serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Jos prevoda...


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Jos prevoda...
Date: Sun, 04 May 2003 14:58:26 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Urke MMI wrote:

Evo još nekih nedefinisanih situacija:

- Hostname ~ recimo 'naziv domaćina' ili nekako drugačije?
Može tako, ali ukoliko nije zaista bitno da se radi o „hostname-u“, možemo koristiti isti prevod kao i za „server“. Takođe, možeš staviti i nešto kao „ime računara“ ako se radi o imenu korisnikovog računara, pošto na to i navodi

- Server ~ ja bih ga preveo kao poslužitelj, ali...?
I ja bih, ali bi mnogi bili nesrećni zbog toga. Zato sam za sada „prevodio“ kao „server“, a kada naknadno utvrdimo i izaberemo reč, to će sve trebati da se zameni.

- Port ~ za prevod recimo oznake porta za SMTP poslužitelj
Hm, svi prevodi koje sam čuo do sada su neprikladni (utičnica [kao i socket], mesto priključenja), i zato je najjednostavnije koristiti „port“. Zato, kao i gore.

- Toolkit ~ recimo za grupu alata, alatnicu ili kako već za neki program
      (GIMP recimo)
Hm, prema najboljem nahođenju, i u zavisnosti od smisla i mesta pojavljivanja (ako je u meniju ili na dugmetu, onda nešto kratko, možda malo i nejasno, a u „tooltip“ staviti duže objašnjenje).

- Control, Shift, Alt ~ za prevode u prečicama sa tastature
To su oznake tastera na tastaturama. Kod svih naših tastatura su oni ispisani latinicom (bar koliko ja znam), pa treba i da ostanu latinicom.

- XFree86 ~ da li ga prevesti kao IksFri86 ili ostaviti u izvornom obliku?
Opet, ja sam ponegde stavljao IksFri86, a ponegde XFree86: znači, ni ja nisam siguran.

- CD ~ dakle, kako prevesti ovo? 'kompakt disk', 'kompaktni disk' ili
   nekako drugačije? Ili samo ćirilicom napisati CD?
Opet, tek treba da se dogovorimo. Ja sam koristio i latinicom i ćirilicom CD, ali ćirilicom to nije zaista ispravno, pošto se izgovara kao „Ce-De“. Kada je napisano latinicom, tada se i dalje čita kao „ce-de“.

- multiple matches ~ kod pretrage, kada se pronađe više rezultata. Koji je
          najsrećniji prevod? da li 'višestruko podudaranje'
          ili ...?
„nekoliko poklapanja“
„više poklapanja“
„više rezultata“


Izvinjavam se što kasno dajem primedbe na ove prevode.

Živeli,
Danilo


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]