serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Context menu i thumbnail


From: Bojan Zivanovic
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Context menu i thumbnail
Date: Fri, 02 May 2003 12:12:33 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3) Gecko/20030313

Urke MMI wrote:

Autor: Danilo Segan <address@hidden> [DS]
MsgID: address@hidden
Datum: Thu, 01 May 2003 21:04:33 +0200

DS> >Ja bih Context menu preveo kao 'pomoćni meni' ili 'priručni meni' ili
DS> >'pomoćni meni' ili 'dopunski meni' ili 'dodatni meni', savisi kako se
DS> >dogovorimo :)
DS> >
DS> >Thumbnail bi preveli kao 'umanjeni prikaz', recimo, jer ga bukvalno ne
DS> >možemo prevesti pošto u tom slučaju nebi imao nikakvog smisla :)
DS> >(jedan od prevoda bi recimo bio nokat na palcu :)
DS> >
DS> Obavezno dodaj sve ove predloge u rečnik! Znači, ili DS> prevod.org/recnik/dodaj ili prevod.org/recnik/dodajgomilu (ovo je lakše
DS> za više reči i raznih prevoda odjednom)
DS> DS> Takođe, možeš dodati i za copyright, pošto izgleda da ne znaju svi za DS> naša autorska prava ;-)

OK za (c) ću oddati, ali koju varijantu dodati za Context menu? Šta misli
većina na listi?

Ja glasam za priručni meni ;)

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]