serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Заглавље по датотека...


From: Slobo
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Заглавље по датотека...
Date: Thu, 1 May 2003 09:19:45 +0200
User-agent: KMail/1.5.1

Dana petak 25 april 2003 04:22 am, Danilo Segan je napisao/la:
> Slobo wrote:
> >Данило,
> >
> >Поред обавезних поља која морају постојати у заглављу, у по/пот датотекама
> > на самом почетку, постоји још неколико занимљивих:
> >
> ># SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> ># Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
> ># This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
> ># FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
> >

>
> Е сад, ово би све могло и аутоматски да се генерише, нарочито зато што
> се у бази на Превод.орг чувају и подаци о свима који су претходно
> учествовали на преводу нечега. Да ли неко има нешто против да се почетно
> заглавље аутоматски направи из података које сте унели на страницама?
> Такође, и године се ту могу аутоматски допуњавати, а ако већ будем
> направио ово, направићу и да се тим аутоматски постави.

Приметио сам да многи програми имају msgid облика
msgid "translators_credits"
msgstr ""
или нешто брло слично. Тако да када корисник оде на:
--> Help --> About --> Credits ( када је преведено) јавља се и поље Translated 
by: Име преводиоца / преводилаца?

Значи, видим да се и тај низ знакова може поставити на основу података које 
имамо на серверу.

>
> Под „maintainer“ бих ја подразумевао оног који је последњи преводио,
> мада

Мислим да не. Оптимистички је став да вежемо превод за оног ко је први превео, 
у нади да ће имати интерес да тај превод одржава како би био бољи или можда 
баш он користи тај програм који _је _преводио _и _много _му _треба.

, мислим да је незгодно везивати било који превод за преводиоца,
> пошто они имају тенденцију да нестану без трага ;-)

То за сада не знамо, је ли тако ;)

Слобо,
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]