wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/cs wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/cs wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...
Date: Sun, 26 Sep 2004 16:16:42 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/26 20:10:09

Modified files:
    po/cs     : wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wesnoth.po 
             wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Czech translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth.po.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po:1.7 wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po:1.8
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po:1.7   Thu Sep 16 21:37:16 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po Sun Sep 26 20:10:09 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-13 11:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-19 18:57+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1839,8 +1839,8 @@
 "You are right. It is foolish to go onward- we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
-"Máš pravdu, bylo by pošetilé jít dál, musíme porazit Mal-Skraata, 
obrátit se "
-"zpět a vydat se k severní předsunuté hlídce."
+"Máš pravdu\\, bylo by pošetilé jít dál\\, musíme porazit 
Mal-Skraata\\, "
+"obrátit se zpět a vydat se k severní předsunuté hlídce."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:158
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po:1.6 wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po:1.7
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po:1.6  Thu Sep 16 21:37:16 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po    Sun Sep 26 20:10:09 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-13 11:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-19 18:56+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3795,7 +3795,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:195
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr "Dobrá, můžete se k nám přidat."
+msgstr "Dobrá\\, můžete se k nám přidat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:200
 msgid ""
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po:1.7 wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po:1.8
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po:1.7  Thu Sep 16 21:37:17 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po    Sun Sep 26 20:10:09 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-16 23:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-25 23:21+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -45,6 +45,13 @@
 "#Death of Lady Jessica or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič všechny nepřátele\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt prince Haldrika nebo\n"
+"#Smrt lady Jessiky nebo\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:138
 msgid ""
@@ -52,38 +59,44 @@
 "sunny beach. While normally this would be a pleasant occurrence, they soon "
 "find the Saurians hard at work."
 msgstr ""
+"Po dlouhé cestě došel princ Haldrik se svými společníky na slunnou 
pláž. "
+"Zatímco obyčejně by to byla příjemná událost, zde brzy narazili na 
činící se "
+"ještěráky."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:144
 msgid "Monsters! We're being invaded by monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Příšery! Napadly nás příšery."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:150
 msgid "We must hold the beach until we can call our Naga friends."
 msgstr ""
+"Musíme udržet pláž, než se nám podaří přivolat naše kamarády 
vodní rejpaly."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:156
 msgid "Us monsters? Hmph. . . prepare to meet our blades."
-msgstr ""
+msgstr "My, a příšery? Chm, připravte se na setkání s našimi čepelemi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:162
 msgid "(Sigh) I bet he doesn't even see the irony in that."
-msgstr ""
+msgstr "(povzdech) Vsadím se, že v tom ani nepostřehl tu ironii."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:171
 msgid "We were too slow. . . Every Naga in the Sea will be upon us!"
 msgstr ""
+"Byli jsme přiliš pomalí... Teď se na nás vrhnou všichni vodní 
rejpalové, co "
+"jen v moři jsou."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:212
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
-msgstr ""
+msgstr "Uch! Když je zabiješ, rozdělí se na dva."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:266
 msgid "We must protect the Saurians we need the metal!"
-msgstr ""
+msgstr "Musíme chránit ještěráky, potřebujeme kovy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:290
 msgid "We've cleared the beach. Let's return to the elves."
-msgstr ""
+msgstr "Pláž jsme vyčistili, vraťme se k elfům."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:4
 msgid "A Final Spring"
@@ -193,9 +206,9 @@
 "blacksmith when you live underwater."
 msgstr ""
 "On je z velké části příčinnou, že se tvůj syn dostal do zemí na 
východě. "
-"Lord Typhon nás zásobil perlami a zajistil doprovod na našich cestách "
-"výměnou za ocelové trojzubce a rybářské háčky. Je obtížné být 
kovářem, žiješ-"
-"li pod vodou."
+"Lord Tyfon nás zásobil perlami a zajistil doprovod na našich cestách 
výměnou "
+"za ocelové trojzubce a rybářské háčky. Je obtížné být kovářem, 
žiješ-li pod "
+"vodou."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:338
 msgid "Indeed it is. But where is the Prince?"
@@ -301,7 +314,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:580
 msgid "I am finished."
-msgstr "Je po mě."
+msgstr "To je můj konec."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:585
 msgid "We needed him to hold Southbay. We're done for!"
@@ -435,7 +448,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:184
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
-msgstr "Pěkně? Přišli skřeti a my musíme uprchnout!"
+msgstr "Pěkně? Přišli skřeti, a my musíme uprchnout!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:190
 msgid ""
@@ -484,7 +497,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:252
 msgid "I think I'll take the River Road. . ."
-msgstr "Myslím, že půjdu říční cestou..."
+msgstr "Myslím\\, že půjdu říční cestou..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:257
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
@@ -493,7 +506,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
 msgid ""
 "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
-msgstr "BAŽINA! Nejsem ani pět stop vysoký -- a neplavu! Ále, ať je po 
vašem."
+msgstr "Bažina! Nejsem ani pět stop vysoký -- a neplavu! Ále, ať je po 
vašem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:274
 msgid "We'll go through the Midlands. . ."
@@ -550,19 +563,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 msgid "A New Land"
-msgstr ""
+msgstr "Nová země"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:110
 msgid ""
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
 msgstr ""
+"Nakonec spatřili vzdálená pobřeží velkého kontinentu. Přišel čas 
pro "
+"vylodění."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:115
 msgid ""
 "Go home you vile dwarves! By treaty you are pledged to only the hills and "
 "mountains to the North of the Great River. This is not your land."
 msgstr ""
+"Táhněte domů, bídní trpaslíci! Dohoda vám určila jen kopce a hory na 
sever "
+"od Velké řeky. Toto není vaše země."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:120
 msgid ""
@@ -572,10 +589,15 @@
 "the Great River, and force us onto only the hills and mountans of the North? "
 "There are hills and mountains as good as any here in the South!"
 msgstr ""
+"Naše země se zaplnily a naše doly sahají až na dno světa. Vyhráli jsme 
svou "
+"válku proti těm věcem, co žijí ve tmě. Jakým právem si 
přivlastňujete "
+"všechny lesy světa, a navíc veškerou zemi na jih od velké řeky? Jakým 
právem "
+"nás nutíte žít jen v kopcích a horách na severu? Tady na jihu jsou 
stejně "
+"dobré kopce a hory jako kdekoli jinde!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid "By the right of treaty, ancient but still true- "
-msgstr ""
+msgstr "Právem naší smlouvy, prastaré, leč stále platné..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:130
 msgid ""
@@ -583,24 +605,28 @@
 "Our axes can get the wood for a fifth of the cost! I can charge half of what "
 "your people do, and still be rich, and I'm not the first to have the thought!"
 msgstr ""
+"Ech, vy nanicovatí elfové: „Nekácíme stromy, opečováváme les.“ 
Naše sekery "
+"by totéž dřevo získaly za pětinovou cenu! Mohli bychom si brát polovinu 
toho "
+"co vaši lidé, a pořád být bohatí -- a nejsem první, koho tohle 
napadlo!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:135
 msgid "Wait, I see a ship. Many ships. We're being invaded!"
-msgstr ""
+msgstr "Počkej, vidím loď. Mnoho lodí. Jsme napadeni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:140
 msgid ""
 "Umm, we're being invaded? Okay, we'll sort out our differences later. Let's "
 "get them first."
 msgstr ""
+"Ehm, napadeni? Dborá, naše spory si vyřešíme později, nejdřív je 
dostaňme."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:198
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Přicházíme v míru. Mohou naši lidé..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:203
 msgid "Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Do nich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:208
 msgid ""
@@ -608,22 +634,29 @@
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
 "avoid fighting them. There has to be a peaceful resolution to this."
 msgstr ""
+"Jú, a to sis tu řeč procvičoval celé dny! Diplomacii máme, hádem, tedy 
za "
+"sebou. Neměli bychom se vyloďovat s příliš mnoha jednotkami a snažme se 
"
+"vyhnout boji s nimi. Musí se to vyřešit nějakou mírovou cestou."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:213
 msgid ""
 "In the name of. . . This is the continent of my home. But I set out East. I "
 "must have travelled clear around the world."
 msgstr ""
+"Ve jménu... To je můj domovský kontinent! Ale já se vydal na východ. 
Musel "
+"jsem zřejmě obejít svět dokola."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:218
 msgid ""
 "My people are too far South. I don't know what's going on here. I'll stick "
 "with you until the end. You've been a good friend. Just no more sea voyages."
 msgstr ""
+"Mí lidé jsou příliš daleko na jihu. Nevím, co se tu děje. Zůstanu s 
vámi až "
+"do konce, byli jste mi dobrými přáteli. Jen už žádné námořní 
výpravy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:236
 msgid "What? What's going on here? Dwarves? Humans? Ships? Glimir tell me."
-msgstr ""
+msgstr "Cože? Co se to tu děje? Trpaslíci? Lidé? Lodě? Povídej, Glimire."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:241
 msgid ""
@@ -632,12 +665,18 @@
 "like before, with that fellow from Southbay and his lone ship. It was always "
 "interesting when he stopped by."
 msgstr ""
+"Zvěsti byly pravdivé. V Hnědých vrších musejí být trpasličí 
kolonisté. "
+"Přistihli jsme tuto bandu kácet dřevo poblíž zálivu. Pak jsme uviděli "
+"spoustu lodí. Ne toho chlápka z Jižního zálivu a jeho osamělou loď 
jako "
+"předtím. Bylo to vždy zajímavé, když se zastavil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:246
 msgid ""
 "We thought we were being invaded. We, erm, put our differences aside with "
 "the dwarves, for the moment, and decided to deal with this first."
 msgstr ""
+"Mysleli jsme, že jsme napadeni. Odložili jsme pro tu chvíli, ehm, naše 
spory "
+"s trpaslíky stranou a rozhodli se nejdřív se vypořádat s tím."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:251
 msgid ""
@@ -645,37 +684,46 @@
 "spare you. For on this day the Council of Lords is meeting in a forest not "
 "far from here."
 msgstr ""
+"To je zneklidňující vývoj. Je vaším jediným štěstím, lidé, že 
jsem zde, "
+"abych vás ušetřila. Protože tohoto dne v lese nedaleko odsus zasedá 
Elfí "
+"rada."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:256
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Jsem princ Haldrik. Přicházíme v míru. Mohou naši lidé..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:261
 msgid "Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Haldriku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:266
 msgid ""
 "As for you dwarf, return to the Brown Hills. Then tell your people to "
 "prepare to return to the North."
 msgstr ""
+"A pokud jde o vás, trpaslíci, vraťte se do Hnědých vrchů. Řekněte 
vašim "
+"lidem, ať se připraví na návrat na sever."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:271
 msgid ""
 "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
-msgstr ""
+msgstr "Vrátim se do kopců, ale nemohu slíbit, že moji lidé odejdou. Chm."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:276
 msgid ""
 "Haldric is it? You are their leader? You and your advisers are to come with "
 "me. It will be safe for your passengers to disembark here."
 msgstr ""
+"Haldrik ti říkají? Ty jsi jejich vůdce? Ty a tví rádce pojďte se mnou. 
Tví "
+"cestující zde mohou bezpečně vystoupit na břeh."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:300
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us. . ."
 msgstr ""
+"(šeptem) Bude lepší raději nezmiňovat našeho malého přítele, který 
nás "
+"sleduje..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:307
 msgid ""
@@ -683,6 +731,8 @@
 "services in the future. The services of my people will remain at your "
 "disposal."
 msgstr ""
+"Musím se vrátit ke svému lidu. Dodrželi jste své slovo, můžete 
využít mých "
+"služeb i v budoucnosti. Mí lidé vám zůstanou k disposici."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:318
 msgid ""
@@ -690,6 +740,9 @@
 "remain with you. You have kept your word, you may avail of my services in "
 "the future."
 msgstr ""
+"Musím se vrátit ke svému lidu. Mí bojovníci, kteří s vámi bojovali 
bok po "
+"boku si přejí zůstat s vámi. Dodrželi jste své slovo, můžete využít 
mých "
+"služeb i v budoucnosti."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:329
 msgid ""
@@ -698,6 +751,10 @@
 "survivors. If they return tell them to keep retuning until no more survivors "
 "are found."
 msgstr ""
+"Ať tě mořské proudy nesou rychle, můj příteli. (šeptem) Jessiko, 
vzkaž, že "
+"se má třetina flotily vrátit k Zelenému ostrovu a podívat se po 
dalších "
+"přeživších. Vrátí-li se, řekni jim, ať se vracejí, dokud budou 
nacházet "
+"někoho, kdo přežil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:334
 msgid ""
@@ -707,16 +764,22 @@
 "made fleet. Make haste, return before it is time to meet with these, what "
 "are they? Ahhh, Elves."
 msgstr ""
+"(stále šeptem) Opatřete lodě základní posádkou a dejte jí 
zbývající zásoby. "
+"Vzkaž to lordu Tyfonovi. Zajisti, že nevyšlou více než třetinu lodí. "
+"Nemůžeme si dovolit poskytnout skřetům připravenou flotilu. Pospěš si 
a vrať "
+"se, než nastane čas sektání s těmi, cože to jsou? Á, elfy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:339
 msgid ""
 "This is the second Eldaric I get to say goodbye to. At least this time it is "
 "easier than the first."
 msgstr ""
+"Toto je druhý Eldarik, s kterým se musím rozloučit. Tentorkát je to 
alespoň "
+"snažší než tehdy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:384
 msgid "I bet this wasn't the welcome you were expecting."
-msgstr ""
+msgstr "Vsadím se, že tohle nebylo to přivítání, které jsi očekával."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
@@ -1290,149 +1353,160 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:154
 msgid "She's. . . She's beautiful."
-msgstr ""
+msgstr "Ona je... Je překrásná."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:193
 msgid "You will be made to serve. . . Come admire me. Feel my love."
-msgstr ""
+msgstr "Bude ti umožněno sloužit... Pojď mě obdivovat. Cítit moji 
lásku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
 msgid "She is so. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Ona je tak..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:203
 msgid "Haldric think with your brain!"
-msgstr ""
+msgstr "Halriku! Mysli hlavou!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:208
 msgid "Get her before she can cause too much trouble!"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaňte ji, než způsobí příliš problémů!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:230
 msgid "The temple is quite empty."
-msgstr ""
+msgstr "Svatyně je úplně prázdná."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:356
 msgid ""
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
+"Po krátké plavbě přistál Haldrik na elfím prokletém ostrově. Nad 
ostrovem "
+"leží mlha."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:362
 msgid ""
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahhh, I've been with you this "
 "far. Who'd of though, a nautical dwarf."
 msgstr ""
+"Říkal jsem už žádné lodě. Podrazáčtí lidé! Ále, už jsem s vámi 
tak dlouho. "
+"Kdo by to byl řekl -- trpaslík námořník."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:368
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
-msgstr ""
+msgstr "Tuším, že budeme čelit dalším nemrtvým. Buďte opatrní."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:374
 msgid ""
 "These will be the long dead. Not like the undead that my people used, and "
 "they are elf-dead. Be careful indeed."
 msgstr ""
+"Tito budou už dlouho mrtví. Ne jako ti nemrtví, které používají moji 
lidé. A "
+"jsou to mrtví elfové. Buďte vskutku opatrní."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:380
 msgid "All Soldiers of Darkness will meet the same fate by my hand."
-msgstr ""
+msgstr "A stejný osud potká mojí rukou všechny bojovníky Temnot."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:389
 msgid ""
 "Those elves are finally at rest. I hope that the curses they laid upon us "
 "hold no weight."
 msgstr ""
+"Elfové konečně odpočívají v pokoji. Doufám, že ty kletby, které na 
nás "
+"seslali, nemají žádnou moc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:395
 msgid "Haldric, you're too paranoid."
-msgstr ""
+msgstr "Jsi příliš pověrčivý, Haldriku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:420
 msgid "I curse upon all of your kin that visit this isle."
-msgstr ""
+msgstr "Proklínám všechny tvého rodu, kdo navštíví tento ostrov."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:432
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
-msgstr ""
+msgstr "Přivolávám zkázu na tebe a všechno tvé. Ať nikdy nenalezneš 
klid."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:444
 msgid "My soul will haunt this place until the end of time! A curse upon you!"
-msgstr ""
+msgstr "Má duše na tomto místě bude strašit do konce dnů! Proklínám 
vás!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:453
 msgid "Without their Queen the undead are simply fading away!"
-msgstr ""
+msgstr "Bez své královny se nemrtví jednoduše vytrácejí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:473
 msgid "Back, back to the grave with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Zpět, zpět do hrobu s tebou!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:488
 msgid "We still have to defeat that Vampire Queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Ještě musíme porazit tu upíří královnu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:507
 msgid ""
 "No! The ship that was supposed to pick us up sees that there's still "
 "fighting. It's not stopping. We're trapped."
 msgstr ""
+"Ne! Loď, jež nás měla vyzvednout, vidí, že se tu stále bojuje, a "
+"nezastavuje. Jsme v pasti."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:4
 msgid "The Ka'lian"
-msgstr ""
+msgstr "Kalian"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:154
 msgid "I think I'll fight the Dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "Myslím\\, že budu bojovat s drakem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:160
 msgid "Lord Logalmier, I shall defeat your Dragon."
-msgstr ""
+msgstr "Lorde Logalmiere, porazím tvého draka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:177
 msgid "Umm, you already beat the dragon Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Ehm, draka už ji porazil, Haldriku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:188
 msgid "Let's get those Saurians and Nagas on that beach!"
-msgstr ""
+msgstr "Pojďme vyřídit ty ještěráky a rejpaly na pláži!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:194
 msgid "Those cold blooded monsters will feel my wrath!"
-msgstr ""
+msgstr "Ty chladnokrevné potvory pocítí moji zlobu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:211
 msgid "Umm, you already cleared the Beach."
-msgstr ""
+msgstr "Ehm, pláž už jsi vyčistil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:222
 msgid "Let's clear out that Troll Hole!"
-msgstr ""
+msgstr "Pojďme vyčistit tu trolí díru!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:228
 msgid "So what exactly is a Troll?"
-msgstr ""
+msgstr "Co že je to přesně ten trol?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:245
 msgid "Haldric, the Trolls, scales and fangs, you don't remember?"
-msgstr ""
+msgstr "Trolové, šupiny a kly, Haldriku, copak si nepamatuješ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:256
 msgid "Let's put those Souls to rest on the Cursed Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Pojďme dopřát klidu těm duším na Prokletém ostrově!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:262
 msgid "Undead. Bah! We're pros at fighting them."
-msgstr ""
+msgstr "Nemrtví. Pcha. V boji s nimi jsme profíci."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:279
+#, fuzzy
 msgid "How could you possibly forget that horror of an Island?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak jsi jen mohl zapomenout ten hrůzný ostrov?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:291
 msgid "In the name of Peace between our Peoples:"
-msgstr ""
+msgstr "Ve jménu míru mezi našimi národy:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:309
 msgid ""
@@ -1440,6 +1514,9 @@
 "the Dragon of the Green Swamp and its Saurian minions. If you can defeat "
 "him, you have truly earned you place in this land."
 msgstr ""
+"Bojím se, že moji příbuzní jsou k tobě příliš mírní. Vyhlašuji, 
že máš "
+"bojovat s drakem ze Zeleného močálu a jeho ještěráckými 
přisluhovači. "
+"Dokážeš-li ho porazit, pak sis vskutku vysloužil místo v této zemi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:323
 msgid ""
@@ -1447,6 +1524,9 @@
 "trading metal with the Nagas of the sea. We should really put a stop to "
 "this. They are located on a beach near here."
 msgstr ""
+"Skupina ještěráků, bezpochyby spojenců toho draka, prodává kovy 
vodním "
+"rejpalům. Měli bychom s tím věru skoncovat. Vypátrali jsme je na pláži 
"
+"nedaleko odtud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:337
 msgid ""
@@ -1454,6 +1534,9 @@
 "the though of those dwarves stumbling on the Trolls vaguely amusing, this "
 "should make an adequate quest for you."
 msgstr ""
+"Máme potíže s trolí dírou v Hnědých vršcích. I když shledávám 
představu "
+"trpaslíků narážejích na ty troly mírně zábavnou, pro tebe by to měl 
být "
+"přiměřený úkol."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:351
 msgid ""
@@ -1461,51 +1544,63 @@
 "Their souls still haunt that place since no elf will go there. You should "
 "clear this isle, and put their souls to rest."
 msgstr ""
+"Před dávnou dobou padl rod elfů na jednom ostrově pod vládu temného "
+"prokletí. Jejich duše toto místo stále sužují, proto tam žádný elf 
nepůjde. "
+"Měl bys ten ostrov očistit a dopřát jejich duším klid."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:368
 msgid ""
 "Ahhh, you have defeated the dragon man of the West-North, you are truly "
 "impressive for a human."
 msgstr ""
+"Á, porazil jsi draka ze severozápadu, jsi vskutku úchvatný -- na 
člověka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:381
 msgid "So, you have defeated the Trolls. Welcome back Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Zničil jsi tedy troly. Vítej zpět, Haldriku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:394
 msgid "Finally the souls of our poor kin may rest. Thank you."
-msgstr ""
+msgstr "Konečně mohou duše mých ubohých příbuzných odpočívat. 
Děkuji ti."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:407
 msgid "Our beaches are free again. I knew I could trust you Haldric."
 msgstr ""
+"Naše pláže jsou opět volné. Věděla jsem, že ti mohu důvěřovat, 
Haldriku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:418
 msgid ""
 "Haldric and his companions find themselves before the Ka'lian, or the "
 "Council of Elven Lords."
 msgstr ""
+"Haldrik se svými společníky ocitl před Kailanem, neboli radou elfích 
pánů."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:431
 msgid "Dionli, why have you brough these humans before us?"
-msgstr ""
+msgstr "Dionli, proč jsi před náš předvedla tyto lidi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:436
 msgid ""
 "The are of the same people as the Prince of Southbay. They come as refugees. "
 "I can see a use for them."
 msgstr ""
+"Jsou to titíž jako lidé prince Jižního zálivu. Přišli jako 
uprchlíci. Mám "
+"pro ně využití."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:441
 msgid ""
 "What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
 msgstr ""
+"Jaký by z nich mohl být užitek? K čemu bychom mohli zde potřebovat 
krátce "
+"žijící?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:446
 msgid ""
 "The dwarves have come to the Brown Hills. While they live long, even they "
 "grow like weeds when in an empty field. There is trouble brewing."
 msgstr ""
+"Do Hnědých vrchů přišli trpaslíci. Ač žijí dlouho, i oni se 
vzmáhají jako "
+"plevel na poli ležícím ladem. Chystají se potíže."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:451
 msgid ""
@@ -1513,10 +1608,12 @@
 "of Southbay was good, he was a credit to his people, maybe these ones are "
 "made of the same stuff."
 msgstr ""
+"Lépe být prvním ze tří než posledním ze dvou. Princ z Jižního 
zálivu byl "
+"dobře vychovaný, dělal čest svému druhu. Snad jsou tito ze stejného 
těsta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:456
 msgid "But why then do they come as refugees? Speak human."
-msgstr ""
+msgstr "Proč však potom přicházejí jako uprchlíci? Mluv, člověče."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:461
 msgid ""
@@ -1524,11 +1621,14 @@
 "We come seeking a new home, since our island to the West and North is now "
 "forfit."
 msgstr ""
+"Naši lidé přicházejí v míru. V naší domovině byla válka. Jsme 
uprchlíci. "
+"Hledáme nový domov, protože náš ostrov na severozápadě je nyní 
ztracen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:466
 msgid ""
 "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
 msgstr ""
+"Tak jste přišli krást naši zemi? Známe vaše způsoby, lidé ze 
severozápadu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:471
 msgid ""
@@ -1536,28 +1636,30 @@
 "the elves are people of the forests, we only seek some of the space in "
 "between."
 msgstr ""
+"Přejeme si jen žít v míru. Trpaslíci jsou lidé hor a kopců, elfové 
jsou lidé "
+"lesa, hledáme jen nějaké místo mezi nimi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:476
 msgid ""
 "I suggest that we grant these humans the plains to the North and South of "
 "the great river."
-msgstr ""
+msgstr "Navrhuji propůjčit těmto lidem pláně na sever a na jih od velké 
řeky."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:481
 msgid "They should be put to the test before such a grant is given."
-msgstr ""
+msgstr "Než jim něco takového poskytneme, měli by podstoupit zkoušku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:486
 msgid "A quest for each of us then?"
-msgstr ""
+msgstr "Tedy úkol od každého z nás?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:501
 msgid "Agreed. (Sigh)"
-msgstr ""
+msgstr "Souhlasím. (povzdech)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:506
 msgid "Umm, agreed."
-msgstr ""
+msgstr "Ehm, souhlasím."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:511
 msgid ""
@@ -1566,37 +1668,43 @@
 "the hills south of the Great River, if not you will be forced to depart. So "
 "which quest do you wish to undertake first?"
 msgstr ""
+"Dobrá tedy, člověče. Každý z nás pánů má pro tebe určitý úkol. 
Splníš-li je "
+"všechny, budou ti poskytnuty všechny pláně v našem držení a kopce na 
jih od "
+"velké řeky. Nesplníš-li, budeš muset odplout. Kterou zkoušku chceš "
+"podstoupit jako první?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:532
 msgid ""
 "Very good, but this is just the start human. There is still much more for "
 "you to do."
 msgstr ""
+"Výborně, člověče, ale to je teprve začátek. Ještě toho máš vykonat 
spoustu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:561
 msgid "You are victorious again. You may yet earn your place in this land."
-msgstr ""
+msgstr "Opět jsi zvítězil. Možná si dokážeš zasloužit své místo v 
této zemi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:590
 msgid "Ahhh, my young Prince, you're not as soft as I thought."
-msgstr ""
+msgstr "Á, můj mladý princi, nejsi tak nanicovatý, jak jsem myslel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:618
 msgid "You were successful Prince Haldric. I knew you could do it."
-msgstr ""
+msgstr "Byl jsi úspěšný, princi Haldriku. Věděla jsem, že to 
dokážeš."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:624
 msgid ""
 "Man of the West-North you have earned your place on this great continent."
 msgstr ""
+"Muži ze severozápadu, vysloužil sis své místo na tomto nádherném 
kontinentu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:630
 msgid "As per our agreement, you and your people-"
-msgstr ""
+msgstr "A podle naší dohody, ty a tvoji lidé..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:636
 msgid "may stay."
-msgstr ""
+msgstr "můžete zůstat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:642
 msgid ""
@@ -1604,12 +1712,17 @@
 "plains and hills to the South of the Great River. Be kind to the land. In a "
 "time of need we may call upon you, remember our generosity."
 msgstr ""
+"Tímto ti podstupujeme pláně na sever od velké řeky a pláně a kopce na 
jih od "
+"ní. Chovej se k té zemi ohleduplně. V čase nouze tě můžeme povolat, 
pamatuj "
+"na naši štědrost."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:648
 msgid ""
 "Fair enough. I decree a 'Pact of Mutual Aid' between our peoples. But, "
 "aren't you setting us in conflict with the Dwarves?"
 msgstr ""
+"To je slušné. Vyhlašuji „spojenectví vzájemné pomoci“ mezi našimi 
lidmi. "
+"Ovšem, nedostáváme se tím do sporu s trpaslíky?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:654
 msgid ""
@@ -1617,16 +1730,21 @@
 "They are your resources to guard now. In the future we would be willing to "
 "trade with you."
 msgstr ""
+"Ne. Trpaslíci se vracejí na sever. Ale lidé také dolují. Ne? Teď jsou 
to "
+"vaše prostředky, které si máte chránit. V budoucnu jsme ochotni s vámi "
+"obchodovat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:668
 msgid "Who is this?"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo to je?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:674
 msgid ""
 "It's Lieutenant Aethyr, of Clearwater Port. I was sure you perished in the "
 "fighting there?"
 msgstr ""
+"To je poručík Aethyr z přístavu Jasných vod. Byl jsem si jist, že jsi 
tam "
+"zhynul v boji?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:680
 msgid ""
@@ -1634,18 +1752,24 @@
 "our last stand at the lighthouse, then one of your ships came. One of my men "
 "conked me on the head, then I woke up at sea."
 msgstr ""
+"Ne, pane. Vedl jsem poslední přeživší z přístavu, zřizovali jsme své 
"
+"poslední postavení u majáku, když připlula jedna naše loď. Jeden z 
mých mužů "
+"mě praštil do hlavy, a probral jsem se na moři."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:686
 msgid ""
 "I come bearing news. Some 'old friends' have decided to make an appearance. "
 "You should go 'greet' them."
 msgstr ""
+"Přináším novinky. Rozhodli se tu ukázat jistí „staří známí“. 
Měli byste je "
+"pak jít „přivítat“."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:692
 msgid ""
 "(Whispering) I fear our friend has said too much. You go on ahead, I'll "
 "catch up with you."
 msgstr ""
+"(šeptem) Bojím se, že náš přítel řekl příliš mnoho. Běž napřed, 
doženu vás."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
@@ -1922,7 +2046,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:322
 msgid "I think I'll say that magic phrase."
-msgstr "Myslím, že řeknu tu kouzelnou větu."
+msgstr "Myslím\\, že řeknu tu kouzelnou větu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:334
 msgid ""
@@ -1946,7 +2070,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:356
 msgid "I think I'll wait a while before uttering any magic phrases."
-msgstr "Myslím, že ještě chvíli počkám, než tu kouzelnou větu řeknu."
+msgstr ""
+"Myslím\\, že raději chvíli počkám, než vyslovím jakoukoli kouzelnou 
větu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:362
 msgid "We have more pressing matters to deal with before we free that Lich."
@@ -2041,7 +2166,7 @@
 "Porážka:\n"
 "#Smrt prince Haldrika nebo\n"
 "#Smrt lady Jessiky nebo\n"
-"#Smrt lorda Typhona nebo\n"
+"#Smrt lorda Tyfona nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:188
@@ -2049,59 +2174,72 @@
 "After some time at sea an island is spotted. The Eldaric docks at a crude "
 "port that appears to be deserted."
 msgstr ""
+"Po nějaké době na moři spatřili ostrov. Eldarik zakotvil u hrubého 
přístavu, "
+"jež se zdál být opuštěn."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:193
 msgid "Land! Land! Bless the Lords of Light!"
-msgstr ""
+msgstr "Země! Země! Velebte Pána světla!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:198
 msgid ""
 "This is the elder Prince's Island all right. We had a heck of a time "
 "pacifying the Drakes who live here. Oh my, it looks like they've rearmed!"
 msgstr ""
+"V pořádku, to je ten starší princův ostrov. Dalo nám řádně zabrat 
srovnat ty "
+"draky, co tu žili. A sakra, vypadá to, že se zase vyzbrojili."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:203
 msgid "To Arms! We must take this island."
-msgstr ""
+msgstr "Do zbraně! Musíme ten ostrov ovládnout!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:208
 msgid "Ssso humansss, you've come to trouble usss again. Prepare to die!"
 msgstr ""
+"Podívejme sse, přiššli jsste náss zasse ssoužit. Připravte sse na 
ssmrt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:228
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:200
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:229
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:258
 msgid "Look out, a Serpent has emerged from the deep."
-msgstr ""
+msgstr "Pohleď, z hlubin se vynořil nějaký had."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:246
 msgid ""
 "Well, it looks like their warriors have given up the fight. We should be "
 "able to re-provision the ships now"
 msgstr ""
+"Výborně, zdá se, že jejich válečníci už boj vzdali. Měli bychom 
nyní být "
+"schopni znovu zásobit naše lodě."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:251
 msgid ""
 "The nice thing is, they'll go back to guarding this island after we're gone "
 "for a while. It'll make a good way of preventing others from following us."
 msgstr ""
+"Pěkné je na tom to, že až odplujeme, začnou po chvíli opět ostrov 
strážit. "
+"To bude dobrý způsob, jak zabránit jiným, aby nás následovali."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:256
 msgid ""
 "This island is slowly sinking. Hmm, I wonder what they'll do when it gets "
 "too small for them?"
 msgstr ""
+"Ten ostrov se pomalu potápí. Hm, tak mě napadá, co udělají, až se pro 
ně "
+"stane příliš malým?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:261
 msgid ""
 "Well, they seem rather intelligent. They're certainly belligerent and "
 "numerous. I'm sure they'll eventually evacuate. Just like us right now."
 msgstr ""
+"Nu, zdají se vcelku inteligentní. Jsou jistě početní a bojechtiví, jsem 
si "
+"jista, že se nakonec vystěhují do bezpečí. Stejně jako nyní my."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:266
 msgid "I don't find that thought very comforting."
-msgstr ""
+msgstr "Neshledávám tuto myšlenku právě uklidňující."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:279
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:310
@@ -2109,12 +2247,13 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:465
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:302
 msgid "Neep! Neep!"
-msgstr ""
+msgstr "Níp! Níp!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:298
 msgid ""
 "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
 msgstr ""
+"Flotila umírá hlady, nedokážeme dát ostrov do pořádku, než všichni 
zemřeme!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:4
 msgid "Return of the Fleet"
@@ -2847,7 +2986,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:4
 msgid "Rough Landing"
-msgstr ""
+msgstr "Tvrdé přistání"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:27
 msgid ""
@@ -2860,6 +2999,14 @@
 "#Death of Lord Typhon or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič vodní rejpaly\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt prince Haldrika nebo\n"
+"#Smrt lady Jessiky nebo\n"
+"#Smrt lorda Tyfona nebo\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:156
 msgid ""
@@ -2867,10 +3014,13 @@
 "and much of the fleet has been scattered. Lord Typhon suggests stopping at a "
 "group of small windswept islands to regroup."
 msgstr ""
+"Po řadě obzvlášť zlých bouří začal Eldarik nabírat vodu a většina 
flotily "
+"se rozptýlila. Lord Tyfon navrhl udělat zastávku na skupince malých 
ostrůvků "
+"ošlehaných větrem, aby se znovu uspořádali."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:162
 msgid "I don't think I can take much more of this. I'm feeling I'll!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemyslím, že tohohle ještě o moc víc snesu. Je mi zle!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:168
 msgid ""
@@ -2878,42 +3028,47 @@
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall. . . The "
 "Nagas like to scavenge metal from ships that they capture here."
 msgstr ""
+"Buď opatrný, tyto ostrovy nejsou bezpečné. Jsme na území vodních 
rejpalů. "
+"Ovšem toho je jediné místo s písčitými plážemi, kde můžeme 
zastavit, než se "
+"vylodíme. Rejpalové rádi vybírají kovy z lodí, které zde zajmou."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:174
 msgid "Prey! Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Kořist! Dostaňte ji!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:180
 msgid "The fleet must regroup here. We have to defeat these monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Flotila se musí přeskupit zde. Musíme porazit ty příšery."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:276
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
-msgstr ""
+msgstr "Porazili jsme rejpaly. Flotila se bude moci opět uspořádat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:282
 msgid ""
 "The next time we see land, it should be the great continent to the East."
-msgstr ""
+msgstr "Až příště uvidíme zemi, měl by to být ten velký východní 
kontinent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:288
 msgid ""
 "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
 msgstr ""
+"Budu nesmírně šťasten, až tato cesta skončí. Jsme skoro tam. Skoro 
tam."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:318
 msgid "I think we're being followed. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že jsme sledováni..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:328
 msgid ""
 "We were too slow. . . The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
 msgstr ""
+"Byli jsme příliš pomalí... Flotila se rozptýlí do všech čtyř 
světových stran!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:5
 msgid "Sewer of Southbay"
-msgstr "Stoky Jižní zátoky"
+msgstr "Stoky Jižního zálivu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:22
 msgid ""
@@ -3051,7 +3206,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:4
 msgid "Southbay in Winter"
-msgstr ""
+msgstr "Zima v Jižním zálivu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:101
 msgid ""
@@ -3059,24 +3214,29 @@
 "the city. After some commotion, he is given an audience with the King of "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Princ Haldrik se vynořil ze stok Jižního zálivu v samém srdci města. Po 
"
+"jistých zmatcích mu král Jižního zálivu udělil audienci."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:106
 msgid "So Prince, you bring refugees, but do you bring swords as well?"
-msgstr ""
+msgstr "Přivádíš tedy uprchlíky, prnci, ale přívádíš také meče?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:111
 msgid "I bear both, and all are loyal to the King of Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Přináším obojí a všichni jsou věrní králi Jižního zálivu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:116
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honourable man, and so are you. Aren't you the King now?"
 msgstr ""
+"Znal jsem tě jako chlapce a tvoji lidé tě už uvedli. Tvůj otec byl 
výtečný "
+"muž, a ty jsi též. Nejsi teď králem?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:121
 msgid "A King with no land and no crown is no King my Lord."
-msgstr ""
+msgstr "Král bez říše a bez koruny není králem, můj pane."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:126
 msgid ""
@@ -3084,36 +3244,45 @@
 "done your father proud. Far better than my legacy, a dead adventurer and a "
 "missing fool! It is fitting that my line should end with my kingdom."
 msgstr ""
+"Pravdu díš. Žijeme v temných časech, můj mladý princi. Děláš čest 
svému "
+"otci. Mnohem větší než moji dědicové -- mrtvý dobrodruh a nezvěstný "
+"pošetilec. Je to správné, že má moje rodová linie skončit s mým 
královstvím."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:131
 msgid "You should not say such things!"
-msgstr ""
+msgstr "Takové věci bys neměl říkat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:136
 msgid ""
 "Hmph! It matters little now. What's this? You bring a Wesfolk waif with you. "
 "Put her out with the others!"
 msgstr ""
+"Pch! Na tom už teď pramálo záleží. A co je tohle? Přivádíš s sebou "
+"Wesanského nalezence. Vyhoď ji ven za ostatními!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:141
 msgid "You've put my people out in the snow! Prepare to meet your fate you- -"
 msgstr ""
+"Tys vyhodil moje lidi ven na sníh! Připrav se na setkání se svým osudem, 
"
+"ty..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:146
 msgid ""
 "She and her people have been of great service to me. Open the gates, let "
 "them in."
-msgstr ""
+msgstr "Ona a její lidé mi velmi pomohli. Otevři brány a pusť je 
dovnitř."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:151
 msgid ""
 "What? On your word alone boy? And what of the other Wesfolk that have "
 "drifted to our gate?"
 msgstr ""
+"Cože? Na slovo jednoho kluka? A co ti ostatní Wesané, které jsi dotáhl k 
mé "
+"bráně?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:156
 msgid "Let them all in! For the sake of humanity on this isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Vpusť je všechny dovnitř! V zájmu lidství na tomto ostrově!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:161
 msgid ""
@@ -3122,30 +3291,38 @@
 "your eldest son that you will let all of the Wesfolk who may come into the "
 "city, and to allow them to participate in what must happen next."
 msgstr ""
+"A protože ti tento obchod mohu zpříjemnit. Mohu zachránít životy všech 
lidí, "
+"kteří na tomto ostrově zůstali. Vyjevím ti všechno, pokud 
odpřísáhneš na "
+"duši svého nejstaršího syna, že vpustíš všechny Wesany, kteří snad 
přijdou k "
+"tomuto městu, a povolíš jim podílet se na tom, co se pak musí stát."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:166
 msgid "Hmm. . . Very well. I so swear. Speak."
-msgstr ""
+msgstr "Hm... Dobrá, tedy. Přísahám. Mluv."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:171
 msgid ""
 "First, I CAN translate the the book that will allow Haldric to use the Ruby "
 "of Fire. The artifact should help with what must come."
 msgstr ""
+"Předně dokáži přeložit knihu, která Haldrikovi umožní používat 
Ohnivý rubín. "
+"Tento magický předmět by nám měl pomoci v tom, co musí přijít."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:176
 msgid ""
 "Second, I know the way to the mysterious lands of the East. Addroran, I was "
 "your son's navigator and companion. Believe me, you must go East."
 msgstr ""
+"Dále znám cestu k těm mýtickým zemím na východě. Byla jsem 
navigátorkou a "
+"společnicí tvého syna, Addrorane. Musíte jít na východ, věř mi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:181
 msgid "Compan- - What?"
-msgstr ""
+msgstr "Společ... Cože?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
 msgid "She's just full of surprises."
-msgstr ""
+msgstr "Ona je stále samé překvapení."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:191
 msgid ""
@@ -3153,6 +3330,9 @@
 "people actually came here on purpose. You'd all still be herding sheep and "
 "living in grass huts if it wasn't for my people."
 msgstr ""
+"Byla jsem navigátorkou. Tvé lidi sem prostě vyplavilo moře, Haldriku. Mí 
"
+"lidé sem však přišli záměrně. Nebýt jich, všichni byste ještě 
stále pásli "
+"ovce a bydleli v chýších z trávy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:196
 msgid ""
@@ -3160,6 +3340,9 @@
 "already repelled an Orcish assult just before winter came. We should be "
 "working toward taking back the Isle."
 msgstr ""
+"Jistou podporu nám vaši lidé prokázali. Proč utíkat? A proč na 
východ? Než "
+"přišla zima, již jsme odrazili skřetí pokus o útok. Měli bychom se 
zaměřit "
+"na opětovné převzetí ostrova."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:201
 msgid ""
@@ -3168,6 +3351,10 @@
 "If you thought we were bad, you should see what else lives there. You'd be "
 "slaves, or you'd be dead."
 msgstr ""
+"Na východ miřte proto, že můj lid přišel ze západu, který oplývá 
všemi "
+"myslitelnými druhy lidí a potvor. Není tam doslova žádné místo. Pokud 
jste "
+"si mysleli, že jsme zlí, měli jste vidět, ty ostatní věci, co tam 
žijí. Byli "
+"byste otroky nebo mrtví."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:206
 msgid ""
@@ -3177,6 +3364,11 @@
 "their numbers are limitless, and you have no way to stop more Orcs from "
 "coming."
 msgstr ""
+"Vezmi si z nás poučení. Kdybychom byli uprchli, když ještě stálo 
alespoň "
+"jedno z našich velkých měst, mohli jsme tento ostrov snadno ovládnout. 
Ale "
+"bojovali jsme až do hořkého konce. Se skřety není možný žádný smír 
a jsou "
+"jich nekonečné hordy. A není žádný způsob, jak zabránit dalším 
skřetům v "
+"příchodu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:211
 msgid ""
@@ -3184,6 +3376,9 @@
 "as you can. For the sake of all who can be evacuated. That means that it "
 "should fall on Haldric and I to lead this evacuation."
 msgstr ""
+"Prchněte, a prchněte na východ. Tvou povinností, králi Addrorane, je 
držet "
+"město tak dlouho, jak dokážeš. Kvůli všem, kdo mohou být zachráněni. 
To "
+"znamená, že vést vysídlení do bezpečí zbývá na Haldrika a na mne."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:216
 msgid ""
@@ -3192,19 +3387,23 @@
 "harvest was in, and we can fish the great schools of fish that live under "
 "the ice. You might even be able to depart in well provisioned ships!"
 msgstr ""
+"Hm, moudře jsi promluvila a můj konec by měl být zde. Můžeme se zde 
udržet "
+"do konce zimy. Skřeti přišli na podzim, kdy již byla úroda sklizena, a "
+"můžeme lovit ta velká hejna ryb, co žijí pod ledem. Možná se vám 
dokonce "
+"podaří odplout na dobře zásobených lodích."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:221
 msgid "Well, I see no other way. About that book?"
-msgstr ""
+msgstr "Budiž, nevidím jinou možnost. A ta kniha?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:226
 msgid ""
 "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
-msgstr ""
+msgstr "Začala jsem s překladem. Á, a měl bys pořádně uzavřít stup do 
stok."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:4
 msgid "Temple in the Deep"
-msgstr "Svatyně v hlubinách"
+msgstr "Chrám v hlubinách"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:21
 msgid ""
@@ -3323,7 +3522,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:4
 msgid "The Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Drak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:28
 msgid ""
@@ -3336,6 +3535,14 @@
 "#Death of Lady Jessica or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Zabij draka nebo\n"
+"@Hrdinsky: Zabij draka a znič všechny nepřátele\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt prince Haldrika\n"
+"#Smrt lady Jessiky nebo\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:216
 msgid ""
@@ -3343,77 +3550,82 @@
 "of swamp. A small island with a mountain dominates the view. That can only "
 "be the home of the dragon."
 msgstr ""
+"Po několika dnech cesty se Haldrik ocitl před bažinou nesmírné rozlohy. "
+"Výhledu vévodí malý ostrov s horou. To může být jedině domov draka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:222
 msgid "Flies, fies, everywhere! Ahhhck!"
-msgstr ""
+msgstr "Mouchy, mouchy, všude! Ksakru!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:228
 msgid "'Prince Haldric the Dragonbane' sounds rather nice."
-msgstr ""
+msgstr "„Princ Haldrik, drakobijec“ zní opravdu pěkně."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:234
 msgid "We'll see. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Uvidíme..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:244
 msgid ""
 "I'm glad that's over. The elves certainly aren't taking it easy on us. It's "
 "a miracle any of us are alive at all."
 msgstr ""
+"Jsem rád, že je to za námi. Ti elfové to nám to tedy nedělají právě 
snadné. "
+"Je to zázrak, že jsme vůbec všichni naživu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:250
 msgid "I'm still not calling you 'the Dragonbane'."
-msgstr ""
+msgstr "Stejně ti nebudu říkat „drakobijec“."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:307
 msgid "Watch for the big Mudcrawlers they divide when you kill them."
 msgstr ""
+"Dávejte pozor na ty velké blátožrouty, rozdělí se na dva, když je 
zabijete."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:354
 msgid "It is unwise to trifle with dragons boy!"
-msgstr ""
+msgstr "S draky si není moudré zahrávat, chlapče!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:359
 msgid "We shall see."
-msgstr ""
+msgstr "Uvidíme."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:383
 msgid "Who dares disturb Shek'kahan the terrible?"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo se opovažuje rušit Shek'kahana hrozného?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:388
 msgid "I do, you fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Já, ty ďáble!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:422
 msgid "We still have to slay the dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "Ještě musíme zabít draka!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:435
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:504
 msgid "The Dragon's Cave has yielded some treasure!"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí jeskyně vydala nějaké poklady!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:460
 msgid "No!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:475
 msgid "We've slain the Dragon: "
-msgstr ""
+msgstr "Zabili jsme draka: "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:479
 msgid "Let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Pryč odtud!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:490
 msgid "Let's finish off the rest of these monsters!"
-msgstr ""
+msgstr "Pojďme dorazit zbytek těch potvor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:523
 msgid "More Saurians are arriving. They've surrounded us! We're doomed."
-msgstr ""
+msgstr "Přicházejí další ještěráci. Oblklíčili nás! Jsme ztraceni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:4
 msgid "The Fall"
@@ -3514,7 +3726,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:274
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
-msgstr "Myslím, že tvé schopnosti mohou být užitečné. Můžeš se k 
nám přidat."
+msgstr "Myslím\\, že tvé schopnosti mohou být užitečné. Můžeš se k 
nám přidat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:280
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
@@ -4429,7 +4641,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:4
 msgid "Troll Hole"
-msgstr ""
+msgstr "Trolí díra"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:255
 msgid ""
@@ -4437,16 +4649,20 @@
 "elven guide leads them to a gaping cave mouth, and they descend into the "
 "darkness."
 msgstr ""
+"Nedlouho poté, co Haldrik se svými společníky vstoupil do Hnědých 
vrchů, ho "
+"elfí doprovod zavedl k zejícím ústí jeskyně, a sestoupili do temnot."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:261
 msgid "So, does anybody know anything about trolls?"
-msgstr ""
+msgstr "Tak, ví někdo něco o trolech?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:267
 msgid ""
 "I indeed do. They are green, and mean, and will try to crush you like a bug. "
 "They heal very quickly."
 msgstr ""
+"Já věru vím. Jsou zelení, ničemní a pokusí se tě rozmáčknout jako 
štěnici. "
+"Velmi rychle se léčí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:273
 msgid ""
@@ -4454,22 +4670,26 @@
 "safe to say that the elves wouldn't have sent us down here if they were at "
 "all friendly."
 msgstr ""
+"Hm... Opravdu toho potřebujeme vědět o trolech tolik? Myslím, že mohu "
+"bezpečně říci, že kdyby byli aspoň trochu přátelští, tak by nás 
sem dolů "
+"elfové neposlali."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:279
 msgid "Fair Enough. Well, let's get them!"
-msgstr ""
+msgstr "To zní rozumně. Dobrá, a teď do nich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:288
 msgid ""
 "We have failed. . . More of the Troll's kin are arriving through the "
 "entrance."
-msgstr ""
+msgstr "Selhali jsme... Vchodem přicházejí další příbuzní těch 
trolů."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:329
 msgid ""
 "The trolls are beaten. No wonder why the elves are getting us to do their "
 "dirty linens."
 msgstr ""
+"Trolové jsou pobiti. Není divu, že nám elfové dávají prát své 
špinavé prádlo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:9
 msgid "I can't be finished yet. . . I still have so much more to do."
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth.po:1.7 wesnoth/po/cs/wesnoth.po:1.8
--- wesnoth/po/cs/wesnoth.po:1.7    Thu Sep 16 21:37:16 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth.po  Sun Sep 26 20:10:09 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-16 14:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-16 22:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-19 20:33+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1141,7 +1141,7 @@
 "tvrzi, může verbovat jednotky na okolní políčka hradu. Vůdci jsou 
obvykle "
 "silné jednotky, jakou každá strana ovládá jen jedinou. Tvůj vůdce je 
také "
 "obvykle první jednotkou, kterou tvá strana ovládá, a začíná v tvrzi. 
Vůdce "
-"můžeš snadno vybrat stiskem „l“. Zemře-li tvůj vůdce, prohráváš 
hru. Většinu "
+"můžeš snadno vybrat stiskem „L“. Zemře-li tvůj vůdce, prohráváš 
hru. Většinu "
 "scénářů můžeš vyhrát poražením všech nepřátelských vůdců."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
@@ -1164,7 +1164,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
-msgstr "Co se stane, když naverbuji jednotku?"
+msgstr "Co se stane\\, když naverbuji jednotku?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
 msgid ""
@@ -1210,7 +1210,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
 msgid "What happens when I end my turn?"
-msgstr "Co se stane, když skončím svoje kolo?"
+msgstr "Co se stane\\, když skončím svoje kolo?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
 msgid ""
@@ -1299,7 +1299,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
 msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
-msgstr "Jak poznám, kdo je spojenec, a kdo nepřítel?"
+msgstr "Jak poznám\\, kdo je spojenec\\, a kdo nepřítel?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
 msgid ""
@@ -1390,7 +1390,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
 msgid "How can you tell how powerful a unit's attacks are?"
-msgstr "Jak poznám, jak silné jsou útoky nějaké jednotky?"
+msgstr "Jak poznám\\, jak silné jsou útoky nějaké jednotky?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
 msgid ""
@@ -1404,7 +1404,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
 msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
-msgstr "Zasáhne můj bojovník pokaždé, když zaútočí?"
+msgstr "Zasáhne můj bojovník pokaždé\\, když zaútočí?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:174
 msgid "End your turn, and wait for Merle to attack you."
@@ -1440,7 +1440,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
 msgid "What happens when a unit advances?"
-msgstr "Co se stane, když je jednotka povýšena?"
+msgstr "Co se stane\\, když je jednotka povýšena?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
 msgid ""
@@ -1471,7 +1471,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
 msgid "What happens when a unit moves onto a village?"
-msgstr "Co se stane, když se jednotka přesune do vesnice?"
+msgstr "Co se stane\\, když se jednotka přesune do vesnice?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
 msgid ""
@@ -1494,7 +1494,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
 msgid "How do I heal when there aren't any villages nearby?"
-msgstr "Jak mám léčit, když poblíž nejsou žádné vesnice?"
+msgstr "Jak mám léčit\\, když poblíž nejsou žádné vesnice?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
 msgid ""
@@ -1532,7 +1532,7 @@
 "you lose. In order to continue the tutorial, I will have to teleport you "
 "back onto your keep."
 msgstr ""
-"Oops! Pohnul jsi svým vůdcem z tvrze. Pamatuj, pokud tvůj vůdce není v "
+"Jéje! Pohnul jsi svým vůdcem z tvrze. Pamatuj, pokud tvůj vůdce není v "
 "tvrzi, nemůžeš verbovat. Také pamatuj, že když zemře, prohráváš. 
Abychom "
 "mohli pokračovat ve výcviku, teleportuji tě teď zpět do tvrze."
 
@@ -1565,7 +1565,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:269
 msgid "How do I know how to complete a scenario? Will you always tell me?"
-msgstr "Jak zjistím, jak dokončit nějaký scénář? Povíš mi to 
pokaždé?"
+msgstr "Jak zjistím\\, jak dokončit nějaký scénář? Povíš mi to 
pokaždé?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:269
 msgid ""
@@ -1585,7 +1585,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:270
 msgid "What happens when I win a scenario?"
-msgstr "Co se stane, když vyhraji scénář?"
+msgstr "Co se stane\\, když vyhraji scénář?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:270
 msgid ""
@@ -1604,7 +1604,8 @@
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:261
 msgid "Do you want to review any of the skills learned on this level?"
 msgstr ""
-"Chceš si znovu vyzkoušet některé z dovedností, jež ses naučil v této 
úrovni?"
+"Chceš si znovu vyzkoušet některé z dovedností\\, jež ses naučil v 
této "
+"úrovni?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:278
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:263 src/show_dialog.cpp:448
@@ -1709,7 +1710,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:90
 msgid "What happens when I recall a unit?"
-msgstr "Co se stane, když přivolám jednotku?"
+msgstr "Co se stane\\, když přivolám jednotku?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:91
 msgid "How should I decide which units to recall?"
@@ -1850,7 +1851,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:134
 msgid "How do I know what time of day it is?"
-msgstr "Jak zjistím, jaká denní doba právě je?"
+msgstr "Jak zjistím\\, jaká denní doba právě je?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:134
 msgid ""
@@ -6354,7 +6355,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:513
 msgid "Choose the game to load"
-msgstr "Vyber si hru k načtení"
+msgstr "Vyber si, kterou hru chceš načíst"
 
 #: src/dialogs.cpp:550 src/dialogs.cpp:559
 msgid "Profile"
@@ -6479,7 +6480,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1050
 msgid "Choose the campaign to download."
-msgstr "Vyber si hru ke stažení."
+msgstr "Vyber si, kterou hru chceš stáhnout."
 
 #: src/game.cpp:1050
 msgid "Get Campaign"
@@ -6487,7 +6488,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1059
 msgid "Downloading campaign..."
-msgstr ""
+msgstr "Stahuji taženi..."
 
 #: src/game.cpp:1071
 msgid "Campaign Installed"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]