glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] toekomst


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] toekomst
Date: Sat, 19 Apr 2003 19:13:59 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Sat, Apr 19, 2003 at 05:38:49PM +0200, Terje Hansen wrote:
> Ik zie dat er af en toe nog aan glms wordt gewerkt. Dus er komt 
> volgende jaar een nieuwe lessenreeks?
> 
> Als ik van de zomer tijd en goesting heb, zal ik eens zien of ik 
> yellowdog op een mac aan de gang krijg.
> Mandrake installeren onder virutalpc op een mac is geen probleem. Niet 
> alles werkte, maar het was ook een minimal install. Ik kreeg ook geen 
> grafische desktop, maar goed, ik heb buiten de installatie er ook niet 
> meer naar gekeken.

Terje,

Goed idee. Maar dan moet je het wel afwerken. 

Ik weet dat je dit jaar wegens omstandigheden je stuk niet hebt kunnen
afwerken, maar dat bezorgt ons dan wel meer werk.

Beter is dat je maar een klein beetje doet, maar dan volledig
uitgewerkt en foutloos, dan veel, maar half afgewerkt met fouten :)

Succes in de blok
-- 
Rudy Gevaert        address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
GNU/Linux user and Savannah hacker http://savannah.gnu.org
 Grove giveth and Gates taketh away. 
                  - Bob Metcalfe (inventor of Ethernet)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]