serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Срећан 1. Мај!


From: Veljko M. Stanojevic
Subject: [Serbiangnome-lista] Срећан 1. Мај!
Date: Thu, 01 May 2003 14:46:11 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3) Gecko/20030401


1. Чудне се ствари дешавају ..., вероватно плод мог неискуства (са .по датотекама ;). Елем, преведем тотем.по, резултат превода 100%, но када покренем исти видим следеће на линији са алатима :
Филм - *Edit *- *View *- Иди - Звук - *Help *?!

На још пар места су остале непреведене речи и очигледно не контам шта треба урадити.

Требам ли нагласити? ПОМОЋ!!!

2. Јасно је да је дуг пут ка стандардизцији терминологије и да нико од нас не полаже право на непогрешивост те у том духу стављам следеће на разматрање: *ЦД-ром *ми некако шкрипи у уху... једино ми *Д (диск) *(да, можда и *м*) изгледа задовољавајуће - остатак је паралелан са српским језиком (нема додирних тачака).

*Georgian=Џорџијански ?!  *(виђено у једном од превода)
*Georgian=грузијски *- ситница, али битна! (са нагласком на мало почетно слово)

Сам превод је у суштини само један део локализације, једнако битне компоненте су коректура (proofreaders) и проба превода (вивди 1.), те можда не би било лоше да се организује и тим за „контролу квалитета“.


Свако добро!


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]