serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Oblici množine


From: Simic Slobodan
Subject: [Serbiangnome-lista] Oblici množine
Date: Tue, 20 May 2003 12:28:18 -0000
User-agent: Opera7.11/Linux M2 build 406


Imam problem prilikom  prevoda množine.
Naime u originalu poruka je vec predviđena za množinu tako da nije u obliku kakav je dat u primeru
već :
#: src/print-manager-job-list.c:279
#, c-format
#, fuzzy
msgid "Cancel printing of %d documents on printer \"%s\"?"
msgstr ""

dakle nema
msgid i msgid_plural
već samo msgid, pa ako iza toga dodam
msgstr [0] ""
msgstr [1] ""
msgstr [2] ""

dobijam kasnije da fajl nije OK

Zaglavlje je podeseno kako treba.

Sta da se ovde radi? Da li da dodam msgid_plural posle msgid i onda msgstr...kao


#: src/print-manager-job-list.c:279
#, c-format
#, fuzzy
msgid "Cancel printing of %d documents on printer \"%s\"?"
msgid_plural "Cancel printing of %d documents on printer \"%s\"?"
msgstr [0] ""
msgstr [1] ""
msgstr [2] ""

ili ima neko drugo rešenje.

Pozdrav
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]