wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/no wesnoth-httt.po


From: Cedric Duval
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/no wesnoth-httt.po
Date: Sun, 12 Sep 2004 13:36:04 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Cedric Duval <address@hidden>  04/09/12 17:30:53

Modified files:
    po/no     : wesnoth-httt.po 

Log message:
    Updated translations.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po:1.4 wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po:1.5
--- wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po:1.4  Sun Sep 5 18:20:34 2004
+++ wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po    Sun Sep 12 17:30:53 2004
@@ -8,13 +8,23 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-05 18:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-12 19:23+0100\n"
 "Last-Translator: Erik <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
+msgid "Heir to the Throne"
+msgstr ""
+
+#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
+msgid ""
+"&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
+"champion.png,Champion,(hardest)"
+msgstr ""
+
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
 msgstr "Et Valg Må Gjøres"
@@ -240,6 +250,8 @@
 "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
+"Herfra ser vi over byen Weldyn. Storbyen. Den gamle byen. Ondskapens by. "
+"Godhetens by. Menneskers by."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
 msgid ""
@@ -247,6 +259,9 @@
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
+"Jeg har ikke sett byen slik på sytten år. Sytten år siden, da mine krefter 
"
+"skulle vært sterkest. Men min styrke feilet meg. Jeg feilet, og kan ikke "
+"gjøre opp for det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -256,6 +271,10 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
+"Kampen hadde vært lang og hard. Vi hadde blitt slått. Eldred var drept, men 
"
+"jeg visste at Asheviere's vrede ville være stor. Mange uskyldige kom til å "
+"dø. Jeg måtte redde kongedømmet. Jeg måtte redde prinsene. jeg dro raskt 
mot "
+"Weldyn, før Ashevieres garde kunne komme seg dit og utføre sitt onde 
oppdrag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -264,6 +283,9 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
+"Men jeg feilet. Jeg kom for sent. Jeg kom inn i kammerne til den ungeste "
+"prinsen, prins Konrad, akkurat idet de onde gjennomboret ham. Alt var tapt. "
+"Arvingene var døde. Kun Asheviere og hennes datter hadde noe krav på 
tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -272,6 +294,9 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Selvfølgelig er du overrasket, men det er sannheten. Raskt drepte jeg de "
+"mennene som hadd gjort dette bolverket. SÃ¥ tok jeg det maltrakterte liket av 
"
+"den lille prinsen, og red avgårde. Langt bort, til Alvenes land."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -1089,15 +1114,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:365
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr ""
+msgstr "Han må gjemme seg i en av de byene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:439
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Hø! Min nieses venner er mine venner også!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
-msgstr ""
+msgstr "Alvenes Rådsmøte"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:81
 msgid ""
@@ -2818,7 +2843,6 @@
 msgstr "Fjellpasset"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2838,17 +2862,14 @@
 "#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:105
-#, fuzzy
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
 msgstr "Se, Konrad, foran oss ligger den store veien bygd av dvergene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
 msgstr "Men, det er såvidt jeg kan se, med all denne tåka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must be wary...they say a wizard lives in these mountains, and he does "
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
@@ -2859,12 +2880,10 @@
 "veifarende til å miste veien, og deretter fortærer skapningene hans dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid "His...creatures? We must keep to the road, men!"
 msgstr "Hans .... skapninger? Vi må holde oss på veien!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built this "
 "road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever since, "
@@ -2876,12 +2895,10 @@
 "hans bror reist rundt på fjellet, hvor de bringer kaos over dvergene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid "Let us then go carefully...but quickly, men!"
 msgstr "La oss da gå forsiktig men raskt fram!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Greetings, Travellers. I am Stalrag, chief of the these villages! I warn "
 "you, a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely "
@@ -2892,7 +2909,6 @@
 "og vil sikkert angripe. Jeg vil kalle på mine frender for å hjelpe dere!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather then to try and defeat these new foes."
@@ -2901,12 +2917,10 @@
 "fjellet, heller enn å forsøke å slåss mot disse nye fiendene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:181
-#, fuzzy
 msgid "What do you say, Delfador?"
 msgstr "Hva sier du, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:186
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the pass, "
 "wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the water!"
@@ -2915,7 +2929,6 @@
 "fjelltroll, og gå ikke for nær vannet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:191
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
@@ -2929,7 +2942,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:218
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I wish you all the best on your journey, I must return to my village and "
 "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
@@ -2940,22 +2952,18 @@
 "venner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:223
-#, fuzzy
 msgid "Let us move onward!"
 msgstr "La oss gå videre!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
 msgstr "Aaargh! Jeg ferdig! Brødre, dere må kjempe videre uten meg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
 msgstr "Muff Malals Halvøy"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2972,31 +2980,26 @@
 "#Tiden renner ut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were set "
 "upon by the fiends of the undead."
 msgstr ""
 "Men veien til Elensefar var forræderisk. Konrad og hans menn ble overfalt av 
"
-"de vandødes djevler."
+"de vandødes styrker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "My lord! In yonder ruins there seems to be some movement!"
 msgstr "Min herre! Det ser ut som om noe beveger seg i ruinene der borte!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:87
-#, fuzzy
 msgid "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
 msgstr "Det ser ut som om det er vandøde der! Gjør dere klar til kamp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid "To arms!"
 msgstr "Til våpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies serving "
 "us!"
@@ -3005,7 +3008,6 @@
 "tjene oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Victory is ours! Let us just hope that this delay will not hamper our quest "
 "to save Elensefar. We must move onward with haste!"
@@ -3014,12 +3016,10 @@
 "oppdrag for å redde Elensefar. Vi må skynde oss videre!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Northern Winter"
 msgstr "Nordisk Vinter"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3040,7 +3040,6 @@
 "#Tiden renner ut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
 msgstr ""
@@ -3048,7 +3047,6 @@
 "stund."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:106
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
@@ -3057,7 +3055,6 @@
 "ikke faller i hendene på våre fiender!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have had a hard march ever since we were besieged by the undead in that "
 "foul valley. Now winter bears down upon us, and we have spent most of our "
@@ -3070,7 +3067,6 @@
 "vinteren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, let us rest a while! I am sure there are many challenges ahead, and I "
 "do not think I could endure another like the fording of the river for many "
@@ -3081,7 +3077,6 @@
 "utfordring som elvekryssingen var på mange dager ennå."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:121
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
 "and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
@@ -3090,7 +3085,6 @@
 "vil stoppe for å hvile? Fremad, sier jeg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "They are right, Kalenz. I had wanted to acquire the Scepter within a moon, "
 "but it is not to be. Our soldiers will begin to desert if they do not rest "
@@ -3103,17 +3097,14 @@
 "til å hvile. Se mot nord! De fæle orkene vil neppe la oss hvile i fred!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
-#, fuzzy
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
 msgstr "Da fratar vi dem kontrollen over disse landene. Til våpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
 msgstr "Det faller mer snø. Vi må avslutte dette slaget kjapt. Fremad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:168
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
@@ -3122,16 +3113,14 @@
 "den kalde vinteren går over."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:173
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
 "ancient Dwarven lands before our foes do."
 msgstr ""
-"La oss ikke bli her for lenge, venner: vi må fremdeles nå frem til 
dvergenes "
+"La oss ikke bli her for lenge, venner. Vi må fremdeles nå frem til 
dvergenes "
 "gamle rike før våre fiender."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "And so after many days of rest, the party set out once again for the Dwarven "
 "kingdom..."
@@ -3140,12 +3129,10 @@
 "dvergenes kongerike..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Plunging into the Darkness"
 msgstr "Et Stup inn i Mørket"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3369,7 +3356,6 @@
 msgstr "... og hun sendte sin beste kommandør."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3382,7 +3368,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seier:\n"
-"@Overvinn fiendens ledere\n"
+"@Tving Li'sar til å overgi seg\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dør\n"
 "#Delfador dør\n"
@@ -3394,12 +3380,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
-#, fuzzy
 msgid "Elbridge"
-msgstr "Bru"
+msgstr "Elbru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid ""
 "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
 msgstr "PÃ¥ vei til Knalga ble de angrepet av Ashevieres styrker."
@@ -3497,12 +3481,10 @@
 "siste. De er fortapt!)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr "Wesnoths Opprinnelse"
+msgstr "TIlbake til Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3519,12 +3501,12 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dør\n"
 "#Delfador dør\n"
-"#Kalenz dør"
+"#Kalenz dør\n"
+"#Li'sar dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr "Holdt! Hvem der? Venn eller fiende?"
+msgstr "Holdt! Hvem der?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:96
 msgid ""
@@ -3548,14 +3530,13 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:140
-#, fuzzy
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
-msgstr "Dronningen har sendt meg for å stoppe deg, din bedrager!"
+msgstr ""
+"Dronningen har sendt oss for å hjelpe dere ta disse opprørerne til fange."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr "Vi holdt på å vinne slaget. Vi slo dem tilbake."
+msgstr "Vi har endret planen. NÃ¥ dreper vi dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
@@ -3700,7 +3681,6 @@
 msgstr "Fryktens Sump"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3716,10 +3696,11 @@
 "@Overvinn fiendens ledere\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dør\n"
-"#Delfador dør"
+"#Delfador dør\n"
+"#Lisar dør\n"
+"#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
@@ -3728,7 +3709,6 @@
 "hærer og skatter."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
@@ -3737,12 +3717,10 @@
 "komme denne veien."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Lost General"
 msgstr "Den Fortapte General"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3761,101 +3739,81 @@
 "#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:105
-#, fuzzy
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
-msgstr ""
-"Alright Delfador, now that I have claimed the Scepter of Fire I am going to "
-"hold you to your promise."
+msgstr "Dette er noen av Dvergenes hovedhuler."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Underground roads once led to the differents parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
-msgstr "Which one?"
+msgstr ""
+"Underjordiske veier førte en gang til forskjellige deler av komplekset, men "
+"nå ligger alt i ruiner."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:124
-#, fuzzy
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
 msgstr "På skiltet står det 'Gjesteboliger'."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
 msgstr ""
-"Very well Konrad. But the orcs must have contacted Asheviere about our trip "
-"into the mines, and I doubt she will trust them to take care of the job. So "
-"make haste, and dispatch these beasts quickly, lest reinforcements arrive."
+"Min onkels familie druknet etter at orkene ledet vann inn i den tunnelen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid "These passages seem to have been used recently."
-msgstr ""
-"The human and his friends have returned! I will deal with them myself!"
+msgstr "Disse gangene ser ut til å ha vært i bruk ganske nylig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:173
-#, fuzzy
 msgid "There is a big cave-in south of here."
-msgstr "If your sure boss..."
+msgstr "Det har gått et stort ras syd herfra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:186
-#, fuzzy
 msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
-msgstr "COURSE I'm sure worm! Do as your told!"
+msgstr "RUMLE! RUMLE! RUMLE!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:191
-#, fuzzy
 msgid "The rocks are moving!"
-msgstr "Alright, alright! Sorry boss!"
+msgstr "Steinene beveger på seg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
 msgstr "Hvem der? Venn eller fiende?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:258
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
 msgstr ""
 "Vi prøver desperat å fri disse tunnelene fra de fæle, stinkende og "
-"motbydelige orkene! Vær så snill å hjelp oss med den oppgaven."
+"motbydelige orkene! Vær så snill å hjelp oss i dette oppdraget."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:270
-#, fuzzy
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
 msgstr ""
 "Ah, en skitten ork! La oss frigjøre disse tunnelene fra alle av dens art!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:282
-#, fuzzy
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
 msgstr "Jeg visste ikke at de vandøde var i disse grottene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:294
-#, fuzzy
 msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
 msgstr "Hvem er denne fæle fienden vi slåss mot?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:299
-#, fuzzy
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
 msgstr ""
 "Jeg er Lionel. Jeg er Den Fortapte General. Jeg vil hevne meg på dere alle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:304
-#, fuzzy
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
 msgstr "Hevne deg? Hva har vi gjort som du må hevne?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:309
-#, fuzzy
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
 msgstr "Lionel? En general? Jeg husker det navnet..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:314
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Remember me, do you? Aye. I was the king's finest general, sent down to "
 "these pits to retrieve the Scepter. But the Orcs trapped me and my men in "
@@ -3868,7 +3826,6 @@
 "og lot meg bli her for å dø. Nå vil jeg få revansj over dere alle sammen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:339
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
@@ -3877,7 +3834,6 @@
 "motbydelige orkene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:344
-#, fuzzy
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
 msgstr "Hvil i fred, Lionel. Den stakkars, fortapte generalen."
 
@@ -3891,17 +3847,14 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:405
-#, fuzzy
 msgid "The earth shakes."
-msgstr "I knew you should've helped him!"
+msgstr "Jorden skjelver."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Siege of Elensefar"
 msgstr "Beleiringen av Elensefar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3918,7 +3871,6 @@
 "#Tiden renner ut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had already "
 "fallen to the evil Orcs."
@@ -3927,17 +3879,14 @@
 "onde orkenes hender."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:117
-#, fuzzy
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
 msgstr "Min herre! Det ser ut som om byen har falt allerede!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
 msgstr "Dette er fryktelige nyheter! Vi må vinne byen tilbake!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:127
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the south! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
@@ -3946,7 +3895,6 @@
 "som de vandøde har alliert seg med orkene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
@@ -3955,7 +3903,6 @@
 "vi knuse dem med letthet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
 "arrive!"
@@ -3963,17 +3910,14 @@
 "Vi må ta byen, og utrydde de onde vandøde før det kommer forsterkninger!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
-msgstr "Om natten krøp tre mørke skygger ut av skogen."
+msgstr "Om natten kryper tre mørke skygger ut av skogen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
 msgstr "Holdt! Hvem der? Venn eller fiende?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like to "
 "help you against the Orcs!"
@@ -3982,12 +3926,10 @@
 "deg i kampen mot orkene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:182
-#, fuzzy
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
 msgstr "Jaså, tyver? Hvem sier at vi kan stole på sånne som dere?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:187
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
 "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
@@ -3996,17 +3938,14 @@
 "vårt felles beste å jage orkene fra byen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:192
-#, fuzzy
 msgid "Hmm...I have to consider this..."
 msgstr "Hmm...Jeg må tenke på dette..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:195
-#, fuzzy
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr "Det er bra. Dere kan bli med oss."
+msgstr "Det er godt. Dere kan bli med oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:200
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
@@ -4015,34 +3954,28 @@
 "vil se at det finnes ære, selv blant tyver."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:213
-#, fuzzy
 msgid "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
 msgstr "Vi kan ikke stole på motivene deres. Vi skal redde byen på 
egenhånd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:218
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
 "without our help!"
 msgstr "Som du vil, vi skal forsvinne. Du må ta tilbake byen uten vår hjelp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
 msgstr "Endelig har vi tatt tilbake byen! La oss hvile her, venner."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:242
-#, fuzzy
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
 msgstr "Seier! Elensefars tyver vil tjene deg, min herre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:247
-#, fuzzy
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
 msgstr "Selskapet hvilte i tre dager, og så dukket det opp en gammel venn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:268
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
 "could do it."
@@ -4051,12 +3984,10 @@
 "klare det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
-#, fuzzy
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
 msgstr "Delfador! Så godt det er å se deg! Hvor har du vært?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:280
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I have been meeting with the Great Elven Council. This is Kalenz, a lord of "
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
@@ -4066,12 +3997,10 @@
 "Nordalvenes ledere, som kom til Rådet for å tilby oss Nordalvenes hjelp."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid "Greetings, friend."
 msgstr "Vær hilset, venn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:292
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will come "
 "and attack us! What should we do?"
@@ -4080,17 +4009,14 @@
 "komme og angripe oss! Hva skal vi gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:298
-#, fuzzy
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
 msgstr "Rådet har møttes, og vi bestemte følgende: vi må få tak i 
Ildsepteret."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:304
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
 msgstr "Ildsepteret? Hva er det?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:310
-#, fuzzy
 msgid ""
 "During the reign of Garard I, your grandfather, the dwarves of Knalga agreed "
 "to make the king a magnificent scepter. It took their finest smiths years to "
@@ -4107,12 +4033,10 @@
 "enorme hulene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:316
-#, fuzzy
 msgid "But what has this to do with me?"
 msgstr "Å, men hva her dette med meg å gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:322
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When Garard II, your uncle, was deciding upon a successor, he issued an "
 "edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter "
@@ -4123,17 +4047,14 @@
 "tak i Ildsepteret skulle styre landet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:328
-#, fuzzy
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
 msgstr "Å, og nå vil du at jeg skal få tak i dette septeret?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:334
-#, fuzzy
 msgid "We will help you get it, my lord."
 msgstr "Vi skal hjelpe deg å finne det, min herre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:340
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Time is short. We think that Asheviere is also searching for the Scepter, to "
 "help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
@@ -4144,22 +4065,18 @@
 "vil folket gi sin støtte til deg som konge."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:346
-#, fuzzy
 msgid "Me? King?"
 msgstr "Meg? Som konge?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:352
-#, fuzzy
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
-msgstr "Ja, Konrad. Jeg tror at vil bli konge en dag. La oss skynde oss!"
+msgstr "Ja, Konrad. Jeg tror at du vil bli konge en dag. La oss skynde oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
 msgstr "Dødens Dal - Prinsessens Hevn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -4178,7 +4095,6 @@
 "#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:175
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
 "the hills - there are undead about!"
@@ -4187,12 +4103,10 @@
 "på. Se rundt oss i åsene, det er vandøde her!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:180
-#, fuzzy
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
 msgstr "Hvem er disse som kommer hit? La oss drepe dem alle sammen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:185
-#, fuzzy
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
 msgstr "Til våpen! De vandødes horder nærmer seg!"
 
@@ -4203,22 +4117,18 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:199
-#, fuzzy
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
-msgstr "Det er så mange! Hva skal vi gjøre?"
+msgstr "Det er bare så mange! Hva skal vi gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:204
-#, fuzzy
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
 msgstr "La oss bare holde dem tilbake så lenge det lar seg gjøre!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:251
-#, fuzzy
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
 msgstr "Jeg har nok en gang kommet for å hjelpe dere, venner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
 msgstr "Hvite trollmenn? Kommet for å hjelpe oss? Men hva gjør de her?"
 
@@ -4229,7 +4139,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
@@ -4238,28 +4147,23 @@
 "deres stormløp nok en dag!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:278
-#, fuzzy
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
 msgstr "Helt sikkert ikke! Jeg føler at vi har overlevd dette slaget."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
-#, fuzzy
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
 msgstr ""
 "Puh! Det var et vanskelig slag, men de måtte trekke seg tilbake til slutt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:307
-#, fuzzy
 msgid "Yes! We have fought them off!"
 msgstr "Ja! Vi har slått dem tilbake!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:322
-#, fuzzy
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
 msgstr "Takk for at du kom tilbake for å hjelpe oss, Moremirmu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:327
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is both my duty and pleasure, my lord! We were dining with some royal "
 "guards of the princess, taking a rest from our pilgrimage, when they spoke "
@@ -4272,16 +4176,14 @@
 "områdene. Vi kunne ikke gjøre annet enn å hjelpe deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
 msgstr ""
 "Jaså, hun lurte oss til å dra denne veien med vilje! Hvor kan vi dra nå? "
-"Hvilken vei vil være den tryggeste for oss?"
+"Hvilken vei vil være trygg for oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:337
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You must get out of the clutches of that vile Queen, my lord. If you take a "
 "course bearing north-east, on past the mountain of gryphons, you will be "
@@ -4294,7 +4196,6 @@
 "elva når vinteren kommer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:342
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
 "times!"
@@ -4308,12 +4209,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:363
-#, fuzzy
 msgid "May he rest peacefully!"
 msgstr "MÃ¥ han hvile fredfullt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:368
-#, fuzzy
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
@@ -4322,7 +4221,6 @@
 "oss ville vært villig til å dø i kamp for deg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:375
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
@@ -4331,7 +4229,6 @@
 "Hvor kan vi dra nå?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:380
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The land of Wesnoth is not safe for us. The Queen's forces reach every "
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
@@ -4342,17 +4239,14 @@
 "store elva. La oss dra raskt avgårde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:385
-#, fuzzy
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
 msgstr "Javisst! La oss dra herfra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr "Dødens Dal"
+msgstr "Statuenes Dal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Victory:\n"
 "@Defeat all enemies\n"
@@ -4362,12 +4256,13 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
-"\n"
 "Seier:\n"
 "@Overvinn fiendens ledere\n"
 "Nederlag:\n"
-"#Konrad dør\n"
-"#Delfador dør"
+"#Konrad dør eller forsteines\n"
+"#Delfador dør eller forsteines\n"
+"#Li'sar dør\n"
+"#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:124
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
@@ -4387,9 +4282,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:279
-#, fuzzy
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr "Hvem er disse som nærmer seg? Overflate-boere! På vakt!"
+msgstr "Hvem er disse som nærmer seg, min lærling?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:284
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
@@ -4450,9 +4344,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:360
-#, fuzzy
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr "Godt. La oss skynde oss!"
+msgstr "Ja vel, så knuser jeg det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
@@ -4481,9 +4374,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:434
-#, fuzzy
 msgid "What happened there?"
-msgstr "gullstykker for å tilbakekalle en enhet."
+msgstr "Hva skjedde der?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:439
 msgid ""
@@ -4492,31 +4384,26 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
 msgstr "Vi har tapt, for jeg har lidd nederlag!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid "Argh! I am finished!"
 msgstr "Arg! Jeg er ferdig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:54
-#, fuzzy
 msgid "No! This is the end! We have been defeated!"
 msgstr "Nei! Dette er slutten! Vi har tapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, the "
 "kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
 msgstr ""
-"I Garard II, kongen av Wesnoths tjuesjuende år, ble kongedømme kastet ut i "
+"I Garard II, kongen av Wesnoths tjuesjuende år, ble kongedømmet kastet ut i 
"
 "en bitter krig mot Nordboerne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Northern host encamped at Galcadar, by the ford of Abez, and the king "
 "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
@@ -4524,10 +4411,9 @@
 msgstr ""
 "Nordboernes hær slo leir ved Galcadar, ved vadestedet Abez, og kongen ledet "
 "sine styrker for å møte dem i kamp. Han delte hæren sin i to, og ledet 
selv "
-"den ene halvdelen, men hans egen sønn, kronprinsen Eldred, ledet den andre."
+"den ene halvdelen, men hans sønn, kronprinsen Eldred, ledet den andre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Eldred was a brave and courageous warrior, able to lead his soldiers well. "
 "Unfortunately for Garard, his son was also ambitious...and treacherous. In "
@@ -4540,7 +4426,6 @@
 "dagen, sammen med sin bror og alle sine sønner utenom Eldred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Garard's queen, Asheviere, looked on with glee, having come to watch the "
 "battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her lust "
@@ -4551,7 +4436,6 @@
 "tilfredsstilte hennes maktsyke sinn bedre enn hennes mann hadde gjort."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with Eldred, "
 "who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
@@ -4560,7 +4444,6 @@
 "proklamerte seg selv konge, og ledet hæren sin tilbake til Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But Garard's arch-mage, Delfador, had escaped the battle and, riding with "
 "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
@@ -4571,7 +4454,6 @@
 "lojalister for å kjempe mot Eldred, og hevne kongens død."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:35
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Eldred made war upon Delfador and his forces with his mother's advice "
 "ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, whose "
@@ -4582,7 +4464,6 @@
 "hogges av."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid ""
 "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. Sword "
 "clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young warrior."
@@ -4591,7 +4472,6 @@
 "Den vise trollmannen mot den unge, sterke, selvgode krigeren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found her "
 "son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
@@ -4600,7 +4480,6 @@
 "til sønnen, spiddet til bakken av Delfadors stav."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:50
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Asheviere herself then took command of the army, and led it back to Weldyn. "
 "Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, she "
@@ -4611,7 +4490,6 @@
 "alle drept, og utpekte seg selv til Dronningmor av Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Soon after news of Asheviere's orders reached Delfador, he secretly entered "
 "the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
@@ -4622,7 +4500,6 @@
 "sikker død."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:60
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fleeing to the forests of the West, Delfador raised the child Konrad under "
 "the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of terror "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]