wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/cs wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/cs wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wes...
Date: Thu, 30 Sep 2004 11:35:36 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/30 15:28:08

Modified files:
    po/cs     : wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po wesnoth.po 
             wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Czech translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po:1.8 wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po:1.9
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po:1.8   Sun Sep 26 20:10:09 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-ei.po Thu Sep 30 15:28:08 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-19 18:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-28 19:50+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,11 +18,11 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:5
+#: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
 msgstr "Invaze z východu"
 
-#: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:9
+#: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid ""
 "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;&human-"
 "royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
@@ -30,6 +30,12 @@
 "&human-spearman.png,Pěšák,(nejsnažší);*&human-swordman.png,Š
ermíř;&human-"
 "royalguard.png,Královská garda,(nejobtížnějsí)"
 
+#: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:11
+msgid ""
+"Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
+"the East."
+msgstr "Veď věrná vojska Wesnothu v bitvě proti nemrtvým hordám z 
východu."
+
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
 msgstr "Příchod k Weldynu"
@@ -43,7 +49,7 @@
 "#Death of Gweddry\n"
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec\n"
-"#Death of Sudoc"
+"#Death of Konrad II"
 msgstr ""
 "\n"
 "Úkol:\n"
@@ -52,9 +58,9 @@
 "#Smrt Gweddryho\n"
 "#Smrt Dacyna\n"
 "#Smrt Owaeca\n"
-"#Smrt Sudoka"
+"#Smrt Konráda II"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:125
 msgid ""
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
@@ -62,16 +68,16 @@
 "Konečně jsme se přiblížili k Weldynu, ale zdá se, že jej obklíčili 
nemrtví. "
 "Musíme prorazit, abychom se dostali ke králi."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:136
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:139
 msgid ""
 "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
 msgstr "Došli jsme do Weldynu. Nyní se musíme poradit, co udělat dál."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:141
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:144
 msgid "Come, into the castle."
 msgstr "Pojďte do hradu."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:146
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:149
 msgid ""
 "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you know "
 "of what he spoke."
@@ -79,7 +85,7 @@
 "Počkej. Předně: co to bylo za proroctví, o němž ten lich mluvil? 
Myslím, že "
 "víš, o čem hovořil."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:161
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:164
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
 msgstr "Weldyn byl dobyt, to je konec Wesnothu..."
 
@@ -292,21 +298,21 @@
 msgstr "Á! Ale co, aspoň mé ohromné hordy vás zničí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:810
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:164
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:166
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:393
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:235
 msgid "Holy Water"
 msgstr "Svěcená voda"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:813
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:167
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:169
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:396
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:238
 msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
 msgstr "Tato voda posvětí zbraně po celý zbytek života."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:814
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:168
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:170
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:397
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
@@ -521,48 +527,52 @@
 msgid "The Escape Tunnel"
 msgstr "Uniková chodba"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:18
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:20
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
 "@Reach the end of the tunnel\n"
 "Defeat:\n"
-"#Death of Gweddry"
+"#Death of Gweddry\n"
+"#Death of Dacyn\n"
+"#Turns run out"
 msgstr ""
 "\n"
 "Úkol:\n"
 "@Dojdi na konec únikové chodby\n"
 "Porážka:\n"
-"#Smrt Gweddryho"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:94
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:96
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
 msgstr "Kde to jsme? Nevidím, kam jdeme."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:99
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:101
 msgid ""
-"I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. now "
+"I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. Now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
 "Netuším. Jsou tu kolem trolové; mohou se s námi pokoušet bojovat. Nyní "
 "pospěšte, musíme jít rychle, lichové jsou nám stále v patách."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:120
-msgid "This sign says 'Dead End'"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
+msgid "This sign says 'Dead End'."
 msgstr "Značka říká: Slepá cesta. Tudy dál neprojdeme."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:133
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:135
 msgid "Who goes there?"
 msgstr "Kdo tam jde?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:138
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:140
 msgid ""
 "We are travelers loyal to the king of Wesnoth. Will you help us escape these "
 "trolls?"
 msgstr ""
 "Jsme cestovatelé věrní králi Wesnothu. Pomůžete nám uniknout těm 
trolům?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:143
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:145
 msgid ""
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
@@ -570,17 +580,17 @@
 "Ano, pomůžeme vám, protože nesnášíme troly. Kdokoli, koho napadli, si 
myslím "
 "zaslouží pomoc."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:205
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:207
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
 msgstr "V této truhlici je ohromný poklad! Našel jsem dvě stě zlatých!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:279
-msgid "We have found you, human- Prepare to die!"
-msgstr "A máme vás, vy lidi. Připravte se na smrt!"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:281
+msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
+msgstr "A máme vás, lidi. Připravte se na smrt!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:284
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:286
 msgid ""
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
@@ -588,8 +598,8 @@
 "Mal-Ravanal nás tedy nepronásleduje osobně. Alespoň nějaká dobrá 
zpráva. Ale "
 "stejně se musíme dostat ven z tohoto tunelu!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:298
-msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:300
+msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us!"
 msgstr "Dosáhli jsme konce únikové chodby. Vidím nad námi denní světlo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
@@ -640,11 +650,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:125
 msgid ""
-"Well, i see those arcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
+"Well, I see those arcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
 "Hele, vidím ty skřeťáky, co se za váma ženou, a jestli zruším ten 
most, "
-"nedostanou se přes řeku. Takže jim zdrhnete."
+"nedostanou se přes řeku. Takže vám pomůžu zdrhnout."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:130
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
@@ -660,7 +670,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:145
 msgid ""
-"Deal. I c'n blow'er up once i get to that signpost ov'r 'ere. Thats where my "
+"Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r 'ere. Thats where my "
 "eq'pment is."
 msgstr ""
 "Jasnačka. Akorát to můžu odpálit, až se dostanu k támhleté značce. 
Mám tam "
@@ -710,12 +720,13 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:296
 msgid ""
-"Good, we have escaped from these orcs. Now we have to go south. i think the "
-"undead probably aren't as densely populated this far west, so we won't get "
+"Good, we have escaped from these orcs. Now we have to go south. I think the "
+"undead probably aren't as numerous this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
 "Výborně, unikli jsme těm skřetům. Teď se musíme vydat na jih. Myslím, 
že tak "
-"daleko na západně nebude nemrtvých tak moc, a nebudeme tedy v mžiku 
zabiti."
+"daleko na západně nebude nemrtvých tak moc, a nebudeme tedy v mžiku 
zabiti, "
+"snad."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:320
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
@@ -728,7 +739,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:341
 msgid ""
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
-"go south. Hopefully the Undead are not as populated this far west."
+"go south. Hopefully the Undead are not as numerous this far west."
 msgstr ""
 "Tedy, nakonec jsme nemuseli ten most vyhazovat do vzduchu, ale stejně 
musíme "
 "jít na jih. Doufejme, že takhle daleko na západě nebude nemrtvých tolik."
@@ -854,12 +865,7 @@
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
 msgstr "Ti lidé se odvážili dojít tak daleko do mé země. Rozdrťte je!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:149
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:208
-msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
-msgstr "Opovažuješ se zaútočit na MNE?! Vrať se ke svému pánu!"
-
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:226
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:156
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of my ally knights is let free!"
@@ -868,11 +874,11 @@
 "jednoho z těch vyspělých kostlivců, osvobodíš tím jednoho z mých 
společníků "
 "rytířů."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:231
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:161
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
 msgstr "Jak to? Jste snad vězni nemrtvých?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:236
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:166
 msgid ""
 "Yes. My allies and I were questing when we were ambushed by undead. The "
 "guard is playing a sick game- whenever one of their warriors dies, one of us "
@@ -883,7 +889,7 @@
 "propustí jednoho mého rytíře. Ale pokaždé, když ztratíš bojovníka 
ty, "
 "jednoho z nás zabijí."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:241
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:171
 msgid ""
 "This sounds like a dangerous game. We will try to free as many of you as "
 "possible before we escape from here."
@@ -891,7 +897,7 @@
 "To zní jako nebezpečná hra. Pokusíme se osvobodit tolik z vás, kolik "
 "dokážeme, než odsud utečeme."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:246
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:176
 msgid ""
 "There are five of us still locked up in the jail. All of us will join you if "
 "you can get us free."
@@ -899,6 +905,11 @@
 "Pět z nás je ještě stále zavřeno ve vězení. Všichni se k tobě 
přidáme, pokud "
 "nás osvobodíš."
 
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:234
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:208
+msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
+msgstr "Opovažuješ se zaútočit na MNE?! Vrať se ke svému pánu!"
+
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
 msgstr "Severní výspa"
@@ -1005,9 +1016,42 @@
 "Ach ne! Přišli nemrtví, a my jsme neměli čas se na ně připravit. 
VÅ¡ichni "
 "tady chcípneme!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:338
-msgid "{M}"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:348
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:349
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:350
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:351
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:352
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:353
+msgid ""
+"You have gotten rid of some of these bandits, but I fear many still remain. "
+"Keep searching."
+msgstr ""
+"Zbavil ses některých banditů, ale bojím se, že stále ještě mnoho 
zůstává. "
+"Pokračuj v hledání."
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:356
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:357
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:358
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:359
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:360
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:361
+msgid ""
+"Good work so far. I suspect we have significantly weakened the bandit's "
+"number."
+msgstr "Dorbá práce, prozatím. Tuším, že jsme značně oslabili počty 
banditů."
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:364
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:365
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:366
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:367
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:368
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:369
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:370
+msgid ""
+"I think you have killed most of them. I hope those that are left don't kill "
+"us."
 msgstr ""
+"Myslím, žes už jich zabil většinu. Doufám, že ti, jež zůstali, 
nezabijí nás."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -2379,3 +2423,16 @@
 msgstr ""
 "Potom, za svítání dne přesně rok po prvním útoku, probudil Gweddryho a 
jeho "
 "muže vyděšený křik noční hlídky..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Reach the end of the tunnel\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Death of Gweddry"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Úkol:\n"
+#~ "@Dojdi na konec únikové chodby\n"
+#~ "Porážka:\n"
+#~ "#Smrt Gweddryho"
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po:1.7 wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po:1.8
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po:1.7  Sun Sep 26 20:10:09 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-httt.po    Thu Sep 30 15:28:08 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-19 18:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-30 12:32+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,6 +30,12 @@
 
"&elvish-fighter.png,Bojovník,(nejsnažší);*&elvish-hero.png,Hrdina;&elvish-"
 "champion.png,Přeborník,(nejobtížnějsí)"
 
+#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
+msgid ""
+"Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
+"heir."
+msgstr "Bojuj, abys získal zpět trůn Wesnohu, jehož jsi právoplatným 
dědicem."
+
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
 msgstr "Musíš si vybrat"
@@ -619,7 +625,7 @@
 "půjdeš podél pobřeží. Buď opatrný!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:35
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:33
 msgid "Blackwater Port"
 msgstr "Přístav temných vod"
 
@@ -643,7 +649,7 @@
 "#Smrt Delfadora\n"
 "#Smrt Sira Kaylana"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:104
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:102
 msgid ""
 "We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the Orcs "
 "are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to the memory "
@@ -655,11 +661,11 @@
 "králově památce, zoufale drží tento přístav jako jedno z mála míst, 
kde "
 "mohou nakládat zásoby a zbraně."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:107
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
 msgstr "Delfadore, nějací skřeti nás sledují! Musíme si pospíšit!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:114
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:112
 msgid ""
 "Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the attacks on "
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
@@ -669,7 +675,7 @@
 "Rád tě znovu vidím, i když bych raději, kdyby to nebylo v takových 
smutných "
 "časech."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:119
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:117
 msgid ""
 "Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one of "
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
@@ -679,7 +685,7 @@
 "kteří jsou ochotni odporovat temné koruně. Říká se, že jeho kopí 
zabilo "
 "padesát mužů a sto skřetů."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:122
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
@@ -687,11 +693,11 @@
 "Zdá se, že skřeti přišli už i sem a snaží se vyrvat tento přístav z 
našich "
 "rukou. Naše obrana je zatím příliš slabá, ale brzy dorazí posily!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:130
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:128
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
 msgstr "Pomůžeme ti jim čelit, dokud posily nedorazí."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:135
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:133
 msgid ""
 "Hopefully with your help we can ward them off. But you must not tarry here "
 "long, for your survival is even more important to our cause than the "
@@ -702,11 +708,11 @@
 "protože vaše přežití je pro naši věc důležitější než síla 
tohoto přístavu. "
 "Do dvou dnů by zde měla být loď, která vás dokáže jistě dopravit do 
bezpečí."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:140
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:138
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
 msgstr "A ta loď nás vezme na ostrov Anduin?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:145
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:143
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many mages."
@@ -714,7 +720,7 @@
 "Ano, budeme se plavit na ostrov Anduin, můj domov, Konráde, a domov mnoha "
 "mágů."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:150
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:148
 msgid ""
 "I will send one of my horsemen to serve under you. I offer you my support "
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
@@ -723,13 +729,13 @@
 "Pošlu jednoho ze svých jezdců sloužit pod vámi. Nabízím ti svou podoru 
"
 "Konráde a podporu svých mužů -- od této chvíle můžeš verbovat jezdce 
na koni."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:155
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:153
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
 msgstr "Díky, pane. Ale jak nejlépe využiji tyto jezdce? Jak se liší od 
elfů?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:158
 msgid ""
 "Elves are a powerful race, Konrad, more powerful than my own people usually "
 "acknowledge. But horsemen are powerful in a different way. They have no long "
@@ -745,7 +751,7 @@
 "lepší bojovníci ve dne a horší v noci. Jezdci na koni jsou 
nepřekonatelní v "
 "otevřené krajině, avšak elfové ti lépe poslouží v členitém terénu."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:165
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:163
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
@@ -753,7 +759,7 @@
 "Rekrutuj svá vojska moudře, Konráde, a měj na paměti, že můžeš 
přivolat "
 "zkušené jednotky z minulých bitev, aby ti opět pomohly v boji."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:183
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:181
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
@@ -761,7 +767,7 @@
 "Dorazily posily! Kupředu, muži! Očekávám, že mi každý z vás přinese 
hlavu "
 "jednoho skřeta!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:186
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
@@ -769,18 +775,18 @@
 "Spousta odporných lidí jedoucích na koních! Nemůžeme je nikdy porazit. "
 "Rychle, musíme vzít roha!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:240
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:238
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
 msgstr ""
 "Díky za vaši pomoc, přátelé. Loď by měla brzy dorazit, vezme vás na 
Anduin."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:255
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:253
 msgid "We should embark now."
 msgstr "Nyní bychom se měli nalodit."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:260
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:258
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
@@ -788,11 +794,11 @@
 "Štastnou cestu, přátelé. Odpočiňte si, klidní, že se nikdy nevzdáme 
silám "
 "temné královny."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:271
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:269
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
 msgstr "Nesplnil jsem svou povinnost chránit pravého dědice a přístav."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:276
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:274
 msgid ""
 "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
 msgstr "Bez jeho pomoci nebudeme schopni použít lodě. Nemáme naději..."
@@ -1098,10 +1104,10 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
 msgid ""
-"Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
-"infant! What is this you are talking about?"
+"Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
+"an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
-"Zachráněn před mou matkou? Ale před devatenácti lety byl přece Konrád "
+"Zachráněn před mou matkou? Ale před sedmnácti lety byl přece Konrád "
 "nemluvně! O čem to mluvíte?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
@@ -3240,7 +3246,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 msgid "Elbridge"
-msgstr ""
+msgstr "Elův most"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:116
 msgid ""
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po:1.7 wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po:1.8
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po:1.7  Thu Sep 16 21:37:17 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-tdh.po    Thu Sep 30 15:28:08 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-13 11:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-30 12:35+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -652,7 +652,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Prchaje stále z Wesnothu vstoupil Gwiti do skřetích zemí."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
 msgid ""
@@ -755,6 +755,12 @@
 "#Death of Gwiti\n"
 "#Death of Tanar"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Dostaň Gwitiho či Tanara do vody\n"
+"Porážka\n"
+"#Smrt Gwitiho\n"
+"#Smrt Tanara"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:139
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po:1.8 wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po:1.9
--- wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po:1.8  Sun Sep 26 20:10:09 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth-trow.po    Thu Sep 30 15:28:08 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-25 23:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-30 17:02+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,6 +30,14 @@
 
"&noble-fighter.png,Bojovník,(nejsnažší);*&noble-commander.png,Velitel;&noble-"
 "lord.png,Lord,(nejobtížnějsí)"
 
+#: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:11
+msgid ""
+"Lead Prince Haldric through the destruction of the Green Isle and across the "
+"Ocean to establish the very kingdom of Wesnoth itself."
+msgstr ""
+"Veď prince Haldrika skrz zničení Zeleného ostrova a napříč oceánem k "
+"založení vlastního království Wesnothu."
+
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
 msgstr "Ještěráčí pláž"
@@ -53,7 +61,7 @@
 "#Smrt lady Jessiky nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:138
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:128
 msgid ""
 "After a long trek Prince Haldric and his companions find themselves on a "
 "sunny beach. While normally this would be a pleasant occurrence, they soon "
@@ -63,38 +71,38 @@
 "Zatímco obyčejně by to byla příjemná událost, zde brzy narazili na 
činící se "
 "ještěráky."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:144
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:134
 msgid "Monsters! We're being invaded by monsters."
 msgstr "Příšery! Napadly nás příšery."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:150
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:140
 msgid "We must hold the beach until we can call our Naga friends."
 msgstr ""
 "Musíme udržet pláž, než se nám podaří přivolat naše kamarády 
vodní rejpaly."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:156
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:146
 msgid "Us monsters? Hmph. . . prepare to meet our blades."
 msgstr "My, a příšery? Chm, připravte se na setkání s našimi čepelemi."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:162
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:152
 msgid "(Sigh) I bet he doesn't even see the irony in that."
 msgstr "(povzdech) Vsadím se, že v tom ani nepostřehl tu ironii."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:171
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:161
 msgid "We were too slow. . . Every Naga in the Sea will be upon us!"
 msgstr ""
 "Byli jsme přiliš pomalí... Teď se na nás vrhnou všichni vodní 
rejpalové, co "
 "jen v moři jsou."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:212
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:202
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
 msgstr "Uch! Když je zabiješ, rozdělí se na dva."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:266
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:256
 msgid "We must protect the Saurians we need the metal!"
 msgstr "Musíme chránit ještěráky, potřebujeme kovy!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:290
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:280
 msgid "We've cleared the beach. Let's return to the elves."
 msgstr "Pláž jsme vyčistili, vraťme se k elfům."
 
@@ -122,11 +130,11 @@
 "#Smrt lady Jessiky nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:230
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:233
 msgid "Ruby of Fire"
 msgstr "Ohnivý rubín"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:232
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:235
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The Ruby of Fire was imbued with magic in the distant West, and can be used "
@@ -135,7 +143,7 @@
 "Ohnivý rubín byl naplněn magií na dalekém západě a lze ho použít k 
sežehnutí "
 "nepřátel."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:261
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:264
 msgid ""
 "Several months pass. Jessica has translated Lich-Lord Caror's Book. Prince "
 "Haldric is busy trying to understand the secrets of the Ruby of Fire."
@@ -143,11 +151,11 @@
 "Uběhlo několik měsíců. Jessika přeložila knihu lorda-licha Carora. 
Princ "
 "Haldrik se pilně snažil porozumět tajemstvím Ohnivého žezla."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:266
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:269
 msgid "I think I've figured something out. Look."
 msgstr "Myslím, že jsem na něco přišel. Pohleď."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:276
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:279
 msgid ""
 "Ouch! Hot, hot, hot! Gee, somebody should really attach this thing to a "
 "sceptre or something! I think I'll save it for closer ranged combat for now."
@@ -155,11 +163,11 @@
 "Au! Pálí, au, to pálí! Páni, někdo by tu věc měl zasadit do žezla 
nebo "
 "něčeho. Raději ji prozatím uschovám pro boj z menší dálky."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:281
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:284
 msgid "Watch it! Well, at least you're improving."
 msgstr "Pozor! Nu, alespoň se zlepšuješ."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:286
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:289
 msgid ""
 "Humph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
@@ -167,16 +175,16 @@
 "Ehm. Hlopupý chlapec se nás právě všechny chystá spálit. Lidé -- 
hrají si na "
 "kouzelníky jako obvykle."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:291
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:294
 msgid "Orcs Sighted! They've seized the frontier! To arms! To arms!"
 msgstr "Skřeti na dohled! Obsadili naše pohraničí! Do zbraně! Do zbraně!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:296
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:655
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:299
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:658
 msgid "For the glory of Southbay!"
 msgstr "Pro slávu Jižního zálivu!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:301
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:304
 msgid ""
 "Prince Haldric, I'll concentrate on holding Southbay. You must defeat the "
 "Orcs. The ships aren't ready yet. We must defeat this army of Orcs to buy us "
@@ -186,19 +194,19 @@
 "Lodě ještě nejsou hotovy. Musíme zničit tu skřetí armádu, abychom 
získali "
 "více času. Pokus se nás všechny nezabít tím rubínem!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:306
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:309
 msgid "Very well. I'll do my best."
 msgstr "Dobrá, tedy. Udělám, co mohu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:323
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:326
 msgid "I come seeking the Crown Prince!"
 msgstr "Přicházím najít korunního prince!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:328
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:331
 msgid "Who is this fish man?"
 msgstr "Kdo je ten rybí muž?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:333
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:336
 msgid ""
 "He's a big part of the reason your son made it to the lands of the East. "
 "Lord Typhon provided us with pearls and an escort for our voyages, in "
@@ -210,19 +218,19 @@
 "za ocelové trojzubce a rybářské háčky. Je obtížné být kovářem, 
žiješ-li pod "
 "vodou."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:338
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:341
 msgid "Indeed it is. But where is the Prince?"
 msgstr "To vskutku je. Kde je však princ?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:343
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:346
 msgid "The Crown Prince is dead. But we have need of your services again- -"
 msgstr "Korunní princ je mrtev. Ale pořebujeme opět vaše služby..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:348
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:351
 msgid "Under the same terms?"
 msgstr "Za stejných podmínek?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:353
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:356
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:113
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:123
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:491
@@ -230,7 +238,7 @@
 msgid "Agreed."
 msgstr "Souhlasím."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:358
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:361
 msgid ""
 "Good. We need the steel for our own war in the deep. I formally place the "
 "might of the Merfolk at your disposal!"
@@ -238,11 +246,11 @@
 "Dobrá. Pro naši válku v hlubinách potřebujeme ocel. Dávám ti 
oficiálně k "
 "dispocici legii vodních mužů!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:371
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:374
 msgid "Make haste. We must secure the frontier or it's all over!"
 msgstr "Pospěšte. Musíme zajisit hranice, nebo bude po všem!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:400
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:403
 msgid ""
 "King Addroran your day is done. Prepare to be ground to dust. If you're "
 "lucky I may raise you from death for my own amusement. Oh, and what's this? "
@@ -252,12 +260,12 @@
 "budeš mít štěstí, snad tě pro své pobavení pozvednu ze smrti. Ale, a 
co je "
 "tohle? Cítím, cítím Ohnivý rubín."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:405
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:408
 msgid ""
 "You monster! You've betrayed our people- - to ally youself with these Orcs?!"
 msgstr "Ty stvůro! Zradils naše lidi -- aby ses spolčil s těmito skřety?!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:413
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:416
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Fool girl! My ambition extends in to infinity. I will survive. That is more "
@@ -267,70 +275,70 @@
 "Hloupé děvče! Mé cíle sahají až do nekonečna. Já přežiji. Což 
nelze říci o "
 "tobě. Králi Addrorane, vyjdi naproti svému synu, brzy se s ním setkáš."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:418
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:421
 msgid "NO!"
 msgstr "NE!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:423
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:426
 msgid "Fath-er! Join. . . us. . ."
 msgstr "Ot..če! Přidej... se..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:428
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:431
 msgid "His older brother was more attractive. . ."
 msgstr "Jeho starší bratr byl hezčí..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:470
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:473
 msgid ""
 "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
 msgstr "Přicházejí jejich posily, a my jsme nezabezpečili hranice! Jsme 
mrtvi!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:484
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:487
 msgid "Southbay"
 msgstr "Jižní záliv"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:498
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:501
 msgid "To Clearwater Port"
 msgstr "K přístavu Jasných vod"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:512
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:515
 msgid "To the Midlands & Oldwood"
 msgstr "Ke středozemí a Starému lesu"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:526
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:529
 msgid "To the Northrun"
-msgstr ""
+msgstr "K Northrunu"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:540
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:543
 msgid "To the Midlands"
 msgstr "Ke středozemí"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:554
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:557
 msgid "New Southbay"
 msgstr "Nový Jižní záliv"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:568
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:571
 msgid "They sealed it, there is no escape for you!"
 msgstr "Uzavřeli ho, není pro tebe uníku!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:580
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:583
 msgid "I am finished."
 msgstr "To je můj konec."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:585
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:588
 msgid "We needed him to hold Southbay. We're done for!"
 msgstr "Potřebovali jsme ho, aby držel Jižní záliv. Teď je po nás!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:598
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:601
 msgid "We've defeated the Orcs. Let's rig the Ships and get out of here."
 msgstr "Porazili jsme skřety. Vystrojme ty lodě a dostaňme se odtud."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:603
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:606
 msgid "My sons- - As we agreed. I will hold Southbay until my last breath."
 msgstr ""
 "Moji synové... Jak jsme se dohodli. Budu držet Jižní záliv do 
posledního "
 "dechu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:608
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:611
 msgid ""
 "With the help of the Merfolk, and my knowledge of an island that will make a "
 "good re-provisioning point, we should be able to embark for the great lands "
@@ -340,7 +348,7 @@
 "místo k doplnění zásob, bychom měl být schopni se nalodit k plavbě k 
velkým "
 "zemím na východě."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:613
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:616
 msgid ""
 "What I don't like is the fact that Lich-Lord Jevyan, whom our capital is "
 "named after, betrayed my people. To make matters worse he knows that you "
@@ -350,7 +358,7 @@
 "pojmenováno naše hlavní město, zradil můj lid. A jako by to nestačilo, 
ví, "
 "že máš ten rubín."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:618
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:621
 msgid ""
 "There's not much we can do about that now. I dub this fine ship the Eldaric, "
 "in honour of my father. About that island. . ."
@@ -358,11 +366,11 @@
 "S tím teď nemůžeme mnoho dělat. Na počest svého otce křtím tuto 
skvělou loď "
 "Eldarik. A ohledně toho ostrova..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:623
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:626
 msgid "Great, more boats, and now an Ocean!"
 msgstr "Ohromné, další lodě, a teď ještě oceán!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:628
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:631
 msgid ""
 "After you make it to this new land, send some of the ships back, for there "
 "may still be survivors in Southbay."
@@ -370,7 +378,7 @@
 "Až se dostanete do té nové země, pošlete některé lodě zpět, neboť v 
Jižním "
 "zálivu možná někteří do té doby přežijí. "
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:641
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:644
 msgid "My Son!"
 msgstr "Můj synu!"
 
@@ -394,7 +402,7 @@
 "#Smrt prince Haldrika nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:125
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:127
 msgid ""
 "Argh, the Orcish vanguard must have flanked us even further to the East! "
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
@@ -404,11 +412,11 @@
 "do průsmyku. Musíme ze z dostat z hor dříve, než přijde zima, nebo si 
nás "
 "všechny skřeti dají ke svačině."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:131
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:133
 msgid "Father, I wish you were here. . ."
 msgstr "Otče, přál bych si, abys byl zde..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:137
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:139
 msgid ""
 "I'd drop the sentiment, and pick up your sword. There's plenty of fighting "
 "ahead of us!"
@@ -416,19 +424,19 @@
 "Být tebou, opustím tu přecitlivělost, a raději pořádně uchopím meč! 
Před "
 "námi je spousta boje!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:145
 msgid "You won't get much further boy. Grrrr!"
 msgstr "Nedostaneš se o moc dál, chlapečku! Grr!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:158
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:160
 msgid "Who goes there?"
 msgstr "Kdo tam jde?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:166
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:168
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
 msgstr "Burin, Burin ztracený. A tys kdo?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:172
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:174
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass. . . What are you?"
@@ -436,7 +444,7 @@
 "Jsem princ Haldrik, nemáme přiliš čas si povídat. Musíme si pospíšit 
skrz "
 "průsmyk... Co jsi zač?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:178
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:180
 msgid ""
 "I'm a Dwarf! Damn fool of a boy! I got lost while exploring deep "
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
@@ -446,11 +454,11 @@
 "hlubokého podzemí, témeř před stovkou let. Nikdy jsem nenašel cestu 
domů. "
 "Ale tady to vypadá vcelku pěkně."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:184
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:186
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
 msgstr "Pěkně? Přišli skřeti, a my musíme uprchnout!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:190
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:192
 msgid ""
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
@@ -458,16 +466,16 @@
 "Skřeti! Už je to dávno, co jsem naposledy pocítil to uspokojující 
křupnutí "
 "jednoho z nich pod mou sekerou. Čas bojovat!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:196
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:198
 msgid "You've fought Orcs before?"
 msgstr "Ty už jsi někdy se skřety bojoval?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:204
 msgid ""
 "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
 msgstr "Hloupý kluku! Kdes vyrostl? Už toho bylo dost, pojďme na skřety!!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:214
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that. . . Is that snow. . . We're so dead!"
@@ -475,15 +483,15 @@
 "Jsme chyceni v průsmyku! Vidím jejich posily. Vše je ztraceno! Je to... Je 
"
 "to sníh... Jsme mrtvi!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:228
 msgid "SE - The River Road. SW - The Midlands."
 msgstr "Jihovýchod -- Říční cesta. Jihozápad -- Střední oblast."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:240
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:242
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:248
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:250
 msgid ""
 "Now, should I go South-East on the River Road, or South-West through the "
 "midlands? The River Road crosses the Swamp of Esten, so I doubt that even "
@@ -495,28 +503,28 @@
 "by tam skřeti šli. Střední oblast bývala pěkná, ale kdo ví, co se tam 
"
 "odehrává teď."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:252
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:254
 msgid "I think I'll take the River Road. . ."
 msgstr "Myslím\\, že půjdu říční cestou..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:257
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:259
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
 msgstr "Výborně. Ze středozemí teď nejspíš budou trosky obývané 
skřety."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:265
 msgid ""
 "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
 msgstr "Bažina! Nejsem ani pět stop vysoký -- a neplavu! Ále, ať je po 
vašem."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:274
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:276
 msgid "We'll go through the Midlands. . ."
 msgstr "Půjdeme skrz střední část země..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:279
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:281
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
 msgstr "Obávám se, že z ní teď už mohou být trosky."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:287
 msgid ""
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
@@ -524,25 +532,25 @@
 "Je to lepší, než bažina. Nemám ani pět stop -- a neplavu! Krom toho 
bych si "
 "setkání s dalšími skřety pěkně užil."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:344
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:346
 msgid "Come and get it!"
 msgstr "Pojď, a dostaneš co proto!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:349
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:412
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:351
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:414
 msgid "Die human."
 msgstr "Chcípni, člověče."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:354
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:417
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:356
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:419
 msgid "Uh-oh!"
 msgstr "Uch, ach!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:407
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:409
 msgid "I'll not go so easily!"
 msgstr "Nedám se tak snadno!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:428
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:430
 msgid ""
 "We've escaped the pass. Well, at least I know that the orcs can be beaten. "
 "Hmmm, I guess that this is the last I'll see of my home. . . and my Father. "
@@ -551,7 +559,7 @@
 "Unikli jsme z průsmyku. Budiž, alespoň teď vím, že ty skřety lze 
pobít. Hm, "
 "hádám, že toto je naposled, co vidím svůj domov... a svého otce 
(povzdech)."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:433
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:435
 msgid ""
 "We should make our way to Southbay. It is the largest city on the Isle. We "
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
@@ -783,7 +791,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
-msgstr ""
+msgstr "Å peh v lese"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:88
 msgid ""
@@ -791,12 +799,16 @@
 "reported that Orcs have made landfall. Orcs here, for the first time in "
 "centuries."
 msgstr ""
+"Osud je tedy následoval z jejich starého domova sem. Mí rychlí jezdci mne 
"
+"zpravili, že se skřeti vylodili. Skřeti, a zde -- poprvé po staletích."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:93
 msgid ""
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
+"A nese artefakt s jistou mocí. Skřeti by ho nedokázali vycítit, pracuje 
tu "
+"ještě nějaká větší síla."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:98
 msgid ""
@@ -805,10 +817,13 @@
 "out, then we should 'deal' with the survivors, and make compromise with the "
 "Dwarves."
 msgstr ""
+"Možná jsme rozhodli špatně. Pokud ti lidé skřety vytlačí, měli 
bychom držet "
+"svůj slib. Budou-li následovat další potíže, měli bychom je nechat, 
ať si je "
+"vyřeší, a pak „jednat“ s přeživšími a uzavřít smír s 
trpaslíky. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:103
 msgid "But we spoke a Pact with this Haldric and these men of the West North-"
-msgstr ""
+msgstr "Ale vyslovili jsme dohodu s tímto Haldrikem a lidmi ze 
severozápadu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:108
 msgid ""
@@ -817,14 +832,18 @@
 "more trouble follows them here we should let them fight it out, then we "
 "should 'deal' with the survivors, and make compromise with the Dwarves.'"
 msgstr ""
+"Jsme lidé lesa; víš, že všechna slova pronesená k těm ne-lidem mají 
druhotný "
+"význam, až za našimi vlastními potřebami. Jak řekl pán Aryad, budou-li 
je "
+"sem následovat další potíže, měli bychom je nechat si je vyřešit, a 
pak "
+"„jednat“ s vítězi a uzavřít smír s trpaslíky."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:118
 msgid "(Sigh) Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "(povzdech) Souhlasím."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:129
 msgid "(Whispering) Some friends. I must tell Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "(šeptem) Pěkní přátelé. Musím to říci Haldrikovi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
@@ -848,7 +867,7 @@
 "#Smrt krále Eldarika IV. nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:87
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:88
 msgid ""
 "The trouble seems to have finally reached to the heart of the Isle, to the "
 "isolated lands of King Eldaric IV."
@@ -856,7 +875,7 @@
 "Problémy zřejmě nakonec dosáhly i do srdce ostrova, do izolovaných zemí 
"
 "krále Eldarika IV."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:92
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:93
 msgid ""
 "It looks like an Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
@@ -864,11 +883,11 @@
 "Vypadá to, že Wesanská chátra obsadila severní tvrz! Haldriku, připrav 
se k "
 "bitvě!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:97
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:98
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
 msgstr "Otče, jsem již plnoletý, mohu vést v bitvě naše síly?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:102
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:103
 msgid ""
 "You're showing initiative son! I'm proud of you! You may lead our forces to "
 "battle, but I'll stay near to keep an eye on you."
@@ -876,11 +895,11 @@
 "Ukazuješ iniciativu, synu! Jsem na tebe hrdý! Můžeš vést naše síly do 
bitvy, "
 "ale zůstanu poblíž a dohlédnu na tebe."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:107
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:108
 msgid "Onward to victory!"
 msgstr "Kupředu k vítězství!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:112
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:113
 msgid ""
 "Look a little prince-ling, and his merry men! We'll teach you a lesson for "
 "what your kind did to us!"
@@ -888,25 +907,25 @@
 "Podíveme, princátko a jeho veselí muži! My ti ukážeme, zač je toho 
loket, "
 "pro to, co nám provedli tobě podobní!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:121
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:122
 msgid ""
 "Don't forget about some of the more isolated the villages, we'll need the "
 "gold!"
 msgstr "Nezapomínej na některé osamělejší vesnice, potřebujeme to 
zlato!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:130
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:131
 msgid "Make haste Son! We must win before the summer crop is in ruin."
 msgstr "Pospěš, synu! Musíme zvítězit, než bude letní úroda zničena."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:142
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:143
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me. . ."
 msgstr "Připomínám své právo na kapitulaci! Nezabíjejte mě..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:147
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:148
 msgid "Why have you come to trouble our lands?"
 msgstr "Proč jsi přišla působit potíže do našich zemí?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:152
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:153
 msgid ""
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice. . . They opened a gate. . . and. . ."
@@ -914,11 +933,11 @@
 "Dělat potíže ve vašich zemích! Pche! Váš pošetilý princ z Jižního 
zálivu "
 "zaútočil na naše země. Lordi-lichové neměl na výběr... Otevřeli 
bránu... a..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:157
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:158
 msgid "And what?"
 msgstr "A co?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:162
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:163
 msgid ""
 "They pledged to visit all of the terrors of the hells upon this Isle. They "
 "built a great stone gate to the heart of the homeland of the Orcs in the "
@@ -928,11 +947,11 @@
 "kamennou bránu do srdce skřetí domoviny na dalekém západě. Teď i my 
Wesané "
 "musíme prchnout, nebo být otroky."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:167
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:168
 msgid "Orcs are just creatures of tall tales!"
 msgstr "Skřeti jsou jen příšery z pohádek!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:172
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:173
 msgid ""
 "You've been on this Isle too long. I assure you that orcs exist. By now "
 "there are probably a half dozen gates to the orcish homeland. There is no "
@@ -941,7 +960,7 @@
 "Byli jste na tomto ostrově přiliš dlouho. Ujišťuji vás, že skřeti 
existují. "
 "Teď už tam může být tak půl tuctu bran do skřetí země. Není 
žádná naděje. "
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:177
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:178
 msgid ""
 "We must prepare the defences! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
@@ -949,11 +968,11 @@
 "Musíme připravit obranu! Haldriku, zůstaň v tvrzi, musím jít a posílit 
naše "
 "hranice."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:182
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:183
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
 msgstr "Moje síly jsou zničeny, podle vašich zvyků o kapitulaci teď 
odejdu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:187
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:188
 msgid ""
 "You may go. See to it that you trouble us no more, for the custom states "
 "that you may evoke surrender but once. If we meet again, I won't be so "
@@ -963,20 +982,20 @@
 "jednou, čekám, že už nebudeš dělat potíže. Střetneme-li se znovu, 
nebudu už "
 "tak milosrdný."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:201
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:202
 msgid "We have run out of time. . . The crops shall spoil, we'll starve!"
 msgstr "Nestihli jsme to včas... úroda shnije, budeme hladovět!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:214
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:215
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
 msgstr "Zemři, Wesanský neřáde!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:226
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:227
 msgid "Feel my wrath you fiend!"
 msgstr "Teď pocítíš moji zlobu, ďáble!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:4
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:435
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:438
 msgid "Clearwater Port"
 msgstr "Přístav Jasných vod"
 
@@ -1006,7 +1025,7 @@
 "#Smrt poručíka Lieutenant Aethyra nebo\n"
 "#Zmeškáš i poslední loď"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:241
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:244
 msgid ""
 "Our Prince has managed to make it to Clearwater Port, with the Orcs on his "
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
@@ -1016,11 +1035,11 @@
 "patách. Skřeti ho sice zatím nechytili, ale zimní sníh ano; a v 
přístavu se "
 "zdají scházet lodě."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:247
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:250
 msgid "Ha! Clearwater Port still stands!"
 msgstr "Ha! Přístav Jasných vod se stále drží!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:253
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:256
 msgid ""
 "Lieutenant, who is in command here? And where are the ships? We risk being "
 "trapped in this city for the winter if the port freezes over."
@@ -1028,7 +1047,7 @@
 "Poručíku, kdo tomu zde velí? A kde jsou lodě? Vystavujeme se nebezpečí, 
že "
 "zůstaneme uvězněni ve městě přes zimu, pokud přístav zamrzne."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:259
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:262
 msgid ""
 "I am, my Lord, I command the local garrison. Our whole fishing fleet is "
 "evacuating people to Southbay as we speak. The ships should be back in a few "
@@ -1040,7 +1059,7 @@
 "býtzpět do několika dnů. Naše síly napadly skřety, když opoušteli 
bažinu "
 "Estenu, dokonce jsme je zahnali zpět do bažiny!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:265
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:268
 msgid ""
 "Unfortunately, it was only a feint and orc reinforcements quickly overran "
 "our positions. We lost most of our forces, my lord, including the King of "
@@ -1050,11 +1069,11 @@
 "Ztratili jsme většinu vojska, můj pane, včetně krále Jasných vod 
statečně "
 "vedoucího náš výpad."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:271
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:274
 msgid "That's horrible!"
 msgstr "To je strašné!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:277
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:280
 msgid ""
 "The blood of many good soldiers stained the frozen field that day. And still "
 "they press on. The king left no heir, but the other nobles have fled to "
@@ -1070,7 +1089,7 @@
 "také větší části zimních zásob. Všichni odešli do Jižního zálivu 
-- to město "
 "musí zřejmě přetékat uprchíky."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:283
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:286
 msgid ""
 "We're only holding the city until the last of the refugees are gone. You, my "
 "lord, are free to retreat to safety when the next ship comes. But, if I may "
@@ -1085,7 +1104,7 @@
 "opačném případě budeme přemoženi dříve, než se podaří odvézt 
všechny lidi do "
 "bezpečí."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:289
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:292
 msgid ""
 "Well, we are the last of the refugees from our lands, for the Orcs are right "
 "on our heels! We have Wesfolk with us, they have been of service, they are "
@@ -1097,7 +1116,7 @@
 "zachráněni. Cestovali jsme daleko a přinášíme si mnohá poranění, ale 
"
 "pomůžeme vám bránit tyto hradby, jak dlouho dokážeme."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:295
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:298
 msgid ""
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be..."
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
@@ -1105,21 +1124,21 @@
 "Děkuji ti, můj pane. Ale chcete vzít s sebou i tyto Wesany? To by bylo -- "
 "velmi nezvyklé. Jste si jist, můj pane?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:301
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:304
 msgid "Yes. Be sure that it is understood that these are our friends."
 msgstr "Ano. Zajistěte, že se všichni dovědí, že to jsou naši 
přátelé."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:307
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:310
 msgid "Yes Sir!"
 msgstr "Ano, pane!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:313
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:316
 msgid "Yes Sir, indeed! You need us to help hold out until the ships arrive."
 msgstr ""
 "Ano, pane, vskutku! Potřebujete naši pomoc, abyste vydrželi, než lodě "
 "připlují."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:319
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:322
 msgid ""
 "Ships! Nobody said anything about ships. Will this torture ever end! Ahhh, "
 "the Orcs will help take my mind off things."
@@ -1127,7 +1146,7 @@
 "Lodě! Opovažte se někdo říct něco o lodích! Copak tohle mučení nikdy 
"
 "neskončí? Á, tihle skřeti mi pomohou přijít na jiné myšlenky."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:325
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:328
 msgid ""
 "To your posts men! We should be able to evacuate everyone in three more boat "
 "loads. Until then, let us make those orcs pay dearly for every inch of our "
@@ -1137,15 +1156,15 @@
 "na třech lodích. Do té doby nechme skřety draze zaplatit za každý palec 
naší "
 "země. Za naše domovy, za náš lid, za našeho padlého krále!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:338
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:341
 msgid "You killed my family! Die!"
 msgstr "Vyvraždils mou rodinu! Zhyň!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:350
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:353
 msgid "'But they're Wesfolk.' Bah!"
 msgstr "„Ale oni jsou Wesané.“ Pche!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:359
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:362
 msgid ""
 "Push 'em into the sea! They're in our winter homes! Oh, and Tan-Vragar, I "
 "hope they like your little surprise!"
@@ -1153,19 +1172,19 @@
 "Vylačte je do moře! Jsou v našem zimním útulku! A doufám, Tan-Vragare, 
že se "
 "jim bude líbit tvé malé překvapení!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:393
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:396
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
 msgstr "Na cestu provázím tě básní -- ať mé světlo dny tvé zjasní"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:407
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:410
 msgid "Deadman's Ford"
 msgstr "Brod u zakopané kotvy"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:421
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:424
 msgid "The River Road - To the Swamp of Esten."
 msgstr "Říční cesta -- k bažině Estenu"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:605
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:608
 #, fuzzy
 msgid ""
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
@@ -1174,13 +1193,13 @@
 "Můj pane, přistála první loď! Pokud ty a tví muži musíte odejít do 
Jižního "
 "zálivu, princi Haldriku, běž na přístavní hráz se nalodit."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:620
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:623
 msgid ""
 "My lord, the first ship is departing. But the second ship should arrive "
 "shortly."
 msgstr "Můj pane, první loď odplouvá. Ale brzy by měla připlout druhá."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:648
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:651
 #, fuzzy
 msgid ""
 "My lord, the second ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
@@ -1189,7 +1208,7 @@
 "Můj pane, přistála druhá loď! Pokud ty a tví muži musíte odejít do 
Jižního "
 "zálivu, princi Haldriku, běž se na přístavní hráz nalodit."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:664
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:667
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer"
@@ -1197,7 +1216,7 @@
 "Můj pane, druhá loď odplouvá. Ale zanedlouho tu bude poslední. S tvojí "
 "pomocí se dokážeme udržet jen chvíli déle."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:692
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:695
 #, fuzzy
 msgid ""
 "My lord, the last ship has arrived! Finally the last of our people can flee "
@@ -1208,19 +1227,19 @@
 "uniknout do bezpečí. Princi Haldriku, nyní už musíš se svými muži 
odejít. "
 "Jdi se na přístavní hráz nalodit."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:708
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:711
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're Trapped!"
 msgstr "Můj pane, poslední loď odplula. Jsme v pasti!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:761
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:811
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:863
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:764
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:814
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:866
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs"
 msgstr "Můj pane, loď zde ještě není. Pojď nám pomoci bránit se 
skřetům."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:772
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:823
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:874
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:775
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:826
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:877
 msgid ""
 "Shirk not your duty soldier. When the boat arrives, this is where Prince "
 "Haldric must go to lead you to the ship. Until then, help us defend against "
@@ -1229,34 +1248,34 @@
 "Vojáku, vrať se do služby! Na tomto místě musí stát princ Haldric, až 
"
 "připluje loď, aby vás na ni odvedl. Do té doby nám pomáhej bránit se 
skřetům."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:891
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:894
 msgid "Let me have peace in Death! My love, I'll be there soo-"
 msgstr "Nechte mne odpočívat v pokoji. Má lásko, budu tam br..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:897
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:900
 msgid "We needed him to get out of here. We're Trapped!"
 msgstr "Potřebovali jsme ho, abychom se odtud dostali. Jsme v pasti!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:911
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:914
 msgid ""
 "We've escaped from the orcs before we were trapped by the ice! Now, on to "
 "Southbay."
 msgstr ""
 "Unikli jsme skřetům, než nás tu polapil led! Nyní, vzhůru do Jižního 
zálivu!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:917
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:920
 msgid "I know I mentioned I can't float."
 msgstr "Vím, že jsem zmiňoval, že neumím plavat."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:923
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:926
 msgid "Might I suggest a bit of a detour?"
 msgstr "Mohu navrhnout menší odbočku?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:929
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:932
 msgid "Why?"
 msgstr "Proč?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:935
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:938
 msgid ""
 "You have the Ruby of Fire, but you have no idea what it does, correct? You "
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
@@ -1264,7 +1283,7 @@
 "Máš sice Ohnivý rubín, ale nemáš nejmenší tušení, co umí, že? 
Znáš toho "
 "licha, kterého jste proměnili v kámen kousek od Jižního zálivu?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:941
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:944
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our mages in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
@@ -1272,7 +1291,7 @@
 "Ano, Lichův ostroh! Tam jsme poprvé využili v bitvě mágy, a zvrátili 
směr "
 "války proti vašim lidem."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:947
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:950
 msgid ""
 "Erm, yeah. . . He was the arch rival of our dearly departed Lich-Lord "
 "Lenvan. He coveted the ruby, and was studying it. The only copy of his notes "
@@ -1282,12 +1301,12 @@
 "Dychtil po rubínu a studoval ho. Jediný přepis jeho poznámek byl 
proměněn v "
 "kámen spolu s ním."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:953
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:956
 msgid ""
 "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
 msgstr "Vylodíme-li se mimo Jižní záliv, chytí nás. Tím jsem si jist."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:959
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:962
 msgid ""
 "My family was from Southbay, my father was a soldier there. The city's sewer "
 "entrance is near that fossil of a Lich."
@@ -1295,7 +1314,7 @@
 "Má rodina je z Jižního zálivu, můj otec tam byl vojákem. Vstup do 
městských "
 "stok je blízko té zkameněliny licha."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:965
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:968
 msgid ""
 "Wow, this is beginning to sound dangerously like a plan. Lieutenant Aethyr "
 "will you join us?"
@@ -1303,7 +1322,7 @@
 "Páni! Tohle začíná nebezpečně znít jako plán. Poručíku Aethyre, 
přidáš se k "
 "nám?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:971
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:974
 msgid ""
 "No. These monsters killed my family. My wife, my daughters. There is nothing "
 "left for me. I'll stay, by the time the Orcs wrestle Clearwater Port away "
@@ -1313,7 +1332,7 @@
 "nemám. Zůstanu zde; ve chvíli, kdy mi skřeti vyrvou z rukou přístav 
Jasných "
 "vod, nezůstane tu už nic než suť!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:977
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:980
 msgid ""
 "The peasant farmers seem to like you. Who knows, maybe they'll be of some "
 "help."
@@ -1321,7 +1340,7 @@
 "Zdá se, že si tě sedláci oblíbili. Kdo ví, třeba ti někteří mohou 
být "
 "nápomocni."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:983
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:986
 msgid ""
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
@@ -1351,31 +1370,31 @@
 "#Smrt lady Jessiky nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:154
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:156
 msgid "She's. . . She's beautiful."
 msgstr "Ona je... Je překrásná."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:193
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:195
 msgid "You will be made to serve. . . Come admire me. Feel my love."
 msgstr "Bude ti umožněno sloužit... Pojď mě obdivovat. Cítit moji 
lásku."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:200
 msgid "She is so. . ."
 msgstr "Ona je tak..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:203
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:205
 msgid "Haldric think with your brain!"
 msgstr "Halriku! Mysli hlavou!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:208
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:210
 msgid "Get her before she can cause too much trouble!"
 msgstr "Dostaňte ji, než způsobí příliš problémů!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:230
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:232
 msgid "The temple is quite empty."
 msgstr "Svatyně je úplně prázdná."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:356
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:358
 msgid ""
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
@@ -1383,7 +1402,7 @@
 "Po krátké plavbě přistál Haldrik na elfím prokletém ostrově. Nad 
ostrovem "
 "leží mlha."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:362
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:364
 msgid ""
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahhh, I've been with you this "
 "far. Who'd of though, a nautical dwarf."
@@ -1391,11 +1410,11 @@
 "Říkal jsem už žádné lodě. Podrazáčtí lidé! Ále, už jsem s vámi 
tak dlouho. "
 "Kdo by to byl řekl -- trpaslík námořník."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:368
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:370
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
 msgstr "Tuším, že budeme čelit dalším nemrtvým. Buďte opatrní."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:374
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:376
 msgid ""
 "These will be the long dead. Not like the undead that my people used, and "
 "they are elf-dead. Be careful indeed."
@@ -1403,11 +1422,11 @@
 "Tito budou už dlouho mrtví. Ne jako ti nemrtví, které používají moji 
lidé. A "
 "jsou to mrtví elfové. Buďte vskutku opatrní."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:380
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:382
 msgid "All Soldiers of Darkness will meet the same fate by my hand."
 msgstr "A stejný osud potká mojí rukou všechny bojovníky Temnot."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:389
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:391
 msgid ""
 "Those elves are finally at rest. I hope that the curses they laid upon us "
 "hold no weight."
@@ -1415,35 +1434,35 @@
 "Elfové konečně odpočívají v pokoji. Doufám, že ty kletby, které na 
nás "
 "seslali, nemají žádnou moc."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:395
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:397
 msgid "Haldric, you're too paranoid."
 msgstr "Jsi příliš pověrčivý, Haldriku."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:420
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:422
 msgid "I curse upon all of your kin that visit this isle."
 msgstr "Proklínám všechny tvého rodu, kdo navštíví tento ostrov."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:432
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:434
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
 msgstr "Přivolávám zkázu na tebe a všechno tvé. Ať nikdy nenalezneš 
klid."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:444
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:446
 msgid "My soul will haunt this place until the end of time! A curse upon you!"
 msgstr "Má duše na tomto místě bude strašit do konce dnů! Proklínám 
vás!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:453
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:455
 msgid "Without their Queen the undead are simply fading away!"
 msgstr "Bez své královny se nemrtví jednoduše vytrácejí!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:473
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:475
 msgid "Back, back to the grave with you!"
 msgstr "Zpět, zpět do hrobu s tebou!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:488
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:490
 msgid "We still have to defeat that Vampire Queen!"
 msgstr "Ještě musíme porazit tu upíří královnu!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:507
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:509
 msgid ""
 "No! The ship that was supposed to pick us up sees that there's still "
 "fighting. It's not stopping. We're trapped."
@@ -1473,7 +1492,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:194
 msgid "Those cold blooded monsters will feel my wrath!"
-msgstr "Ty chladnokrevné potvory pocítí moji zlobu!"
+msgstr "Ty studenokrevné potvory pocítí moji zlobu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:211
 msgid "Umm, you already cleared the Beach."
@@ -1743,7 +1762,7 @@
 "It's Lieutenant Aethyr, of Clearwater Port. I was sure you perished in the "
 "fighting there?"
 msgstr ""
-"To je poručík Aethyr z přístavu Jasných vod. Byl jsem si jist, že jsi 
tam "
+"To je poručík Aethyr z přístavu Jasných vod. Byl jsem si jist, žes tam "
 "zhynul v boji?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:680
@@ -1773,7 +1792,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "Závěr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:146
 msgid ""
@@ -1787,7 +1806,8 @@
 msgid ""
 "Without the Lieutenant's noble sacrifice we would have never carried the "
 "day. We have won a great victory here today but much has been lost, many "
-"good people- My father- Eldaric."
+"good people- My father- Eldaric, King Addroran. However, there is hope, and "
+"a new land spread before us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:173
@@ -1981,7 +2001,7 @@
 "#Smrt lady Jessiky nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:207
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:210
 msgid ""
 "Da big bosses said we'd be in da city by winter. Bosses wrong, stinky humans "
 "still there, and I'm a tinkin- -"
@@ -1989,11 +2009,11 @@
 "Ty velcí šéfi říkali, že na zimu už budem ve městu. Šéfi špatně, 
tam pořád "
 "ty smradlaví lidi, a já řekl..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:212
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:215
 msgid "Wait! I see a ship! Humans is coming! Smash 'em good!"
 msgstr "Počkat! Vidím loď! Jdou sem lidi! Hezky je pomlátíme!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:231
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:234
 msgid ""
 "Prince Haldric has arrived at Fallen Lich Point, to retrieve the Lich's "
 "Book, and flee into the Sewers of Southbay."
@@ -2001,7 +2021,7 @@
 "Princ Haldrik přistál k Ostrohu padlého licha, aby získal lichovu knihu a 
"
 "prchl do stok Jižního zálivu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:255
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:258
 msgid ""
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Ummm, what language would that book be in?"
@@ -2009,27 +2029,27 @@
 "Takže. Odkameníme toho licha a sebereme mu knihu, pak vejdeme do stok. Ahm, 
"
 "v jakém jazyce by ta kniha měla být?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:260
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:263
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
 msgstr "Povzbuzující projev. Kniha bude nejspíš v staré Wesanštině."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:265
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:268
 msgid "Ohhh."
 msgstr "Ou."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:270
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:273
 msgid "Just get the book, I think I should be able to translate it."
 msgstr "Prostě dostaň tu knihu; myslím, že bych ji měla dokázat 
přeložit."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:275
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:278
 msgid "Then into Southbay's sewer."
 msgstr "A pak do stok Jižního zálivu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:280
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:283
 msgid "Right."
 msgstr "Správně."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:295
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:298
 msgid ""
 "INSCRIPTION: This monolith was erected by me, <CHIPPED AWAY>, first Mage of "
 "the good people of the Green Isle. By it's power the Lich is bound in stone. "
@@ -2039,16 +2059,16 @@
 "lidí Zeleného ostrova. Lich je svázán do kamene jeho mocí. Kouzlo 
přestane "
 "působit, pronese-li některý vznešený z linie králů tato slova..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:318
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:270
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:321
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:271
 msgid "Hmm... after some thought. . ."
 msgstr "Hm... Když jsem to zvážil..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:322
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:325
 msgid "I think I'll say that magic phrase."
 msgstr "Myslím\\, že řeknu tu kouzelnou větu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:334
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:337
 msgid ""
 "The Lich is free! Let's bash him and grab that book. That sounds like a job "
 "for you, Lady Jessica!"
@@ -2056,98 +2076,98 @@
 "Lich je volný! Udeřte na něj a vezměte mu tu knihu. To vypadá jako 
práce pro "
 "tebe, lady Jessiko!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:339
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:342
 msgid "Hmph! You're just happy because that monolith proves your paternity!"
 msgstr "Pch! Jsi prostě nadšený, protože monolit prokázal tvůj původ!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:344
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:347
 msgid "Free, I'm free, and I feel the Ruby of Fire! It will be mine."
 msgstr "Volný. Jsem volný a cítím Ohnivý rubín! Bude můj."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:349
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:352
 msgid "No you won't you soldier of darkness!"
 msgstr "Ne, nebude tvůj, ty vojáku temnot!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:356
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:359
 msgid "I think I'll wait a while before uttering any magic phrases."
 msgstr ""
 "Myslím\\, že raději chvíli počkám, než vyslovím jakoukoli kouzelnou 
větu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:362
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:365
 msgid "We have more pressing matters to deal with before we free that Lich."
 msgstr ""
 "Máme tu naléhavější záležitosti, se kterými se musíme vypořádat, 
než "
 "osvobodíme toho licha."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:368
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:371
 msgid "Afraid you'll find out you're not of the line of Kings?"
 msgstr "Obáváš se, že zjistíš, že nejsi královské krve?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:379
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:382
 msgid "This sounds like a job for Prince Haldric, hopefully."
 msgstr "To zní jako práce pro prince Haldrika -- doufejme."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:389
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:392
 msgid "The Lich-Lord is already free."
 msgstr "Lord-lich je už volný."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:406
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:409
 msgid "NW - Southbay."
 msgstr "Severovýchod -- Jižní záliv"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:411
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:414
 msgid "More Like NW - Every Orc on the Isle. Hmph!"
 msgstr "Spíš „Severovýchod -- všichni skřeti, co jsou na ostrově“. 
Chm."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:443
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:446
 msgid "We have the book, let's get out of here!"
 msgstr "Máme knihu, pryč odsud!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:449
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:452
 msgid "Sounds good to me."
 msgstr "To zní dobře."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:480
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:483
 msgid "I seem to be forgetting something. Ohhh, the book!"
 msgstr "Zdá se, že jsem něco zapomněl. Á, tu knihu!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:490
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:493
 msgid "Prince Haldric must be the first into the sewers of Southbay."
 msgstr "První musí do stoky vstoupit princ Haldrik."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:514
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:517
 msgid "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
 msgstr "Rarlak - ark, a raul-rarlak!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:519
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:524
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:529
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:522
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:527
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:532
 msgid "Oh my!"
 msgstr "A sakra!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:534
-msgid "And he brought friends."
-msgstr "A přivedl si kamarády."
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:537
+msgid "And he brought a friend."
+msgstr "A přivedl si kamaráda."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:554
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:556
 msgid "So close. So close."
 msgstr "Tak blízko. Tak blízko."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:560
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:562
 msgid "I found the book in what was left of his robes! Let's get out of here!"
 msgstr "Našel jsem knihu v tom, co zůstalo z jeho šatů. Pojďme odtud 
pryč!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:615
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:617
 msgid "I can hear their re-enforcements coming! We're trapped! All is lost!"
 msgstr "Slyším, jak přicházejí jejich posily! Jsme v pasti. Vše je 
ztraceno!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:629
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:631
 msgid "Sewer - Danger Keep Out!"
 msgstr "Stoka. Nebezpečí -- nevstupovat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:4
 msgid "Peoples in Decline"
-msgstr ""
+msgstr "Lidé na ústupu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:29
 msgid ""
@@ -2169,7 +2189,7 @@
 "#Smrt lorda Tyfona nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:188
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:194
 msgid ""
 "After some time at sea an island is spotted. The Eldaric docks at a crude "
 "port that appears to be deserted."
@@ -2177,35 +2197,46 @@
 "Po nějaké době na moři spatřili ostrov. Eldarik zakotvil u hrubého 
přístavu, "
 "jež se zdál být opuštěn."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:193
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:199
 msgid "Land! Land! Bless the Lords of Light!"
 msgstr "Země! Země! Velebte Pána světla!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:198
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:204
 msgid ""
-"This is the elder Prince's Island all right. We had a heck of a time "
+"This is the Elder Prince's island all right. We had a heck of a time "
 "pacifying the Drakes who live here. Oh my, it looks like they've rearmed!"
 msgstr ""
-"V pořádku, to je ten starší princův ostrov. Dalo nám řádně zabrat 
srovnat ty "
+"V pořádku, to je ostrov staršího prince. Dalo nám řádně zabrat 
srovnat ty "
 "draky, co tu žili. A sakra, vypadá to, že se zase vyzbrojili."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:203
-msgid "To Arms! We must take this island."
-msgstr "Do zbraně! Musíme ten ostrov ovládnout!"
-
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:208
-msgid "Ssso humansss, you've come to trouble usss again. Prepare to die!"
-msgstr ""
-"Podívejme sse, přiššli jsste náss zasse ssoužit. Připravte sse na 
ssmrt!"
-
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:228
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:200
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:229
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:258
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:209
+msgid "We come in peace. We only seek to re-provision our ships."
+msgstr "Přišli jsme v míru. Snažíme se jen znovu zásobit naše lodě."
+
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:214
+msgid "<Whispering> I don't think diplomacy is going to work."
+msgstr "(šeptem) Nemyslím, že tu bude diplomacie co platná."
+
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:219
+msgid ""
+"Ssso humansss, you've come to trouble usss again. Prepare to die! For the "
+"glory of the Lords of Morogor!"
+msgstr ""
+"Podívejme sse, přiššli jsste náss zasse ssoužit. Připravte sse na 
ssmrt! Pro "
+"sslávu pánů Morogoru!"
+
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:224
+msgid "<Whispering> Do I need to say, 'I told you so'?"
+msgstr "(šeptem) Musím říkat „Říkala jsem ti to“?"
+
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:244
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:203
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:232
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:261
 msgid "Look out, a Serpent has emerged from the deep."
-msgstr "Pohleď, z hlubin se vynořil nějaký had."
+msgstr "Dávejte pozor, z hlubin se vynořil nějaký had."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:246
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:262
 msgid ""
 "Well, it looks like their warriors have given up the fight. We should be "
 "able to re-provision the ships now"
@@ -2213,7 +2244,7 @@
 "Výborně, zdá se, že jejich válečníci už boj vzdali. Měli bychom 
nyní být "
 "schopni znovu zásobit naše lodě."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:251
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:267
 msgid ""
 "The nice thing is, they'll go back to guarding this island after we're gone "
 "for a while. It'll make a good way of preventing others from following us."
@@ -2221,7 +2252,7 @@
 "Pěkné je na tom to, že až odplujeme, začnou po chvíli opět ostrov 
strážit. "
 "To bude dobrý způsob, jak zabránit jiným, aby nás následovali."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:256
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:272
 msgid ""
 "This island is slowly sinking. Hmm, I wonder what they'll do when it gets "
 "too small for them?"
@@ -2229,7 +2260,7 @@
 "Ten ostrov se pomalu potápí. Hm, tak mě napadá, co udělají, až se pro 
ně "
 "stane příliš malým?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:261
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:277
 msgid ""
 "Well, they seem rather intelligent. They're certainly belligerent and "
 "numerous. I'm sure they'll eventually evacuate. Just like us right now."
@@ -2237,19 +2268,19 @@
 "Nu, zdají se vcelku inteligentní. Jsou jistě početní a bojechtiví, jsem 
si "
 "jista, že se nakonec vystěhují do bezpečí. Stejně jako nyní my."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:266
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:282
 msgid "I don't find that thought very comforting."
 msgstr "Neshledávám tuto myšlenku právě uklidňující."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:279
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:295
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:310
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:366
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:465
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:302
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:371
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:470
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:305
 msgid "Neep! Neep!"
 msgstr "Níp! Níp!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:298
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:314
 msgid ""
 "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
 msgstr ""
@@ -2284,12 +2315,16 @@
 "Haldric reaches the site where the fleet is due to return. Several ships "
 "have already docked. The Orcs are on the frontier."
 msgstr ""
+"Haldrik dospěl k místu, kam se měla flotila vrátit. Již tam kotvilo 
několik "
+"lodí. Na ozboru jsou skřeti."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:207
 msgid ""
 "Sir, some ships have landed. . . They look like they've been damaged by the "
 "voyage. Hmm, it seems that most of the ships are staying at sea."
 msgstr ""
+"Několik lodí přistálo, pane... Vypadají, že cestou utrpěly 
poškození. Hm, "
+"zdá se, že většina lodí zůstává na moři."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:212
 msgid ""
@@ -2297,32 +2332,36 @@
 "defeat these monsters before everybody starves at sea, or before Jevyan "
 "launches an attack with his fleet."
 msgstr ""
+"Nepochybně spatřili dýmy ze skřetích ohňů. Musíme ty stvůry zničit, 
než na "
+"moři všichni vyhladoví nebo než Jevyan podnikne útok se svou flotilou."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:217
 msgid ""
 "Yes Sir! The rest of the refugees have fled South, to our initial landing "
 "site. If we fail here they'll get slaughtered."
 msgstr ""
+"Ano, pane! Ostatní uprchlíci unikli na jih, na místo našeho původního "
+"přistání. Padneme-li zde, budou povražděni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:222
 msgid "Well, that settles it. Enough talking, time to fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Nu, tím se to řeší. Dost povídání, do boje!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:227
 msgid "For the glory of the men of The Green Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Pro slávu mužů Zeleného ostrova!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:232
 msgid "No, for the Glory of all of the people of the West North! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne, pro slávu všech lidí ze severozápadu! Útok!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:237
 msgid "Bah! Human- we will stomp you under our heels!"
-msgstr ""
+msgstr "Pche! Lidi, rozdrtíme vás pod svými patami!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:242
 msgid ". . .And raise your dead to serve forever!"
-msgstr ""
+msgstr "...a pozdvedneme vaše mrtvoly, aby nám věčně sloužily!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:271
 msgid ""
@@ -2330,6 +2369,9 @@
 "the power of the Ruby of Fire. It makes little difference, your undead "
 "corpse will lay it at my feet."
 msgstr ""
+"Vzdej to, chlapečku! Nemůžeš mě porazit... Hm, co to je? Naučil ses 
ukrýt "
+"sílu Ohnivého rubínu. Ale, na tom nesejde, tvé nemrtvé tělo mi ho 
položí k "
+"nohám."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:276
 msgid ""
@@ -2337,51 +2379,56 @@
 "war, but you're the real monster! You sacrificed you're own people to "
 "preserve your immortal un-life."
 msgstr ""
+"To teprve uvidíme. Pošetilý princ Jižního zálivu udělal chybu, když 
začal "
+"tuto válku, ale opravdový netvor jsi ty! Obětoval jsi svůj vlasní lid 
pro "
+"zachování svého nesmrtelného neživota!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:281
 msgid "Enough of this. A curse of darkness upon you young prince."
-msgstr ""
+msgstr "To stačilo. Přivolávám na tebe prokletí tmy, mladý princi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:335
 msgid "I see masts on the horizon. Jevyan's fleet is here! It's all over."
-msgstr ""
+msgstr "Na obzoru vidím stěžně. Jevyanova flotila je zde! Je po všem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:349
 msgid "Please Diembark in an Orderly Fashion and Proceed South"
-msgstr ""
+msgstr "Vystupte spořádaně z lodí a poračujte na jih."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:354
 msgid "Hmm, they left off the 'or the Orcs will eat you' part."
-msgstr ""
+msgstr "Hm, vynechali tu část „nebo vás sežerou skřeti“."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:386
 msgid ""
 "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
-msgstr ""
+msgstr "Jsem zpět, šlo to dobře! Doufám tedy, Haldriku, že víš, co 
děláš."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:391
 msgid ""
 "Umm, we'll talk about it later. I'm just a little busy at the moment. I'm "
 "glad you made it back in one piece."
 msgstr ""
+"Ehm, promluvíme si o tom později. Jsem právě poněkud zaneprázdněn. 
Mám "
+"radost, že ses vrátila vcelku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:396
 msgid "Yeah, it looks like you could use all of the help you can get."
-msgstr ""
+msgstr "No, vypadá to, že bys využil každou pomoc, kterou dokážeš 
získat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:405
 msgid ""
 "We've defeated Jevyan's forces. The ships must diembark their passengers "
 "quickly-"
-msgstr ""
+msgstr "Porazili jsme Jevyanovy síly. Cestující se musí rychle vylodit..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:410
 msgid "Haldric, what's going on? What's the plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Co se tu děje, Haldriku? Jaký máš plán?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:415
 msgid "Well, we're going to confront Jevyan and destroy him."
-msgstr ""
+msgstr "Tedy, chystáme se postavit Jevyannovi a zničit ho."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:420
 msgid ""
@@ -2389,38 +2436,44 @@
 "Lords will follow. It's because of that Ruby. If I were paranoid I'd say "
 "that our dear old 'tree-friend' might have known as much."
 msgstr ""
+"To se snáz řekne, než vykoná. I kdybychom ho porazili, další 
lordi-lichové "
+"ho budou následovat. Kvůli tomu rubínu. Kdybych byla paranoidní, řekla 
bych "
+"že to náš starý drahý „stromový přítel“ mohl také vědět."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:425
 msgid "We should discuss this in private. Here, come with me."
-msgstr ""
+msgstr "Měli bychom to probrat v soukromí. Tudy, pojď za mnou."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:450
 msgid "Slurp, click, click, click!"
-msgstr ""
+msgstr "Chlemt, cvak, mlask, cvak!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:455
 msgid "I don't know what that is, but it doesn't sound friendly."
-msgstr ""
+msgstr "Nevím, co to znamená, ale nezní to přátelsky."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:481
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:482
 msgid ""
 "You Again. You will sssuffer for your attack against my people! Shek'kahan, "
 "our Naga friendsss- You'll pay! We have new friends now."
 msgstr ""
+"Zasse ty. Zakussíš bolesst pro ssvůj útok na našše lidi. Shek'kahan, 
našši "
+"rejpalí sstoupenci... Zaplatíšš! Máme teď nové přátele."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:508
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:458
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:509
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:457
 msgid "Oh, to join my family again! Do not mourn my passing."
-msgstr ""
+msgstr "Ach, opět se setkat se svou rodinou! Netruchlete pro můj odchod."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:529
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:530
 msgid ""
 "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
 msgstr ""
+"Moji lidé jsou padající balvan -- můžeš utíkat, ale rozdrtíme tě... 
Ách!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:551
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:552
 msgid "I- I die?"
-msgstr ""
+msgstr "Já... umírám?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:4
 msgid "Return to Oldwood"
@@ -2566,7 +2619,7 @@
 msgstr "Paní, proč jste nechali ty nemrtvé stvůry vést váš lid?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:239
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:387
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:389
 msgid ""
 "Haldric, we are an ancient people who lived in a land filled with all manner "
 "of man and beast. We needed vision that extended beyond the meagre span of "
@@ -2660,7 +2713,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:3
 msgid "Rise of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Úsvit Wesnothu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:30
 msgid ""
@@ -2688,297 +2741,297 @@
 "#Zapomeneš ušetřit jednoho nepřátelského vůdce nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:281
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:286
 msgid ""
 "Haldric rapidly approaches the site where Lich-Lord Jevyan has made "
 "landfall. The final confrontation looms before him."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:286
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:291
 msgid "You can not win. Give me the Ruby of Fire and I will go in peace."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:291
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:296
 msgid ""
 "This ends here Jevyan. Even if I believed your words I couldn't give you the "
 "Ruby of Fire."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:296
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:301
 msgid ""
 "Bah! Even if you have learnt to conceal the power of the Ruby of Fire you "
 "will deliver it unto me in death!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:301
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:306
 msgid ""
 "You're a fool Jevyan. How do you think we secured our place here? We had to "
 "give the Elves the Ruby of Fire. We just signed a treaty with the Elves "
 "ensuring our place here."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:306
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:311
 msgid ""
 "No! I don't believe it. Only a fool would give away an artifact of such "
 "power."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:311
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:316
 msgid "A fool, or a desperate band of refugees!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:316
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:321
 msgid "No. It can't be!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:321
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:326
 msgid ""
 "Fool human, you shouldn't give such toys to elves! Bah! It matters little to "
 "me. I'm no wizard. All I got is my axe. He, he. It's all I need- Prepare to "
 "die Orcish scum!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:326
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:331
 msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:331
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:336
 msgid "It matters little, because here you fall!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:336
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:341
 msgid "For all of the good people of Clearwater Port!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:341
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:346
 msgid "For the honour of SouthBay!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:346
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
 msgid ""
 "We don't need some magic trinket to beat you! Prepare to meet you fate you "
 "decrepit sack of bones! For the honour of all of the people of the of the "
 "West North!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:356
 msgid "Charge!"
 msgstr "Výpad!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:356
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:361
 msgid ""
 "I hate it when my prey gets chatty! Get them, it's a long boat ride back "
 "home!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:361
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:366
 msgid "We shall soon see if you have the Ruby of Fire!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:371
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:376
 msgid "<Whispering> Lieutenant, you remember the plan right?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:376
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:381
 msgid "<Whispering> Yes Sir. I am ready."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:390
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:395
 msgid "He's raising our dead! Be careful!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:409
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:414
 msgid ""
 "Feel my wrath, Jevyan I'm coming for you! No piece of paper in my pocket is "
 "going to stop me from destroying you. For my family! For the people of "
 "Clearwater Port!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:414
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:419
 msgid "All life is finite, you will be made to serve along with the rest."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:426
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:431
 msgid "Come on, stay still, just for a second. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:438
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:443
 msgid "For the Wesfolk!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:453
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:458
 msgid "Be careful Lieutenant!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:517
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:522
 msgid "The battle is going against us!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:522
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:527
 msgid "Our forces are being routed! We should flee back to the Green Isle!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:527
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:532
 msgid "It goes poorly for us!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:532
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:537
 msgid "Defeated, by humans?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:537
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:542
 msgid "Fight on you cowardly Orcish scum!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:545
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:759
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:767
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:775
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:783
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:550
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:764
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:772
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:780
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:788
 msgid ""
 "Da old bag of bones has been crushed, and our cause is lost. We know da "
 "Elfses have da Fire Ruby. Retreat!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:553
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:558
 msgid "Da Elfses have the Fire Ruby, we must flee. To da Ships!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:561
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:566
 msgid ""
 "We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of Fire!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:569
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:574
 msgid ""
 "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and our "
 "assult has been stopped."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:592
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:597
 msgid ""
 "The plan revolved around some Orcs making it back to the Green Isle to tell "
 "their kin that the Elves have the Ruby of Fire. So we wouldn't have to bear "
 "the brunt of the next invasion."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:597
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:602
 msgid "What have we done?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:673
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:678
 msgid "My love, my family, I'll be there soo-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:679
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:684
 msgid ""
 "Lieutenant Aethyr! No! Umm, he was kind of critical for convincing Jevyan "
 "that the Elves have the Ruby of Fire."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:700
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:705
 msgid ""
 "Jevyan- I spit upon thee. Your end awaits. My love, my family, I'll be there "
 "soo-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:706
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:711
 msgid ""
 "Fool. You are no match for my power. What! What's this? A treaty. That's elf "
 "script."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:712
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:717
 msgid ""
 "No. Why? You fools, you gave the Ruby of Fire to the Elves. But that won't "
 "save you from me. I will destroy you, then I will deal with the Elves."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:718
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:723
 msgid "We'll see about that. For the honour of Lieutenant Aethyr, forward!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:730
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:735
 msgid ""
 "I am fallen before my plans have reached fruition. A curse upon you Haldric, "
 "may you and your descendants know nothing but strife!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:742
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:747
 msgid ""
 "You deny me my honourable death? Our foes are not yet convinced that the "
 "Elves have the Ruby."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:797
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:802
 msgid "Da old bag 'o bones is gone, but you haven't beat us yet!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:802
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:807
 msgid "We took yer home now we'll take yer lives!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:807
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:812
 msgid "The Elfses have da Fire Ruby, and you have nothing!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:812
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:817
 msgid "We will suck the marrow from your bones human!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:847
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:852
 msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:910
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:915
 msgid "The bridge!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:973
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:978
 msgid "Out advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1027
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1032
 msgid ""
 "It's the Haldric! Jevyan you never said you came to destroy this monster. We "
 "will help you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1056
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1061
 msgid "Come in from the deep my loyal soldiers!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1085
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1090
 msgid "Rise, rise from the ground!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1118
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1123
 msgid "Neep! SPLAT!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1123
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1128
 msgid "Ahh. . . That almost makes it all worth while!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1128
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1133
 msgid "You'll pay for that!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1136
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1141
 msgid "Strike down these fools."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1208
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1213
 msgid "We did it! We won!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1213
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1218
 msgid ""
 "Jevyan is destroyed, but at a terrible price. Let's put Lieutenant Aether to "
 "rest and discuss what is to come in the following days."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1222
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1227
 msgid ""
 "Our strength is waining, and our foes grow strong by the hour. The battle is "
 "lost!"
@@ -3008,7 +3061,7 @@
 "#Smrt lorda Tyfona nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:156
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:159
 msgid ""
 "After a particularly bad series of storms the Eldaric has taken on water, "
 "and much of the fleet has been scattered. Lord Typhon suggests stopping at a "
@@ -3018,11 +3071,11 @@
 "se rozptýlila. Lord Tyfon navrhl udělat zastávku na skupince malých 
ostrůvků "
 "ošlehaných větrem, aby se znovu uspořádali."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:162
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:165
 msgid "I don't think I can take much more of this. I'm feeling I'll!"
 msgstr "Nemyslím, že tohohle ještě o moc víc snesu. Je mi zle!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:168
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:171
 msgid ""
 "Be careful, these islands aren't safe. We're in Naga territory. But this is "
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall. . . The "
@@ -3032,34 +3085,34 @@
 "Ovšem toho je jediné místo s písčitými plážemi, kde můžeme 
zastavit, než se "
 "vylodíme. Rejpalové rádi vybírají kovy z lodí, které zde zajmou."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:174
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:177
 msgid "Prey! Get them!"
 msgstr "Kořist! Dostaňte ji!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:180
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:183
 msgid "The fleet must regroup here. We have to defeat these monsters."
 msgstr "Flotila se musí přeskupit zde. Musíme porazit ty příšery."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:276
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:279
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
 msgstr "Porazili jsme rejpaly. Flotila se bude moci opět uspořádat."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:282
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:285
 msgid ""
 "The next time we see land, it should be the great continent to the East."
 msgstr "Až příště uvidíme zemi, měl by to být ten velký východní 
kontinent."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:288
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:291
 msgid ""
 "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
 msgstr ""
 "Budu nesmírně šťasten, až tato cesta skončí. Jsme skoro tam. Skoro 
tam."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:318
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:321
 msgid "I think we're being followed. . ."
 msgstr "Myslím, že jsme sledováni..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:328
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:331
 msgid ""
 "We were too slow. . . The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
@@ -3088,7 +3141,7 @@
 "#Smrt lady Jessiky nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:141
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:143
 msgid ""
 "In the last leg of their journey to Southbay, Haldric and his companions "
 "find themselves in the Sewers of Southbay."
@@ -3096,7 +3149,7 @@
 "V poslední části své cesty do Jižního zálivu se princ Haldrik a jeho "
 "společníci ocitli ve stokách Jižního zálivu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:146
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:148
 msgid ""
 "Only a human could take such a lovely cave and fill it with refuse. Humans. "
 "Hey, is that a pair of boots?"
@@ -3104,7 +3157,7 @@
 "Jedině člověk mohl vzít takovou překrásnou jeskyni a zaplnit ji 
odpadky. "
 "Lidi. Hej, není tamto pár bot?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:151
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:153
 msgid ""
 "We should be cautious down here. This isn't an old maid's drain pipe, this "
 "is the sewer of Southbay. It is said that the city diverted an underground "
@@ -3114,17 +3167,17 @@
 "stoky Jižního zálivu. Říká se, že město odklonilo podzemní řeku pro 
své "
 "účely a nechalo svou odpadní vodu vytékat starým říčním korytem."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:157
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:159
 msgid "This is the far end of that river bed. Legend has it- -"
 msgstr "Toto je konec onoho říčního koryta. Legendy říkají..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:163
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:165
 msgid ""
 "That a King banished a rouge faction of Red Mages down here after the "
 "Wesfolk war!"
 msgstr "Že sem král po válce s Wesany vyhnal ničemnou bandu rudých 
mágů!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:169
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:171
 msgid ""
 "Can you feel it brother? This one bears the Ruby of Fire. After all this "
 "time it has simply come to us!"
@@ -3132,15 +3185,15 @@
 "Cítíš ho, bratře? Tamten nese Ohnivý rubín. Po celé té době prostě 
přišel "
 "sám přímo k nám!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:175
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:177
 msgid "We must have it. Get them!"
 msgstr "Musíme ho získat! Dostaňte ho!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:184
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:186
 msgid "Nooo! The wizards are flooding the sewer we're doomed!"
 msgstr "Ne! Mágové zaplavují stoky, jsme ztraceni!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:193
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:195
 msgid ""
 "Haldric, there's something that's filling me with a sense of forboding. That "
 "Ruby, have you noticed that anything that happens to be strong in the ways "
@@ -3151,7 +3204,7 @@
 "kdokoli, kdo je zběhlý v umění magie, jej dokáže vycítit? Elilmaldur-"
 "Rithrandil ho cítil, stejně tak lord-lich Caror, a teď ti dva."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:199
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:201
 msgid ""
 "We just got the Lich's book, and I can litererally feel the power of the "
 "Ruby, even with it in my pack. Let's figure out what it does, before we "
@@ -3160,31 +3213,31 @@
 "Právě jsme získali lichovu knihu a já doslova cítím sílu toho rubínu, 
i ze "
 "svého vaku. Musíme zjistit, co dokáže, než se rozhodneme, co s ním 
uděláme."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:221
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:223
 msgid "Hmmm. He seems to have had a map, and some gold!"
 msgstr "Hm. Zdá se, že měl mapu a nějaké zlato!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:243
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:290
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:245
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:292
 msgid "Brother!"
 msgstr "Bratře!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:271
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:273
 msgid "Hmmm. He seems to have had a map."
 msgstr "Hm. Zdá se, že měl mapu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:313
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:315
 msgid ""
 "Argh, the stream bed is blocked! Only a pint of goo is getting through. "
 "We'll have to go around."
 msgstr ""
 "Klatě, řečiště je ucpané! Proteče jím jen stružka splašků. Musíme 
jít okolo."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:327
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:329
 msgid "To Southbay"
 msgstr "K Jižnímu zálivu"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:372
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:374
 msgid ""
 "It's not very Heroic if Prince Haldric isn't the one to lead his band from "
 "the Sewers of Southbay."
@@ -3192,15 +3245,15 @@
 "Nebude to příliš hrdinské, pokud to nebude princ Haldrik, kdo skupinu 
vyvede "
 "ze stok Jižního zálivu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:388
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:390
 msgid "Danger Ahead!"
 msgstr "Pozor, nebezpečí!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:394
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:396
 msgid "Ahead, so far it's been danger everywhere."
 msgstr "Kupředu, zatím tu bylo nebezpečí všude."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:403
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:405
 msgid "Finally on to Southbay!"
 msgstr "Konečně v Jižním zálivu!"
 
@@ -3226,7 +3279,6 @@
 msgstr "Přináším obojí a všichni jsou věrní králi Jižního zálivu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honourable man, and so are you. Aren't you the King now?"
@@ -3346,15 +3398,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:201
 msgid ""
-"You head East because my people came from the West, which is teeming with "
-"every form of man and monster imaginable. There is litterally no room there. "
-"If you thought we were bad, you should see what else lives there. You'd be "
-"slaves, or you'd be dead."
-msgstr ""
-"Na východ miřte proto, že můj lid přišel ze západu, který oplývá 
všemi "
-"myslitelnými druhy lidí a potvor. Není tam doslova žádné místo. Pokud 
jste "
-"si mysleli, že jsme zlí, měli jste vidět, ty ostatní věci, co tam 
žijí. Byli "
-"byste otroky nebo mrtví."
+"This is no time for bravado. You must head East because my people came from "
+"the West, which is teeming with every form of man and monster imaginable. "
+"There is litterally no room there. If you thought we were bad, you should "
+"see what else lives there. You'd be slaves, or you'd be dead."
+msgstr ""
+"Není čas na chvástání. Na východ musíte zamířit proto, že můj lid 
přišel ze "
+"západu, který oplývá všemi myslitelnými druhy lidí a potvor. Není tam 
"
+"doslova žádné místo. Pokud jste si mysleli, že jsme zlí, měli byste 
vidět ty "
+"ostatní věci, co tam žijí. Byli byste otroky nebo mrtví."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:206
 msgid ""
@@ -3372,32 +3424,61 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:211
 msgid ""
-"Flee, and flee East. King Addroran it is your duty to hold this city as long "
-"as you can. For the sake of all who can be evacuated. That means that it "
-"should fall on Haldric and I to lead this evacuation."
-msgstr ""
-"Prchněte, a prchněte na východ. Tvou povinností, králi Addrorane, je 
držet "
-"město tak dlouho, jak dokážeš. Kvůli všem, kdo mohou být zachráněni. 
To "
-"znamená, že vést vysídlení do bezpečí zbývá na Haldrika a na mne."
-
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:216
-msgid ""
-"Hmm. There is wisdom in your words, and my end should be here. We can hold "
-"out for the rest of the winter here. When the Orcs came it was fall and the "
-"harvest was in, and we can fish the great schools of fish that live under "
-"the ice. You might even be able to depart in well provisioned ships!"
+"Hmm. There is wisdom in your words, and my end should be in this place. We "
+"can hold out for the rest of the winter here. When the Orcs last came it was "
+"fall and the harvest was in. We can hunt the great schools of fish that live "
+"under the ice. You might even be able to depart in well provisioned ships!"
 msgstr ""
 "Hm, moudře jsi promluvila a můj konec by měl být zde. Můžeme se zde 
udržet "
 "do konce zimy. Skřeti přišli na podzim, kdy již byla úroda sklizena, a "
 "můžeme lovit ta velká hejna ryb, co žijí pod ledem. Možná se vám 
dokonce "
 "podaří odplout na dobře zásobených lodích."
 
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:216
+msgid "Don't you intend to come with us?"
+msgstr "Nezamýšlíš jít s námi?"
+
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:221
-msgid "Well, I see no other way. About that book?"
-msgstr "Budiž, nevidím jinou možnost. A ta kniha?"
+msgid ""
+"No. Flee, and flee East. It is my duty to hold this city as long as I can. "
+"For the sake of all who can be evacuated. That means that it should fall on "
+"Haldric and you to lead the evacuation."
+msgstr ""
+"Ne. Prchněte, a prchněte na východ. Tvou povinností, králi Addrorane, je 
"
+"držet město tak dlouho, jak dokážeš. Kvůli všem, kdo mohou být 
zachráněni. "
+"To znamená, že vést vysídlení do bezpečí zbývá na Haldrika a na mne."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:226
 msgid ""
+"My King, there will be a new kingdom in the East, and the bulk of the fleet "
+"will bear the flag of Southbay. A new throne and new lands await you in the "
+"East."
+msgstr ""
+"Můj králi, na východě bude nové království a většina lodí flotily 
ponese "
+"vlajku Jižního zálivu. Na východě tě čeká nový trůn a nové země."
+
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:231
+msgid ""
+"My bloodline has ended with my sons, and I am old. Let the ships take the "
+"the women, children, and young men first. A new Kingdom must be born of "
+"vital blood. Us old men are still of some value. We will make the Orcs pay "
+"dearly when they come to take this place!"
+msgstr ""
+"Jsem starý a má pokrevní linie skončila s mými syny. Ať lodě vezmou 
předně "
+"ženy, děti a mladé muže. Nové království musí být zrozeno ze silné 
krve. My, "
+"staří muži, máme stále svou hodnotu. Necháme skřety draze zaplatit, 
až "
+"přijdou zabrat tuto krajinu."
+
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:236
+msgid ""
+"Well, if there is no other way. May the bards forever sing of the valour of "
+"the Kings of Southbay! Jessica, about that book?"
+msgstr ""
+"Budiž, není-li žádný jiný způsob. Kéž bardové věčně zpívají o 
udatnosti "
+"krále Jižního zálivu! A Jessiko, ta kniha?"
+
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:241
+msgid ""
 "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
 msgstr "Začala jsem s překladem. Á, a měl bys pořádně uzavřít stup do 
stok."
 
@@ -3423,7 +3504,7 @@
 "#Smrt prince Haldrika\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:142
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:143
 msgid ""
 "With a feeling of grim curiosity Prince Haldric and his company descend into "
 "catacombs below the temple, buried deep in the bedrock, in the very roots of "
@@ -3433,7 +3514,7 @@
 "katakomb pod svatyní, pohřbených hluboko v podloží, v samých základech 
"
 "světa. Haldrik uslyšel zdáli dunivý hlas."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:147
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:148
 msgid ""
 "Free! I'm free at last! I knew those puny mages couldn't seal me in here "
 "forever! Rise my soldiers of Darkness, the world will be ours once more!"
@@ -3441,26 +3522,26 @@
 "Volný! Konečně jsem volný! Věděl jsem, že mě zde ti směšní 
mágové nemohli "
 "zavřít natrvalo. Povstaňte, mí bojovníci temnot, svět bude opět nám!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:153
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:154
 msgid ""
 "Back underground. . . This feels much better! As for the current residents, "
 "uggh!"
 msgstr ""
 "Zpět pod zemí... Hned se cítím líp. Tedy až na ty současné obyvatele, 
uch."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:159
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:160
 msgid "Let's put these monsters to their final rest."
 msgstr "Dopřejmě těm příšerám jejich konečný odpočinek."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:171
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:172
 msgid "I am fallen after all this time."
 msgstr "Po celém tom čase jsem nakonec padl."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:180
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:181
 msgid "The world won't miss him one bit."
 msgstr "Nebude světu ani trochu chybět."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:201
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:202
 msgid ""
 "What's that! No! The tree-folk are sealing us back in here. They must think "
 "that we've failed. We're trapped."
@@ -3468,24 +3549,24 @@
 "Co to je? Ne! Stromoví lidé nás tu opět uzavírají. Musejí si myslet, 
že jsme "
 "selhali. Jsme v pasti."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:215
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:229
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:216
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:230
 msgid "INSCRIPTION: Embrace the Monolith to be Cured by the Powers of Light."
 msgstr "Nápis: Obejmi tento monolit, a budeš vyléčen silami světla."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:243
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:242
 msgid "I don't like the look of that pool at all."
 msgstr "Vzhled toho jezera se mi vůbec nelíbí."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:257
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:256
 msgid "It looks scary, but it's good for you."
 msgstr "Vypadá děsivě, ale udělá ti dobře."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:278
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:277
 msgid "You already have the Fire Ruby."
 msgstr "Ohnivý rubín už máš ve svém držení."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:298
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:297
 msgid ""
 "As you open the chest you see it, the Ruby of Fire. It is the size of an "
 "apple, and burns with and internal fire, which is refracted through its "
@@ -3495,7 +3576,7 @@
 "vnitřním ohněm, který se láme na jeho vybroušených plochách. 
Cítíš, jak z "
 "něj proudí síla..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:304
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:303
 msgid ""
 "It's funny that the Lich-Lord didn't have this on his person. Since I don't "
 "actually know what this thing does, I'll just put it in the bottom of my "
@@ -3504,11 +3585,11 @@
 "To je legrační, že ho lord-lich neměl u sebe. Nevím, co ta věc vlastně 
dělá, "
 "uschovám ji proto zatím na dně svého rance."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:326
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:325
 msgid "Maybe you should move somebody else to the chest."
 msgstr "Možná bys měl k truhlici přesunou někoho jiného."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:339
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:338
 msgid ""
 "I'm glad that's over! We have the Ruby of Fire, and that Lich-Lord is now a "
 "pile of dust, let's get out of these catacombs!"
@@ -3516,7 +3597,7 @@
 "Jsem šťasten, že je to za námi. Ohnivý rubín jsme získali a z 
lorda-licha je "
 "teď hromada prachu, pojďme ven z této hrobky!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:360
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:359
 msgid "He's raising our dead!"
 msgstr "Pozvedává naše padlé!"
 
@@ -3544,7 +3625,7 @@
 "#Smrt lady Jessiky nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:216
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:222
 msgid ""
 "After some days of travel Haldric finds himself confronted by a vast expanse "
 "of swamp. A small island with a mountain dominates the view. That can only "
@@ -3553,19 +3634,19 @@
 "Po několika dnech cesty se Haldrik ocitl před bažinou nesmírné rozlohy. "
 "Výhledu vévodí malý ostrov s horou. To může být jedině domov draka."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:222
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:228
 msgid "Flies, fies, everywhere! Ahhhck!"
 msgstr "Mouchy, mouchy, všude! Ksakru!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:228
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:234
 msgid "'Prince Haldric the Dragonbane' sounds rather nice."
 msgstr "„Princ Haldrik, drakobijec“ zní opravdu pěkně."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:234
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:240
 msgid "We'll see. . ."
 msgstr "Uvidíme..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:244
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:250
 msgid ""
 "I'm glad that's over. The elves certainly aren't taking it easy on us. It's "
 "a miracle any of us are alive at all."
@@ -3573,57 +3654,57 @@
 "Jsem rád, že je to za námi. Ti elfové to nám to tedy nedělají právě 
snadné. "
 "Je to zázrak, že jsme vůbec všichni naživu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:250
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:256
 msgid "I'm still not calling you 'the Dragonbane'."
 msgstr "Stejně ti nebudu říkat „drakobijec“."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:307
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:313
 msgid "Watch for the big Mudcrawlers they divide when you kill them."
 msgstr ""
 "Dávejte pozor na ty velké blátožrouty, rozdělí se na dva, když je 
zabijete."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:354
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:360
 msgid "It is unwise to trifle with dragons boy!"
 msgstr "S draky si není moudré zahrávat, chlapče!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:359
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:365
 msgid "We shall see."
-msgstr "Uvidíme."
+msgstr "Ještě se uvidí."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:383
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:389
 msgid "Who dares disturb Shek'kahan the terrible?"
 msgstr "Kdo se opovažuje rušit Shek'kahana hrozného?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:388
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:394
 msgid "I do, you fiend!"
 msgstr "Já, ty ďáble!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:422
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:428
 msgid "We still have to slay the dragon!"
 msgstr "Ještě musíme zabít draka!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:435
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:504
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:441
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:510
 msgid "The Dragon's Cave has yielded some treasure!"
 msgstr "Dračí jeskyně vydala nějaké poklady!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:460
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:466
 msgid "No!"
 msgstr "Ne!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:475
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:481
 msgid "We've slain the Dragon: "
 msgstr "Zabili jsme draka: "
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:479
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:485
 msgid "Let's get out of here!"
 msgstr "Pryč odtud!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:490
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:496
 msgid "Let's finish off the rest of these monsters!"
 msgstr "Pojďme dorazit zbytek těch potvor!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:523
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:529
 msgid "More Saurians are arriving. They've surrounded us! We're doomed."
 msgstr "Přicházejí další ještěráci. Oblklíčili nás! Jsme ztraceni."
 
@@ -3651,7 +3732,7 @@
 "#Skřeti zabijí vůdce Wesanů nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:157
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:158
 msgid ""
 "Summer passes into fall, and King Eldaric fortifies his frontiers. It is not "
 "long before the first orcish scouts are spotted. War has come to the valley."
@@ -3659,7 +3740,7 @@
 "Léto prošlo do podzimu, a král Eldarik opevnil své hranice. Zanedlouho 
poté "
 "byli spatřeni první skřetí průzkumníci. Do údolí přišla válka."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:163
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:164
 msgid ""
 "Haldric, things have not gone well! The Orcs have arrived. We met them at "
 "the north keep but they were just too many. They have flanked us to the East "
@@ -3671,7 +3752,7 @@
 "do hor. Zanechal jsem svou osobní stráž držet průsmyk na severu, ale 
nebudou "
 "schopni odolávat příliš dlouho... Musíme náš domov vystěhovat do 
bezpečí."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:169
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:170
 msgid ""
 "That's awful! And it only gets worse. That Wesfolk rabble has set up shop "
 "again in the South Pass. . ."
@@ -3679,7 +3760,7 @@
 "To je strašné! A jen se to zhoršuje. Wesanská chátra se opět usadila v "
 "jižním průsmyku."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:175
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:176
 msgid ""
 "That's the only way out of the valley! This is a disaster! We must defeat "
 "that Wesfolk scum and flee to the South. Our home is lost. . . We must make "
@@ -3688,31 +3769,31 @@
 "To je jediná cesta z údolí! To je pohroma! Musíme zničit ty Wesanské 
neřády "
 "a prchnout na jih. Náš domov je ztracen... musíme si pospíšit."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:181
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:182
 msgid "So HUMAN, care to make your final stand?"
 msgstr "Tak, LIDI, staráte se o poslední obranu?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:187
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:188
 msgid "Die! Die! Die!"
 msgstr "Chcípni! Chcípni! Chcípni!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:193
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:194
 msgid "This is going to get ugly. . ."
 msgstr "Tohle začíná vypadat ošklivě..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:202
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:203
 msgid "Hurry! Only death awaits in this valley!"
 msgstr "Pospěšte! V tomto údolí čeká jen smrt!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:246
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:247
 msgid "Ummm, I evoke surrender. . ."
 msgstr "Ehm, připomínám právo na kapitu..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:252
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:253
 msgid "Nay! Off with your hea- - -"
 msgstr "Ne! Dolů s tvou hlavou..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:258
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:259
 msgid ""
 "But I can help! Really! You could use me and my men's skills on the long "
 "road ahead!"
@@ -3720,39 +3801,39 @@
 "Mohu vám pomoci! Opravdu! Můžete využít schopnosti mých mužů a mé na 
dlouhé "
 "cestě, jež vás čeká!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:264
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:265
 msgid "Haldric, what say you on this matter?"
 msgstr "Haldriku, co ty říkáš k této záležitosti?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:274
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:275
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
 msgstr "Myslím\\, že tvé schopnosti mohou být užitečné. Můžeš se k 
nám přidat."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:280
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:281
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
 msgstr "Uzavřeme tedy přímeří, závisí na tom naše přežití."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:306
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:307
 msgid "So what shall I call you?"
 msgstr "Jak tě mám oslovovat?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:311
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:312
 msgid "The Lady Outlaw will do."
 msgstr "Paní zbojníků bude stačit."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:327
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:328
 msgid "Your word can't be trusted. Prepare to meet your Gods!"
 msgstr "Ná tvé slovo se nelze spolehnout. Připrav se na setkání se svými 
bohy!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:332
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:333
 msgid "Arrogant fools! (Reaches into pocket) POOF!"
 msgstr "Nadutí hlupáci! (sahá do kapsy) Puf!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:338
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:339
 msgid "Argh, she's gone. Next time, more sword, less chat."
 msgstr "Ale, je pryč. Příště -- méně tlachání a více meče."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:344
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:345
 msgid ""
 "She's clever! Maybe I made the wrong choice. Well, at least she left some of "
 "her gold behind. . ."
@@ -3760,7 +3841,7 @@
 "Je chytrá! Možná jsem nezvolil správně. No, alespoň tu nechala nějaké 
"
 "zlato..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:368
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:369
 msgid ""
 "Son, you must lead our people through the South Pass. I will remain behind "
 "to hold off these vile monsters for as long as I can."
@@ -3768,28 +3849,28 @@
 "Synu, musíš vésti náš lid skrz Jižní průsmyk. Zůstanu zde zadržovat 
ty "
 "ohavné nestvůry, jak dlouho budu moci."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:373
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:374
 msgid "But Father!"
 msgstr "Ale otče!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:378
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:379
 msgid "It's the only way. Go now, and don't look back! Luck be with you!"
 msgstr ""
 "To je jediná možnost. Jdi, a neohlížej se zpět! Ať tě provází 
štěstěna!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:401
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:402
 msgid "We're surrounded! The Orcs have taken the southern pass! All is lost!"
 msgstr "Jsme obklíčeni! Skřeti obsadili jižní průsmyk. Vše je ztraceno!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:414
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:415
 msgid "We're surrounded! I can see their re-enforcements! All is lost!"
 msgstr "Jsme obklíčeni. Vidím jejich posily. Vše je ztraceno!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:428
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:429
 msgid "Our Home! Where shall we go!"
 msgstr "Náš domov! Kam teď půjdeme!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:433
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:434
 msgid "There can be no looking back! We must go South."
 msgstr "Nesmíme se ohlížet zpět! Musíme jít na jih."
 
@@ -3814,14 +3895,14 @@
 "#Smrt prince Haldrika nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:157
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:160
 msgid ""
 "Prince Haldric leads his refugee band into the Midlands and smoke is in the "
 "air."
 msgstr ""
 "Princ Haldrik vede svou skupinu uprchlíků středozemím a ve vzduchu je 
kouř."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:163
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:166
 msgid ""
 "It is as we suspected, the Orcs have sacked the Midlands. This is not a "
 "civilised way to fight a war! Look there, there are still Orcs about.. . To "
@@ -3830,53 +3911,53 @@
 "Je to, jak jsem se bál: skřeti vydrancovali středozemí. Takhle se "
 "civilizovaný boj nevede! Podívejte, skřeti jsou stále kolem... do 
zbraně!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:169
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:172
 msgid "Alright! Charge!"
 msgstr "V pořádku! Výpad!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:175
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:178
 msgid "Feel my wrath you Orcish scum!"
 msgstr "Teď pocítíš moji zlobu, skřetí neřáde!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:181
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:184
 msgid "HUMANS. . . I see humans!"
 msgstr "LIDI... vidím lidi!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:187
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:190
 msgid ""
 "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
 msgstr ""
 "Ha, Hogare! A tos říkal, že takhle daleko za frontou neuvidíme žádnou 
akci."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:193
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:196
 msgid "Shut yer mouth! Let's just get 'em."
 msgstr "Sklapni zobák! Prostě je dostaňte!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:208
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:211
 msgid "SE - The Oldwood. Enter at Your Own Risk!"
 msgstr "Jihovýchod -- Starý les. Vstup na vlastní nebezpečí!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:222
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:225
 msgid "SW - Southbay."
 msgstr "Jihozápad -- Jižní záliv."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:244
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:247
 msgid "What? More humans here? Get them!"
 msgstr "Cože? Další lidi? Do nich!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:272
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:275
 msgid "How'd they get behind us? I hate to miss such tasty meat."
 msgstr "Jak se dostali za nás? Nesnáším, když přijdu o takové chutné 
maso."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:295
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:298
 msgid "Better him than me! Reserves!"
 msgstr "Raději on než já! Zálohy!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:317
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:320
 msgid "Holgar was a fool! Reserves!"
 msgstr "Hogar byl pitomec! Zálohy!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:339
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:342
 msgid ""
 "Hold There! You can not pass. You've already stumbled on the Orcish rear "
 "guard. The main body of their forces is on the road to Southbay. It is an "
@@ -3885,7 +3966,7 @@
 "Zadržte! Nemůžete projít. Už jste vrazili do skřetí zadní hlídky. 
Hlavní "
 "část jejich sil je na cestě do Jižního zálivu. Je to armáda děsivé 
velikosti."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:345
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:348
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier, aren't you on the wrong side of the lines?"
@@ -3893,7 +3974,7 @@
 "Jsem Haldrik, můj otec byl král Eldarik IV. v zemi na severozápad odtud. "
 "Nejsi na špatné straně bitevní linie, vojáku?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:351
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:354
 msgid ""
 "They overran my post. I got hit on the head pretty good, when I came to the "
 "Orcish army had already passed my position."
@@ -3901,11 +3982,11 @@
 "Přeběhli přes moje stanoviště. Dostale jsem pěknou rádnu do hlavy, a 
než "
 "přišel k sobě, skřetí armáda mezitím prošla kolem mého stanoviště."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:357
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:360
 msgid "Tell me, how fares Southbay?"
 msgstr "Pověz mi, jak si vede Jižní záliv?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:363
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:366
 msgid ""
 "Southbay won't fall without one hell of a fight, sir. They'll stand to the "
 "last! I only wish I was there!"
@@ -3913,7 +3994,7 @@
 "Jižní záliv nepadne bez pekelného odporu, pane. Budou se bránit až do 
konce!"
 "Přál bych si tam být."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:369
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:372
 msgid ""
 "Well, we can't go back, and the road ahead is blocked. . . I guess we'll "
 "have to risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for "
@@ -3922,23 +4003,23 @@
 "Tak tedy, vrátit se nemůžeme, a cesta vpřed je znemožněna... Myslím, 
že se "
 "musíme odvážit projít skrz Starý les, a pak prorazit k přístavu 
Jasných vod."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:375
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:378
 msgid ""
 "Oh great, now a forest. I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr "No báječně, teď zase les. Měl jsem zůstat doma a zkusit to se 
skřety!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:381
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:487
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:384
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:490
 msgid "Sir, if you don't mind, I'll go with you."
 msgstr "Pane, nebudeš-li proti, půjdu s tebou."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:387
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:493
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:390
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:496
 msgid "On we go. . ."
 msgstr "Pokračujme..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:400
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:403
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in the midlands when winter "
 "comes!"
@@ -3967,7 +4048,7 @@
 "#Smrt Elilmaldura-Rithrandila nebo\n"
 "#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:203
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:205
 msgid ""
 "Haldric's band finds itself at the heart of the Oldwood Forest. The road "
 "quickly narrows and becomes little more than a path. Branches reach high "
@@ -3978,7 +4059,7 @@
 "stává se z ní stěží víc než pěšina. Větve visí vysoko nad 
hlavami, blokujíce "
 "téměř všechno světlo... Zlověstné zvuky z hloubi lesa se ozývají 
všude okolo."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:208
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:210
 msgid ""
 "Will this evil forest ever end! There are mosquitoes as big as my fist in "
 "here, and these nasty old trees are giving me the creeps."
@@ -3986,7 +4067,7 @@
 "Copak ten odporný les nikdy neskončí?! Jsou tu komáři velcí jako moje 
pěst a "
 "ty šeredné staré stromy mi nahánějí husí kůži."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:213
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:215
 msgid ""
 "This isn't so bad. Haldric's kind are such a suspicious lot when it comes to "
 "these sorts of things."
@@ -3994,19 +4075,19 @@
 "To není tak zlé. Lidé jako Haldrik jsou tak podezřívaví, když dojde na 
tyto "
 "věci."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:218
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:220
 msgid "Quiet. Listen, I think I hear something."
 msgstr "Tiše. Poslouchejte, myslím, že něco slyším."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:223
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:225
 msgid "All I hear are more tree-foes!"
 msgstr "Všechno, co slyším, jsou další stromokazi."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:228
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:230
 msgid "That tree, it speaks! No- No- We are tree-friends, really!"
 msgstr "To ten strom, on mluví! Ne... Ne... My jsme přátelé stromů, 
opravdu!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:233
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:235
 msgid ""
 "You kind has long come with your axes, some tree-friends you are. Still you "
 "must be less worse than these new monsters that have come to plague us. They "
@@ -4016,7 +4097,7 @@
 "Stále ale musíte být menší škůdci než ty nové obludy, které nás 
přišly "
 "soužit. Porážejí stromy a spalují je úplně bez důvodu!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:238
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:240
 msgid ""
 "You claim to be a tree-friend, so be a tree-friend now. For we are in dire "
 "need, or you may meet your fate with the rest of these monsters."
@@ -4024,15 +4105,15 @@
 "Říkáš o sobě, že jsí přítel stromů, tak jím nyní buď. Protože 
jsme v zoufalé "
 "nouzi; nebo se můžeš setkat se svým osudem společně se zbytkem těch 
oblud."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:243
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:245
 msgid "We will help. (Quietly) Be careful with the trees."
 msgstr "Pomůžeme ti. (tiše) Dávejte pozor na stromy."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:248
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:250
 msgid "What! What are you looking at me for?"
 msgstr "Co? Co si na mě prohlížíte?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:262
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:264
 msgid ""
 "The temple has already been looted, however the entrance to it's catacombs "
 "seem to be blocked by a wall of magical energy."
@@ -4040,15 +4121,15 @@
 "Tato svatyně už byla vyrabována, avšak vchod do jejích katakomb se zdá 
být "
 "zablokován stěnou kouzelné síly."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:271
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:273
 msgid "Stupid stinking trees, we'll show you!"
 msgstr "Pitomé smrduté stromy, my vám ukážeme!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:280
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:282
 msgid "Chop 'em down. It's cool in these woods, I think we need a fire!"
 msgstr "Poražte je! V tom lese je zima, řek bych, že potřebujeme oheň!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:292
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:294
 msgid ""
 "Without the help of these tree-folk we'll be trapped in these woods till we "
 "die! There will be nothing to hold the Orcs back!"
@@ -4056,15 +4137,15 @@
 "Bez pomoci stromových lidí zůstaneme uvězněni v lese, dokud nezemřeme. "
 "Skřety už nic nezadrží!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:297
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:299
 msgid "Stupid tree-folk."
 msgstr "Pitomý stromový muž."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:310
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:312
 msgid "We've defeated the Orcs"
 msgstr "Porazili jsme ty skřety."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:315
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:317
 msgid ""
 "On this day you have proved yourself to be a tree-friend. For so long your "
 "kind has only come with sharp blades to harm my kind. You come to build "
@@ -4076,7 +4157,7 @@
 "budovy. Naše kořeny mohou být pomalé, ale jsou silné, jednou vrátíme 
všechny "
 "ty kameny zpět zemi."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:320
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:322
 msgid ""
 "Well, I suspect you won't have to worry about my kind for much longer. The "
 "Orcs have come, and they are taking this Isle!"
@@ -4084,7 +4165,7 @@
 "Tedy, obávám se, že mého lidu už se bát nemusíš. Přišli skřeti a 
zabírají "
 "tento ostrov."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:325
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:327
 msgid ""
 "Hmmmm- my kind were here before your kind, and we will be here after the "
 "Orcs are gone as well. We were here before all others, and I suspect the we "
@@ -4094,11 +4175,11 @@
 "ani žádní skřeti. Byli jsme tu přede všemi, a myslím, že tu budeme 
až do "
 "konce."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:330
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:332
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
 msgstr "Můžeš nám pomoci bojovat se skřety?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:335
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:337
 msgid ""
 "My kind are bound to the forest, we would be of little help to you beyond "
 "our borders. Maybe we could still be of some aide to you. In a war of your "
@@ -4110,7 +4191,7 @@
 "lidí nalákal do pasti jeden z vašich králů zlého licha v katakombách 
svatyně "
 "v srdci lesa. Byli jsme tam, sledovali jsme to."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:341
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:343
 msgid ""
 "After we drove your kind off we figured out how to break the spell that "
 "holds the Evil in the catacombs, and keeps others from entering them."
@@ -4118,11 +4199,11 @@
 "Když jsme vaše lidi vytlačili pryč, zjistili jsme, jak prolomit kouzlo, "
 "které drží v katakombách zlo a brání ostatním ve vstupu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:346
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:348
 msgid "This helps us how?"
 msgstr "Jak nám to pomůže?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:351
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:353
 msgid ""
 "The Lich was carrying a powerful artifact. We know, we can feel it. This "
 "artifact may aid you in your quest."
@@ -4130,7 +4211,7 @@
 "Ten lich měl s sebu mocný artefakt. Víme to, cítíme ho. Ten artefakt by 
ti "
 "mohl pomoci na tvé výpravě."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:356
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:358
 msgid ""
 "He must mean the Ruby of Fire. It was our most powerful artifact. We brought "
 "it with us from the East. We thought it was lost in the war with your "
@@ -4140,15 +4221,15 @@
 "jsme ho s sebou z východu. Mysleli jsme, že byl ztracen ve válce s vaším 
"
 "lidem, když lord-lich Lenvan padl!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:361
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:363
 msgid "At this point we need all of the help we can get!"
 msgstr "V tuto chvíli potřebujeme každou pomoc, kterou můžeme získat!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:366
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:368
 msgid "Then I will open the catacombs for you. . ."
 msgstr "Potom pro vás otevřeme katakomby..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:377
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:379
 msgid ""
 "Young Prince, while the Lich-lords have betrayed us by allying themselves "
 "with that Orcish scum, I can't bring myself to fight against one of the "
@@ -4158,11 +4239,11 @@
 "vyvrheli, nedokážu se přimět bojovat proti jednomu z největších 
vůdců našich "
 "lidí."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:382
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:384
 msgid "Lady, why would you let those monsters lead your people?"
 msgstr "Paní, proč jste nechali tyto zrůdy vést vaše lidi?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:392
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:394
 msgid ""
 "Other than losing our war back West, then our refugee war to your people, "
 "and this Orc thing, it wasn't such a bad deal. Lich-Lord Lenvan was one of "
@@ -4174,7 +4255,7 @@
 "Lenvan byl jedním z našich největších vůdců, vedl naši záchranu na 
západě. "
 "Ačkoli po takové době v té díře si nemyslím, že bude příliš 
veselý."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:397
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:399
 msgid ""
 "Uh-huh. Have you considered that the unholy act of turning your best and "
 "brightest into undead is what causes them to fall into darkness?"
@@ -4183,7 +4264,7 @@
 "nejlepších a nejšťastnějších v nemrtvé byl tím, co způsobilo jejich 
pád do "
 "temnot?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:402
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:404
 msgid ""
 "We should save the debate for later. I can still be of use to you. I shall "
 "scout the road ahead. We need to know if we can make it to Southbay. I'll "
@@ -4193,7 +4274,7 @@
 "Půjdu prozkoumat cestu, musíme zjistit, zda se dokážeme dostat do 
Jižního "
 "zálivu. Vrátím se za několik dní."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:416
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:418
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in these woods until we die!"
 msgstr ""
@@ -4205,7 +4286,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:137
 msgid "So what is your plan?"
-msgstr "Tak jaký je tvůj plán?"
+msgstr "Tak, jaký je tvůj plán?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:142
 msgid ""
@@ -4213,12 +4294,17 @@
 "secure our place in this new land. Then if the Orcs return, hopefully "
 "they'll go looking for our not so loyal Elven allies first."
 msgstr ""
+"Zamýšlíme přesvědčid Jevyana, že jsme dali Ohnivý rubín elfům, 
abychom si "
+"pojistili své místo v této nové zemi. Jestli se pak skřeti vrátí, snad 
se "
+"budou nejprve shánět po našich ne zrovna věrných elfích spojencích."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:147
 msgid ""
 "Haldric, that's devious. I kind of like this plan. But you spoke a pact with "
 "the Elves, you'll be expected to come to their aid."
 msgstr ""
+"To je ďábelské, Haldriku. Ten plán se mi svým zůsobem líbí. Ale 
vyhlásil jsi "
+"s elfy spojenectví, čekají od tebe, že jim přijdeš na pomoc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:152
 msgid ""
@@ -4227,6 +4313,9 @@
 "assult must fall on somebody else. Who knows, maybe I won't even come to "
 "their aid at all-"
 msgstr ""
+"Ano, a můžeme jim přijít na pomoc. Zvážíme své možnosti, až a když 
ten čas "
+"nastane. Vrátí-li se skřeti ve velkém počtu, hlavní tíha jejich vpádu 
musí "
+"padnout na někoho jiného. Kdo ví, možná jim ani nepřijdu na pomoc..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:157
 msgid ""
@@ -4234,16 +4323,20 @@
 "on your pact with the Elves. It's not like you can tell people what I "
 "overheard."
 msgstr ""
+"Mnoho lidí tě nazve zbabělcem. Řeknou, že ses odvrátil od spojenectví 
s "
+"elfy. Nelze jim jen tak říci, co jsem odposlechla."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:162
 msgid ""
 "Recent events have taught me one thing: that survival trumps honour. "
 "Besides, they won't be screaming at me- I'll be dead."
 msgstr ""
+"Nedávné události mě naučily jedno: přežití platí víc než dobré 
jméno. Kromě "
+"toho, na mě křičet nebudou: budu mrtvý."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:167
 msgid "WHAT!"
-msgstr ""
+msgstr "COŽE?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:172
 msgid ""
@@ -4252,6 +4345,10 @@
 "point. Jessica, you're going to forge a very official looking treaty, in "
 "which we give the Elves the Ruby of Fire, in return for our place here."
 msgstr ""
+"Budu mrtvý. Chci říci, nemůžeme jednoduše prohlásit, že jsme zahodili 
Ohnivý "
+"rubín, nebo poslat Jevyanovi dopis. Tedy, máme v úmyslu to prohlásit, ale 
o "
+"to tu nejde. Ty, Jessiko, podvrhneš velmi úředně vypadající dohodu, v 
níž "
+"dáváme elfům Ohnivý rubín výměnou za své místo zde."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:177
 msgid ""
@@ -4260,28 +4357,39 @@
 "after word of the treaty is spread to the Orcs, but before he has a chance "
 "to read my undead mind. . ."
 msgstr ""
+"Já se střetnu s Jevyanem, a pokud jsou zvěsti o jeho moci pravdivé, 
sebere "
+"tu dohodu z mé znetvořené mrtvoly. Potom Jevyana zničíte, jakmile se 
obsah "
+"dohody rozšíří mezi skřety, ale dříve než dostane příležitost 
přečíst moji "
+"nemrtvou mysl..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:182
 msgid ""
 "Haldric! I won't do it. . . I won't help. What is it with your kind, always "
 "rushing to a fool's death. Who'll lead these people?"
 msgstr ""
+"Haldriku! To neudělám... To nepomůže. Co je to s vámi, že se neustále 
ženete "
+"do pošetilé smrti? Kdo pak povede tyto lidi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:187
 msgid ""
 "You will. I wouldn't have made it this far without you. We really have to "
 "convince Jevyan-"
 msgstr ""
+"Ty je povedeš. Nedostal bych se bez tebe tak daleko. Musíme v každém 
případě "
+"přesvědčit Jevyana..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:192
 msgid "Haldric, this is ridiculous! I- -"
-msgstr ""
+msgstr "To je absurdní, Haldriku! Já..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:225
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There is no way I'm letting you go through with this Sir! Over our dead "
 "bodies, right Jessica?"
 msgstr ""
+"V žádném případě tě nenechám tímto projít, pane. Jen přes naše 
mrtvoly, ano "
+"Jessiko?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:230
 msgid "Right!"
@@ -4289,11 +4397,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:235
 msgid "I'll do it sir."
-msgstr ""
+msgstr "Udělám to já, pane."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:240
 msgid "No. I can't ask you to do this."
-msgstr ""
+msgstr "Ne. Nemohu tě žádat, abys udělal tohle."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:245
 msgid ""
@@ -4301,16 +4409,22 @@
 "Clearwater Port, and once again when your ships rescued me. I'll not be "
 "denied in this a third time!"
 msgstr ""
+"Již jsi mi dvakrát zabránil v čestné smrti. Jednou, když jste přišli 
do "
+"přístavu Jasných vod, a podruhé, když mě zachránily vaše lodě. 
Nenechám si v "
+"ní zabránit potřetí!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:250
 msgid "No, this is my sacrifice to make!"
-msgstr ""
+msgstr "No, tuto oběť musím podstoupit já!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:256
 msgid ""
 "Sir, my family has been slaughtered, and my home lost. All I long for is to "
 "join them. Give me this honourable death. . . Please sir! I beg of you!"
 msgstr ""
+"Pane, moje rodina byla povražděna a můj domov ztracen. Vše, po čem 
toužím, "
+"je přidat se k nim. Poskytněte mi tuto čestnou smrt... Prosím, pane! 
Žádám "
+"vás!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:261
 msgid ""
@@ -4318,6 +4432,9 @@
 "alone, with no honourable way of joining them. I want to look that monster "
 "Jevyan in the eye before I go! I won't be denied!"
 msgstr ""
+"Až tento zápas skončí, musel bych dlouhé roky trpět v osamění, bez 
čestné "
+"možnosti, jak se k nim připoji. Než odejdu, chci se podívat té zrůdě "
+"Jevyanovi do tváře! Nesmíte mi to upřít!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:266
 msgid ""
@@ -4325,6 +4442,9 @@
 "of Jevyan himself. We can't have an illiterate Orc or mindless Skeleton "
 "getting the treaty. We will honour your sacrifice."
 msgstr ""
+"Dobrá tedy, nelze-li tě od toho odvrátit. Pamatuj, že MUSÍŠ zhynout "
+"Jevyanovou rukou. Nesmíme dopustit, aby smlouvu získal nějaký negramotný 
"
+"skřet či nemyslící kostlivec. Vzdáme čest tvé oběti."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:271
 msgid ""
@@ -4332,10 +4452,13 @@
 "to me. I want to rest in the ground, not be some mindless undead slave for "
 "all eternity!"
 msgstr ""
+"Tu mi prokážete zničením Jevyana! Raději dříve, než mi bude moci 
provést "
+"něco zvráceného. Chci v klidu odpčívat v zemi, nikoli někomu věčně 
sloužit "
+"jako nemyslící nemrtvý otrok."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:276
 msgid "We'll make sure. I promise."
-msgstr ""
+msgstr "Zajistíme to. Slibuji."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:281
 msgid ""
@@ -4344,12 +4467,15 @@
 "Sheesh. . . What is your kind's infatuation with rushing to an 'honourable "
 "death'?"
 msgstr ""
+"Musíme dát pozor, abychom umožnili jednomu ze skřetích vůdců utéci 
zpět na "
+"Zelený ostrov se znalostí, že Ohnivý rubín „mají“ elfové. Ach... 
Proč je váš "
+"rod tak poblouzněný hnát se za „čestnou smrtí“?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:4
 msgid "The Swamp of Esten"
 msgstr "Bažina Estenu"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:159
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:162
 msgid ""
 "With great trepidation Prince Haldric leads his refugee band into the Swamp "
 "of Esten. In the centre of that very swamp a shroud of fog descends over "
@@ -4358,7 +4484,7 @@
 "Princ Haldrik vede s velkými obavami svou skupinu uprchíků do močálů 
Estenu. "
 "Uprostřed vlastní bažiny zahaluje mladého prince Haldrika příkrov mlhy."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:165
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:168
 msgid ""
 "I have a very bad feeling about this. This awful swamp and it's crazy "
 "cult. . . Before these troubles started we used to have to clear the swamp "
@@ -4367,7 +4493,7 @@
 "Mám z toho tu velmi špatný pocit. Ta děsivá bažina a její šílení 
uctívači..."
 "Než začaly ty potíže, každé jaro a podzim jsme bažinu čistívali."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:171
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:174
 msgid ""
 "I suppose with the rampaging bands of murderous Orcs roaming about that "
 "hasn't been done in a while."
@@ -4375,7 +4501,7 @@
 "Předpokládám, že s bandami skřetů potulujícími se okolo už jste to 
nějaký "
 "čas nedělali."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:177
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:180
 msgid ""
 "I miss the Orcs. . . We go all this way, and (SNIFF) what a lovely smell we "
 "have discovered."
@@ -4383,19 +4509,19 @@
 "Chybí mi ti skřeti... Prošli jsme celou cestu, a (čmuch) jaký jsme 
našli "
 "pěkný smrad."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:183
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:186
 msgid "This is too quiet. I don't like this one bit, not one bit at all."
 msgstr "Je to tu příliš tiché. Nelíbí se mi to ani trochu, docela ani 
trochu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:189
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:192
 msgid "Wait, I think I hear Something. . . To Arms!"
 msgstr "Počkej, myslím, že něco slyším... Do zbraně!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:235
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:238
 msgid "Careful, you don't know what's lurking in there!"
 msgstr "Opatrně, nevíte, co tam číhá!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:247
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:250
 msgid ""
 "Back you vile--- Oh, sorry I thought you were undead. When are those goofs "
 "in Clearwater Port Going to clear the swamp again?"
@@ -4403,39 +4529,39 @@
 "Zpátky ty hnus... Ach, promiň, myslel jsem, že jsi nemrtvý. Kdy se ta 
trdla "
 "v přístavu Jasných vod chystají tu bažinu zase vyčistit?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:252
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:255
 msgid "Maybe they'll clear it SOME TIME AFTER THE APOCALYPSE is over!"
 msgstr "Možná ji vyčistí někdy, až SKONČÍ TAHLE APOKALYPSA!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:257
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:260
 msgid "Oooh! I take it you wouldn't mind if I helped out?"
 msgstr "Ách! Beru to jako, že by vám nevadilo, kdybych trochu vypomohl?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:273
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:276
 msgid "Hey, there's somebody hidden in the temple. Ack! Hold there!"
 msgstr "Hej, v té svatyni je někdo ukrytý. Ksakru! Zůstaň tam!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:323
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:326
 msgid "You find treasure worth 50 pieces of gold in the temple"
 msgstr "Ve svatyni jsi našel poklad o hodnotě 50 zlatých."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:386
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:389
 msgid "SW - The Oldwood Forest. Enter at Your Own Risk!"
 msgstr "Jihozápad -- Starý les. Vstup na vlastní nebezpečí."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:398
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:401
 msgid "May I live forever in Undeath!"
 msgstr "Kéž budu žít věčně v nesmrti!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:410
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:413
 msgid "Ohhh! To be risen again!"
 msgstr "Ách! Opět budu pozvednut!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:422
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:425
 msgid "A prayer for life immortal!"
 msgstr "Modlím se za nesmrtelný život!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:445
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:448
 msgid ""
 "I don't know who you are, but you can't continue down this road! There is an "
 "army of those Orcs bigger than any army I've ever seen just down the road!"
@@ -4443,7 +4569,7 @@
 "Nevím, kdo jste, ale po této cestě nemůžete pokračovat! Je tam armáda "
 "skřetů, armáda větší, než kterou jsem kdy viděl."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:451
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:454
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier have you deserted your post?"
@@ -4451,7 +4577,7 @@
 "Jsem Haldrik, můj otec byl král Eldarik IV. v zemi na severozápad odtud. "
 "Vojáku, zběhls ze svého stanoviště?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:457
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:460
 msgid ""
 "No Sir! I'm the sole survivor of the Clearwater Port expeditionary force. "
 "Trust me, you can't continue down this road sir. Especially with the "
@@ -4461,11 +4587,11 @@
 "Věř mi, touto cestou nemůžeš pokračovat, pane. Zejména ne s 
uprchlíky, "
 "budete povražděni."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:463
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:466
 msgid "Tell me, does Clearwater Port still stand? Is the port free?"
 msgstr "Pověz mi, drží se ještě přístav Jasných vod? Je přístav 
volný?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:469
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:472
 msgid ""
 "As far as I know Sir. We have a large army, and they were pressing all able "
 "bodied men and boys into service when I left. That Orcish army is huge, but "
@@ -4475,7 +4601,7 @@
 "všechny schopné muže a chlapce, když jsem odcházel. Skřetí admáda je "
 "obrovská, ale ještě se nestřetla s hlavní částí našich sil."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:475
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:478
 msgid ""
 "Well, we can't go back, and the road ahead is blocked. I guess we'll have to "
 "risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for Clearwater "
@@ -4485,13 +4611,13 @@
 "musíme odvážit projít skrz Starý les, a pak prorazit k přístavu 
Jasných vod "
 "nebo Jižnímu zálivu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:481
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:484
 msgid ""
 "Oh great, now a Forest. . . I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr "No báječně, teď zase les. Měl jsem zůstat doma a zkusit to se 
skřety!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:508
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:511
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in this swamp when winter "
 "arrives!"
@@ -4500,7 +4626,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:4
 msgid "The Vanguard"
-msgstr ""
+msgstr "Předvoj"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:26
 msgid ""
@@ -4512,138 +4638,175 @@
 "#Death of Lt. Aethyr or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič všechny nepřátele\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt prince Haldrika nebo\n"
+"#Smrt poručíka Aethyra\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:202
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:201
 msgid ""
 "Haldric and his companions race across the plains to confront the resurgent "
 "Orcish threat. On the eve of battle Lady Jessica catches up with Haldric on "
 "a fog covered plain."
 msgstr ""
+"Haldrik se hnal se svými společníky přes pláně, aby se postavil 
ožívající "
+"skřetí hrozbě. V předvečer bitvy je na dostihla lady Jessika na planině 
"
+"pokryté mlhou."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:207
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:206
 msgid "Haldric, the Elves, we can't trust them!"
-msgstr ""
+msgstr "Haldriku, ti elfové, nemůžeme jim důveřovat!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:213
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:212
 msgid "I could have told you that."
-msgstr ""
+msgstr "To jsem ti mohl říci."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:218
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:217
 msgid ""
 "Haldric, it's bad. The Elves are having second thoughts. They think we might "
 "be more trouble than we're worth. We have to defeat these Orcs decisively."
 msgstr ""
+"Je to zlé, Haldriku. Elfové se znovu radili. Myslí si, že bychom mohli "
+"přinést víc potíží, než za co stojíme. Musíme skřety porazit 
přesvědčivě."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:223
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:222
 msgid "Well, that sounds reasonable."
-msgstr ""
+msgstr "Budiž, to zní přijatelně."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:228
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:227
 msgid ""
 "More Orcs will follow after these, that Ruby guarantees it. If more Orcs "
 "follow us here the Elves seem content to let us fight it out. Then they said "
 "they would 'deal with the survivors'."
 msgstr ""
+"Po těchto skřetech přijdou další, což zaručuje Rubín. Budou-li nás 
sem "
+"následovat skřeti, zdají se elfové být spokojeni s tím, že si nás to 
nechají "
+"vybojovat samotné. Řekli, že potom by „jednali z přeživšími“."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:233
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:232
 msgid ""
 "Jevyan is here. . . His familiar, that bat. He won't let such a lucrative "
 "prize as the Ruby of Fire just slip away. Especially when he sees that he "
 "has the advantage."
 msgstr ""
+"Je tu Jevyan... Jeho důvěrník, ten netopýr. Nenechá si tak bohatou 
kořist "
+"jako Ohnivý rubín jen tak uniknout. Zejména ne, když vidí, že má 
výhodu."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:238
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:237
 msgid ""
 "I have a plan. Jessica, remember that Troll Hole? Here, take the Ruby of "
 "Fire, hide it in the hole."
 msgstr ""
+"Mám plán. Jessiko, pamatuješ si na tu Trolí díru? Tu máš, vem Ohnivý 
rubín a "
+"ukryj ho v té díře."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:243
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:242
 msgid "Haldric! What! Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldriku! Cože? Proč?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:248
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:247
 msgid "Just do it."
-msgstr ""
+msgstr "Zkrátka to udělej."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:253
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:252
 msgid ""
 "Lt. Aethyr, did these Orcs come on our ships, did they capture the fleet we "
 "sent out?"
 msgstr ""
+"Poručíku Aethyre, přišli tito skřeti na našich lodích, zajali flotilu, 
již "
+"jsme vyslali?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:258
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:257
 msgid ""
 "No Sir! They must have seized all of remaining boats on the Green Isle. Our "
 "fleet should be returning any day now."
 msgstr ""
+"Ne, pane! Museli se zmocnit všech zbývajících člunů na Zeleném 
ostrově. Naše "
+"flotila by se měla nyní vrátit každým dnem."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:263
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:262
 msgid ""
 "We are a refugee people, we must push back their vanguard, and secure our "
 "beachhead. If they capture our ships all is lost. We will be crushed under a "
 "tide of Orcs."
 msgstr ""
+"Jsme uprchlíci, musíme zatlačit zpět jejich předvoj a zabezpečit 
předmostí "
+"na pláži. Pokud zajmou naše lodě, je vše ztraceno. Budeme rozdrceni pod "
+"vlnou skřetů."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:277
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:276
 msgid "Lady Jessica soon departs. In the distance a voice booms:"
-msgstr ""
+msgstr "Lady Jessika brzy odchází. V dálce duní hlas:"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:296
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:295
 msgid ""
 "Drop the gold where it is! We've payed our friends enough. There are humans "
 "about, I can smell 'em!"
 msgstr ""
+"Nech to zlato, kde je! Zaplati jsme našim přátelům dost. Jsou tu někde 
lidi, "
+"cítím je!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:306
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:305
+#, fuzzy
 msgid "We have run out of time. . . We'll never beat the Orcs to the beach"
-msgstr ""
+msgstr "Nemáme čas... Nedokážeme nikdy pobít skřety až k pláži."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:320
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:319
 msgid "I've found the Orcs' chest! It's filled with gold."
-msgstr ""
+msgstr "Našel jsem skřetí pokladnici! Je plná zlata."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:353
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:352
 msgid "You will be felled by by hand you useless fleashbags!"
-msgstr ""
+msgstr "Budete sraženi mou vlastní rukou, vy nepotřebné pytle masa!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:375
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:374
 msgid ""
 "Never trust the living to do the job of the undead. Prepare to meet the "
 "inevitable!"
 msgstr ""
+"Nikdy nedůvěřuj živým, jde-li o práci pro nemrtvé. Připravte se na 
setkání s "
+"nevyhnutelným!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:381
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:380
 msgid ""
 "The only job of the dead is to remain dead. Prepare to be reunited with the "
 "ground."
 msgstr ""
+"Jediná práce mrtvých je zůstat mrtvými. Připravte se na opětovné 
spojení se "
+"zemí."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:405
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:404
 msgid "We must block the human advance!"
-msgstr ""
+msgstr "Musíme zabránit postupu lidí!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:427
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:426
 msgid "Reserves! We can't let them get to their landing site."
-msgstr ""
+msgstr "Zálohy! Nesmíme je nechat dostat se k jejich místu přistání."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:442
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:441
 msgid ""
 "We've defeated their vanguard. We have to meet the fleet before Jevyan "
 "destroys them, and captures the ships. I hope Jessica makes it back soon."
 msgstr ""
+"Porazili jsme jejich předvoj. Musíme se spojit s flotilou, než ji Jevyan "
+"zničí a zmocní se lodí. Doufám, že se Jessika brzy vrátí."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:475
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:474
 msgid ""
 "Ahh, it's great to be home! I'm not much for the politics, but it's great to "
 "be home!"
 msgstr ""
+"Ách, je to báječné být zase doma! Tu politiku bych k tomu mít nemusel, 
ale "
+"je to báječné být doma!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:4
 msgid "Troll Hole"
 msgstr "Trolí díra"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:255
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:259
 msgid ""
 "It isn't long before Haldric and his companions enter the Brown Hills. An "
 "elven guide leads them to a gaping cave mouth, and they descend into the "
@@ -4652,11 +4815,11 @@
 "Nedlouho poté, co Haldrik se svými společníky vstoupil do Hnědých 
vrchů, ho "
 "elfí doprovod zavedl k zejícím ústí jeskyně, a sestoupili do temnot."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:261
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:265
 msgid "So, does anybody know anything about trolls?"
 msgstr "Tak, ví někdo něco o trolech?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:267
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:271
 msgid ""
 "I indeed do. They are green, and mean, and will try to crush you like a bug. "
 "They heal very quickly."
@@ -4664,7 +4827,7 @@
 "Já věru vím. Jsou zelení, ničemní a pokusí se tě rozmáčknout jako 
štěnici. "
 "Velmi rychle se léčí."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:273
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:277
 msgid ""
 "Hmm. . . Do we really need to know that much about the trolls? I think it's "
 "safe to say that the elves wouldn't have sent us down here if they were at "
@@ -4674,17 +4837,17 @@
 "bezpečně říci, že kdyby byli aspoň trochu přátelští, tak by nás 
sem dolů "
 "elfové neposlali."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:279
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:283
 msgid "Fair Enough. Well, let's get them!"
 msgstr "To zní rozumně. Dobrá, a teď do nich!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:288
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:292
 msgid ""
 "We have failed. . . More of the Troll's kin are arriving through the "
 "entrance."
 msgstr "Selhali jsme... Vchodem přicházejí další příbuzní těch 
trolů."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:329
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:333
 msgid ""
 "The trolls are beaten. No wonder why the elves are getting us to do their "
 "dirty linens."
@@ -4727,7 +4890,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:118
 msgid ""
 "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Bez něj budou dna našich lodí velmi snadno zranitelná..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -4835,39 +4998,41 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:12
 msgid "I still think I should be called 'Dragonbain'."
-msgstr ""
+msgstr "Stejně si myslím, že bych měl být zván drakobijec."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:17
 msgid "Not in my lifetime."
-msgstr ""
+msgstr "Ne za mého života."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:34
 msgid "It could be worse. We could be back in that Troll Hole!"
-msgstr ""
+msgstr "Mohlo to být horší. Mohli jsme být zpět v té trolí díře!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:40
 msgid "Hey, disparage the Trolls, NOT the Holes!"
-msgstr ""
+msgstr "Hej, haň si troly, ale NE díry!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:57
 msgid ""
 "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offence Jessica."
-msgstr ""
+msgstr "Nu, alespoň nemusíme zápasit s nemrtvými. Bez urážky, Jessiko."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:62
 msgid "Don't worry about it."
-msgstr ""
+msgstr "Netrap se tím."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:79
 msgid ""
 "Too bad that this isn't going as well as the beach. . . I miss the beach."
-msgstr ""
+msgstr "Škoda, že to nejde tak dobře jako na pláži... Ta pláž mi 
schází."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:96
 msgid ""
 "Haldric, just before we arrived here I got word that the your 'third of a "
 "fleet' has departed for our old home, the Green Isle."
 msgstr ""
+"Haldriku, zrovna než jsme sem dorazili, dostal jsem zprávu, že tvá 
„třetina "
+"flotily“ vyplula ke našemu starému domovu, Zelenému ostrovu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:101
 msgid "You were planning on sharing this with me when?"
@@ -4880,12 +5045,18 @@
 "with, and Southbay still stands. This is excellent news. As per your orders "
 "a third of the fleet has headed back out."
 msgstr ""
+"Haldriku, poslové mě právě zpravili, že se flotila právě vrátila z 
našeho "
+"starého domova. Vrátili se s téměř tak velkou flotilou, s jakou jsme 
původně "
+"vypluli, a Jižní záliv se stále drží. To jsou vynikající zprávy. Dle 
tvých "
+"příkazů třetina flotily vyrazila zase zpět."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:123
 msgid ""
 "That is excellent news indeed. Our numbers have doubled. Now on to the "
 "business at hand."
 msgstr ""
+"To jsou vskutku skvělé zprávy. Náš počet se tím zdvojásobil. A teď 
zpět k "
+"práci, již máme zde."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nohome.cfg:5
 msgid ""
@@ -4894,6 +5065,10 @@
 "Southern pass. Haldric has left the lands of his home, and before him "
 "stretches the vast expanse of the southern kingdoms of his people."
 msgstr ""
+"Tak došlo k tomu, že byl princ Haldrik přinucen opustit svůj domov, aby 
se "
+"nikdy nevrátil. Díky ušlechtilému sebeobětování jeho otce unikl 
Jižním "
+"průsmykem. Haldrik opustil svou otčinu a před ním ležely rozlehlá 
jižní "
+"království jeho lidu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nohome.cfg:11
 msgid ""
@@ -4903,6 +5078,11 @@
 "of Southbay, the largest city on the Isle. Albeit, with this coming of the "
 "Orcs the midlands are probably a barren waste by now."
 msgstr ""
+"Na jihovýchodě leží Středozemí. Byla to vzkvétající království, 
přitisknutá "
+"mezi kopce a lesy. Byla obilnicí lidí a sloužila jako cenný zdroj dřeva 
a "
+"drahých kamenů. Tato království zásobovala město Jižního zálivu, 
největší "
+"město na ostrově. I když s příchodem skřetů je z jich nyní nejspíše 
jalová "
+"pustina."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nohome.cfg:17
 msgid ""
@@ -4912,6 +5092,11 @@
 "The Lich-Lords befouled much of the land around the river during the course "
 "of a great battle. Now the swamp is home to an Estfolk imitating cult."
 msgstr ""
+"Říční cesta sleduje největší řeku ostrova na jihovýchod. Cesta vede 
do "
+"druhého největšího města ostrova, přístavu Jasných vod. Nebýt 
událostí ve "
+"válce s východňany, bylo by pravděpodobně největším městem na 
ostrově. Lodri-"
+"lichové poskvrnili mnoho země okolo řeky během velké bitvy. Vzniklá 
bažina "
+"je nyní domovem uctívačů napodobujících východňany."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-noisle.cfg:5
 msgid ""
Index: wesnoth/po/cs/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/cs/wesnoth.po:1.8 wesnoth/po/cs/wesnoth.po:1.9
--- wesnoth/po/cs/wesnoth.po:1.8    Sun Sep 26 20:10:09 2004
+++ wesnoth/po/cs/wesnoth.po  Thu Sep 30 15:28:08 2004
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-16 14:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-19 20:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-27 22:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-30 12:32+0200\n"
 "Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,23 +18,23 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: data/game.cfg:319
+#: data/game.cfg:321
 msgid "loyal"
 msgstr "věrný"
 
-#: data/game.cfg:327
+#: data/game.cfg:329
 msgid "strong"
 msgstr "silný"
 
-#: data/game.cfg:342
+#: data/game.cfg:344
 msgid "quick"
 msgstr "rychlý"
 
-#: data/game.cfg:356
+#: data/game.cfg:358
 msgid "intelligent"
 msgstr "chytrý"
 
-#: data/game.cfg:365
+#: data/game.cfg:367
 msgid "resilient"
 msgstr "houževnatý"
 
@@ -182,7 +182,7 @@
 "potřebuješ také peníze na jejich vydržování. Pro více informací viz "
 "<ref>dst=income_and_upkeep text='Příjmy a výdaje'</ref>."
 
-#: data/help.cfg:85 src/help.cpp:771 src/help.cpp:772
+#: data/help.cfg:85 src/help.cpp:772 src/help.cpp:773
 msgid "Movement"
 msgstr "Pohyby"
 
@@ -890,68 +890,88 @@
 msgid "Default"
 msgstr "Standardní"
 
-#: data/multiplayer.cfg:23 data/multiplayer.cfg:98 data/multiplayer.cfg:173
-#: data/multiplayer.cfg:249
+#: data/multiplayer.cfg:23 data/multiplayer.cfg:104 data/multiplayer.cfg:185
+#: data/multiplayer.cfg:267 src/multiplayer_client.cpp:661
 msgid "&random-enemy.png,Random"
 msgstr "&random-enemy.png,Náhodný"
 
-#: data/multiplayer.cfg:28 data/multiplayer.cfg:178
+#: data/multiplayer.cfg:28
+msgid "&human-lieutenant.png,Loyalists"
+msgstr "&human-lieutenant.png,Loajalisté"
+
+#: data/multiplayer.cfg:40
+msgid "&elvish-captain.png,Rebels"
+msgstr "&elvish-captain.png,Rebelové"
+
+#: data/multiplayer.cfg:52
+msgid "&orcish-warrior.png,Northerners"
+msgstr "&orcish-warrior.png,Seveřané"
+
+#: data/multiplayer.cfg:64 data/multiplayer.cfg:145
+msgid "&undead-necromancer.png,Undead"
+msgstr "&undead-necromancer.png,Nemrtví"
+
+#: data/multiplayer.cfg:76
+msgid "&dwarf-warrior.png,Knalgan Alliance"
+msgstr "&dwarf-warrior.png,Knalganská aliance"
+
+#: data/multiplayer.cfg:88 data/multiplayer.cfg:169 data/multiplayer.cfg:250
+msgid "&drake-flare.png,Drakes"
+msgstr "&drake-flare.png,Draci"
+
+#: data/multiplayer.cfg:101
+msgid "Classic"
+msgstr "Klasická"
+
+#: data/multiplayer.cfg:109
+msgid "&human-lieutenant.png,Humans"
+msgstr "&human-lieutenant.png,Lidé"
+
+#: data/multiplayer.cfg:121
+msgid "&elvish-captain.png,Elves"
+msgstr "&elvish-captain.png,Elfové"
+
+#: data/multiplayer.cfg:133
+msgid "&orcish-warrior.png,Orcs"
+msgstr "&orcish-warrior.png,Skřeti"
+
+#: data/multiplayer.cfg:157
+msgid "&dwarf-warrior.png,Dwarves"
+msgstr "&dwarf-warrior.png,Trpaslíci"
+
+#: data/multiplayer.cfg:182
+msgid "Age of Heroes"
+msgstr "Věk hrdinů"
+
+#: data/multiplayer.cfg:190
 msgid "&human-general.png,Loyalists"
 msgstr "&human-general.png,Loajalisté"
 
-#: data/multiplayer.cfg:39 data/multiplayer.cfg:189
-msgid "&elvish-high-lord.png,Rebels"
-msgstr "&elvish-high-lord.png,Rebelové"
+#: data/multiplayer.cfg:202
+msgid "&elvish-marshal.png,Rebels"
+msgstr "&elvish-marshal.png,Rebelové"
 
-#: data/multiplayer.cfg:50 data/multiplayer.cfg:200
+#: data/multiplayer.cfg:214
 msgid "&orcish-warlord.png,Northerners"
 msgstr "&orcish-warlord.png,Seveřané"
 
-#: data/multiplayer.cfg:61 data/multiplayer.cfg:136 data/multiplayer.cfg:211
+#: data/multiplayer.cfg:226
 msgid "&undead-lich.png,Undead"
 msgstr "&undead-lich.png,Nemrtví"
 
-#: data/multiplayer.cfg:72 data/multiplayer.cfg:222
+#: data/multiplayer.cfg:238
 msgid "&dwarf-lord.png,Knalgan Alliance"
 msgstr "&dwarf-lord.png,Knalganská aliance"
 
-#: data/multiplayer.cfg:83 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:233
-msgid "&drake-warrior.png,Drakes"
-msgstr "&drake-warrior.png,Draci"
-
-#: data/multiplayer.cfg:95
-msgid "Classic"
-msgstr "Klasická"
-
-#: data/multiplayer.cfg:103
-msgid "&human-general.png,Humans"
-msgstr "&human-general.png,Lidé"
-
-#: data/multiplayer.cfg:114
-msgid "&elvish-high-lord.png,Elves"
-msgstr "&elvish-high-lord.png,Elfové"
-
-#: data/multiplayer.cfg:125
-msgid "&orcish-warlord.png,Orcs"
-msgstr "&orcish-warlord.png,Skřeti"
-
-#: data/multiplayer.cfg:147
-msgid "&dwarf-lord.png,Dwarves"
-msgstr "&dwarf-lord.png,Trpaslíci"
-
-#: data/multiplayer.cfg:170
-msgid "Age of Heroes"
-msgstr "Věk hrdinů"
-
-#: data/multiplayer.cfg:246
+#: data/multiplayer.cfg:264
 msgid "Great War"
 msgstr "Velká válka"
 
-#: data/multiplayer.cfg:254
+#: data/multiplayer.cfg:272
 msgid "&white-mage.png,Alliance of Light"
 msgstr "&white-mage.png,Aliance světla"
 
-#: data/multiplayer.cfg:265
+#: data/multiplayer.cfg:284
 msgid "&undead-necromancer.png,Alliance of Darkness"
 msgstr "&undead-necromancer.png,Aliance temnot"
 
@@ -960,6 +980,11 @@
 "You can come if you wish, but the leader is only interesting in speaking to "
 "Baldras."
 msgstr ""
+"Můžeš přijít, chceš-li, ale vůdce se zajímá jen o rozhovor s 
Baldrasem."
+
+#: data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg:7
+msgid "An Island"
+msgstr "Ostrov"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
@@ -992,17 +1017,17 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:199
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:476
 msgid "Red scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Červený zaznamenal bod! Současné skóre je $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:247
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:524
 msgid "Blue scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Modrý zaznamenal bod! Současné skóre je $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:337
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:614
 msgid "Should I pass the ball to $passto.type ($xloc,$yloc)?"
-msgstr ""
+msgstr "Mám přesunout míč na $passto.$type ($xloc, $yloc)?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:339
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:616
@@ -1011,22 +1036,23 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:361
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:638
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:292
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:279 src/show_dialog.cpp:449
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:276
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:268
+#: src/show_dialog.cpp:449
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:661
 msgid "Blue team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Modrý tým vítězí! Konečné skóre: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:673
 msgid "Red team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Červený tým vítězí! Konečné skóre: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:685
 msgid "Draw! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Remíza! Konečné skóre: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/WeslinBridge.cfg:3
 msgid "Battle for Weslin Bridge"
@@ -1072,15 +1098,15 @@
 msgid "King of the Hill"
 msgstr "Král vršku"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:67
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:47
 msgid ""
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
-"surely you can explain the art of combat to me."
+"surely you can explain the art of combat to me..."
 msgstr ""
-"Jsem tu, abych se naučil bojovat v bitvě. Jako zkušený starý mág mě 
jistě "
-"dokážeš umění boje vysvětlit."
+"Jsem tu, abych se naučil bojovat v bitvě. Jako zkušený starý mág mi 
jistě "
+"dokážeš umění boje vysvětlit..."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:71
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:51
 msgid ""
 "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
 "right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
@@ -1092,28 +1118,28 @@
 "objevila. Potom zvolíš „Naverbuj“ a klikneš na „OK“. Můžeš 
verbovat jednotky "
 "jen na políčka hradu spojená s tvrzí, ve které se nachází tvůj 
vůdce."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:73
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:53
 msgid "Recruit a unit"
 msgstr "Naverbuj nějakou jednotku"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:79
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:59
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
 msgstr "Výborně! Naverboval jsi elfího bojovníka."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:81
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:101
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:136
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:164
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:182
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:206
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:61
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:85
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:120
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:148
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:166
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:190
 msgid "What do I do next?"
 msgstr "Co bych měl udělat dál?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:83
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:63
 msgid "How do I recruit units?"
 msgstr "Jak naverbuji jednotku?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:83
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:63
 msgid ""
 "To recruit a unit, right click on the castle tile on which you wish to "
 "recruit the unit. Then select Recruit, or just hold your cursor over the "
@@ -1127,7 +1153,7 @@
 "naverbovat, a klikni na „OK“. Stiskem „Shift-Ctrl-R“ můžeš rychle 
naverbovat "
 "další jednotku stejného typu jako posledně."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:64
 msgid ""
 "A leader is a unit that can recruit. This means that when the leader is on a "
 "keep, he can recruit units on the surrounding castle tiles. Leaders are "
@@ -1144,29 +1170,29 @@
 "můžeš snadno vybrat stiskem „L“. Zemře-li tvůj vůdce, prohráváš 
hru. Většinu "
 "scénářů můžeš vyhrát poražením všech nepřátelských vůdců."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:64
 msgid "What's a leader?"
 msgstr "Co je to vůdce?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:65
 msgid "How should I choose what kind of units to recruit?"
 msgstr "Čím bych se měl při verbování jednotek řídit?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:65
 msgid ""
 "You have to carefully review their skills, which are displayed to the left "
-"of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
+"of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
 "the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
 msgstr ""
 "Musíš důkladně posoudit její schopnosti, jež se zobrazují nalevo od 
výběru "
 "jednotek, a cenu, která se zobrazuje napravo od jména jednotky. V průběhu 
"
 "výcviku se o těchto statistikách dozvíš více."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:66
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
 msgstr "Co se stane\\, když naverbuji jednotku?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:66
 msgid ""
 "When you recruit a unit, it appears at full health on a castle tile of your "
 "choice. It also receives two traits, which will be discussed later. It "
@@ -1176,7 +1202,7 @@
 "políčku hradu. Také získá dvě vlastnosti, které probereme později. V 
témže "
 "kole už se nemůže pohnout ani útočit."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:92
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:76
 msgid ""
 "Since units cannot move on the turn they are recruited, you must end your "
 "turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
@@ -1186,19 +1212,19 @@
 "musíšteď ukončit své kolo. To uděláš jednoduše kliknutím na 
tlačítko „Ukonči "
 "kolo“ v pravém dolním rohu."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:94
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:78
 msgid "End your turn"
 msgstr "Konec tvého kola"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:99
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:83
 msgid "You have successfully ended your turn."
 msgstr "Úspěšně jsi ukončil své kolo."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:87
 msgid "How do I end my turn?"
 msgstr "Jak ukončím kolo?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:87
 msgid ""
 "One way to end your turn is to press 'Alt-E'. Alternatively, you can right-"
 "click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-right "
@@ -1208,11 +1234,11 @@
 "kliknoutpravým tlačítkem myši a zvolit „Ukonči kolo“ nebo kliknout 
na "
 "tlačítko „Ukonči kolo“ v pravém dolním rohu."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:88
 msgid "What happens when I end my turn?"
 msgstr "Co se stane\\, když skončím svoje kolo?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:88
 msgid ""
 "When you end your turn, it becomes another side's turn and only that side "
 "has the right to move, until that side ends its turn. After all sides end "
@@ -1228,7 +1254,7 @@
 "vedle obrázku vlajky. Když číslo kola překročí maximální počet kol, 
ztrácíš "
 "hru (obvykle)."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:110
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:94
 msgid ""
 "Your next task is to move your Elvish Fighter. To move a unit, first select "
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
@@ -1238,11 +1264,11 @@
 "tak, že nejprve vybereš ji, pak klikneš, kam má dojít. V tomto 
případě je "
 "jejím cílem les vedle elfí šamanky Merly."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:112
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:96
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
 msgstr "Přesuň svého elfího bojovníka k Merle."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:134
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:118
 msgid ""
 "Excellent! You have successfully moved your Elvish Fighter. However, since "
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
@@ -1252,11 +1278,11 @@
 "přesunul přímo k nepřátelské jednotce, nemůže už se v tomto kole 
dále "
 "pohybovat. Tomuto se říká „oblasti kontroly“."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
 msgstr "Jak daleko můj elfí bojovník dojde?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 msgid ""
 "Your Elvish Fighter begins with a certain number of move points each turn; "
 "this is called his speed. When your Elvish Fighter moves along a path, each "
@@ -1279,7 +1305,7 @@
 "moci, dokud tam nedojde. Pokud vyšleš jednotku na cestu omylem, zvol 
tentýž "
 "cíl znovu, čímž ho zrušíš."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
 msgid ""
 "A unit's zone of control is the location consisting of all hexes the unit is "
 "adjacent to. Units cannot move through opponent's zones of control; they can "
@@ -1293,15 +1319,15 @@
 "Oblasti kontroly lze využít k zabránění nepříteli dostat se k tvým 
slabým a "
 "zraněným jednotkám."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
 msgid "What's the zone of control?"
 msgstr "Co je to oblast kontroly?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:124
 msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
 msgstr "Jak poznám\\, kdo je spojenec\\, a kdo nepřítel?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:124
 msgid ""
 "Units you control have a green, yellow, or red energy circle above their "
 "health bar, the green vertical bar next to them. Units with full movement "
@@ -1319,7 +1345,7 @@
 "já, mají modrý kroužek. Volba „Zobrazuj barvy týmů“ v nastavení 
způsobí, že "
 "se pod každou jednotkou bude zobrazovat kružnice v barvě jejího týmu."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:146
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:130
 msgid ""
 "Now, you need to attack with your fighter. To attack, first select a unit, "
 "then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
@@ -1330,19 +1356,19 @@
 "sousedním políčku. Poté se ti zobrazí dialog s volbami útoku, kde 
zvolíš, "
 "jak má jednotka zaútočit."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:148
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:132
 msgid "Attack Merle"
 msgstr "Zaútoč na Merlu"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:162
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:146
 msgid "You have successfully attacked Merle."
 msgstr "Úspěšně jsi zaútočil na Merlu."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:166
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:150
 msgid "Can Merle retaliate from my attack?"
 msgstr "Může mi Merla oplatit můj útok?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:166
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:150
 msgid ""
 "Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own weapons. "
 "This means that after each blow from the attacker, the defender retaliates "
@@ -1369,7 +1395,7 @@
 "menší silou, často vůbec. Avšak ani jednotky s útokem na dálku nemohou 
"
 "střílet přes více políček; to je jedna ze zvláštností Wesnothu."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:151
 msgid ""
 "Every attack does a certain amount of damage per hit, and can be used a "
 "certain number of times per battle. These numbers, called the attack's "
@@ -1388,11 +1414,11 @@
 "každý můj útok blesky způsobuje poškození 14 a mám 4 údery, takže 
mohu "
 "způsobit poranění až 56 životů v jediném souboji."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:151
 msgid "How can you tell how powerful a unit's attacks are?"
 msgstr "Jak poznám\\, jak silné jsou útoky nějaké jednotky?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:152
 msgid ""
 "Units have the ability to block blows. The chance that a unit has to hit is "
 "based on the defender's skill at defending blows, and is listed on the "
@@ -1402,15 +1428,15 @@
 "schopnosti bránit se, v menu volby útoku je uvedena po poškození a počtu 
"
 "úderů."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:152
 msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
 msgstr "Zasáhne můj bojovník pokaždé\\, když zaútočí?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:174
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:158
 msgid "End your turn, and wait for Merle to attack you."
 msgstr "Ukonči své kolo, a počkej, až Merla zaútočí na tebe."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:180
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:164
 msgid ""
 "Your fighter has survived Merle's attack. Whenever a unit survives a battle, "
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
@@ -1420,11 +1446,11 @@
 "něj zkušenosti. Jakmile nasbírá dost zkušeností, povyšuje na vyšší 
úroveň a "
 "stává se mocnější."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:184
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:168
 msgid "What's experience?"
 msgstr "Co jsou to zkušenosti?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:184
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:168
 msgid ""
 "When a unit fights another unit, it gains experience, denoted 'XP', from the "
 "combat. The amount of experience gained is equal to the opponent's level, "
@@ -1438,11 +1464,11 @@
 "zkušeností získá poražením nepřátelské jednotky. Množství 
zkušeností "
 "získaných zabitím nepřítele je rovno osminásobku jeho úrovně."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:169
 msgid "What happens when a unit advances?"
 msgstr "Co se stane\\, když je jednotka povýšena?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:169
 msgid ""
 "When a unit advances, it transforms into a different unit type. This unit "
 "type is dependent on what the unit was originally, but occasionally there "
@@ -1457,23 +1483,23 @@
 "silnější. Při povýšení je jednotka také zcela vyléčena a všechna 
její "
 "postižení jsou odstraněna. Říká se tomu povýšení-zdravení."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:191
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:175
 msgid "Move your fighter onto a village."
 msgstr "Přesuň svého bojovníka do vesnice."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:193
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:177
 msgid "Move your fighter onto a village"
 msgstr "Přesuň svého bojovníka do vesnice"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:204
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:188
 msgid "Villages heal the units on them."
 msgstr "Vesnice léči jednotky, které v nich pobývají."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:192
 msgid "What happens when a unit moves onto a village?"
 msgstr "Co se stane\\, když se jednotka přesune do vesnice?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:192
 msgid ""
 "Whenever a unit moves onto a village, he flags the village for his side. "
 "This action takes all of the unit's remaining movement. Villages flagged for "
@@ -1492,11 +1518,11 @@
 "obrázku domu. Vesnice kromě ekonomických výhod mohou být využity i v 
bitvě. "
 "Vesnice léčí v nich umístěné jednotky o 8 životů za kolo."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:193
 msgid "How do I heal when there aren't any villages nearby?"
 msgstr "Jak mám léčit\\, když poblíž nejsou žádné vesnice?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:193
 msgid ""
 "There are ways to heal even without villages. If a unit does not move or "
 "attack for 1 turn, he heals 2 HP from resting. However if an enemy attacks "
@@ -1513,7 +1539,7 @@
 "kolo. A konečně, když úspěšně dokončíš scénář, všechny tvé 
jednotky se zcela "
 "vyléčí."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:215
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:199
 msgid ""
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
@@ -1521,11 +1547,11 @@
 "Nyní musíš porazit Merlu zmenšením počtu jejích životu na 0 či 
méně. Prostě "
 "opakovaně útoč."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:217
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:201
 msgid "Defeat Merle"
 msgstr "Poraž Merlu"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:232
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:216
 msgid ""
 "Oops! You moved your leader off of the keep. Remember, when your leader is "
 "not on a keep, you cannot recruit. Also remember that if your leader dies, "
@@ -1536,8 +1562,8 @@
 "tvrzi, nemůžeš verbovat. Také pamatuj, že když zemře, prohráváš. 
Abychom "
 "mohli pokračovat ve výcviku, teleportuji tě teď zpět do tvrze."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:248
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:233
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:232
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:222
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "have gained wisdom from my teachings anyway."
@@ -1545,8 +1571,8 @@
 "Bohužel jsi prohrál, protože tvůj vůdce byl poražen. Snad sis z mých 
lekcí i "
 "tak něco odnesl."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:255
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:240
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:239
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:229
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
@@ -1554,27 +1580,27 @@
 "Bohužel jsi prohrál, protože ti došel vymezený čas. Snad sis z mých 
lekcí i "
 "tak něco odnesl."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:265
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:249
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
 msgstr "Úspěšně jsi dokončil první scénář výcviku."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:267
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:252
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:251
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:241
 msgid "Hooray!"
 msgstr "Hurá!"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:269
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:253
 msgid "How do I know how to complete a scenario? Will you always tell me?"
 msgstr "Jak zjistím\\, jak dokončit nějaký scénář? Povíš mi to 
pokaždé?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:269
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:253
 msgid ""
 "Sometimes it is not clear how to win a scenario just by listening to the "
 "dialog. In this case you need to look at the scenario objectives, which "
 "appear after the opening dialog. It can also be accessed by clicking "
 "'Objectives' on the menu. The scenario objectives are a list of victory "
-"conditions and defeat conditions, and if any of the conditions are met, the "
-"level is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
+"conditions and defeat conditions, and when any of the conditions are met, "
+"the level is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
 msgstr ""
 "Někdy není zřejmé, jak dokončit scénář, jen z vyslechnutých 
rozhovorů. V "
 "takovém případě je třeba se podívat na úkoly scénáře, které se 
zobrazí po "
@@ -1583,11 +1609,11 @@
 "z nich splněna, scénář skončil. Doufejme, že to bude podmínka 
vítězství, jež "
 "byla splněna."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:270
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:254
 msgid "What happens when I win a scenario?"
 msgstr "Co se stane\\, když vyhraji scénář?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:270
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:254
 msgid ""
 "When you win a scenario, all of your units survive and are revived to full "
 "health, and you do not have to pay them for the remaining turns. Also, if "
@@ -1600,24 +1626,25 @@
 "armáda zůstává v oblasti, kde jsi zvítězil, všechny vesnice se ti hned 
poté "
 "vzdají. Avšak mezi scénáři ztrácíš 20% svého zlata."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:276
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:261
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:260
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:250
 msgid "Do you want to review any of the skills learned on this level?"
 msgstr ""
 "Chceš si znovu vyzkoušet některé z dovedností\\, jež ses naučil v 
této "
 "úrovni?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:278
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:263 src/show_dialog.cpp:448
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:262
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:252
+#: src/show_dialog.cpp:448
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:280
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:265
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:264
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:254
 msgid "I'm done reviewing skills!"
 msgstr "Skončil jsem s přezkušováním dovedností!"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:297
+#: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:281
 msgid ""
 "Although you have completed your first scenario, your training is not yet "
 "over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me "
@@ -1627,18 +1654,18 @@
 "Budeme pokračovat do dalšího scénáře, kde budeš bojovat proti mě v "
 "simulované bitvě."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:3
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:3
 msgid "Traits and Specialties"
 msgstr "Vlastnosti a schopnosti"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:60
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:39
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
 msgstr ""
 "Nyní budeš podroben obtížnější zkoušce. Musíš mě porazit v 
simulované bitvě."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:64
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:43
 msgid ""
 "You can win most scenarios simply by defeating all enemy leaders. Win this "
 "scenario by defeating me. Your fighter from the previous scenario can help "
@@ -1652,7 +1679,7 @@
 "políčko hradu, vyber „Přivolej“, vyber svého bojovníka a zvol 
„OK“. Měl bys "
 "také naverbovat elfí bojovníky a lučištníky."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:79
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:64
 msgid ""
 "@Skills covered:\n"
 "Recalling\n"
@@ -1682,22 +1709,22 @@
 "@Vítězství\n"
 "Poraž Delfadora"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:86
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:75
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
 msgstr "Úspěšně jsi přivolal svého elfího bojovníka."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:88
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:102
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:117
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:131
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:145
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:159
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:173
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:206
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:77
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:91
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:106
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:120
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:134
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:148
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:162
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:195
 msgid "En guarde!"
 msgstr "Do střehu!"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:90
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:79
 msgid ""
 "First, you must pay 20 pieces of gold for each unit you recall, regardless "
 "of the type of unit. Other than that, recalled units are basically like "
@@ -1708,15 +1735,15 @@
 "jejím typu. Jinak se přivolané jedotky neliší od naverbovaných, kromě 
toho, "
 "že se namísto nové jednotky objeví jednotka z předchozího scénářů."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:90
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:79
 msgid "What happens when I recall a unit?"
 msgstr "Co se stane\\, když přivolám jednotku?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:91
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:80
 msgid "How should I decide which units to recall?"
 msgstr "Čím bych se měl řídit při přivolávání jednotek?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:91
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:80
 msgid ""
 "You should usually recall units that have already advanced to the next "
 "level. However, you may also want to recall units that have high experience, "
@@ -1728,7 +1755,7 @@
 "proto s velkou pravděpodobností povýší. Měl bys přivolávat jednotky, 
které "
 "jsou užitečné pro daný scnénář: například v lesním scénáři 
přivolej elfy."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:100
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:89
 msgid ""
 "You may notice that your units have slightly different statistics than the "
 "statistics shown before you recruited them. This is because they have been "
@@ -1738,7 +1765,7 @@
 "jaké se ti zobrazily, než jsi je naverboval. To je proto, že při 
naverbování "
 "získaly vlastnosti. "
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:93
 msgid ""
 "The function of traits is add variety by making units of the same type "
 "different from each other. This is done by randomly assigning each unit "
@@ -1751,11 +1778,11 @@
 "naverbována. Vlastnosti jednotky se zobrazují v tabulce stavu jednotky, a "
 "jejich funkci můžeš zjistit, když podržíš kursor nad danou 
vlastností."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:93
 msgid "What do traits do?"
 msgstr "K čemu jsou vlastnosti?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:105
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:94
 msgid ""
 "There are five distinct traits, which have effects ranging from increasing a "
 "unit's hit points to decreasing the amount of XP required to advance. "
@@ -1769,11 +1796,11 @@
 "„negativní“ vlastnosti. Většina jednotek má stejnou šanci získat 
při "
 "naverbování kteroukoli dvojici vlastnosti."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:105
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:94
 msgid "What kind of traits can my units get?"
 msgstr "Jaké vlastnosti mohou mé jednotky získat?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:115
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:104
 msgid ""
 "When you recruit and recall units, you lose gold. If this would cause you to "
 "have less than 0 gold, you cannot recruit or recall."
@@ -1781,11 +1808,11 @@
 "Když verbuješ a přivoláváš jednotky, ztrácíš zlato. Pokud by ses 
dostal na "
 "nulu či méně, nemohl bys verbovat ani přivolávat."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:119
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:108
 msgid "How much gold do my units cost?"
 msgstr "Kolik zlatých mě moje jednotky stojí?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:119
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:108
 msgid ""
 "You need to pay each unit you recruit or recall gold when you recruit it. "
 "The cost of recruiting a unit is displayed under the unit's name. The cost "
@@ -1804,11 +1831,11 @@
 "nestojí. Celkové výdaje na vydržování jednotek se zobrazují nahoře ve 
"
 "stavovém řádku po obrázku zlaťáku a červené šipce."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:120
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:109
 msgid "How do I get gold?"
 msgstr "Jak získám zlato?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:120
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:109
 msgid ""
 "You begin each level with a percentage of gold from the previous level. If "
 "this is less than 100 gold, you begin with 100 gold instead. The amount of "
@@ -1823,7 +1850,7 @@
 "hrát scénář, dostáváš dva zlaté za kolo. Protože obvykle 
potřebuješ víc než "
 "jen je, měl bys obsazovat vesnice, které ti přinesou jeden zlatý za kolo."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:129
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:118
 msgid ""
 "The sun is setting over Wesnoth. The time of day affects how much damage "
 "units of different alignments can inflict upon each other."
@@ -1831,7 +1858,7 @@
 "Nad Wesnothem zapadá slunce. Denní doba ovlivňuje, jak velké poškození 
různé "
 "jednotky působí, podle toho, které denní době jsou přizpůsobeny."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:133
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:122
 msgid ""
 "There are 3 alignments: Lawful, Neutral, and Chaotic. There are also 3 times "
 "of day: day, twilight, and night. During day, units of the alignment Lawful, "
@@ -1845,15 +1872,15 @@
 "to právě naopak. Za šera způsobují všechny jednotky normální 
poranění. "
 "Neutrální jednotky, jako např. elfy, střídání dne a noci nijak 
neovlivňuje."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:133
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:122
 msgid "What are the different alignments and times of day?"
 msgstr "Jaké jsou denní doby a jak jim mohou být jednotky přizpůsobeny?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:134
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:123
 msgid "How do I know what time of day it is?"
 msgstr "Jak zjistím\\, jaká denní doba právě je?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:134
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:123
 msgid ""
 "The times of day usually progress in a sequence: dawn- identical to "
 "twilight, morning- day, evening- day, dusk- twilight, first-watch- night, "
@@ -1869,11 +1896,11 @@
 "odlišnou -- jako podzemí, kde je stále tma. Denní dobu zjistíš pohledem 
na "
 "tabulku stavu napravo."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:143
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:132
 msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
 msgstr "Na každém políčku je určitý terén, který mu dává odlišné 
vlastnosti."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:147
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:136
 msgid ""
 "Two terrains have properties which have already been described; namely "
 "villages and castle. However the properties of most terrains are more "
@@ -1893,15 +1920,15 @@
 "šancí, že bude jednotka v tomto terénu zasažena. Kupříkladu elfové 
mají v "
 "lese 70% obranu, takže šance je zasáhnout je jen 30%."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:147
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:136
 msgid "What are the different properties that terrains have?"
 msgstr "Co jsou to ty vlastnosti terénů?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:148
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:137
 msgid "How do I find out the properties of a specific terrain?"
 msgstr "Jak zjistím vlastnosti určitého terénu?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:148
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:137
 msgid ""
 "To find out the properties of a terrain with respect to a specific unit, "
 "right-click on the unit, select Unit Description, then select Terrain "
@@ -1918,7 +1945,7 @@
 "tomto pořadí): jméno terénu, souřadnice políčka, obrana vybrané 
jednotky a "
 "počet pohybů, které by ji stál přesun skrz toto políčko."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:157
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:146
 msgid ""
 "Each attack has a damage type which affects how much damage different units "
 "take from that attack."
@@ -1926,7 +1953,7 @@
 "Každý útok má svůj typ poškození, který určuje, jaké poranění 
různé jednotky "
 "tímto útokem utrpí."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:161
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:150
 msgid ""
 "Each unit has a certain resistance against each attack type. This resistance "
 "is a percentage which is subtracted from the damage of opponent's weapons of "
@@ -1943,11 +1970,11 @@
 "mají odolnost -20% proti bodání. Tato dodatečná hodnota se sčítá s 
ostatními "
 "(jako za denní dobu), takže dvě -50% sankce dají dohromady -100%."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:161
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:150
 msgid "How does resistance affect attack damage?"
 msgstr "Jak odolnost ovlivňuje poranění způsobené útokem?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:162
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:151
 msgid ""
 "There are 6 different damage types: blade, pierce, impact, fire, cold, and "
 "holy. Heavily armored units have high resistance to the physical types: "
@@ -1964,17 +1991,17 @@
 "jednotky zjistíš tak, že na ni klineš pravým tlačítkem myši, vybereš 
„Popis "
 "jednotky“, a tam Odolnosti."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:162
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:151
 msgid "What are the different damage types?"
 msgstr "Jaké jsou druhy poranění?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:171
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:160
 msgid ""
 "Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
 msgstr ""
 "Mnoho jednotek má zvláštnosti, které nějakým způsobem pozměňují 
pravidla."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:175
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:164
 msgid ""
 "Each specialty does something different; that's the whole point of a "
 "specialty. To find a description of a unit's specialty, put your cursor over "
@@ -1983,11 +2010,11 @@
 "Každá zvláštnost dělá něco jiného; to je jejich hlavní smysl. Popis "
 "zvláštnosti jednotky se ti ukáže, když podržíš kursor myši nad 
jejím jménem."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:175
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:164
 msgid "What do specialties do?"
 msgstr "Co dělají zvláštnosti?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:176
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:165
 msgid ""
 "The specialties a unit gets are determined by the unit type; for example all "
 "generals have the specialty leadership. There are two kinds of specialties: "
@@ -1999,11 +2026,11 @@
 "útoků. Schopnosti se týkají jednotky, zatímco zvláštnosti útoku jen "
 "některého z jejich útoků."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:176
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:165
 msgid "Which units get specialties?"
 msgstr "Které jednotky mají zvláštnosti?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:177
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:166
 msgid ""
 "There are many different specialties, and learning about them is one of the "
 "interesting parts of playing Wesnoth. The two most common specialties are "
@@ -2017,15 +2044,15 @@
 "tom, v jakém je terénu. Jednotky se schopností velet umožňují 
jednotkám na "
 "sousedních polích způsobovat větší poškození."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:177
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:166
 msgid "What kinds of specialties can my units get?"
 msgstr "Jaké zvláštnosti mohou mé jednotky získat?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:178
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
 msgid "How do I use specialties?"
 msgstr "Jak mám používat zvláštnosti?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:178
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
 msgid ""
 "To use a specialty, you just have to move and/or attack with your units in a "
 "way which triggers the specialty. For example, in order to use leadership, "
@@ -2036,7 +2063,7 @@
 "aby se zvláštnost projevila. Jednotku se schopností velet kupříkladu "
 "využiješ tak, že přisuneš k nějaké jiné jednotce, a tou pak 
zaútočíš."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:195
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:184
 msgid ""
 "Some objects change the statistics of the unit that triggered them. One of "
 "your units found a potion which will make him do more damage on his attack. "
@@ -2046,11 +2073,11 @@
 "jednotek našla lektvar, který jí umožuje způsobovat svými útoky 
větší "
 "poranění. Její nové bojové statistiky si můžeš prohlédnout v tabulce 
stavu."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:202
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:191
 msgid "This potion increases the damage of all the drinker's attacks by four."
 msgstr "Tento lektvar zvyšuje poškození způsobované všemi útoky o 
čtyři. "
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:208
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:197
 msgid ""
 "The objects you encounter are put in by the scenario designer, so they vary "
 "from campaign to campaign. In Heir to the Throne, most objects give the unit "
@@ -2061,15 +2088,15 @@
 "proto se mohou mezi taženími lišit. V Dědici trůnu většina předmětů 
přidává "
 "jejich nositeli novou zbraň. V tažení ale zase tak mnoho předmětů 
nebývá."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:208
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:197
 msgid "What kind of objects am I likely to encounter?"
 msgstr "Na jaké druhy předmětů mohu narazit?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:209
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:198
 msgid "How long do these objects last?"
 msgstr "Jak dlouho tyto předměty vydrží?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:209
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:198
 msgid ""
 "Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
 "few objects, such as holy water, last only until the remainder of the level."
@@ -2077,7 +2104,7 @@
 "Většina předmětů způsobí jednotce, která je sebrala, trvalé změny. 
Několik "
 "předmětů, jako například posvěcená voda, však vydrží jen do konce 
scénáře."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:223
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:212
 msgid ""
 "Remember to try to prevent the enemy from capturing villages, and to "
 "recapture the ones that they already have. This will cut off their gold "
@@ -2086,7 +2113,7 @@
 "Nezapomínej bránit nepříteli v obsazování vesnic a obsazovat ty, které 
již "
 "vlastní. To ho odřízne od zdrojů zlata, a znemožní mu tím verbovat."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:250
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:239
 msgid ""
 "Congratulations! You have defeated me, and completed the second and final "
 "training scenario. Next, you may want to begin a campaign, or play "
@@ -2095,11 +2122,11 @@
 "Blahopřeji! Porazil jsi mne a dokončil druhý, poslední výcvikový 
scénář. Teď "
 "můžeš začít hrát tažení nebo hru více hráčů."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:254
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:243
 msgid "How do I play a campaign?"
 msgstr "Jak začnu tažení?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:254
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:243
 msgid ""
 "To begin a campaign, run Wesnoth, select 'Campaign', select which campaign "
 "to play, then select Easy, Normal, or Hard. Heir to the Throne is the "
@@ -2109,23 +2136,21 @@
 "tažení chceš hrát; potom zvolíš obtížnost: snadnou, střední nebo 
tvrdou. "
 "Nováčkům doporučuji začít hrát Dědice trůnu."
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:255
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:244
 msgid "How do I play multiplayer?"
 msgstr "Jak se hraje hra více hráčů?"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:255
+#: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:244
 msgid ""
-"To play Wesnoth against other people, select 'Multiplayer'. If you have the "
-"latest development version of Wesnoth, select 'Join Official Server'. "
-"However, if you have version 1.0, select 'Join Game', then type in 'server."
-"wesnoth.org'. This will connect you to the official Wesnoth server, where "
-"you can join a game by selecting it, then selecting 'Join Game'."
-msgstr ""
-"Chceš-li hrát Wesnoth proti jiným lidem, zvol „Hra více hráčů“. 
Máš-li "
-"nejnovější vývojovou verzi Wesnothu, svol „Připoj se na oficiální 
severt“. "
-"Pokud však máš verzi 1.0, svol „Přidej se ke hře“, potom do kolonky 
server "
-"napiš „wesnoth.org“. Tím se připojíš na oficiální herní server 
Wesnothu, kde "
-"se můžeš přidat ke hře tak, že ji označíš a klikneš na „Přidej 
se ke hře“."
+"To play Wesnoth against other people, select 'Multiplayer'. Then select "
+"'Join Official Server'. This will connect you to the official Wesnoth "
+"server, where you can join a game by selecting it, then selecting 'Join "
+"Game'."
+msgstr ""
+"Chceš-li hrát Wesnoth proti jiným lidem, zvol „Hra více hráčů“. 
Potom zvol "
+"„Připoj se na oficiální server“. Tím se připojíš na oficiální 
herní server "
+"Wesnothu, kde se můžeš přidat ke hře tak, že ji vybereš a klikneš na 
„Přidej "
+"se ke hře“."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
@@ -2191,13 +2216,17 @@
 msgid "End Turn"
 msgstr "Ukonči kolo"
 
-#: data/themes/default.cfg:126 data/themes/default.cfg:462
-msgid "hp"
-msgstr "životů"
-
-#: data/themes/default.cfg:133 data/themes/default.cfg:469
-msgid "xp"
-msgstr "zkušeností"
+#: data/themes/default.cfg:126 data/themes/default.cfg:462 src/dialogs.cpp:667
+#: src/display.cpp:902 src/help.cpp:621 src/playturn.cpp:1954
+#: src/unit.cpp:1029
+msgid "HP"
+msgstr "Životů"
+
+#: data/themes/default.cfg:133 data/themes/default.cfg:469 src/dialogs.cpp:671
+#: src/dialogs.cpp:679 src/display.cpp:906 src/display.cpp:914
+#: src/playturn.cpp:1793 src/playturn.cpp:1955 src/unit.cpp:1088
+msgid "XP"
+msgstr "Zkušenost"
 
 #: data/themes/default.cfg:142 data/themes/default.cfg:478
 msgid "gold"
@@ -2495,7 +2524,7 @@
 "with this terrain"
 msgstr "Tento terén se chová jako hrad, tj. můžeš do něj verbovat 
jednotky."
 
-#: data/translations/english.cfg:89 src/help.cpp:874
+#: data/translations/english.cfg:89 src/help.cpp:875
 msgid "or"
 msgstr "nebo"
 
@@ -3072,10 +3101,13 @@
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:27 data/units/Dark_Queen.cfg:28
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:33 data/units/Deathmaster.cfg:36
 #: data/units/Demilich.cfg:19 data/units/Demilich.cfg:32
-#: data/units/Drake_Mage.cfg:64 data/units/Drake_Warmage.cfg:74
-#: data/units/Ghost.cfg:20 data/units/Ghost.cfg:32 data/units/Initiate.cfg:20
-#: data/units/Lich.cfg:20 data/units/Lich.cfg:33 data/units/Necromancer.cfg:36
-#: data/units/Spectre.cfg:33 data/units/Wraith.cfg:33
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:83 data/units/Ghost.cfg:20
+#: data/units/Ghost.cfg:32 data/units/Initiate.cfg:20 data/units/Lich.cfg:20
+#: data/units/Lich.cfg:33 data/units/Necromancer.cfg:36
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:41 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:40
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:40 data/units/Spectre.cfg:33
+#: data/units/Wraith.cfg:33
 msgid "cold"
 msgstr "chlad"
 
@@ -3099,11 +3131,12 @@
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:121 data/units/Battle_Princess.cfg:79
 #: data/units/Commander.cfg:123 data/units/Dark_Adept.cfg:24
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:29 data/units/Deathmaster.cfg:37
-#: data/units/Demilich.cfg:33 data/units/Drake_Mage.cfg:68
-#: data/units/Drake_Warmage.cfg:78 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:43
+#: data/units/Demilich.cfg:33 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:43
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:41 data/units/Elvish_Druid.cfg:63
-#: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Lord.cfg:38
-#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:26 data/units/Elvish_Shyde.cfg:72
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:121 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:38
+#: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Shyde.cfg:26
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:72 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:121
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:26 data/units/Elvish_Sylph.cfg:84
 #: data/units/Fighter.cfg:86 data/units/Fireball.cfg:21
 #: data/units/Great_Mage.cfg:42 data/units/Great_Mage.cfg:118
 #: data/units/Initiate.cfg:21 data/units/Lich.cfg:34 data/units/Lord.cfg:105
@@ -3111,9 +3144,10 @@
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:48 data/units/Mage_of_Light.cfg:108
 #: data/units/Necromancer.cfg:37 data/units/Princess.cfg:79
 #: data/units/Red_Mage.cfg:42 data/units/Red_Mage.cfg:111
-#: data/units/Sea_Hag.cfg:31 data/units/Silver_Mage.cfg:44
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:131 data/units/White_Mage.cfg:47
-#: data/units/White_Mage.cfg:106
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:42 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:41
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:41 data/units/Sea_Hag.cfg:31
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:96 data/units/Silver_Mage.cfg:183
+#: data/units/White_Mage.cfg:47 data/units/White_Mage.cfg:106
 msgid "magical"
 msgstr "magické"
 
@@ -3126,31 +3160,41 @@
 msgid "ambush,regenerates"
 msgstr "přepadení, regenerace"
 
-#: data/units/Ancient_Wose.cfg:17 data/units/Elder_Wose.cfg:18
+#: data/units/Ancient_Wose.cfg:15
+msgid ""
+"Terrible and awe-inspiring, Ancient Woses are majestic treefolk not to be "
+"trifled with. Fearsome fighters, they resist many attacks while delivering "
+"devastating blows to their enemies. Resembling trees, they blend in with the "
+"forest until they make their attack."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Ancient_Wose.cfg:18 data/units/Elder_Wose.cfg:19
 #: data/units/Wose.cfg:19
 msgid "crush"
 msgstr "rozdrcení"
 
-#: data/units/Ancient_Wose.cfg:18 data/units/Arch_Mage.cfg:24
+#: data/units/Ancient_Wose.cfg:19 data/units/Arch_Mage.cfg:24
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:103 data/units/Bandit.cfg:20
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:25 data/units/Cave_Spider.cfg:29
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:20 data/units/Dark_Queen.cfg:21
-#: data/units/Deathmaster.cfg:20 data/units/Drake_Beak.cfg:38
-#: data/units/Drake_Mage.cfg:20 data/units/Drake_Petit.cfg:38
-#: data/units/Drake_Slasher.cfg:76 data/units/Drake_Warmage.cfg:20
-#: data/units/Drake_Worker.cfg:20 data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:21
-#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:37 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:21
+#: data/units/Deathmaster.cfg:20 data/units/Drake_Gladiator.cfg:58
+#: data/units/Drake_Glider.cfg:23 data/units/Drake_Sky.cfg:27
+#: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:21 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:37
+#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:42 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:43 data/units/Elder_Mage.cfg:23
-#: data/units/Elder_Wose.cfg:19 data/units/Elvish_Druid.cfg:23
-#: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Lady.cfg:17
+#: data/units/Elder_Wose.cfg:20 data/units/Elvish_Druid.cfg:23
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Enchantress.cfg:26
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:66 data/units/Elvish_Lady.cfg:18
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:25 data/units/Elvish_Shaman.cfg:44
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:25 data/units/Elvish_Shyde.cfg:51
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:26 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:66
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:25 data/units/Elvish_Sylph.cfg:52
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:41 data/units/Footpad.cfg:20
 #: data/units/Footpad.cfg:38 data/units/Galleon.cfg:18 data/units/Gate.cfg:24
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:22 data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:35
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:38 data/units/Goblin_Pillager.cfg:36
 #: data/units/Great_Mage.cfg:24 data/units/Great_Mage.cfg:100
-#: data/units/Great_Troll.cfg:21 data/units/Heavy_Infantry.cfg:21
+#: data/units/Great_Troll.cfg:21 data/units/Heavy_Infantry.cfg:22
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:20 data/units/Iron_Mauler.cfg:20
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:30 data/units/Mage_of_Light.cfg:90
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:22 data/units/Necromancer.cfg:20
@@ -3158,14 +3202,17 @@
 #: data/units/Outlaw.cfg:39 data/units/Outlaw.cfg:94 data/units/Outlaw.cfg:112
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:24 data/units/Outlaw_Princess.cfg:42
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:25 data/units/Outlaw_Queen.cfg:43
-#: data/units/Sea_Hag.cfg:29 data/units/Shock_Trooper.cfg:20
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:26 data/units/Silver_Mage.cfg:113
-#: data/units/Skeleton_Archer.cfg:24 data/units/Soul_Shooter.cfg:25
-#: data/units/Soulless.cfg:20 data/units/Tentacle.cfg:22
-#: data/units/Thug.cfg:20 data/units/Troll.cfg:21 data/units/Troll_Hero.cfg:21
-#: data/units/Troll_Warrior.cfg:20 data/units/Troll_Whelp.cfg:21
-#: data/units/Walking_Corpse.cfg:20 data/units/Warrior_King.cfg:23
-#: data/units/Wose.cfg:20 data/units/Yeti.cfg:34 data/units/Youth.cfg:22
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:23 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:23
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:23 data/units/Sea_Hag.cfg:29
+#: data/units/Shock_Trooper.cfg:20 data/units/Silver_Mage.cfg:78
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:165 data/units/Skeleton_Archer.cfg:24
+#: data/units/Soul_Shooter.cfg:25 data/units/Soulless.cfg:20
+#: data/units/Tentacle.cfg:22 data/units/Thug.cfg:20 data/units/Troll.cfg:21
+#: data/units/Troll_Hero.cfg:21 data/units/Troll_Rocklobber.cfg:21
+#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:39 data/units/Troll_Warrior.cfg:20
+#: data/units/Troll_Whelp.cfg:21 data/units/Walking_Corpse.cfg:20
+#: data/units/Warrior_King.cfg:23 data/units/Wose.cfg:20
+#: data/units/Yeti.cfg:34 data/units/Youth.cfg:22
 msgid "impact"
 msgstr "úder"
 
@@ -3181,12 +3228,13 @@
 "Arcimág je vládcem mezi mágy. Na své protivníky metá obrovské ohnivé 
koule."
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:23 data/units/Arch_Mage.cfg:102
-#: data/units/Deathmaster.cfg:19 data/units/Drake_Mage.cfg:19
-#: data/units/Drake_Warmage.cfg:19 data/units/Elder_Mage.cfg:22
-#: data/units/Elvish_Druid.cfg:22 data/units/Elvish_Shaman.cfg:24
+#: data/units/Deathmaster.cfg:19 data/units/Elder_Mage.cfg:22
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:22 data/units/Elvish_Enchantress.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:24 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:25
 #: data/units/Great_Mage.cfg:23 data/units/Great_Mage.cfg:99
-#: data/units/Necromancer.cfg:19 data/units/Silver_Mage.cfg:25
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:112
+#: data/units/Necromancer.cfg:19 data/units/Saurian_Icecaster.cfg:22
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:22 data/units/Saurian_Tribalist.cfg:22
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:77 data/units/Silver_Mage.cfg:164
 msgid "staff"
 msgstr "hůl"
 
@@ -3194,17 +3242,17 @@
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:36 data/units/Elvish_Lord.cfg:36
 #: data/units/Great_Mage.cfg:39 data/units/Great_Mage.cfg:115
 #: data/units/Red_Mage.cfg:39 data/units/Red_Mage.cfg:108
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:41 data/units/Silver_Mage.cfg:128
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:93 data/units/Silver_Mage.cfg:180
 msgid "fireball"
 msgstr "ohnivá koule"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:40 data/units/Arch_Mage.cfg:119
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:77 data/units/Commander.cfg:121
-#: data/units/Drake_Burner.cfg:44 data/units/Drake_Fighter.cfg:44
-#: data/units/Drake_Fire.cfg:43 data/units/Drake_Flameheart.cfg:22
-#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:60 data/units/Drake_Guard.cfg:46
-#: data/units/Drake_Mage.cfg:38 data/units/Drake_Warmage.cfg:43
-#: data/units/Drake_Warrior.cfg:44 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:38
+#: data/units/Drake_Burner.cfg:42 data/units/Drake_Fighter.cfg:46
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:44 data/units/Drake_Flameheart.cfg:49
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:44 data/units/Drake_Glider.cfg:47
+#: data/units/Drake_Inferno.cfg:44 data/units/Drake_Sky.cfg:51
+#: data/units/Drake_Warrior.cfg:46 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:38
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:39 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:37
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:37 data/units/Fighter.cfg:84
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:59 data/units/Fireball.cfg:18
@@ -3212,8 +3260,8 @@
 #: data/units/Great_Mage.cfg:40 data/units/Great_Mage.cfg:116
 #: data/units/Lord.cfg:103 data/units/Mage.cfg:37 data/units/Mage.cfg:104
 #: data/units/Princess.cfg:77 data/units/Red_Mage.cfg:40
-#: data/units/Red_Mage.cfg:109 data/units/Silver_Mage.cfg:42
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:129
+#: data/units/Red_Mage.cfg:109 data/units/Silver_Mage.cfg:94
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:181
 msgid "fire"
 msgstr "oheň"
 
@@ -3223,19 +3271,20 @@
 
 #: data/units/Assassin.cfg:16 data/units/Duelist.cfg:16
 #: data/units/Fencer.cfg:16 data/units/Outlaw_Princess.cfg:17
-#: data/units/Rogue.cfg:16 data/units/Saurian.cfg:17
-#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:17
+#: data/units/Rogue.cfg:16 data/units/Saurian.cfg:19
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:19
 msgid "skirmisher"
 msgstr "průbojnost"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:17
 msgid ""
-"Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can backstab and "
-"ignore enemy zones of control. They can also throw poison-tipped knives at "
-"their enemies from long range."
-msgstr ""
-"Vrazi jsou páni noci. Stejně jako ničemové útočí zezadu a nedbají na 
oblasti "
-"kontroly. Také dokáží na své protivníky vrhat zdálky nože s 
otrávenými hroty."
+"Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround an "
+"opponent and backstab him, doing double damage. They can also throw poison-"
+"tipped knives at their enemies from long range."
+msgstr ""
+"Vrazi jsou páni noci. Stejně jako ničemové dokáží obstoupit 
protivníka a "
+"zaútočit zezadu, způsobujíce dvojnásobné poranění. Také dokáží na 
své "
+"nepřátele vrhat zdálky nože s otrávenými hroty."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:20 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:20
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:20 data/units/Mage.cfg:20
@@ -3252,19 +3301,20 @@
 #: data/units/Assassin.cfg:21 data/units/Assassin.cfg:48
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:23 data/units/Battle_Princess.cfg:61
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:20 data/units/Bowman.cfg:21
-#: data/units/Cavalier.cfg:28 data/units/Cavalry.cfg:31
+#: data/units/Cavalier.cfg:28 data/units/Cavalry.cfg:32
 #: data/units/Cavalryman.cfg:29 data/units/Cave_Spider.cfg:20
 #: data/units/Commander.cfg:24 data/units/Commander.cfg:99
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:20 data/units/Death_Knight.cfg:20
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:19 data/units/Direwolf_Rider.cfg:31
-#: data/units/Dragoon.cfg:28 data/units/Drake_Burner.cfg:21
-#: data/units/Drake_Clasher.cfg:20 data/units/Drake_Fighter.cfg:21
-#: data/units/Drake_Fire.cfg:20 data/units/Drake_Hatchling.cfg:20
-#: data/units/Drake_Slasher.cfg:21 data/units/Drake_Slave.cfg:20
-#: data/units/Drake_Warrior.cfg:21 data/units/Duelist.cfg:21
-#: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:28 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:20
-#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:25 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:42
-#: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:26 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:21
+#: data/units/Dragoon.cfg:28 data/units/Drake_Burner.cfg:22
+#: data/units/Drake_Clasher.cfg:22 data/units/Drake_Fighter.cfg:22
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:25 data/units/Drake_Flameheart.cfg:24
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:24 data/units/Drake_Gladiator.cfg:26
+#: data/units/Drake_Inferno.cfg:25 data/units/Drake_Warrior.cfg:22
+#: data/units/Duelist.cfg:21 data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:28
+#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:20 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:25
+#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:58 data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:26
+#: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:28 data/units/Elvish_Archer.cfg:22
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:100 data/units/Elvish_Avenger.cfg:24
@@ -3279,8 +3329,8 @@
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:101 data/units/Fencer.cfg:21
 #: data/units/Fighter.cfg:21 data/units/Fighter.cfg:62
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:23 data/units/General.cfg:22
-#: data/units/Ghoul.cfg:20 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:21
-#: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:33 data/units/Goblin_Knight.cfg:19
+#: data/units/Ghoul.cfg:20 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:22
+#: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:34 data/units/Goblin_Knight.cfg:19
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:21 data/units/Gryphon.cfg:19
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:22 data/units/Gryphon_Rider.cfg:20
 #: data/units/Halbardier.cfg:37 data/units/Knight.cfg:21
@@ -3291,7 +3341,7 @@
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:24 data/units/Noble_Fighter.cfg:21
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:23 data/units/Ogre.cfg:19
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:21 data/units/Orcish_Assassin.cfg:20
-#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:37 data/units/Orcish_Crossbow.cfg:22
+#: data/units/Orcish_Assassin.cfg:37 data/units/Orcish_Crossbow.cfg:23
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:20 data/units/Orcish_Grunt.cfg:20
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:22 data/units/Orcish_Ruler.cfg:22
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:19 data/units/Orcish_Shaman.cfg:62
@@ -3302,7 +3352,7 @@
 #: data/units/Princess.cfg:61 data/units/Red_Mage.cfg:24
 #: data/units/Red_Mage.cfg:93 data/units/Revenant.cfg:24
 #: data/units/Rogue.cfg:21 data/units/Rogue.cfg:39
-#: data/units/Royal_Guard.cfg:20 data/units/Scout.cfg:21
+#: data/units/Royal_Guard.cfg:20 data/units/Scout.cfg:22
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:20 data/units/Sergeant.cfg:22
 #: data/units/Shadow.cfg:21 data/units/Skeletal_Dragon.cfg:29
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:48 data/units/Skeleton.cfg:25
@@ -3317,7 +3367,7 @@
 
 #: data/units/Assassin.cfg:25 data/units/Nightgaunt.cfg:25
 #: data/units/Rogue.cfg:25 data/units/Shadow.cfg:25 data/units/Thief.cfg:24
-#: src/actions.cpp:487
+#: src/actions.cpp:490
 msgid "backstab"
 msgstr "zezadu"
 
@@ -3328,7 +3378,7 @@
 #: data/units/Assassin.cfg:50 data/units/Cave_Spider.cfg:24
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:36 data/units/Direwolf_Rider.cfg:35
 #: data/units/Ghoul.cfg:24 data/units/Giant_Scorpion.cfg:22
-#: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:37 data/units/Necrophage.cfg:24
+#: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:38 data/units/Necrophage.cfg:24
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:41 data/units/Orcish_Slayer.cfg:46
 msgid "poison"
 msgstr "otrava"
@@ -3339,18 +3389,22 @@
 
 #: data/units/Bandit.cfg:16
 msgid ""
-"Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night."
-msgstr ""
-"Banditi, ozbrojení velkými palicemi, jsou zběhlí v nočním loupení a 
zabíjení."
-
-#: data/units/Bandit.cfg:19 data/units/Drake_Slasher.cfg:75
-#: data/units/Drake_Worker.cfg:19 data/units/Great_Troll.cfg:20
-#: data/units/Heavy_Infantry.cfg:20 data/units/Heavy_Infantryman.cfg:19
-#: data/units/Iron_Mauler.cfg:19 data/units/Mage_of_Light.cfg:29
-#: data/units/Mage_of_Light.cfg:89 data/units/Outlaw.cfg:20
-#: data/units/Outlaw.cfg:93 data/units/Outlaw_Princess.cfg:23
-#: data/units/Outlaw_Queen.cfg:24 data/units/Shock_Trooper.cfg:19
-#: data/units/Troll_Warrior.cfg:19 data/units/Warrior_King.cfg:22
+"Armed with a heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night. "
+"Wearing brown cloaks and black hoods, they steal from the peasants who live "
+"near them when not fighting against invaders."
+msgstr ""
+"Banditi, ozbrojení velkými palicemi, jsou zběhlí v nočním loupení a "
+"zabíjení. Nosí hnědé pláště a černé kápě a přepadávají 
sedláky, jež žijí "
+"poblíž nich, pokud nebojují s vetřelci."
+
+#: data/units/Bandit.cfg:19 data/units/Drake_Gladiator.cfg:57
+#: data/units/Great_Troll.cfg:20 data/units/Heavy_Infantry.cfg:21
+#: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:19 data/units/Iron_Mauler.cfg:19
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:29 data/units/Mage_of_Light.cfg:89
+#: data/units/Outlaw.cfg:20 data/units/Outlaw.cfg:93
+#: data/units/Outlaw_Princess.cfg:23 data/units/Outlaw_Queen.cfg:24
+#: data/units/Shock_Trooper.cfg:19 data/units/Troll_Warrior.cfg:19
+#: data/units/Warrior_King.cfg:22
 msgid "mace"
 msgstr "palice"
 
@@ -3363,31 +3417,36 @@
 msgid "leadership,skirmisher"
 msgstr "velení, průbojnost"
 
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:19 data/units/Battle_Princess.cfg:57
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:19
+#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
-"great combatant and leader. The units of lower level around the Princess "
-"will fight better due to her presence. The Princess is a skilled skirmisher, "
-"and ignores enemy zones of control."
+"great combatant and leader. Now battle-hardened and strong of will, they can "
+"now aid those around them in the art of combat."
 msgstr ""
+"Vznešená od narození se princezna učila boji s mečem proti nejlepším "
+"generálům a válečné taktice od těch nejmoudřejších, což jí dělá 
výtečnou "
+"bojovnicí a vůdkyní. Jednotky s nižší úrovní bojují v její 
přítomnosti lépe. "
+"Princezna je také mrštná, obratná a má schopnosti podobné zlodějovým."
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:22 data/units/Battle_Princess.cfg:60
 #: data/units/Bowman.cfg:20 data/units/Cavalier.cfg:27
-#: data/units/Cavalry.cfg:30 data/units/Cavalryman.cfg:28
+#: data/units/Cavalry.cfg:31 data/units/Cavalryman.cfg:28
 #: data/units/Commander.cfg:23 data/units/Commander.cfg:98
-#: data/units/Dragoon.cfg:27 data/units/Drake_Clasher.cfg:19
-#: data/units/Drake_Fighter.cfg:20 data/units/Drake_Slasher.cfg:20
-#: data/units/Drake_Warrior.cfg:20 data/units/Elvish_Archer.cfg:21
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:99 data/units/Elvish_Avenger.cfg:23
-#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:96 data/units/Elvish_Captain.cfg:23
-#: data/units/Elvish_Champion.cfg:21 data/units/Elvish_Fighter.cfg:23
-#: data/units/Elvish_Hero.cfg:21 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:20
-#: data/units/Elvish_Lord.cfg:20 data/units/Elvish_Marksman.cfg:21
-#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:99 data/units/Elvish_Marshal.cfg:24
-#: data/units/Elvish_Outrider.cfg:23 data/units/Elvish_Ranger.cfg:21
-#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:98 data/units/Elvish_Rider.cfg:30
-#: data/units/Elvish_Scout.cfg:31 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:21
+#: data/units/Dragoon.cfg:27 data/units/Drake_Clasher.cfg:21
+#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:23 data/units/Drake_Flare.cfg:23
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:25 data/units/Drake_Warrior.cfg:21
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:21 data/units/Elvish_Archer.cfg:99
+#: data/units/Elvish_Avenger.cfg:23 data/units/Elvish_Avenger.cfg:96
+#: data/units/Elvish_Captain.cfg:23 data/units/Elvish_Champion.cfg:21
+#: data/units/Elvish_Fighter.cfg:23 data/units/Elvish_Hero.cfg:21
+#: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:20 data/units/Elvish_Lord.cfg:20
+#: data/units/Elvish_Marksman.cfg:21 data/units/Elvish_Marksman.cfg:99
+#: data/units/Elvish_Marshal.cfg:24 data/units/Elvish_Outrider.cfg:23
+#: data/units/Elvish_Ranger.cfg:21 data/units/Elvish_Ranger.cfg:98
+#: data/units/Elvish_Rider.cfg:30 data/units/Elvish_Scout.cfg:31
+#: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:21
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:100 data/units/Fighter.cfg:20
 #: data/units/Fighter.cfg:61 data/units/General.cfg:21
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:19 data/units/Knight.cfg:20
@@ -3400,12 +3459,21 @@
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:21 data/units/Orcish_Warlord.cfg:18
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:19 data/units/Paladin.cfg:24
 #: data/units/Princess.cfg:22 data/units/Princess.cfg:60
-#: data/units/Royal_Guard.cfg:19 data/units/Scout.cfg:20
+#: data/units/Royal_Guard.cfg:19 data/units/Scout.cfg:21
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:19 data/units/Sergeant.cfg:21
 #: data/units/Swordsman.cfg:19
 msgid "sword"
 msgstr "meč"
 
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:57
+msgid ""
+"A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
+"generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
+"great combatant and leader. The units of lower level around the Princess "
+"will fight better due to her presence. The Princess is a skilled skirmisher, "
+"and ignores enemy zones of control."
+msgstr ""
+
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:76 data/units/Commander.cfg:120
 #: data/units/Fighter.cfg:83 data/units/Lord.cfg:102
 #: data/units/Princess.cfg:76
@@ -3420,16 +3488,16 @@
 msgid ""
 "Blood Bats are fast and can drain the blood of those they attack, thereby "
 "healing themselves, even to the point where they become stronger than they "
-"began the battle! Such is their fury that the fur of these undead flying "
+"began the battle. Such is their fury that the fur of these undead flying "
 "beasts is tainted red with the blood of their victims."
 msgstr ""
 "Krvaví netopýři jsou rychlí a vysávají krev svých protivníků, 
čímž se sami "
 "léčí, dokonce až tak, že mohou ze souboje vyjít silnější, než do 
něj "
-"vstoupili! Běsní tak, že srst těchto nemrtvých létajících dravců je "
+"vstoupili. Běsní tak, že srst těchto nemrtvých létajících dravců je "
 "zabarvena krví jejich obětí."
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:19 data/units/Cave_Spider.cfg:19
-#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:18 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:20
+#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:18 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:21
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:18 data/units/Sea_Serpent.cfg:19
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:19 data/units/Wolf_Rider.cfg:20
 msgid "fangs"
@@ -3449,8 +3517,8 @@
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:24 data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:33
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:23 data/units/Soulless.cfg:19
-#: data/units/Troll_Whelp.cfg:20 data/units/Walking_Corpse.cfg:19
-#: data/units/Yeti.cfg:33
+#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:20 data/units/Troll_Whelp.cfg:20
+#: data/units/Walking_Corpse.cfg:19 data/units/Yeti.cfg:33
 msgid "fist"
 msgstr "pěst"
 
@@ -3477,12 +3545,12 @@
 #: data/units/Cavalier.cfg:49 data/units/Chocobone.cfg:21
 #: data/units/Commander.cfg:46 data/units/Cuttle_Fish.cfg:27
 #: data/units/Death_Knight.cfg:37 data/units/Dragoon.cfg:49
-#: data/units/Drake_Clasher.cfg:52 data/units/Drake_Guard.cfg:23
-#: data/units/Drake_Slasher.cfg:53 data/units/Duelist.cfg:32
-#: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:39 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:26
-#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:39 data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:28
-#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:41 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:28
-#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:41 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:41
+#: data/units/Drake_Clasher.cfg:40 data/units/Drake_Gladiator.cfg:44
+#: data/units/Duelist.cfg:32 data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:39
+#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:26 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:39
+#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:28 data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:41
+#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:28 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:41
+#: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:41
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:47 data/units/Elvish_Archer.cfg:39
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:117 data/units/Elvish_Avenger.cfg:40
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:113 data/units/Elvish_Captain.cfg:40
@@ -3495,27 +3563,29 @@
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:39
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:118 data/units/Elvish_Shyde.cfg:71
 #: data/units/General.cfg:45 data/units/Giant_Scorpion.cfg:20
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:21 data/units/Goblin_Impaler.cfg:39
+#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:21 data/units/Goblin_Spearman.cfg:33
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:37 data/units/Halbardier.cfg:19
 #: data/units/Horseman.cfg:21 data/units/Knight.cfg:37
 #: data/units/Lancer.cfg:21 data/units/Lieutenant.cfg:39
 #: data/units/Longbowman.cfg:39 data/units/Lord.cfg:40
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:33 data/units/Merman.cfg:20
-#: data/units/Merman_Lord.cfg:21 data/units/Naga.cfg:21
+#: data/units/Merman_Lord.cfg:22 data/units/Naga.cfg:21
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:42 data/units/Noble_Lord.cfg:41
-#: data/units/Orcish_Archer.cfg:37 data/units/Orcish_Crossbow.cfg:40
+#: data/units/Orcish_Archer.cfg:37 data/units/Orcish_Crossbow.cfg:41
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:39 data/units/Orcish_Leader.cfg:38
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:39 data/units/Orcish_Shaman.cfg:26
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:69 data/units/Orcish_Shaman.cfg:112
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:43 data/units/Orcish_Warlord.cfg:30
 #: data/units/Paladin.cfg:42 data/units/Peasant.cfg:21
 #: data/units/Peasant.cfg:34 data/units/Pikeman.cfg:20
-#: data/units/Pirate_Galleon.cfg:62 data/units/Poacher.cfg:42
-#: data/units/Saurian.cfg:21 data/units/Saurian.cfg:38
-#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:21 data/units/Saurian_Warrior.cfg:38
+#: data/units/Pirate_Galleon.cfg:16 data/units/Poacher.cfg:42
+#: data/units/Saurian.cfg:23 data/units/Saurian.cfg:40
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:23 data/units/Saurian_Warrior.cfg:40
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:21 data/units/Sea_Serpent.cfg:20
 #: data/units/Sergeant.cfg:39 data/units/Skeleton_Archer.cfg:41
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:38 data/units/Spearman.cfg:20
-#: data/units/Spearman.cfg:33 data/units/Transport_Galleon.cfg:16
+#: data/units/Spearman.cfg:33 data/units/Transport_Galleon.cfg:17
 #: data/units/Trapper.cfg:42 data/units/Triton.cfg:20
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:34 data/units/Wall_Guard.cfg:36
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:18
@@ -3529,10 +3599,14 @@
 #: data/units/Bowman.cfg:17
 msgid ""
 "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
-"most common ranged combatants in Wesnothian armies."
+"most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo as "
+"rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their battle "
+"tactic requires more finess than brute strength."
 msgstr ""
 "Mladí lučištníci, od dětství ponoření do postupů lukostřelby, jsou "
-"nejběžnější bojovníci útočící na dálku v armádách Wesnothu."
+"nejběžnější bojovníci útočící na dálku v armádách Wesnothu. 
Nepodstupují tak "
+"tvrdý výcvik jako kopiníci nebo těžká pěchota, protože jejich 
válečná "
+"taktika vyžaduje více lsti než hrubé síly."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -3541,9 +3615,13 @@
 #: data/units/Cavalier.cfg:24
 msgid ""
 "Only the most experienced and heroic Dragoons can achieve to ride the "
-"battlefield as Cavaliers. Armed with magic pistol artifacts, keen swords and "
-"fine armours are one of the best troops mounted in all know world."
+"battlefield as Cavaliers. Armed with magical artifacts, keen swords and fine "
+"armours, they are one of the best mounted troops in all know world."
 msgstr ""
+"Jen nejzkušenější a nejhrdinštější dragouni mohou být povýšeni a 
prohánět se "
+"bitevním polem jako kavaleristé-šlechtici. Vyzbrojeni kouzelnými 
artefakty, "
+"ostrými meči a jemnou zbrojí jsou jedněmi z nejlepších jízdních 
jednotek v "
+"celém známém světě."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:48 data/units/Dragoon.cfg:48
 msgid "pistol"
@@ -3556,12 +3634,13 @@
 #: data/units/Cavalryman.cfg:25
 msgid ""
 "The best riders in Wesnoth are recruited into the military to become "
-"Cavalrymen. This strictly disciplined force is especially suited to "
-"capturing and holding villages."
+"Cavalrymen. A Cavalryman, strictly disciplined, does not charge across the "
+"field of battle like a horseman, but makes more of an effort to hold his "
+"position."
 msgstr ""
 "Nejlepší jezdci ve Wesnothu se verbují do armády, aby se stali 
kavaleristy. "
-"Jejich přísně disciplinovaná síla je obzvlášť vhodná k obsazování 
a držení "
-"vesnic."
+"Přísně disciplinovaní kavaleristé nepodnikají výpady přes bitevní 
pole jako "
+"jezdci na koních, zato se více snaží udržet svá postavení."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
 msgid "Giant Spider"
@@ -3582,8 +3661,9 @@
 msgstr "pavučina"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:38 data/units/Elvish_Druid.cfg:43
-#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:45 data/units/Elvish_Shyde.cfg:52
-#: data/units/Goblin_Pillager.cfg:37
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:67 data/units/Elvish_Shaman.cfg:45
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:52 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:67
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:53 data/units/Goblin_Pillager.cfg:37
 msgid "slow"
 msgstr "zpomalení"
 
@@ -3594,29 +3674,30 @@
 #: data/units/Chocobone.cfg:17
 msgid ""
 "Riding the bones of ostrich-like large birds once used as mounts by a lost "
-"civilization, the skeleton Chocobones can move faster than most cavalry "
+"civilization, the skeletal Chocobones can move faster than most cavalry "
 "units."
 msgstr ""
 "Kostlivčí kostipštrosi se dokáží pohybovat rychleji než většina 
jízdních "
 "jednotek, jedouce na kostech velikých ptáků podobných pštrosům, které 
kdysi "
 "využívala jako jízdu ztracená civilizace, "
 
-#: data/units/Chocobone.cfg:20 data/units/Drake_Clasher.cfg:51
-#: data/units/Drake_Guard.cfg:22 data/units/Drake_Slasher.cfg:52
-#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:24 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:38
-#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:26 data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:40
-#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:26 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:40
-#: data/units/Horseman.cfg:20 data/units/Saurian.cfg:19
-#: data/units/Saurian.cfg:36 data/units/Saurian_Warrior.cfg:19
-#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:36 data/units/Spearman.cfg:19
-#: data/units/Spearman.cfg:32
+#: data/units/Chocobone.cfg:20 data/units/Drake_Clasher.cfg:39
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:43 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:24
+#: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:38 data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:26
+#: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:40 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:26
+#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:40 data/units/Goblin_Impaler.cfg:20
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:38 data/units/Goblin_Spearman.cfg:20
+#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:32 data/units/Horseman.cfg:20
+#: data/units/Saurian.cfg:21 data/units/Saurian.cfg:38
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:21 data/units/Saurian_Warrior.cfg:38
+#: data/units/Spearman.cfg:19 data/units/Spearman.cfg:32
 msgid "spear"
 msgstr "oštěp"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:23 data/units/Grand_Knight.cfg:38
 #: data/units/Horseman.cfg:22 data/units/Knight.cfg:38
-#: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:360
-#: src/actions.cpp:478
+#: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:363
+#: src/actions.cpp:481
 msgid "charge"
 msgstr "výpad"
 
@@ -3628,16 +3709,17 @@
 msgid ""
 "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but looks "
 "are deceiving. With just a glance at their enemies, Cockatrices can turn "
-"them into stone!"
+"them into stone until the source of their power is destroyed."
 msgstr ""
 "Na první pohled se tato mýtická hadupodobná stvoření zdají slabá, ale 
zdání "
-"klame. Bazilišci dokáží proměnit své nepřátele v kámen pouhým 
pohledem!"
+"klame. Bazilišci dokáží proměnit své nepřátele v kámen pouhým 
pohledem, není-"
+"li zničen zdroj jejich moci."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:21
 msgid "gaze"
 msgstr "pohled"
 
-#: data/units/Cockatrice.cfg:26 src/actions.cpp:717 src/actions.cpp:857
+#: data/units/Cockatrice.cfg:26 src/actions.cpp:728 src/actions.cpp:876
 #: src/reports.cpp:122
 #, fuzzy
 msgid "stone"
@@ -3648,7 +3730,8 @@
 msgstr "Velitel"
 
 #: data/units/Commander.cfg:11 data/units/Commander.cfg:86
-#: data/units/Death_Knight.cfg:14 data/units/Elvish_Captain.cfg:11
+#: data/units/Death_Knight.cfg:14 data/units/Drake_Flameheart.cfg:16
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:11 data/units/Elvish_Captain.cfg:11
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:12 data/units/Fire_Dragon.cfg:7
 #: data/units/General.cfg:16 data/units/Lieutenant.cfg:16
 #: data/units/Lord.cfg:10 data/units/Lord.cfg:73
@@ -3656,12 +3739,24 @@
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:9 data/units/Orcish_Ruler.cfg:9
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:9 data/units/Princess.cfg:17
 #: data/units/Princess.cfg:55 data/units/Sergeant.cfg:17
-#: data/units/Warrior_King.cfg:17 src/actions.cpp:350 src/actions.cpp:468
+#: data/units/Warrior_King.cfg:17 src/actions.cpp:353 src/actions.cpp:471
 msgid "leadership"
 msgstr "velení"
 
-#: data/units/Commander.cfg:20 data/units/Commander.cfg:95
-#: data/units/Noble_Commander.cfg:19
+#: data/units/Commander.cfg:20
+msgid ""
+"The rank of Commander is held by those who lead battle groups into combat. "
+"Possessing leadership skills, they give lower-level units improved "
+"performance in combat. Commanders are best skilled with the sword, although "
+"they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is lost, so is "
+"the battle."
+msgstr ""
+"Hodnost velitele mají ti, kteří vedou jednotky do boje. Díky svým 
vůdcovským "
+"schopnostem zvyšují bojový výkon jednotek nižší úrovně na 
sousedících "
+"polích. Velitel zachází nejzručněji s mečem, ale má při sobě i luk, 
který "
+"dokáže použít, je-li třeba. Padne-li velitel, je boj ztracen."
+
+#: data/units/Commander.cfg:95 data/units/Noble_Commander.cfg:19
 msgid ""
 "The rank of Commander is held by those who lead battle groups into combat. "
 "Possessing leadership skills, they give lower-level units in adjacent hexes "
@@ -3703,10 +3798,13 @@
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:19
 msgid ""
 "Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its "
-"power to cause death and destruction."
+"power to cause death and destruction. They devote themselves completely to "
+"the study of this magic, not bothering to learn how to defend themselves in "
+"close combat."
 msgstr ""
 "Učedníci temnot jsou psychotičtí fanatici pletoucí se do temné magie. "
-"Používají její síly k působení destrukce a smrti."
+"Používají její síly k působení destrukce a smrti. Zcela se oddali 
jejímu "
+"studiu a neobtěžují se naučit se, jak se bránit v boji zblízka."
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:22 data/units/Necromancer.cfg:35
 msgid "chill wave"
@@ -3718,10 +3816,13 @@
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:15
 msgid ""
-"Asheviere, the evil queen mother has terrorized Wesnoth for many years. Her "
+"The evil queen mother Asheviere has terrorized Wesnoth for many years. Her "
 "knowledge of magic makes her a worthy foe in combat, although her power is "
 "mostly derived from those she commands."
 msgstr ""
+"Zkažená královna matka Ašvíra děsila Wesnoth po mnoho let. Její 
znalost "
+"magie ji činí v boji úctyhodným protivníkem, ačkoli její moc pochází 
zejména "
+"z těch, jimž velí."
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:20
 msgid "scepter"
@@ -3737,6 +3838,8 @@
 "dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
 "seen in Wesnoth."
 msgstr ""
+"Temní duchové jsou posli a hlasatelé zpráv v říši nemrtvých -- a 
silami "
+"strachu v tomto světě. Naštěstí nebývají ve Wesnothu často spatřeni."
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:19
 #: data/units/Wraith.cfg:19
@@ -3754,11 +3857,14 @@
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:16
 msgid ""
-"Sometimes the mightiest warriors and generals, cursed with hate and angst, "
-"came back to this world as Death Knights."
-msgstr ""
-"Někdy nejmocnější králové a generálové, prokleti zlobou a 
nenávistí, "
-"přicházejí zpět na tento svět jako rytíři smrti."
+"Sometimes the mightiest warriors and generals, cursed with hate and a sense "
+"of betrayal, came back to this world as Death Knights. Wielding the same "
+"weapons as they did before, they command the Undead in their quest for "
+"revenge."
+msgstr ""
+"Někdy nejmocnější válečníci a generálové, prokleti zlobou a pocitem 
zrady, "
+"přicházejí zpět na tento svět jako rytíři smrti. Vládnouce stejnými 
zbraněmi "
+"jako za života velí nemrtvým ve své výpravě za pomstou."
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:19 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:24
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:24
@@ -3767,7 +3873,7 @@
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:36 data/units/Duelist.cfg:31
 #: data/units/General.cfg:44 data/units/Lieutenant.cfg:38
-#: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:39 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:38
+#: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:40 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:38
 #: data/units/Sergeant.cfg:38 data/units/Wall_Guard.cfg:35
 msgid "crossbow"
 msgstr "kuš"
@@ -3818,10 +3924,9 @@
 "nalézt, strašliví obrovští pravlci s jedovatými drápy. Tito goblini 
jsou "
 "obávaní a nemilosrdní nepřátelé."
 
-#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:30 data/units/Drake_Burner.cfg:20
-#: data/units/Drake_Fire.cfg:19 data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
-#: data/units/Drake_Hatchling.cfg:19 data/units/Drake_Slave.cfg:19
-#: data/units/Ghoul.cfg:19 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:32
+#: data/units/Direwolf_Rider.cfg:30 data/units/Drake_Burner.cfg:21
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:24 data/units/Drake_Inferno.cfg:24
+#: data/units/Ghoul.cfg:19 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:33
 #: data/units/Gryphon.cfg:18 data/units/Gryphon_Master.cfg:21
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:19 data/units/Necrophage.cfg:19
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:20 data/units/Shadow.cfg:20
@@ -3835,111 +3940,189 @@
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:24
 msgid ""
-"Riding fast horses and armed with sword and magical pistol artifacts, "
-"Dragoons make versatile troops."
-msgstr ""
-
-#: data/units/Drake_Beak.cfg:3
-msgid "Drake Beak"
-msgstr "Dračí zobák"
-
-#: data/units/Drake_Beak.cfg:16
-msgid ""
-"Smaller than most Drakes, the Beaks are therefore more agile and can fight "
-"even when flying."
+"Riding a fast horse and armed with sword and a magical artifact, a Dragoon "
+"make a versatile enemy."
 msgstr ""
-"Zobáci jsou menší než většina draků, a proto jsou pohyblivější a 
mohou "
-"bojovat i za letu."
-
-#: data/units/Drake_Beak.cfg:37 data/units/Drake_Petit.cfg:37
-msgid "beak"
-msgstr "zobák"
+"Jeda na rychlém koni a ozbrojen mečem a kouzelným artefaktem je dragoun "
+"všestranným nepřítelem."
 
-#: data/units/Drake_Burner.cfg:3
+#: data/units/Drake_Burner.cfg:4
 msgid "Drake Burner"
 msgstr "Dračí spalovač"
 
-#: data/units/Drake_Burner.cfg:17
+#: data/units/Drake_Burner.cfg:18
 msgid ""
-"Not only can the Drake Burners wield their claws with deadly skill, but they "
-"possess the fire-breathing abilities of their remote ancestors. Enemies are "
-"well advised to keep their distance."
+"Not only can a Drake Burner wield its claws with deadly skill, but it still "
+"possesses the fire-breathing abilities of its remote ancestors. Enemies "
+"would be well advised to keep their distance. The most skilled Burners will "
+"often go on to become Fire Drakes who seek to master their internal fire, or "
+"Drake Flares who aspire to be leaders of their kind."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Drake_Burner.cfg:42 data/units/Drake_Fighter.cfg:42
-#: data/units/Drake_Fire.cfg:41 data/units/Drake_Flameheart.cfg:58
-#: data/units/Drake_Guard.cfg:44 data/units/Drake_Mage.cfg:36
-#: data/units/Drake_Warmage.cfg:41 data/units/Drake_Warrior.cfg:42
-#: data/units/Fire_Dragon.cfg:57
+#: data/units/Drake_Burner.cfg:40 data/units/Drake_Fighter.cfg:44
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:42 data/units/Drake_Flameheart.cfg:47
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:42 data/units/Drake_Glider.cfg:45
+#: data/units/Drake_Inferno.cfg:42 data/units/Drake_Sky.cfg:49
+#: data/units/Drake_Warrior.cfg:44 data/units/Fire_Dragon.cfg:57
 msgid "fire breath"
 msgstr "ohnivý dech"
 
-#: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
+#: data/units/Drake_Clasher.cfg:4
 msgid "Drake Clasher"
 msgstr "Dračí rváč"
 
-#: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
+#: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
+msgid ""
+"With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
+"fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, they "
+"would be mistaken. To compensate they have become great craftsmen that can "
+"fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armour. The Clashers' "
+"weapons of choice are the sword and spear, which they use to great effect. "
+"The greatest Clashers can become Drake Gladiators or Slashers."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Drake_Fighter.cfg:4
 msgid "Drake Fighter"
 msgstr "Dračí bojovník"
 
-#: data/units/Drake_Fire.cfg:3
+#: data/units/Drake_Fighter.cfg:18
+msgid ""
+"Drake Fighters wield curved scimitars with deadly skill, and possess the "
+"fire breathing skills of their ancestors. The most skilled Fighters go on to "
+"join the ranks of the elite Drake Warriors."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Drake_Fighter.cfg:21
+msgid "scimitar"
+msgstr "Å¡avle"
+
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:4
 msgid "Fire Drake"
 msgstr "Ohnivý drak"
 
-#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
+#: data/units/Drake_Fire.cfg:18
+msgid ""
+"The great fire drakes equip themselves with silver plated armour to defend "
+"themselves from serious injuries. Although their melee technique is "
+"primitive, they have mastered their internal fire and are to be feared. The "
+"most ferocious Fire Drakes become the flying configurations known as Drake "
+"Infernos."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:4
 msgid "Drake Flameheart"
+msgstr "Drak ohnivé srdce"
+
+#: data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
+msgid ""
+"There is an old saying that, 'The generals in Drake armies have fire in "
+"their veins instead of blood'. Nobody would doubt the truth in that saying "
+"after facing these towering creatures of sheer devastation... However, "
+"butween their crackling flames and their wicked swords, few who meet them "
+"survive to confirm this saying."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Drake_Guard.cfg:3
-msgid "Drake Guard"
-msgstr "Dračí stráž"
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:4
+msgid "Drake Flare"
+msgstr "Planoucí drak"
 
-#: data/units/Drake_Hatchling.cfg:3
-msgid "Drake Hatchling"
+#: data/units/Drake_Flare.cfg:20
+msgid ""
+"Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of "
+"their internal fire is not as great as some of their kin these Drakes have "
+"broader asperations. They are skilled with swords, and they aspire to be the "
+"greatest of their kind."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Drake_Mage.cfg:3
-msgid "Drake Mage"
-msgstr "Dračí mág"
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:4
+msgid "Drake Gladiator"
+msgstr "Dračí gladiátor"
 
-#: data/units/Drake_Mage.cfg:16
-msgid "Like all Mages, the Drake Mages are capable of using magic in battle."
+#: data/units/Drake_Gladiator.cfg:19
+msgid ""
+"With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
+"fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, they "
+"would be mistaken. Drakes Gladiators protect their vulnerable hides with "
+"thick brass armour and they arm themselves with as many emerald edged "
+"weapons as possible to fend off whatever opponents may await them."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Drake_Mage.cfg:63 data/units/Drake_Warmage.cfg:73
-msgid "ice shot"
-msgstr "paprsek ledu"
+#: data/units/Drake_Glider.cfg:4
+msgid "Drake Glider"
+msgstr "Plachtící drak"
 
-#: data/units/Drake_Petit.cfg:3
-msgid "Drake Petit"
-msgstr "Dráček"
+#: data/units/Drake_Glider.cfg:19
+msgid ""
+"Drake Gliders wear as little armour as possible so they can quickly escape "
+"their foes when they leave their caves. These Drakes are compotent fighters, "
+"possesing the internal fire common to many of their kin. Gliders can also "
+"effectively use their speed to viciously slam their opponents into "
+"submission. The best gliders can look forward to being accepted into the "
+"ranks of the high flying Sky Drakes."
+msgstr ""
 
-#: data/units/Drake_Slasher.cfg:3
-msgid "Drake Slasher"
-msgstr "Dračí trhač"
+#: data/units/Drake_Glider.cfg:22 data/units/Drake_Sky.cfg:26
+msgid "slam"
+msgstr "úder"
 
-#: data/units/Drake_Slave.cfg:3
-msgid "Drake Slave"
-msgstr "Dračí otrok"
+#: data/units/Drake_Inferno.cfg:4
+msgid "Inferno Drake"
+msgstr "Pekelný drak"
 
-#: data/units/Drake_Slave.cfg:16
-msgid "Drake Slaves are servile members of this reptilian race."
+#: data/units/Drake_Inferno.cfg:18
+msgid ""
+"The flying configurations known as Drake Infernos wear massive gold armour "
+"that is almost impenetrable. These drakes are also practically immune to "
+"fire as they have adjusted to hiding in the cones of volcanoes. Drake "
+"Infernos have utterly mastered their internal fire, and rival their "
+"predecessors the Dragons in their ability to use it."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Drake_Warmage.cfg:3
-msgid "Drake Warmage"
+#: data/units/Drake_Sky.cfg:3
+msgid "Sky Drake"
+msgstr "Nebeský drak"
+
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
+msgid "Drake Slasher"
+msgstr "Dračí trhač"
+
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:18
+msgid ""
+"With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
+"fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, they "
+"would be mistaken. To compensate they have become great craftsmen that can "
+"fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armour. The Slashers' "
+"weapon of choice is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Drake_Warrior.cfg:3
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:21
+msgid "sword "
+msgstr "meč"
+
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:22
+msgid "blade "
+msgstr "čepel"
+
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:39
+msgid "spear "
+msgstr "oštěp"
+
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:40
+msgid "pierce "
+msgstr "bodnutí"
+
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:42
+msgid "first strike "
+msgstr "první úder"
+
+#: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
 msgstr "Dračí válečník"
 
-#: data/units/Drake_Worker.cfg:3
-msgid "Drake Worker"
-msgstr "Dračí dělník"
-
-#: data/units/Drake_Worker.cfg:16
-msgid "More advanced Drakes, the Workers fight with their own sharp claws."
+#: data/units/Drake_Warrior.cfg:18
+msgid ""
+"Drake Fighters wield swords with great skill, and possess the fire breathing "
+"skills of their ancestors."
 msgstr ""
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
@@ -4023,7 +4206,8 @@
 msgid "axe"
 msgstr "sekera"
 
-#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:36 data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:42
+#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:36 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:41
+#: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:42
 msgid "hammer"
 msgstr "kladivo"
 
@@ -4032,7 +4216,7 @@
 msgstr "Trpasličí hlídka"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:15 data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:17
-#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:17 src/actions.cpp:496
+#: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:17 src/actions.cpp:499
 msgid "steadfast"
 msgstr "pevně stojící"
 
@@ -4042,6 +4226,9 @@
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up "
 "alot of damage, and hurling their heavy spears into the enemy."
 msgstr ""
+"Nejodolnější trpaslíci se někdy přidávají k trpasličí armádě jako 
hlídka. Ač "
+"pomalí a bez silného útoku, stráží křídla armády vstřebávajíce 
značné "
+"poranění a vrhajíce na nepřátele své těžké oštěpy."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
@@ -4057,7 +4244,7 @@
 "nedostižné a dokáží zasáhnout i vzdálené nepřátele. Nosí jemnou 
zborj ukutou "
 "z pevných slitin vytvořených pomocí umění jeho rodu."
 
-#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:41
+#: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:57
 msgid "hatchet"
 msgstr "vrhací sekyrka"
 
@@ -4090,6 +4277,8 @@
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yeild "
 "under even the strongest of enemy attacks."
 msgstr ""
+"Trpasličí stráž se svým věžovitým štítem a obrovskou odvahou 
odmítá ustoupit "
+"i pod nejsilnějšími nepřátelskými útoky."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
@@ -4179,6 +4368,16 @@
 msgid "Elder Wose"
 msgstr "Starý stromový muž"
 
+#: data/units/Elder_Wose.cfg:16
+msgid ""
+"Elder Woses have grown great and tall. Towering over most enemies, they can "
+"deliver crushing blows, while resisting the enemy's counterattacks. Watching "
+"one unexpectedly come stalking towards you out of a forest is a terrifying "
+"sight. They are still very slow and stiff, being nearly immune to arrows but "
+"still quite flammable. Drawing energy from nature around them, Elder Woses "
+"can quickly heal themselves in the face of tremendous injuries."
+msgstr ""
+
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3 data/units/Elvish_Archer.cfg:81
 msgid "Elvish Archer"
 msgstr "Elfí lučištník"
@@ -4269,6 +4468,27 @@
 msgid "thorns"
 msgstr "ostny"
 
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:3
+msgid "Elvish Enchantress"
+msgstr "Elfí čarodějka"
+
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:21
+msgid ""
+"The Elven Enchantresses are masters of offensive magic, striking at their "
+"enemies both with blasts of icy wind drawn from the ethereal plane, and "
+"magically animate roots with which they bind their enemies in place."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
+msgid "entangle"
+msgstr "zamotání"
+
+#: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:116 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:116
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:82
+msgid "fey gale"
+msgstr "bouře zmatku"
+
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
 msgstr "Elfí bojovník"
@@ -4299,21 +4519,23 @@
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr "Velký elfí lord"
+msgstr "Vysoký elfí lord"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:17
 msgid ""
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
+"Vysocí elfí lordi jsou obávaní v boji; zblízka používají meč a na 
dálku "
+"ničivé ohnivé koule."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "Elvish Lady"
 msgstr "Elfí paní"
 
-#: data/units/Elvish_Lady.cfg:16 data/units/Galleon.cfg:17
-msgid "dummy"
-msgstr "fiktivní"
+#: data/units/Elvish_Lady.cfg:17
+msgid "shove"
+msgstr "žduchnutí"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish Lord"
@@ -4441,10 +4663,6 @@
 "nepřátelům. Její zamotávací ůtoky zpomalují protivníky a snižují 
možnosti "
 "jejich útoku. Ovládá také základní schopnosti ošetřování."
 
-#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
-msgid "entangle"
-msgstr "zamotání"
-
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
 msgid "Elvish Sharpshooter"
 msgstr "Elfí ostrostřelec"
@@ -4474,10 +4692,37 @@
 "stránce. Ze zad jim vyrazila vážčí křídla a proměnila je v nádherné 
bytosti, "
 "které se bez překážek pohybují klouzavým letem elfskými lesy."
 
-#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24 data/units/Elvish_Sylph.cfg:24
 msgid "faerie touch"
 msgstr "dotek víly"
 
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
+msgid "Elvish Sorceress"
+msgstr "Elfí vědma"
+
+#: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
+msgid ""
+"Eschewing the study of healing in favor of more aggressive uses of magic, "
+"Elvish Sorceresses have become quite proficient at ranged combat. Their "
+"entangling attack is notably more effective than before, and they can call "
+"upon bursts of chilling ethereal wind to smite those who oppose them."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
+msgid "Elvish Sylph"
+msgstr "Elfí sylfa"
+
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:20
+msgid ""
+"Elvish Sylphs are scions of beauty in the mortal plane. Having fully "
+"developed their faerie side, they transform into creatures of both worlds, "
+"wielding powerful magic against their enemies."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Elvish_Sylph.cfg:51
+msgid "gossamer"
+msgstr "pavučinka"
+
 #: data/units/Fencer.cfg:3
 msgid "Fencer"
 msgstr "Šermíř"
@@ -4557,7 +4802,7 @@
 
 #: data/units/Footpad.cfg:37 data/units/Outlaw.cfg:38
 #: data/units/Outlaw.cfg:111 data/units/Outlaw_Princess.cfg:41
-#: data/units/Outlaw_Queen.cfg:42
+#: data/units/Outlaw_Queen.cfg:42 data/units/Troll_Rocklobber.cfg:38
 msgid "sling"
 msgstr "prak"
 
@@ -4565,6 +4810,10 @@
 msgid "Galleon"
 msgstr "Galeona"
 
+#: data/units/Galleon.cfg:17
+msgid "dummy"
+msgstr "fiktivní"
+
 #: data/units/Gate.cfg:3
 msgid "Gate"
 msgstr "Brána"
@@ -4658,6 +4907,26 @@
 msgid "pincers"
 msgstr "klepeta"
 
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:4
+msgid "Goblin Impaler"
+msgstr "Goblin nabodávač"
+
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:17
+msgid ""
+"Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
+"of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm there foes by sheer "
+"numbers. These are the larger and more able kinsmen of the Goblin Spearman."
+msgstr ""
+"Goblini mají sklony pokoušet se vynahradit svoji obecnou tupost, slabost a "
+"nedostatek propracovaných zbraní zdrcením nepřátel svým pouhým 
počtem. Toto "
+"jsou větši a schopnější příbuzní goblinů s oštěpem."
+
+#: data/units/Goblin_Impaler.cfg:25 data/units/Halbardier.cfg:23
+#: data/units/Halbardier.cfg:41 data/units/Pikeman.cfg:24
+#: data/units/Spearman.cfg:24
+msgid "firststrike"
+msgstr "první úder"
+
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
 msgstr "Goblinský rytíř"
@@ -4691,6 +4960,24 @@
 msgid "net"
 msgstr "síť"
 
+#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:4
+msgid "Goblin Spearman"
+msgstr "Goblin s oštěpem"
+
+#: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
+msgid ""
+"Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
+"of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm there foes by sheer "
+"numbers. Though lacking in decent armour or weapons, these meagre spearmen "
+"are well-equipped for a war of attrition. The best Goblin Spearman can look "
+"forward to becoming Goblin Impalers."
+msgstr ""
+"Goblini mají sklony pokoušet se vynahradit svoji obecnou tupost, slabost a "
+"nedostatek propracovaných zbraní zdrcením nepřátel svým pouhým 
počtem. Ač "
+"jim schází přiměřená zbroj či zbraň, jsou tito nuzní goblini 
ozbrojení "
+"oštěpem dobře uzpůsobeni k oslabovací válce. Nejlepší z nich mohou 
očekávat "
+"povýšení na nabodávače."
+
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
 msgstr "Velký rytíř"
@@ -4726,7 +5013,8 @@
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:7 data/units/Tentacle.cfg:7
 #: data/units/Troll.cfg:7 data/units/Troll_Hero.cfg:7
-#: data/units/Troll_Warrior.cfg:6 data/units/Troll_Whelp.cfg:7
+#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:7 data/units/Troll_Warrior.cfg:6
+#: data/units/Troll_Whelp.cfg:7
 msgid "regenerates"
 msgstr "regeneruje"
 
@@ -4800,11 +5088,6 @@
 msgid "halberd"
 msgstr "halapartna"
 
-#: data/units/Halbardier.cfg:23 data/units/Halbardier.cfg:41
-#: data/units/Pikeman.cfg:24 data/units/Spearman.cfg:24
-msgid "firststrike"
-msgstr "první úder"
-
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
 msgstr "Těžkooděnec"
@@ -4884,6 +5167,10 @@
 "offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
 "also expose the Lancers to great risk."
 msgstr ""
+"Jezdci s dřevcem jsou jedni z nejodvážnějších a nejobávanějších 
jezdců v "
+"celém Wesnothu. Jsou jen velmi málo obrněni, a proto jezdí hbitě a jsou "
+"dokonalí pro využití v útoku. Jejich výpady způsobují značná 
poranění, též "
+"je však vystavují velkému nebezpečí."
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
 msgid "Lich"
@@ -5024,7 +5311,7 @@
 "Vodní muži, zkušení obyvatelé moře, jsou silní a rychlí v každém 
vodním "
 "prostředí, ale velice se trápí při pohybu po souši."
 
-#: data/units/Merman.cfg:19 data/units/Merman_Lord.cfg:20
+#: data/units/Merman.cfg:19 data/units/Merman_Lord.cfg:21
 #: data/units/Naga.cfg:20 data/units/Sea_Hag.cfg:20 data/units/Triton.cfg:19
 msgid "trident"
 msgstr "trojzubec"
@@ -5185,7 +5472,7 @@
 msgid "darts"
 msgstr "Å¡ipky"
 
-#: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:21 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
+#: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:22 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
 msgid "short sword"
 msgstr "krátký meč"
 
@@ -5231,6 +5518,11 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"Skřetí vůdci jsou náčelníci svého kmene. Provádějí důležitá 
rozhodnutí a "
+"vedou své lidi do bitvy. Pro případ nouze s sebou nesou i luk, ale jsou "
+"mnohem zručnější s mečem; v součtu jsou to mocní bojovníci. Jejich 
přirozené "
+"vůdcovské schopnosti je činí v bitvě velmi cennými: padne-li vlácde, 
je "
+"bitva ztracena."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
@@ -5294,6 +5586,8 @@
 "Orcish Slayers are fast and nimble, competent in short- and long-ranged "
 "combat, and use a poison attack. They make formidable opponents."
 msgstr ""
+"Skřetí zabijáci jsou rychlí a mrštní, schopní v boji zblízka i na 
dálku, a "
+"používají otrávené šipky. To je činí impozantními protivníky."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
@@ -5307,6 +5601,11 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"Skřetí suveréni jsou náčelníci svého kmene. Provádějí důležitá 
rozhodnutí a "
+"vedou své lidi do bitvy. Pro případ nouze s sebou nesou i luk, ale jsou "
+"mnohem zručnější s mečem; v součtu jsou to mocní bojovníci. Jejich 
přirozené "
+"vůdcovské schopnosti je činí v bitvě velmi cennými: padne-li vlácde, 
je "
+"bitva ztracena."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
@@ -5318,6 +5617,9 @@
 "Warlords. Skilled with both the sword and the bow, these beast-warriors lead "
 "the orcish fighting groups."
 msgstr ""
+"Jen skřeti vybavení velkou prohnaností a nepřekonatelnou silou se mohou 
stát "
+"válečníky. Tito suroví bojovníci, vyzbrojení mečem a lukem, vedou 
skřetí "
+"bojové skupiny."
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:3
 msgid "Orcish Warrior"
@@ -5329,6 +5631,9 @@
 "respected among the Orcs, and highly feared by their foes. Their only "
 "weakness is their inability to wield the bow."
 msgstr ""
+"Když si osvojili umění boje se dvěma meči, stali se skřetí bojovníci 
vysoce "
+"váženými mezi ostatními skřety, a velmi obávanými svými nepřáteli. 
Jejich "
+"jedinou slabostí je neschopnost vládnout lukem."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3 data/units/Outlaw.cfg:75
 msgid "Outlaw"
@@ -5422,11 +5727,11 @@
 msgid "pike"
 msgstr "kopí"
 
-#: data/units/Pirate_Galleon.cfg:49
+#: data/units/Pirate_Galleon.cfg:3
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Pirátská galeona"
 
-#: data/units/Pirate_Galleon.cfg:61 data/units/Transport_Galleon.cfg:15
+#: data/units/Pirate_Galleon.cfg:15 data/units/Transport_Galleon.cfg:16
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:17
 msgid "ballista"
 msgstr "balista"
@@ -5514,14 +5819,86 @@
 "nejstatnějších z armády. Nasazují se jen v kritických situacích, a v "
 "uložených úkolech doposud vždy uspěli."
 
-#: data/units/Saurian.cfg:3
+#: data/units/Saurian.cfg:4
 msgid "Saurian"
 msgstr "Ještěrák"
 
-#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:3
+#: data/units/Saurian.cfg:17
+msgid ""
+"Saurians are skilled in the use of the spear. Despite their lethargic cold "
+"blooded heritage, and their relative frailty, they are highly valued as "
+"scouts as the can navigate through rough terrain and around opponents. The "
+"best Saurians go on to become Saurian Warriors."
+msgstr ""
+"Ještěráci jsou zruční v užití oštepu. Navzdory svému dědictví "
+"studenokrevnosti, strnulého spánku a poměrné křehkosti jsou velmi 
ceněni "
+"jako průzkumníci, protože dokáží projít obtížným terénem a kolem 
nepřátel. Z "
+"nejlepších ještěráků se stávají ještěráčí bojovníci."
+
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
+msgid "Saurian Icecaster"
+msgstr "Ještěrák metající led"
+
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:17
+msgid ""
+"Saurian Icecasters have cast aside their role as healers to refine their "
+"skills with the dark arts. While frail, they posses deep knowledge of cold "
+"magic and retain their abilities as healers."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:19 data/units/Saurian_Tribalist.cfg:20
+msgid "skirmisher,heals"
+msgstr "průbojnost,lečení"
+
+#: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:40 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:39
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:39
+msgid "frost blast"
+msgstr "úder mrazu"
+
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
+msgid "Saurian Soothsayer"
+msgstr "Ještěrácký věštec"
+
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:18
+msgid ""
+"Saurian Soothsayers are highly valued as healers because they can provide "
+"aide to their friends regardless of terrain or opposition. In addition to "
+"cure their allies they posses knowledge of cold magic."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:20
+msgid "skirmisher,cures"
+msgstr "průbojnost,uzdravování"
+
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
+msgid "Saurian Tribalist"
+msgstr "Ještěrácký šaman"
+
+#: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:18
+msgid ""
+"Despite their lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, "
+"Saurian Tribalists are valued as healers because they can provide aide to "
+"their allies regardless of terrain or opposition. In addition to healing "
+"they posses knowledge of cold magic."
+msgstr ""
+
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:4
 msgid "Saurian Warrior"
 msgstr "Ještěrácký bojovník"
 
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:17
+msgid ""
+"Saurian Warriors are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
+"lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
+"valued as scouts as the can navigate through rough terrain and around "
+"opponents. Saurian Warriors posses the strength to take full advantage of "
+"this fact."
+msgstr ""
+"Ještěráci jsou zruční v užití oštepu. Navzdory svému dědictví "
+"studenokrevnosti, strnulého spánku a poměrné křehkosti jsou velmi 
ceněni "
+"jako průzkumníci, protože dokáží projít obtížným terénem a kolem 
nepřátel. "
+"Ještěráčí bojovníci mají dostatečnou sílu, aby této skutečnosti 
plně využili."
+
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:3
 msgid "Sea Hag"
 msgstr "Ochechule"
@@ -5544,9 +5921,9 @@
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:16
 msgid ""
-"While often viewed as inferior to their land loving counterparts Sea Orcs "
+"While often viewed as inferior to their land loving counterparts, Sea Orcs "
 "represent a great leap for all goblinoids as they have adapted to aquatic "
-"environments. With their curved swords they are compotent fighters, although "
+"environments. With their curved swords they are competent fighters, although "
 "their lack of a ranged attack and poor defence on land do represent "
 "strategic weaknesses."
 msgstr ""
@@ -5604,15 +5981,15 @@
 "avšak jsou nesmírně silní, a tudíž i obávaní nejen po celém 
Wesnothu, ale i "
 "v dalších zemích."
 
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:3 data/units/Silver_Mage.cfg:90
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:3 data/units/Silver_Mage.cfg:142
 msgid "Silver Mage"
 msgstr "Stříbrný mág"
 
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:21 data/units/Silver_Mage.cfg:108
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:21 data/units/Silver_Mage.cfg:160
 msgid "teleport"
 msgstr "teleportace"
 
-#: data/units/Silver_Mage.cfg:22 data/units/Silver_Mage.cfg:109
+#: data/units/Silver_Mage.cfg:22 data/units/Silver_Mage.cfg:161
 msgid ""
 "Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They can "
 "teleport from any friendly village to another, translating themselves in an "
@@ -5669,13 +6046,15 @@
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:3
 msgid "Soul Shooter"
-msgstr ""
+msgstr "Střelec duší"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:15
 msgid ""
 "Wrapped in dark cloaks, the soul shooters roam the lands searching targets "
 "for its bone arrows."
 msgstr ""
+"Střelci duší, zahalení v temných pláštích, se potulují zemí 
hledajíce cíle "
+"pro své šípy vyrobené z kostí."
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:24
 msgid "bone"
@@ -5779,6 +6158,12 @@
 msgid "Transport Galleon"
 msgstr "Dopravní galeona"
 
+#: data/units/Transport_Galleon.cfg:13
+msgid ""
+"Transport Galleons are well-armed ships that carry troops. If they reach the "
+"shore, they can deposit the troops to attack."
+msgstr ""
+
 #: data/units/Trapper.cfg:3
 msgid "Trapper"
 msgstr "Lovec"
@@ -5832,6 +6217,20 @@
 "schopností regenerace, takže se sami léčí ze svých zranění, a to i 
během "
 "bitvy."
 
+#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
+msgid "Troll Rocklobber"
+msgstr "Trolí vrhač kamenů"
+
+#: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:17
+msgid ""
+"Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to regenerate, "
+"recovering from their wounds during battle. These trolls have armed "
+"themselves with large rocks they hurl at their opponents."
+msgstr ""
+"Trolové jsou humanoidní monstra s obdivuhodnou schopností regenerace, 
takže "
+"se uzdravují ze svých poranění v průběhu bitvy. I když tito trolové 
se "
+"ozbrojili velkými kameny, který vrhají na své protivníky."
+
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
 msgstr "Trolí válečník"
@@ -5855,7 +6254,7 @@
 "weak whelps, their race is known for developing amazingly fast."
 msgstr ""
 "Trolové jsou humanoidní monstra s obdivuhodnou schopností regenerace, 
takže "
-"se uzdravují se svých poranění v průběhu bitvy. I když tito trolové 
jsou "
+"se uzdravují ze svých poranění v průběhu bitvy. I když tito trolové 
jsou "
 "ještě slabá mláďata, jejich rasa je známá pro překvapivně rychlý 
vývoj."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
@@ -5939,6 +6338,8 @@
 "Watch Towers are good places from which to spot enemies and then shoot "
 "miscellaneous items at them with ballistas."
 msgstr ""
+"Strážní věže jsou vhodná místa k odhalení nepřátel a metání 
nejrůznějších "
+"předmětů balistami."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:3 data/units/White_Mage.cfg:65
 msgid "White Mage"
@@ -5977,6 +6378,17 @@
 msgid "Wose"
 msgstr "Stromový muž"
 
+#: data/units/Wose.cfg:16
+msgid ""
+"Woses are treelike creatures of legend. They rose from the forest, and when "
+"in a forest they are indistinguishable from ordinary trees. Their form is "
+"very slow and stiff, so they cannot avoid attacks very well. Their tough "
+"bark is highly resistant to cold, crushing attacks, and arrows, although "
+"blades have no trouble cutting through it, and they are very flammable. By "
+"drawing nutrients from the ground and energy from the sun, Woses can regrow "
+"missing limbs after a fight."
+msgstr ""
+
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
 msgstr "Zjevení"
@@ -6014,6 +6426,10 @@
 "manage weapons skillfully, so they are given a large blade, in the hope that "
 "they will be smart enough to swing it at their enemies, not their throat."
 msgstr ""
+"Obři jsou získávání do armády k vycvičení v ještě mladém věku. Se 
zbraněmi "
+"nedokáží zacházet obratně, proto dostávají velký sekáč v naději, 
že budou "
+"dost chytří na to, aby s ním švihali proti svým nepřátelům, nikoli 
svým "
+"vlastním hrdlům."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:18
 msgid "meat cleaver"
@@ -6076,18 +6492,18 @@
 msgstr "+Správce internacionalizace"
 
 #: src/about.cpp:129
-msgid "+Brazilian Translation"
-msgstr "+Brazilský překlad"
+msgid "+Basque Translation"
+msgstr "+Baskický překlad"
 
-#: src/about.cpp:134
+#: src/about.cpp:133
 msgid "+Catalan Translation"
 msgstr "+Katalánský překlad"
 
-#: src/about.cpp:139
+#: src/about.cpp:138
 msgid "+Czech Translation"
 msgstr "+Český překlad"
 
-#: src/about.cpp:148
+#: src/about.cpp:147
 msgid "+Danish Translation"
 msgstr "+Dánský překlad"
 
@@ -6095,145 +6511,145 @@
 msgid "+Dutch Translation"
 msgstr "+Holandský překlad"
 
-#: src/about.cpp:156
+#: src/about.cpp:157
 msgid "+Finnish Translation"
 msgstr "+Finský překlad"
 
-#: src/about.cpp:160
+#: src/about.cpp:161
 msgid "+French Translation"
 msgstr "+Francouzský překlad"
 
-#: src/about.cpp:172
+#: src/about.cpp:173
 msgid "+German Translation"
 msgstr "+Německý překlad"
 
-#: src/about.cpp:181
+#: src/about.cpp:183
 msgid "+Hungarian Translation"
 msgstr "+Maďarský překlad"
 
-#: src/about.cpp:186
+#: src/about.cpp:188
 msgid "+Italian Translation"
 msgstr "+Italský překlad"
 
-#: src/about.cpp:193
+#: src/about.cpp:195
 msgid "+Norwegian Translation"
 msgstr "+Norský překlad"
 
-#: src/about.cpp:199
+#: src/about.cpp:201
 msgid "+Polish Translation"
 msgstr "+Polský překlad"
 
-#: src/about.cpp:205
-msgid "+Portuguese Translation"
-msgstr "+Portugalský překlad"
+#: src/about.cpp:207
+msgid "+Portuguese (Brazil) Translation"
+msgstr "+Portugalský (brazilský) překlad"
 
-#: src/about.cpp:210
+#: src/about.cpp:215
 msgid "+Slovak Translation"
 msgstr "+Slovenský překlad"
 
-#: src/about.cpp:214
+#: src/about.cpp:219
 msgid "+Spanish Translation"
 msgstr "+Španělský překlad"
 
-#: src/about.cpp:222
+#: src/about.cpp:227
 msgid "+Swedish Translation"
 msgstr "+Švédský překlad"
 
-#: src/about.cpp:229
+#: src/about.cpp:234
 msgid "+Contributors"
 msgstr "+Přispěvatelé"
 
-#: src/about.cpp:237
+#: src/about.cpp:242
 msgid "+ Bots"
 msgstr "+ Boti"
 
-#: src/about.cpp:264 src/help.cpp:2372 src/show_dialog.cpp:468
+#: src/about.cpp:269 src/help.cpp:2373 src/show_dialog.cpp:468
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
-#: src/actions.cpp:93
+#: src/actions.cpp:96
 msgid "You don't have a leader to recruit with."
 msgstr "Nemáš vůdce, který by verboval či přivolával."
 
-#: src/actions.cpp:97
+#: src/actions.cpp:100
 msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
 msgstr "Musíš mít hrdinu v tvrzi, abys mohl někoho naverbovat nebo 
přivolat."
 
-#: src/actions.cpp:114
+#: src/actions.cpp:117
 msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
 msgstr "Nejsou žádné volné hrady, ve kterých by se daly verbovat 
jednotky."
 
-#: src/actions.cpp:202
+#: src/actions.cpp:205
 msgid "none"
 msgstr "žádná"
 
-#: src/actions.cpp:318 src/actions.cpp:435
+#: src/actions.cpp:321 src/actions.cpp:438
 msgid "base damage"
 msgstr "základní poškození"
 
-#: src/actions.cpp:328
+#: src/actions.cpp:331
 msgid "attacker resistance vs"
 msgstr "odolnost útočníka vs."
 
-#: src/actions.cpp:328
+#: src/actions.cpp:331
 msgid "attacker vulnerability vs"
 msgstr "zranitelnost útočníka vs."
 
-#: src/actions.cpp:360 src/actions.cpp:478 src/actions.cpp:487
+#: src/actions.cpp:363 src/actions.cpp:481 src/actions.cpp:490
 msgid "Doubled"
 msgstr "Zdvojnásobeno"
 
-#: src/actions.cpp:388 src/actions.cpp:523
+#: src/actions.cpp:391 src/actions.cpp:526
 msgid "total damage"
 msgstr "celkové poškození"
 
-#: src/actions.cpp:445
+#: src/actions.cpp:448
 msgid "defender resistance vs"
 msgstr "odolnost obránce vs."
 
-#: src/actions.cpp:445
+#: src/actions.cpp:448
 msgid "defender vulnerability vs"
 msgstr "zranitelnost obránce vs."
 
-#: src/actions.cpp:496
+#: src/actions.cpp:499
 msgid "Halved"
 msgstr "Zmenšeno na polovinu"
 
-#: src/actions.cpp:703 src/actions.cpp:842 src/display.cpp:878
+#: src/actions.cpp:714 src/actions.cpp:861 src/display.cpp:878
 #: src/reports.cpp:115
 msgid "poisoned"
 msgstr "otrávený"
 
-#: src/actions.cpp:708 src/actions.cpp:847 src/display.cpp:874
+#: src/actions.cpp:719 src/actions.cpp:866 src/display.cpp:874
 #: src/reports.cpp:110
 msgid "slowed"
 msgstr "zpomalený"
 
-#: src/actions.cpp:1718
+#: src/actions.cpp:1738
 msgid "Ambushed!"
 msgstr "Přepadení!"
 
-#: src/actions.cpp:1746
+#: src/actions.cpp:1766
 msgid "Friendly unit sighted"
 msgstr "Spřátelená jednotka spatřena"
 
-#: src/actions.cpp:1748
+#: src/actions.cpp:1768
 msgid "Enemy unit sighted!"
 msgstr "Nepřátelská jednotka na dohled!"
 
-#: src/actions.cpp:1753
+#: src/actions.cpp:1773
 msgid "$friends Friendly units sighted"
 msgstr "$friends spřátelených jednotek spatřeno"
 
-#: src/actions.cpp:1755
+#: src/actions.cpp:1775
 msgid "$enemies Enemy units sighted!"
 msgstr "$enemies nepřátelských jednotek na dohled!"
 
-#: src/actions.cpp:1759
+#: src/actions.cpp:1779
 msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
 msgstr "Jednotky na dohled! ($friends spřátelených, $enemies 
nepřátelských)"
 
-#: src/actions.cpp:1780
+#: src/actions.cpp:1800
 msgid "(press $hotkey to continue)"
 msgstr "(stiskni $hotkey k pokračování)"
 
@@ -6249,9 +6665,9 @@
 msgid "No objectives available"
 msgstr "K dispozici nejsou žádné úkoly."
 
-#: src/dialogs.cpp:174
-msgid "Save"
-msgstr "Uložit"
+#: src/dialogs.cpp:174 src/hotkeys.cpp:132
+msgid "Save Game"
+msgstr "Ulož hru"
 
 #: src/dialogs.cpp:176
 msgid "Overwrite?"
@@ -6277,11 +6693,11 @@
 msgid "#(Invalid)"
 msgstr "#(Neplatné)"
 
-#: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:989
+#: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:924
 msgid "Campaign"
 msgstr "Tažení"
 
-#: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:1125
+#: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:1143
 msgid "Multiplayer"
 msgstr "Hra více hráčů"
 
@@ -6301,7 +6717,7 @@
 msgid "Scenario Start"
 msgstr "Začátek scénáře"
 
-#: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:1101
+#: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:954
 msgid "Difficulty"
 msgstr "Obtížnost"
 
@@ -6362,33 +6778,22 @@
 msgstr "Profil"
 
 #: src/dialogs.cpp:646 src/display.cpp:884 src/help.cpp:567
-#: src/playturn.cpp:1784
+#: src/playturn.cpp:1791
 msgid "level"
 msgstr "úroveň"
 
-#: src/dialogs.cpp:667 src/display.cpp:902 src/help.cpp:621
-#: src/playturn.cpp:1947 src/unit.cpp:1034
-msgid "HP"
-msgstr "Životů"
-
-#: src/dialogs.cpp:671 src/dialogs.cpp:679 src/display.cpp:906
-#: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1786 src/playturn.cpp:1948
-#: src/unit.cpp:1093
-msgid "XP"
-msgstr "Zkušenost"
-
 #: src/dialogs.cpp:684 src/display.cpp:918 src/help.cpp:622
-#: src/playturn.cpp:1949 src/unit.cpp:1070
+#: src/playturn.cpp:1956 src/unit.cpp:1065
 msgid "Moves"
 msgstr "Kroků"
 
 #: src/dialogs.cpp:697 src/display.cpp:935 src/help.cpp:699
-#: src/playturn.cpp:599 src/reports.cpp:230
+#: src/playturn.cpp:597 src/reports.cpp:230
 msgid "melee"
 msgstr "zblízka"
 
 #: src/dialogs.cpp:698 src/display.cpp:936 src/help.cpp:699
-#: src/playturn.cpp:599 src/reports.cpp:231
+#: src/playturn.cpp:597 src/reports.cpp:231
 msgid "ranged"
 msgstr "na dálku"
 
@@ -6400,7 +6805,7 @@
 msgid "invisible"
 msgstr "neviditelný"
 
-#: src/font.cpp:164
+#: src/font.cpp:169
 msgid "Vera.ttf"
 msgstr "Bepa-Roman.ttf"
 
@@ -6420,146 +6825,176 @@
 msgid "Do you want to save your game?"
 msgstr "Chceš uložit hru?"
 
-#: src/game.cpp:648
+#: src/game.cpp:591
 msgid "The Battle for Wesnoth"
 msgstr "Bitva o Wesnoth"
 
-#: src/game.cpp:868 src/multiplayer_connect.cpp:106
+#: src/game.cpp:788 src/multiplayer_connect.cpp:106
 msgid ""
 "This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
 "load it?"
 msgstr ""
 "Tato uložená pozice je z jiné verze hry. Chceš se ji opravdu pokusit 
nahrát?"
 
-#: src/game.cpp:879 src/game.cpp:884 src/playlevel.cpp:549
+#: src/game.cpp:800 src/game.cpp:805 src/playlevel.cpp:549
 #: src/playlevel.cpp:789
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
 msgstr "Soubor, který se snažíš načíst, je poškozený."
 
-#: src/game.cpp:984
+#: src/game.cpp:809
+msgid "File I/O Error while reading the game"
+msgstr "Vstupně výstupní chyba souboru při načítání hry"
+
+#: src/game.cpp:914
 msgid " ,Get More Campaigns..."
-msgstr ""
+msgstr " ,Získej další tažení..."
 
-#: src/game.cpp:990
+#: src/game.cpp:915
+msgid "Download more campaigns from a server on Internet."
+msgstr "Stáhni si další tažení z internetového serveru."
+
+#: src/game.cpp:925
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
 msgstr "Vyber si, kterou hru chceš hrát:"
 
-#: src/game.cpp:1000
+#: src/game.cpp:955
+msgid "Select difficulty level:"
+msgstr "Vyber si obtížnost:"
+
+#: src/game.cpp:974
 msgid "Connect to Server"
 msgstr "Připoj se na server"
 
-#: src/game.cpp:1001
+#: src/game.cpp:975
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
-msgstr ""
+msgstr "Nyní se připojíš na server s taženími, abys nějaké stáhl."
 
-#: src/game.cpp:1002
+#: src/game.cpp:976
 msgid "Server: "
 msgstr "Server:"
 
-#: src/game.cpp:1014
+#: src/game.cpp:988
 msgid "Could not connect to host."
 msgstr "Spojení se hostitelem se nezdařilo."
 
-#: src/game.cpp:1014 src/game.cpp:1029 src/game.cpp:1035 src/game.cpp:1046
-#: src/game.cpp:1065 src/game.cpp:1075 src/game.cpp:1078 src/game.cpp:1081
+#: src/game.cpp:988 src/game.cpp:1003 src/game.cpp:1009 src/game.cpp:1030
+#: src/game.cpp:1054 src/game.cpp:1068 src/game.cpp:1070 src/game.cpp:1072
+#: src/game.cpp:1084 src/game.cpp:1087 src/game.cpp:1122 src/game.cpp:1124
 #: src/playturn.cpp:1396 src/playturn.cpp:1410
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: src/game.cpp:1022
+#: src/game.cpp:996
 msgid "Awaiting response from server"
 msgstr "Čekám na odpověď serveru"
 
-#: src/game.cpp:1035
+#: src/game.cpp:1009
 msgid "Error communicating with the server."
 msgstr "Chyba při komunikaci se serverem."
 
-#: src/game.cpp:1046
+#: src/game.cpp:1014
+msgid ",Name,Version,Author,Downloads"
+msgstr ",Jméno,Verze,Autor,Počet stažení"
+
+#: src/game.cpp:1026
+msgid "Publish campaign: "
+msgstr "Zveřejni tažení: "
+
+#: src/game.cpp:1030
 msgid "There are no campaigns available for download from this server."
 msgstr "Na tomto serveru nejsou k dispozici nejsou žádná tažení ke 
stažení."
 
-#: src/game.cpp:1050
+#: src/game.cpp:1034
 msgid "Choose the campaign to download."
 msgstr "Vyber si, kterou hru chceš stáhnout."
 
-#: src/game.cpp:1050
+#: src/game.cpp:1034
 msgid "Get Campaign"
 msgstr "Získej tažení"
 
-#: src/game.cpp:1059
+#: src/game.cpp:1048
 msgid "Downloading campaign..."
 msgstr "Stahuji taženi..."
 
-#: src/game.cpp:1071
+#: src/game.cpp:1066
 msgid "Campaign Installed"
 msgstr "Tažení nainstalováno"
 
-#: src/game.cpp:1071
-msgid ""
-"The campaign has been installed. You will have to restart Wesnoth before you "
-"can play it."
-msgstr ""
-"Tažení bylo nainstalováno. Budeš muset znovu spustit Wesnoth, abys ho 
mohl "
-"hrát."
+#: src/game.cpp:1066
+msgid "The campaign has been installed."
+msgstr "Tažení bylo nainstalováno."
 
-#: src/game.cpp:1075
+#: src/game.cpp:1068
 msgid "Network communication error."
 msgstr "Chyba při síťové komunikaci."
 
-#: src/game.cpp:1078
+#: src/game.cpp:1070
 msgid "Remote host disconnected."
 msgstr "Vzdálený hostitel se odpojil."
 
-#: src/game.cpp:1081
+#: src/game.cpp:1072
 msgid ""
 "There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
 msgstr "Vytvoření souborů potřebných k instalaci tažení neproběhlo v 
pořádku."
 
-#: src/game.cpp:1102
-msgid "Select difficulty level:"
-msgstr "Vyber si obtížnost:"
+#: src/game.cpp:1084 src/game.cpp:1122 src/multiplayer_client.cpp:42
+#: src/multiplayer_client.cpp:314
+msgid "Connection timed out"
+msgstr "Časový limit pro připojení vypršel"
 
-#: src/game.cpp:1120
+#: src/game.cpp:1087 src/game.cpp:1124
+msgid "The server responded with an error: \""
+msgstr "Server odpověděl chybou: \""
+
+#: src/game.cpp:1090
+msgid "Terms"
+msgstr "Podmínky"
+
+#: src/game.cpp:1126
+msgid "Response"
+msgstr "Odpověď"
+
+#: src/game.cpp:1138
 msgid "Join Official Server"
 msgstr "Připoj se na oficiální server"
 
-#: src/game.cpp:1120
+#: src/game.cpp:1138
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
 msgstr "Připoj se na oficiální herní server Wesnothu"
 
-#: src/game.cpp:1121 src/multiplayer_lobby.cpp:157
+#: src/game.cpp:1139 src/multiplayer_lobby.cpp:157
 msgid "Join Game"
 msgstr "Přidej se ke hře"
 
-#: src/game.cpp:1121
+#: src/game.cpp:1139
 msgid "Join a server or hosted game"
 msgstr ""
 
-#: src/game.cpp:1122
+#: src/game.cpp:1140
 msgid "Host Multiplayer Game"
 msgstr "Hostitelská hra více hráčů"
 
-#: src/game.cpp:1122
+#: src/game.cpp:1140
 msgid "Host a game without using a server"
 msgstr "Hostuj hru bez použití serveru"
 
-#: src/game.cpp:1125 src/multiplayer_client.cpp:269
+#: src/game.cpp:1143 src/multiplayer_client.cpp:298
 msgid "Login"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/game.cpp:1205
+#: src/game.cpp:1220
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/game.cpp:1206
+#: src/game.cpp:1221
 msgid "Choose your preferred language"
 msgstr "Vyber si jazyk"
 
-#: src/game.cpp:1291
+#: src/game.cpp:1449
 msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
 msgstr "Nemohu inicializovat zobrazení. Končím.\n"
 
-#: src/game.cpp:1293
+#: src/game.cpp:1451
 msgid "Could not initialize fonts. Exiting.\n"
 msgstr "Nemohu inicializovat fonty. Končím.\n"
 
@@ -6583,15 +7018,15 @@
 msgid "attacks"
 msgstr "útoky"
 
-#: src/help.cpp:646 src/help.cpp:647 src/playturn.cpp:1946
+#: src/help.cpp:646 src/help.cpp:647 src/playturn.cpp:1953
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/help.cpp:650 src/help.cpp:651 src/playturn.cpp:1945
+#: src/help.cpp:650 src/help.cpp:651 src/playturn.cpp:1952
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/help.cpp:654 src/help.cpp:655 src/unit_types.cpp:301
+#: src/help.cpp:654 src/help.cpp:655 src/unit_types.cpp:302
 msgid "Dmg"
 msgstr "Poškození"
 
@@ -6600,7 +7035,6 @@
 msgstr "Údery"
 
 #: src/help.cpp:662 src/help.cpp:663
-#, fuzzy
 msgid "Range"
 msgstr "Vzdálenost"
 
@@ -6608,39 +7042,39 @@
 msgid "Special"
 msgstr "Zláštnosti"
 
-#: src/help.cpp:723
+#: src/help.cpp:724
 msgid "Resistances"
 msgstr "Odolnosti"
 
-#: src/help.cpp:727 src/help.cpp:728
+#: src/help.cpp:728 src/help.cpp:729
 msgid "Attack Type"
 msgstr "Druh útoku"
 
-#: src/help.cpp:731 src/help.cpp:732
+#: src/help.cpp:732 src/help.cpp:733
 msgid "Resistance"
 msgstr "Odolnost proti útoku"
 
-#: src/help.cpp:763
+#: src/help.cpp:764
 msgid "Terrain Modifiers"
 msgstr "Terénní činitelé"
 
-#: src/help.cpp:767 src/help.cpp:768
+#: src/help.cpp:768 src/help.cpp:769
 msgid "Terrain"
 msgstr "Terén"
 
-#: src/help.cpp:775 src/help.cpp:776
+#: src/help.cpp:776 src/help.cpp:777
 msgid "Defense"
 msgstr "Obrana"
 
-#: src/help.cpp:1876
+#: src/help.cpp:1877
 msgid "< Back"
 msgstr "< Zpět"
 
-#: src/help.cpp:1877
+#: src/help.cpp:1878
 msgid "Forward >"
 msgstr "Dále >"
 
-#: src/help.cpp:2375
+#: src/help.cpp:2376
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
 msgstr "Nápověda Bitvy o Wesnoth"
 
@@ -6652,7 +7086,7 @@
 msgid "End Unit Turn"
 msgstr "Ukončit kolo jednotky"
 
-#: src/hotkeys.cpp:122 src/playturn.cpp:1525
+#: src/hotkeys.cpp:122 src/playturn.cpp:1531
 msgid "Leader"
 msgstr "Vůdce"
 
@@ -6692,11 +7126,7 @@
 msgid "Rename Unit"
 msgstr "Přejmenuj"
 
-#: src/hotkeys.cpp:132
-msgid "Save Game"
-msgstr "Ulož hru"
-
-#: src/hotkeys.cpp:134
+#: src/hotkeys.cpp:134 src/playturn.cpp:1640
 msgid "Recruit"
 msgstr "Naverbuj"
 
@@ -6704,7 +7134,7 @@
 msgid "Repeat Recruit"
 msgstr "Zopakuj verbování"
 
-#: src/hotkeys.cpp:136
+#: src/hotkeys.cpp:136 src/playturn.cpp:1818
 msgid "Recall"
 msgstr "Přivolej"
 
@@ -6740,11 +7170,11 @@
 msgid "Scenario Objectives"
 msgstr "Úkoly scénáře"
 
-#: src/hotkeys.cpp:146 src/playturn.cpp:1998
+#: src/hotkeys.cpp:146 src/playturn.cpp:2005
 msgid "Unit List"
 msgstr "Seznam jednotek"
 
-#: src/hotkeys.cpp:147 src/playturn.cpp:2086
+#: src/hotkeys.cpp:147 src/playturn.cpp:2093
 msgid "Statistics"
 msgstr "Statistiky"
 
@@ -6864,9 +7294,9 @@
 msgid "Do you really want to quit?"
 msgstr "Opravdu chceš skončit?"
 
-#: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542
-msgid "Quit?"
-msgstr "Ukončit?"
+#: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542 src/multiplayer_lobby.cpp:159
+msgid "Quit"
+msgstr "Konec"
 
 #: src/intro.cpp:87
 msgid "Next"
@@ -6912,7 +7342,7 @@
 msgid "Bump Size"
 msgstr "Hrbolatost"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:82 src/playturn.cpp:1526
+#: src/mapgen_dialog.cpp:82 src/playturn.cpp:1532
 msgid "Villages"
 msgstr "Vesnic"
 
@@ -6976,7 +7406,7 @@
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
 msgstr "Povolit uživatelům, kteří nehrají, pozorovat hru"
 
-#: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer_client.cpp:119
+#: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer_client.cpp:145
 #: src/multiplayer_connect.cpp:50 src/show_dialog.cpp:456
 #: src/show_dialog.cpp:462
 msgid "Cancel"
@@ -7051,65 +7481,75 @@
 "The game was unable to bind to the port needed to host games over the "
 "network. Network players will be unable to connect to this game"
 msgstr ""
+"Hře se nepodařilo otevřít port nutný k nabízení hry po síti. 
Síťoví hráči se "
+"k této hře nebudou moci připojit."
 
 #: src/multiplayer.cpp:500
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:42 src/multiplayer_client.cpp:285
-msgid "Connection timed out"
-msgstr "Časový limit pro připojení vypršel"
-
 #: src/multiplayer_client.cpp:59
 msgid "Receiving game list..."
 msgstr "Přijímání seznamu her..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:95 src/multiplayer_connect.cpp:381
-#: src/multiplayer_connect.cpp:383 src/playlevel.cpp:769 src/playturn.cpp:1525
-#: src/playturn.cpp:1530 src/playturn.cpp:1616
+#: src/multiplayer_client.cpp:121 src/multiplayer_connect.cpp:389
+#: src/multiplayer_connect.cpp:391 src/playlevel.cpp:769 src/playturn.cpp:1531
+#: src/playturn.cpp:1536 src/playturn.cpp:1622
 msgid "Gold"
 msgstr "Zlatých"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:113
+#: src/multiplayer_client.cpp:139
 msgid "Waiting for game to start..."
 msgstr "Čekám, až hra začne..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:221
+#: src/multiplayer_client.cpp:250
 msgid "Choose host to connect to"
 msgstr "Vyber si hostitele k připojení"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:239
+#: src/multiplayer_client.cpp:268
 msgid "Connecting to remote host..."
 msgstr "Připojuji se k vzdálenému hostiteli..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:268
+#: src/multiplayer_client.cpp:297
 msgid "You must log in to this server"
 msgstr "K tomuto serveru se musíš přihlásit"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:348
+#: src/multiplayer_client.cpp:377
 msgid "Getting game data..."
 msgstr "Získávám data o hře..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:399
+#: src/multiplayer_client.cpp:429
 msgid "There are no available sides in this game."
 msgstr "V této hře nejsou k disposici žádné strany."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:441
+#: src/multiplayer_client.cpp:477
 msgid "Choose your side:"
 msgstr "Vyber si svoji stranu:"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:466
+#: src/multiplayer_client.cpp:507
 msgid "The game has been cancelled"
 msgstr "Hra byla zrušena"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:470
+#: src/multiplayer_client.cpp:511
 msgid "The side you have chosen is no longer available"
 msgstr "Strana, kterou sis zvoli, již není k disposici"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:506
+#: src/multiplayer_client.cpp:547
 msgid "Show replay of game up to save point?"
 msgstr "Zobrazit záznam hry až do okamžiku uložení?"
 
+#: src/multiplayer_client.cpp:686 src/multiplayer_client.cpp:689
+msgid "?"
+msgstr ""
+
+#: src/multiplayer_client.cpp:780
+msgid "Leader: "
+msgstr "Vůdce: "
+
+#: src/multiplayer_client.cpp:782
+msgid "Recruits: "
+msgstr "Verbuje: "
+
 #: src/multiplayer_connect.cpp:48
 msgid " Computer vs Computer "
 msgstr "Počítač proti počítači"
@@ -7122,7 +7562,7 @@
 msgid "This is not a multiplayer save"
 msgstr "Toto není uložená hra více hráčů"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:241
+#: src/multiplayer_connect.cpp:247
 msgid ""
 "Victory\n"
 "@Defeat enemy leader(s)"
@@ -7130,81 +7570,81 @@
 "Vítězství\n"
 "@Znič nepřátelské(ho) vůdce"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:261
+#: src/multiplayer_connect.cpp:267
 msgid "Network Player"
 msgstr "Síťový hráč"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:262
+#: src/multiplayer_connect.cpp:268
 msgid "Local Player"
 msgstr "Místní hráč"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:263 src/multiplayer_connect.cpp:470
-#: src/multiplayer_connect.cpp:584 src/multiplayer_connect.cpp:678
+#: src/multiplayer_connect.cpp:269 src/multiplayer_connect.cpp:491
+#: src/multiplayer_connect.cpp:611 src/multiplayer_connect.cpp:720
 msgid "Computer Player"
 msgstr "Počítačový hráč"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:264
+#: src/multiplayer_connect.cpp:270
 msgid "Empty"
 msgstr "Prázdný"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:291 src/multiplayer_connect.cpp:371
-#: src/multiplayer_connect.cpp:374
+#: src/multiplayer_connect.cpp:297 src/multiplayer_connect.cpp:379
+#: src/multiplayer_connect.cpp:382
 msgid "Team"
 msgstr "Tým"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:299
+#: src/multiplayer_connect.cpp:307
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:301
+#: src/multiplayer_connect.cpp:309
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:303
+#: src/multiplayer_connect.cpp:311
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:305
+#: src/multiplayer_connect.cpp:313
 msgid "Yellow"
 msgstr "Žlutá"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:307
+#: src/multiplayer_connect.cpp:315
 msgid "Purple"
 msgstr "Fialová"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:309
+#: src/multiplayer_connect.cpp:317
 msgid "Orange"
 msgstr "Oranžová"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:311
+#: src/multiplayer_connect.cpp:319
 msgid "Grey"
 msgstr "Šedá"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:313
+#: src/multiplayer_connect.cpp:321
 msgid "White"
 msgstr "Bílá"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:315
+#: src/multiplayer_connect.cpp:323
 msgid "Brown"
 msgstr "Hnědá"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:360
+#: src/multiplayer_connect.cpp:368
 msgid "Game Lobby"
 msgstr "Herní předsíň"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:363 src/multiplayer_connect.cpp:365
+#: src/multiplayer_connect.cpp:371 src/multiplayer_connect.cpp:373
 msgid "Player/Type"
 msgstr "Hráč/Typ"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:366 src/multiplayer_connect.cpp:369
+#: src/multiplayer_connect.cpp:374 src/multiplayer_connect.cpp:377
 msgid "Faction"
 msgstr "Frakce"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:376 src/multiplayer_connect.cpp:379
+#: src/multiplayer_connect.cpp:384 src/multiplayer_connect.cpp:387
 msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:533 src/multiplayer_connect.cpp:537
+#: src/multiplayer_connect.cpp:560 src/multiplayer_connect.cpp:564
 msgid "Waiting for network players to join"
 msgstr "Čekám, až se připojí další hráči"
 
@@ -7224,10 +7664,6 @@
 msgid "Observe Game"
 msgstr "Pozoruj hru"
 
-#: src/multiplayer_lobby.cpp:159
-msgid "Quit"
-msgstr "Konec"
-
 #: src/playlevel.cpp:688
 msgid "Game Over"
 msgstr "Konec hry"
@@ -7291,48 +7727,48 @@
 msgid "It is now your turn"
 msgstr "Nyní je řada na tobě"
 
-#: src/playturn.cpp:488
+#: src/playturn.cpp:486
 msgid "Attacker"
 msgstr "Útočník"
 
-#: src/playturn.cpp:490
+#: src/playturn.cpp:488
 msgid "Defender"
 msgstr "Obránce"
 
-#: src/playturn.cpp:514 src/playturn.cpp:633
+#: src/playturn.cpp:512 src/playturn.cpp:631
 msgid "Damage Calculations"
 msgstr "Výpočet poškození"
 
-#: src/playturn.cpp:599
+#: src/playturn.cpp:597
 msgid "Melee"
 msgstr "Zblízka"
 
-#: src/playturn.cpp:612 src/reports.cpp:210
+#: src/playturn.cpp:610 src/reports.cpp:210
 msgid "vs"
 msgstr "vs."
 
-#: src/playturn.cpp:645
+#: src/playturn.cpp:643
 msgid "Attack Enemy"
-msgstr ""
+msgstr "Zaútoč na nepřítele"
 
-#: src/playturn.cpp:646
+#: src/playturn.cpp:644
 msgid "Choose weapon"
 msgstr "Vyber zbraň"
 
-#: src/playturn.cpp:1127
+#: src/playturn.cpp:1125
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
 msgstr "Zatím jsi nezačal svoje kolo. Chceš opravdu ukončit kolo?"
 
-#: src/playturn.cpp:1136 src/playturn.cpp:1141
+#: src/playturn.cpp:1134 src/playturn.cpp:1139
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
 msgstr "Některé jednotky ztratí kroky. Chceš opravdu ukončit kolo?"
 
-#: src/playturn.cpp:1157
+#: src/playturn.cpp:1155
 msgid "Auto-Save"
 msgstr "Automatické uložení"
 
-#: src/playturn.cpp:1159
+#: src/playturn.cpp:1157
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
 msgstr "Hru se nepodařilo uložit automaticky. Ulož ji, prosím, ručně."
 
@@ -7352,31 +7788,31 @@
 msgid "The game has been saved"
 msgstr "Hra byla uložena"
 
-#: src/playturn.cpp:1526
+#: src/playturn.cpp:1532
 msgid "Units"
 msgstr "Jednotky"
 
-#: src/playturn.cpp:1527
+#: src/playturn.cpp:1533
 msgid "Income"
 msgstr "Příjmy"
 
-#: src/playturn.cpp:1527
+#: src/playturn.cpp:1533
 msgid "Upkeep"
 msgstr "Výdaje"
 
-#: src/playturn.cpp:1622
+#: src/playturn.cpp:1628
 msgid "You have no units available to recruit."
 msgstr "Nemáš žádné jednotky, které bys mohl naverbovat."
 
-#: src/playturn.cpp:1635
-msgid "Recruit unit"
-msgstr "Naverbuj jednotku"
+#: src/playturn.cpp:1641 src/playturn.cpp:1819
+msgid "Select unit"
+msgstr "Vyber jednotku"
 
-#: src/playturn.cpp:1664
+#: src/playturn.cpp:1670
 msgid "You don't have enough gold to recruit that unit"
 msgstr "Nemáš dost peněz k naverbování této jednotky"
 
-#: src/playturn.cpp:1722
+#: src/playturn.cpp:1728
 msgid ""
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
@@ -7384,7 +7820,7 @@
 "Můj pane, toto je zkušená jednotka, která již byla povýšena! Určitě 
se jí "
 "chceš zbavit?"
 
-#: src/playturn.cpp:1724
+#: src/playturn.cpp:1730
 msgid ""
 "My lord, this unit is close to advancing a level! Do you really want to "
 "dismiss $noun?"
@@ -7392,19 +7828,19 @@
 "Můj pane, tato jednotka má velkou naději na povýšení! Určitě se jí 
chceš "
 "zbavit?"
 
-#: src/playturn.cpp:1729
+#: src/playturn.cpp:1735
 msgid "her"
 msgstr "ho"
 
-#: src/playturn.cpp:1729
+#: src/playturn.cpp:1735
 msgid "him"
 msgstr "ji"
 
-#: src/playturn.cpp:1768
-msgid "You are seperated from your soldiers and may not recall them"
+#: src/playturn.cpp:1775
+msgid "You are separated from your soldiers and may not recall them"
 msgstr "Jsi oddělen od svých vojáků a nemůžeš je přivolat"
 
-#: src/playturn.cpp:1770
+#: src/playturn.cpp:1777
 msgid ""
 "There are no troops available to recall\n"
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
@@ -7412,113 +7848,111 @@
 "Nejsou k disposici žádní vojáci k přivolání\n"
 "(musíš mít někoho, kdo přežil z minulého scénáře)."
 
-#: src/playturn.cpp:1776
+#: src/playturn.cpp:1783
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
 msgstr "Potřebuje alespoň $cost zlaťáků k přivolání jednotky"
 
-#: src/playturn.cpp:1799
+#: src/playturn.cpp:1806
 msgid "Dismiss Unit"
 msgstr "Propusť jednotku"
 
-#: src/playturn.cpp:1812
-msgid "Select unit"
-msgstr "Vyber jednotku"
-
-#: src/playturn.cpp:1856
+#: src/playturn.cpp:1863
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: src/playturn.cpp:1856
+#: src/playturn.cpp:1863
 msgid "Send to allies only"
 msgstr "Pošli jen spojencům"
 
-#: src/playturn.cpp:1950
+#: src/playturn.cpp:1957
 msgid "Location"
 msgstr "Umístění"
 
-#: src/playturn.cpp:2032 src/playturn.cpp:2092
+#: src/playturn.cpp:2039 src/playturn.cpp:2099
 msgid "Recruits"
 msgstr "Naverbováno"
 
-#: src/playturn.cpp:2038 src/playturn.cpp:2096
+#: src/playturn.cpp:2045 src/playturn.cpp:2103
 msgid "Recalls"
 msgstr "Přivoláno"
 
-#: src/playturn.cpp:2044 src/playturn.cpp:2100
+#: src/playturn.cpp:2051 src/playturn.cpp:2107
 msgid "Advancements"
 msgstr "Povýšení"
 
-#: src/playturn.cpp:2050 src/playturn.cpp:2104
+#: src/playturn.cpp:2057 src/playturn.cpp:2111
 msgid "Losses"
 msgstr "Ztráty"
 
-#: src/playturn.cpp:2056 src/playturn.cpp:2108
+#: src/playturn.cpp:2063 src/playturn.cpp:2115
 msgid "Kills"
 msgstr "Zabito"
 
-#: src/playturn.cpp:2062
+#: src/playturn.cpp:2069
 msgid "Damage Inflicted"
 msgstr "Způsobené poranění"
 
-#: src/playturn.cpp:2068
+#: src/playturn.cpp:2075
 msgid "Damage Taken"
 msgstr "Utržené poranění"
 
-#: src/playturn.cpp:2074
+#: src/playturn.cpp:2081
 msgid "Damage Inflicted (EV)"
-msgstr ""
+msgstr "Způsobené poranění (odhad)"
 
-#: src/playturn.cpp:2081
+#: src/playturn.cpp:2088
 msgid "Damage Taken (EV)"
-msgstr ""
+msgstr "Utržené poranění (odhad)"
 
-#: src/playturn.cpp:2123
+#: src/playturn.cpp:2130
 msgid "Search"
 msgstr "Najdi popisek nebo jednotku"
 
-#: src/playturn.cpp:2133
+#: src/playturn.cpp:2140
 msgid "prompt^Command:"
 msgstr "Příkaz:"
 
-#: src/playturn.cpp:2144
+#: src/playturn.cpp:2151
 msgid "Chat Log"
-msgstr ""
+msgstr "Záznam rozhovoru"
 
-#: src/playturn.cpp:2209
+#: src/playturn.cpp:2216
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
 msgstr "Nenašel jsem popisek ani jednotku obsahující „$search“."
 
-#: src/playturn.cpp:2283
+#: src/playturn.cpp:2293
 msgid "Place Label"
 msgstr "Umísti popisek"
 
-#: src/playturn.cpp:2284
+#: src/playturn.cpp:2294
 msgid "Label"
 msgstr "Název"
 
-#: src/playturn.cpp:2407
+#: src/playturn.cpp:2417
 msgid ""
 "The games are out of sync and will have to exit. Do you want to save an "
 "error log of your game?"
 msgstr ""
+"Porušil se souběh her a je zapotřebí je ukončit. Chceš uložit záznam 
chyb "
+"své hry?"
 
-#: src/playturn.cpp:2459
+#: src/playturn.cpp:2469
 msgid "Replace with AI"
 msgstr "Nahraď počítačovým hráčem"
 
-#: src/playturn.cpp:2460
+#: src/playturn.cpp:2470
 msgid "Replace with local player"
 msgstr "Nahraď místním hráčem"
 
-#: src/playturn.cpp:2461
+#: src/playturn.cpp:2471
 msgid "Abort game"
 msgstr "Přeruš hru"
 
-#: src/playturn.cpp:2464
+#: src/playturn.cpp:2474
 msgid "Replace with "
 msgstr "Nahraď"
 
-#: src/playturn.cpp:2468
+#: src/playturn.cpp:2478
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
 msgstr "opustil(a) hru. Co s tím chceš dělat?"
 
@@ -7600,94 +8034,94 @@
 msgid "Version"
 msgstr "Verze"
 
-#: src/titlescreen.cpp:160
+#: src/titlescreen.cpp:162
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
 msgstr "Výcvik"
 
-#: src/titlescreen.cpp:161
+#: src/titlescreen.cpp:163
 msgid "TitleScreen button^Campaign"
 msgstr "Nová hra"
 
-#: src/titlescreen.cpp:162
+#: src/titlescreen.cpp:164
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
 msgstr "Více hráčů"
 
-#: src/titlescreen.cpp:163
+#: src/titlescreen.cpp:165
 msgid "TitleScreen button^Load"
 msgstr "Načíst"
 
-#: src/titlescreen.cpp:164
+#: src/titlescreen.cpp:166
 msgid "TitleScreen button^Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/titlescreen.cpp:165
+#: src/titlescreen.cpp:167
 msgid "TitleScreen button^Preferences"
 msgstr "Nastavení "
 
-#: src/titlescreen.cpp:166
+#: src/titlescreen.cpp:168
 msgid "TitleScreen button^About"
 msgstr "O hře"
 
-#: src/titlescreen.cpp:167
+#: src/titlescreen.cpp:169
 msgid "TitleScreen button^Quit"
 msgstr "Konec"
 
-#: src/titlescreen.cpp:168
+#: src/titlescreen.cpp:170
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
 msgstr "Začni výcvik, ve kterém se s hrou seznámíš"
 
-#: src/titlescreen.cpp:169
+#: src/titlescreen.cpp:171
 msgid "Start a new single player campaign"
 msgstr "Začni novou hru pro jednoho hráče"
 
-#: src/titlescreen.cpp:170
+#: src/titlescreen.cpp:172
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
 "Hrej hru více hráčů (horké křeslo, LAN nebo Internet) nebo proti 
počítači"
 
-#: src/titlescreen.cpp:171
+#: src/titlescreen.cpp:173
 msgid "Load a single player saved game"
 msgstr "Načtení hry pro jednoho hráče"
 
-#: src/titlescreen.cpp:172
+#: src/titlescreen.cpp:174
 msgid "Change the language"
 msgstr "Změna jazyka"
 
-#: src/titlescreen.cpp:173
+#: src/titlescreen.cpp:175
 msgid "Configure the game's settings"
 msgstr "Změň nastavení hry"
 
-#: src/titlescreen.cpp:174
+#: src/titlescreen.cpp:176
 msgid "View the credits"
 msgstr "Ukaž zásluhy"
 
-#: src/titlescreen.cpp:175
+#: src/titlescreen.cpp:177
 msgid "Quit the game"
 msgstr "Ukončit hru"
 
-#: src/titlescreen.cpp:199
+#: src/titlescreen.cpp:201
 msgid "More"
 msgstr "Více"
 
-#: src/titlescreen.cpp:205
+#: src/titlescreen.cpp:208
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
 msgstr "-- Kniha Wesnothu"
 
-#: src/unit_types.cpp:313
+#: src/unit_types.cpp:314
 msgid "strikes"
 msgstr "úderů"
 
-#: src/unit_types.cpp:886
+#: src/unit_types.cpp:891
 msgid "chaotic"
 msgstr "noční"
 
-#: src/unit_types.cpp:886
+#: src/unit_types.cpp:891
 msgid "lawful"
 msgstr "denní"
 
-#: src/unit_types.cpp:886
+#: src/unit_types.cpp:891
 msgid "neutral"
 msgstr "neutrální"
 
@@ -7699,6 +8133,68 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Smazání souboru se nezdařilo."
 
+#~ msgid "Verbuje: "
+#~ msgstr "Naverbováno"
+
+#~ msgid "hp"
+#~ msgstr "životů"
+
+#~ msgid "xp"
+#~ msgstr "zkušeností"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night."
+#~ msgstr ""
+#~ "Banditi, ozbrojení velkými palicemi, jsou zběhlí v nočním loupení a 
"
+#~ "zabíjení."
+
+#~ msgid "Drake Beak"
+#~ msgstr "Dračí zobák"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Smaller than most Drakes, the Beaks are therefore more agile and can "
+#~ "fight even when flying."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zobáci jsou menší než většina draků, a proto jsou pohyblivější a 
mohou "
+#~ "bojovat i za letu."
+
+#~ msgid "beak"
+#~ msgstr "zobák"
+
+#~ msgid "Drake Guard"
+#~ msgstr "Dračí stráž"
+
+#~ msgid "Drake Mage"
+#~ msgstr "Dračí mág"
+
+#~ msgid "ice shot"
+#~ msgstr "paprsek ledu"
+
+#~ msgid "Drake Petit"
+#~ msgstr "Dráček"
+
+#~ msgid "Drake Worker"
+#~ msgstr "Dračí dělník"
+
+#~ msgid "+Brazilian Translation"
+#~ msgstr "+Brazilský překlad"
+
+#~ msgid "Save"
+#~ msgstr "Uložit"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The campaign has been installed. You will have to restart Wesnoth before "
+#~ "you can play it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tažení bylo nainstalováno. Budeš muset znovu spustit Wesnoth, abys ho "
+#~ "mohl hrát."
+
+#~ msgid "Quit?"
+#~ msgstr "Ukončit?"
+
+#~ msgid "Recruit unit"
+#~ msgstr "Naverbuj jednotku"
+
 #~ msgid "You must have at least"
 #~ msgstr "Musíš mít nejméně"
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]