entrance to it's catacombs "
 "seem to be blocked by a wall of magical energy."
 msgstr ""
+"Tato svatyně už byla vyrabována, avšak vchod do jejích katakomb se zdá 
být "
+"zablokován stěnou kouzelné síly."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:271
 msgid "Stupid stinking trees, we'll show you!"
-msgstr ""
+msgstr "Pitomé smrduté stromy, my vám ukážeme!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:280
 msgid "Chop 'em down. It's cool in these woods, I think we need a fire!"
-msgstr ""
+msgstr "Poražte je! V tom lese je zima, řek bych, že potřebujeme oheň!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:292
 msgid ""
 "Without the help of these tree-folk we'll be trapped in these woods till we "
 "die! There will be nothing to hold the Orcs back!"
 msgstr ""
+"Bez pomoci stromových lidí zůstaneme uvězněni v lese, dokud nezemřeme. "
+"Skřety už nic nezadrží!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:297
 msgid "Stupid tree-folk."
-msgstr ""
+msgstr "Pitomý stromový muž."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:310
 msgid "We've defeated the Orcs"
-msgstr ""
+msgstr "Porazili jsme ty skřety."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:315
 msgid ""
@@ -3460,12 +3580,18 @@
 "these buildings of stone. Our roots may be slow, but they are strong, we "
 "will eventually claim all of the stones back for the earth."
 msgstr ""
+"Dnes jsi se ukázal jako přítel stromů. Tak dlouho váš lid jen 
přicházel s "
+"ostrými čepelemi ubližovat mému druhu. Přišli jste postavit tyto 
kamenné "
+"budovy. Naše kořeny mohou být pomalé, ale jsou silné, jednou vrátíme 
všechny "
+"ty kameny zpět zemi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:320
 msgid ""
 "Well, I suspect you won't have to worry about my kind for much longer. The "
 "Orcs have come, and they are taking this Isle!"
 msgstr ""
+"Tedy, obávám se, že mého lid už se obávat nemusíš. Přišli skřeti a 
zabírají "
+"tento ostrov."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:325
 msgid ""
@@ -3473,10 +3599,13 @@
 "Orcs are gone as well. We were here before all others, and I suspect the we "
 "will be here in the end."
 msgstr ""
+"Hmm... můj druh zde byl před vaším, a stejně tak zde budeme, až tu 
nebudou "
+"ani žádní skřeti. Byli jsme tu přede všemi, a myslím, že tu budeme 
až do "
+"konce."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:330
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Můžeš nám pomoci bojovat se skřety?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:335
 msgid ""
@@ -3485,22 +3614,30 @@
 "people some time ago one of your kings trapped an evil Lich in the catacombs "
 "of the temple at the heart of the wood. We were there, we were watching."
 msgstr ""
+"Můj lid je vázán na les, vně našich hranic bychom ti nebyli příliš k 
užitku. "
+"Možná bychom ti ale stejně mohli pomoci. Před časem v jedné válce 
vašich "
+"lidí nalákal do pasti jeden z vašich králů zlého licha v katakombách 
svatyně "
+"v srdci lesa. Byli jsme tam, sledovali jsme to."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:341
 msgid ""
 "After we drove your kind off we figured out how to break the spell that "
 "holds the Evil in the catacombs, and keeps others from entering them."
 msgstr ""
+"Když jsme vaše lidi vytlačili pryč, zjistili jsme, jak prolomit kouzlo, "
+"které drží v katakombách zlo a brání ostatním ve vstupu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:346
 msgid "This helps us how?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak nám to pomůže?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:351
 msgid ""
 "The Lich was carrying a powerful artifact. We know, we can feel it. This "
 "artifact may aid you in your quest."
 msgstr ""
+"Ten lich měl s sebu mocný artefakt. Víme to, cítíme ho. Ten artefakt by 
ti "
+"mohl pomoci na tvé výpravě."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:356
 msgid ""
@@ -3508,14 +3645,17 @@
 "it with us from the East. We thought it was lost in the war with your "
 "people, when Lich-Lord Lenvan fell!"
 msgstr ""
+"Musí myslet Ohnivý rubín. Byl to náš nejmocnější magický předmět! 
Přinesli "
+"jsme ho s sebou z východu. Mysleli jsme, že byl ztracen ve válce s vaším 
"
+"lidem, když lord-lich Lenvan padl!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:361
 msgid "At this point we need all of the help we can get!"
-msgstr ""
+msgstr "V tuto chvíli potřebujeme každou pomoc, kterou můžeme získat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:366
 msgid "Then I will open the catacombs for you. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Potom pro vás otevřeme katakomby..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:377
 msgid ""
@@ -3523,10 +3663,13 @@
 "with that Orcish scum, I can't bring myself to fight against one of the "
 "greatest leaders of my people."
 msgstr ""
+"Mladý princi, ačkoli nás lordi-lichové zradili spolčením se s těmi 
skřetími "
+"vyvrheli, nedokážu se přimět bojovat proti jednomu z největších 
vůdců našich "
+"lidí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:382
 msgid "Lady, why would you let those monsters lead your people?"
-msgstr ""
+msgstr "Paní, proč jste nechali tyto zrůdy vést vaše lidi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:392
 msgid ""
@@ -3535,12 +3678,19 @@
 "our greatest leaders, he lead our escape in the West. Albeit, after being "
 "down in that hole for so long I don't imagine he's too happy."
 msgstr ""
+"Nebýt prohry naší války na západě, potom naší uprchlické války 
proti vašim "
+"lidem a téhle skřetí záležitosti, nebyl to tak špatný obchod. 
Lord-lich "
+"Lenvan byl jedním z našich největších vůdců, vedl naši záchranu na 
západě. "
+"Ačkoli po takové době v té díře si nemyslím, že bude příliš 
veselý."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:397
 msgid ""
 "Uh-huh. Have you considered that the unholy act of turning your best and "
 "brightest into undead is what causes them to fall into darkness?"
 msgstr ""
+"Ehm, chm. Nepřemýšleli jste nad tím, že nečistý čin proměny vašich "
+"nejlepších a nejšťastnějších v nemrtvé byl tím, co způsobilo jejich 
pád do "
+"temnot?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:402
 msgid ""
@@ -3548,11 +3698,15 @@
 "scout the road ahead. We need to know if we can make it to Southbay. I'll "
 "return in a few days."
 msgstr ""
+"Měli bychom tento rozhovor nechat na později. Stále ti mohu být k 
užitku. "
+"Půjdu prozkoumat cestu, musíme zjistit, zda se dokážeme dostat do Jižní 
"
+"zátoky. Vrátím se za několik dní."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:416
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in these woods until we die!"
 msgstr ""
+"Promrhali jsme čas... Zůstaneme uvězněni v těchto lesech, dokud 
nezemřeme!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:4
 msgid "The Plan"
@@ -3702,7 +3856,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:4
 msgid "The Swamp of Esten"
-msgstr ""
+msgstr "Bažina Estenu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:159
 msgid ""
@@ -3710,6 +3864,8 @@
 "of Esten. In the centre of that very swamp a shroud of fog descends over "
 "Young Prince Haldric."
 msgstr ""
+"Princ Haldrik vede s velkými obavami svou skupinu uprchíků do močálů 
Estenu. "
+"Uprostřed vlastní bažiny zahaluje mladého prince Haldrika příkrov mlhy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:165
 msgid ""
@@ -3717,80 +3873,92 @@
 "cult. . . Before these troubles started we used to have to clear the swamp "
 "every spring and fall."
 msgstr ""
+"Mám z toho tu velmi špatný pocit. Ta děsivá bažina a její šílení 
uctívači..."
+"Než začaly ty potíže, každé jaro a podzim jsme bažinu čistívali."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:171
 msgid ""
 "I suppose with the rampaging bands of murderous Orcs roaming about that "
 "hasn't been done in a while."
 msgstr ""
+"Předpokládám, že s bandami skřetů potulujícími se okolo už jste to 
nějaký "
+"čas nedělali."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:177
 msgid ""
 "I miss the Orcs. . . We go all this way, and (SNIFF) what a lovely smell we "
 "have discovered."
 msgstr ""
+"Chybí mi ti skřeti... Prošli jsme celou cestu, a (čmuch) jaký jsme 
našli "
+"pěkný smrad."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:183
 msgid "This is too quiet. I don't like this one bit, not one bit at all."
-msgstr ""
+msgstr "Je to tu příliš tiché. Nelíbí se mi to ani trochu, docela ani 
trochu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:189
 msgid "Wait, I think I hear Something. . . To Arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Počkej, myslím, že něco slyším... Do zbraně!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:235
 msgid "Careful, you don't know what's lurking in there!"
-msgstr ""
+msgstr "Opatrně, nevíte, co tam číhá!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:247
 msgid ""
 "Back you vile--- Oh, sorry I thought you were undead. When are those goofs "
 "in Clearwater Port Going to clear the swamp again?"
 msgstr ""
+"Zpátky ty hnus... Ach, promiň, myslel jsem, že jsi nemrtvý. Kdy se ta 
trdla "
+"v Přístavu jasných vod chystají tu bažinu zase vyčistit?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:252
 msgid "Maybe they'll clear it SOME TIME AFTER THE APOCALYPSE is over!"
-msgstr ""
+msgstr "Možná ji vyčistí někdy, až SKONČÍ TAHLE APOKALYPSA!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:257
 msgid "Oooh! I take it you wouldn't mind if I helped out?"
-msgstr ""
+msgstr "Ách! Beru to jako, že by vám nevadilo, kdybych trochu vypomohl?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:273
 msgid "Hey, there's somebody hidden in the temple. Ack! Hold there!"
-msgstr ""
+msgstr "Hej, v té svatyni je někdo ukrytý. Ksakru! Zůstaň tam!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:323
 msgid "You find treasure worth 50 pieces of gold in the temple"
-msgstr ""
+msgstr "Ve svatyni jsi našel poklad o hodnotě 50 zlatých."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:386
 msgid "SW - The Oldwood Forest. Enter at Your Own Risk!"
-msgstr ""
+msgstr "Jihozápad -- Starý les. Vstup na vlastní nebezpečí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:398
 msgid "May I live forever in Undeath!"
-msgstr ""
+msgstr "Kéž budu žít věčně v nesmrti!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:410
 msgid "Ohhh! To be risen again!"
-msgstr ""
+msgstr "Ách! Opět budu pozvednut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:422
 msgid "A prayer for life immortal!"
-msgstr ""
+msgstr "Modlím se za nesmrtelný život!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:445
 msgid ""
 "I don't know who you are, but you can't continue down this road! There is an "
 "army of those Orcs bigger than any army I've ever seen just down the road!"
 msgstr ""
+"Nevím, kdo jste, ale po této cestě nemůžete pokračovat! Je tam armáda "
+"skřetů, armáda větší, než kterou jsem kdy viděl."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:451
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier have you deserted your post?"
 msgstr ""
+"Jsem Haldrik, můj otec byl král Eldarik IV. v zemi na severozápad odtud. "
+"Vojáku, zběhls ze svého stanoviště?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:457
 msgid ""
@@ -3798,10 +3966,13 @@
 "Trust me, you can't continue down this road sir. Especially with the "
 "refugees, you'll be slaughtered."
 msgstr ""
+"Ne, pane! Jsem jediný, kdo přežil z expediční jednotky Přístavu 
jasných vod. "
+"Věř mi, touto cestou nemůžeš pokračovat, pane. Zejména ne s 
uprchlíky, "
+"budete povražděni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:463
 msgid "Tell me, does Clearwater Port still stand? Is the port free?"
-msgstr ""
+msgstr "Pověz mi, drží se ještě Přístav jasných vod? Je přístav 
volný?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:469
 msgid ""
@@ -3809,6 +3980,9 @@
 "bodied men and boys into service when I left. That Orcish army is huge, but "
 "they haven't met the main body of our forces yet."
 msgstr ""
+"Alespoň pokud já vím, pane. Máme velkou armádu, a verbovali do služby "
+"všechny schopné muže a chlapce, když jsem odcházel. Skřetí admáda je "
+"obrovská, ale ještě se nestřetla s hlavní částí našich sil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:475
 msgid ""
@@ -3816,18 +3990,22 @@
 "risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for Clearwater "
 "Port or Southbay."
 msgstr ""
+"Tak tedy, vrátit se nemůžeme, a cesta vpřed je znemožněna... Myslím, 
že se "
+"musíme odvážit projít skrz Starý les, a pak prorazit k Přístavu 
jasných vod "
+"nebo Jižní zátoce."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:481
 msgid ""
 "Oh great, now a Forest. . . I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "No báječně, teď zase les. Měl jsem zůstat doma a zkusit to se 
skřety!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:508
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in this swamp when winter "
 "arrives!"
 msgstr ""
+"Nestihli jsme to včas... zůstaneme uvězněni v této bažině, až přijde 
zima!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:4
 msgid "The Vanguard"
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth.po:1.5 wesnoth/po/cs/wesnoth.po:1.6
--- wesnoth/po/cs/wesnoth.po:1.5    Sun Sep 12 18:22:38 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth.po  Sun Sep 12 21:14:47 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-12 17:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-06 00:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 22:53+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -187,7 +187,6 @@
 msgstr "Pohyby"
 
 #: data/help.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you wish "
 "to move, then click on the hex you wish to move it to. When selected, all "
@@ -237,8 +236,8 @@
 "vytváří oblast kontroly skládající se ze sousedních políček. 
Nepřátelská "
 "jednotka, která vstoupí na takové políčko, se už v tomto kole dál 
nepohne. "
 "Naučit se využívat oblasti kontroly ke svému prospěchu je důležitá 
část "
-"Wesnothu, neboť pouze <ref>dst=ability_skirmish text=průbojné</ref> 
jednotky "
-"dokáží oblasti kontroly ignorovat."
+"Wesnothu, neboť pouze <ref>dst=ability_skirmish text='průbojné'</ref> "
+"jednotky dokáží oblasti kontroly ignorovat."
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid "Combat"
@@ -881,7 +880,7 @@
 
 #: data/items.cfg:812
 msgid "Zap~"
-msgstr ""
+msgstr "Vžum"
 
 #: data/multiplayer.cfg:3
 msgid "User Map"
@@ -1037,7 +1036,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
 msgid "Across The River"
-msgstr ""
+msgstr "Za řekou"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:108
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -1045,33 +1044,35 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:135
 msgid "The Three Rivers"
-msgstr ""
+msgstr "Tři řeky"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:162
 msgid "The Isles of the Damned"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrov zatracení"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:195
 msgid "The Valley of Death"
-msgstr ""
+msgstr "Údolí smrti"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:238
 msgid "Dwarvern Wasteland"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí pustina"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:277
 msgid "Princess's Battlefield"
-msgstr ""
+msgstr "Princeznino bitevní pole"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:304
 msgid "King of the Hill"
-msgstr ""
+msgstr "Král vršku"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:67
 msgid ""
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
 "surely you can explain the art of combat to me."
 msgstr ""
+"Jsem tu, abych se naučil bojovat v bitvě. Jako zkušený starý mág mě 
jistě "
+"dokážeš umění boje vysvětlit."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:71
 msgid ""
@@ -1080,6 +1081,10 @@
 "select Recruit, and select 'Ok'. You can only recruit units on castle tiles "
 "connected to the keep your leader is on."
 msgstr ""
+"Než vstoupíš do bitvy, potřebuješ naverbovat jednotky. Jednotku 
naverbuješ "
+"tak, že klikneš pravým tlačítkem myši na políčko hradu, kde chceš, 
aby se "
+"objevila. Potom zvolíš „Naverbuj“ a klikneš na „OK“. Můžeš 
verbovat jednotky "
+"jen na políčka hradu spojená s tvrzí, ve které se nachází tvůj 
vůdce."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:73
 msgid "Recruit a unit"
@@ -1087,7 +1092,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:79
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Výborně! Naverboval jsi elfího bojovníka."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:81
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:101
@@ -1110,6 +1115,11 @@
 "recruit, and select 'Ok'. In order to recruit faster, you can use 'Ctrl-"
 "Shift-R' to re-recruit the last type of unit you recruited."
 msgstr ""
+"Jednotku naverbuješ tak, že klikneš pravým tlačítkem myši na políčko 
hradu, "
+"kde chceš jednotku naverbovat. Potom vyber „Naverbuj“; nebo prostě 
podrž "
+"kursor nad políčkem a stiskni „Ctrl-R“. Pak vyber typ jednotky, který 
chceš "
+"naverbovat, a klikni na „OK“. Stiskem „Shift-Ctrl-R“ můžeš rychle 
naverbovat "
+"další jednotku stejného typu jako posledně."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
 msgid ""
@@ -1121,6 +1131,12 @@
 "dies, you lose the game. You can win most scenarios by defeating all enemy "
 "leaders."
 msgstr ""
+"Vůdce je jednotka, která může verbovat. To znamená, že je-li velitel v "
+"tvrzi, může verbovat jednotky na okolní políčka hradu. Vůdci jsou 
obvykle "
+"silné jednotky, jakou každá strana ovládá jen jedinou. Tvůj vůdce je 
také "
+"obvykle první jednotkou, kterou tvá strana ovládá, a začíná v tvrzi. 
Vůdce "
+"můžeš snadno vybrat stiskem „l“. Zemře-li tvůj vůdce, prohráváš 
hru. Většinu "
+"scénářů můžeš vyhrát poražením všech nepřátelských vůdců."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
 msgid "What's a leader?"
@@ -1128,7 +1144,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
 msgid "How should I choose what kind of units to recruit?"
-msgstr ""
+msgstr "Čím bych se měl při verbování jednotek řídit?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
 msgid ""
@@ -1136,6 +1152,9 @@
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
 "the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
 msgstr ""
+"Musíš důkladně posoudit její schopnosti, jež se zobrazují nalevo od 
výběru "
+"jednotek, a cenu, která se zobrazuje napravo od jména jednotky. V průběhu 
"
+"výcviku se o těchto statistikách dozvíš více."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
@@ -1147,6 +1166,9 @@
 "choice. It also receives two traits, which will be discussed later. It "
 "cannot move or attack until you end your turn."
 msgstr ""
+"Když naverbuješ jednotku, objeví se s plným počtem životů na 
příslušném "
+"políčku hradu. Také získá dvě vlastnosti, které probereme později. V 
témže "
+"kole už se nemůže pohnout ani útočit."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:92
 msgid ""
@@ -1154,6 +1176,9 @@
 "turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
 "corner."
 msgstr ""
+"Protože se jednotky nemohou pohybovat v kole, v němž byly naverbovány, "
+"musíšteď ukončit své kolo. To uděláš jednoduše kliknutím na 
tlačítko „Ukonči "
+"kolo“ v pravém dolním rohu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:94
 msgid "End your turn"
@@ -1161,11 +1186,11 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:99
 msgid "You have successfully ended your turn."
-msgstr ""
+msgstr "Úspěšně jsi ukončil své kolo."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
 msgid "How do I end my turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak ukončím kolo?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
 msgid ""
@@ -1173,6 +1198,9 @@
 "click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-right "
 "hand corner."
 msgstr ""
+"Jeden ze způsobů, jak ukončit kolo, je stisknout „Alt-E“. Také 
můžeš "
+"kliknoutpravým tlačítkem myši a zvolit „Ukonči kolo“ nebo kliknout 
na "
+"tlačítko „Ukonči kolo“ v pravém dolním rohu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
 msgid "What happens when I end my turn?"
@@ -1187,6 +1215,12 @@
 "current turn is displayed on the status bar next to the image of a flag. "
 "When this number exceeds the maximum number of turns, you lose the game."
 msgstr ""
+"Když ukončíš své kolo, je na tahu další strana a jen ona může tahat, 
dokud "
+"neukončí své kolo. Poté, co všechny strany ukončí své kolo, začne 
nové kolo. "
+"To má různé následky, včetně toho, že vsechny jednotky opět získají 
plný "
+"počet pohybů. Číslo současného kola se zobrazuje nahoře ve stavovém 
řádku "
+"vedle obrázku vlajky. Když číslo kola překročí maximální počet kol, 
ztrácíš "
+"hru (obvykle)."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:110
 msgid ""
@@ -1194,10 +1228,13 @@
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
 "next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
+"Tvým dalším úkolem bude přesunout svého elfího bojovníka. Jednotku 
přesuneš "
+"tak, že nejprve vybereš ji, pak klikneš, kam má dojít. V tomto 
případě je "
+"jejím cílem les vedle elfí šamanky Merly."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:112
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
-msgstr ""
+msgstr "Přesuň svého elfího bojovníka k Merle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:134
 msgid ""
@@ -1205,10 +1242,13 @@
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
+"Výborně! Podařilo se ti přesunout svého elfího bojovníka. Avšak 
protože se "
+"přesunul přímo k nepřátelské jednotce, nemůže už se v tomto kole 
dále "
+"pohybovat. Tomuto se říká „oblasti kontroly“."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak daleko můj elfí bojovník dojde?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
 msgid ""
@@ -1223,6 +1263,15 @@
 "that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
 "twice to remove the course."
 msgstr ""
+"Tvůj elfí bojovník začíná každé kolo s určitým počtem pohybů. 
Když se "
+"pohybuje po nějaké trase, každé políčko, přes které projde, ho stojí 
nějaké "
+"pohyby; včetně cílového políčka. Když vybereš svého elfího 
bojovníka, "
+"všechna políčka, kam nedokáže dojít v tomto kole, ztmavnou. Pokud je 
cíl tak "
+"daleko, že potřebuje více kol, aby ho dosáhl, ukáže se počet kol, 
které k "
+"tomu potřebuje. Klikneš-li na vzdálené místo, jednotka se vydá na cestu 
k "
+"němu, což znamená, že se k němu v každém kole sama přiblíží, jak 
daleko bude "
+"moci, dokud tam nedojde. Pokud vyšleš jednotku na cestu omylem, zvol 
tentýž "
+"cíl znovu, čímž ho zrušíš."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
 msgid ""
@@ -1232,14 +1281,19 @@
 "movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your "
 "weak and wounded units."
 msgstr ""
+"Oblast kontroly určité jednotky se skládá ze všech přiléhajících 
políček. "
+"Jednotky se nemohou pohybovat skrz protivníkovu oblast kontroly; mohou se "
+"přesunout pouze do ní. Když to udělají, ztratí všechny zbývající 
pohyby. "
+"Oblasti kontroly lze využít k zabránění nepříteli dostat se k tvým 
slabým a "
+"zraněným jednotkám."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
 msgid "What's the zone of control?"
-msgstr ""
+msgstr "Co je to oblast kontroly?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
 msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak poznám, kdo je spojenec, a kdo nepřítel?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
 msgid ""
@@ -1251,6 +1305,13 @@
 "Colors', in Preferences, causes the color of a unit's controller is "
 "displayed as a disc below the unit."
 msgstr ""
+"Jedtnoky mají nad svým pruhem ukazujícím počet životů (ten zelený 
pruh vedle "
+"jednotky) zelený, žlutý nebo červený kroužek. Jednotky s plným počtem 
pohybů "
+"ho mají zelený; ty, které ještě mají nějaké pohyby, mají žlutý; a 
jednotky, "
+"které už se nemohou pohnout, mají červený. Jednotky ovládané 
nepřítelem "
+"žádné kroužky nemají. Jednotky spojenců, které neovládáš, jako 
kupříkladu "
+"já, mají modrý kroužek. Volba „Zobrazuj barvy týmů“ v nastavení 
způsobí, že "
+"se pod každou jednotkou bude zobrazovat kružnice v barvě jejího týmu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:146
 msgid ""
@@ -1258,6 +1319,10 @@
 "then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
 "then see the attack options box, where you must select an attack to use."
 msgstr ""
+"Nyní se svým bojovníkem potřebuješ zaútočit. Zaútočíš tak, že 
nejprve "
+"vybereš jednotku, potom vybereš cíl útoku, což musí být jednotka na 
některém "
+"sousedním políčku. Poté se ti zobrazí dialog s volbami útoku, kde 
zvolíš, "
+"jak má jednotka zaútočit."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:148
 msgid "Attack Merle"
@@ -1265,11 +1330,11 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:162
 msgid "You have successfully attacked Merle."
-msgstr ""
+msgstr "Úspěšně jsi zaútočil na Merlu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:166
 msgid "Can Merle retaliate from my attack?"
-msgstr ""
+msgstr "Může mi Merla oplatit můj útok?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:166
 msgid ""
@@ -1286,6 +1351,17 @@
 "shoot across multiple hexes; this is one of the distinctive features of "
 "Wesnoth."
 msgstr ""
+"Když je jednotka napadena, oplácí útok jednou ze svých zbraní. To 
znamená, "
+"že po každém útočníkově úderu udeří jednou i obránce. Tak to 
pokračuje, "
+"dokud jedna ze stran nevyčerpá svůj počet útoků, potom útočí už jen 
druhá "
+"jednotka, dokud i ona nevyčerpá své útoky. Avšak každá jednotka může 
oplácet "
+"útok jen zbraní na stejnou vzdálenost, jako zbraň, jíž je napadena. To "
+"znamená, že útok zbraní na dálku může lze oplatit opět jen zbraněmi 
na "
+"dálku; a útok zbraní pro boj zblízka lze oplatit zase jen takovýmito "
+"zbraněmi. Většina jednotek má silnější útok zblízka než na dálku, 
jednotky s "
+"útokem na dálku jsou proto užitečné v tom, že napadené jednotky 
vracejí útok "
+"menší silou, často vůbec. Avšak ani jednotky s útokem na dálku nemohou 
"
+"střílet přes více políček; to je jedna ze zvláštností Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
 msgid ""
@@ -1298,10 +1374,17 @@
 "damage per blow and has 4 blows, so it can deal up to 56 damage in a single "
 "combat."
 msgstr ""
+"Každý útok, který zasáhne, způsobí určité poranění, a každý 
útok má stanoven "
+"počet opakování v každém souboji. Tato čísla, nazývaná poškození 
(poranění) "
+"a počet úderů, se zobrazují v tomto pořadí pod jméne útoku v tabulce 
stavu "
+"jednotky; a poblíž něj v menu s volbami útoku. Největší možné 
poranění, jaké "
+"může útok způsobit, získáš vynásobením počtu úderů poškozením. 
Například "
+"každý můj útok blesky způsobuje poškození 14 a mám 4 údery, takže 
mohu "
+"způsobit poranění až 56 životů v jediném souboji."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
 msgid "How can you tell how powerful a unit's attacks are?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak poznám, jak silné jsou útoky nějaké jednotky?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
 msgid ""
@@ -1309,14 +1392,17 @@
 "based on the defender's skill at defending blows, and is listed on the "
 "attack options menu after the damage and strike numbers for the bow attack."
 msgstr ""
+"Jednotky se dokáží bránit. Šance, že jednotka zasáhne, závisí na 
obráncově "
+"schopnosti bránit se, v menu volby útoku je uvedena po poškození a počtu 
"
+"úderů."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
 msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
-msgstr ""
+msgstr "Zasáhne můj bojovník pokaždé, když zaútočí?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:174
 msgid "End your turn, and wait for Merle to attack you."
-msgstr ""
+msgstr "Ukonči své kolo, a počkej, až Merla zaútočí na tebe."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:180
 msgid ""
@@ -1324,10 +1410,13 @@
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
 "advances to the next level, and becomes more powerful."
 msgstr ""
+"Tvůj bojovník přežil útok Merly. Kdykoli jednotka přežije souboj, 
získá z "
+"něj zkušenosti. Jakmile nasbírá dost zkušeností, povyšuje na vyšší 
úroveň a "
+"stává se mocnější."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:184
 msgid "What's experience?"
-msgstr ""
+msgstr "Co jsou to zkušenosti?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:184
 msgid ""
@@ -1337,10 +1426,15 @@
 "experience is gained from defeating an enemy unit. The amount of XP gained "
 "from killing an enemy is equal to 8 times the enemy's level."
 msgstr ""
+"Když jednotka bojuje s jinou jednotkou, získává soubojem zkušenosti, "
+"označované „Zkušenost“. Množství získaných zkušeností je rovno 
úrovni "
+"protivníka, která obvykle representuje jeho sílu. Avšak mnohem více "
+"zkušeností získá poražením nepřátelské jednotky. Množství 
zkušeností "
+"získaných zabitím nepřítele je rovno osminásobku jeho úrovně."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
 msgid "What happens when a unit advances?"
-msgstr ""
+msgstr "Co se stane, když je jednotka povýšena?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
 msgid ""
@@ -1351,22 +1445,27 @@
 "when a unit advances, it is healed completely and any handicaps that have "
 "been cast on it are removed. This is known as 'advance-heal'."
 msgstr ""
+"Když je jednotka povýšena, přemění se v jednotku jiného typu, o jednu 
úroveň "
+"vyššího . Tento typ závisí na tom, čím byla původně, ale občas je 
na výběr "
+"více možností, na co může být povýšena. Jednotky vyšší úrovně 
jsou obvykle "
+"silnější. Při povýšení je jednotka také zcela vyléčena a všechna 
její "
+"postižení jsou odstraněna. Říká se tomu povýšení-zdravení."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:191
 msgid "Move your fighter onto a village."
-msgstr ""
+msgstr "Přesuň svého bojovníka do vesnice."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:193
 msgid "Move your fighter onto a village"
-msgstr ""
+msgstr "Přesuň svého bojovníka do vesnice"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:204
 msgid "Villages heal the units on them."
-msgstr ""
+msgstr "Vesnice léči jednotky, které v nich pobývají."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
 msgid "What happens when a unit moves onto a village?"
-msgstr ""
+msgstr "Co se stane, když se jednotka přesune do vesnice?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
 msgid ""
@@ -1379,10 +1478,17 @@
 "benefit of villages, villages can be used in battle. Villages heal the units "
 "on them 8 HP per turn."
 msgstr ""
+"Kdykoli se jednotka přesune do vesnice, zabere ji pro svou stranu. Tato "
+"činnost zabere všechny její zbývajícící pohyby. Vesnice přinášejí 
straně, "
+"které patří, řadu výhod, včetně příjmu jednoho zlatého za kolo a 
zmenšení "
+"celkových výdajů na vydržování jednotek o jeden zlatý za kolo. 
Celkový počet "
+"vesnic, jež ovládáš, se také zobrazuje nahoře ve stavovém řádku, 
vedle "
+"obrázku domu. Vesnice kromě ekonomických výhod mohou být využity i v 
bitvě. "
+"Vesnice léčí v nich umístěné jednotky o 8 životů za kolo."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
 msgid "How do I heal when there aren't any villages nearby?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mám léčit, když poblíž nejsou žádné vesnice?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
 msgid ""
@@ -1393,12 +1499,21 @@
 "Elvish Shaman are healed 4 HP per turn. Finally, whenever you win a level "
 "all your units are healed fully."
 msgstr ""
+"Jsou způsoby, jak léčit i bez vesnic. Jednotka, která se během kola 
nepohne "
+"ani neútočí, se vyléčí o dva životy díky odpočinku. Avšak pokud na 
ni "
+"zaútočí nepřátelská jednotka, nemůže se vyléčit odpočinkem. Kromě 
toho "
+"některé jednotky léčí jednotky, jež je obklopují. Elfí šamanka je 
jedna "
+"takových jednotek; jednotky těsně vedle elfí šamanky se lečí o 4 
životy za "
+"kolo. A konečně, když úspěšně dokončíš scénář, všechny tvé 
jednotky se zcela "
+"vyléčí."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:215
 msgid ""
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
 msgstr ""
+"Nyní musíš porazit Merlu zmenšením počtu jejích životu na 0 či 
méně. Prostě "
+"opakovaně útoč."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:217
 msgid "Defeat Merle"
@@ -1411,6 +1526,9 @@
 "you lose. In order to continue the tutorial, I will have to teleport you "
 "back onto your keep."
 msgstr ""
+"Oops! Pohnul jsi svým vůdcem z tvrze. Pamatuj, pokud tvůj vůdce není v "
+"tvrzi, nemůžeš verbovat. Také pamatuj, že když zemře, prohráváš. 
Abychom "
+"mohli pokračovat ve výcviku, teleportuji tě teď zpět do tvrze."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:248
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:233
@@ -1418,6 +1536,8 @@
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "have gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
+"Bohužel jsi prohrál, protože tvůj vůdce byl poražen. Snad sis z mých 
lekcí i "
+"tak něco odnesl."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:255
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:240
@@ -1425,19 +1545,21 @@
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
+"Bohužel jsi prohrál, protože ti došel vymezený čas. Snad sis z mých 
lekcí i "
+"tak něco odnesl."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:265
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
-msgstr ""
+msgstr "Úspěšně jsi dokončil první scénář výcviku."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:267
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:252
 msgid "Hooray!"
-msgstr ""
+msgstr "Hurá!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:269
 msgid "How do I know how to complete a scenario? Will you always tell me?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak zjistím, jak dokončit nějaký scénář? Povíš mi to 
pokaždé?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:269
 msgid ""
@@ -1448,10 +1570,16 @@
 "conditions and defeat conditions, and if any of the conditions are met, the "
 "level is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
 msgstr ""
+"Někdy není zřejmé, jak dokončit scénář, jen z vyslechnutých 
rozhovorů. V "
+"takovém případě je třeba se podívat na úkoly scénáře, které se 
zobrazí po "
+"úvodním rozhovoru. Dostaneš se k němu i kliknutím na „Úkoly 
scénáře“ v menu. "
+"Úkoly scénáře je seznam podmínek vítězství a podmínek porážky. 
Je-li některá "
+"z nich splněna, scénář skončil. Doufejme, že to bude podmínka 
vítězství, jež "
+"byla splněna."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:270
 msgid "What happens when I win a scenario?"
-msgstr ""
+msgstr "Co se stane, když vyhraji scénář?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:270
 msgid ""
@@ -1461,11 +1589,16 @@
 "immediately after you win. However between scenarios, 20% of your gold is "
 "lost."
 msgstr ""
+"Když zvítězíš ve scénáři, všechny tvé jednotky přežijí a jsou 
oživeny na "
+"plný počet životů; a nemusíš za ně za zbývající kola platit. Pokud 
navíc tvá "
+"armáda zůstává v oblasti, kde jsi zvítězil, všechny vesnice se ti hned 
poté "
+"vzdají. Avšak mezi scénáři ztrácíš 20% svého zlata."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:276
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:261
 msgid "Do you want to review any of the skills learned on this level?"
 msgstr ""
+"Chceš si znovu vyzkoušet některé z dovedností, jež ses naučil v této 
úrovni?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:278
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:263 src/show_dialog.cpp:448
@@ -1475,7 +1608,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:280
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:265
 msgid "I'm done reviewing skills!"
-msgstr ""
+msgstr "Skončil jsem s přezkušováním dovedností!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:297
 msgid ""
@@ -1483,16 +1616,20 @@
 "over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me "
 "in a mock battle."
 msgstr ""
+"Přestože jsi dokončil svůj první scénář, tvůj výcvik ještě není 
u konce. "
+"Budeme pokračovat do dalšího scénáře, kde budeš bojovat proti mě v "
+"simulované bitvě."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:3
 msgid "Traits and Specialties"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastnosti a schopnosti"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:60
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
 msgstr ""
+"Nyní budeš podroben obtížnější zkoušce. Musíš mě porazit v 
simulované bitvě."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:64
 msgid ""
@@ -1502,6 +1639,11 @@
 "Recall, select your fighter, then select 'Ok'. You should also recruit "
 "Elvish Fighters and Elvish Archers."
 msgstr ""
+"Většinu scénářů můžeš vyhrát jednoduše poražením všech 
nepřátelských vůdců. "
+"Zvítěz v tomto scénáři nade mnou. Tvůj bojovník z přechozího 
scénáře ti v "
+"této bitvě může pomoci. Abys ho přivolal, klikni pravým tlačítkem 
myši na "
+"políčko hradu, vyber „Přivolej“, vyber svého bojovníka a zvol 
„OK“. Měl bys "
+"také naverbovat elfí bojovníky a lučištníky."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:79
 msgid ""
@@ -1519,10 +1661,23 @@
 "@Victory\n"
 "Defeat Delfador"
 msgstr ""
+"@Získané dovednosti:\n"
+"Přivolávání\n"
+"Vlastnosti\n"
+"Zlato\n"
+"Denní doba\n"
+"Terén\n"
+"Odolnost\n"
+"Zvlášnosti\n"
+"Předměty\n"
+"Hra Wesnothu\n"
+"@Úkol:\n"
+"@Vítězství\n"
+"Poraž Delfadora"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:86
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Úspěšně jsi přivolal svého elfího bojovníka."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:88
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:102
@@ -1858,7 +2013,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
-msgstr ""
+msgstr "Pěkně jsi to vysvětlil! Ale..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:44
 msgid ""
@@ -1882,31 +2037,31 @@
 
 #: data/schedules.cfg:4
 msgid "Dawn"
-msgstr ""
+msgstr "Svítání"
 
 #: data/schedules.cfg:11 data/schedules.cfg:22 data/schedules.cfg:28
 msgid "Morning"
-msgstr ""
+msgstr "Dopoledne"
 
 #: data/schedules.cfg:37 data/schedules.cfg:43 data/schedules.cfg:59
 msgid "Afternoon"
-msgstr ""
+msgstr "Odpoledne"
 
 #: data/schedules.cfg:52 data/schedules.cfg:79 data/schedules.cfg:99
 msgid "Dusk"
-msgstr ""
+msgstr "Soumrak"
 
 #: data/schedules.cfg:70
 msgid "First Watch"
-msgstr ""
+msgstr "První hlídka"
 
 #: data/schedules.cfg:90
 msgid "Second Watch"
-msgstr ""
+msgstr "Druhá hlídka"
 
 #: data/schedules.cfg:110 data/schedules.cfg:116
 msgid "Underground"
-msgstr ""
+msgstr "Podzemí"
 
 #: data/themes/default.cfg:23 data/themes/default.cfg:359
 msgid "Menu"
@@ -1930,11 +2085,11 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:285 data/themes/default.cfg:623
 msgid "statuspanel^level"
-msgstr ""
+msgstr "úroveň"
 
 #: data/themes/default.cfg:317 data/themes/default.cfg:655
 msgid "statuspanel^movement"
-msgstr ""
+msgstr "pohyby"
 
 #: data/translations/english.cfg:2
 msgid "Easy"
@@ -2099,6 +2254,8 @@
 #: data/translations/english.cfg:54
 msgid "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
 msgstr ""
+"Tato jednotka utrpí jen polovinu normálního poškození, pokud 
neiniciovala "
+"útok."
 
 #: data/translations/english.cfg:56
 msgid "minimum damage"
@@ -2413,7 +2570,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:163
 msgid "Encampment"
-msgstr ""
+msgstr "Ležení"
 
 #: data/translations/english.cfg:166
 msgid "$name's Bridge,$name's Crossing"
@@ -3317,6 +3474,8 @@
 "are deceiving. With just a glance at their enemies, Cockatrices can turn "
 "them into stone!"
 msgstr ""
+"Na první pohled se tato mýtická hadupodobná stvoření zdají slabá, ale 
zdání "
+"klame. Bazilišci dokáží proměnit své nepřátele v kámen pouhým 
pohledem!"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:21
 msgid "gaze"
@@ -3640,7 +3799,6 @@
 msgstr "Trpaslík berserk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forget "
 "all defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a "
@@ -3751,16 +3909,15 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:20
 msgid "runic hammer"
-msgstr ""
+msgstr "runové kladivo"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:37
 msgid "Lightning bolt"
 msgstr "hromový úder"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr "Trpasličí těžkooděnec"
+msgstr "Trpasličí stráž"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
 msgid ""
@@ -3770,7 +3927,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí silák"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:23
 msgid ""
@@ -3816,7 +3973,6 @@
 msgstr "Trpasličí hromová stráž"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons forged "
 "by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish technology. Although "
@@ -3986,9 +4142,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Lady"
-msgstr "Elfí lord"
+msgstr "Elfí paní"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:16 data/units/Galleon.cfg:17
 msgid "dummy"
@@ -5617,31 +5772,31 @@
 
 #: src/about.cpp:45
 msgid "+Core Developers"
-msgstr ""
+msgstr "+Kmenoví vývojáři"
 
 #: src/about.cpp:46
 msgid "-  Main Developer"
-msgstr ""
+msgstr "-  Hlavní vývojář"
 
 #: src/about.cpp:49
 msgid "-  Artwork and graphics designer"
-msgstr ""
+msgstr "-  Kresby a grafický design"
 
 #: src/about.cpp:53
 msgid "+Developers"
-msgstr ""
+msgstr "+Vývojáři"
 
 #: src/about.cpp:67
 msgid "+General Purpose Administrators"
-msgstr ""
+msgstr "+Administrátoři všeho možného"
 
 #: src/about.cpp:72
 msgid "+Artwork and graphics designers"
-msgstr ""
+msgstr "+Kresby a grafický design"
 
 #: src/about.cpp:95
 msgid "+Music"
-msgstr ""
+msgstr "+Hudba"
 
 #: src/about.cpp:102
 msgid "+Scenario Designers"
@@ -5649,87 +5804,87 @@
 
 #: src/about.cpp:111
 msgid "+Packagers"
-msgstr ""
+msgstr "+Tvůrci balíčků"
 
 #: src/about.cpp:119
 msgid "+Miscellaneous"
-msgstr ""
+msgstr "+Různé"
 
 #: src/about.cpp:125
 msgid "+Internationalization Manager"
-msgstr ""
+msgstr "+Správce internacionalizace"
 
 #: src/about.cpp:129
 msgid "+Brazilian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Brazilský překlad"
 
 #: src/about.cpp:134
 msgid "+Catalan Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Katalánský překlad"
 
 #: src/about.cpp:139
 msgid "+Czech Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Český překlad"
 
 #: src/about.cpp:148
 msgid "+Danish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Dánský překlad"
 
 #: src/about.cpp:152
 msgid "+Dutch Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Holandský překlad"
 
 #: src/about.cpp:156
 msgid "+Finnish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Finský překlad"
 
 #: src/about.cpp:160
 msgid "+French Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Francouzský překlad"
 
 #: src/about.cpp:172
 msgid "+German Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Německý překlad"
 
 #: src/about.cpp:181
 msgid "+Hungarian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Maďarský překlad"
 
 #: src/about.cpp:186
 msgid "+Italian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Italský překlad"
 
 #: src/about.cpp:193
 msgid "+Norwegian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Norský překlad"
 
 #: src/about.cpp:199
 msgid "+Polish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Polský překlad"
 
 #: src/about.cpp:205
 msgid "+Portuguese Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Portugalský překlad"
 
 #: src/about.cpp:210
 msgid "+Slovak Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Slovenský překlad"
 
 #: src/about.cpp:214
 msgid "+Spanish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Španělský překlad"
 
 #: src/about.cpp:222
 msgid "+Swedish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Švédský překlad"
 
 #: src/about.cpp:229
 msgid "+Contributors"
-msgstr ""
+msgstr "+Přispěvatelé"
 
 #: src/about.cpp:237
 msgid "+ Bots"
-msgstr ""
+msgstr "+ Boti"
 
 #: src/about.cpp:264 src/help.cpp:2372 src/show_dialog.cpp:468
 msgid "Close"
@@ -5753,7 +5908,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:318 src/actions.cpp:435
 msgid "base damage"
-msgstr ""
+msgstr "základní poškození"
 
 #: src/actions.cpp:328
 msgid "attacker resistance vs"
@@ -5765,11 +5920,11 @@
 
 #: src/actions.cpp:360 src/actions.cpp:478 src/actions.cpp:487
 msgid "Doubled"
-msgstr ""
+msgstr "Zdvojnásobeno"
 
 #: src/actions.cpp:388 src/actions.cpp:523
 msgid "total damage"
-msgstr ""
+msgstr "celkové poškození"
 
 #: src/actions.cpp:445
 msgid "defender resistance vs"
@@ -5781,7 +5936,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:496
 msgid "Halved"
-msgstr ""
+msgstr "Zmenšeno na polovinu"
 
 #: src/actions.cpp:703 src/actions.cpp:842 src/display.cpp:878
 #: src/reports.cpp:115
@@ -5839,7 +5994,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:176
 msgid "Overwrite?"
-msgstr ""
+msgstr "Přepsat?"
 
 #: src/dialogs.cpp:177
 msgid "Save already exists. Do you want to overwrite it ?"
@@ -5863,7 +6018,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:931
 msgid "Campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Tažení"
 
 #: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:978
 msgid "Multiplayer"
@@ -6545,7 +6700,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:348
 msgid "Unlimited"
-msgstr ""
+msgstr "Neomezeně"
 
 #: src/multiplayer.cpp:352
 msgid "Turns"
@@ -7260,6 +7415,9 @@
 #~ "&human-spearman.png,Pěšák,(nejsnažší);*&human-swordman.png,Š
ermíř;&human-"
 #~ "royalguard.png,Královská garda,(nejobtížnějsí)"
 
+#~ msgid "The Rise of Wesnoth"
+#~ msgstr "Úsvit Wesnothu"
+
 #~ msgid ""
 #~ "&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;"
 #~ "&noble-lord.png,Lord,(hardest)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]