glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] toekomst


From: gaspard
Subject: Re: [Glms-hackers] toekomst
Date: Sat, 19 Apr 2003 22:08:09 +0200 (CEST)


On Sat, 19 Apr 2003, Rudy Gevaert wrote:

> On Sat, Apr 19, 2003 at 05:38:49PM +0200, Terje Hansen wrote:
> > Ik zie dat er af en toe nog aan glms wordt gewerkt. Dus er komt
> > volgende jaar een nieuwe lessenreeks?
> >
> > Als ik van de zomer tijd en goesting heb, zal ik eens zien of ik
> > yellowdog op een mac aan de gang krijg.
> > Mandrake installeren onder virutalpc op een mac is geen probleem. Niet
> > alles werkte, maar het was ook een minimal install. Ik kreeg ook geen
> > grafische desktop, maar goed, ik heb buiten de installatie er ook niet
> > meer naar gekeken.
>
> Terje,
>
> Goed idee.  Maar dan moet je het wel afwerken.
>
> Ik weet dat je dit jaar wegens omstandigheden je stuk niet hebt kunnen
> afwerken, maar dat bezorgt ons dan wel meer werk.

Zeg Rudy, Niet overdrijven he :)
We hebben gewoon de figuurtjes eens moeten herschalen en het deeltje over
zip ergens moeten inbrengen. Zo veel was dat nu ook weer niet :)


Dat er opniew lessen komen, ligt niet vast. Geert had iets en wij hopen
dat het ren ons voor volgend jaar weer contacteert.

Toch denk ik dat onze cursus gelezen wordt, ik krijg de laatste tijd
alleszins meer spam dan vroeger...

> Succes in de blok

idem, geniet ervan,

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]