serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Apel za prevodioce


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Apel za prevodioce
Date: Sun, 04 May 2003 20:13:43 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Urke MMI wrote:

Poštovana gospodo,

Kako već postoji potpuno prevedena GNU GPL na srpski, i to u ćiriličnoj
verziji, molio bih vas sve da pogledate ulix.sf.net stranu i preuzmete GNU
GPL (kod nas OJL), te da se u prevođenju termina u vezi sa licencama
pridržavate iste.

Takođe, Molio bih vas sve da umesto ostavljanja izvornog Copyright pišemo
'autorska prava'.
Ja bih tu pisao „Sva prava zadržana“, a ne „Copyright“. Naravno, u slučaju „copyright“ u opštem tekstu, prikladnije je „autorska prava“.

Znači:
Copyright 2001,2003 Free Software Foundation
bi se prevelo kao:
Sva prava zadržana 2001, 2003 Zadužbina sa slobodni softver (ili kako je već Strahinja to preveo).

Usput, imam ja i neki preliminarni prevod GNU FDL (Free Documentation License), nije usklađena sa OJL, ali možda može poslužiti. Ako i to nekog zanima, neka zatraži.

bacio sam pogled na često korišćeni gFTP i na prvoj strani uočio neke
stvari koje mi ne leže BAŠ :)

Recimo u obaveštenju stoji:

Ako imate pitanja, komentare, [nepotreban zarez] ili predloge, osećajte se
slobodno [trebalo bi 'pozvanim'] da mi pošaljete emejl poruku [trebalo bi
samo 'e-poruku']. Najnovije informacije o gFTPu [zar nebi trebalo da ide
'gFTP-u'] možete saznati na mojoj internet [hoćemo li Internet sa malim
'I'?] lokaciji na adresi...
Evo u ovom primeru, ja bih zamenio i „komentare“ sa „primedbe“ (zašto zadržati stranu reč ;-)).

Međutim, u svim prevodima (pa i u mojim) ja povremeno vidim neku manu. Naravno, čim primetite nedostatak u nekom prevodu, preporučujem da ga preuzmete i ispravke pošaljete autoru, ili već od mene tražite da vam omogućim preuzimanje posla.

Gorane, i ostali, samo sam malo zakeralo, ali recite treba li to ispraviti
ili grešim ii preterujem :)
Kao što rekoh, ima još mnogo toga što treba ispraviti.

Onda, hoćemo li progres ostaviti kao 'progres' samo ćirilicom, ili ga
prevesti kao 'napredak', 'razvoj'... u zavisnosti od konteksta?
Ja sam za „napretke“, „razvitke“ i ostale, srpskom jeziku bliže, reči.

Ostatak termina za prevod u drugoj replici :)
Čim naiđeš na takve stvari, stavljaj ih u rečnik sa tvojim predlogom prevoda kao i već korišćenim prevodom (prikačena je današnja baza rečnika, recnik.db). Ovo će nam olakšati pronalaženje „nesigurnih“ izraza naknadno.

Živeli,
Danilo

Attachment: recnik.db.gz
Description: application/gzip


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]