serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Oblici množine


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Oblici množine
Date: Tue, 20 May 2003 14:48:43 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Simic Slobodan wrote:


Imam problem prilikom  prevoda množine.
Naime u originalu poruka je vec predviđena za množinu tako da nije u obliku kakav je dat u primeru
...

To je greška u originalu. Većina programa (takav je i npr. Nautilus) je loše izrađena i ne podržava oblike za množinu. To sam ja obeležavao tako što sam dodavao primedbu „bug: plural-forms“, a drugi su radili drugačije.

Znači, kod mene je takav unos izgledao kao:
# bug: plural-forms
msgid "... %d messages"
...

Ovo mi se učinilo kao najbolje rešenje u tom trenutku, ali ima i boljeg: upravo je u izradi obrazac za prijavu grešaka, pa će biti moguće to prijaviti, a zatim će to biti prosleđeno autorima programa (preko bugzilla.gnome.org), i na njima će biti to da isprave. Kada to isprave, moći ćemo i mi da dobijemo ispravan prevod.

ili ima neko drugo rešenje.

Za sada preporučujem da obeležiš na neki način da ih kasnije lako pronađeš (npr. pomoću gornje primedbe kao ja), i samo da prevodiš kao da se radi o brojevima koji se *ne* završavaju na 1 (tj. neki od prethodna dva slučaja).


Živeli,
Danilo

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]