serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Context menu i thumbnail


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Context menu i thumbnail
Date: Thu, 01 May 2003 21:04:33 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Urke MMI wrote:

Autor: Bojan Zivanovic <address@hidden> [BZ]
MsgID: address@hidden
Datum: Thu, 01 May 2003 19:26:41 +0200

BZ> Posto ovih reci nema u recniku recite mi kako bi ste vi preveli ove
BZ> reci i  koristili ih u programima

Ja bih Context menu preveo kao 'pomoćni meni' ili 'priručni meni' ili
'pomoćni meni' ili 'dopunski meni' ili 'dodatni meni', savisi kako se
dogovorimo :)

Thumbnail bi preveli kao 'umanjeni prikaz', recimo, jer ga bukvalno ne
možemo prevesti pošto u tom slučaju nebi imao nikakvog smisla :) (jedan od
prevoda bi recimo bio nokat na palcu :)

Obavezno dodaj sve ove predloge u rečnik! Znači, ili prevod.org/recnik/dodaj ili prevod.org/recnik/dodajgomilu (ovo je lakše za više reči i raznih prevoda odjednom)

Takođe, možeš dodati i za copyright, pošto izgleda da ne znaju svi za naša autorska prava ;-)

Živeli,
Danilo

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]