serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Речник (Recnik)


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Речник (Recnik)
Date: Fri, 16 May 2003 16:24:41 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Dejan wrote:

Поздрав свим преводиоцима
Хтео бих да укажем на то да ми сада стварамо оно што досада у српслом језику није постојало. Мислим нису постојале уобичајене речи које су се користиле у широким круговима као опште прихваћене. Зато сматрам да је коришћење речника од есенцијалног значаја. Идеја овог нацрта је добра. Сада остаје на нама преводиоцима да то стварно и применимо и усвојимо неке термине које ћемо користити са лакоћом у нашем послу. Зато бих апеловао на све преводиоце да стварно користе речник, додају речи у исти и гласају за одређене речи. Тако би смо могли да се усагласимо изразе за све спорне појмове и направимо неки стандард.

Како речник није постојао пре ове наше работе, то је за очекивати велики број недоследности у преводу. Међутим, крајем маја и почетком јуна (до тада ћемо имати бар 50% превода) ћемо видети какви су резултати. У току викенда ћу омогућити да и нерегистровани корисници додају речи, а сви регистовани корисници да гласају. Механизам гласања треба знатно унапредити, а размишљао сам и о „принципу негације“ (тј. да дозволим гласање само *против* неког превода). Значи, идеја је добра, имплементација је лоша.

Такође, за највише недељу дана ћемо усмерити веће снаге баш на речник, и размислићемо добро о усаглашавању, избору речи и слично. За тај поступак ће бити значајно да што већа рачунарска и нерачунарска популација учествује (не желимо да намећемо своје речи по сваку цену, уколико нико не жели да их види).

Но, ја бих оно твоје „есенцијалног“ заменио са „суштинског“ :-Р

Успут да питам како се зову на српском ова занимања: System Administrator и Network Administrator

У говорном језику се користе „администратор система“ и „администратор мреже“. Ако желимо да преведемо, имали бисмо „управник“ („управитељ“ или шта је већ боље) или „руководилац“ (система, мреже), а ако желимо према значењу које има, онда је у питању „одржаваоц“.

Ја бих се одлучио за „одржаваоц система/мреже“, али нисам сигуран да је то најбоље решење.


Такође, нисам сигуран да су сви чланови у стању да одговарајуће читају ћирилицу (неко можда приступа пошти терминалом на удаљени систем, итд.).Zato, sve ovo i na latinici (isto UTF-8, ali kome je bas muka, pomoci ce i to):
Dejan wrote:

> Pozdrav svim prevodiocima
> > Hteo bih da ukažem na to da mi sada stvaramo ono što dosada u srpslom jeziku nije postojalo. Mislim nisu postojale uobičajene reči koje su se koristile u širokim krugovima kao opšte prihvaćene. Zato smatram da je korišćenje rečnika od esencijalnog značaja. Ideja ovog nacrta je dobra. Sada ostaje na nama prevodiocima da to stvarno i primenimo i usvojimo neke termine koje ćemo koristiti sa lakoćom u našem poslu. Zato bih apelovao na sve prevodioce da stvarno koriste rečnik, dodaju reči u isti i glasaju za određene reči. Tako bi smo mogli da se usaglasimo izraze za sve sporne pojmove i napravimo neki standard. > Kako rečnik nije postojao pre ove naše rabote, to je za očekivati veliki broj nedoslednosti u prevodu. Međutim, krajem maja i početkom juna (do tada ćemo imati bar 50% prevoda) ćemo videti kakvi su rezultati. U toku vikenda ću omogućiti da i neregistrovani korisnici dodaju reči, a svi registovani korisnici da glasaju. Mehanizam glasanja treba znatno unaprediti, a razmišljao sam i o „principu negacije“ (tj. da dozvolim glasanje samo *protiv* nekog prevoda). Znači, ideja je dobra, implementacija je loša.

Takođe, za najviše nedelju dana ćemo usmeriti veće snage baš na rečnik, i razmislićemo dobro o usaglašavanju, izboru reči i slično. Za taj postupak će biti značajno da što veća računarska i neračunarska populacija učestvuje (ne želimo da namećemo svoje reči po svaku cenu, ukoliko niko ne želi da ih vidi).

No, ja bih ono tvoje „esencijalnog“ zamenio sa „suštinskog“ :-R

> Usput da pitam kako se zovu na srpskom ova zanimanja: System Administrator i Network Administrator

U govornom jeziku se koriste „administrator sistema“ i „administrator mreže“. Ako želimo da prevedemo, imali bismo „upravnik“ („upravitelj“ ili šta je već bolje) ili „rukovodilac“ (sistema, mreže), a ako želimo prema značenju koje ima, onda je u pitanju „održavaoc“.

Ja bih se odlučio za „održavaoc sistema/mreže“, ali nisam siguran da je to najbolje rešenje.


Takođe, nisam siguran da su svi članovi u stanju da odgovarajuće čitaju ćirilicu (neko možda pristupa pošti terminalom na udaljeni sistem, itd.)

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]