glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] toekomst


From: Terje Hansen
Subject: [Glms-hackers] toekomst
Date: Sat, 19 Apr 2003 17:38:49 +0200

Ik zie dat er af en toe nog aan glms wordt gewerkt. Dus er komt volgende jaar een nieuwe lessenreeks?

Als ik van de zomer tijd en goesting heb, zal ik eens zien of ik yellowdog op een mac aan de gang krijg. Mandrake installeren onder virutalpc op een mac is geen probleem. Niet alles werkte, maar het was ook een minimal install. Ik kreeg ook geen grafische desktop, maar goed, ik heb buiten de installatie er ook niet meer naar gekeken.

Terje

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]